ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ ở BỆNH NHÂN có TUỔI được PHẪU THUẬT tại BỆNH VIỆN k

60 559 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2016, 13:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ======= NGUYỄN CÔNG TÍN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ Ở BỆNH NHÂN CÓ TUỔI ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN K ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ======= NGUYỄN CÔNG TÍN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ Ở BỆNH NHÂN CÓ TUỔI ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN K Chuyên ngành: Ung thư Mã số: 60720149 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Lê Văn Quảng HÀ NỘI - 2015 DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT UTP UT PTV CLVT UTPKTBN UTPTBN BV ASR C.T Scanner MRI PET SPECT SCC CEA CA MBH WHO UTBM Ung thư phổi Ung thư Phẫu thuật viên Cắt lớp vi tính Ung thư phổi không tế bào nhỏ Ung thư phổi tế bào nhỏ Bệnh viện Xuất độ chuẩn tuổi Computed Tomography Scanner Magnetic Resonance Imaging Positron Emisson Tomography Single Photon Emission Computed Tomegraphy Sqamous Cell Cancer Carcino embryonic antigen Cancer Antigen Mô bệnh học Tổ chức y tế giới Ung thư biểu mô MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 Lịch sử phẫu thuật điều trị ung thư phổi 1.2 Giải phẩu phổi lồng ngực 1.2.1 Hình thể .5 1.2.2 Cấu tạo hay hình thể .6 1.2.3 Cuống phổi 1.2.3.1 Liên quan thành phần cuống phổi với 1.2.3.2 Liên quan cuống phổi với quan lân cận 11 1.2.3.3 Bản đồ hạch phổi trung thất .11 1.3 Dịch tễ học ung thư phổi yếu tố liên quan 12 1.3.1 Dịch tễ học ung thư phổi .12 1.3.2 Các yếu tố liên quan 13 1.4 Phân độ tuổi sinh lý bệnh người có tuổi 14 1.4.1 phân độ tuổi tình hình người có tuổi 14 1.4.2 Đặc điểm sinh lý bệnh người có tuổi 16 1.5 Triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng 16 1.5.1.Triệu chứng lâm sàng .16 1.5.2 Cận lâm sàng 18 1.5.2.1 Chẩn đoán hình ảnh .18 1.5.2.2 Nội soi phế quản: Phương pháp phổ biến, rẻ tiền, giúp quan sát trực tiếp tổn thương, lấy trực tiếp bệnh phẩm: đờm, tổ chức u làm tế bào học, mô bệnh học, cấy vi khuẩn 19 1.5.2.3 Soi trung thất: sinh thiết chẩn đoán, đánh giá khả phẫu thu ật vét hạch Các bệnh nhân có hạch trung thất quan sát phim CTVT có định soi trung thất .19 1.5.2.4 Xét nghiệm mô bệnh học( trước sau phẫu thuật): Giúp chẩn đoán xác định, phân loại mô bệnh học, phân độ mô học 19 1.5.2.5 Tế bào học: Xét nghiệm tế bào học bệnh phẩm như: đờm, d ịch chải rửa phế quản, chất quét tổn thương qua soi phế quản, phiến đồ áp mảnh sinh thiết, bệnh phẩm sau phẫu thuật, chọc hút kim nhỏ xuyên thành phế quản chọc hút kim nhỏ xuyên thành ngực Với trường hợp di hạch, xương da, xét nghiêm tế bào học giúp chẩn đoán gián tiếp .21 1.5.2.6 Xét nghiệm khác 21 1.6 Chẩn đoán xác định 21 1.6.1 Chẩn đoán giai đoạn 21 1.6.2 Phân loại mô bệnh học 24 1.7 Các phương pháp điều trị: 25 1.7.1 Giai đoạn I, II, IIIA 25 1.7.2 Giai đoạn IIIB 26 1.7.3 Giai đoạn IV 26 Chương 27 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27 2.1 Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân chẩn đoán ung thư phổi khám, chẩn đoán điều trị phẫu thuật bệnh viện K, giai đoạn từ 5/2013 – 5/2015 27 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 27 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ .27 2.2 Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu 27 2.3 Địa điểm nghiên cứu: khoa phẫu thuật lồng ngực bệnh viên K 27 2.4 Thời gian nghiên cứu: từ 5/2013 đến 5/2015 27 2.5 Cách chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên, lấy tất hồ s bệnh án có đủ điều kiện vào nghiên cứu 27 2.6 Phương pháp thu thập số liệu: Các số liệu thu thập bao gồm thông tin lâm sàng, cận lâm sàng, cách thức phẫu thuật, kết điều tr ị theo m ột biểu mẫu thống Ngoài thông qua hình thức gọi điện trao đổi qua thư, điện thoại 28 2.7 Phương pháp phân tích số liệu Sử dụng phần mềm SPSS 16.0 28 2.8 Các biến số số nghiên cứu .28 2.8.1 lâm sàng cận lâm sàng 28 2.8.1.1 số chung 28 2.8.1.2 Tiền sử: hút thuốc ( 1:có, 2:không) thời gian 28 2.8.1.3 Triệu chứng lâm sàng: Những triệu chứng lâm s àng phát hi ện lúc vào viện .28 2.8.1.4 Thời gian bị phát bệnh: (tính từ có triệu chứng t ới khám chẩn đoán ung thư phổi) 29 2.8.1.5 Kích thước khối u hình ảnh XQ: Tính theo đơn vị cm Bao gồm số: 29 2.8.1.6 Khối u hình ảnh CT Scanner: 29 2.8.1.7 Soi phế quản 30 2.8.1.8 Phân loại mô bệnh học liên quan đến giai đoạn, hút thuốc .30 2.8.1.9 Phân loại giai đoạn trước phẫu thuật 30 2.8.2 Kết điều trị 30 2.8.2.1 Phân loại giai đoạn sau phẫu thuật 30 2.8.2.2 Kích thước khối u xâm lấn phẫu thuật 30 2.8.2.3 nhóm hạch lấy phẫu thuật (hạch N1, hạch N2) 30 2.8.2.4 Các phương pháp loại bỏ khối giai đoạn phẫu thuật 30 2.8.2.5 Các biến chứng sau phẫu thuật liên quan cách thức loại bỏ khối u 30 2.8.2.6 Phối hợp điều trị .30 Phẫu thuật đơn 30 Phẫu thuật + hóa chất 30 Phẫu thuật + xạ trị 31 Phẫu thuật + hóa xạ đồng thời 31 2.8.2.7 Theo dõi điều trị 31 + ổn định 31 + tái phát 31 + di 31 2.8.2.8 Kết sau điều trị 31 2.8.2.9 Thời gian chết sau mổ 31 2.8.2.10 Cách loại bỏ khối u tổng số bệnh nhân .31 2.8.2.11 Tỷ lệ bệnh nhân chết sau mổ theo giai đoạn 31 2.8.2.12 Cách thức loại bỏ khối u tỷ lệ sống chết 31 2.8.2.13 Tỷ lệ chết theo tuổi .31 2.8.2.14 Liên quan thời gian chết sau mổ giai đoạn 31 31 Chương 32 DỰ KIẾN KẾT QUẢ 32 3.1 Lâm sàng cận lâm sàng 32 3.1.1 Giới 32 Nam 32 Số lượng 32 % 32 Nữ 32 Tổng 32 3.1.2 Tuổi 32 3.1.3 Tiền sử 32 3.1.4 Thời gian hút thuốc .33 3.1.5 Triệu chứng lâm sàng 33 3.1.6 Thời gian bị bệnh 34 3.1.7 U X- quang ( kích thước, vị trí, tính chất) 34 3.1.8 Phân bố tổn thương thùy phổi CLVT 35 3.1.9 Kích thước u CTScanner 35 3.1.10 Tổn thương hạch rốn phổi trung thất CTVT 35 3.1.11 Soi phế quản .37 3.1.12 Mô bệnh học liên quan 37 3.2 Kết điều trị 38 3.2.1 Xếp Giai đoạn sau phẫu thuật .38 3.2.2 Kích thước khối u xâm lấn phẫu thuật 38 3.2.3 Nhóm hạch nạo vét phẫu thuật 39 3.2.4 Các phương pháp loại bỏ khối u liên quan giai đoạn 39 3.2.5 Biến Chứng sau mổ liên quan phẫu thuật 40 3.2.6 Phối hợp điều trị 42 3.2.7 Theo dõi sau điều trị .42 3.2.8 Kết sống chết sau điều trị 42 Kết 42 Số lượng 42 % 42 Sống 42 Chết 42 Tổng 42 Nhận xét: 42 3.2.9 Thời gian chết sau mổ ( nhóm bn chết) 43 Thời gian chết 43 Số lượng 43 % 43 < tháng 43 – 12 tháng .43 > 12 tháng 43 Tổng 43 Nhận xét: 43 3.2.10 Cách loại bỏ khối u tổng số bệnh nhân 43 BN chết 43 BN sống .43 N 43 % 43 N 43 % 43 Cắt thùy .43 Cắt thùy 43 Cắt phổi 43 Cắt hạn chế 43 Tổng 43 Nhận xét: 43 3.2.11 Tỷ lệ bệnh nhân chết sau mổ theo giai đoạn .43 Số lượng bn chết 43 % 43 Giai đoạn I 43 Giai đoạn II .43 Giai đoạn IIIA 43 Giai đoạn IIIB 43 Tổng 43 Nhận xét: 43 3.2.12 Tỷ lệ chết theo tuổi .44 Nhóm tuổi 44 Số lượng bn chết 44 % 44 60 → 64 tuổi .44 65 → 69 tuổi .44 ≥ 70 tuổi 44 Tổng 44 Nhận xét: 44 3.2.13 liên quan thời gian chết sau mổ giai đoạn 44 I 44 II 44 IIIA 44 IIIB 44 N 44 % 44 N 44 % 44 N 44 % 44 N 44 % 44 < tháng 44 – 12 tháng .44 > 12 tháng 44 Nhận xét: 44 Chương 45 DỰ KIẾN BÀN LUẬN 45 4.1 Lâm sàng cận lâm sàng 45 4.1.1 Đặc điểm chung 45 - Giới 45 4.1.2 Triệu chứng cận lâm sàng 45 4.1.3 Triệu chứng lâm sàng: 45 4.1.4 Phương pháp phẫu thuật: 45 4.2 Kết điều trị 45 4.2.1 Biến chứng sau phẫu thuật 45 4.2.2 phối hợp điều trị 45 4.2.3 theo dõi sau điều trị .45 4.2.4 kết sau điều trị .45 4.2.5 thời gian chết sau mổ 45 4.2.6 Cách loại bỏ khối u tổng số bệnh nhân 45 4.2.7 Tỷ lệ bệnh nhân chết sau mổ theo giai đoạn 46 4.2.8 Cách thức loại bỏ khối u tỷ lệ sống chết 46 4.2.9 Tỷ lệ chết theo tuổi .46 4.2.10 liên quan thời gian chết sau mổ giai đoạn 46 46 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Globocan 2012 2.Phạm Khuê (1998), Đặc điểm tuổi già, số vấn đề lý luận thực tiễn lão khoa bản, kỷ niệm 10 năm ngày thành lập viện bảo vệ sức khỏe người có tuổi, Hà Nội, tr 7-14 3.Đoàn Yến (1998), “sự lão hóa già: sinh học lão hóa”, lão hóa NXBYH, tr 25-47 4.Nguyễn Thùy Hương (1993), “khái niệm y học tuổi già”, số vấn đề lý luận thực tiễn lão khoa bản, kỷ niệm 10 năm thành lập viện bảo vệ sức khỏe người có tuổi, Hà Nội, tr 249 5.Phạm khuê (1998), “ung thư phế quản”, Lão khoa đại cương, NXBYH, tr.202-207 .1 6.Phạm khuê (1998), “chăm sóc người có tuổi: người có tuổi( liệu dân số học)”, lão khoa đại cương, NXBYH, tr.376-395 .1 7.Nguyễn Dương Quang (1993) “đặc điểm phẫu thuật người cao tuổi”, Bệnh học ngoại khoa sau đại học, tập 2, Hà Nội, trang 440-449 .1 8.Nguyễn Dương Quang (1984), “mổ cắt phổi”, phẫu thuật lồng ngực, NXBYH, tr.43-91 9.Nguyễn Bá Đức , Lê Văn Quảng (2005), “Ung thư phế quản phổi”, bệnh học ung thư đại cương – trường đại học y hà nội, NXBYH .1 10.Phan Lê Thắng (2002), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng , mô bệnh học ung thư phổi nguyên phát phẫu thuật bệnh viện K 1999-2001” Luận văn thạc sỹ y học, y tế - trường đại học y Hà Nội 11.Nguyễn Minh Sơn (2010): “dịch tễ học bệnh ung thư”, dịch tễ học bệnh không lây nhiễm, phần 3, giáo trình dịch tễ học – trường đại học y Hà Nội, NXBYH, tr185-195 12.Cù Xuân Thanh (2002), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang phổi quy ước, typ mô bệnh học điều trị phẫu thuật ung thư phổi người 60 tuổi” luận án tiến sĩ y học - học viện quân y Tiếng Anh .2 35 + khó xác định Bờ: + rõ nhẵn + đa cung có múi + gai tua + không xác định Trong u: + đồng + không đồng + nốt vôi hóa + phá hủy hang + hình phế quản 3.1.8 Phân bố tổn thương thùy phổi CLVT Thể khu trú Thể trung tâm Thể ngoại vi Vị trí Thùy phổi P Thùy phổi P Thùy phổi P Thùy phổi T Thùy phổi T Nhận xét: Số lượng % Số lượng % 3.1.9 Kích thước u CTScanner Đặc điểm Số lượng BN 7 cm Nhận xét: 3.1.10 Tổn thương hạch rốn phổi trung thất CTVT % 36 Hạch Không Hạch rốn Kích Thước u < 3cm – cm – cm >7cm Nhận xét: Hạch rốn có phổi phổi+hạch hạch bên trung thất N0 N1 N2 Số lượng Tỷ lệ 37 3.1.11 Soi phế quản Vị trí tổn thương Vị trí tổn thương Số lượng % Không soi Thùy phải Thùy phải Thùy trái Không thấy tổn thương Nhận xét: Hình ảnh tổn thương qua nội soi Tính chất tổn thương Số lượng % U sùi Thâm nhiễm chit hẹp Không thấy tổn thương Nhận xét: 3.1.12 Mô bệnh học liên quan Typ mô bệnh học Số lượng % UTBMTBV UTBMT UTBMTBL UTBM tuyến vảy Nhận xét: MBH giai đoạn Typ mô bệnh học UTBMTBV UTBMT I II IIIA 38 UTBMTBL UTBM tuyến vảy Nhận xét: MBH thuốc Mô bệnh học UTBMTBV UTBMT UTBM tuyến UTBMTBL vảy Hút thuốc Không hút Nhận xét: MBH vị trí u CLVT Trung tâm Số lượng Ngoại vi % Số lượng % UTBMTBV UTBMT UTBMTBL UTBM tuyến vảy Nhận xét 3.2 Kết điều trị 3.2.1 Xếp Giai đoạn sau phẫu thuật Giai đoạn Số lượng IA–B II A – B III A Nhận xét 3.2.2 Kích thước khối u xâm lấn phẫu thuật Kích thước % 39 Kích thước 7cm Tổng số Nhận xét: Số lượng Tỷ lệ % Mức độ xâm lấn khối u phẫu thuật Mức độ Số lượng % U nằm nhu mô U xâm lấn màng phổi U xâm lấn trung thất U xâm lấn màng tim Nhận xét: 3.2.3 Nhóm hạch nạo vét phẫu thuật Nhóm Số lượng Tỷ lệ % Hạch rốn phổi Hạch trung thất Không thấy hạch 3.2.4 Các phương pháp loại bỏ khối u liên quan giai đoạn Phương pháp Cắt thùy phổi Cắt thùy phổi Cắt phổi Cắt hạn chế Số lượng BN Tỷ lệ % 40 Nhận xét: Liên quan phẫu thuật giai đoạn Giai đoạn I Giai đoạn II Giai đoạn IIIA Cắt thùy Cắt thùy Cắt phổi Cắt hạn chế Nhận xét: 3.2.5 Biến Chứng sau mổ liên quan phẫu thuật Nhóm biến chứng Số bệnh nhân Tỷ lệ % Biến chứng hô hấp Viêm mủ màng phổi Biến chứng tim mạch Sốt không rõ nguyên nhân Chết sau mổ Không biến chứng Nhận xét: Cắt thùy BC hô hấp Viêm mủ MP BC tim mạch Sốt KRNN Chết sau mổ Không BC Cắt thùy Cắt phổi Cắt hạn chế 41 Nhận xét: 42 3.2.6 Phối hợp điều trị Số lượng % Số lượng % Phẫu thuật đơn Phẫu thuật + hóa chất Phẫu thuật + xạ trị Phẫu thuật + HC+XT Nhận xét: 3.2.7 Theo dõi sau điều trị Ổn định Tiến triển Tái phát di Nhận xét: 3.2.8 Kết sống chết sau điều trị Kết Sống Chết Tổng Nhận xét: Số lượng % 43 3.2.9 Thời gian chết sau mổ ( nhóm bn chết) Thời gian chết < tháng Số lượng % – 12 tháng > 12 tháng Tổng Nhận xét: 3.2.10 Cách loại bỏ khối u tổng số bệnh nhân BN chết N BN sống % N % Cắt thùy Cắt thùy Cắt phổi Cắt hạn chế Tổng Nhận xét: 3.2.11 Tỷ lệ bệnh nhân chết sau mổ theo giai đoạn Số lượng bn chết Giai đoạn I Giai đoạn II Giai đoạn IIIA Giai đoạn IIIB Tổng Nhận xét: % 44 3.2.12 Tỷ lệ chết theo tuổi Nhóm tuổi 60 → 64 tuổi Số lượng bn chết % 65 → 69 tuổi ≥ 70 tuổi Tổng Nhận xét: 3.2.13 liên quan thời gian chết sau mổ giai đoạn I N < tháng – 12 tháng > 12 tháng Nhận xét: II % N IIIA % N IIIB % N % 45 Chương DỰ KIẾN BÀN LUẬN 4.1 Lâm sàng cận lâm sàng 4.1.1 Đặc điểm chung - Giới - Tuổi - Tiền sử mắc bệnh 4.1.2 Triệu chứng cận lâm sàng - Kích thước khối u XQ - Kích thước khối u CTScanner - Nội soi phế quản - Mô bệnh học 4.1.3 Triệu chứng lâm sàng: - Triệu chứng ( ho, đau ngực…) - Tình trạng toàn thân 4.1.4 Phương pháp phẫu thuật: - Giai đoạn phẫu thuật - Phương pháp phẫu thuật - Cách thức loại bỏ khối u 4.2 Kết điều trị 4.2.1 Biến chứng sau phẫu thuật 4.2.2 phối hợp điều trị 4.2.3 theo dõi sau điều trị 4.2.4 kết sau điều trị 4.2.5 thời gian chết sau mổ 4.2.6 Cách loại bỏ khối u tổng số bệnh nhân 46 4.2.7 Tỷ lệ bệnh nhân chết sau mổ theo giai đoạn 4.2.8 Cách thức loại bỏ khối u tỷ lệ sống chết 4.2.9 Tỷ lệ chết theo tuổi 4.2.10 liên quan thời gian chết sau mổ giai đoạn 47 DỰ KIẾN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Globocan 2012 Phạm Khuê (1998), Đặc điểm tuổi già, số vấn đề lý luận thực tiễn lão khoa bản, kỷ niệm 10 năm ngày thành lập viện bảo vệ sức khỏe người có tuổi, Hà Nội, tr 7-14 Đoàn Yến (1998), “sự lão hóa già: sinh học lão hóa”, lão hóa NXBYH, tr 25-47 Nguyễn Thùy Hương (1993), “khái niệm y học tuổi già”, số vấn đề lý luận thực tiễn lão khoa bản, kỷ niệm 10 năm thành lập viện bảo vệ sức khỏe người có tuổi, Hà Nội, tr 249 Phạm khuê (1998), “ung thư phế quản”, Lão khoa đại cương, NXBYH, tr.202-207 Phạm khuê (1998), “chăm sóc người có tuổi: người có tuổi( liệu dân số học)”, lão khoa đại cương, NXBYH, tr.376-395 Nguyễn Dương Quang (1993) “đặc điểm phẫu thuật người cao tuổi”, Bệnh học ngoại khoa sau đại học, tập 2, Hà Nội, trang 440-449 Nguyễn Dương Quang (1984), “mổ cắt phổi”, phẫu thuật lồng ngực, NXBYH, tr.43-91 Nguyễn Bá Đức , Lê Văn Quảng (2005), “Ung thư phế quản phổi”, bệnh học ung thư đại cương – trường đại học y hà nội, NXBYH 10 Phan Lê Thắng (2002), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng , mô bệnh học ung thư phổi nguyên phát phẫu thuật bệnh viện K 1999-2001” Luận văn thạc sỹ y học, y tế - trường đại học y Hà Nội 11 Nguyễn Minh Sơn (2010): “dịch tễ học bệnh ung thư”, dịch tễ học bệnh không lây nhiễm, phần 3, giáo trình dịch tễ học – trường đại học y Hà Nội, NXBYH, tr185-195 12 Cù Xuân Thanh (2002), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang phổi quy ước, typ mô bệnh học điều trị phẫu thuật ung thư phổi người 60 tuổi” luận án tiến sĩ y học - học viện quân y Tiếng Anh 13 .Sealy W.C (1972), “ Carcinoma of the lung”, Textbook of sugery: the biological basis of modern surgical, W.B.Saunders company, Philadelphia, pp.1847-1858
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ ở BỆNH NHÂN có TUỔI được PHẪU THUẬT tại BỆNH VIỆN k , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ ở BỆNH NHÂN có TUỔI được PHẪU THUẬT tại BỆNH VIỆN k , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ ở BỆNH NHÂN có TUỔI được PHẪU THUẬT tại BỆNH VIỆN k

Từ khóa liên quan