sán kiến kinh nghiệm THIẾT kế và sử DỤNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH hóa học TRONG VIỆC HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN tư DUY CỦA HỌC SINH

47 414 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2016, 21:10

Đề tài: Thiết kế ọ hóa học MỤC LỤC Lời nói đầu: Trang PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG TRONG THỰC HÀNH HÓA HỌC Bài 1: PH NG PH P T CH C VÀ C CH TI N HÀNH TH NGHI M Bài 2: ỤNG CỤ PH NG TH NGHI M VÀ THAO T C S ỤNG PHẦN II: PHẦN THỰC HÀNH 20 I- HỌC SINH M TH NGHI M NG VI O 20 II- HỌC SINH LÀM TH NGHI M 21 ài thực hành số 21 ài thực hành số 24 ài thực hành số 26 PHẦN III: C C ÀI T P ĐỀ NGH 30 K T LU N 34 GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - - Đề tài: Thiết kế hóa học ọ MỞ ĐẦU Trong tình hình đất nước, nói đến việc phát huy nguồn lực người trước hết, tảng phải nghiệp Giáo dục Đào tạo vững Tất hướng tới xây dựng giáo dục toàn diện, đổi mới, hiệu quả, không tiêu cực, không bệnh thành tích Vậy thì, vấn đề cần ý đầu tư việc dạy học trường học Việc đổi phương pháp dạy, đổi phương pháp học, đặc biệt trường phổ thông thực nói đến thực Tuy nhiên với tình hình phát triển khoa học – kỹ thuật vũ bão giới nghiệp Giáo dục vấn đề cấp bách, quốc sách hàng đầu, cần trọng thực ngày Khi chương trình sách giáo khoa đưa vào giảng dạy, nhiều giáo viên học sinh bỡ ngỡ, chưa định hướng phương pháp dạy học thích hợp điều tất yếu Chất lượng giáo dục đạt hiệu cao, người giáo viên biết vận dụng kết hợp tối ưu phương pháp dạy học Đối với môn hóa học, người giáo viên muốn giảng dạy tốt, học sinh muốn tiếp thu, vận dụng kiến thức cách tích cực, trước hết phải nắm vững kiến thức hóa học Trong chương trình hóa học phổ thông việc sử dụng thí nghiệm để học sinh nghiên cứu kiến thức củng cố kiến thức cũ, thông qua trình dạy học vấn đề cần thiết nhiều người quan tâm Việc giao cho học sinh nhiệm vụ thiết kế, chế tạo, tìm kiếm thực số thí nghiệm hóa học đơn giản có tác dụng nhiều mặt Góp phần củng cố kiến thức, phát triển n ng lực hoạt động trí tuệ, phát huy khả n ng làm việc độc lập, sáng tạo, gây hứng thú học tập Khi nghiên cứu hóa học, người ta nghiên cứu chất, tính chất chất, biến đổi từ chất thành chất khác, lại để nghiên cứu tượng giải thích tượng liên quan thông qua phản ứng hóa học uốn nắm vững l thuyết hóa học r n luyện kỹ n ng, khả n ng vận dụng kiến thức l thuyết cần phải nắm vững, đào sâu kiến thức l thuyết thực hành ó thể b ng nhiều cách khác để hình thành phát triển kiến thức tư cho học sinh, hóa học, thông qua việc làm thí nghiệm thực hành, giải thích chất tượng thí nghiệm hóa học phương pháp tích cực để giúp học sinh lĩnh hội tri thức cách chủ động, hứng thú Qua thực tế Giáo dục kinh nghiệm giảng dạy thân đưa chuyên đề “THI T K VÀ S ỤNG TH NGHI M THỰC HÀNH HÓA HỌC TRONG VI C H NH THÀNH VÀ PH T TRI N T U C A HỌC SINH với mong muốn góp phần mang lại số hiệu đổi phương pháp dạy học hóa học trường phổ thông Trong phạm vi đề tài ch đưa nghiên cứu hương trình hóa học lớp 12 bậc trung học phổ thông Nội dung đề tài trình bày thành phần - ột số vấn đề chung thực hành hóa học - hần thực hành GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - - Đề tài: Thiết kế hóa học ọ - Bài tập đề nghị Trong trình thực hiện, chuyên đề không tránh khỏi sai sót ong Qu Thầy ô, bạn đồng nghiệp tận tình góp giúp đỡ để hoàn thành tốt chuyên đề hân thành cảm ơn GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - - Đề tài: Thiết kế hóa học ọ PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG TRONG THỰC HÀNH HÓA HỌC ài 1: PH NG PH P T I Ph n h CH C VÀ C CH TI N HÀNH TH NGHI M t ch c ác thí nghiệm tổ chức th o bài, có từ - đơn vị thí nghiệm nhiều tùy thuộc vào nội dung học mà giáo viên cần truyền tải cho phù hợp với thời gian, dung lượng tiết học ỗi thí nghiệm chia thành nhóm, nhóm có từ học sinh Trong lần làm thí nghiệm, nhóm học sinh phải hoàn thành thí nghiệm phân công kể phòng thí nghiệm hay làm thí nghiệm lớp học II Ti n hành th n hi 1- Chu n nhà Khi làm thí nghiệm, học sinh phải chu n bị trước nhà, đọc vấn đề l thuyết liên quan tới thực hành sách giáo khoa hay sách hướng dẫn thực hành, tìm hiểu tính chất chất ban đầu sản ph m tính độc cách đề phòng, tìm hiểu điều kiện phản ứng, dụng cụ cho thực hành Trên sở làm đề cương cho thực hành để sau làm xong thí nghiệm, bổ sung thêm thành tường trình nộp cho giáo viên hu n bị kỹ phần l thuyết phương pháp tiến hành thí nghiệm phân công, dụng cụ ghi hình Thí nghiệm học tập nghiên cứu phải bố trí cách khoa học có định hướng, không làm mò mẫm, trước làm thí nghiệm m nhóm phải bàn bạc kỹ để trí bố trí thời gian, số người làm thí nghiệm số người ghi hình ảnh tránh động tác thừa thời gian chết Bản thân m phải hiểu biết thật kỹ mục đích, nguyên tắc, phương pháp thí nghiệm, phải dự kiến tượng xảy giải thích nó, viết phương trình phản ứng kết luận vấn đề khảo sát hải nhớ tuân thủ nguyên tắc không chu n bị đầy đủ, không hiểu nội dung thí nghiệm không làm thí nghiệm 2- T n - h n th n hi ọi học sinh phải