Đề kiểm tra thực hành về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tuyển giáo viên Âm nhạc THCS (có đáp án và hướng dẫn chấm)

16 3,742 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2016, 21:56

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ®Ò chÝnh thøc KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA TP HÀ NỘI - NĂM 2014 ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN THCS MÔN ÂM NHẠC THCS Ngày kiểm tra: 03/8/2014 Thêi gian lµm bµi: 150 phút (không kể thời gian phát đề) PHẦN 1: (50 điểm) Soạn giáo án tiết 24: - Ôn tập hát: Nổi trống lên bạn ơi! - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thường thức: Hát bè PHẦN 2: (30 điểm) Câu 1: Anh (chị) hướng dẫn học sinh làm tập với nội dung sau: a Viết công thức cấu tạo giọng La thứ tự nhiên giọng La thứ hòa Nêu khác công thức cấu tạo hai giọng b Thế giọng tên? Cho ví dụ c Viết cấu tạo giọng Son trưởng Câu 2: Anh (chị) viết phân tích quãng hợp âm ba hợp âm bảy PHẦN 3: (20 điểm) Anh (chị) xử lý tình sư phạm trình tổ chức hoạt động dạy học sau đây: Tình 1: Khi giảng bài, qua dãy bàn đầu tiên, có học sinh A vỗ bộp vào lưng giáo viên Giáo viên quay lại, học sinh A xoè tay nói: “ Thưa cô, áo cô có bọ xít” Hãy đưa cách giải bạn bạn giáo viên tình Tình 2: Trong chữa tập, có học sinh đưa cách giảỉ ngắn gọn độc đáo cách giải giáo viên Là giáo viên tình đó, bạn giảỉ nào? Lưu ý: - Thí sinh không mang tài liệu vào phòng kiểm tra, sát hạch; - Giám thị không giải thích thêm ĐÁP ÁN: UBND THÀNH PHỐ HÀ NÔI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2014 HƯỚNG DẪN CHẤM THI VIÊN CHỨC Môn: Âm nhạc THCS Phần I (50 đ) HƯỚNG DẪN CHUNG - Giám khảo phải nắm bắt nội dung trình bày toàn soạn thí sinh để đánh giá cách tổng quát, tránh đếm ý cho điểm - Khuyến khích soạn có sáng tạo, diễn đạt gãy gọn, trình bày cẩn thận, đáp ứng yêu cầu đổi dạy học Thí sinh trình bày soạn theo cách khác đáp ứng yêu cầu cho đủ điểm - Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm thống Hội đồng chấm Điểm toàn số nguyên, tối đa 50 điểm - Điểm cuối điểm thống hai giám khảo Tiêu đề 1.Xác định MT tiết học Nội dung Mục tiêu - Chuẩn bị Điểm (10 đ) a Kiến thức - Học sinh hát lời ca giai điệu hát Nổi trống lên bạn ơi! - Học sinh đọc cao độ, trường độ TĐN số Hiểu biết sơ hát bè tác dụng hát bè nghệ thuật âm nhạc b Kĩ - Học sinh ôn tập để trình bày thục biểu diễn theo hình thức tốp ca hát “Nổi trống lên bạn ơi!” - HS biết đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ phách TĐN số - Học sinh tập cách hát tập thể hát bè, hát đuổi c Thái độ - Học sinh thêm hiểu tình đoàn kết 54 dân tộc đại gia đình dân tộc Việt Nam - Học sinh biết yêu thích cách hát bè nghệ thuật biểu diễn âm nhạc - Xác định mục tiêu tiết dạy, xác định rõ mức độ yêu cầu (Tối đa 7đ) đơn vị kiến thức (biết, hiểu, vận dụng) - Xác định mục tiêu tiết dạy, chưa thật rõ mức độ yêu cầu (Tối đa 5đ) đơn vị kiến thức (Tối đa 2đ) - Xác định mục tiêu không rõ ràng thiếu, nhầm lẫn Chuẩn bị a Giáo viên: Đàn phím điện tử GV HS - Đàn hát thục hát “ Nổi trống lên bạn ơi!” Tập đọc nhạc “ Chỉ có đời” - Tập đọc nhạc, hát vững bè hát “Con chim non” “Hành khúc tới trường” - Tập hát đuổi thục hát “Nổi trống lên bạn ơi!” - Sưu tầm số hát bè băng, đĩa nhạc có biểu diễn hát bè ( tốp ca, đồng ca, hợp xướng…) b Học sinh: Sách vở, phách dùng môn âm nhạc - Chuẩn bị trước (Tối đa 3đ) Cấu trúc Nội dung Cấu trúc nội dung - Cấu trúc phần tiết dạy hợp lý - Phân bố thời gian phần hợp lý Logic, xác, đủ nội dung, khai thác kiến thức tốt, làm rõ nội dung bản, trọng tâm tiết dạy gồm: Ôn tập hát(10 phút): “Nổi trống lên bạn ơi!” - Nghe hát mẫu - Khởi động giọng - Ôn tập hát - Hướng dẫn thể sắc thái tình cảm hát - GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá cho điểm học sinh - (18 đ) 2đ 1đ 15 đ Ôn tập TĐN số 6: Chỉ có đời ( 10 phút) Đọc gam, luyện trụ giọng Đô trưởng Nghe mẫu TĐN “Chỉ có đời” Ôn lại kiến thức nhịp 6/8 Ôn tập TĐN hình thức: Kiểm tra theo tổ, nhóm, cá nhân… kết hợp với việc gõ phách, ghép lời ca Âm nhạc thường thức: Hát bè ( 20 phút) GV giới thiệu hình thức hát bè… a Hát bè: Gồm người hai nhóm, hát lời hát khác cao độ b Hát đuổi: Gồm người hai nhóm, hát giống lời ca cao độ nhóm hát trước, nhóm hát sau c Hiệu hát bè… d Minh họa hát bè… - Giới thiệu số ca khúc có sử dụng cách hát bè thông qua băng đĩa - Hướng dẫn HS đọc nhạc bè thấp Con chim non hát lời ca - Hướng dẫn học sinh cách hát đuổi hát “ Hành khúc tới trường” - Hướng dẫn học sinh cách hát đuổi hát: “ Nổi trống lên bạn ơi” Hoạt động giáo viên học sinh Tổ chức HĐ nhận thức Tổ chức hoạt động thầy trò khâu hợp lý ( kiểm tra cũ, giảng mới, củng cố) - GV hát mẫu mở đĩa hát mẫu,đệm đàn cho học sinh hát toàn hát, chỉnh sửa lỗi sai ( có),GV hướng dẫn kiểm tra theo hình thức tổ, nhóm, cá nhân ( phần ôn tập hát) - GV đàn đọc nhạc, đặt câu hỏi ký hiệu âm nhạc có TĐN số 6, học sinh thực hiện, nhận xét, GV đánh giá cho điểm (trong phần ôn tập TĐN) - GV giới thiệu hướng dẫn học sinh cách hát bè ( đánh giá cho điểm học sinh phần này) - HS thực yêu cầu GV hoạt động theo tổ, nhóm, cá nhân (22 đ) 5đ (Tối đa 3đ) - Tổ chức hoạt động thầy trò khâu chưa thật hợp lý 3đ - Tổ chức hoạt động đáp ứng nhiều loại đối tượng học sinh lớp 2.Phương pháp Sử dụng TBDH Củng cố đánh giá 8đ - Phương pháp hợp lý với phần nội dung kiến thức GV sử dụng kết hợp phương pháp: phương pháp thuyết trình, phương pháp phát vấn, phương pháp gợi mở nhằm phát huy khả sáng tạo học sinh - Phương pháp giảng dạy chưa thật hợp lý, chưa hình thành hệ thống câu hỏi dẫn dắt nên học sinh tiếp thu thụ động - Nặng thuyết trình, chưa ý đến việc gợi mở, nêu vấn đề chưa ý đến việc khai thác kiến thức cũ, câu hỏi vụn vặt - Sử dụng cách hợp lý thiết bị dạy học trình tổ chức hoạt động nhận thức Có ý đến việc sử dụng cách hợp lý thiết bị dạy học ( đàn phím điện tử, máy chiếu projecter, máy tính…) trình tổ chức hoạt động nhận thức - Nội dung củng cố (5 phút): Hợp lý, có tập vận dụng, tập trung vào kiến thức tiết dạy, quan tâm đến việc đánh giá hoạt động nhận thức học sinh - Nội dung củng cố sơ lược, chủ yếu yêu cầu học sinh nhắc lại thuộc long kiến thức, chưa ý học sinh vận dụng, chưa quan tâm đến việc đánh giá hoạt động nhận thức học sinh Phần II (30 đ) Tiêu đề Nội dung (Tối đa 5đ) (Tối đa 3đ) 3đ 3đ (Tối đa 1,5đ) Điểm a - Cấu tạo giọng La thứ tự nhiên La thứ hoà Nêu khác cấu tạo hai giọng Công thức giọng La thứ tự nhiên: 2đ - Công thức giọng La thứ hoà thanh: 2đ - Sự giống khác công thức cấu tạo hai giọng này: Giọng La thứ hoà giọng thứ có âm bậc VII tăng lên ½ cung so với giọng La thứ tự nhiên Bài 2đ 4đ b Giọng tên giọng trưởng giọng thứ có âm chủ khác hoá biểu Ví dụ: Giọng La trưởng La thứ hai giọng tên Giọng La trưởng hoá biểu có dấu #, giọng La thứ hoá biểu dấu thăng, giáng) Cấu tạo giọng Son trưởng c Giọng Son trưởng có âm chủ nốt Son Hoá biểu giọng Son trưởng có dấu thăng ( Pha thăng) d Giáo viên hướng dẫn học sinh cách giải câu Bài Anh (chị) viết phân tích quãng hợp âm ba hợp âm bảy a Hợp âm ba: gồm có ba âm, âm cách quãng Hai âm tạo thành quãng 2đ 2đ 1đ 14đ b Hợp âm bảy: Gồm có âm, âm cách theo quãng Hai âm tạo thành quãng c Giáo viên hướng dẫn học sinh cách giải câu 1đ Phần III (20đ) Tiêu đề Câu Điểm Nội dung - Cám ơn học sinh có quan tâm tới GV - Nhờ HS bên cạnh kiểm tra xem có có bọ xít hay không - Hướng dẫn HS lớp cách xử lý tình nhẹ nhàng, tế nhị Nhấn mạnh trường hợp không cấp bách, không nguy hiểm phải xin phép báo trước việc cho người cần giúp đỡ - Hẹn gặp riêng học sinh đó, phân tích rút kinh nghiệm chi tiết hành động lớp em 2đ 4đ 2đ 2đ - GV quan sát động tác múa phụ hoạ học sinh - GV hỏi học sinh ý tưởng động tác - GV động viên, khen ngợi khả sáng tạo học sinh - GV yêu cầu học sinh lớp học tập phát huy khả sáng tạo tiết học sau Câu 2,5đ 2,5đ 2,5đ 2,5đ GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP TIẾT 24 - Ôn tập hát: Nổi trống lên bạn ơi! - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thường thức: Hát bè - I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh hát lời ca giai điệu hát Nổi trống lên bạn ơi! Học sinh đọc cao độ, trường độ TĐN số Hiểu biết sơ hát bè tác dụng hát bè nghệ thuật âm nhạc Kỹ năng: - Học sinh ôn tập để trình bày thục biểu diễn theo hình thức tốp ca hát “Nổi trống lên bạn ơi!” Học sinh biết đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ phách TĐN số Học sinh tập cách hát tập thể hát bè, hát đuổi Thái độ: - Học sinh thêm hiểu tình đoàn kết 54 dân tộc đại gia đình dân tộc Việt Nam Học sinh biết yêu thích cách hát bè nghệ thuật biểu diễn âm nhạc II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị giáo viên: - Đàn phím điện tử Đàn hát thục hát “ Nổi trống lên bạn ơi!” Tập đọc nhạc “ Chỉ có đời” Tập đọc nhạc, hát vững bè hát “Con chim non” “Hành khúc tới trường” Tập hát đuổi thục hát “Nổi trống lên bạn ơi!” Sưu tầm số hát bè băng, đĩa nhạc có biểu diễn hát bè ( tốp ca, đồng ca, hợp xướng…) Chuẩn bị học sinh: - Sách vở, phách dùng môn âm nhạc Chuẩn bị trước III NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức:( 1phút) Kiểm tra cũ: (Đan xen trình dạy mới) Tiến trình dạy học: Nội dung Hoạt động giáo Hoạt động học viên sinh Ôn tập hát: - GV ghi bảng - HS ghi 12 phút “Nổi trống lên bạn ơi!” ( Nhạc lời: Phạm Tuyên) - HS lắng nghe - GV hát mẫu - Nghe hát mở đĩa mẫu hát mẫu - HS thực - GV đàn - Khởi động giọng - HS thực GV đệm đàn - Ôn tập hát cho học sinh hát toàn hát, chỉnh sửa lỗi sai ( có) - GV hướng dẫn - HS thực - Hướng dẫn thể sắc thái tình cảm hát - HS thực - Kiểm tra, nhận GV kiểm tra xét, đánh giá theo hình thức tổ, nhóm, cá nhân Ôn tập TĐN số - - - 6: Chỉ có đời ( 10 phút) Đọc gam, luyện trụ giọng Đô trưởng Nghe mẫu TĐN “Chỉ có đời” Ôn lại kiến thức nhịp 6/8 - Tất HS đọc nhạc TĐN số - Ôn tập TĐN hình thức: Kiểm tra theo tổ, nhóm, cá - - - - - HS ghi - HS thực - HS nghe - HS thực - HS trả lời - HS đọc nhạc - HS thực GV ghi bảng GV đàn GV đàn đọc nhạc, hát lời làm mẫu GV đặt câu hỏi ký hiệu âm nhạc có TĐN số - GV đệm đàn - GV yêu cầu, nhận xét, đánh giá nhân… kết hợp với việc gõ phách, ghép lời ca cho điểm Âm nhạc thường thức: GV ghi bảng Hát bè ( 20 phút) GV giới thiệu Hát bè chia thành hai loại hát bè giảng giải hát đuổi e Hát bè: Gồm người hai nhóm, hát lời hát khác cao độ Để hai bè tạo nên hoà hợp, người ta thường hát bè quãng ba, quãng quãng thuận f Hát đuổi: Gồm người hai nhóm, hát giống lời ca cao độ nhóm hát trước, nhóm hát sau g Hiệu hát bè: Tạo nên dòng âm đầy đặn, nhiều màu sắc - HS ghi - HS lắng nghe HS thực h Minh hoạ hát bè: GV yêu cầu - - - - Giới thiệu số ca khúc có sử dụng cách hát bè - GV giới thông qua băng thiệu đĩa Hướng dẫn HS đọc nhạc bè thấp Con chim - GV hướng non hát lời ca dẫn học sinh Hướng dẫn học cách hát đuổi sinh cách hát ( đánh đuổi hát “ giá cho Hành khúc tới điểm học trường” sinh Hướng dẫn học phần này) sinh cách hát đuổi hát: “ Nổi trống lên GV hướng dẫn bạn ơi” - HS nghe để cảm nhận hiệu hát bè - HS thực hành hát bè hát đuổi - HS thực hành hát đuổi - Củng cố: - GV đặt câu hỏi củng cố kiến thức học HS liên hệ với thân thông qua nội dung, ý nghĩa hát Dặn dò: GV dặn học sinh nhà ôn tập lại hát “ Nổi trống lên bạn ơi!”, TĐN số sưu tầm thêm số ca khúc có sử dụng hình thức hát bè, đồng thời chuẩn bị kiến thức cho sau SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN NĂM 2014 HỚNG DẪN CHẤM BÀI SOẠN MÔN ÂM NHẠC Tên soạn: - Ôn tập hát: Nổi trống lên bạn - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số - Âm nhạc thường thức: Hát bè Tiết: 24 A/ Hướng dẫn chung - Giám khảo phải nắm bắt nội dung trình bày toàn soạn thí sinh để đánh giá đợc cách tổng quát, tránh đếm ý cho điểm - Khuyến khích soạn có sáng tạo, diễn đạt gãy gọn, trình bày cẩn thận, đáp ứng yêu cầu đổi dạy học Thí sinh trình bày soạn theo cách khác nhng đáp ứng đợc yêu cầu cho đủ điểm - Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm thống Hội đồng chấm Điểm toàn số nguyên tối đa 100 điểm - Điểm cuối điểm thống hai giám khảo - Giám khảo không hỏi thêm thí sinh vấn đề B/ Đáp án thang điểm PHẦN I: MỤC TIÊU VÀ CHUẨN BỊ ( 10 điểm) 1/ Xác định mục tiêu tiết học 15 điểm + Xác định mục tiêu tiết dạy, xác định rõ mức độ yêu cầu đơn vị kiến thức ( biết, hiểu, vận dụng) 15 điểm 1.1 Kiến thức: - Học sinh hát lời ca giai điệu hát Nổi trống lên bạn ơi! Học sinh đọc cao độ, trường độ TĐN số Hiểu biết sơ hát bè tác dụng hát bè nghệ thuật âm nhạc 1.2 Kỹ năng: - Học sinh ôn tập để trình bày thục biểu diễn theo hình thức tốp ca hát “Nổi trống lên bạn ơi!” Học sinh biết đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ phách TĐN số Học sinh tập cách hát tập thể hát bè, hát đuổi 1.3 Thái độ: - Học sinh thêm hiểu tình đoàn kết 54 dân tộc đại gia đình dân tộc Việt Nam Học sinh biết yêu thích cách hát bè nghệ thuật biểu diễn âm nhạc +Xác định + Xác định mục tiêu tiết học chưa thật rõ mức độ yêu cầu đơn vị kiến thức tối đa 10 điểm + Xác định mục tiêu không rõ ràng thiếu, nhầm lẫn tối đa điểm 2/ Chuẩn bị thày trò điểm Xác định nội dung cần chuẩn bị thày, trò phù hợp với yêu cầu tiết dạy 2.1 Chuẩn bị giáo viên: - Đàn phím điện tử Đàn hát thục hát “ Nổi trống lên bạn ơi!” Tập đọc nhạc “ Chỉ có đời” Tập đọc nhạc, hát vững bè hát “Con chim non” “Hành khúc tới trường” Tập hát đuổi thục hát “Nổi trống lên bạn ơi!” Sưu tầm số hát bè băng, đĩa nhạc có biểu diễn hát bè ( tốp ca, đồng ca, hợp xướng…) 2.2 - Chuẩn bị học sinh: Sách vở, phách dùng môn âm nhạc Chuẩn bị trước PHẦN II: CẤU TRÚC - NỘI DUNG ( 18 điểm) 1/ Cấu trúc điểm + Cấu trúc phần tiết dạy hợp lý + Phân bố thời gian phần hợp lý 2/ Nội dung dạy 30 điểm + Nội dung truyền đạt kiến thức trình bày logic, xác, đủ nội dung, khai thác kiến thức tốt, làm rõ nội dung bản, trọng tâm tiết dạy Ôn tập hát(10 phút): o“Nổi trống lên bạn ơi!” - Nghe hát mẫu - Khởi động giọng - Ôn tập hát - Hướng dẫn thể sắc thái tình cảm hát - GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá cho điểm học sinh 10 Ôn tập TĐN số 6: Chỉ có đời ( 10 phút) Đọc gam, luyện trụ giọng Đô trưởng Nghe mẫu TĐN “Chỉ có đời” Ôn lại kiến thức nhịp 6/8 Ôn tập TĐN hình thức: Kiểm tra theo tổ, nhóm, cá nhân… kết hợp với việc gõ phách, ghép lời ca 11 Âm nhạc thường thức: Hát bè ( 20 phút) GV giới thiệu hình thức hát bè… i Hát bè: Gồm người hai nhóm, hát lời hát khác cao độ j Hát đuổi: Gồm người hai nhóm, hát giống lời ca cao độ nhóm hát trước, nhóm hát sau k Hiệu hát bè… l Minh họa hát bè… - Giới thiệu số ca khúc có sử dụng cách hát bè thông qua băng đĩa - Hướng dẫn HS đọc nhạc bè thấp Con chim non hát lời ca - Hướng dẫn học sinh cách hát đuổi hát “ Hành khúc tới trường” - - Hướng dẫn học sinh cách hát đuổi hát: “ Nổi trống lên bạn ơi” + Nội dung truyền đạt kiến thức xác, đủ nội dung, có ý khai thác kiến thức chưa thật tốt tối đa 20 điểm + Đủ nội dung kiến thức mới, đôi chỗ chưa thật xác, việc khai thác kiến thức dàn trải chưa ý khắc sâu nội dung tối đa 10 điểm PHẦN III: HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY VÀ TRÒ ( 22 điểm) 1/ Tổ chức hoạt động nhận thức: 15 điểm + Tổ chức hoạt động thầy trò khâu hợp lý ( kiểm tra cũ, giảng mới, củng cố) - GV hát mẫu mở đĩa hát mẫu,đệm đàn cho học sinh hát toàn hát, chỉnh sửa lỗi sai ( có),GV hướng dẫn kiểm tra theo hình thức tổ, nhóm, cá nhân ( phần ôn tập hát) - GV đàn đọc nhạc, đặt câu hỏi ký hiệu âm nhạc có TĐN số 6, học sinh thực hiện, nhận xét, GV đánh giá cho điểm (trong phần ôn tập TĐN) - GV giới thiệu hướng dẫn học sinh cách hát bè ( đánh giá cho điểm học sinh phần này) - HS thực yêu cầu GV hoạt động theo tổ, nhóm, cá nhân + Tổ chức hoạt động thày trò khâu hợp lý ( kiểm tra cũ, giảng mới, củng cố) 10 điểm - Tổ chức hoạt động thày, trò khâu chưa thật hợp lý tối đa điểm + Tổ chức hoạt động đáp ứng nhiều loại đối tượng học sinh lớp điểm 2/ Phương pháp 15 điểm + Có phương pháp hợp lý với phần nội dung kiến thức 15 điểm GV sử dụng kết hợp phương pháp: phương pháp thuyết trình, phương pháp phát vấn, phương pháp gợi mở nhằm phát huy khả sáng tạo học sinh + Phương pháp giảng dạy chưa thật hợp lý, chưa hình thành hệ thống câu hỏi dẫn dắt nên học sinh tiếp thu thụ động tối đa 10 điểm + Nặng thuyết trình, chưa ý đến việc gợi mở, nêu vấn đề chưa ý đến việc khai thác kiến thức cũ, câu hỏi vụn vặt tối đa điểm 3/ Sử dụng thiết bị dạy học điểm Có ý đến việc sử dụng cách hợp lý thiết bị dạy học ( đàn phím điện tử, máy chiếu projecter, máy tính…) trình tổ chức hoạt động nhận thức điểm 4/ Củng cố, đánh giá 10 điểm + Có nội dung củng cố hợp lý, có tập vận dụng tập trung vào kiến thức tiết dạy, quan tâm đến việc đánh giá hoạt động nhận thức học sinh 10 điểm + Nội dung củng cố sơ lợc, chủ yếu yêu cầu học sinh nhắc lại thuộc lòng kiến thức, cha ý cho học sinh vận dụng, cha quan tâm đến việc đánh giá hoạt động nhận thức học sinh tối đa điểm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN NĂM 2012 HỚNG DẪN CHẤM BÀI THỰC HÀNH MÔN: ÂM NHẠC Tên tiết dạy Tiết thứ A/ Hớng dẫn chung - Giám khảo phải nắm bắt đợc nội dung trình bày thí sinh để đánh giá đợc cách tổng quát, tránh đếm ý cho điểm - Khuyến khích thí sinh trình bày có sáng tạo Giám khảo cần quan tâm đến việc: diễn đạt, chữ viết, cách trình bày bảng, sử dụng thiết bị dạy học , đáp ứng đợc yêu cầu đổi dạy học - Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hớng dẫn chấm đợc thống Hội đồng chấm Điểm toàn số nguyên tối đa 100 điểm - Điểm cuối điểm thống hai giám khảo - Giám khảo không hỏi thêm thí sinh vấn đề B/ Thang điểm NỘI DUNG ( 30 điểm) 1/ Chính xác, khoa học 10 điểm + Thể xác kiến thức môn cần đạt đợc theo mục tiêu đề đợc 10 điểm + Các kiến thức môn đợc trình bày cha xác tối đa điểm 2/ Tính hệ thống, nội dung, trọng tâm 15 điểm + Thể giảng có tính hệ thống, đủ nội dung theo yêu cầu tiết dạy, thể rõ trọng tâm đợc 15 điểm + Nội dung giảng đủ theo yêu cầu nhng cha rõ tính hệ thống, cha rõ trọng tâm tối đa 10 điểm + Bài giảng cha có tính hệ thống, nội dung cha đủ theo yêu cầu, trọng tâm không rõ tối đa điểm 3/ Liên hệ thực tiễn (nếu có), tính giáo dục điểm + Chú ý liên hệ thực tiễn (nếu có), thể tính giáo dục đợc điểm PHƠNG PHÁP ( 30 điểm) 1/ Sử dụng phơng pháp phù hợp với đặc trng môn, với nội dung kiểu lên lớp 10 điểm + Biết cách sử dụng phơng pháp dạy học tích cực phù hợp với đặc trng môn, phù hợp với nội dung kiểu đợc 10 điểm + Sử dụng phơng pháp cha thật phù hợp với đặc trng môn, với nội dung kiểu tối đa điểm 2/ Kết hợp phơng pháp hoạt động dạy học 15 điểm + Biết kết hợp cách hợp lý phơng pháp dạy học nhằm tăng cờng tính tích cực hoạt động học sinh đợc 15 điểm + Việc kết hợp phơng pháp dạy học tơng đối hợp lý tối đa 10 điểm + Việc kết hợp phơng pháp dạy học cha thật hợp lý, lúng túng tối đa điểm 3/ Phù hợp đối tợng điểm +Các phơng pháp đợc sử dụng phù hợp với đối tợng thực tế đợc điểm PHƠNG TIỆN ( 15 điểm) 1/ Sử dụng kết hợp phơng tiện, thiết bị dạy học điểm + Có ý đến việc sử dụng cách hợp lý phơng tiện, thiết bị dạy học trình tổ chức hoạt động nhận thức đợc điểm 2/ Trình bày bảng, chữ viết, hình vẽ, diễn đạt 10 điểm + Trình bày bảng hợp lý, chữ viết cẩn thận, rõ ràng, diễn đạt gãy gọn chuẩn xác đợc 10 điểm + Trình bày bảng cha thật hợp lý, diễn đạt lúng túng tối đa điểm TỔ CHỨC ( 25 điểm) 1/ Tổ chức khâu lên lớp, phân phối thời gian 10 điểm + Tổ chức hợp lý khâu trình hoạt động nhận thức hợp lý, việc phân phối thời gian hợp lý phần, khâu đợc 10 điểm + Tổ chức khâu lên lớp cha thật linh hoạt, việc phân phối thời gian cha thật hợp lý tối đa điểm 2/ Phơng án tổ chức hoạt động học sinh 15 điểm + Có phơng án tổ chức hoạt động học tập học sinh cách hợp lý, hiệu quả, gây hứng thú học tập cho học sinh đợc 15 điểm + Phơng án tổ chức hoạt động học tập học sinh tơng đối phù hợp tối đa 10 điểm + Phơng án tổ chức hoạt động học tập học sinh cha phù hợp, lúng túng nhiều tối đa điểm -Hướng dẫn dùng chung cho cấp TH THCS Phần III (20đ) Tiêu đề T.huống T.huống Điểm Nội dung - Cám ơn học sinh có quan tâm tới GV - Nhờ HS bên cạnh kiểm tra xem có có sâu - Hướng dẫn HS lớp cách xử lý tình nhẹ nhàng, tế nhị Nhấn mạnh trường hợp không cấp bách, không nguy hiểm phải xin phép báo trước việc cho người cần giúp đỡ - Hẹn gặp riêng học sinh đó, phân tích rút kinh nghiệm chi tiết hành động lớp em - Chú ý lắng nghe, động viên cho HS trình bày rõ ràng trước lớp cách giải - Cho HS đại diện nhóm khá, nhóm TB phát biểu nhận xét - Nếu GV hiểu cách làm phân tích ưu điểm (ngắn gọn, độc đáo ), nhược điểm có (ít người hiểu, không áp dụng rộng rãi cho nhiều ) - Nếu GV chưa hiểu cách làm đề nghị lớp ghi chép lại phản biện vào thời điểm khác Lúc đó, GV đưa định cuối - Tiếp tục dẫn dắt hoạt động lớp 2đ 2đ 3đ 3đ 2đ 2đ 2đ 2đ 2đ [...]...SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN NĂM 2014 HỚNG DẪN CHẤM BÀI SOẠN MÔN ÂM NHẠC Tên bài soạn: - Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6 - Âm nhạc thường thức: Hát bè Tiết: 24 A/ Hướng dẫn chung - Giám khảo phải nắm bắt được nội dung trình bày toàn bài soạn của thí sinh để đánh giá đợc một cách tổng quát, tránh đếm ý cho... thầy và trò trong các khâu hợp lý ( kiểm tra bài cũ, giảng bài mới, củng cố) - GV hát mẫu hoặc mở đĩa bài hát mẫu,đệm đàn cho học sinh hát toàn bộ bài hát, chỉnh sửa những lỗi sai ( nếu có),GV hướng dẫn và kiểm tra theo hình thức tổ, nhóm, cá nhân ( trong phần ôn tập bài hát) - GV đàn và đọc nhạc, đặt câu hỏi về những ký hiệu âm nhạc có trong bài TĐN số 6, học sinh thực hiện, nhận xét, GV đánh giá và. .. sinh vận dụng, cha quan tâm đến việc đánh giá hoạt động nhận thức của học sinh tối đa 5 điểm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN NĂM 2012 HỚNG DẪN CHẤM BÀI THỰC HÀNH MÔN: ÂM NHẠC Tên tiết dạy Tiết thứ A/ Hớng dẫn chung - Giám khảo phải nắm bắt đợc nội dung trình bày của thí sinh để đánh giá đợc một cách tổng quát, tránh đếm ý cho điểm - Khuyến... cùng một lời và hát cùng nhau nhưng khác nhau về cao độ j Hát đuổi: Gồm 2 người hoặc hai nhóm, hát giống nhau lời ca và về cao độ nhưng một nhóm hát trước, một nhóm hát sau k Hiệu quả của hát bè… l Minh họa về hát bè… - Giới thiệu một số ca khúc có sử dụng cách hát bè thông qua băng đĩa - Hướng dẫn HS đọc nhạc bè thấp bài Con chim non và hát lời ca - Hướng dẫn học sinh cách hát đuổi bài hát “ Hành khúc... - GV giới thiệu và hướng dẫn học sinh cách hát bè ( có thể đánh giá và cho điểm học sinh trong phần này) - HS thực hiện những yêu cầu của GV và hoạt động theo tổ, nhóm, cá nhân + Tổ chức hoạt động của thày và trò trong các khâu hợp lý ( kiểm tra bài cũ, giảng bài mới, củng cố) 10 điểm - Tổ chức hoạt động của thày, trò trong các khâu chưa thật hợp lý tối đa 5 điểm + Tổ chức hoạt động đáp ứng nhiều loại... với yêu cầu của tiết dạy 2.1 Chuẩn bị của giáo viên: - Đàn phím điện tử Đàn và hát thuần thục bài hát “ Nổi trống lên các bạn ơi!” và bài Tập đọc nhạc “ Chỉ có một trên đời” Tập đọc nhạc, hát vững từng bè trong bài hát “Con chim non” và Hành khúc tới trường” Tập hát đuổi thuần thục bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi!” Sưu tầm một số bài hát bè và những băng, đĩa nhạc có biểu diễn hát bè ( tốp ca, đồng... Ôn tập bài hát - Hướng dẫn thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát - GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá và cho điểm học sinh 10 Ôn tập TĐN số 6: Chỉ có một trên đời ( 10 phút) Đọc gam, luyện trụ giọng Đô trưởng Nghe mẫu bài TĐN “Chỉ có một trên đời” Ôn lại kiến thức nhịp 6/8 Ôn tập bài TĐN bằng các hình thức: Kiểm tra theo tổ, nhóm, cá nhân… kết hợp với việc gõ phách, ghép lời ca 11 Âm nhạc thường thức:... 2 cấp TH và THCS Phần III (20đ) Tiêu đề T.huống 1 T.huống 2 Điểm Nội dung chính - Cám ơn học sinh vì đã có quan tâm tới GV - Nhờ HS bên cạnh kiểm tra xem có đúng là có con sâu - Hướng dẫn HS cả lớp cách xử lý tình huống nhẹ nhàng, tế nhị Nhấn mạnh trường hợp không cấp bách, không nguy hiểm thì phải xin phép hoặc báo trước sự việc cho người cần giúp đỡ - Hẹn gặp riêng học sinh đó, phân tích và rút kinh... nhng cha rõ tính hệ thống, cha rõ trọng tâm tối đa 10 điểm + Bài giảng cha có tính hệ thống, nội dung còn cha đủ theo yêu cầu, trọng tâm không rõ tối đa 5 điểm 3/ Liên hệ thực tiễn (nếu có), tính giáo dục 5 điểm + Chú ý liên hệ thực tiễn (nếu có), thể hiện tính giáo dục đợc 5 điểm PHƠNG PHÁP ( 30 điểm) 1/ Sử dụng phơng pháp phù hợp với đặc trng bộ môn, với nội dung và kiểu bài lên lớp 10 điểm + Biết cách... dung kiến thức 15 điểm GV sử dụng và kết hợp các phương pháp: phương pháp thuyết trình, phương pháp phát vấn, phương pháp gợi mở nhằm phát huy khả năng sáng tạo của học sinh + Phương pháp giảng dạy chưa thật hợp lý, chưa hình thành hệ thống câu hỏi dẫn dắt nên học sinh tiếp thu còn thụ động tối đa 10 điểm + Nặng về thuyết trình, chưa chú ý đến việc gợi mở, nêu vấn đề hoặc chưa chú ý đến việc khai thác
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra thực hành về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tuyển giáo viên Âm nhạc THCS (có đáp án và hướng dẫn chấm), Đề kiểm tra thực hành về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tuyển giáo viên Âm nhạc THCS (có đáp án và hướng dẫn chấm), Đề kiểm tra thực hành về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tuyển giáo viên Âm nhạc THCS (có đáp án và hướng dẫn chấm)

Từ khóa liên quan