Vận dụng một số kĩ thuật dạy học trong môn toán lớp 4”

65 3,145 25
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2016, 15:23

MỤC LỤC Mục lục Phần mở đầu Phần nội dung Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn 1.1 Cơ sở lí luận .9 1.1.1 Khái quát kĩ thuật dạy học 1.1.1.1 Khái niệm .9 1.1.1.2 Tác dụng kĩ thuật dạy học 10 1.1.1.3 Một số kĩ thuật dạy học 11 a) Kĩ thuật khăn trải bàn 11 b) Kĩ thuật mảnh ghép 14 c) Kĩ thuật học tập hợp tác 18 d) Sơ đồ tư 21 e) Kĩ thuật phòng tranh 24 f) Kĩ thuật công đoạn 24 g) Kĩ thuật XYZ 25 h) Kĩ thuật “bể cá” 25 1.1.2 Mục tiêu nội dung chương trình môn Toán lớp 26 1.1.2.1 Mục tiêu 26 1.1.2.2 Nội dung chương trình môn Toán lớp .27 1.1.3 Khả vận dụng kĩ thuật dạy học môn Toán lớp 29 1.2 Thực trạng vận dụng kĩ thuật dạy học dạy học Toán lớp 30 1.2.1 Khái quát trình điều tra thực trạng 30 1.2.2 Kết điều tra .31 Tiểu kết chương 34 Chương 2: Một số biện pháp vận dụng kĩ thuật dạy học môn Toán lớp 36 2.1 Nguyên tắc xây dựng thực biện pháp 36 2.2 Một số biện pháp vận dụng kĩ thuật dạy học môn Toán lớp 36 2.2.1 Biện pháp 1: Xây dựng tiến trình sư phạm tổ chức dạy học vận dụng kĩ thuật dạy học 36 2.2.2 Biện pháp 2: Chú ý vai trò học tập cá nhân tăng cường học tập nhóm 44 2.2.3 Biện pháp 3: Linh hoạt hình thức tổ chức dạy học 48 2.2.4 Biện pháp 4: Rèn luyện kĩ xã hội cho học sinh 50 2.2.5 Biện pháp 5: Đánh giá thường xuyên kết hợp hình thức đánh giá .51 Tiểu kết chương 55 Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 57 3.1 Giới thiệu trình thực nghiệm .57 3.2 Tổ chức thực nghiệm .57 Tiểu kết chương 62 Kết luận 63 Kiến nghị đề xuất .64 Tài liệu tham khảo 65 PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Yêu cầu đổi phương pháp dạy học Trong hệ thống giáo dục nay, giáo dục Tiểu học xem tảng Cũng xây nhà, có nhà vững Trẻ em lứa tuổi Tiểu học Bác Hồ ví búp cành cần nâng niu, chăm sóc dạy dỗ cách đặc biệt Trước yêu cầu đổi cách toàn diện hệ thống giáo dục nói chung giáo dục bậc Tiểu học nói riêng, người GV phải đặc biệt trọng đổi PPDH Bởi việc đổi PPDH yếu tố định chất lượng GD&ĐT Luật Giáo dục có ghi: “Phương pháp dạy học phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” [5] Đổi PPDH đòi hỏi người GV không trang bị cho HS kiến thức có nhân loại mà phải bồi dưỡng, hình thành HS tính động, óc tư sáng tạo kĩ thực hành PPDH xét bình diện vi mô KTDH Vận dụng KTDH vào trình dạy học lời giải hữu hiệu cho toán đổi PPDH mà năm gần nhiều GV quan tâm triển khai rộng rãi trường Tiểu học 1.2 Tác dụng kĩ thuật dạy học KTDH biện pháp giúp đổi giáo dục, thực “dạy học lấy người học trung tâm” Thông qua hoạt động học, hướng dẫn, đạo thầy, trò tích cực, chủ động sáng tạo cải biến kiến thức, kĩ thái độ thân qua hoàn thiện nhân cách Trong phạm vi khóa luận, tập trung nghiên cứu số KTDH – KTDH đòi hỏi HS tích cực tự giác, phát huy cao độ khả làm việc cá nhân học tập theo nhóm, từ thúc đẩy trình học tập, phát triển tư duy, óc sáng tạo rèn luyện kĩ cần thiết học tập sống, nâng cao lòng tự trọng tự tin, thúc đẩy mối quan hệ cạnh tranh mang tính tích cực học tập 1.3 Vai trò môn toán Mục đích trình dạy học bậc Tiểu học nhằm trang bị cho HS kiến thức bản, toàn thể tự nhiên xã hội, nhằm giúp HS bước hình thành nhân cách, từ rèn luyện cho em phương pháp ban đầu hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn Mục tiêu thực thông qua việc dạy học môn thực theo định hướng yêu cầu giáo dục, nhằm trang bị cho trẻ kiến thức, kĩ cần thiết để trẻ tiếp tục học bậc Trung học hay cho công việc lao động trẻ sau Trong môn học Tiểu học, môn Toán đóng vai trò quan trọng, cung cấp kiến thức số học, yếu tố hình học, đại lượng đo đại lượng, giải toán thống kê đơn giản; hình thành kĩ thực hành tính, đo lường, giải toán có nhiều ứng dụng thiết thực sống Mặt khác, khả giáo dục môn Toán phong phú Dạy học môn Toán Tiểu học bước đầu giúp HS phát triển tư duy, khả suy luận hợp lí diễn đạt chúng (nói viết), trau dồi trí nhớ, cách phát giải vấn đề đơn giản, gần gũi sống, giải vấn đề có khoa học, xác Nó giúp HS phát triển trí thông minh, óc tưởng tượng, tư duy, khả làm việc độc lập, sáng tạo, kích thích óc tò mò, hứng thú, tự khám phá rèn luyện phong cách làm việc khoa học, đồng thời, góp phần giáo dục ý chí, đức tính tốt chịu khó, nhẫn nại, cần cù học tập 1.4 Yêu cầu thực tiễn nhu cầu nhận thức thân Trong năm gần đây, ngành giáo dục có đổi chương trình, SGK PPDH đặc biệt giáo dục bậc Tiểu học Tuy nhiên, việc dạy học nhiều trường chịu tác động nặng nề mục đích thi cử, chạy theo thành tích Do việc dạy học chủ yếu truyền thụ chiều, thông báo kiến thức mang tính đồng loạt, thiên lí thuyết, xa rời thực tiễn, tập trung ôn luyện kiến thức đáp ứng kiểm tra thi cử, chưa thực quan tâm đến việc hình thành thói quen tự học, tự khám phá kiến thức, phát triển tư sáng tạo, lực giải vấn đề… cho người học Một số GV ngại tiếp thu vận dụng PPDH Hơn nữa, hiểu biết GV PPDH có KTDH hạn chế tài liệu tham khảo ít, chưa hệ thống, số GV tham gia tập huấn chuyên đề Bộ GD&ĐT Sở GD&ĐT địa phương Là người gắn bó với nghiệp giáo dục Tiểu học, nhận thức yêu cầu đổi mới, đứng trước thực tiễn trên, thiết nghĩ việc nghiên cứu, tìm hiểu vận dụng KTDH môn Toán Tiểu học cần thiết Ở Tiểu học, môn Toán chia thành giai đoạn: giai đoạn học tập lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 2, lớp 3) giai đoạn học tập sâu lớp cuối cấp (lớp 4, lớp 5) Nếu dạy học Toán cho HS lớp đầu cấp chủ yếu dựa vào phương tiện trực quan bắt đầu vào lớp hoạt động học tập HS biết sử dụng cách mức phương tiện trực quan hình thức học tập, có tính chủ động sáng tạo hơn, em làm quen với nội dung có tính khái quát hơn, tư HS bước đầu sâu vào chất vật không dừng tư trực quan lớp đầu cấp Tiểu học, khả làm việc độc lập hay làm việc hợp tác theo nhóm em tốt nhiều Do đó, em dễ dàng thích ứng làm việc hiệu môi trường tương tác KTDH Với lí lựa chọn “Vận dụng số kĩ thuật dạy học môn Toán lớp 4” làm đề tài nghiên cứu Lịch sử vấn đề nghiên cứu Đổi PPDH vấn đề quan tâm nhiều năm trở lại Đặc biệt bậc học Tiểu học, việc đổi cần thiết quan trọng có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề này, kể đến: - Tài liệu Phương pháp dạy học Toán Tiểu học (Tài liệu đào tạo GV Tiểu học) Vũ Quốc Chung (chủ biên) – Đào Thái Lai – Đỗ Tiến Đạt – Trần Ngọc Lan – Nguyễn Hùng Quang – Lê Ngọc Sơn [4] đưa phương pháp, hình thức tổ chức dạy học môn Toán phương pháp đánh giá dạy học môn Toán Tiểu học Tuy nhiên, nhóm tác giả chưa đề cập đến KTDH - Tài liệu Đổi phương pháp dạy học Tiểu học (Dự án phát triển giáo viên Tiểu học) Nhà xuất Giáo dục [6] đề cập đến cách sử dụng PPDH truyền thống theo hướng tích cực xu hướng dạy học đại chưa nhắc đến KTDH - Tài liệu Dạy học tích cực số phương pháp kĩ thuật dạy học (Dự án Việt – Bỉ) [7] đưa số lí luận dạy học tích cực; số kĩ thuật, phương pháp dạy học tích cực; đánh giá dạy học tích cực chưa rõ việc vận dụng KTDH cụ thể môn Toán Tiểu học - Bài báo Tăng cường dạy học đồng đẳng nhằm phát huy tính tích cực rèn luyện kĩ nghề cho sinh viên sư phạm (Tạp chí Giáo dục, số 336) ThS Hoàng Thị Ngà [11] giới thiệu định nghĩa, tác dụng, cách tiến hành số kĩ thuật dạy học đồng đẳng áp dụng cho sinh viên sư phạm - KTDH nội dung đề cập nhiều kênh thông tin giáo dục, báo mạng Internet như: + tusach.thuvienkhoahoc.com, Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ [14] + Violet.vn, Một số kĩ thuật dạy học Tiểu học [15] + Data.ulis.vnu.edu.vn, Phương pháp dạy học hợp tác [16] + Tailieu.vn, Phương pháp sử dụng sơ đồ tư dạy học toán [17] Những tài liệu sở, tiền đề để triển khai mở rộng đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các KTDH vận dụng dạy học Toán lớp - Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi cho phép khóa luận tốt nghiệp, dừng việc nghiên cứu, tìm hiểu việc vận dụng KTDH dạy học môn Toán lớp 4 Mục đích nghiên cứu Chúng nghiên cứu đề tài với mục đích: - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc vận dụng KTDH môn Toán lớp - Đề xuất số biện pháp vận dụng KTDH dạy học Toán lớp Nhiệm vụ nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm giải nhiệm vụ sau: - Hệ thống số vấn đề lí luận KTDH - Khảo sát thực trạng vận dụng KTDH môn Toán lớp - Đề xuất số biện pháp giúp sử dụng hiệu KTDH môn Toán lớp - Tiến hành thực nghiệm sư phạm kiểm tra tính khả thi đề tài Phương pháp nghiên cứu Để thực nhiệm vụ khóa luận này, sử dụng phương pháp sau: - Nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu tài liệu tham khảo, giáo trình, SGK, tạp chí, trang báo mạng, để thu thập thông tin , phân tích, tổng hợp từ hệ thống vấn đề lí luận KTDH - Phân tích, tổng hợp: Nghiên cứu lý thuyết tổng hợp kinh nghiệm nhằm xác định mục đích, nhiệm vụ đề xuất biện pháp giải vấn đề - Điều tra – khảo sát: Sử dụng phiếu khảo sát để điều tra thực trạng vận dụng KTDH môn Toán lớp - Quan sát, vấn: Tiến hành quan sát HS học, vấn, trao đổi với GV HS lớp trình điều tra thực trạng thực nghiệm - Thống kê toán học: Tập hợp xử lí số liệu thu thập thông qua điều tra khảo sát để rút kết luận - Thực nghiệm sư phạm: Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi khóa luận Giả thuyết khoa học Nếu áp dụng biện pháp đề xuất đề tài nâng cao hiệu dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Bởi hệ thống sở lí luận số KTDH biện pháp vận dụng KTDH môn Toán lớp đề xuất đề tài giúp GV Tiểu học sinh viên chuyên ngành Giáo dục Tiểu học có hiểu biết đầy đủ số KTDH, biết cách sử dụng KTDH cách hiệu trình dạy học Cấu trúc đề tài Ngoài phần mục lục, tài liệu tham khảo, kiến nghị - đề xuất phụ lục, khóa luận gồm ba phần: Phần mở đầu, phần nội dung phần kết luận Phần nội dung gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn Chương 2: Một số biện pháp vận dụng kĩ thuật dạy học môn Toán lớp Chương 3: Thực nghiệm sư phạm PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Khái quát kĩ thuật dạy học 1.1.1.1 Khái niệm Khi đề cập tới PPDH, ta cần ý tới ba bình diện: - Bình diện vĩ mô quan điểm dạy học Ví dụ: Dạy học hướng vào người học, dạy học phát huy tính tích cực HS,… Quan điểm dạy học định hướng tổng thể cho hành động phương pháp, có kết hợp nguyên tắc dạy học, sở lí thuyết lí luận dạy học, điều kiện dạy học tổ chức định hướng vai trò giáo viên học sinh trình dạy học Quan điểm dạy học định hướng mang tính chiến lược, cương lĩnh, mô hình lí thuyết phương pháp dạy học [7] - Bình diện trung gian phương pháp dạy học cụ thể Ví dụ: phương pháp trực quan, thuyết trình, đóng vai, thảo luận, trò chơi, … Ở bình diện này, khái niệm phương pháp dạy học hiểu với nghĩa hẹp, hình thức, cách thức hành động giáo viên học sinh nhằm thực mục tiêu dạy học xác định, phù hợp với nội dung điều kiện dạy học cụ thể [7] Phương pháp dạy học cụ thể quy định mô hình hành động GV HS Trong mô hình thường phân biệt phương pháp dạy học hình thức dạy học - Bình diện vi mô kĩ thuật dạy học Ví dụ: kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật giao nhiệm vụ, kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật mảnh ghép, kĩ thuật XYZ, kĩ thuật hỏi chuyên gia, kĩ thuật hoàn tất nhiệm vụ, Mối quan hệ quan điểm dạy học, PPDH KTDH thể sơ đồ sau: Bình diện vĩ mô Bình diện trung gian Bình diện vi mô Sơ đồ bình diện phương pháp dạy học Như vậy, kĩ thuật dạy học biện pháp, cách thức hành động giáo viên học sinh tình huống/ hoạt động nhằm thực giải nhiệm vụ/ nội dung cụ thể [7] Các KTDH chưa phải PPDH độc lập mà thành phần PPDH Sự phân biệt KTDH PPDH nhiều không thật rõ ràng Có thể hiểu rằng: sử dụng PPDH ta cần có KTDH Ví dụ: Trong phương pháp thảo luận nhóm cần sử dụng kĩ thuật dạy học: kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật giao nhiệm vụ, kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật mảnh ghép, 1.1.1.2 Tác dụng kĩ thuật dạy học KTDH biện pháp giúp đổi giáo dục, thực “dạy học lấy người học trung tâm” Trong đó, GV chủ yếu giữ vai trò người tạo môi trường học tập thân thiện, phong phú, đa dạng, người tư vấn, dẫn, động viên, kèm cặp, đưa đến thông tin phản hồi cần thiết, định hướng trình lĩnh hội tri thức cuối người thể chế hóa kiến thức; 10 chỉnh hoạt động dạy thầy hoạt động học trò cho trình dạy học đạt hiệu tối ưu Có nhiều chuyện để bàn để làm việc đổi đánh giá, kiểm tra hệ thống dạy học Theo thông tư 30 quy định đánh giá HS Tiểu học nhấn mạnh lần nguyên tắc đánh giá: - Đánh giá tiến HS; coi trọng việc động viên, khuyến khích tính tích cực vượt khó học tập, rèn luyện HS; giúp HS phát huy tất khả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan - Đánh giá toàn diện HS thông qua mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ số biểu lực, phẩm chất HS theo mục tiêu giáo dục Tiểu học - Kết hợp đánh giá GV, HS, cha mẹ HS, đánh giá GV quan trọng - Đánh giá tiến HS không so sánh HS với HS khác, không tạo áp lực cho HS, GV cha mẹ HS Việc nghiêm túc giảng dạy đặt yêu cầu cao với HS nghĩa phải khắt khe đánh giá chặt chẽ cho điểm Một nguyên nhân khiến HS không thích học cách đánh giá lời cho điểm không thỏa đáng Học, viết nào, GV tìm chỗ “có thể chê được” Chúng ta cần phải tự đặt câu hỏi: Ta đặt yêu cầu với HS Tiểu học để đánh giá, cho điểm hợp lí nhằm khuyến khích, kích thích HS học tốt hơn? Đạt thành công học tập tạo hứng thú, tự tin niềm say mê học tập HS Chỉ có thành công, niềm tự hào thành công, cảm giác xúc động thành công nguồn gốc thật ham muốn học hỏi Bên cạnh đó, trình dạy học bao gồm hai hoạt động dạy học, với hai chủ thể GV HS Trong trình có điều chỉnh tự điều chỉnh Vì vậy, đánh giá GV, phải có tự đánh giá HS Qua tự đánh giá, HS đưa nhận định thân tự điều chỉnh cách 51 học cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu học tập Trong PPDH tích cực, người ta trọng đến việc dạy cho HS cách tự học kèm theo lực tự đánh giá Thiếu lực HS tự điều chỉnh cách học không hoàn chỉnh phương pháp tự học Như vậy, sau hoạt động áp dụng KTDH, GV cần kết hợp hình thức đánh giá: tự đánh giá, đánh giá nhóm đánh giá GV cho kết hoạt động cá nhân kết hoạt động nhóm Cần ý đánh giá cách tích cực kết em có được, đánh giá độ xác tri thức thái độ tham gia hoạt động HS Để việc đánh giá xác đảm bảo công bằng, công khai đến HS tổ chức hoạt động nhóm, khuyến khích GV áp dụng kết hợp hình thức đánh giá: tự đánh giá, đánh giá theo nhóm, đánh giá GV Chúng xin đề xuất quy trình đánh sau: * Tự đánh giá HS tự đánh giá hoạt động theo phiếu tự đánh giá Sau nhóm tổng hợp nhận xét chung cho thành viên (có thể tốt chưa tốt, tích cực chưa tích cực) Trưởng nhóm có trách nhiệm tổ chức cho thành viên tự đánh giá sau tiết học, tổng hợp kết báo cáo lại với GV vào tiết học sau PHIẾU ĐÁNH GIÁ DÀNH CHO CÁ NHÂN Họ tên: Nhóm: I Cá nhân đánh giá Tham gia đóng góp ý kiến  Tích cực  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Không Hoàn thành phần công việc nhóm giao hạn  Đạt 52  Bình thường  Chưa đạt Hoàn thành phần công việc nhóm giao chất lượng  Đạt  Bình thường  Chưa đạt Có ý tưởng mới, hay, sáng tạo đóng góp cho nhóm  Luôn  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Không Hợp tác tốt với thành viên khác  Tốt  Bình thường  Chưa tốt II Đánh giá chung nhóm III Nhận xét giáo viên * Nhóm đánh giá Sau cá nhân tự đánh giá xong ghi vào mục I phiếu tự đánh giá, nhóm hội ý để đưa nhận xét cho cá nhân nhóm ghi vào mục II phiếu tự đánh giá Ngoài ra, nhóm đưa đánh giá cho nhóm bạn phiếu đánh sau: PHIẾU ĐÁNH GIÁ DÀNH CHO NHÓM NHÓM ĐÁNH GIÁ: 53 NHÓM TRÌNH BÀY: NỘI DUNG THẢO LUẬN: Nội dung trình bày ………………… Giải đáp thắc mắc …………………… Nhận xét chung …………………… ………………… …………………… …………………… ………………… …………………… …………………… ……………… ………………… ………………… Để đưa đánh giá, nhóm lên trình bày kết nhóm thống nhất, nhóm khác phải quan sát theo dõi đồng thời đưa câu hỏi thắc mắc mà nhóm chưa hiểu rõ, đòi hỏi nhóm lên trình bày phải giải đáp thắc mắc Việc trả lời chất vấn nhóm khác để GV biết mức độ hiểu sâu kiến thức HS Mỗi nhóm có phiếu đánh giá để nhận xét nhóm bạn Phiếu đánh giá nhóm kiểm tra thống ghi lại, xem nhóm lên trình bày kết đạt tiêu chí mà GV đưa chưa, người đại diện cho nhóm diễn đạt lưu loát hay chưa? Hay thái độ tham gia thảo luận nhóm có tích cực hay không? Mức độ hoàn thành tập nhóm đạt mức Cứ nhóm lên nhóm khác bổ sung ý kiến đưa câu hỏi thắc mắc nhận xét Sau nhóm kiểm tra ghi đánh giá cho nhóm trình bày đưa cho GV * Giáo viên đánh giá Sau hai khâu trên, GV tổng hợp phiếu đánh giá, với trình quan sát nhóm làm việc, GV đưa nhận xét cuối cho nhóm cá nhân HS cách khái quát (chú ý đến HS tích cực chưa tích cực) Sau đó, GV ghi nhận xét cho HS vào mục III phiếu đánh giá dành cho cá nhân phản hồi cho HS vào sau 54 Với quy trình đánh vậy, HS đánh giá cách công bằng, công khai trước lớp, GV lại thu tín hiệu ngược cách xác Từ đòi hỏi HS phải tích cực tham gia hoàn thành nhiệm vụ phân công nhóm Tiểu kết chương Trong chương 2, khóa luận đề xuất 05 biện pháp nhằm nâng cao hiệu KTDH trình vận dụng vào dạy học môn Toán lớp 4: - Biện pháp 1: Xây dựng tiến trình sư phạm tổ chức dạy học vận dụng kĩ thuật dạy học - Biện pháp 2: Chú ý vai trò học tập cá nhân tăng cường học tập hợp tác theo nhóm - Biện pháp 3: Linh hoạt hình thức tổ chức - Biện pháp 4: Rèn luyện kĩ xã hội cho học sinh - Biện pháp 5: Đánh giá thường xuyên kết hợp hình thức đánh giá Với 05 biện pháp này, xây dựng giáo án thực nghiệm (được trình bày phần phụ lục) Sau đó, giáo án đưa vào dạy thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi biện pháp nêu Phần thực nghiệm trình bày chương 55 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Giới thiệu trình thực nghiệm 3.1.1 Mục đích thực nghiệm Kiểm chứng tính khả thi hiệu việc vận dụng KTDH môn Toán lớp sau áp dụng biện pháp đề xuất chương II 3.1.2 Thời gian, địa điểm thực nghiệm - Thời gian: Từ 07/3/2016 đến 17/4/2016 - Địa điểm thực nghiệm: Tiến hành thực nghiệm hai lớp: lớp 4A11 lớp 4A7 trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố 3.1.3 Nội dung thực nghiệm Tổ chức vận dụng số KTDH dạy: “Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó” – SGK Toán 4, trang 150 3.1.4 Phương pháp thực nghiệm 56 Để tiến hành thực nghiệm, chọn hai lớp thuộc khối 4: lớp thực nghiệm lớp 4A11 lớp đối chứng lớp 4A7 Trình độ HS lớp thực nghiệm lớp đối chúng tương đương nhau, GV dạy hai lớp thực nghiệm lớp đối chứng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhau, khác lớp thực nghiệm tổ chức dạy học vận dụng KTDH lớp đối chứng không tổ chức dạy học vận dụng KTDH Kết thực nghiệm tiết học đánh giá qua kiểm tra nhỏ, thông qua trò chuyện với HS trao đổi với GV sau học 3.2 Tổ chức thực nghiệm Việc tổ chức thực nghiệm tiến hành theo giai đoạn: - Chuẩn bị thực nghiệm - Tiến hành thực nghiệm - Đánh giá kết thực nghiệm 3.2.1 Chuẩn bị thực nghiệm Trước tổ chức dạy thực nghiệm, tiến hành khảo sát trình độ HS hai lớp: 4A11, 4A7, kết thể bảng sau: Bảng 1: Thống kê số lượng học sinh lớp thực nghiệm lớp đối chứng Lớp Giỏi Khá Trung bình Yếu Lớp thực nghiệm (4A11) Số lượng Tỉ lệ % 22 28 0 44,0% 56,0% 0% 0% Lớp đối chứng (4A7) Số lượng Tỉ lệ % 22 30 0 42,3% 57,7% 0% 0% Bảng cho thấy học lực hai lớp thực nghiệm đối chứng tương đối đồng đều, tỉ lệ HS giỏi lớp thực nghiệm (44,0%) cao lớp đối chứng (42,3%) 1,7%, tỉ lệ HS lớp thực nghiệm (56%) thấp lớp đối chứng (57,7%) 1,7%, HS trung bình yếu Sau khảo sát trình độ HS hai lớp trên, tiến hành soạn giáo án xây dựng giảng thực nghiệm hướng dẫn GV giảng dạy 3.2.2 Tiến hành thực nghiệm 57 Giảng dạy lớp thực nghiệm lớp đối chứng theo giáo án biên soạn 3.2.3 Đánh giá kết thực nghiệm Sau thực xong tiết dạy, tiến hành đánh giá kết học sinh tri thức kỹ kiểm tra [Phụ lục 4] Kết đánh giá thể bảng sau: Bảng 2: Bảng đánh giá kết tri thức Lớp Lớp thực nghiệm (4A11) Lớp đối chứng (4A7) Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Điểm Giỏi 19 38,0% 17 32,7% Khá 30 60,0% 31 59,6% Trung bình 2,0% 7,7% Yếu 0% 0% Biểu đồ 1: Đánh giá kết tri thức (đơn vị %) Nhận xét: Qua bảng biểu đồ cho thấy: - Trung bình tỉ lệ % điểm giỏi lớp thực nghiệm 38,0% (tăng 5,3% so với lớp đối chứng) - Trung bình tỉ lệ % điểm lớp thực nghiệm 60,0% (tăng 0,4% so với lớp đối chứng) - Trung bình tỉ lệ % điểm trung bình lớp thực nghiệm 2,0% (giảm 5,7% so với lớp đối chứng) 58 Kết cho thấy việc tổ chức vận dụng KTDH dạy học toán giúp cho HS tiếp thu tri thức tốt so với cách dạy thông thường lớp Bảng 3: Đánh giá kết kĩ Lớp Điểm Giỏi Khá Trung bình Yếu Lớp thực nghiệm (4A11) Số lượng Tỉ lệ % 17 34,0% 31 62,0% 4,0% 0% Lớp đối chứng (4A7) Số lượng Tỉ lệ % 15 28,8% 32 61,6% 9,6% 0% Biểu đồ 2: Đánh giá kết kĩ (đơn vị %) Nhận xét: Qua bảng biểu đồ cho thấy: - Trung bình tỉ lệ % điểm giỏi lớp thực nghiệm 34,0% (tăng 5,2% so với lớp đối chứng) - Trung bình tỉ lệ % điểm lớp thực nghiệm 62,0% (tăng 0,4% so với lớp đối chứng) - Trung bình tỉ lệ % điểm trung bình lớp thực nghiệm 4,0% (giảm 5,6% so với lớp đối chứng) 59 Kết cho thấy việc tổ chức vận dụng KTDH dạy học toán giúp cho HS có kĩ tốt so với cách dạy thông thường lớp Bảng 4: Đánh giá mức độ hứng thú học sinh (đơn vị %) Lớp Rất thích Thích Bình thường Không thích Lớp thực nghiệm (4A11) Số lượng Tỉ lệ % 27 54,0% 15 30,0% 16,0% 0% Lớp đối chứng (4A7) Số lượng Tỉ lệ % 10 19,2% 15 28,8% 24 46,2% 5,8% Biểu đồ 3: Đánh giá mức độ hứng thú học sinh (đơn vị %) Nhận xét: Qua bảng biểu đồ cho thấy: - Trung bình tỉ lệ % HS có mức độ hứng thú thích lớp thực nghiệm 54,0% (cao 34,8% so với lớp đối chứng) - Trung bình tỉ lệ % HS có mức độ hứng thú thích lớp thực nghiệm 30,0% (cao 1,2% so với lớp đối chứng) - Trung bình tỉ lệ % HS có mức độ hứng thú bình thường lớp thực nghiệm 16% (thấp 30,2% so với lớp đối chứng) 60 - Lớp thực nghiệm HS không thích tiết học Ỏ lớp thực nghiệm có HS đánh giá mức độ hứng thú với tiết học không thích, chiếm 5,8% Kết cho thấy việc tổ chức vận dụng KTDH dạy học toán giúp cho HS có hứng thú với tiết học so với cách dạy thông thường lớp Khi vấn GV HS lớp thực nhiệm, đa số em muốn học toán vận dụng KTDH Các GV cho tổ chức vận dụng KTDH, trình học tập HS có tương tác lẫn nhau, tạo không khí sôi rèn nhiều kĩ Tiểu kết chương Sau tổ chức thực nghiệm hai lớp 4A11 4A4 trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, nhận thấy việc tổ chức vận dụng KTDH với biện pháp đề xuất chương giúp HS chủ động việc tìm tòi kiến thức, ghi nhớ kiến thức lâu hơn, hình thành cho em kĩ cần thiết, đồng thời kích thích niềm say mê, hứng thú học tập em Từ cho thấy tính khả thi đề tài 61 KẾT LUẬN Đề tài đạt kết sau: - Hệ thống hóa sở lí luận số kĩ thuật dạy học - Đề xuất số biện pháp vận dụng kĩ thuật dạy học môn Toán lớp - Tiến hành thực nghiệm kiểm tra tính khả thi đề tài Qua trình nghiên cứu, nhận thấy rằng, KTDH có ý nghĩa đặc biệt việc phát huy tham gia tích cực HS vào trình dạy học, kích thích tư duy, sáng tạo cộng tác làm việc HS Có nhiều KTDH khác mà người GV sử dụng trình giảng dạy để phát huy tính tích cực HS Tuy nhiên, kĩ thuật vạn Vì vậy, trình dạy học người GV cần linh hoạt, khéo léo, sáng tạo việc sử dụng KTDH cho phù hợp Đứng trước yêu cầu đổi PPDH, việc áp dụng KTDH vào dạy học môn Toán cần thiết Hi vọng đề tài trở thành tài liệu tham khảo hữu ích, giúp GV Tiểu học sinh viên chuyên ngành Giáo dục Tiểu học hiểu sâu KTDH mạnh dạn áp dụng chúng 62 dạy học môn toán lớp nói riêng, môn Toán Tiểu học nói chung tất môn học, từ nâng cao hiệu dạy học KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT Nhận thức tác dụng KTDH trước yêu cầu đổi PPDH, từ khó khăn gặp phải trình nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất số kiến nghị sau: - Đối với Bộ Sở GD&ĐT: cần xuất thêm nhiều tài liệu tham khảo thống KTDH mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho GV PPDH KTDH tích cực - Về phía Khoa chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm: Cần bổ sung thêm kiến thức PPDH KTDH tích cực chương trình đào tạo để cập nhật kiến thức cho sinh viên - Về phía trường Tiểu học: Cần triển khai vận dụng KTDH cách thường xuyên, liên tục; tăng cường trang bị sở vật chất hỗ trợ GV thực KTDH - Về phía GV Tiểu học sinh viên chuyên ngành Giáo dục Tiểu học: Cần tìm hiểu cách đầy đủ KTDH mạnh dạn áp dụng cách thường xuyên, liên tục 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Giáo dục Đào tạo (2013), Sách giáo khoa Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [2] Bộ Giáo dục Đào tạo (2013), Sách giáo viên Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [3] Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Hướng dẫn giáo viên đánh giá lực học sinh cuối cấp Tiểu học, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [4] Vũ Quốc Chung (chủ biên) – Đào Thái Lai – Đỗ Tiến Đạt – Trần Ngọc Lan – Nguyễn Hùng Quang – Lê Ngọc Sơn (2007), Phương pháp dạy học Toán Tiểu học, Nhà xuất Đại học Sư phạm [5] Nguyễn Đăng Dung – Ngô Đức Tuấn (2004), Luật Hiến Pháp Việt Nam, Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [6] Dự án phát triển giáo viên Tiểu học (2006), Đổi phương pháp dạy học Tiểu học, Nhà xuất Giáo dục [7] Dự án Việt – Bỉ (2006), Dạy học tích cực số phương pháp kĩ thuật dạy học, Nhà xuất Đại học Sư phạm 64 [8] Trần Bá Hoành (2002), Những đặc trưng phương pháp dạy học tích cực, Tạp chí Giáo dục, số 32 [9] Hà Sĩ Hồ (1995), Một số vấn đề sở phương pháp dạy học Toán cấp I phổ thông, Nhà xuất Giáo dục [10] Nguyễn Bá Kim (2002), Phương pháp dạy học môn Toán, Nhà xuất Đại học Sư phạm Hà Nội [11] Hoàng Thị Ngà (2014), Tăng cường dạy học đồng đẳng nhằm phát huy tính tích cực rèn luyện kĩ nghề cho sinh viên sư phạm, Tạp chí Giáo dục, số 336 [12] Thái Duy Tuyên (2007), Phương pháp dạy học truyền thống đổi mới, Nhà xuất Giáo dục [13] Nguyễn Tiến Dũng (2015), Học toán dạy toán nào?, Tủ sách Sputnik [14] Tusach.thuvienkhoahoc.com [15] Violet.vn [16] Data.ulis.vnu.edu.vn [17] Tailieu.vn 65
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng một số kĩ thuật dạy học trong môn toán lớp 4” , Vận dụng một số kĩ thuật dạy học trong môn toán lớp 4”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn