skkn một số phương pháp dạy tiết tự chọn về cách giải bài toán axit nitric

12 401 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2016, 21:15

Trường THPT Võ Trường Toản Năm học: 2011 - 2012 ĐỀ TÀI: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY TIẾT TỰ CHỌN VỀ CÁCH GIẢI BÀI TOÁN AXIT NITRIC I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Kể từ năm 2007, Bộ Giáo Dục Đào Tạo chuyển cấu trúc thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn hoá từ tự luận sang trắc nghiệm 100% Điều đồng nghĩa vòng 90 phút, học sinh phải thật bình tĩnh để lựa chọn phương án trả lời tối ưu thời gian ngắn Xu hướng thi trắc nghiệm hướng học sinh tới phương pháp cách giải nhanh để tới kết tập hóa học Những phương pháp giải nhanh bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố công cụ mạnh việc giải toán hóa học Nhưng tình trạng rào cản việc đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính cực, chủ động, sáng tạo rèn luyện phương pháp tự học học sinh, làm thui chột hứng thú, động học tập đắn làm hao mòn chất hóa học thực toán hóa học Chính thế, năm học 2010-2011 Bộ Giáo Dục Đào Tạo tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn đổi công tác kiểm tra đánh giá Trong trình dạy học, cần kết hợp cách hợp lý hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh, chuẩn bị tốt cho việc đổi kỳ thi theo chủ trương Bộ Giáo Dục Đào Tạo Hơn nữa, thông qua đề thi đại học, cao đẳng nhận thấy đề thi có nhiều tập liên quan đến axit nitric Và trình giảng dạy, thấy học sinh gặp nhiều khó khăn giải toán không cân phản ứng oxi hóa khử không định hướng cách giải dù toán đơn giản Chính thế, giáo viên cần phải dạy cho học sinh hiểu rõ chất, cách giải tự luận số dạng toán đơn giản axit nitric Sau đó, giáo viên hình thành cho học sinh cách giải nhanh, đáp ứng yêu cầu kết hợp cách hợp lý hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan Từ năm 2010 đến nhận thấy đề thi đại học, cao đẳng tác giả hạn chế cho kiểu toán ráp trực tiếp công thức giải nhanh để tìm đáp án muốn dùng công thức nhanh trước tiên thí sinh phải suy luận kỹ để thây chất toán Từ hạn chế yêu cầu đổi công tác kiểm tra đánh giá, mạnh dạn trình bày vài kinh nghiệm áp dụng có hiệu việc khắc phục trình trạng học sinh yếu nâng cao kỹ giải toán axit nitric học sinh tốt Đó là: Một số phương pháp dạy tiết tự chọn cách giải toán axit nitric II THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI Thuận lợi Người thực hiện:Lê Thị Mỹ Linh Trường THPT Võ Trường Toản Năm học: 2011 - 2012 Ngành Giáo dục tỉnh nhà tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề bồi dưỡng kiến thức nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên có hội mở rộng kiến thức phục vụ cho việc đổi phương pháp dạy – học Được quan tâm, giúp đỡ Ban Giám Hiệu nhà trường đầu tư Internet hỗ trợ 3G cho giáo viên để nhanh chóng tập nhật thông tin, tìm kiếm tài liệu giúp cho người dạy học có điều kiện chiếm lĩnh kiến thức khoa học hóa học nhằm theo kíp tiến khoa học kĩ thuật ngày phát triển lớn mạnh Đội ngũ giáo viên tổ hóa trẻ, nhiệt tình động, có cầu tiến nên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy để nâng cao tay nghề Học sinh trường nhìn chung chăm ngoan, nhiều em có lực tốt học tập đa số em yêu thích môn hóa Cơ sở vật chất trường đầy đủ phòng học, phòng chức năng, phương tiện dạy học đề hỗ trợ giảng dạy tốt Khó khăn Học sinh vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa kinh tế gia đình nhiều khó khăn, phương tiện thông tin đại chúng, Internet chưa có ảnh hưởng lớn trình tìm kiếm thông tin, tư liệu phục vụ việc học tập cao kiến thức học sinh Đội ngũ giáo viên dạy môn hóa trường trẻ nên nhiều hạn chế chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy Nên trình giảng dạy giáo viên thường cung cấp thông tin mà tạo hội cho học sinh phát huy khả tìm tòi sáng tạo trình chiếm lĩnh tri thức, chưa thể gây hứng thú học tập cho học sinh Học sinh tuyển vào có chất lượng thấp , đa số học sinh có học lực trung bình, kỹ suy luận tính toán Khả tự học em kém, tính ỷ lại vào thầy cô học lớp nhiều học sinh nặng nề Qua năm giảng dạy trường phổ thông nhận thấy nhiều học sinh loay hoay viết nhiều phương trình phản ứng cho hỗn hợp kim loại oxit kim loại tác dụng với axit nitric Điều đó, nhiều thời gian làm không làm kết Để làm tốt chức năng, nhiệm vụ môn hóa học nói chung toán axit nitric nói riêng, hình thành kỹ giải toán hóa học cho học sinh Tôi xin xây dựng nội dung dạy thông qua tiết tự chọn dùng cho học sinh khối 11 ban với chủ đề: “ Giải toán axit nitric” Số liệu thống kê Trước thực đề tài, dạy nội dung cho lớp 11C , 11C 11C Năm học 200 -2009 Ban Cơ bản: lớp 11C 11C thuộc đối tượng trung bình- khá, Ban KHTN 11C thuộc nhóm lớp - giỏi Sau tiết dạy có 15 phút để kiểm tra nhận thức học sinh với 02 câu tập tự luận câu trắc nghiệm, kết đạt sau : A Tự luận(5đ) Người thực hiện:Lê Thị Mỹ Linh Trường THPT Võ Trường Toản Năm học: 2011 - 2012 Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 1, gam Al vào dung dịch HNO3 thu 2,2 lit đktc hỗn hợp khí gồm NO2 NO a Viết phương trình hóa học xảy b Tính thể tích khí hỗn hợp c Tính số mol HNO3 dùng Câu 2: Hòa tan hoàn toàn , gam hỗn hợp gồm Zn ZnO dd HNO đặc nóng thu 1, lít NO2 đktc Tính khối lượng chất hỗn hợp trên? B Trắc nghiệm(5đ) Câu 1: Cho 1,92 gam Cu tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng thu V lit khí NO (ở đktc, sản phẩm khử nhất) Giá trị V A.0,224 B.0,448 C.0,672 D 0,336 Câu 2: Hòa tan m gam e vào dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thu 0, 72 lít NO2 đktc, sản phẩm khử Giá trị m : A.0,28g B.0,56g C.1,12g D.0,84g Câu 3: Cho , 5gam hỗn hợp Zn e tác dụng với dung dịch HNO đặc, nóng thu 15, lít khí NO2 đktc, sản phẩm khử Tính khối lượng Zn là: A 3,25 B 6,5 C 2,8 D 13 Câu 4: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,896 lít khí NO (ở đktc dung dịch X Khối lượng muối khan thu làm bay dung dịch X A 8,88 g B 13,92 g C 6,52 g D 13,32 g Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp e, Cu tỉ lệ mol 1:1 axit HNO3, thu V lít đktc hỗn hợp khí X gồm NO NO dung dịch Y chứa hai muối axit dư Tỉ khối X H2 19 Giá trị V : A 2,24 B 4,48 C 5,60 D 3,36 Sau thống kê kết thu bảng số liệu sau: TT Lớp Sĩ số < điểm đến 7,9 ≥ điểm điểm 11C3 49 34,7 % 40,8% 24,5% 11C6 46 43,5% 43,5% 13% 11C8 48 47,9% 41,7% 10,4% Qua bảng thống kê ta nhận thấy, phương pháp dạy chưa phù hợp với trình độ lực nên kết học tập đạt chưa cao Từ , thấy cần thay đổi cách dạy đề hiệu dạy học nâng cao III NỘI DUNG ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận Nâng cao chất lượng dạy học nhà trường đề tài quan trọng, vừa mục tiêu vừa đảm bảo uy tín danh hiệu trường học Chất lượng dạy học quan tâm hàng đầu, thường xuyên, nhà quản lý trường học có tâm huyết, cán giáo viên mà quan tâm, niềm tin nhân dân gửi gắm em vào nhà trường Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố: chất lượng đội ngũ giáo viên, điều kiện sở vật chất, chất lượng đầu vào học sinh… yếu tố đầu Người thực hiện:Lê Thị Mỹ Linh Trường THPT Võ Trường Toản Năm học: 2011 - 2012 vào yếu tố quan trọng Trước thực tế học sinh đặc thù trường chất lượng đầu vào thấp, hổng kiến thức, chí có em thực phép tính sơ đẳng Qua tìm hiểu nhận thấy học sinh đa số có học lực yếu hoàn toàn lỗi em em có hạn chế nhận thức mà hầu hết em ham hiểu biết, ưa thích khám phá, có số em cầu tiến ham học, vui sướng hiểu bài, giáo viên khen tiến thân, hạn chế em phần phương pháp giảng dạy số thầy cô chưa phù hợp Hiểu điều đó, cố gắng chuẩn bị kĩ giảng, đơn giản hoá vấn đề để truyền đạt kiến thức cho học sinh cách dễ hiểu Để dạy hay khó, để dạy dễ hiểu , dễ nhớ cố gắng làm Hóa học môn khoa học nên cần tư sáng tạo học sinh làm toán Bên cạnh việc giải tự luận chi tiết rõ ràng để qua phát phướng pháp , hay học sinh giáo niên giới thiệu số công thức giải nhanh để rèn kỹ suy luận , tính toán để đáp ứng yêu cầu kết hợp kiểm tra tự luận trắc nghiệm Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài Để minh họa cho vấn đề nhận thức lý luận xin trình bày kinh nghiệm dạy nội dung:“ Giải toán axit nitric” Bước Xác định mục đích yêu cầu học Kiến thức: - Củng cố kiến thức : xác định chất khử, chất oxi hoá, trình khử trình oxi hoá - Cân phản ứng oxi hóa-khử - Xử lí kiện toán: số mol, thể tích khí, khối lượng… - Tính chất hóa học đặc trưng axit nitric tính oxi hóa mạnh đặc biệt với kim loại KL + HNO3  muối nitrat + sản phẩm khử + H2 O trừ Au, Pt kim loại với số oxh cao ( NO2, NO, N2, N2O, NH4NO3) - Phương pháp bảo toàn electron + Chỉ áp dụng cho toán xảy phản ứng oxi hoá khử + Xác định viết đầy đủ trình khử, trình oxi hoá Định luật bảo toàn electron:  n e cho=  n e nhận Các kiến thức phản ứng oxi hoá khử học sinh trang bị lớp 10 Trong khuôn khổ đề tài, xin đề cập tới số dạng toán kim loại tác dụng với axit nitric từ đơn giản đến số đề thi TSĐH theo cách giải thông thường viết phương trình phản ứng tính theo phương trình phản ứng phương pháp bảo toàn electron giải tự luận đưa công thức giải nhanh Kỹ năng: Phát triển khả quan sát, ghi chép phân tích học sinh Thái độ: Khi học sinh giải toán dù đơn giản hay phức tạp tạo hứng thú, lòng say mê khoa học, kích thích em tích cực học tập Bước Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: Người thực hiện:Lê Thị Mỹ Linh Trường THPT Võ Trường Toản Năm học: 2011 - 2012 - Các tài liệu liên quan đến học - Bảng phụ - Phiếu tập giáo viên photo phát cho lớp PHIẾU BÀI TẬP SỐ Bài 1: Cho 1, gam Al tác dụng vừa đủ với HNO3 đặc, nóng thu V lit khí NO2 đktc, sản phẩm khử Tính giá trị V ? Bài 2: Cho 1,092 gam hỗn hợp Cu Al tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thu 0,448 lít NO đktc, sản phẩm khử nhất) Tính thành phần % kim loại hỗn hợp Bài 3: Hòa tan 2,2 g Cu dung dịch HNO3 loãng dư thu 72 ml hỗn hợp khí NO, NO2 đktc Tính thể tích khí khí ? Bài 4: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,896 lít khí NO(đktc dung dịch X Tính khối lượng muối khan thu làm bay dung dịch X ? PHIẾU BÀI TẬP SỐ Bài 1: Cho 0, gam Cu tác dụng vừa đủ với HNO3 đặc, nóng thu V lit khí NO2 đktc, sản phẩm khử Tính giá trị V ? Bài 2: Cho 0,2 gam g tác dụng vừa đủ với loãng dư thu V lit khí N2 đktc, sản phẩm khử Tính giá trị V ? Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 3,87g hỗn hợp kim loại Cu Zn dung dịch HNO3 loãng dư, thu 0, lít khí NO đktc ,sản phẩm khử Xác định % khối lượng kim loại hỗn hợp ? Bài 4: Hòa tan hết 1,0 g Al HNO3 dư thu hỗn hợp khí X gồm NO NO2 tỉ khối X so với H2 19 Tính thể tích khí hỗn hợp X đktc Bài 5: (ĐH 2007 –A) Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp e, Cu tỉ lệ mol 1:1 axit HNO3, thu V lit đkc hỗn hợp khí X gồm NO NO2 dd Y chứa muối axit dư Tỉ khối X H2 19 Tính giá trị V PHIẾU BÀI TẬP SỐ Câu 1: Cho 1,92 gam Cu tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng thu V lit khí NO đktc, sản phẩm khử Giá trị V A.0,224 B.0,448 C.0,672 D 0,336 Câu Cho 0, gam magie tác dụng với dung dịch HNO3loãng , dư thu V lít khí N2O đktc Giá trị V A.0,224 B.0,448 C.0,112 D 0,336 Câu 3: Hòa tan m gam e vào dung dịch HNO3 dư thu 0,03 mol NO2 0,01 mol NO Giá trị m : A.1,12g B.0,56g C.3,36g D.2,24g Câu 4: Hòa tan hỗn hợp gồm g, e vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu 0, lít NO2 đktc, sản phẩm khử Số mol HNO3 phản ứng là: Người thực hiện:Lê Thị Mỹ Linh Trường THPT Võ Trường Toản Năm học: 2011 - 2012 A 0,045 mol B 0,015 mol C 0,03mol D 0,06mol C©u (CĐ-08): Cho , gam g tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư , sinh 2,2 lít khí X sản phẩm khử nhất, đktc Khí X A N2O B NO2 C N2 D NO Câu 6: Hòa tan 2,1 gam eO lượng dư dung dịch HNO loãng thu V lít đktc NO V A.0,224lit B 0,336li C 0,448lit D 2,24lit Câu Cho gam hỗn hợp Cu CuO tan hết dung dịch HNO3 loãng dư thu , lit khí NO đkc, sản phẩm khử Phần % khối lượng Cu hỗn hợp là: A 69% B 96% C 44% D 56% Câu 8: Hoà tan a gam Al dung dịch HNO3 loãng