trau dồi tác phong c n thận t m thao tác thí nghiệm - Khi làm thí nghiệm phải quan sát, ghi ch p tượng xảy ra, ghi lại b ng hình ảnh số liệu cần thiết khác để tiện cho việc tính toán cần - Khi làm thí nghiệm nhóm học sinh phải chịu trách nhiệm tất thiết bị, dụng cụ bàn nhóm phụ trách ỗi học sinh phải làm việc GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - - Đề tài: Thiết kế hóa học ọ chỗ quy định Khi muốn sử dụng dụng cụ hóa chất khác phải hỏi giáo viên phụ trách phòng thí nghiệm giáo viên hướng dẫn Làm thí nghiệm giáo viên thông qua giám sát giáo viên Không làm thí nghiệm phòng thí nghiệm ấm người đến th m học sinh phòng thí nghiệm ấm n uống, hút thuốc phòng thí nghiệm - ọi học sinh phải tuân thủ nội quy phòng thí nghiệm đề hải giữ trật tự, im lặng; phải có tính nghiêm túc, xác, trung thực khoa học; phải tuân th o quy tắc bảo hiểm giữ chỗ làm việc gọn gàng, ấm vứt giấy lọc, chất rắn, axit, kiềm, chất dễ cháy, chất dễ bay vào bể nước rửa mà phải đổ vào chỗ quy định phòng thí nghiệm Dung môi b n phải đổ vào bình chứa dung môi bần để tinh chế lại Khi thao tác phải c n thận tránh gây đổ tai nạn đáng tiếc Nếu có cố đổ vỡ, hỏa hoạn, tai nạn cho người làm thí nghiệm phải kịp thời báo cho giáo viên phụ trách phòng thí nghiệm giáo viên hướng dẫn bình tĩnh xử lí tình cố th o ch đạo chung Thiếu trách nhiệm thiếu trung thực phòng thí nghiệm điều chấp nhận - ác nhóm học sinh ch làm thí nghiệm bàn phân công Không làm thí nghiệm với dụng cụ b n Không tự tiện mang dụng cụ hóa chất khỏi phòng thí nghiệm Không sử dụng dụng cụ máy móc không thuộc phạm vi thí nghiệm chưa hiểu tính n ng cách sử dụng Khi làm thí nghiệm phải mặc áo choàng, phải có kh n mặt kh n lau bàn chỗ làm việc Không di chuyển dụng cụ hóa chất bàn sang chổ khác Không làm thí nghiệm mà chưa ph p giáo viên hướng dẫn - Tất dụng cụ trước dùng phải lau rửa sạch, tráng lại b ng nước cất au sử dụng phải tráng rửa để vào chổ cũ - ác lọ hóa chất phải luôn đậy nút kín Không cắm ống hút pip t, ống nhỏ giọt từ lọ hóa chất sang ọ hóa chất khác - Các em cần lưu tiến hành tổng hợp cần lấy lượng hóa chất xác th o hướng dẫn Với thí nghiệm thử tính chất tiến hành th o phương pháp lượng nhỏ, lượng dung dịch cần sử dụng lấy vào ống nghiệm không /3 ống - Các dụng cụ thí nghiệm, hóa chất phải để gọn gàng, ng n nắp, dụng cụ dùng chung cho bàn bình chưng cất, bình nón bình tam giác , chổi rửa ống nghiệm phải để chổ định gần vòi nước đầu bàn - Khi làm việc với hóa chất độc hại, dễ cháy nổ phải tuân thủ th o nguyên tắc an toàn quy định hướng dẫn giáo viên phụ trách - au làm thí nghiệm xong nhóm học sinh phải rửa dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh bàn thí nghiệm khu vực mà nhóm phụ trách, xếp gọn gàng, tắt điện, nước báo cáo giáo viên phụ trách trước 3- c th n hi GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - - Đề tài: Thiết kế ọ hóa học au làm thí nghiệm m phải làm báo cáo hoàn ch nh th o mẫu nộp lại cho giáo viên phụ trách từ số liệu thu thập được, xử lí kết th o yêu cầu, xử lí hình ảnh cần) ọ tên ớp Bài thí nghiệm số Tên TN Nhóm Tên thí nghiệm Dụng cụ hóa chất ách tiến hành thí nghiệm Giải thích tượng phương trình phản ứng TN1 TN2 TN3 Nếu thí nghiệm không đạt phải báo cáo r giải thích nguyên nhân Không ch nh sửa số liệu kết thí nghiệm Thiếu trung thực nghiên cứu khoa học điều chấp nhận người nghiên cứu khoa học III M t số n đ cần 1- M t hó ch t u ch c ch t i n n hi n đ c h i n u hi th n hi : Đại đa số hợp chất hữu độc Khi tiếp xúc với hóa chất, cần phải biết đầy đủ tính độc, khả n ng dễ nổ dễ cháy quy tắc chống độc, chống cháy chống nổ - Khi làm việc với hóa chất độc K N, Na N, N, dim tylsulfat, dimetylamin, Cl2, SO2, NO, NO2, H2S, N2O , cloranhidrit axit đơn giản, tiến hành phản ứng có tách khí độc phải đ o mặt nạ hay kính bảo hiểm, phải làm tủ hốt, phải có hướng dẫn giáo viên hay nhân viên phòng thí nghiệm - ác kim loại kiềm giữ bình dầu hỏa đậy b ng nút bấc hải dùng cặp lấy kim loại không dùng tay , lau khô b ng giấy lọc, tránh cho kim loại tiếp xúc với nước hay l hải hủy Na hay K sau phản ứng b ng lượng nhỏ ancolbutylic hay amylic - Thủy ngân giữ bình nút kín, đặt thiết bị có chứa thủy ngân khay m n hay nhựa, thu hồi thủy ngân rơi vãi b ng hỗn hống đồng hay dùng mao quản qua bình nối với bơm hút dòng nước - Brom giữ bình dày có nút nhám, lấy brom tủ hốt, đ o kính bảo hiểm g ng tay, lần lấy brom cho vào bình phản ứng qua phễu nhỏ giọt thử trước độ kín không ml - Khi làm việc với acid O đặc, ol um, phải rót c n thận qua phễu làm tủ hốt, pha loãng acid bình chịu nhiệt b ng cách rót phần acid vào nước khuấy, không pha loãng ol um, không dùng O đặc bình làm khô chân không GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - - Đề tài: Thiết kế ọ hóa học - Khi làm việc với chất dễ cháy b nz n, t , ac ton, tylax tat, 2, t dầu hỏa, phải để xa lửa, đun nóng hay chưng cất b ng bếp cách thủy, cách dầu hay cách cát bếp điện bọc - Et giữ bình nút chặt có mao quản hay ống a l2 Không chưng cất t tylic,t trahydrofuran, dioxan chưa loại p oxit Tất hóa chất chỗ làm việc phải chứa lọ có nhãn r ràng có phủ màng parafin Không làm thí nghiệm với hóa chất nhãn r ràng - ác phản ứng dễ nguy hiểm Na, K với nước, bột nhôm với dung dịch amoni persunphat, oxyt crom( CrO3 với , Glix rol, Oxi với dầu mỡ, đốt cháy polime 2- C ch s c u th n th ờn a- hi t in nt n hi th n hi n : - B n nhi t: Bỏng lửa chạm phải vật nóng gòn t m dung dịch Na O3 loãng ancol dung dịch K nO4 bôi nh vào chỗ bị bỏng dùng thuốc mỡ chứa nO vas lin glic rol hay sunfidin bôi lên n it: rửa b ng lượng lớn nước lạnh lấy gòn t m dung dịch Na O3 loãng bôi Nếu bỏng nhiều phải bôi thuốc sát trùng mỡ kháng sinh đến tế để kịp xử lí n CH3 OO kịp xử lí : rửa b ng lượng lớn nước lạnh rửa b ng dung dịch Nếu bỏng nhiều phải bôi thuốc sát trùng đến tế để - n 2: lấy t m dầu, mỡ, bôi hết Br2, sau xoa glicerol : Rửa nhiều lần b ng ancol tylic b ng dung dịch Na2 2O3 , sau bôi vazơlin vào chỗ bỏng - n N : bị mảnh Na bắn vào thể phải lấy rửa b ng nước lạnh cuối bôi dung dịch CH3COOH 1% - Khi n hen : Rửa nhiều lần b ng glic rol màu da trở lại bình thường b ng nước, sau b ng vết thương b ng t m glic rol - Khi i ch t hữu c ên : Trong đa số trường hợp rửa b ng nước tác dụng rửa b ng dung môi hữu ancol tylic cần rửa nhanh b ng lượng lớn dung môi, tránh tạo thành dung dịch đặc chất hữu da - Khi th hải h c h tylic chỗ thóang : Ngửi b ng dung dịch amoniac loãng hay ancol - Khi đầu đ c i hó ch t: Uống lượng tương đối nhiều nước sau bị đầu độc acid uống cốc Na O3 , kiềm uống cốc acid acetic hay acid limonic 2% - Khi th n i ảnh thủ tinh: Gắp hết mảnh thủy tinh khỏi vết thương, bôi cồn Iod b ng vết thương lại Nếu chảy máu nhiều cột garo đưa bệnh xá GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - - Đề tài: Thiết kế - C c hó ch t ọ hóa học n t: - Nếu axit phải rửa b ng dung dịch Na O3 Nếu axit đặc trước tiên phải rửa b ng nước lạnh sau rửa b ng dung dịch Na O3 1% - Nếu baz phải rửa b ng nước lạnh sau rửa b ng dung dịch BO3 1% c- Chữ ch : - Tắt hết đ n hay bếp điện trần, phủ lửa b ng kh n hay ch n ami ng cát, cần dùng bình khí O2 - Nếu cháy chất hữu phải dùng cát - háy điện trước tiên phải cắt cầu dao dùng cát bình chửa cháy b ng CO2 Trong trường hợp bị đầu độc nặng hay bị cháy lớn phải gọi y, bác sĩ hay quan phòng chữa cháy IV V i t củ th n hi u củ h c sinh V i t củ th n hi thực hành t n i c hình thành h t t i n t hó h c: óa học môn khoa học thực nghiệm, nói thí nghiệm hóa học sở để học sinh học tập r n luyện kỹ n ng thực hành Do thí nghiệm hóa học thiếu hoạt động nhận thức, phương tiện nhận thức, nguồn tri thức, phương tiện trực quan có giúp học sinh dễ hiểu tạo ấn tượng sâu sắc tượng hóa học xảy dụng thí nghiệm hóa học đơn giản thực hành củng giảng dạy lớp học, mang nội dung gắn sát với thực tiễn đời sống h ng ngày giải thích tượng xảy tự nhiên giúp cho học sinh nắm kiến thức cách hứng thú sâu sắc B ng vật liệu có s n, hóa chất phòng thí nghiệm học sinh thiết kế thực số thí nghiệm hóa học đơn giản, m dễ dàng quan sát tượng phản ứng ghi lại hình ảnh mà m quan sát b ng dụng cụ máy ảnh máy quay phim để làm tư liệu cho thân, đồng thời có tác dụng tốt hoạt động nhận thức, giúp cho m hiểu r tính n ng, tác dụng dụng cụ, nguyên tắc hoạt động chúng tự tin sử dụng đến phương tiện đại sau Thông qua thí nghiệm, từ thí nghiệm, giúp học sinh phát triển kỹ n ng thực hành, n ng lực sáng tạo việc tìm giải pháp dụng cụ thí nghiệm hoạt có hiệu quả, gắn liền kiến thức hóa học với thực tiễn đời sống với hoạt động sản xuất, tự rút kiến thức đến hình thành khái niệm, kiến thức khái niệm, kiến thức khắc sâu, đảm bảo dẫn học sinh tới khái quát đắn toàn diện, tránh suy luận sai lầm, lệch lạc ần có lựa chọn thí nghiệm cho có tính khái quát tính đại diện để hình thành khái niệm kiến thức hóa học cho học sinh cách khoa học có độ xác cao GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - - Đề tài: Thiết kế hóa học ọ Việc giáo viên tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm th o phương pháp nghiên cứu kiến thức làm cho học sinh hoạt động cách tích cực Để đạt hiệu cao tiến hành tổ chức học sinh làm thí nghiệm giáo viên cần hướng dẫn học sinh tiến hành hoạt động  Nhận r vấn đề cần nghiên cứu, nhiệm vụ cần đạt  Tiến hành phân tích tính chất chất cần nghiên cứu  Đề xuất thí nghiệm để kiểm tra dự đoán mà đưa  Đề xuất cách tiến hành thí nghiệm  Tiến hành làm thí nghiệm, quan sát tượng xác nhận tính đắn giả thiết  Kết luận S ụn th n hi hi u n tậ n tậ : dụng thí nghiệm luyện tập, ôn tập có tác dụng t ng cường, r n luyện kỹ n ng làm thí nghiệm kỹ n ng vận dụng kiến thức hoá học vào thực tiễn ọc sinh biết vận dụng kiến thức để giải toán b ng l thuyết sau tiến hành thí nghiệm để kiểm nghiệm phương án giải b ng l thuyết sau đưa kết luận Để sử dụng thí nghiệm thực nghiệm giáo viên cần hướng dẫn học sinh làm th o bước sau  Bước Giải b ng l thuyết học sinh phân tích l thuyết, xây dựng bước giải, dự đoán tượng, kết thí nghiệm, lựa chọn hoá chất dụng cụ thí nghiệm  Bước C c a) n ọc sinh tiến hành thí nghiệm th o hướng giải b ng l thuyết ài: ài tậ thực n hi i n hi t nh ch t c c ch t qui uật: V ụ: ãy tiến hành thí nghiệm hoá học chứng tỏ độ hoạt động kim loại giảm dần th o thứ tự sau Al, u, Ag ọc sinh tiến hành hoạt động   họn phản ứng hoá học chứng minh độ hoạt động hoá học kim loại giảm dần dự đoán tượng xảy Al tác dụng với u O4, Cu tác dụng với AgNO3, Al tác dụng với AgNO3 ọc sinh chọn dụng cụ hoá chất để làm thí nghiệm  Quan sát các chất dự kiến tương xảy  Tiến hành thí nghiệm quan sát tượng xảy  Rút kết luận b) ài tậ thực n hi nhận i t c c ch t: ọc sinh tiến hành hoạt động GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - - Đề tài: Thiết kế  Giải b ng l thuyết o  V ọ hóa học hân tích đề o Đề xuất phương án dùng để nhận biết chất o Thiết lập sơ đồ nhận biết chất Tiến hành thí nghiệm o ựa chọn phương án tối ưu xây dựng quy trình tiến hành thí nghiệm o chu n bị dụng cụ hoá chất o Xây dựng cách tiến hành cụ thể, thứ tự bước, ghi lại tượng hoá học, kết luân chất ụ: Nhận biết dung dịch không màu sau K l, K2SO4, H2SO4, HCl - ọc sinh tiến hành phân tích đề axit muối - ác phương án nhận biết - họn phương án - Tiến hành thí nghiệm   Ghi số thứ tự , 2, 3, cho dung dịch lọ giọt dung dịch, sau nhỏ vào giấy quỳ tím Không đổi màu quỳ tím K l K2SO4 ( Nhóm A) - àm quỳ tím chuyển đỏ  l 2SO4 (Nhóm B) ml dung dịch lọ hai nhóm A, B Nhỏ từ từ dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm Nhóm A Dung dịch xuất kết tủa trắng không xuất hiện tượng l 2SO4 Dung dịch lại Nhóm B dung dịch xuất kết tủa trắng K2SO4, dung dịch không xuất hiện tượng K l Kết luận chất GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - 10 - Đề tài: Thiết kế Kim loại tác dụng với dd muối ọ hóa học *Dùng dd l để rủa đinh sắt àu xanh dd nhạt F khử u2+ dd dần, xuất kim loại CuSO4 thành Cu có màu đỏ bám vào đinh sắt màu đỏ, màu xanh dd nhạt dần nồng độ Cu2+ giảm dần Fe + CuSO4 → Fe SO4 + Cu  ho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd CuSO4 * ho kim loại Na vào ống nghiệm chứa dd u O4 Fe+ Cu2 → F Cu ó khí không màu thoát xuất kết tủa màu xanh 2+ + Kim loại Na tác dụng với nước dd CuSO4, tạo dung dịch NaO đồng thời có khí không màu thoát khí 2) Na + H2O → NaOH + 1/2H2 au đó, NaO tác dụng với u O4, tạo kết tủa xanh u O 2NaOH + CuSO4 → Na2 SO4 + Cu(OH)2  ÀI THỰC HÀNH SỐ Tên thí nghiệm Dụng cụ hóa chất Nhận - ống biết nghiệm cation: - k p gỗ ác bước tiến hành iện tượng + xuất kết tủa Nhỏ từ từ dung dịch O - k o trắng tan(NaOH) vào OH dư GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Giải thích viết phương trình phản ứng + cation Al3+ , Zn2+ Al3+ + OH-→ Al(OH)3  Trang - 33 - Đề tài: Thiết kế Al3+ NH4+ - ống nhỏ giọt - dung dịch ion: Al3+, NH4+, Fe3+, Cr3+, Cu2+, Ni2+, Fe2+ - dung dịch NaOH, NH3 Fe3+ Cr3+ ọ hóa học ống nghiệm chứa cation cần nhận biết Al(OH)3 + OH- → AlO 2 + H2O Zn2+ + OH-→ n O  Zn(OH)2 + OH- → ZnO 22  + H2O + + có sủi bọt khí có mùi khai + N + xuất kết tủa đỏ nâu + F + xuất kết tủa lục xám tan OH- dư + r3+ NH4++ OH-→ N + H2O 3+ Fe3+ + 3OH-→ F O Cr3+ + 3OH-→ r O   Cr(OH)3 + OH- → CrO 2 + H2O Cu2+ Ni2+ + xuất kết tủa màu xanh + u2+ + xuất kết tủa màu xanh ngọc bích trắng xanh + Ni2+ GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Cu2+ + 2OH-→ u O Ni2++ 2OH-→ Ni O 2   Trang - 34 - Đề tài: Thiết kế Fe2+ Al3+ Zn2+ Cu2+ Ni2+ ọ hóa học + xuất kết tủa xanh rêu + F 2+ Fe2+ + 2OH- → F O + xuất kết tủa Nhỏ từ từ trắng không tan dung dịch NH3 vào ống nghiệm chưa cation vừa nhận biết + Al3+ + xuất kết tủa k o trắng tan tạo dung dịch suốt + n2+ + có kết tủa màu xanh, tan NH3 dư, tạo dung dịch màu xanh đậm + u2+ Al3+ + 3NH3 + H2O→ Al(OH)3  + 3NH 4 Zn2+ + 2NH3 + H2O→ Zn(OH)2  + 2NH 4 Zn(OH)2  + 4NH3 → Zn[NH3] 24  + 2OH- Cu2+ + 2NH3 + H2O→ Cu(OH)2  + 2NH 4 Cu(OH)2  + 4NH3 → Cu[NH3] 24  + 2OH- + kết tủa màu xanh + Ni2+ ngọc bích Ni2+ + 2NH3 + H2O→ GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - 35 -  Đề tài: Thiết kế hóa học dung dịch chuyển sang màu xanh da trời Nhận biết anion NO3- - k p sắt - ống nghiệm nhánh - đồng - KNO3 khan - dung dịch H2SO4 - đ n cồn - dung dịch NaOH - kh n giấy - ống nhỏ giọt SO42- + Dùng muỗng lấy KNO3 cho vào nhánh ống nghiệm + Hòa tan KNO3 b ng nước để tạo dung dịch ọ Ni(OH)2  + 2NH 4 Ni(OH)2  + 4NH3 → Ni[NH3] 24  + 2OH- + Có sủi bọt khí + chứng tỏ dung dịch không mau thoát có ion NO3- hóa nâu 3Cu + 8H+ + 2NO 3 → không khí 3Cu2+ + 2NO +4 H2O + Dung dịch có 2NO + O2 → 2NO2 màu xanh + Cu cho vào nhánh bên ống nghiệm + nhỏ 2SO4 đặc vào, lấy kh n giấy bịt đầu ống nghiệm lại + Nhỏ NaO vào kh n giấy + Đun lửa đ n cồn - ống nghiệm + ho vào ống + Xuất kết tủa + chứng tỏ dung dịch nghiệm màu trắng có ion SO42- - k p gỗ muối sunphat Ba2+ + SO42- → Ba O4 + Nhỏ dung - muối 2+ dịch Ba vào sunfat - dung dịch Ba2+ - ống nhỏ giọt GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - 36 - Đề tài: Thiết kế Cl- - ống nghiệm + Cho dung + Xuất kết tủa + chứng tỏ ống dịch a l2 vào màu trắng nghiệm có ion l- - k p gỗ ống nghiệm Ag+ + Cl-→ Ag l - ống nhỏ + ho tiếp AgNO3 vào giọt ống nghiệm - dung dịch CaCl2, AgNO3 + ho tiếp dung dịch N vào ống nghiệm CO 32  hu n độ oxi hóakhử ọ hóa học + Kết tủa trắng tan dung dịch NH3 - ống nghiệm + muỗng + ó tượng múc bột sủi bọt khí - k p gỗ Na2CO3 (màu trắng vào ống - ống nhỏ nghiệm để giọt nghiêng ống - Na2CO3 nghiệm đưa muỗng tới gần khan đáy ống - H2SO4 đổ đặc + Cho dung dịch 2SO4 đặc vào ống nghiệm - dung dịch FeSO4, KMnO4 - ống buret - bình tam giác + chắn chất cần nhận biết ban đầu có ion l- AgCl + NH3 → Ag[NH3]2Cl + chứng tỏ ống nghiệm có ion O 32  CO 32  + 2H+ → O2 ↑+ 2O + Dung dịch + Dung dịch FeSO4 không KMnO4 màu màu đựng tím bình tam giác.