NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PROTEIN CỦA HẠT CÂY CHÙM NGÂY TRONG XỬ LÍ NƯỚC ĐỤC

21 1,299 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2016, 17:55

ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PROTEIN CỦA HẠT CÂY CHÙM NGÂY TRONG XỬ LÍ NƯỚC ĐỤC GVHD GVHD :: PGS.TS PGS.TS LÊ LÊ TỰ TỰ HẢI HẢI SVTH SVTH :: LÊ LÊ TRẦN TRẦN TRÀ TRÀ MY MY LỚP LỚP :: 12SHH 12SHH NỘI DUNG BÁO CÁO LỜI MỞ ĐẦU QUI TRÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PROTEIN CỦA HẠT CÂY CHÙM NGÂY TRONG XỬ LÝ NƯỚC ĐỤC TỔNG QUAN VỀ CÂY CHÙM NGÂY Tên khoa học: Moringa oleifera Lam hay M Pterygosperma, thuộc họ Chùm ngây (Moringaceae) Hạt: có nhiều hạt tròn, có cạnh, cỡ hạt đậu Hà Lan, cỡ 0,5 cm, có cánh mỏng bao quanh NGUYÊN TẮC LÀM TRONG NƯỚC BẰNG HOÁ CHẤT KEO TỤ Đối với loại cặn lơ lửng nước (10 -4 mm), phải dùng chất keo tụ hóa học nhằm kết dính hạt lơ lửng nước, tạo thành cặn lớn có khối lượng lớn lắng xuống NGUYÊN TẮC LÀM TRONG NƯỚC BẰNG HẠT CHÙM NGÂY Protein hạt chùm ngây tích điện dương liên kết với phần bề mặt hạt tích điện âm thông qua tương tác tĩnh điện Điều dẫn đến hình thành vùng hạt tích điện âm tích điện dương Khi hạt va chạm trung hòa điện tích, hình thành cấu trúc lưới liên kết QUI TRÌNH THỰC HIỆN QUI TRÌNH THỰC HIỆN  ỨNG DỤNG PROTEIN VÀO XỬ LÍ NƯỚC ĐỤC Dịch chiết Protein Đưa vào xử lý nước đục Li tâm Độ đục (NTU) Protein dạng bột Mẫu nước đục tự nhiên Xác định thông số Độ pH Xác định thông số, kết kết luận QUI TRÌNH THỰC HIỆN Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình keo tụ xử lí nước đục protein Tỉ lệ Môi trường pH protein : Vmẫu nước CHUẨN BỊ MẪU NƯỚC ĐỤC Độ đục (NTU) Độ pH Màu sắc 16 9,0 Vàng nâu ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ DỊCH CHIẾT PROTEIN TRONG NACL 60 50 40 Hiệu suất xử lý nước (%) 30 20 10 Cốc mẫu xử lý ẢNH HƯỞNG CỦA PH ĐẾN DỊCH CHIẾT PROTEIN TRONG NACL 60 40 20 Hiệu suất xử lý nước (%) • 01/09/ 02/22/ 1900 1900 01/08/ 02/22/1900 1900 01/07/ 02/27/1900 1900 01/06/ 02/23/1900 1900 Độ01/05/ pH nước đục 02/08/1900 1900 Click icon to add SmartArt graphic QUI TRÌNH ĐIỀU CHẾ PROTEIN DẠNG BỘT Làm lạnh Li tâm Thử màu biore 80 60 40 20 Hiệu suất xử lí nước (%) Khối lượng protein bột chùm ngây (g) 20 /202/2032/3/621/ /8091/4091/091 09 0 /2 /1 0 21 /213/2103/2/031/ /0381/0981/981 982 9/ 390 / 9 ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT PROTEIN ĐẾN XỬ LÍ NƯỚC ĐỤC 80 60 40 20 Hiệu suất xử lí nước (%) pH nước đục • Click icon to add SmartArt graphic 30 0/3003/ 5103/ 1/3/10/1/190/61904/ 910/ 109 90 0 /1 /1 0 01 01/ 001/ 0401/ 05/1/106//1907/ 1908/ 190/ 1901 90/ 00 90 / 0 ẢNH HƯỞNG CỦA PH ĐẾN XỬ LÍ NƯỚC ĐỤC BẰNG BỘT PROTEIN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Xác định khả xử lí nước đục từ dịch chiết protein NaCl Tỉ lệ Ảnh hưởng pH nước đục đến khả dịch chiết/nước đục đạt hiệu suất xử lí tốt xử lí nước dịch chiết tốt nhất ứng với tỉ lệ : 80 (H = 54,83%) ứng với pH = (H=59,08%) KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Xác định khả xử lí nước đục từ bột protein NaCl Tỉ lệ khối lượng/nước đục đạt hiệu suất Ảnh hưởng pH nước đục đến khả xử lí tốt ứng với tỉ lệ 0,04g/ 200ml xử lí nước bột protein tốt nước đục (H = 64,77%) ứng với pH = (H=71,50%) KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Nghiên cứu chiết tách protein từ thực vật khác Nghiên cứu khả xử lý tiêu khác môi trường nước protein Cảm ơn thầy cô bạn lắng nghe!!! L/O/G/O [...]... dịch chiết /nước đục đạt hiệu suất xử lí tốt năng xử lí nước của dịch chiết tốt nhất nhất ứng với tỉ lệ 1 : 80 (H = 54,83%) ứng với pH = 8 (H=59,08%) KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Xác định khả năng xử lí nước đục từ bột protein trong NaCl Tỉ lệ khối lượng /nước đục đạt hiệu suất Ảnh hưởng của pH nước đục đến khả xử lí tốt nhất ứng với tỉ lệ 0,04g/ 200ml năng xử lí nước của bột protein tốt nhất nước đục (H = 64,77%)... các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình keo tụ xử lí nước đục của protein Tỉ lệ Môi trường pH protein : Vmẫu nước CHUẨN BỊ MẪU NƯỚC ĐỤC Độ đục (NTU) Độ pH Màu sắc 16 9,0 Vàng nâu ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ DỊCH CHIẾT PROTEIN TRONG NACL 60 50 40 Hiệu suất xử lý nước (%) 30 20 10 0 Cốc mẫu xử lý ẢNH HƯỞNG CỦA PH ĐẾN DỊCH CHIẾT PROTEIN TRONG NACL 60 40 20 0 Hiệu suất xử lý nước (%) • 01/09/ 02/22/ 1900 1900 01/08/... nước (%) pH trong nước đục • Click icon to add SmartArt graphic 0 30 0/3003/ 5103/ 1/3/10/1/190/61904/ 910/ 109 90 0 0 0 2 /1 3 /1 9 0 0 0 01 01/ 001/ 0401/ 05/1/106//1907/ 1908/ 190/ 1901 90/ 00 90 / 1 9 0 0 ẢNH HƯỞNG CỦA PH ĐẾN XỬ LÍ NƯỚC ĐỤC BẰNG BỘT PROTEIN KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Xác định khả năng xử lí nước đục từ dịch chiết protein trong NaCl Tỉ lệ Ảnh hưởng của pH nước đục đến khả dịch chiết /nước. .. trong nước đục 02/08/1900 1900 Click icon to add SmartArt graphic QUI TRÌNH ĐIỀU CHẾ PROTEIN DẠNG BỘT Làm lạnh Li tâm Thử màu biore 80 60 40 20 0 Hiệu suất xử lí nước (%) Khối lượng protein bột chùm ngây (g) 0 20 /202/2032/3/621/ /8091/4091/091 09 0 0 0 2 /2 8 /1 9 0 0 1 21 /213/2103/2/031/ /0381/0981/981 982 9/ 390 / 1 8 9 9 ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT PROTEIN ĐẾN XỬ LÍ NƯỚC ĐỤC 80 60 40 20 0 Hiệu suất xử lí. .. nhất ứng với tỉ lệ 0,04g/ 200ml năng xử lí nước của bột protein tốt nhất nước đục (H = 64,77%) ứng với pH = 6 (H=71,50%) KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Nghiên cứu chiết tách protein từ những thực vật khác Nghiên cứu khả năng xử lý các chỉ tiêu khác trong môi trường nước của protein Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!!! L/O/G/O
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PROTEIN CỦA HẠT CÂY CHÙM NGÂY TRONG XỬ LÍ NƯỚC ĐỤC, NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PROTEIN CỦA HẠT CÂY CHÙM NGÂY TRONG XỬ LÍ NƯỚC ĐỤC, NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PROTEIN CỦA HẠT CÂY CHÙM NGÂY TRONG XỬ LÍ NƯỚC ĐỤC