Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần in và dịch vụ tuyên quang

53 501 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2016, 21:40

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNPHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài:12. Mục tiêu nghiên cứu13. Nhiệm vụ nghiên cứu24. Phạm vi nghiên cứu25. Phương pháp nghiên cứu36. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài37. Kết cấu đề tài4Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ TUYÊN QUANG51.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần In và Dịch vụ Tuyên quang51.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần In và Dịch vụ Tuyên Quang51.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty hiện nay91.1.3. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới, giai đoạn 2010 2015101.1.4. Thực tiễn công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần In và Dịch vụ Tuyên Quang101.1.5. Đánh giá chung và những khuyến nghị đối với công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần In và Dịch vụ Tuyên Quang.141.2. Lý luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực151.2.1. Các khái niệm151.2.2.Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực161.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển24Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ TUYÊN QUANG TỪ THÁNG 4 NĂM 2010 ĐẾN NAY272.1. Phân tích nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần In và Dịch vụ Tuyên Quang272.1.1. Tổng quan về đội ngũ cán bộ công nhân viên tại Công ty cổ phần In và Dịch vụ Tuyên Quang272.1.2. Tình hình đào tạo, phát triển cán bộ công nhân viên tại Công ty cổ phần In và Dịch vụ Tuyên Quang282.1.2. Ảnh hưởng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với Công ty cổ phần In và Dịch vụ Tuyên Quang342.2. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển tại Công ty cổ phần In và Dịch vụ Tuyên Quang352.2.1. Ưu điểm trong công tác đào tạo và phát triển của Công ty352.2.2. Những nhược điểm trong công tác đào tạo và phát triển tại Công ty372.3. Vai trò của công tác đào tạo và phát triển trong Công ty cổ phần In và Dịch vụ Tuyên Quang38Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ TUYÊN QUANG403.1. Một số giải pháp nâng cao công tác đào tạo và phát triển tại Công ty cổ phần In và Dịch vụ Tuyên Quang403.1.1.Từ phía nhà quản lý403.1.2. Từ phía người lao động453.2. Một số giải pháp khác.46PHẦN KẾT LUẬN49DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO50 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập, với nỗ lực thân, báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang” hoàn thành Báo cáo hoàn thành kết thời gian nghiên cứu làm việc nghiêm túc, tâm huyết Bên cạnh nỗ lực thân, nhận khích lệ tạo điều kiện từ nhiều phía, để bày tỏ lòng biết ơn xin gửi lời cảm ơn tới: Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Nhà trường, Thầy giáo, Cô giáo Khoa Quản lý nhân lực, đặc biệt thầy Đoàn Văn Tình cô Nguyễn Thị Hoa bảo giúp đỡ suốt trình học tập trường thời gian thực báo cáo thực tập Tôi xin chân thành cảm ơn tới cán bộ, công chức, viên chức Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang, đặc biệt cô Lê Thị Minh Lệ - Phó Quản đốc Phân xưởng Chế tạo điều kiện giúp đỡ trình tìm hiểu nghiệp vụ, củng cố kiến thức, thực hành chuyên môn, thu thập tài liệu Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới gia đình, bạn bè người giúp đỡ, động viên trình học tập, thực tập hoàn thiện báo cáo Mặc dù có nỗ lực cố gắng để hoàn thành báo cáo, song hạn chế nhiều mặt nên báo cáo tránh khỏi sai sót, khiếm khuyết Vì vây, mong nhận bảo, đóng góp ý kiến Quý thầy, cô để báo cáo hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài: .1 Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa, đóng góp đề tài Kết cấu đề tài Chương TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ TUYÊN QUANG 1.1 Khái quát chung Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên quang 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 1.1.3 Phương hướng hoạt động Công ty thời gian tới, giai đoạn 2010 - 2015 10 1.1.4 Thực tiễn công tác quản trị nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang 10 1.1.5 Đánh giá chung khuyến nghị công tác quản trị nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang .14 1.2 Lý luận công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực .15 1.2.1 Các khái niệm .15 1.2.2.Vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực 16 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển 24 Chương .27 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ TUYÊN QUANG TỪ THÁNG NĂM 2010 ĐẾN NAY .27 2.1 Phân tích nguồn nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang 27 2.1.1 Tổng quan đội ngũ cán công nhân viên Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang 27 2.1.2 Tình hình đào tạo, phát triển cán công nhân viên Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang 28 2.1.2 Ảnh hưởng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang 34 2.2 Đánh giá công tác đào tạo phát triển Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang 35 2.2.1 Ưu điểm công tác đào tạo phát triển Công ty 35 2.2.2 Những nhược điểm công tác đào tạo phát triển Công ty 37 2.3 Vai trò công tác đào tạo phát triển Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang 38 Chương3 39 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ TUYÊN QUANG 40 3.1 Một số giải pháp nâng cao công tác đào tạo phát triển Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang 40 3.1.1.Từ phía nhà quản lý 40 3.1.2 Từ phía người lao động .45 3.2 Một số giải pháp khác 46 PHẦN KẾT LUẬN .49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Trong bối cảnh nước đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước nay, yếu tố chất xám người đóng vai trò vô quan trọng Do vậy, tổ chức sở hữu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao thích ứng với thay đổi môi trường, thắng cạnh tranh Bởi yếu tố định thành công tổ chức nguồn nhân lực Thông qua chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tổ chức cần tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa “hồng” vừa “chuyên” Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực quan tâm trọng giúp người lao động thích ứng nhậy bén với công việc, bắt kịp yêu cầu đặt kinh tế tri thức Thực tế chứng minh, nơi có đội ngũ nhân lực có trình độ, chuyên môn, phẩm chất đạo đức công việc vận hành trôi chảy, thông suốt Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trở thành yêu cầu cấp thiết tổ chức muốn tồn phát triển bền vững Đào tạo phát triển sở để nâng cao kỹ kiến thức, lực làm việc cho người lao động Ngoài ra, Đào tạo phát triển sở cho phát triển Công ty, nâng cao sức cạnh tranh với Công ty khác Nhận thức tầm quan trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang Trong thời gian thực tập Phân xưởng Chế bản, qua tìm hiểu chọn đề tài “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang” làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp Nghiên cứu đề tài với mong muốn tìm điểm phù hợp chưa phù hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Công ty đồng thời rút kinh nghiệm từ thực tiễn hoàn thiện hiểu biết thân Mục tiêu nghiên cứu Báo cáo thực tập tốt nghiệp “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang” nhằm: Khái quát chung trình hoạt động Công ty từ thực trạng công tác Quản trị nhân lực quan; Đưa lý luận chung công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; Tìm hiểu đánh giá thực trạng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang; Nghiên cứu đề tài giúp cho hiểu rõ đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty nhà nước doanh nghiệp Qua kết nối bổ trợ cho kiền thức mà thầy cô trường giảng dạy Nhiệm vụ nghiên cứu - Nắm rõ hệ thống lí luận công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty - Phân tích thực trạng nguồn nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang, thấy rõ điểm làm hạn chế, từ xác định nguyên nhân - Đề xuất số giải pháp để cải tiến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Phạm vi nghiên cứu Do hạn chế mặt thời gian, tài lực nghiên cứu mặt: Thời gian: Từ năm 2010 đến Đây khoảng thời gian Khối Doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành theo hướng đơn giản hóa hướng tới hành tiên tiến, đại Vì thế, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cần quan tâm, trọng Không gian: Nghiên cứu Phân xưởng Chế - Công ty In Dịch vụ Tuyên Quang Nội dung nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng giải pháp nâng cao hiệu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang Phương pháp nghiên cứu Do đặc thù đề tài đặc thù đơn vị thực tập nên trình hoàn thành báo cáo có sử dụng số phương pháp sau để nghiên cứu: Phương pháp phân tích tài liệu: Đây phương pháp sử dụng nghiên cứu báo cáo Trong trình thực đề tài tìm hiểu số tài liệu liên quan tới vấn đề nghiên cứu cứu như: Luật số 22/2008/QH12 Luật cán bộ, công chức năm 2008; Quyết định số 05/2007/QĐ-BNV ngày 17 tháng năm 2005 Bộ Nội vụ ban hành quy chế chứng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;… Phương pháp quan sát: Trong thời gian nghiên cứu chủ động quan sát vấn đề liên quan tới đề tài nghiên cứu như: Quá trình xác định mục tiêu đào tạo, cách thức lựa chọn đối tượng đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo Phương pháp vấn: Tôi chủ yếu vấn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nhân viên Phòng hành tổ chức công tác Quản trị nhân nói chung công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nói riêng để thấy thực trạng hoạt động từ đưa giải pháp khuyến nghị cho phù hợp Ý nghĩa, đóng góp đề tài Đối với tổ chức: Báo cáo thực tập “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang” tổng hợp, phân tích kiến thức lý luận chung công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; Tìm hiểu thực trạng đưa giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, phát triển tổ chức Thông qua đó, thấy tầm quan trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang Đối với tác giả: Báo cáo thực tập “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang” giúp hiểu sâu công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nói chung công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nói riêng Bên cạnh đó, báo cáo hoàn thành tài liệu tham khảo cung cấp thông tin cho bạn đọc muốn tìm hiểu công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Kết cấu đề tài Đề tài nghiên cứu lời cảm ơn, lời nói đầu, phần khái quát chung, phần mở đầu, kết luận, phụ lục Phần nội dung đề tài gồm chương: Chương Tổng quan Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang Chương Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang từ tháng năm 2010 đến Chương Một số giải pháp khuyến nghị nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang Chương TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ TUYÊN QUANG 1.1 Khái quát chung Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên quang 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang * Giới thiệu chug Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang - Tên đầy đủ: Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang - Tên Tiếng Anh: Tuyen Quang Printing and Services Joint Stock Copany - Trụ sở chính: Đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang - Tel: (027) 38222 - Fax: (027) 3822318 * Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang nguyên Xí Nghiệp In Tuyên Quang thành lập năm 1990 sở sáp nhập doanh nghiệp In Dịch vụ Mỹ thuật địa bàn tỉnh Hà Tuyên (cũ) Tổ chức doanh nghiệp theo hình thức xí nghiệp quốc doanh, hạch toán độc lập Với nhiệm vụ in sách báo, tạp chí, tài liệu tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ trị Tỉnh; xí nghiệp kinh doanh hợp đồng in tài liệu, sách, văn hóa phẩm, tem, nhãn , biểu mẫu, bao bì… cho quan, tổ chức, doanh nghiệp tỉnh tỉnh đặt hàng Được lãnh đạo, đạo cấp, ngành, cố gắng phấn đấu Ban giám đốc toàn thể cán công nhân viên nên xí nghiệp bước vượt qua khó khăn, đứng vững chế thị trường Để đảm bảo thực tốt nhiệm vụ, xí nghiệp xây dựng thực tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, tận dụng lực sản xuất kinh doanh có, đổi trang thiết bị, nâng cao hiệu kinh tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao thực hiên đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước Thực chế độ phân phối theo lao động công xã hội, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên toàn xí nghiệp Tháng 10 năm 1993, Xí nghiệp In Tuyên Quang thực cổ phần hóa theo Quyết định 4480/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang ngày 04/10/1993 với tên Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang - Cơ cấu vốn điều lệ : + Vốn điều lệ công ty cổ phần : 2.898.000.000 đồng + Số lượng cổ phần phát hành : 289.800 cổ phần + Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng - Cơ cấu cổ phần lần đầu: + Số cổ phần nhà nước nắm giữ : + Số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp: 196.700 cổ phần, trị giá 1.967.000.000 đồng, chiếm 68% vốn điều lệ - Số cổ phần bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư (kể người lao động doanh nghiệp mua thêm): 93.100 cổ phần, trị giá 931.000.000 đồng, chiếm 32% vốn điều lệ Kể từ cổ phần hoá , toàn thể công ty nỗ lực phấn đấu sản xuất kinh doanh để hoàn thành mục tiêu quan trọng đề ra, đảm bảo đời sống cán công nhân viên, tạo sản phẩm có chất lượng tốt Công ty không giữ uy tín, tạo mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng mà có mối quan hệ mật thiết với quan quản lý Nhà nước tổ chức tín dụng: Thuế, tài chính, ngân hàng Sự nỗ lực không ngừng công ty năm gần giúp cho công ty tự khẳng định đạt thành tựu đáng khích lệ * Cơ cấu tổ chức công ty: Trong doanh nghiệp dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ máy quản lý giữ vai trò quan trọng đặc biệt chế thị trường Nếu máy quản lý doanh nghiệp tổ chức bố trí cách khoa học thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phát triển đạt hiệu kinh tế cao ngược lại Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang công ty tương đối nhỏ quy mô mà máy tổ chức quản lý gọn nhẹ đơn giản phòng ban trung gian, Giám đốc người trực tiếp quản lý định với hoạt động sản xuất công ty Giám đốc Phòng tổ chức hành Phân xưởng chế Phòng quản lý tổng hợp - phòng kĩ thuật điện - phòng kế hoạch vật tư Phân xưởng máy in offset Phòng kế toán tài vụ Phân xưởng đóng gia công Nhiệm vụ phòng ban công ty phải có trách nhiệm lên kế hoạch thực kế hoạch sản xuất công ty Giúp giám đốc theo dõi kiểm tra đôn đốc thục hiện, đồng thời đề biện pháp tích cực trình giám đốc trình quản lý sản xuất • Giám đốc: Công ty hoạt động theo chế độ thủ trưởng, việc từ xuống giám đốc đạo giám đốc người phải chịu trách nhiệm việc thực nhiệm vụ Kết hợp với Đảng ủy Công đoàn đưa định biện pháp nhằm nâng cao mặt sản xuất văn hóa công ty Hai tổ chức đa kiến nghị đề xuất với giám đốc nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động công ty • Phòng tổ chức hành chính: Phòng tổ chức hành có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc việc tổ chức máy sản xuất, quản lý đội ngũ cán công nhân viên chức lao động công ty Phòng tổ chức cán thực công tác tuyển dụng Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang đề cao nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực với phương trâm “liên tục đào tạo, đổi mới, nâng cao trình độ để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực” với phương trâm chiến lược trên, công tác đào tạo Công ty không ngừng đẩy mạnh hoạt động để thực thành công nhiệm vụ Trong đẩy mạnh công tác hỗ trợ tạo điều kiện tốt để cán nhân viên Công ty nhiệt tình hưởng ứng tham gia * Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm Về mặt chất lượng nói Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang Công ty trang bị đội ngũ cán giáo viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm, tổng số giáo viên mà Công ty có 25 cán bộ, bao gồm cán nhân viên chuyên môn Công ty Toàn giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn giảng dạy Đây lợi lớn cho công tác đào tạo, tiết kiệm kinh phí cho việc thuê giáo viên giảng dạy Đồng thời công ty đưa nhân viên tham gia lớp đào tạo tổng cục để dễ dàng tiếp nhận nhanh chóng kiến thức, kỹ mà tổng cục phổ biến * Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo Công ty Về đáp ứng phù hợp với khóa đào tạo có trang bị phòng với máy móc đại máy tính, máy chiếu, máy phô tô, máy in giúp cho học viên có điều kiện thực hành, có phòng ban để học, tập trung lý thuyết kỹ xử lý thông tin, kỹ thuyết phục khách hàng… * Nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo Vào cuối năm Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang lập kế hoạch đào tạo cho năm sở kế hoạch đào tạo năm trước nhu cầu đào tạo năm Từ xác định chi phí đào tạo lập danh sách xin cấp kinh phí cho công tác đào tạo gửi lên ban GĐ Công ty phê duyệt Trung bình khóa đào tạo gồm 15 học viên tổng chi phí cho khóa trung bình 25 - 30 triệu đồng Khoản kinh phí trích từ lãi suất 36 kinh doanh Công ty Nhờ có nguồn kinh phí dồi mà công tác đào tạo Công ty đạt hiệu cao * Tinh thần tham gia đào tạo cán nhân viên Công ty Cán nhân viên Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang phấn đấu phát huy cao tinh thần trách nhiệm mục tiêu chung Công ty Vì mà công tác đào tạo nâng cao trình độ kiến thức cho thân để phục vụ cho trình thực công việc, cán nhân viên Công ty tự giác hưởng ứng nhiệt tình * Nhận xét: Bên cạnh ưu điểm, mạnh công tác đào tạo Công ty Công ty số hạn chế định công tác đào tạo 2.2.2 Những nhược điểm công tác đào tạo phát triển Công ty Một là: Công tác đào tạo hay gặp phải khó khăn trong xây dựng kế hoạch đào tạo Kế hoạch đào tạo trung hạn ngắn hạn chưa có dài hạn, xác định nhu cầu đào tạo, có kế hoạch xây dựng lại không triển khai gây thời gian, công sức tiền bạc Hai là: Kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo chậm phê duyệt gây ảnh hưởng đến công tác đào tạo Trong kế hoạch đào tạo phê duyệt công tác xếp bố trí săn sàng cho khóa đào tạo Ba là: Đội ngũ cán chuyên môn số nhỏ thiếu kinh nghiệm giảng dạy, thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến việc học viên không tiếp thu thông tin kiến thức làm cho khóa đào tạo không đạt kết cao, đồng thời có số chương trình đào tạo phải thuê giáo viên gây tốn kinh phí thời gian liên hệ đàm phán Bốn là: Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho giảng dạy số chất lượng xuống cấp máy chiếu có bị nhòa…dẫn đến việc giảng dạy giáo viên việc tiếp thu ý kiến học viên gặp số khó khăn Trên nhược điểm hạn chế công tác đào tạo Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang Những nhược điểm chiếm tỷ lệ nhỏ mang tính định khắc phục hoàn thiện dần chương trình đào tạo Công ty 37 2.3 Vai trò công tác đào tạo phát triển Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang Nguồn kinh phí cho đào tạo tăng lên hàng năm theo doanh thu, lợi nhuận Công ty Trong thời kì hội nhập nước ta ngày nay, việc phát triển đầu tư chứng khoán ngày có xu hướng phát triển mạnh mẽ với cạnh tranh gay gắt thị trường ngày đòi hỏi Công ty phải nâng cao số lượng lẫn chất lượng Công ty, đòi hỏi hoạt động đào tạo Công ty phải thường xuyên đầu tư nhiều để đội ngũ nhân lực ngày hoàn thiện mặt đảm bảo đáp ứng nhu cầu Trong tham khảo nghiên cứu tình hình thực tế Công ty, nhận thấy công tác đào tạo Công ty đạt nhiều thành công : Quy mô đào tạo lớn, đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh Trình độ nguồn nhân lực Công ty ngày nâng cao Các khóa đào tạo chọn lọc giáo viên tương đối kỹ càng, có nhiều trình độ , kinh nghiệm xây dựng nội dung giảng dạy lý thuyết, thực hành phù hợp, trang bị nhiều kỹ kiến thức cho cán nhân viên Công ty Áp dụng nhiều phương pháp đào tạo hợp lý với tình hình Công ty * Nguyên nhân - Từ phía người quản lý Nguyên nhân xuất phát từ người quản lý họ chưa xác định rõ ràng mục tiêu đào tạo Công ty Mục tiêu đào tạo dừng lại mức ngắn hạn mà chưa thiết lập mục tiêu trung hạn dài hạn Chưa đặt tiêu cụ thể sau công tác đào tạo kết thúc Việc lựa chọn đối tượng đào tạo chưa thực đắn xác với nhu cầu Công ty Cán quản lý thường dựa vào chủ quan để cử người học mà không vào nhu cầu, mục tiêu đào tạo Các loại hình đào tạo Công ty thường áp dụng cách lặp lặp lại, gây nhàm chán đơn điệu, thay đổi để làm phương pháp đào tạo Công ty chưa áp dụng hình thức đào tạo mang tính chất quy mô chuyên nghiệp Việc hoàn thiện kế hoạch đào tạo nội dung chương trình đào tạo 38 sơ sài, chung chung, nội dung chương trình đào tạo tập trung vào vấn đề nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên mà chưa quan tâm đào tạo kỹ khác kiến thức tin học, tiếng anh, giao tiếp, đàm phán,… Chất lượng số đội ngũ giáo viên Trung tâm chưa thực cao Do chưa quan tâm sâu sắc Trung tâm chưa có phương pháp phù hợp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên lên trình độ cao giáo viên kinh nghiệm Chương trình đánh giá hoạt động đào tạo từ Ban quản lý học viên sau đào tạo mang tính hình thức, thường chủ yếu vào chứng chỉ, cấp nên không thấy lực kết thực nhân viên Việc hoàn thiện chương trình đánh giá học viên sau tham gia đào tạo chưa hiệu - Từ phía người lao động Người lao động chưa thực thấy rõ tầm quan trọng công tác đào tạo cho thân mà Trung tâm đào tạo mang lại Họ chưa quan tâm thực đề cao tính chất chuyên nghiệp đào tạo hiệu Có người lao động tham gia vào khóa đào tạo mang tính chất bắt buộc chưa có tinh thần cao việc tham gia vào chương trình đào tạo Công ty tổ chức Một số chưa có tinh thần cầu tiến công việc, họ chấp nhận lòng với họ đạt Do đó, số hoạt động kinh doanh Công ty chưa đạt hiệu mong muốn - Nguyên nhân khác Do Công ty có nhiều địa điểm đơn vị hoạt động kinh doanh nên hệ thống thông tin quản lý gặp nhiều khó khăn Mạng lưới thông tin chưa bao quát hết hoạt động người lao động nơi làm việc Công tác đào tạo gắn với chế độ khuyến khích cho người lao động mức trung bình chưa có cải tiến thay đổi hình thức nội dung để tránh nhàm chán, đơn điệu Chương3 39 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ TUYÊN QUANG 3.1 Một số giải pháp nâng cao công tác đào tạo phát triển Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang 3.1.1.Từ phía nhà quản lý * Xác định mục tiêu đào tạo cụ thể, rõ ràng Mục tiêu đào tạo Công ty chung chung, mục tiêu rõ ràng cụ thể, chủ yếu mang tính chất nâng cao trình độ chuyên môn Với mục tiêu không cụ thể gây nhiều khó khăn công tác xác định nhu cầu đào tạo, chọn giảng cho phù hợp, đồng thời công tác đánh giá hiệu khóa đào tạo khó đạt hiệu cao Do Công ty cần xây dựng mục tiêu đào tạo cụ thể cho đối tượng đào tạo, khóa đào tạo cụ thể thời gian cụ thể Mục tiêu đào tạo đặt phải mang tính khả thi, phù hợp với tình hình Công ty, mục tiêu phải cụ thể, rõ rãng cho yếu tố đào tạo, đối tượng,…và phải vào nhu cầu đào tạo xác định Trong điều kiện Công ty nay, với mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu kinh doanh, trang bị máy móc thiết bị đại phục vụ cho nhu cầu quản lý kinh doanh, không ngừng nâng cao đội ngũ nhân lực số lượng chất lượng, Công ty nên có mục tiêu đào tạo cụ thể sau: - Với đối tượng cán quản lý : 100% nắm vững kiến thức nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp, kỹ lãnh đạo, tin học, ngoại ngữ cần thiết phục vụ cho công việc, nắm vững phần mềm quản trị tin học thông qua mạng internet, năm 2015, Công ty triển khai kế hoạch quản lý qua mạng internet đến tất sở, đơn vị nên cán quản lý 100% đảm bảo hiểu, thực tốt, giải thích cho cán cấp nắm vững sử dụng - Với đào tạo nâng cao kỹ cho nhân viên: đảm bảo 100% đối tượng nâng cao có điều kiện tham gia đào tạo, thi đầy đủ, 100% học viên thi đỗ, thực tốt công việc theo trình độ đào tạo 40 - Với khóa đào tạo, kèm cặp: Đảm bảo sau thời gian đào tạo, kèm cặp, 100% học viên phải nâng cao trình độ, chuyên môn, có thêm kinh nghiệm thực công việc, hiểu biết cụ thể chấp hành nội quy lao động, nội quy an toàn lao động sau phải có báo cáo cụ thể có đánh giá người phụ trách công việc đào tạo, kèm cặp Bên cạnh đó, Công ty phải có mục tiêu ngắn dài hạn để lập kế hoạch đào tạo cụ thể thời kỳ * Lựa chọn đối tượng đào tạo xác Lựa chọn đối tượng đào tạo xác yếu tố quan trọng để công tác đào tạo đạt hiệu quả, để đạt mục tiêu đào tạo Công ty ngắn hạn, dài hạn, đáp ứng nhu cầu nhân lực Tại Công ty nay, khóa đào tạo môi giới chứng khoán, tư vấn chứng khoán, an toàn lao động, kèm cặp bảo, Công ty chưa có sở để lựa chọn đối tượng phù hợp công tác nâng cao trình độ cho cán công nhân viên hay với cán quản lý Chủ yếu việc xác định đối tượng đào tạo đánh giá chủ quan cán quản lý trực tiếp cán xin đào tạo Việc xác định đối tượng đào tạo xác giúp cho Công ty cử người đào tạo nhanh chóng khóa đào tạo mà có giấy mời bên ngoài, đạt hiệu cao * Đa dạng hóa loại hình đào tạo Trong Công ty sử dụng nhiều loại hình đào tạo, nhìn chung phù hợp đáp ứng nhu cầu nhân lực hình thức đào tạo mang tính chất truyền thống, đơn điệu, dễ gây nhàm chán học Ngày nay, có nhiều phương pháp đào tạo tiên tiến, đại, đem lại hiệu cao Công ty áp dụng: - Tăng cường đào tạo theo kiếu hội thảo, hội nghị: hội thảo dự bên tổ chức Công ty với quy mô phù hợp Trong buổi hội thảo đưa vài chủ đề thảo luận, có nhiều cán có kỹ năng, kinh nghiệm, chí mời chuyên gia bên trao đổi Như trao đổi kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, việc tiếp 41 thu nhanh chóng, dễ dàng, với số lượng lớn…Trong hội thảo nên sử dụng phương tiện đại máy chiếu, thiết bị âm cần thiết,… - Sử dụng phương pháp thảo luận giảng dạy: giáo viên đưa vấn đề, sau cho học viên thảo luận theo nhóm thảo luận trực tiếp với giáo viên để trao đổi, chau dồi kiến thức, nhanh chóng tiếp thu có liên kết giáo viên - học viên để việc giảng dạy hiệu - Sử dụng tình thực tế: Giáo viên nên đưa nhiều tính thực tế vào giảng dạy để học viên trao đổi, quen với thực tế, xử lý công việc tốt hơn, linh hoạt chủ động hơn, học hấp dẫn hơn, hiệu hơn, áp dụng cho đối tượng * Hoàn thiện kế hoạch nội dung chương trình đào tạo Việc xây dựng kế hoạch đào tạo Công ty thường ngắn hạn, chưa có kế hoạch dài hạn tương lai Cần xây dựng kế hoạch dài hạn với mục tiêu cụ thể, rõ ràng Do phải xây dựng chương trình đào tạo nên cụ thể, chi tiết đối tượng, đào tạo kỹ gì, thời gian đào tạo bao lâu, kinh phí đào tạo nào, địa điểm đào tạo, giáo viên đào tạo Các chương trình đào tạo Công ty tự xây dựng thường tổ chức dạng lớp học thường tập trung vào nâng cao trình độ chuyên môn, chưa ý đào tạo kỹ khác cần thiết thời kỳ hội nhập hóa tin học, tiếng anh, giao tiếp,… Với khóa đào tạo Công ty, Công ty thường tổ chức dạng khóa đào tạo ngắn hạn, quy mô nhỏ dạng lớp đào tạo tập trung với quy mô lớn thời gian tuần Với khóa đào tạo tiết kiệm chi phí, không ảnh hưởng nhiều đến công việc thời gian ngắn không đủ thời gian để đào tạo cho người lao động cách chuyên nghiệp Công ty nên trọng thêm việc đào tạo kỹ khác cho người lao động thời kì hội nhập nay, kỹ cần thiết cho việc nâng cao khả cạnh tranh cho Công ty: giao tiếp, làm việc nhóm, 42 định, lập kế hoạch, diễn thuyết,… Với cán quản lý, dự án nên trọng đào tạo kỹ đàm phán Công ty xác định mục tiêu cạnh tranh hợp đồng lớn nên chuyên môn giỏi, kỹ quan trọng Trong với nội dung chương trình đào tạo Công ty, nên khái quát trước chương trình học cho người lao động nắm trước để có kế hoạch học tập với thân cho phù hợp Nội dung phải phù hợp, đảm bảo sau khóa học người lao động nắm kiến thức mà mục tiêu đề Trong giảng dạy nên áp dụng nhiều phương pháp kết hợp để gây cảm giác hứng thú, tăng hiệu cao học tập * Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Đội ngũ giảng viên Công ty chọn lọc có tiêu chuẩn chọn lựa cho phù hợp, đội ngũ giáo viên kiên nhiệm nên việc truyền thụ hiệu Với giáo viên cán Công ty, cần chọn giáo viên có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao, có khả truyền đạt tốt, tốt nên có khóa đào tạo kỹ sư phạm cho đội ngũ cán chuyên đào tạo Ưu tiên giáo viên trẻ, có nhiệt huyết, lực cho đào tạo thêm kỹ sư phạm tiến hành cho giảng dạy Công ty nên xem xét với khóa đào tạo nên thuê để cán Công ty trực tiếp giảng dạy, khóa đào tạo nên thuê kết hợp giáo viên cán Công ty với giáo viên thuê Với giáo viên thuê ngoài, chọn đối tượng thực có khả giảng dạy hiệu quả, nên mời giáo viên mà giảng dạy Công ty mà Công ty đánh giá có hiệu cao để quen với thực tế Công ty Nếu chưa giảng dạy Công ty nên có buổi trao đổi trước với giáo viên tình hình Công ty để có chương trình giảng dạy cho phù hợp, phải quy định rõ mục tiêu sau khóa học phải đạt giáo viên phải đảm nhận trách nhiệm cụ thể 43 Giáo viên Công ty nên bàn bạc, trao đổi với vấn đề nội dung giảng dạy, giảng dạy kết hợp phân chia trách nhiệm rõ ràng tùy khóa giảng dạy để đạt hiệu cao Công ty nên cố gắng mời chuyên gia có uy tín trao đổi, thảo luận với đội ngũ cán nhân viên để tăng thêm hiểu biết sâu rộng Với đội ngũ giáo viên, Công ty nên có nhiều chế độ khuyến khích hợp lý để kích thích tính nhiệt huyết với công tác giảng dạy cho có hiệu cao Việc lựa chọn giáo viên phù hợp không giảm chi phí đào tạo mà công tác đào tạo thu nhiều thành * Xây dựng toàn diện sử dụng có hiệu nguồn kinh phí đào tạo Xây dựng nguồn kinh phí cho Công ty hoạt động quan trọng để kế hoạch đào tạo tiến hành, hiệu hay không, chương trình đào tạo cụ thể, chi tiết có thực hay không thực mức độ Công ty có quỹ đào tạo việc sử dụng chưa hiệu Công ty nên xây dựng quỹ đào tạo không trích từ doanh thu lợi nhuận Công ty mà huy động từ cán nhân viên Công ty, từ tổ chức bên để quỹ phát triển ngày lớn Việc xây dựng quỹ trích từ doanh thu lợi nhuận nên tính toán, cân đối cho hợp lý Nếu huy động nguồn vốn từ nhân viên Công ty Công ty phải tăng phù hợp cho công tác đào tạo, có nhiều sách khuyến khích vật chất với người đào tạo người kèm cặp để họ thấy lợi ích mà tiếp tục đóng góp gây dựng quỹ Phải để người lao động hiểu việc đào tạo lâu dài, đợt chưa đào tạo đợt sau đào tạo Công ty phải giao cho phận tín nhiệm để quản lý quỹ, phòng tổ chức hành trực tiếp đảm nhận Bộ phận phải thực quy định chi tiết, nghiêm ngặt cụ thể kế hoạch ngắn dài hạn cho việc thu chi quỹ để việc sử dụng quỹ đắn, có hiệu cao Với khâu chi trả quỹ, phận phải có theo dõi, quản lý chặt chẽ, văn Cuối khóa đào tạo, phải thống kê trình tổng giám đốc xem xét 44 Tính quỹ nên cân nhắc chi phí trả trực tiếp, ý đến chi phí gián tiếp học viên ngừng làm để đào tạo, cân đối cho chi phí đào tạo lợi ích tạo cho phù hợp Nên trích kinh phí chi trả cho phận hợp lý, nên trích phần nhỏ để khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc để họ tích cực học tập 3.1.2 Từ phía người lao động Người lao động chưa thực thấy rõ tầm quan trọng công tác đào tạo cho thân mà Trung tâm đào tạo mang lại Họ chưa quan tâm thực đề cao tính chất chuyên nghiệp đào tạo hiệu Có người lao động tham gia vào khóa đào tạo mang tính chất bắt buộc chưa có tinh thần cao việc tham gia vào chương trình đào tạo Công ty tổ chức Một số chưa có tinh thần cầu tiến công việc, họ chấp nhận lòng với họ đạt Do đó, số hoạt động kinh doanh Công ty chưa đạt hiệu mong muốn * Hoàn thiện chương trình đánh giá hoạt động đào tạo Đánh giá chương trình đào tạo khâu cuối quy trình đào tạo Công tác cho biết hoạt động đào tạo đạt phần trăm so với mục tiêu đề ra, thu lợi ích gì, hiệu sao, mặt hạn chế , thiếu sót khâu nào, từ tìm cách khắc phục, điều chỉnh cho phù hợp cho công tác đào tạo lần sau Hiện Công ty, công tác đánh giá hiệu công tác đào tạo mang tính hình thức, chủ yếu thông qua kiểm tra chứng chỉ, văn mà thực chất lực cá nhân đào tạo đến đâu, yếu mặt Việc đánh giá hiệu công tác đào tạo Công ty cần đánh giá cách chặt chẽ khoa học hơn, vào mục tiêu, sâu vào chi phí lợi ích sau khóa đào tạo 45 * Về tiêu bản: Các khóa đào tạo đánh giá thông qua thi, kiểm tra, thu hoạch, giấy xác nhân với khóa đào tạo ngắn hạn, văn chứng với khóa đào tạo dài hạn, chất lượng giỏi, trung bình loại kết + Đánh giá thông qua phản ánh người học với khóa đào tạo Công ty nên tiến hành điều tra, thu thập ý kiến học viên vế tất khâu khóa đào tạo: nội dung chương trình, giáo viên giảng day, sở vật chất kỹ thuật, có hứng thú với khóa đào tạo không, có hiệu không, không hiệu cho biết nguyên nhân,… Việc thu thập thông tin tiến hành thu thập qua phiếu khảo sát với phần lớn học viên, tiết kiệm chi phí mang tính khách quan + Đánh giá chất lượng sau đào tạo Sau khóa đào tạo thời gian, Công ty nên tiến hành khảo sát tình hình, mức độ hoàn thành công việc người lao động thông qua số tiêu cụ thể, với khóa đào tạo cụ thể 3.2 Một số giải pháp khác - Hoàn thiện hệ thống thông tin nhân lực đào tạo Công ty nên triển khai quản lý hệ thống thông tin , quản trị nhân lực vi tính cách khoa học xác tất thông tin như: sơ yếu lý lịch, bảng công tác phân tích công việc, phiếu đánh giá, thành tích đạt được,… Các thông tin nên cập nhật hàng năm tạo điều kiện cho cán phụ trách lấy thông tin cách đơn giản dễ dàng cán công nhân viên Việc quản lý tạo điều kiện cho cán dễ dàng tìm hiểu thông tin công tác đào tạo mà nhiều hoạt động khác công tác quản trị nhân lực - Đánh giá lực thật - Xem xét lương thưởng 46 - Thiếu xót kỹ cần đào tạo,… * Hình thành đội ngũ chuyên trách hoạt động đào tạo Có đội ngũ chuyên trách hoạt động đào tạo yếu tố quan trọng Đó người chịu trách nhiệm từ khâu lập kế hoạch, theo dõi trình đào tạo đến đánh giá kết cuối Những người có chuyên môn kinh nghiệm vững đồng thời phải có nhiệt tình, tận tụy với công việc có khả đánh giá, xếp hoạt động cách khoa học - Có sách tuyển dụng đào tạo cho cán kiến thức cần thiết chuyên sâu công tác nhân lực, đặc biệt công tác đào tạo - Những cán phải nắm vững kiến thức chuyên môn mà phải đào tạo kỹ quản lý, xếp công việc hợp lý, tin học, ngoại ngữ cần thiết,… - Đồng thời tạo điều kiện cho họ học tập trao đổi kiến thức, kinh nghiệm với cán khác trong, Công ty…Công ty nên có khuyến khích hợp lý tinh thần, vật chất cho họ nhiệt tình, hăng hái với công việc, hoạt động diễn hiệu * Đầu tư sở vật chất cho hoạt động đào tạo Cơ sở vật chất yếu tố quan trọng định đến hiệu hoạt động đào tạo, việc tiết kiệm thời gian hay chi phí đào tạo Cơ sở vật chất tốt tạo điều kiện cho người lao động học tập tốt lý thuyết lẫn thực hành, nâng cao chất lượng đào tạo Không thế, với sở vật chất tốt học tập với lớp có số lượng đông bố trí thời gian hợp lý Công ty sở vật chất cho công tác đào tạo thiếu, nên cần trang bị máy móc đại Ở phòng học nên trang bị quạt, máy chiếu, mic,… cho phù hợp * Đào tạo gắn với khuyến khích người lao động Khuyến khích người lao động nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo thông qua việc người lao động học tập hăng hái, nhiệt tình tận tụy với công việc sau khóa đào tạo 47 Khuyến khích người lao động thông qua phần khen thưởng cuối khóa học với cá nhân có thành tích xuất sắc, tinh thần kết học tập tốt, chí tổ chức hoạt động ngoại khóa, thăm quan cuối tuần để người có hội giải trí, nói chuyện trao đổi với nhiều việc, hiểu tạo điều kiện cho hoạt động thuận lợi Với nhiều phòng ban Công ty, tổ chức thi đua với cá nhân tập thể để chọn cá nhân xuất sắc phòng ban xứng đáng nhận phần thưởng Công ty nên phát huy nữa, tổ chức khoa học với công tác thi chuyên môn giỏi hàng năm 48 PHẦN KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường ngày nay, với phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, dẫn đến đời loại máy móc đại thay giúp người thực công việc nhanh đạt hiệu cao Bên cạnh toàn cầu hóa mặt xã hội kinh tế an ninh Quốc phòng, công nghệ thông tin, đòi hỏi người phải luôn đổi học tập, đào tạo nâng cao kiến thức để bắt kịp với phát triển Nhận thức tầm quan trọng việc học tập đào tạo, Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang đề cao chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực làm việc Công ty Mục đích nâng cao giữ vững nguồn nhân lực Công ty Làm tốt công tác đào tạo phát triển, Công ty có lợi cạnh tranh với đối thủ thị trường chứng khoán Qua đề tài thực tập, thấy rõ vai trò, tầm quan trọng việc tiến hành công tác đào tạo cách khoa học, chuyên nghiệp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang Trong đề tài, phân tích thực trạng tiến hành công tác đào tạo Công ty, thành tựu đạt Công ty chất lượng đào tạo đồng thời số mặt hạn chế khâu, mặt hoạt động đào tạo, chưa làm được, chưa hoàn chỉnh Thông qua nêu xu hướng phát triển Công ty tương lai, số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Tuy nhiên xu hội nhập toàn cầu, phía Công ty cổ phần In Dịch vụ Tuyên Quang cần quan tâm công tác đào tạo phát triển, mở rộng chương trình đào tạo trung hạn dài hạn để thực đồng hoạt động đào tạo Để làm vậy, Công ty cần phải nghiên cứu, phân tích kỹ nguồn lao động bên Từ đó, xác định nhu cầu đào tạo Công ty cho phù hợp hiệu Đồng thời, Công ty cần phát huy tối đa nội lực nhằm tạo dựng tảng vững chắc, hỗ trợ tốt cho công tác quản trị nhân lực, thúc đẩy phát triển Công ty mục tiêu chiến 49 lược DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO • PGS.TS Trần Kim Dung, “Quản trị nguồn nhân lực”, (tái lần thứ có sửa chữa bổ sung) - NXB Thống kê, Hà Nội, 2009 • Th.S.Nguyễn Vân Điềm PGS.TS Nguyễn ngọc Quân, “Giáo trình Quản trị nhân sự”, - NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2007 • Nguyễn Minh Đường, “Bồi dưỡng đào tạo người lao động điều kiên mới” - NXB Hà Nội, 1996 • Phạm Thành Nghị, Vũ Hoàng Ngân, “Quản lý nguồn nhân lực Việt Nam, số vấn đề lý luận thực tiễn” - NXB Khoa học xã hội • Nguyễn Hữu Thân, “Giáo trình Quản trị nhân sự” (tái lần thứ 9) NXB Lao động xã hội, Hà Nội, 2008 50
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần in và dịch vụ tuyên quang, Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần in và dịch vụ tuyên quang, Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần in và dịch vụ tuyên quang

Từ khóa liên quan