(1) + Để chứng minh dung dịch A có chứa ion F 3+ hay không ta cho dung dịch A vào ống chứa kalixianua (KSCN) + Đổ dung dịch K nO4 có màu thuốc tím vào ống Buret Thấy xuất phức đỏ máu → chứng tỏ trình chu n độ có ion F 3+ GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B - Thuốc thử K N nhạy Trang - 37 - Đề tài: Thiết kế - dung dịch KSCN hóa học + khóa cho dd KMnO4 vào dung dịch đặt tên dd A ọ nên sau trình chu n độ ta dùng để kiểm tra + àm nhạt màu dung dịch KMnO4 ion Fe3+ + au kiểm tra lại b ng thuốc thử K N + dd KMnO4 màu tím + Vặn khóa lại không cho ống Bur t nhỏ dung dịch KMnO4 Thông qua báo cáo thực hành học sinh, nhận thấy việc cho học sinh làm thí nghiệm thực hành cần thiết, việc học sinh tiếp thu với kiến thức cách tự nhiên, chủ động mà để học có thêm tư liệu cho việc học tập t ng thêm khả n ng tư duy, sáng tạo phát triển k n ng thực hành GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - 38 - Đề tài: Thiết kế ọ hóa học PHẦN III C C ÀI T P ĐỀ NGH Bài 1: au làm thí nghiệm với trắng, dụng cụ tiếp xúc với hóa chất cần ngâm dung dịch để khử độc? A Dung dịch muối u O4 Dung dịch axit l B Dung dịch kiềm NaO D Nước vôi Bài Trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành thí nghiệm kim loại u với HNO3 đặc Biện pháp xử lí tốt để khí tạo thành thóat gây ô nhiễm môi trường A Nút ông nghiệm b ng t m dung dịch NaO B Nút ống nghiệm b ng t m cồn Nút ống nghiệm b ng t m nước D Nút ống nghiệm b ng khô Bài aO có tác dụng nông nghiệp? A Khử chua B Khua mặn Diệt giun, dế D Diệt nấm mốc Bài Để xác định p dung dịch môi trường người ta đưa phương pháp chu n độ so màu Kết luận sau sai A p > dung dịch baz p < dung dịch acid B p dung dịch trung tính D Không xác định Bài Nước số giếng khoan thường bị vàng, có mùi váng vàng do: A Nồng độ ion F cao 3+ nước cao Nồng độ ion Al3+ nước B Nồng độ ion F thấp 3+ nước thấp D Nồng độ ion Al3+ nước Bài Brom lỏng hay độc Dùng hóa chất thông thường, dễ kiếm để hủy hết lượng Brom lỏng, chẳng may bị đổ, bảo vệ môi trường A Dung dịch a O Dung dịch đặc l đặc B Dung dịch Ba O D Dung dịch N đặc Bài ợp chất dãy hợp chất sau: KClO3, MnO2, PbO2, HgO, H2O2, BaO2 đun nóng giải phóng toàn oxi chứa hợp chất A KClO3, HgO, H2O2, BaO2 B KClO3, HgO PbO2 C KClO3 D KClO3, MnO2, Bài hất rắn, khan sau dùng để phát dấu vết nước x ng ? A CuO B CuSO4 C P2O5 GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B D CaO Trang - 39 - Đề tài: Thiết kế ọ hóa học Bài Khi cho Natri kim loại vào dung dịch u O4 sản ph m gồm có A Cu, Na2SO4 Na2SO4 B Cu(OH)2, H2, Na2SO4 C Cu(OH)2, H2 D Cu, H2, Bài 10: Khi cho từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Al l3 iện tượng quan sát A ó sủi bột khí bay đồng có kết tủa k o trắng B ó sủi bột khí bay đồng có kết tủa trắng sau tan h có kết tủa trắng Al2(CO3)3 D ó kết tủa k o trắng khí thoát Bài 11: Khi cho u vào dung dịch loãng chứa KNO3 H2SO4 ãy cho biết tượng sau xảy ra? A Có sủi bọt khí không màu bay dần hóa nâu không khí B Không có tượng phản ứng xảy ó sủi bọt khí không màu bay có mùi khai sốc khó chịu D ó sủi bọt khí không màu bay không hóa nâu không khí Bài 12: Boxit nhôm có thành phần chủ yếu Al2O3 lẫn tạp chất iO2 Fe2O3 Để làm Al2O3 công nghiệp sử dụng hoá chất th o thứ tự sau ác dụng cần thiết khác x m có đủ): A Dung dịch NaO loãng O2 đặc khí O B Dung dịch NaO CO2 đặc axit 2SO4 Dung dịch l, dung dịch NaO D Dung dịch NaO đặc, axit l Bài 13 ho từ từ V ml dung dịch Na2CO3 , vào ml dung dịch Al2(SO4)3 3+ , Để làm kết tủa hoàn toàn ion Al dạng kết tủa giá trị V cần dùng A 10 B 12 C 15 D 20 Bài Khi làm thí nghiệm với ph nol xong, trước tráng lại b ng nước, nên rửa ống nghiệm với dung dịch loãng sau đây? A Dung dịch NaO NaHCO3 B Dung dịch Na l Dung dịch l D Dung dịch Bài Trong phòng thí nghiệm, để tiêu hủy m u Na dư, cách cách A ho vào cồn lớn ho vào máng nước thải B ho vào dung dịch NaO D ho vào dầu hỏa Bài 16 ác hiên tượng sau mô tả không xác A hản ứng m tyl amin với dd F l3 thấy có xuất kết tủa đỏ nâu GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - 40 - Đề tài: Thiết kế ọ hóa học B Thêm vài giọt ph nolphtal in vào dd đim tylamin thấy xuất màu xanh Thêm vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng anilin thấy có xuất kết tủa trắng D Thêm vài giọt quì tím vào dd đim tylamin thấy xuất màu xanh Bài ô tả tượng không xác? A Đốt cháy mẫu lòng trắng trứng thấy xuất mùi kh t mùi tóc cháy B Nhỏ vài giọt acid nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng Đun nóng dung dịch lòng trắng trắng thấy tượng đông tụ lại, tách khỏi dung dịch D Trộn lẫn lòng trắng trứng, dung dịch NaO màu đỏ đặc trưng uSO4 thấy xuất Bài Khi nhỏ acid NO3 đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng, đun nóng hỗn hợp thấy xuất , cho đồng II hiđroxit vào dung dịch lòng trắng trứng thấy màu xuất A Kết tủa màu vàng, tím xanh B Kết tủa màu xanh, vàng Kết tủa màu trắng, tím xanh D Kết tủa màu vàng, xanh Bài ó ba dung dịch amoni hyrocacbonat, natri aluminat, natri ph nolat ba chất lỏng ancol tylic, b nz n, anilin đựng sáu ống nghiệm riêng biệt Nếu ch dùng thuốc thử dd l nhận biết tối đa ống nghiệm? A.4 B C D Bài Khi làm thí nghiệm với anilin xong, trước tráng lại b ng nước, nên rửa ống nghiệm với dung dịch loãng sau đây? A Dung dịch Na l Dung dịch N B Dung dịch nước vôi D Dung dịch l Bài Khi cho anilin vào nước thu hỗn hợp đục sữa, thêm acid sunfuric vào thì hỗn hợp tạo thành dung dịch suốt A Anilin tạo thành nhũ tương nước tạo muối sunfat tan tốt B Anilin tạo kết tủa trắng với nước tạo muối sunfat tan tốt Anilin tạo thành nhũ tương nước tạo muối sunfonat tan tốt D Anilin tạo kết tủa trắng với nước tạo muối p-sunfonat anilin tan tốt Bài 22 họn câu đún câu A Dầu mỡ động thực vật dầu bôi trơn máy lipit B Dầu mỡ động thực vật dầu bôi trơn máy giống hoàn toàn Dầu mỡ động, thực vật dầu bôi trơn máy có chất khác GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - 41 - Đề tài: Thiết kế ọ hóa học D Dẫu mỡ động thực vật dầu bôi trơn máy ch giống tính chất hoá học Bài 23 hát biểu đún nói da thật da nhân tạo simili A Da thật simili x nlulozơ B Da thật protit động vật imili protit thực vật Da thật simili polim thiên nhiên D Da thật protit động vật imili polim tổng hợp Bài 24 ó lọ nhãn tanal, glucozơ, tanol, glix rol ãy ấn định chữ cho lọ Biết dung dịch , D cho màu xanh lam thêm u O đkt ; dung dịch , E cho kết tủa đỏ gạch thêm u O đun nóng , B không tượng ác chất B, , D, E A Etanol, glucozơ, glix rol, tanal etanol B Glix rol, glucozơ, tanal, Etanol, glucozơ, tanal, glix rol etanal D Etanol, glix rol, glucozơ, Bài Để phân biệt hồ tinh bột, lòng trắng trứng glix rol cần dùng A I2 HNO3 đặc,t0 B Na I2 C Na Cu(OH)2 D AgNO3/dd NH3 I2 Bài 26 ho mỡ lợn sau rán, giả sử trist arin vào bát sứ đựng dung dịch NaO , sau đun nóng khuấy hỗn hợp thời gian Những tượng quan sát sau đún A iếng mỡ nổi, không thay đổi suốt trình đun nóng B iếng mỡ nổi, sau tan dần tạo dung dịch suốt D iếng mỡ chìm xuống không tan suốt trình đun nóng iếng mỡ nổi, sau tan dần tạo dung dịch đục Bài 27 ác chất ax tand hit 3CHO, Fomiatmetyl (H-COOCH3), fomandehit O , Glucozơ 6H12O6 , phân tử có nhóm - O thực tế để tráng gương người ta ch dùng A C6H12O6 B HCOOCH3 C HCHO D CH3CHO Bài 28 ó miếng natri không bảo quản c n thận nên tiếp xúc với không khí m thời gian biến thành sản ph m A ho A tác dụng với nước dung dịch B Thành phần có A, B A Na, NaOH, Na2O, Na2CO3; Na+, CO 32- , OHCO 32- , OH- B Na, Na2O, Na2CO3; Na+, B Na, NaOH, Na2O, Na2O2, Na2CO3; Na+, CO 32- , OH- D Na, Na2O; Na+, OHBài 29 Khi pha loãng H2SO4 đặc không cho nước từ từ vào axit nguy hiểm Vì GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - 42 - Đề tài: Thiết kế ọ hóa học A H2SO4 đặc có tính oxi hóa mạnh oxi hóa nước tạo oxi B H2SO4 đặc tan nước phản ứng với nước C H2SO4 đặc tan nước tỏa lượng nhiệt lớn D H2SO4 đặc dễ bị bay hơi, gây độc hại cho người Bài 30 Dẫn khí O2 tới dư qua dung dịch K nO4, sau nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào dung dịch thu sau phản ứng iện tượng quan sát A Dung dịch K nO4 màu, xuất kết trắng B Dung dịch K nO4 màu, xuất kết đ n Dung dịch K nO4 chuyển thành màu xanh, xuất kết tủa trắng D Dung dịch K nO4 không chuyển màu, xuất kết tủa trắng Bài Thủy ngân kim loại độc, sử dụng nhiều sống Để thu gom thủy ngân rơi vãi phòng thí nghiệm th o m nên dùng hóa chất sau A ưu huỳnh bột B Than hoạt tính Bài 32 ho dung dịch K Nước vôi O4 vào lượng dư dung dịch Ba D Nước muối O )2 A ó tạo hai chất không tan Ba O4, BaCO3, phần dung dịch chứa K O3, H2O B ó sủi bọt khí O2, tạo chất không tan Ba O4, phần dung dịch có K2SO4 H2O ó sủi bọt khí, tạo chất không tan Ba O4, phần dung dịch có chứa K H2O O3 D Không tượng phản ứng hóa học xảy Bài 33 Thực thí nghiệm sau - ục khí O2 vào dung dịch K nO4; 2ục khí O2 vào dung dịch ; 3- ục hỗn hợp khí NO2 O2 vào nước 4Cho MnO2 vào dung dịch l đặc nóng; 5- Cho Fe2O3 vào dung dịch 2SO4 đặc nóng; 6- Cho SiO2 vào dd F ố thí nghiệm có phản ứng oxi hóa khử xảy A B C D Bài 34 hương pháp để loại bỏ tạp chất l có lẫn khí khí lội từ từ qua lượng dư dung dịch A Pb(NO3)2 B NaHS C AgNO3 ho hỗn hợp D NaOH Bài Để chu n độ ml mẫu thử có hàm lượng tanol 0,46g/l, thể tích dung dịch K2Cr2O7 có 2SO4 loãng làm môi trường cần dùng A 12,3ml B 6,67ml C 13.3ml D 15,3ml Bài Dung dịch Na O3 có lẫn tạp chất Na2CO3 B ng cách để loại bỏ tạp chất, thu Na O3 tinh khiết A ho tác dụng với NaO dư cô cạn dung dịch thu GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - 43 - Đề tài: Thiết kế ọ hóa học B ho tác dụng với Ba l2 dư cô cạn dung dịch thu ục khí O2 dư làm khô dung dịch thu D ho tác dụng với dung dịch l dư cô cạn dung dịch thu Bài 37 Để rửa chai lọ đựng ph nol, ta làm cách sau đây? A Rửa b ng dung dịch l, sau rửa lại b ng nước B Rửa b ng dung dịch NaO , sau rửa lại b ng nước Rửa b ng dung dịch giấm n, sau rửa lại b ng nước D Rửa b ng nước, sau rửa lại b ng dung dịch NaO Bài 38 Nhỏ giọt acid 2SO4 lên mẫu giấy trắng iện tượng quan sát A Khi hơ nóng, chổ giấy có giọt acid chuyển thành màu đ n B Khi hơ nóng, chổ giấy có giọt acid bốc cháy hổ giấy có giọt acid chuyển thành màu đ n D Khi hơ nóng, không tượng Bài 39 Khi nhúng từ từ môi đồng có chứa bột iện g cháy sáng vào cốc nước tượng quan sát A Ngọn lửa tắt Ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt thường B Ngọn lửa tắt từ từ D Ngọn lửa cháy bình GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - 44 - Đề tài: Thiết kế ọ hóa học K T LU N I- Kết luận: - ột xu hướng phát triển hóa học t ng cường khả n ng tu hóa học cho học sinh ba phương diện lí thuyết, thực hành ứng dụng Vì nghiên cứu phương pháp giảng dạy hóa học chương trình phổ thông trung học, cần thấy r vai trò người làm công tác giáo dục, người trực tiếp hướng dẫn m, nắm vững cách có hệ thống mà biết vận dụng để xử l vấn đề đặt ra, tinh thần học đôi với hành, l luận gắn liền với thực tiễn đời sống Do đó, phải thấy r vai trò, trách nhiệm hệ tr , nh m đào tạo m th o hướng cho phù hợp với điều kiện Để m rời khỏi ghế nhà trường đủ trình độ học tiếp mang th o kiến thức để giúp mình, giúp đời - Trong nội dung chuyên đề này, ch đưa giải vấn đề liên quan giảng dạy thực hành học có thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm chứng minh chương trình hóa học r n luyện cho học sinh kỹ n ng thực hành thông qua thực hành thí nghiệm để hình thành phát triển tư học sinh, giúp cho m có khả n ng tự tìm tòi, học hỏi cho trình học sau - Khi giảng dạy chương trình hóa học 12 đòi hỏi phải có độ xác cao, khoa học thống suốt trình học học sinh, đòi hỏi cần có quan điểm r ràng giảng dạy nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo đưa thí nghiệm hợp lí, r ràng phù hợp với nội dung chương trình thời gian, phải đưa cho m tất cần thiết để m ôm gọn gói hành trang suốt đời - Để có chuyên đề này, sử dụng số giáo trình, tài liệu, tạp chí hóa học ứng dụng quí thầy cô bạn đồng nghiệp, sổ tay hóa học sơ cấp website - ọc hóa học khó, dạy hóa học khó hơn, phương pháp tối ưu, hoàn thiện ỗi Giáo viên cần sáng tạo, vận dụng cách linh hoạt phương pháp dạy học vào truyền thụ kiến thức cho học sinh đạt kết cao - ột lần nữa, xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu trường T T Thống Nhất B, tổ chuyên môn, Thầy ô đồng nghiệp tạo điều kiện cho hoàn thành chuyên đề xuất - Để phù hợp với việc đổi phương pháp dạy học nay, đồng thời tạo điều kiện cho việc dạy học đạt hiệu Th o tôi, Bộ GD & ĐT nên quan tâm vài vấn đề sau + ần trang bị cho trường tin vào giảng dạy V để đưa công nghệ thông GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - 45 - Đề tài: Thiết kế hóa học + Tổ chức nhiều chuyên đề dạy thực hành trường T viên học tập, rút kinh nghiệm nh m áp dụng cho việc dạy tốt ọ T để giáo - Nhà trường sở giáo dục đào tạo nên tạo điều kiện trang bị phương tiện dạy học sơ đồ, hình vẽ, tranh ảnh, mô hình lắp ráp phân tử, bsit giúp giáo viên giảm bớt thời gian chu n bị cho khâu lên lớp nâng cao hiệu trình dạy học - Giáo viên cần nghiên cứu tìm tòi thêm thí nghiệm hóa học vui, sử dụng nhiều thí nghiệm chứng minh biểu diễn việc giảng dạy để t ng tính trực quan cho dạy hình thành phát tư học sinh - T ng cường cho phòng thí nghiệm cân kỹ thuật cân phân tích, tủ hốt, mặt nạ chống độc, số pip t có bóp cao su, số hóa chất gốc hóa chất chu n để giáo viên học sinh pha chế hóa chất xác dùng chu n độ thể tích, chu n độ oxi hóa khử, số hóa chất dùng sơ cứu tai nạn làm thí nghiệm - Trong suốt trình học học sinh chương trình phổ thông cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho học sinh tham quan nhà máy khu chế xuất, khu sản xuất khu công nghiệp để t ng thêm khả n ng thực hành học sinh m tự khám phá khoa học định hướng nghề nghiệp tương lai GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - 46 - Đề tài: Thiết kế ọ hóa học TÀI LI U THAM KHẢO Giáo trình thực hành óa hữu TPHCM ) ưu hành nội Đ ông nghiệp Trần V n Thạnh- Trần Thị Việt oa- hạm Thành Quân Kỹ thuật thực hành tổng hợp óa hữu - NXB Đ QG T Nguyễn Đức Vận – Thực hành hóa học vô ách Đ Nguyễn Thế Ngôn – Thực hành hóa học vô NXB- Đ Nguyễn Quốc ùng – Thí nghiệm hóa đại cương Tủ sách Đ V n ang 1997 ê hí Kiên dịch từ tiếng Nga- ổ Nội Trần Quốc ơn- M 2003 ố ó ả ứ ợ ọ ữ - NXB Đ &T N ơ- NXB Giáo Dục - Nguyễn Duy Ái- Hoàng Nhâm- Trần Quốc ơn - ó K ọ ê ) – NXB Giáo Dục- 1997 ọ lớ 12 (B Nguyễn Duy Ái- Nguyễn Tinh Dung- Trần Thành uế- Trần Quốc ơnNguyễn V n Tòng- M ố đ ọ lọ ó ọ , II, III- NXB Giáo Dục -2002-2003 10 N Glinka- NXB- ir T N Nội) axcơva ê ậu Quyền dịch- NXB- Đ & 11 ướng dẫn sử dung thiết bị dạy học môn hóa học 12 óa học lớp (C 13 óa học lớp (C â ) - NXB Giáo Dục ) -NXB Giáo Dục 14 Sách giáo viên 12 (C 15 Sách giáo viên 12 (C â )- NXB Giáo Dục )-NXB Giáo Dục Thốn Nh t, th n nă 2011 Người thực đề tài Nguyễn Hoàng Duy Phương GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - 47 - [...]