NGHIêN cứu đặc điểm xạ HìNH THẬN CHỨC NĂNG TRêN BỆNH NHÂN UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn IV

32 230 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2016, 10:53

U KỸ THUẬT CHỤP XẠ HÌNH CHỨC NĂNG THẬN  Chuẩn bị bệnh nhân  Tiêm thuốc phóng xạ  Tiến hành ghi hình bắt đầu tiêm DCPX thời gian 21 phút  Đo xung phóng xạ  Xử lý hình ảnh nhận định kết ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Phương pháp: mô tả cắt ngang hồi cứu số liệu  Thông tin khai thác: o Đặc điểm chung: tuổi, giới,… o Kết xét nghiệm huyết học, sinh hóa máu, o Kết xạ hình thận chức  Xử lý số liệu: Phần mềm SPSS 20 Excell 2010 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN PHÂN BỐ BỆNH NHÂN THEO TUỔI VÀ GIỚI (n = 33) Biểu đồ 3.1 phân bố BN theo giới Nam Nữ Biểu đồ 3.2 phân bố BN theo nhóm tuổi 20 16 12 15 42% 10 58% Tỷ lệ nam/nữ= 1,38 Nguyễn Quang Thái(2003): 1,2 Hoàng Minh Thắng(2010): 1,43 30 - 44 45 - 60 61 - 75 > 75 Tuổi 61 – 75 chiếm 48,5%, 45 – 60: 36,4% Tuổi trung bình 58 Vi Trần Doanh (2005): 45 – 60 chiếm 55,7% Trịnh Hồng Sơn (2007: tuổi TB 56 tuổi Hoàng Minh Thắng(2010): tuổi TB 56,79 PHÂN NHÓM BỆNH NHÂN THEO VỊ TRÍ DI CĂN (n = 33) Biểu đồ 3.3 Phân bố BN theo vị tri di 10 10 6 3 Gan Xương Nhiều quan Di gan 10 BN chiếm 30,3% Brown Warren (n=70) có 23 BN di gan (33%) Nguyễn Văn Hiếu (2006) n=110 có 70% di gan Vũ Đức Long (n=125) có 13,6% di gan ĐẶC ĐIỂM CÁC CHỈ SỐ HUYẾT HỌC (n = 33) Các số Số lượng hồng cầu n Tỷ lệ % > 4,5 T/l 11 33,3 3,5 – 4,5 T/l 57,6 < 3,5 T/l 9,1 Số lượng HC trung bình: 4,334 ± 0,57 T/l Lượng Hemoglobin > 120 g/l 23 69,7 90 – 120 g/l 24,2 60 – 89 g/l 6,1 30 – 59 g/l 0 Hb trung binh: 124,82 ± 17,55 g/l Có 9,1% bệnh nhân giảm số lượng Hồng cầu, lại bình thường Có 24,2 % bệnh nhân có thiếu máu nhẹ 6,1% thiếu máu vừa KẾT QUẢ ĐIỆN GIẢI ĐỒ (n = 33) Bảng 3.3 Điện giải đồ Các số Tỷ lệ % Bình thường 29 87,9 Hạ Natri máu n 12,1 Natri trung bình: 136,45 ± 3,16 mmol/l Kali máu Bình thường 26 78,8 Hạ 21,2 Kali trung bình: 3,71 ± 0,42 12,1% trường hợp hạ Natri máu 21,2% hạ Kali máu ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SUY THẬN TRÊN CHỈ SỐ CREATININ MÁU (n = 33) Các số Creatinin huyết tương Micromol/l n Tỷ lệ % Độ I: 106 – 129 18,2 Độ II: 130 – 299 6,1 Độ IIIa: 300 – 499 0 Độ IIIb: 500 -900 0 Độ IV: >900 0 Nồng độ trung bình: 90 ± 40 Micromol/l Min – Max: 54 -271 CÁC CHỈ SỐ SINH HÓA KHÓA KHÁC ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG THẬN (n=33) Chỉ số % Tăng 12,1 Bình thường Ure máu n 29 87,9 Trung bình: 5,346 ± 2,5 Albumin máu Bình thường 29 87,9 Giảm 12,1 Protein niệu 24h Dương tính 15,2 Âm tính 28 84,8 Tỷ trọng nước tiểu Bình thường 33 100,0 CHỨC NĂNG TƯƠNG ĐỐI TỪNG THẬN TRÊN XẠ HÌNH (n=33) Thận trái Thận phải N 33 33 X SD 51,88 ± 11,2 48,13 ± 11,2 Mean 52,0 48,0 Min - Max 26,8 – 81,0 19,0 – 73,2 Chức (%) Tham số Xin chân thành cảm ơn ý lắng nghe thầy cô bạn!!!
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIêN cứu đặc điểm xạ HìNH THẬN CHỨC NĂNG TRêN BỆNH NHÂN UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn IV , NGHIêN cứu đặc điểm xạ HìNH THẬN CHỨC NĂNG TRêN BỆNH NHÂN UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG GIAI đoạn IV

Từ khóa liên quan