thấy thoát , lit ( đktc hỗn hợp khí NO, N2O, N2 có tỉ lệ mol 1: 2: Giá trị a là: A 14,04g B 70,2g C.35,1g D 15.05g Câu 9: Lấy 9,9 g hỗn hợp X gồm Al, e, Cu cho tan lượng dư dung dịch HNO3 loãng thấy thoát ,5 lit khí NO đktc Khối lượng muối khan tạo thành là: A 39,7g B 29,7g C 39,3g D 40,18g Câu 10: ĐH 2009A Cho 3,024 gam kim loại M tan hết dung dịch HNO3 loãng, thu 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử nhất, đktc có tỉ khối H2 22 Khí NxOy kim loại A NO Mg B NO2 Al C N2O Al D N2O Fe PHIẾU BÀI TẬP SỐ Câu 1: Hòa tan m gam e vào dung dịch HNO3 đặc ,nóng dư thu 0, lít NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc Giá trị m là: A.0,28g B.0,56g C.1,12g D.0,84g Câu 2: Hoà tan hoàn toàn 1, 25 gam Zn dung dịch HNO thu 0, 72 lit hỗn hợp khí A đktc gồm NO2 NO Thể tích khí NO : A 0,56 lit B 0,672 lit C 0,448 lit D 0,224 lit Câu 3: Cho 1, gam kim loại hóa trị Z tác dụng hết với HNO dư tạo 1,12 lit NO đktc sản phẩm khử Kim loại Z là: A Mg B Zn C.Cu D Fe Câu Cho 1,2 gam magie tác dụng với dung dịch HNO3 loãng , dư thu V lít khí N2 đktc Giá trị V A.0,224 B.0,448 C.0,112 D 0,336 Câu Cho 2, gam hỗn hợp e eO tan hết dung dịch HNO3 loãng dư thu ,72 lit khí NO đkc, sản phẩm khử Phần % khối lượng e hỗn hợp là: A 43% B 34% C 44% D 66% Câu Nung m gam bột sắt oxi, thu gam hỗn hợp chất rắn X Hòa tan hết hỗn hợp X dung dịch HNO3 dư , thoát 1,12 lít đktc NO sản phẩm khử Giá trị m A 4,64 B 4,44 C 5,14 D 5,04 Người thực hiện:Lê Thị Mỹ Linh Trường THPT Võ Trường Toản Năm học: 2011 - 2012 Câu 7: (ĐH 2009 –A): Hoà tan 12, 2g Al dung dịch HNO3 loãng dư dungdịch X 1, lit đktc hỗn hợp khí Y gồm N2O N2, tỉ khối Y so với H2 18 Cô cạn dung dịch X thu gam muối khan: A 106,38g B 34,08g C 97,98g D 38,34g Câu 8: Cho kim loại Al, e, Cu tan hết lit dung dịch HNO3 thu 1,792 lit đktc hỗn hợp khí gồm NO N2O có tỉ khối so với He 9,25 Nồng độ CM dung dịch HNO3 ban đầu Biết He = A 0,28M B.1,4M C 1,7M D 1,2M Đối với học sinh - Kiến thức phản ứng oxi hoá khử học sinh - Tính chất hóa học đặc trưng axit nitric tính oxi hóa mạnh đặc biệt với kim loại Xác định nội dung tiết học (0 dạng chủ yếu) a Một kim loại + HNO3  sản phẩm khử b Hai kim loại + HNO3  sản phẩm khử c Một kim loại + HNO3  hỗn hợp sản phẩm khử d Hai kim loại + HNO3  hỗn hợp sản phẩm khử Nội dung cụ thể Tiết 1: Giải toán axit nitric Để giúp học sinh có thuận lợi việc tìm hiểu cách giải toán axit nitric giáo viên cần tiến hành nội dung chủ yếu sau: Hoạt động 1: Lý thuyết ( phút) -Tính chất hóa học đặc trưng axit nitric tính oxi hóa mạnh KL + HNO3  muối nitrat + sản phẩm khử + H 2O trừ Au, Pt kim loại với số oxh cao ( NO2, NO, N2, N2O, NH4NO3) - Phương pháp bảo toàn electron:  n e cho=  n e nhận * Lưu ý: + Chỉ áp dụng cho toán xảy phản ứng oxi hoá khử + Xác định viết đầy đủ trình khử, trình oxi hoá Hoạt động 2: Giáo viên phát biếu học số 1( 25 phút) - Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận giải tự luận toán phiếu số theo cách giải thông thường viết phương trình phản ứng tính theo phương trình phản ứng ( 15 phút) - Học sinh lên trình bày ghi (10 phút) Bài 1: Al+ 6HNO3  Al(NO3)3 +3NO2 +3H2O 0,05mol 0,15 mol 1,35 =0,05mol 27 VNO2 =n.22,4=0,15.22,4=3,36lit n Al = Bài 2: 3Cu + HNO3  3Cu( NO3)2 + 2NO + 4H2O x 2x/3 Người thực hiện:Lê Thị Mỹ Linh Trường THPT Võ Trường Toản Năm học: 2011 - 2012 Al+ 4HNO3  Al(NO3)3 + NO + 3H2O y y Gọi x,y số mol Cu, Al %mCu =70,33% 64 x  27 y 1,092 x 0,012 %m Al =29,67% x / 3 y 0,02 y 0,012     3Cu + HNO3  3Cu( NO3)2 + 2NO + 4H2O 3x/2 x Cu+ 4HNO3  Cul(NO3)2 + 2NO2 + 3H2O y/2 y Gọi x,y số mol NO NO2 Bài 3:  3/2x+y/2=0,035 x+y=0,03   x=0,02 y=0,01   VNO =0,448lit VNO2 =0,224lit Bài 4: 3Mg + HNO3  3Mg( NO3)2 + 2NO + 4H2O (1) 0,06 0,04 nMg (1)=0,06 mol< n gbđ =0,09 mol  Sản phẩm khử NO có NH4NO3 4Mg + 10 HNO3  4Mg( NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O (2) 0,03 0,0075 m muối = 0,09.148+0,0075.80=13,92 gam Hoạt động 3(13 phút): Giáo viên giới thiệu cho học sinh giải tự luận toán phiếu số theo phương pháp bảo toàn electron:  n e cho=  n e nhận Bài 1: B1: Tính n Al= 1,35/27=0,05 B 2: Viết trình nhường, nhận e +3 Al  Al +3e 0,05  0,15 +5 +4 N +1e  N 0,15  0,15 B3: nAl n e cho = n e nhan  n NO2 = 0,15 mol B4: VNO2 =n.22,4=3,36 lit Bài 2: B1: Tính n NO= 0,448/22,4=0,02 B 2: Viết trình nhường, nhận e +2 Cu  Cu +2e x  2x +3 Al  Al +3e y  +5 3y +2 N +3e  N 0,06 0,02 Người thực hiện:Lê Thị Mỹ Linh Trường THPT Võ Trường Toản Năm học: 2011 - 2012 B : Gọi x,y số mol Cu, Al  n e cho=  n e nhận  2x+3y= 0,06 (1) mCu+ mAl=1,092  64x+27y=1,092(2) %mCu =70,33% B4: %m Al =29,67%  Bài 3,4: tương tự Hoạt động 4: Củng cố dặn dò ( phút) - Phương pháp bảo toàn electron:  n e cho=  n e nhận + Chỉ áp dụng cho toán xảy phản ứng oxi hoá khử + Xác định viết đầy đủ trình khử, trình oxi hoá - Dặn dò: Giáo viên phát biếu học số nhà giải cách Tiết 2: Giải toán axit nitr Hoạt động 1: (10 phút) Giáo viên gợi ý cho đáp án tập nhà Bài 1: V= 0,448 lit Bài 2: V= 0,0448 lit %mCu =49,6% Bài : %m =50,4% Zn  Gọi x,y số mol Cu Zn 64 x65 y 3,87 + Viết PTHH : x / 3 y / 30,04  +Phương pháp bảo toàn electron:  64 x65 y 3,87 x2 y 0,04.3  VNO =0,672lit Bài : V NO2 =0,672lit Gọi x,y số mol NOvà NO2 x  y / 30,04 + Viết PTHH : x  y 0  + Phương pháp bảo toàn electron:  x  y 0,04.3 x  y 0 Bài : V=5,6 lit + Viết PTHH phức tạp không nên dùng cách + Phương pháp bảo toàn electron Gọi x số mol Cu, e tỉ lệ mol 1:1  56x+64x=12 x=0,1 Gọi a,b số mol NO,NO2 : Người thực hiện:Lê Thị Mỹ Linh Trường THPT Võ Trường Toản  3a+b=0,5 a-b=0 Năm học: 2011 - 2012 10   a=0,125mol b=0,125mol Hoạt động 2(15 phút): Giới thiệu công thức giải nhanh dùng bảng phụ + Không phụ thuộc vào chất số lượng kim loại ta có bán phản ứng khử:  2HNO3 + 1e → NO2 + H2O + NO3 2x x x x  4HNO3 + 3e → NO + 2H2O + 3NO3 4y 3y y 3y  10HNO3 + 8e → N2O + 5H2O +8 NO3 10z 8z z 8z  12HNO3 + 10e → N2 + 6H2O + 10 NO3 12t 10t t 10t + Bán phản ứng oxi hóa: +n M  M +ne a mol  na mol * Tính khối lượng muối: mmuối = mkim loại + mgốc axit Từ bán phản ứng khử: ∑n NOtạomuối=∑n e nhận=∑ne nhường Hay : ∑ nNOtạomuối= 3.nNO  nNO2  8nN2O  10nN2  8nNH NO3 = na mmuối = mkim loại + 62  (3.nNO  nNO  8nN O  10nN )  80nNH NO +5 2 +b Mặt khác: N +(5-b)e  N (5-b)n +b  n +b N N Tổngquát: ∑nNOtạomuối= (5-b)n +b =na N n : số electron kim loại nhường a : số mol kim loại b: số oxi hóa sản phẩm khử * Tính số mol HNO3 phản ứng: naxit nitric phản ứng = ntạo muối + ntạo khí muối amoni Người thực hiện:Lê Thị Mỹ Linh Trường THPT Võ Trường Toản Năm học: 2011 - 2012 11 naxit nitric phản ứng =  nNO   nNO  10  nN O  12  nN  10  nNH NO 2 Hoạt động 3(19 phút): Giáo viên phát phiếu học số - Giáo viên phát biếu tập số , học sinh áp dụng công thúc nhanh cho trắc nghiệm(13 phút): - Giáo viên gợi ý phút Câu 1: nCu =0,03mol (5-b)n +b =na  (5-3)nNO=2.0,03 hay na= 3nNO  nNO= 0,02 mol  B N Câu 2: n Mg= 0,02 (5-b)n +b =na  2(5-1)nN2O=2.0,02hayna= 8nN2O  nN2O= 0,005 mol  C N Câu 3: (5-4)nNO2+(5-2)n NO= 3.n Fe  nFe= 0,02 mol  A Câu 4: naxit nitric = ntạo muối + ntạo khí hay n HNO3 =2n NO2 =0,03 mol  C C©u : n Mg= 0,15 mol; n khí=0,1 (5-b)n +b =na  2.0,15= (5-b) 0,1  5-b=3  b=2  D N +2 +3 Câu 6: n FeO=0,03( Fe  Fe +1e )  0,03 1= 3nNO  nNO= 0,01  A Câu 7: nNO=0,6 mol (5-2).0,6=2.nCu  n Cu=0,9mol  %mCu=B Câu 8: nNO=  4, 48  0, 04 ; n N2O =n N2 = (0,2 – 0,04)/2 = 0,08 22, mAl = 27a = 27   0, 04  10  0, 08   0, 08  14, 04( g ) A Câu 9: mmuối nitrat = 9,94 + 62   (3,584/22,4) = 39,7(g)  A Câu 10: n NxOy= 0,042mol; M=44  NxOy N2O 0,042= an  M Al  B Hoạt động 4: Giáo viên phát biếu học số nhà IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Cách dạy học phù hợp với học sinh kể học sinh yếu cân phản ứng hóa học giải tập trắc nghiệm nên mang lại hứng thú học tập em Nó phát huy tính tích cực sáng tạo học sinh nên nâng cao kết học tập Và quan trọng sau tiết học em học sinh hiểu giải tập xác nội dung câu hỏi mà năm học 2008 – 2009 em chưa thể làm tốt Nội dung đề kiểm tra 15 phút dùng đánh giá mức độ hiệu sau tiết dạy giống đề năm 200 -2009): Người thực hiện:Lê Thị Mỹ Linh Trường THPT Võ Trường Toản 12 Năm học: 2011 - 2012 Sau thống kê kết thu bảng số liệu sau: TT Lớp Sĩ số < điểm đến 7,9 > điểm điểm 11A3 42 2,4% 35,6% 62% 11A4 40 7,5% 40% 52,5% 11A5 43 37% 41% 21% 11A7 42 27,1% 46,3% 28,6% V BÀI HỌC KINH NGHIỆM- KIẾN NGHỊ - Để nâng cao hiệu dạy học cần phải xây dựng phương án giảng phù hợp cho đối tượng học sinh - Điều tra, tìm hiểu để nắm chất lượng học sinh giúp giáo viên có đủ sở để tìm phương pháp dạy học phù hợp - Khuyến khích tìm kiếm, thiết kế, tạo đồ dung, thiết bị, tư liệu phục vụ cho giảng dạy môn - Tổ chuyên môn cần thường xuyên thảo luận , trao đổi chuyên môn để tìm phương pháp dạy học thích hợp với đối tượng học sinh VI TÀI LIỆU THAM KHẢO Phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học- PGS.TS Nguyễn Xuân Trường- Ths Hoàng Thị Thúy Hương-Ths.Quách Văn Long Nhà xuất hà nội Tài liệu bồi dưỡng giáo viên- Lớp 11- NXBGD Tài liệu bồi dưỡng công tác đổi kiểm tra đánh giá BGD-ĐT- 2011 Sách giáo khoa lớp 11- ban bản- NXBGD Hóa học ứng dụng- số /2012 Đề thi ĐH-CĐ năm từ 2007-2011 NGƯỜI THỰC HIỆN Lê Thị Mỹ Linh Người thực hiện:Lê Thị Mỹ Linh [...]... Giáo viên phát biếu bài học số về nhà IV KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Cách dạy học này do phù hợp với học sinh kể cả học sinh yếu không biết cân bằng phản ứng hóa học vẫn có thể giải bài tập trắc nghiệm nên mang lại hứng thú học tập ở các em Nó phát huy được tính tích cực sáng tạo của học sinh nên nâng cao được kết quả học tập Và quan trọng hơn sau tiết học các em học sinh hiểu và giải bài tập chính xác... các phương án giảng bài phù hợp cho từng bài và từng đối tượng học sinh - Điều tra, tìm hiểu để nắm được chất lượng của học sinh giúp giáo viên có đủ cơ sở để tìm được các phương pháp dạy học phù hợp - Khuyến khích tìm kiếm, thiết kế, tạo ra các đồ dung, thiết bị, tư liệu phục vụ cho giảng dạy bộ môn - Tổ chuyên môn cần thường xuyên thảo luận , trao đổi về chuyên môn để cùng nhau tìm ra các phương pháp. ..Trường THPT Võ Trường Toản Năm học: 2011 - 2012 11 naxit nitric phản ứng = 4  nNO  2  nNO  10  nN O  12  nN  10  nNH NO 2 2 2 4 3 Hoạt động 3(19 phút): Giáo viên phát phiếu bài học số 4 - Giáo viên phát biếu bài tập số , học sinh áp dụng công thúc nhanh cho bài trắc nghiệm(13 phút): - Giáo viên gợi ý phút Câu 1: nCu =0,03mol (5-b)n +b =na  (5-3)nNO=2.0,03... độ hiệu quả sau tiết dạy giống đề năm 200 -2009): Người thực hiện:Lê Thị Mỹ Linh Trường THPT Võ Trường Toản 12 Năm học: 2011 - 2012 Sau khi thống kê kết quả thu được bảng số liệu sau: TT Lớp Sĩ số < 5 điểm 5 đến 7,9 > điểm điểm 1 11A3 42 2,4% 35,6% 62% 2 11A4 40 7,5% 40% 52,5% 3 11A5 43 37% 41% 21% 4 11A7 42 27,1% 46,3% 28,6% V BÀI HỌC KINH NGHIỆM- KIẾN NGHỊ - Để nâng cao hiệu quả dạy học cần phải... pháp dạy học thích hợp với đối tượng học sinh VI TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học- PGS.TS Nguyễn Xuân Trường- Ths Hoàng Thị Thúy Hương-Ths.Quách Văn Long Nhà xuất bản hà nội 2 Tài liệu bồi dưỡng giáo viên- Lớp 11- NXBGD 3 Tài liệu bồi dưỡng công tác đổi mới kiểm tra đánh giá của BGD-ĐT- 2011 4 Sách giáo khoa lớp 11- ban cơ bản- NXBGD 5 Hóa học và ứng dụng- số /2012... (5-3)nNO=2.0,03 hay na= 3nNO  nNO= 0,02 mol  B N Câu 2: n Mg= 0,02 (5-b)n +b =na  2(5-1)nN2O=2.0,02hayna= 8nN2O  nN2O= 0,005 mol  C N Câu 3: (5-4)nNO2+(5-2)n NO= 3.n Fe  nFe= 0,02 mol  A Câu 4: naxit nitric = ntạo muối + ntạo khí hay n HNO3 =2n NO2 =0,03 mol  C C©u 5 : n Mg= 0,15 mol; n khí=0,1 (5-b)n +b =na  2.0,15= (5-b) 0,1  5-b=3  b=2  D N +2 +3 Câu 6: n FeO=0,03( vì Fe  Fe +1e )  0,03
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số phương pháp dạy tiết tự chọn về cách giải bài toán axit nitric , skkn một số phương pháp dạy tiết tự chọn về cách giải bài toán axit nitric , skkn một số phương pháp dạy tiết tự chọn về cách giải bài toán axit nitric

Từ khóa liên quan