... kiềm Al tác dụng với Br2 Al tác dụng với l2 Al tác dụng với au khi x m thí nghiệm này giáo viên có thể đặt câu hỏi phát triển tính tư duy của học sinh VD: ãy quan sát thí nghiệm sau đó so sánh tính oxi hóa của l2, Br2 và S? Fe tác dụng với Cl2 Fe tác dụng với S GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B ự thụ động hóa của F Trang - 25 - Đề tài: Thiết kế và ọ hóa học II- HỌC SINH LÀM TH... oxi hóa mạnh ví dụ như hỗn hợp 2SO4 và K2Cr2O7 GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - 24 - Đề tài: Thiết kế và ọ hóa học PHẦN II PHẦN THỰC HÀNH I- HỌC SINH M TH NGHI M NG VI O Vì điều kiện phòng thí nghiệm không đủ hóa chất, bảo đảm độ an toàn trong phòng chống độ độc hại cho học sinh và một vài thí nghiệm mức độ thành công không cao nên bản thân tôi cho học sinh quan sát thí nghiệm. .. dẫn cho học sinh vào phòng thí nghiệm hoặc hướng dẫn cho các em tự làm các thí nghiệm nghiên cứu thông qua các bài học trên lớp và cho học sinh tực tiếp làm sau đó viết bảng báo cáo tư ng trình thí nghiệm gửi lại cho giáo viên nhận x t và chấm điểm Việc giáo viên cho các m tự làm thí nghiệm nh m phát triển, nâng cao tư duy sáng tạo cũng như kỷ n ng tự tìm kiếm thông tin khoa học thông qua thí nghiệm. .. gấp thành nhiều nếp dùng khi cần lấy kết tủa ra và cần giữ kết tủa lâu ấy tờ giấy lọc hình vuông có cạnh b ng hai lần đường kính phễu lọc Gấp đôi rồi gấp tư tờ giấy hình a, b Dùng k o cắt tờ giấy th o đường chấm hình vòng cung hình c thành một hình quạt Tách 3 lớp giấy của hình quạt làm thành hình nón hình d GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - 20 - Đề tài: Thiết kế và Hình. .. Đề tài: Thiết kế và ọ hóa học – Thuận tiện cho thí nghiệm – Hình thức bên ngoài gọn, đ p, kích thước các bộ phận tư ng xứng với nhau au khi lắp xong, cần thử lại x m dụng cụ đã kín chưa, nhất là đối với các dụng cụ dùng trong những thí nghiệm có chất khí tham gia ó hai cách thử – Dùng miệng thổi vào và nhỏ nước lên các chỗ nối để kiểm tra – Nhúng đầu ống dẫn vào nước, dùng tay nắm chặt ống nghiệm hoặc... ốn n hi : Đổ hết hóa chất trong ống nghiệm vào chậu chứa ầm ống nghiệm b ng tay trái, ngón trỏ đặt vào đáy ống, lấy đầy nước vào ống nghiệm, thấm ướt chổi rửa rồi đưa chổi rửa vào cọ thành bên trong ống nhiều lần úc rửa b ng nước lạnh sau đó tráng 2 lần b ng nước cất và úp vào giá đựng ống nghiệm - R cốc ch n ình thủ tinh: Dùng chổi lông cọ rửa như trên Trong trường hợp cần thiết dụng cụ còn b n có... Thiết kế và ọ hóa học ài 2: ỤNG CỤ PH NG TH NGHI M VÀ THAO T C S ỤNG I C c ụn cụ thủ tinh: ình 1 ình 2 ình 4 Hình 5 Hình 3 ình 6 Hình 1-Bình Wurtz (a) và Claisen (b) nhánh (b) 3: C 4: P ễ l ạ ố ế ( ) 5: P ễ lọ xố ( ), k ô ễ ễ lọ k ỏ Hình 3 -B ( ), ẳ B e ( ) ố (b), bầ ( ), x ắ ( ) ọ (b) ó (b), ễ lọ lạ GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B ( ) Trang - 11 - Đề tài: Thiết kế và ọ hóa học. .. gia đóng góp kiến + h thay đổi nhóm lần trong một tiết học nếu có nhiều lần thảo luận nhóm + ọc sinh ch làm những thí nghiệm đơn giản, ít nguy hiểm 2 Ph n h s ụn c n GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Trang - 14 - Đề tài: Thiết kế và ọ hóa học C l ạ â â b -C n thuật: Để cân các vật hóa chất có khối lượng lớn và cân sơ bộ các hóa chất có khối lượng nhỏ Trước khi cân các hóa chất cần... thông qua thí nghiệm thực hành của học sinh giúp cho học sinh tự l nh hội kiến thức bài học một cách tích cực và chủ động tạo sự hứng thú trong hoạt động học của học sinh ột số bài thực hành mẫu ÀI THỰC HÀNH SỐ 1 Tên thí n hi ụn cụ hó ch t Ống nghiệm, K p ống nghiệm gỗ hản ứng glucozo với đồng hydroxyt ở điều kiện thường Ống hút nhỏ giọt, Giá ống nghiệm, Thìa xúc hóa chất Dung dịch NaOH Dung dịch CuSO4... 1/2H2 au đó, NaO tác dụng với u O4, tạo kết tủa xanh u O 2 2NaOH + CuSO4 → Na2 SO4 + Cu(OH)2  ÀI THỰC HÀNH SỐ 3 Tên thí nghiệm Dụng cụ và hóa chất Nhận - 8 ống biết các nghiệm 8 cation: - k p gỗ ác bước tiến hành iện tư ng + xuất hiện kết tủa Nhỏ từ từ dung dịch O - k o trắng và tan(NaOH) vào ngay trong OH dư GV: Nguyễn Hoàng Duy Phương - Trường THPT Thống Nhất B Giải thích và viết phương trình phản
- Xem thêm -

Xem thêm: sán kiến kinh nghiệm THIẾT kế và sử DỤNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH hóa học TRONG VIỆC HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN tư DUY CỦA HỌC SINH , sán kiến kinh nghiệm THIẾT kế và sử DỤNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH hóa học TRONG VIỆC HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN tư DUY CỦA HỌC SINH , sán kiến kinh nghiệm THIẾT kế và sử DỤNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH hóa học TRONG VIỆC HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN tư DUY CỦA HỌC SINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn