Bước đầu nghiên cứu vai trò của tôn giáo trong truyền thông môi trường

38 338 1
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2016, 07:45

MỤC LỤCMỞ ĐẦU1Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài1CHƯƠNG I: CƠ SỞ VAI TRÒ CỦA TÔN GIÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG61.1. Cơ sở lý luận61.2. Cơ sở thực tiễn61.2.1. Ô nhiễm môi trường không khí71.2.2. Ô nhiễm môi trường nước81.2.3. Vấn đề chất thải rắn và chất thải nguy hại91.2.4. Sự suy giảm ĐDSH101.2.5. Cạn kiệt các nguồn TNTN111.3. Cơ sở pháp lý111.4. Truyền thống và đặc điểm của các tôn giáo Việt Nam14CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG TRONG PHẬT GIÁO VÀ CÔNG GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI172.1 Quy định của giáo lý và giáo luật các tôn giáo172.2. Sự tham gia của tín đồ tôn giáo202.2.1. Sự tham gia của tín đồ Phật giáo202.2.2. Sự quan tâm của tín đồ Công giáo:232.3. Chức sắc, nhà tu hành tôn giáo24CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TÔN GIÁO TRONG TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG273.1. Biện pháp xã hội273.2. Biện pháp về kỹ thuật283.3. Biện pháp về nâng cao nhận thức quản lý và tăng cường nguồn lực28KÊT LUẬN, KIẾN NGHỊ29KẾT LUẬN29KIẾN NGHỊ30TÀI LIỆU THAM KHẢO32 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BVMT: Bảo vệ môi trường CTNH: Chất thải nguy hại CTR: Chất thải rắn ĐDSH: Đa dạng sinh học HST: Hệ sinh thái KCN: Khu công nghiệp KCX: Khu chế xuất LVS: Lưu vực sông QCVN: Quy chuẩn Việt Nam TNTN: Tài nguyên thiên nhiên DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI ĐƠN VỊ : Phòng Khoa học Công nghệ Hợp tác Quốc tế Mã hoá: HS/7.5.1/01/08/KH-QT Ban hành lần: Hiệu lực từ ngày: / /2012 Trang / Tổng số trang: 5/38 THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Thông tin chung: - Tên đề tài: Bước đầu nghiên cứu vai trò tôn giáo truyền thông môi trường - Sinh viên thực hiện: Bùi Ngọc Trâm Dương Thị Thu Trang Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị Thu Hằng - Lớp: ĐH2QM2 Khoa: Môi trường Năm thứ: Số năm đào tạo: - Người hướng dẫn: Th.S Vũ Văn Doanh Mục tiêu đề tài: Tìm hiểu vai trò mức độ ảnh hưởng tôn giáo (Phật giáo, Công giáo) đến việc nâng cao nhận thức người dân nói chung tín đồ tôn giáo nói riêng vấn đề bảo vệ môi trường Từ đó, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu truyền thông môi trường thông qua tôn giáo Tính sáng tạo: Kết nghiên cứu: Trình bày phần nội dung báo cáo tổng kết Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài: Công bố khoa học sinh viên từ kết nghiên cứu đề tài Ngày 10 tháng năm 2015 Sinh viên chịu trách nhiệm thực đề tài (ký, họ tên) Bùi Ngọc Trâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI ĐƠN VỊ : Phòng Khoa học Công nghệ Hợp tác Quốc tế Mã hoá: HS/7.5.1/01/04/KHQT Ban hành lần: Hiệu lực từ ngày: / /2012 Trang / Tổng số trang: 6/38 THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN: Ảnh Họ tên: Bùi Ngọc Trâm 4x6 Sinh ngày: 20 tháng năm 1994 Nơi sinh: Đoàn Đào - Phù Cừ - Hưng Yên Lớp: ĐH2QM2 Khóa: 2012 - 2016 Khoa: Môi trường Địa liên hệ: Thôn Đoàn Đào – xã Đoàn Đào – huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 0904 299 107 Email: ngoctram0718@gmail.com II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (kê khai thành tích sinh viên từ năm thứ đến năm học): * Năm thứ 1: Ngành học: Quản lí Tài nguyên Môi trường Khoa: Môi trường Kết xếp loại học tập: 7,28 Sơ lược thành tích: Học lực Khá * Năm thứ 2: Ngành học: Quản lí Tài nguyên Môi trường Khoa: Môi trường Kết xếp loại học tập: 8,27 Sơ lược thành tích: Học bổng Giỏi kì II trường Ngày 12 tháng 09 năm 2014 Xác nhận trường đại học Sinh viên chịu trách nhiệm (ký tên đóng dấu) thực đề tài (ký, họ tên) Bùi Ngọc Trâm MỞ ĐẦU  Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài • Thế giới Nội dung đạo Phật không nghi lễ, triết học hay thần thoại mà lối sống, cách ứng xử thân, người với cón người, người với thiên nhiên vũ trụ Với lợi từ hệ thống kinh sách, giáo lý chứa đựng nhiều tư tưởng thân thiện với môi trường, tín đổ hay nhà sư xã hội đại tỏ thức thời với hoạt động bảo vệ môi trường Ở phạm vi rộng lớn hơn, tổ chức Phật giáo khắp giới thể đóng góp bảo vệ môi trường hành động thiết thực bảo tồn môi trường nhà sư Mông Cổ, điển hình hoạt động bảo tổn loài báo tuyết tu viện Phật giáo cao nguyên Tây Tạng, hay hoạt động tài trợ Hiệp hội bảo tồn truyến thống Phật giáo đại thừa (FPMT) cho phong trào bảo vệ môi trường dành cho trẻ em thiếu niên ; Phong trào sinh thái đạo Phật Thái Lan bảo tồn khu rừng, lưu vực sông động vật hoang dã khắc phục hậu từ ô nhiễm môi trường đời sống người Thiên Chúa giáo có hệ thống giáo lý kinh sách đồ sộ, bao hàm nhiều tư tưởng gần gũi với môi trường Các tổ chức Thiên Chúa giáo tham gia hoạt động bảo tổn thiên nhiên đa dạng sinh học toàn cầu tổ chức ROCHA với dự án nghiên cứu vẽ động vật hoang dã giáo dục nâng cao nhận thức người bảo tồn thiên nhiên; Tổ chức Mạng lưới môi trường đạo Tin lành (HEN) vận động tín đồ Thiên Chúa giáo Hoa Kỳ quan tâm đến bảo tổn thiên nhiên dựa lời răn dạy Kinh thánh vấn đề Hiện giới có nhiều nghiên cứu, tài liệu vai trò tôn giáo truyền thông môi trường Một số nghien cứu tổng quan tiêu biểu như: “Thế giới quan, Tông Giáo Môi trường: Tuyển tập giới” Tổng hợp Foltz, Richard Nhà xuất Wadswoth xuất năm 2003; Các tác giả Tucker, Mary Evelyn John Berthrong năm 1998 đã hoàn thành nghiên cứu “Ngo giáo Sinh thái học: mối tương Đất, Trời người” xuất Nhà xuất Đại học Harvard; “Tôn giáo trật tự thiên nhiên” Nasr, Seyyed Hossein biên soạn năm 1996 xuất Nhà xuất Đại học Oxford với nội dung so sánh mối quan hệ tín ngưỡng tôn giáo quan điểm khoa học, từ đề xuất cách thức mà người đối xử thích hợp với tự nhiên; “Sinh thái học Tôn giáo lịch sử” nghiên cứu Spring, David Eileen từ năm 1974; “Phật giáo Sinh thái học: Thách thức hứa hẹn” Tiến sĩ Donald K Swearer, giới thiệu quan điểm Phật giáo sinh thái; “Ô nhiễm Môi trường: Góc nhìn từ vấn đề cũ” nghiên cứu Tiến sĩ Ronald Epstein quan điểm Phật giáo (và tín ngưỡng phương Đông khác) vấn đề môi trường/ • Việt Nam Việt Nam quốc gia đa tôn giáo, đồng thời quốc gia tôn trọng tự tôn giáo, tín ngưỡng Cũng thế, hoạt động tôn giáo Việt Nam đa dạng, phong phú Đồng thời, trình hoạt động, tôn giáo có nhiều đóng góp phát triển xã hội Nổi bật hoạt động tổ chức Phật giáo Thiên chúa giáo Mô hình truyền thông bảo vệ môi trường cộng đồng tôn giáo mô hình cung cấp dụng cụ vệ sinh môi trường phục vụ cho hoạt động thu gom rác thải tôn giáo đã thực tốt, kết bước đầu mô hình không góp phần nâng cao nhận thức, cải thiện chất lượng hoạt động bảo vệ môi trường cộng đồng tôn giáo Mặt khác cung cấp nhiều tư liệu, kinh nghiệm để phát huy vai trò tổ chức tôn giáo nhiệm vụ bảo vệ môi trường Một số công trình nghiên cứu có liên quan đến vấn đề tổng hợp sau: Hòa thượng Thích Trí Quảng với Phật giáo môi trường Phần I Bài giảng khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 68 ngày 7/6/2009; (http://www.giacngo.vn/phathoc/2010/02/12/52741A ) Hòa thượng Thích Tâm Pháp với Phật giáo Môi trường Trong: Tuyển tập Phật thành đạo Nhiều tác giả Phần III: Phật giáovà vấn đề thời đại Phỏng viết theo tài liệu “Môi Trường Phật giáo” Bộ Bách Khoa Tự Điển Sinh Thái, Môi Trường Ô Nhiễm Môi Trường, tập 3, M.C.Chitakara (ed.), APH Publishing Corporation, 1998; (http://www.quangduc.com/DucPhat/40td-tamphap.htm) Hồng y Phạm Minh Mẫn với Trách nhiệm gìn giữ bảo vệ môi trường sống – Lá thư Mục tử Tổng giáo phận Sài gòn, 28/5/2009; ( http://www.liendoanconggiao.net/index ) Tác giả Đàn Quang Tâm với dịch Mười điều răn môi trường Giám mục Giampaolo Crepaldi; ( http://www.sinhvienconggiao.com )  Lí lựa chọn đề tài • Hiện nay, Việt Nam quốc gia phát triển, kinh tế văn hóa ta phát triển muộn so với nước bạn, để bắt kịp tốc độ nước khác giới, đẩy mạnh trình công nghiệp hóa – đại hóa đất nước giúp cải thiện đời sống người dân lên nhiều; ngược lại với phát triển kinh tế nâng cao mức sống người dân năm qua thực trạng suy thoái ô nhiễm môi trường khu vực thành thị nông thôn ngày trầm trọng Trên phương tiện thông tin đại chúng, dễ dàng để thấy hàng loạt tin vấn nạn Môi trường đất, nước, không khí bị đe dọa nặng nề chất thải sinh hoạt, chất thải từ trình sản xuất, chất thải từ giao thông vận tải, từ xây dựng hầu hết không qua hệ thống xử lí đảm bảo tiêu chuẩn mà trực tiếp thải môi trường Một nguyên nhân quan trọng thực trạng ý thức môi trường yếu phận không nhỏ người Việt Nam, kết thiếu hụt việc sử dụng công cụ bảo vệ môi trường mà đặc biệt truyền thông môi trường Để hoạt động truyền thông môi trường đạt hiệu cao nhất, cần nắm rõ đặc điểm kinh tế - văn hóa – xã hội đất nước • Năm 2009, Việt Nam có 15.651.467 người (chiếm 18,31% dân số nước) xác nhận theo tôn giáo đó, nhiều Phật giáo với 6.812.318 người (chiếm 7,93% dân số nước), Công giáo với 5.677.086 người (chiếm 6,62% dân số nước) Những người xem không theo tôn giáo thường lui tới địa điểm tôn giáo với đức tin vững vàng Với số đông người theo tôn giáo có đức tin vậy, vấn đề truyền thông môi trường đạt hiệu tốt nhiều tác động từ người có vai trò quan trọng hệ thống tôn giáo, có ảnh hưởng lớn đến ý thức, hành vi số đông cộng đồng, cụ thể Sư thầy, Sư cô với Phật Giáo Cha đạo với Công giáo Do việc huy động tham gia tổ chức tôn giáo hoạt động bảo vệ môi trường cần thiết có sở thực tiễn mang lại hiệu cao Việc đưa tiêu chí bảo vệ môi trường vào sinh hoạt tôn giáo cộng đồng giải pháp quan trọng nhằm tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức tới hành động cộng đồng bảo vệ môi trường Nội dung cốt lõi công tác tôn giáo vận động quần chúng, với vai trò đời sống Tôn giáo lan tỏa hoạt động bảo vệ môi trường từ hạt nhân hoạt động sinh hoạt tôn giáo chắn tạo thay đổi tích cực mang tính bền vững cho cộng đồng Ở tôn giáo nào, chức sắc tôn giáo người có vai trò quan trọng, có nhiều ảnh hưởng tới nhận thức, thái độ, hành vi người theo tôn giáo Chính giúp người dân nhìn môi trường từ góc độ tôn giáo, tin họ có trách nhiệm ý thức cao việc bảo vệ môi trường, có thái độ sống tích cực thân thiện với thiên nhiên  Mục tiêu nghiên cứu • Mục tiêu chung: Tìm hiểu vai trò mức độ ảnh hưởng tôn giáo (Phật giáo, Công giáo) đến việc nâng cao nhận thức người dân nói chung tín đồ tôn giáo nói riêng vấn đề bảo vệ môi trường Từ đó, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu truyền thông môi trường thông qua tôn giáo • Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu mức độ phổ biến vấn đề môi trường đưa vào nội dung thuyết giảng số chùa nhà thờ địa bàn Hà Nội - Tìm hiểu mức quan tâm cộng đồng tôn giáo (Phật giáo, Công giáo) đến vấn đề môi trường, nhu cầu tiếp cận với vấn đề thuyết giảng Sư thầy, Sư cô Cha xứ - Tìm hiểu phương thức, hình thức truyền đạt vấn đề môi trường đến tín đồ tôn giáo, từ có tiền đề để đưa giải pháp hợp lý truyền thông môi trường  Địa điểm, thời gian đối tượng nghiên cứu • Địa điểm - Nhà thờ: + Nhà thờ Hàm Long (Hai Bà Trưng, Hà Nội) + Nhà thờ Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội); trồng, sản xuất nông nghiệp khai thác tự nhiên cách tận thu tận diệt mà không để tài nguyên có thời gian tái tạo làm kiệt quệ tài nguyên, khoáng sản Đó chưa kể việc khai thác tài nguyên khó tái tạo than, dầu mỏ… làm cho vấn đề môi trường thêm nghiêm trọng Với trí tuệ bậc toàn giác, Đức Phật đã chân lí sống, loài sống trái đất có quan hệ hữu cơ, gắn bó khăng khít với nhau, sinh tồn loài điều kiện tồn loài ngược lại chấm dứt sống loài kéo theo diệt vong loài khác, có có kia, sinh sinh, diệt diệt Chân lý Đức Phật hoàn toàn phù hợp với quy luật sinh tồn tự nhiên Trong chuỗi tự nhiên đó, loài nguồn sống loài vậy, mắt xích chuỗi bị cắt đứt làm đảo lộn, thay đổi dẫn đến tiêu vong Đề giới cấm sát sinh, Đức Phật giáo hóa để hàng đệ tử thực thi giáo lý từ bi trở với quy luật tự nhiên, hạn chế can thiệp vào tự nhiên để thỏa mãn mục đích mình, cách hữu hiệu để bảo vệ môi trường, bảo vệ sống người Cũng theo giáo luật Phật giáo, hàng năm, chúng đệ tử xuất gia có ba tháng an cư kiết hạ để tập trung tu học giáo lý, kiểm chứng lại trình tu tập tăng ni Truyền thống Phật giáo xuất phát từ tư tưởng từ bi Đức Phật, ba tháng an cư tăng đoàn trùng vào mùa mưa nước Ấn Độ xưa, việc hạn chế lại vào ba tháng mùa mưa để tránh vô tình sát hại sinh linh nhỏ bé loại sâu bọ, côn trùng Đó vừa minh chứng tinh thần bác mà đạo Phật chủ trương, vừa hành động tích cực thể tình yêu thiên nhiên thái độ có trách nhiệm môi trường người Phật 2.1.2 Giáo lý, giáo luật Công giáo Theo Kinh Thánh, từ khởi đầu, Thiên Chúa đã trao cho người trách nhiệm quản trịtoàn thể vạn vật để giúp muôn loài sinh sôi nẩy nở phát triển hài hòa (xem Sáng Thế 1,26-30) Nhờ ủy thác này, nhân loại mạnh dạn khám phá chế ngự thiên nhiên, tạo điều kiện thuận lợi để khoa học hình thành phát triển Qua khoa học kỹ thuật, người ngày mở rộng chủ quyền toàn thể vũ trụ “Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, người nhận lãnh trách nhiệm 18 chinh phục Trái đất với tất chứa đựng đó, quản trị vũ trụ thánh thiện công bằng” Tuy nhiên Tín hữu nhấn mạnh việc người dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, nên hai vai trò vị xã hội đề cao, đó, vai trò môi trường người bị xem nhẹ chí bị lãng quên Con người đã lạm dụng trách nhiệm làm chủ thiên nhiên Vì kỷ vừa qua, đặc biệt kể từ cách mạng công nghiệp từ kỷ XVII, người không tôn trọng quy tắc tảng nói trên, mà trái lại đã khai thác thiên nhiên cách tùy tiện, ích kỷ tàn bạo Kết bi thảm đã phá vỡ mối tương quan hài hòa người với môi trường đẩy Trái Đất đến bờ vực thẳm diệt vong! Càng cố gắng chinh phục chế ngự Trái Đất theo quan điểm kỹ thuật, người ô nhiễm hóa vũ trụ tạo nên gánh nặng cho môi trường Thay cộng tác với Tạo Hóa để giúp thiên nhiên phát triển hài hòa, người đã “hành hạ” “bức tử” thiên nhiên Trước đây, Giáo Hội chưa đề cập trực tiếp đến môi trường mà trọng đến vấn đề người với giáo lý dạy người quyền bá chủ loài Tuy nhiên, điều Giáo Hội chưa khai triển mức Tin Mừng Sáng Thế” Vì môi trường tài nguyên dành cho hết người, nên phát triển kinh tế, phải quan tâm đến toàn vẹn chu kỳ tuần hoàn thiên nhiên Các tài nguyên thiên nhiên nguồn nguyên liệu vô hạn, chí có số tài nguyên tái tạo Do đó, khai thác thiên nhiên cách ích kỷ, làm phương hại trầm trọng đến nguồn dự trữ tài nguyên cho hệ tương lai [4] Đức Hồng Y Jean Louis Tauran, chủ tịch hội đồng Giáo Hoàng Đối thoại Liên tôn giáo đã ký thông điệp nhân kiện Phật tử tổ chức mừng ngày lễ Phật Đản 2010 Trong thông điệp này, Ngài nói cần thiết việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất bảo vệ loài người khỏi bị diệt chủng “Trách nhiệm bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên từ tôn trọng lẫn Điều đến từ quy luật trái tim tất người nam giới nữ giới” Sự quan tâm lời kêu gọi vị chức sắc cao cấp Giáo hội Công giáo kể Đức Giáo hoàng liên tục 45 năm qua cho thấy Bảo vệ Môi trường 19 Phát triển bền vững lĩnh vực nóng hổi mà Giáo hội Công giáo quan tâm Theo Giáo hội, điều xuất phát từ lời răn Chúa Kinh Thánh mà trước có lúc có nơi đã chưa Kitô hữu hiểu đắn Cộng đồng Công giáo Việt Nam đã có đủ sở niềm tin tôn giáo để đồng hành nhân dân cộng đồng tôn giáo khác dấn thân vào nghiệp bảo vệ môi trường đất nước 2.2 Sự tham gia tín đồ tôn giáo 2.2.1 Sự tham gia tín đồ Phật giáo Theo khảo sát mức độ quan tâm tham gia tín đồ phật giáo với phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường quyền nhà chùa tổ chức ngày lớn Kết nghiên cứu chùa Hà Nội có tỉ lệ tham gia hoạt động bảo vệ môi trường nhà chùa phật đạt tỉ lệ 99% thể biểu đồ 3.2.2.1.a Mức độ quan tâm tham gia phụ thuộc phần vào độ tuổi tín đồ Những người cao tuổi đã nghỉ hưu có nhiều thời gian họ dành phần lớn thời gian để đến chùa, tham gia hoạt động nhà chùa bao gồm hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường Bảng 3.2.2.1.b có 55% tín đồ phật giáo độ tuổi 55; 27% tín đồ có độ tuổi từ 35-55 lại từ 18-35 tuổi 20 Hình thức nhà chùa sử dụng để truyền thông môi trường chủ yếu phát động phong trào trồng cây, dọn dẹp vệ sinh, truyền thông qua buổi thuyết pháp ngày lễ hội cùa chùa Tuy nhiên hình thức nêu không áp dụng thường xuyên Một số hình thức truyền thông khác áp dụng như: - Hưởng ứng kiện đặc biệt; - Mở khóa tu; - Sản xuất băng đĩa môi trường 21 22 2.2.2 Sự quan tâm tín đồ Công giáo: 23 2.3 Chức sắc, nhà tu hành tôn giáo Hình thức tổ chức truyền thông chưa đa dạng 24 Thông tin môi trường mà mà chức sắc/ nhà tu hành tôn giáo chủ yếu thu nhận từ truyền hình, truyền thanh, báo mạng internet Thông tin môi trường từ truyền hình, truyền chiếm tỉ lệ lớn (40%) Trong chương trình, chiến dịch truyền thông môi trường tổ chức, chức sắc/ nhà tu hành tôn giáo tham gia kiện đặc biệt hội nghị với tỉ lệ chưa cao (10%) Hiện số lượng lớn chức sắc/ nhà tu hành chưa có điều kiện tham gia hoạt động truyền thông môi trường nước 25 26 CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TÔN GIÁO TRONG TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG 3.1 Biện pháp xã hội Bên cạnh vai trò lãnh đạo, đạo Đảng nhà nước cấp, Bộ Tài nguyên - Môi trường cần tiếp tục phối hợp với cán bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội để phát huy tham gia tích cực tổ chức tôn giáo trước hết Phật giáo Công giáo trình truyền thông bảo vệ môi trường Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần thường xuyên thu thập ý kiến, tâm tư nguyện vọng mong muốn, mạnh, sở trường, nhu cầu chức sắc, nhà tu hành, tín đồ hai tôn giáo BVMT, chủ động tham gia xây dựng hệ thống sách pháp luật nhằm phát huy tốt vai trò tôn giáo công tác BVMT Bộ Tài nguyên Môi trường cần xây dựng sở liệu môi trường theo vùng miền tôn giáo, từ nghiên cứu, xây dựng triển khai hoạt động đào tạo truyền thông môi trường cộng đồng dân cư có đạo phù hợp với nhu cầu địa phương Phối hợp lồng ghép chương trình, vận động, chương trình toàn dân tham gia BVMT… nhằm xây dựng khu dân cư văn hóa, khu dân cư tiên tiến, bảo vệ tốt môi trường vùng đồng bào Phật giáo, Công giáo Phát huy tối đa vai trò tổ chức Công giáo Phật giáo việc tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng BVMT; đấu tranh, phê phán thái độ, hành vi gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường, xây dựng ý thức tự giác đạo đức tín đồ BVMT sống hàng ngày, ngăn chặn đẩy lùi quan niệm xã hội thờ ơ, vô cảm trước tàn phá, hủy hoại môi trường tín đồ nhân dân Bộ Tài nguyên môi trường Mặt trận tổ quốc Việt nam tiếp tục phối hợp để phát huy vai trò, vị trí tổ chức Phật giáo Công giáo việc phối hơp với quan, đoàn thể quan quản lý nhà nước môi trường từ trung ương tới địa phương nhằm huy động khả năng, nguồn lực đáp ứng với công tác BVMt, khu vực có nguy ô nhiễm cao, suy thoái môi trường… 27 Đẩy mạnh vai trò tôn giáo vào lối sống gia đình tín đồ người dân để gia đình có ý thức việc bảo vệ môi trường sẵn sàng tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tổ chức Nâng cao hiểu biết người dân sách pháp luật, chủ trương sách nhà nước BVMT Đảng nhà nước ta thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kênh thông tin cách phong phú đa dạng cách thức để thu hút quan tâm cộng đồng 3.2 Biện pháp kỹ thuật Mỗi tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động nhiều địa phương có nhiều nguồn lực việc cung cấp thông tin cho tín đồ vấn đề môi trường nhiều thiếu sót, không đa dạng Do cần tiếp tục phát huy khả mạnh hai tôn giáo việc tham gia cung cấp thông tin qua kênh, dịch vụ phong phú thiết yếu tin đồ, người dân, doanh nghiệp tư vấn, truyền thông, hỗ trợ… Tích cực tham gia vào nghiên cứu, xây dựng ban hành quy định hướng dẫn nội dung BVMT Tăng cường đưa vấn đề BVMT vào giảng người chức sắc nhà tu hành Khen thưởng kịp thời cho chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tiêu biểu nêu gương vấn đề BVMT Đào tạo, hướng dẫn tín đồ kiến thức, kỹ , phương pháp nhận biết đánh giá kết đạt công tác BVMT 3.3 Biện pháp nâng cao nhận thức quản lý tăng cường nguồn lực Cải tiến phương thức nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, tư vấn BVMT cho đội ngũ chức sắc, nhà tu hành … thông qua khóa huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn diễn đàn trao đổi, chia sẻ thông tin , kinh nghiệm nước vấn đề BVMT 28 KÊT LUẬN, KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Môi trường chủ đề thu hút quan tâm toàn xã hội nói chung hệ thống tôn giáo nói riêng BVMT không công việc nhà hoạch định sách hay nhà khoa học mà công việc toàn dân tất tổ chức xã hội , có tổ chức tôn giáo Tong đề này, tôn giáo lực lượng tiên phong việc vận động đồng bào tôn giáo thực tế không phủ nhận Nếu bảo vệ môi trường xã hội dân coi bổn phận trách nhiệm, số quốc gia đã đưa vào pháp luật cho người dân, Việt Nam tôn giáo khác đã đưa luận chứng sở thần học giáo lý cho việc BVMT Hầu hết tôn giáo xem BVMT môt phần giáo lý nghi lễ thờ tự Đối với tôn giáo tín ngưỡng vấn đề BVMT đã có xăn nguyên thần học nằm tảng giáo lý Để phát huy vai trò việc BVMT, tôn giáo không đơn thuần dựa vào nội dung giáo lý hay thần học liên quan tới vấn đề Vai trò chức sắc tôn giáo tổ chức Giáo hội vô quan trọng Phật giáo công giáo tôn giáo tiêu biểu công tác tuyên truyền môi trường cho đồng bào tôn giáo Tuy mức độ, phương thức tham gia khác mục tiêu chung phát huy truyền thống sống “ Tốt đời đẹp đạo”, “ Đồng hành cồng dân tộc” Lực lượng đồng bào tôn giáo ngày đông, mức độ quan tâm tham gia đồng bào tôn giáo phong trào, vận động bảo vệ môi trường quyền tổ chức ngày lớn Hình thức tổ chức hoạt động truyền thông tôn giáo tương đối phong phú, nội dung tuyên truyền tương đối đa dạng Tuy nhiên, hoạt động thường tiến hành đột xuất, không mang tính định kỹ, chủ yếu theo kiện chưa định hướng theo kế hoạch cụ thể Trong tương lai, để tăng cường huy động tham gia hệ thống tôn giáo công tác BVMT cần nghiên cứu đặc điểm tín ngưỡng, tín đồ nhu cầu cụ thể địa phương để đề xuất giải pháp thích hợp Hiện nay, quan quản lý nhà nước môi trường thuộc nhóm quan ita tham gia vào công tác phổ biến thông tin chuyên ngành môi trường cho hệ thống tôn giáo nói chung chức sắc/ nhà tu hành tôn giáo nói riêng 29 Nhiều chức sắc/ nhà tu hành tôn giáo nước chưa có điều kiện tham gia hoạt động truyền thông môi trường Để tiếp tới phát huy nguồn lực từ tôn giáo, hoạt động/ chương trình truyền thông môi trường cần nghiên cứu để phổ biến rộng rãi đa dạng hóa hoạt động tập thể công tác BVMT KIẾN NGHỊ Nhằm phát huy vai trò Phật giáo Công giáo công tác BVMT, thời gian tới, Bộ Tài nguyên Môi trường cấp cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp, hướng dẫn giúp đỡ cho chức sắc, nhà tu hành tổ chức giáo hội, tổ chức xã hội Phật giáo, Công giáo tiến hành triển khai hoạt động bảo vệ môi trường cộng đồng số nhiệm vụ sau: - Lồng ghép hoạt động BVMT tôn giáo vào chương trình mục tiêu quốc gia, vừa phát huy nguồn lực to lớn tôn giáo cho công tác bảo vệ môi trường, vừa hỗ trợ nguồn lực nhà nước, xã hội thông qua chương trình dự án, đề án bảo vệ môi trường nhằm thực tốt chương trình - Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến sách pháp luật BVMT đa dạng hình thức thực hiện, phong phú nội dung triển khai phù hợp với giáo lý, giáo luật tôn giáo nhằm tạo chuyển biến nhận thức tinh thần trách nhiệm tổ chức, cá nhân hai tôn giáo lớn công tác BVMT - Bước đầu hình thành, xây dựng tiến tới phát triển, nhân rộng mô hình tiên tiến BVMT có hiệu phù hợp với đặc điểm, điều kiện Phật Giáo Công giáo vùng miền, địa phương, khu dân cư để đưa công tác BVMT vào nếp - Thực đa dạng hóa hình thức tổ chức, phương thức hoạt động đào tạo truyền thông nhằm thu hút nguồn lực, tổ chức, cá nhân hệ thống tôn giáo tham gia vào công tác BVMT Trong trình thực cần nghiên cứu đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng tạo điều kiện thuận lợi để chức sắc, nhà tu hành tín đồ tôn giáo tham gia BVMT phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện, vị trí vai trò cụ thể thân - Tăng cường lực cho cán làm công tác tôn giáo để phối hợp cấp, ngành thực chặt chẽ hiệu trình tiến tới huy động dự tham gia cộng đồng dân cư có đạo BVMT 30 - Nâng cao nhận thức trách nhiệm xã hội chức sắc, nhà tu hành tín đồ tôn giáo môi trường gắn liền với xây dựng đạo đức, lối sống, hành vi ứng xử phù hợp người dân môi trường - Từ kết nghiên cứu triển khai đề tài, thời gian tới cần tiếp tục mở rộng nghiên cứu cho loại hình tôn giáo khác nhằm tiếp tục phát huy nâng cao hiệu hoạt động truyền thông môi trường toàn hệ thống tôn giáo nước - Việc triển khai đề tài bước đầu mang lại nhiều kết tích cực công tắc đánh giá truyền thông môi trường tôn giáo Tuy nhiên, hoạt động khảo sát thực tế chỈ triển khai thực phạm vi thành phố Hà Nội Do vậy, thời gian tới, cần mở rộng quy mô đề tài, bổ sung nguồn lực, kinh phí để trở thành hoạt động thường xuyên trình thực xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường - Báo cáo trạng môi trường quốc gia 2010 – Tổng quan môi trường Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường - Báo cáo trạng môi trường quốc gia 2011 – CTR, phân tích vấn đề liên quan đến CTR Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường - Báo cáo trạng môi trường quốc gia 2012 – Môi trường nước mặt lục địa Bộ Tài nguyên Môi trường - Báo cáo trạng môi trường quốc gia 2013 – Môi trường không khí Hòa thượng Thích Trí Quảng, 2010, Phật giáo môi trường sinh thái Hồng y Phạm Minh Mẫn, 28/05/2009, Trách nhiệm gìn giữ bảo vệ môi trường sống – Lá thư Mục tử Tổng giáo phận Sài Gòn, Liên đoàn công giáo Việt Nam Sài Gòn Lê Anh Dũng, 2007, Đạo đức học môi trường từ góc nhìn văn hóa tôn giáo PGS,TS Nguyễn Quang Hưng, Vai trò tôn giáo việc bảo vệ môi trường Việt Nam, Ban tôn giáo phủ Thích Nguyên Hiệp, 2010, Đạo đức học Phật giáo vấn đề môi trường ThS Trần Phong, KS Hoàng Quốc Lâm, ThS Nguyễn Văn Thanh, 2011, Nghiên cứu, đánh giá nhu cầu truyền thông môi trường hệ thống tôn giáo ( Thiên chúa giáo Phật giáo) Việt Nam đưa giải pháp thực hiện, Trung tâm đào tạo truyền thông môi trường, Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên môi trường Tổng cục Thống kê Việt Nam, 2009, Tổng điều tra dân số nhà Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 2004 , Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Online: http://vea.gov.vn http://btgcp.gov.vn http://daitangkinhvietnam.org http://www.sangdaotrongdoi.vn http://liendoanconggiao.net http://vietsciences.free.fr 32
- Xem thêm -

Xem thêm: Bước đầu nghiên cứu vai trò của tôn giáo trong truyền thông môi trường, Bước đầu nghiên cứu vai trò của tôn giáo trong truyền thông môi trường, Bước đầu nghiên cứu vai trò của tôn giáo trong truyền thông môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn