Hướng dẫn cách trả lời chủ đề thi Nói tiếng Anh B1

3 1,296 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2016, 21:39

www.Beenvn.com HƯỚNG DẪN CÁCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Loại câu hỏi ñúng – sai Mỗi câu hỏi loại ñúng – sai có hai phần: Phần thứ nhất là một câu hoặc một mệnh ñề, trong ñó có nội dung thông tin cần ñược khẳng ñịnh hoặc phủ ñịnh. Phần thứ hai là hai từ khẳng ñịnh (ñúng) hoặc phủ ñịnh (sai). Nhiệm vụ của người làm trắc nghiệm là ñọc kĩ câu hỏi, sau ñó tích dấu (x) sát chữ ñúng hoặc sai theo lựa chọn của mình. Ví dụ: Câu 3: Tâm lí người là sản phẩm của hoạt ñộng và giao tiếp của cá nhân trong các mối quan hệ xã hội. ðúng (x) Sai 2. Loại câu hỏi lựa chọn Trong mỗi câu hỏi lựa chọn có hai phần: phần dẫn và phần lựa chọn. Phần dẫn có thể là một câu hỏi hoặc một câu lửng, tạo cơ sở cho sự lựa chọn. Phần lựa chọn là các phương án trả lời. Các câu hỏi lựa chọn trong tài liệu này ñều có 4 phương án, ñược mở ñầu bằng một trong 4 chữ cái: a, b, c và d. Người làm bài chọn trong số các phương án ñómột phương án ñúng (hoặc ñúng nhất), tương ứng với câu hỏi và tích dấu (x) vào ngay sát bên cạnh chữ cái của phương án ñã chọn. Nếu có phiếu ghi kết quả thì tích dấu (x) vào chữ cái tương ứng. Ví dụ: 2 Câu 14: "Cùng trong một tiếng tơ ñồng Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm". (Truyện Kiều - Nguyễn Du) Hiện tượng trên chứng tỏ: a. Hình ảnh tâm lí mang tính sinh ñộng, sáng tạo. (x) b. Hình ảnh tâm lí mang tính chủ thể. c. Tâm lí người hoàn toàn có tính chủ quan. d. Cả a, b, c. 3. Loại câu hỏi ghép ñôi Trong mỗi câu hỏi ghép ñôi có hai phần: Các câu dẫn (phía bên trái), ñược bắt ñầu bằng các chữ số Ả Rập (1, 2, 3, 4) và các câu ñáp (phía bên phải), ñược bắt ñầu bằng các chữ cái (a, b, c, d, e). Số lượng câu ñáp (5 câu) nhiều hơn số câu dẫn (4 câu). Nhiệm vụ của người làm bài là phải ghép câu ñáp tương ứng với câu dẫn thành một ý hoàn chỉnh. Ví dụ: Câu 3: Hãy ghép các thuộc tính của chú ý với các hiện tượng thể hiện nó. Các thuộc tính (a) 1. Sức tập trung chú ý (e) 2. Sự phân phối chú ý (d) 3. ðộ bền vững của chú ý (b) 4. Sự di chuyển chú ý Các hiện tượng thể hiện a. An mải mê ñọc truyện nên không nghe thấy mọi người ñang gọi mình. b. Vừa học giờ Thể dục xong nên một số người học vẫn chưa tập trung vào học Toán ngay ñược. c. Ngồi trong lớp học nhưng tâm trí của Mai vẫn ñang còn nghĩ vơ vẩn về buổi sinh nhật hôm qua. d. Cứ vào phút cuối của giờ học, Nhung lại mệt mỏi không tập trung nghe cô giáo giảng ñược nữa. e. Minh có khả năng vừa vẽ tranh vừa hát mà vẫn nghe và www.Beenvn.com - download sach mien phi www.Beenvn.com 3 ñáp lại những câu pha trò của bạn. 4. Loại câu ñiền thế Trong loại câu này có hai phần: Phần dẫn, là một ñoạn văn trong ñó có một số chỗ bỏ trống và ñược kí hiệu bởi các chữ số Ả Rập ñặt trong dấu (): (1), (2), (3). Phần các từ, mệnh ñề có thể bổ sung vào những chỗ trống trong phần dẫn và ñược bắt ñầu bằng các chữ cái: a, b,c, d, e, f, g, h. Nhiệm vụ của người làm bài là chọn ñúng từ (cụm từ) phù hợp với các chỗ trống của phần câu dẫn. Cần lưu ý là phần các từ bổ sung nhiều hơn chỗ trống trong phần dẫn, nên cần thận trọng khi lựa chọn. Ví dụ: Câu 6: Nhu cầu bao giờ cũng có (1). (b). Khi nào nhu cầu gặp ñối tượng có khả năng ñáp ứng sự thoả mãn thì lúc ñó nó trở thành (2) (d) thúc ñẩy con người VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn cách trả lời chủ đề thi Nói tiếng Anh B1 Kỹ Nói kỳ thi lấy chứng tiếng Anh B1 kỹ mà thí sinh thi B1 sợ từ trước bạn hay tập trung vào ngữ pháp đọc VnDoc.com xin giới thiệu đến bạn chủ đề thi Nói tiếng Anh B1 quy định thông tư Bộ GD&ĐT áp dụng cho trường Đại học, Cao đẳng Danh sách chủ đề Nói tiếng Anh B1 mà giáo viên chắn hỏi bạn: Bản thân; Nhà cửa, gia đình, môi trường Cuộc sống hàng ngày Vui chơi, giải trí, thời gian rỗi Đi lại, du lịch; Mối quan hệ với người xung quanh; Sức khỏe chăm sóc thân thể; Giáo dục; Mua bán; 10 Thực phẩm, đồ uống; 11 Các dịch vụ; 12 Các địa điểm, địa danh; 13 Ngôn ngữ; 14 Thời tiết Hướng dẫn cách trả lời chủ đề thi Nói tiếng Anh B1 Hãy nghe kỹ câu hỏi Trước hết, bạn nghe kỹ câu hỏi, đặc biệt từ khóa để hiểu kỹ giám khảo hỏi gì, giám khảo hỏi thông tin khứ, hay tương lai Hãy luyện tập trước kỳ thi Trước thi, luyện tập phần thi để đảm bảo có kỹ nói phù hợp với phần thi Hãy nói tiếng Anh trước bắt đầu vào thi Ngay sát thi nói nên luyện tập nói tiếng Anh để quen với ngôn ngữ thay nói tiếng mẹ đẻ Phát triển câu trả lời cách hợp lý Luôn cố gắng mở rộng câu trả lời cách hợp lý Ví dụ: Question:” How many languages you speak?” VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Answer: “Two Vietnamese and English.” => Câu trả lời ngắn chưa phát triển ý Có thể cải thiện câu trả lời sau: Answer: “I speak two languages My first language is Vietnamese and I speak English, too I’ve been learning English since I was 10 I started learning it when I was in primary school.” Tuy nhiên, lúc câu trả lời dài câu trả lời hay nhiều người nói không kiểm soát nói lạc đề Hãy nhìn giám khảo nói Một số người Việt Nam thường hay nhìn lên trần nhà nhìn xuống bàn thay nhìn người đối thoại (giám khảo) Khi nói tiếng Anh, nhìn người đối thoại để thể bạn nói thật quan sát cử chỉ, thái độ người giao tiếp Không học thuộc lòng câu trả lời Thí sinh thường có khuynh hướng học thuộc lòng câu trả lời trước kiểm tra Tuy nhiên, giám khảo đào tạo để nhận biết việc bạn “trả bài” Vì vậy, trình học, liệt kê ý luyện nói theo ý đó, tránh liệt kê hàng loạt viết thành câu hoàn chỉnh Hãy hỏi giám khảo không hiểu câu hỏi Đây thi nói tiếng Anh, thi nghe Vì vậy, không hiểu câu hỏi, nhờ giám khảo nhắc lại giải thích cách lịch Tránh trường hợp cố gắng trả lời lạc đề không hiểu Could you repeat that, please? (Thầy cô nhắc lại câu hỏi không ạ) Could you explain that, please? (Thầy cô giải thích câu hỏi không ạ) Excuse me, what you mean by “environmental problem”? (Xin lỗi thầy, cô, “environmental problem”? có nghĩa ạ?) Tự tạo cho thời gian suy nghĩ trước trả lời Ở phần phần nói, thí sinh phải trả lời câu hỏi Tuy nhiên, điều không đồng nghĩa với việc bạn phải nói Bạn cần thời gian để suy nghĩ trả lời câu hỏi Một số cách tạo thời gian suy nghĩ sau: Cách 1: Đưa nhận xét câu hỏi Ví dụ: Why people like travelling nowadays? – It’s an interesting question (Đây câu hỏi thật thú vị) Cách 2: Nhắc lại câu hỏi Ví dụ: What you like doing in your free time? – What I like doing in my free time?/ About my hobby, I love… (Việc em thích làm thời gian rảnh rỗi?/ Về sở thích em, em thích…) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cách 3: Sử dụng số từ nêu ý kiến từ khác để “câu giờ” What you think about traffic in Hanoi? In my opinion (Theo ý kiến em) Personally I think (Cá nhân em nghĩ rằng) To tell the truth/ to be honest (Nói thật với thầy, cô) Các từ khác: Well Actually/ in fact You know Hãy tự sửa lỗi sai bạn nhận Nếu phát bạn vừa mắc lỗi sai đó, tự sửa Điều cho giám khảo thấy rắng bạn có khả hiểu điều nói Tuy nhiên, sửa nào, tiếp tục nói lúc đầu giám khảo không để ý lỗi đó, sau đó, bạn sửa lỗi thành lỗi khác tồi tệ 10 Hãy thư giãn tự tin nói Hãy biến thi nói thành hội thoại hai người bạn Điều khiến bạn cảm thấy thoải mái giao tiếp Tuy nhiên, đừng thoải mái (tránh hỏi lại giám khảo), tận dụng phần lớn thời gian để thể mục đích cuối giám khảo muốn kiểm tra khả nói bạn Cố gắng nói to để thể tự tin nói A. CÁC CHỦ ĐỀ NÓI TIẾNG ANH B1 THƯỜNG GẶP 1. Your favourite entertainment in your free time. (Trò giải trí bạn thích trong thời gian rảnh) I studies during this week, and I have only sunday of. I go to the school every morning. Sometime I was work even on sunday. And I am attending an evening class improve my english. I am very busy with my study. When I have free time, I read book, newspaper, magazine, listen to music. There are many kinds of music avaliable on tapes including everything : rock, pop, dance Sometime I go to shopping with my friends and my relative. We often go to the supermaket example : Big C, Vincom, Metro Sometime I go to the zoo, park but my favourite entertaiment is collection stamp. I collection stamp when I 15 year old. Now I have 500 in collection stamp : bird, tree, person… Tôi bận học suốt trong tuần, và tôi chỉ có một ngày nghỉ chủ nhật. Tôi đi đến trường mỗi buổi sáng, đôi khi tôi phải làm việc ngay cả ngày chủ nhật. Và tôi tham dự một lớp học buổi tối cải thiện tiếng anh cho bản thân. Tôi rất bận rộn với việc học tập. Khi tôi có thời gian rảnh, tôi đọc sách, tạp chí, nghe nhạc. Có nhiều loại âm nhạc có sẵn trên băng như: rock, pop, dance Đôi khi, tôi đi mua sắm với bạn bè và người thân. Chúng tôi thường xuyên đi đến các siêu thị như : Big C, Vincom, Metro Đôi khi tôi đi đến vườn thú, công viên nhưng giải trí yêu thích của tôi là sưu tập tem. Tôi sưu tập tem khi tôi 15 tuổi. Bây giờ tôi có 500 con tem bộ sưu tập: chim, cây, người… 2. Your idea of an interesting job. (Ý kiến của bạn về một công việc thú vị) To prepare for a good job, we must be highly education acording to me. Most people who are going to do professional work must have additional formal education beyond the high school level. The amount of time needed for with their education varies acording to me the profesion for with they are preparing themselves. They must go to colleges and universities to became an engineer, a architect, a lawyer a professor, a science. I opinion an interesting job it tobe helpful to ourselves, our families, our country and the society. We will be able to choose a career that suits us best and to lead a happy and useful life. As for my career : I would like to become a businessman. I will travel to foreign countries to transact business, visit various places of interest, contact with all kinds of people and have chances to communicate with them in english. I hope that my dream would came true in the very near future. Để chuẩn bị tốt cho một công việc, theo tôi chúng ta phải đánh giá cao giáo dục. Hầu hết những người làm công tác chuyên môn phải có thêm tri thức giáo dục vượt ra ngoài cấp trung học. Lượng thời gian giáo dục cần thiết của họ thay đổi tùy theo mức chuyên môn nghề nghiệp. Họ phải đi đến các trường cao đẳng và đại học để trở thành một kỹ sư, một kiến trúc sư, một luật sư, một giáo sư, một nhà khoa học. Ý kiến của tôi về một công việc thú vị là nó hữu ích cho tương lai bản thân, gia đình, đất nước và xã hội. Chúng ta sẽ có thể chọn một nghề nghiệp phù hợp nhất để sống một cuộc sống hạnh phúc và hữu ích. Đối với sự nghiệp của tôi : tôi muốn trở thành một doanh nhân. Tôi sẽ đi du lịch ra nước ngoài để giao dịch kinh doanh, tham quan nhiều nơi, liên lạc với tất cả đối tác và có cơ hội để giao tiếp với họ bằng tiếng Anh. Tôi hy vọng rằng ước mơ của tôi sẽ thành sự thật trong tương lai rất gần. 3. Your favourite sport. (Môn thể thao bạn yêu thích) Sport is necessary for everyone. Sport not only brings good heath for every body but also brings joy ment for many elderly to live longer so acording to me. Sport is good for our heath. Most people like sport. So do I, I like sport because sport is my favourite entertaiment in my free time. Futhermore sport is good health for me. HƯỚNG DẪN CÁCH TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI PHỎNG VẤN THƯỜNG GẶP 1. Hãy giới thiệu đôi nét về bản thân bạn? - Tôi xin được tự giới thiệu, Tôi tên là A - Nguyễn Văn A, Tôi tốt nghiệp hai bằng đại học là Bằng tài chính và bằng kế toán. Tôi đã có kinh nghiệm làm công tác nhân sự tại công ty TNHH TM & DVTH ABC trong vòng 3.5 năm. Tại đây công việc chính của tôi là: Phỏng vấn và tuyển dụng, Lương, thưởng, bảo hiểm; giám sát nhân sự. 2. . Bạn biết gì về công ty chúng tôi? - Thông qua thông tin tôi tìm hiểu được qua internet và khi ghé thăm website của công ty, tôi được biết: Công ty được thành lập vào ngày/tháng/năm; trực thuộc tập đoàn……….(nếu có); Giám đốc là Ông (Bà) ABC; Công ty hoạt động trong lĩnh vực…………… ; Trải qua … năm hoạt động và phát triển, công ty đã từng bước xây dựng thương hiệu, trở thành một đơn vị đi đầu trong lĩnh vực………. . Hiện nay tổng số nhân sự của công ty là……. Công ty có … chi nhánh (Showroom) tại………. Khách hàng (đối tác) của công ty là……… đối thủ của công ty là……… 3. Tại sao Bạn ứng tuyển vào vị trí này? - Khi nhận được thông báo tuyển dụng của công ty, tôi có ghé thăm website của công ty và nhận thấy: Công ty được thành lập vào năm…. Mặc dù có tuổi đời còn khá trẻ nhưng có năng lực tài chính, được dẫn dắt bởi vị lãnh đạo (Họ tên) tài giỏi, tâm huyết và theo như thông tin tôi tham khảo được thì môi trường làm việc ở công ty khá tốt. Đây đúng là một nơi mà tôi đang kiếm tìm, nơi tôi có thể phát huy khả năng, năng lực của mình, đóng góp cho sự phát triển chung của công ty. 4. Vì sao Bạn lại nghỉ việc ở công ty cũ? - Năm qua là một năm khó khăn về tài chính, công ty nằm trong số những doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả nên dẫn đến việc cắt giảm và thuyên chuyển nhân sự. Một phần công việc của phòng nhân sự là lương, thưởng, bảo hiểm bàn giao lại cho phòng kế toán, bản thân tôi được điều chuyển sang vị trí mới với mức lương đương đương nhưng do thời gian làm việc theo ca xoay luân phiên sáng, chiều. Ca chiều kéo dài đến tận 10h đêm nên tôi xin nghỉ việc. 5. Điểm mạnh của bạn là gì? Điểm mạnh của tôi theo như đồng nghiệp đánh giá - Tôi là một người cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc và được sếp cũ rất tin tưởng giao cho các việc liên quan đến hồ sơ giấy tờ và quản lý tài chính - Tôi là một người có tinh thần học hỏi, thực sự quan tâm đến công việc. Mặc dù làm trái ngành và không được đào tạo đúng chuyên môn nhưng trong quá trình làm việc tại công ty ABC với vị trí Nhân viên Nhân sự, tôi đã không ngừng học hỏi, tự trang bị cho mình kiến thức và kinh nghiệm quan trọng liên quan đến công tác nhân sự thông qua đồng nghiệp và kiến thức trên internet. Nếu sau này có cơ hội và sắp xếp được thời gian, tôi sẽ tham gia các khóa học quản trị nhân sự để trang bị cho mình kiến thức phục vụ cho công việc. 6. Điểm yếu của bạn là gì? - Điểm yếu của tôi là đôi khi quá cẩn thận chi tiết trong công việc nên tôi làm việc có hơi chậm nhưng bù lại, tôi có thể làm việc thêm giờ để hoàn thành công việc được giao trong thời hạn cho phép 7. Bạn mong muốn mức lương bao nhiêu? Như anh chị đã biết, mức lương của tôi ở công ty cũ là 6tr đồng, với vị trí mới, tôi mong muốn nhận được mức lương từ 5-6tr đồng. (Mình ghét vòng vo nên mình hay nói thẳng) 8. Điều gì bạn mong muốn khi đi tìm công việc mới? Có 3 điều tôi quan tâm khi kiếm tìm công việc mới, đó là: - Công việc có phù hợp với trình độ, kĩ năng và kinh nghiệm có được trong quá khứ hay không - Môi trường làm việc ở công ty mới như thế nào - Mức lương, chế độ đãi ngộ công ty dành cho nhân viên ra sao 9. Kế hoạch của bạn là gì? Kế hoạch trong thời gian ngắn hạn của tôi là có được công việc phù hợp với trình độ, kĩ năng và kinh nghiệm Kế hoạch trong dài hạn của tôi là tham gia các lớp học quản trị nhân sự, khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm, tôi sẽ nắm giữ vị trí trưởng phòng nhân sự 10. Nếu được nhận vào làm thì bạn sẽ làm gì? Khi được nhận vào làm việc tại công ty thì kế hoạch công việc của tôi là - Hoàn thiện các thủ tục hành chính như kí hợp đồng, nộp VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí TOPICS OF SPEAKING TEST 1. Home and family 2. Learning a foreign language 3. Transport 4. Hobbies and entertainment 5. Sport and games 6. Health and welfare 7. Education 8. Houses 9. Holidays 10. Social problems 11. Economic development 12. Environment 13. Food 14. Fashion 1. Home and family (Gia đình) My name is TVC. I come from Thai Binh. I was born in a big family with my grandmother, my parents and my two brothers. My gandmother is a kind and beautiful old women. She always tells me old stories and teaches me how to cook. It is good for my life in the future. My parents have a small restaurant. Everyday, they must work very hard to earn money. My older brother is an engineer of informatic technology. Now, he is working in Mobi company. I like him so much because he gives me some money every month. My younger brother is a student. Now, he is studying at Ha Noi University of Aricutule. He wants to study further with a scholarship in a famous country after graduation. My brothers are very intelligent. I am always proud of my family. I like the atmosphere in my family. We have dinner together every day. We often talk about our work, the weather, educating children during the meal. After dinner, we watch the news and films. Sometimes, we comment on the content of the films or football matches. Moreover, we go on holiday once a year. We enjoy many activities together on the beach or in the mountains. I happy, beaucause I have a wonderfull family. informatic infə:'mætik technology: kỹ sư công nghệ thông tin further 'fə:đə] (học bổng) scholarship 'skɔlə∫ip graduation grædʒu'ei∫n: proud praud (hãnh diện) atmosphere 'ætməsfiə comment 'kɔment (bình luận) VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 2. Learning foreign language (Học ngôn ngữ nước ngoài) Nowadays, learning foreign languages is very important, especially English. English is very necessary in social communication in many countries. There are some advantages of learning English. Firstly, if you are good at E, you can read any document that is necessary for your study. Secondly, you can find a good job with a high salary with good E skill. Furthermore, nowadays, E is a global language. Learning E will help you to communicate with foreign people from around the world more easily. It also helps you open your mind. As for me, I am not good at English but I will spend more time on English in the near future. I believe my E skill will be better if I am hard-working. foreign 'fɔrin in social 'sou∫l (tính xã hội) necessary 'nesisəri communication (sự giao tiếp) Furthermore (hơn nữa) global 'gloubəl (toàn cầu) It also (ngoài ra) salary (lương) spend more time: sử dụng thời gian nhiều hơn communicate kə'mju:nikeit (truyền đạt) 3. Transport (Giao thông vận tải) I’m going to tell you about transport problems in Vietnam. Firtsly, Transport in VN is very terible. Especially, in big cities like Hanoi, there are too many motorbikes on the road and people don’t follow the traffic laws. They cross the road while the lights are red. They may be the reasons why there are too many accidents in Vietnam. Another problem of transport in Vietnam is road systems. They are too old and narrow. They should be repaired. More new roads should be built. In my opinion, now the most necessary solutions to the transport problems in Vietnam are educating people, especially young people about traffic laws and building more modern road systems. reasons 'ri:zn: lý do opinion ə'piniən VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 4. Hobbies (sở thích riêng) and entertainment (giải trí) I have a lot of hobbies. For example :play football, travelling or listen to music…. But today, I’m going to tell you about My favourite sport. My most favourite sport is -1- THE SEASON YOU LIKE BEST There are four seasons in a year, such as Spring,Summer,Autumn and Winter in North of Vietnam In Spring ,it’s very warm In Summer, it’s hot In Autumn, it’s cool In winter, it’s cold But there are two seasons in the south of vietnam, they are the rainy season and the dry season.In the dry season it doesn’t rain.The sun shines everyday.It’s often very hot in this season In the rainy season it rains a lots, the sky is dark, the roads muddy and slipery but my favourite season is Spring because it’s warm and Spring is the most beautiful season in a year In Spring,trees are green and flowers are growing everywhere Spring is the time for family reunion,and tet holiday falls on spring In tet holiday, I usually go to the countryside to visit my family and wear new clothes We get / receive lucky money, play card,eat and drink a lot In Sping I feel very happy ,comfortable and relax Questions : How many seasonare there in a year ? what are they ? How long does each season last ? How many are there in the South / the North ? What is the weather in each season ? Which season you like ? Why ? How hot is it in Summer ? How cold is it in winter ? What is the best season for holiday in your country ? What are actiivities in this season ? -2- YOUR TYPICAL DAY,YOUR DAILY ACTIVITIES,YOUR DAILY ROUTINES/YOUR ROUTINE DAY Every moring, I get up at o’clock I morning exercice for 10 minute after I have a bath and have breafast I get dressed and go to school ( work) It about kilometres from my house to my school (work) It takes me 15 minutes to get to school ( work) by bike ( motor-bike) My school (work) starts at 7.00 a.m and finishes at 11.00 a.m After school I have lunch at 11.30 a.m in a canteen (at home) and then I take a rest about 30 minutes In the afternoon, I’m often very busy because I have to my homework, clean the house, iron the clothes ( At 1.00p.m I work again and finish at 5.00 p.m I come back home ) After that I have dinner at 5.30 p.m In the evening,I sometimes go out with my friends but I usually stay at home and watch T.V ,I go to bed at 10.30 p.m After day,I feel tired but it’s very happy and more comfortable Questions : What time you usually get up ? Do you morning exercise ? What time you have breakfast ? What you have for breakfast ? What time you go to school ( go to work ) ? How you go to school (go to work ) ? How long does it take you to go to school (go to work )? What time does your school begin /finish ? What time you have lunch ? What do after lunch ? Do you take a nap ? What you in the afternoon ? What time you have dinner ? What you in the evening ? Do you go to any evening clubs ? What ? -3What time you go to bed ? TALKING ABOUT YOUR BEST FRIEND In life,I’ve got many friends in my neighbour and my work and All of them are friendly but Lan is my best friend,I met her ten years ago when we studied at the same high school, she is twenty years old , she is living in Vinh Long,she has got medium body she is thin and tall, she’s got long dark straigh hair, round and black eyes, she’s got a straight nose and has a nice smile ,her face is oval She is very helpful when I have got difficulties in my life.In free time.I usually go for a walk with her,or we make cake and go shopping.I think our friendship is very important in our life because it helps us in our study and in works Questions : Have you got many or a few friends ? Among them ,who is your best friend ? What ‘s her / his name ? How old is he / she ? What does he /she ? Is he / she single or married ? Can you describe him /her ? When and where did you meet him /her ? How often you meet each other ? Do you have the same hobbies ? What ? Is friendship necessary to your life ? What can it help you ? -4- TALKING ABOUT YOUR STUDY OF ENGLISH English is an international language , it is spoken all over the world I study English for many reasons First, I like English very much Second ,English is one of my subject, I need English for my future
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cách trả lời chủ đề thi Nói tiếng Anh B1, Hướng dẫn cách trả lời chủ đề thi Nói tiếng Anh B1, Hướng dẫn cách trả lời chủ đề thi Nói tiếng Anh B1