skkn đổi mới PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN có lời văn DẠNGTÌM HAI số KHI BIẾT TỔNG và HIỆU của HAI số đó CHO học SINH lớp 4

8 539 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2016, 00:29

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐN CĨ LỜI VĂN DẠNG:TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐĨ CHO HỌC SINH LỚP TÌNH HÌNH: 1) Đặc điểm: - Trong mơn học Tiểu học mơn Tốn mơn học đóng vai trò quan trọng vừa phát huy tính tích cực sáng tạo, suy luận, phán đốn … vừa thể tính cẩn thận, xác cao tiếp xúc với số Trong khối lớp, khối lớp Bốn khối giáo viên cần quan tâm đến dạng tốn có lời văn, khối lớp em phải tiếp xúc với nhiều dạng tốn có lời văn - Trường lớp đẹp đảm bảo vị trí dạy giáo viên học tốt học sinh Ban giám hiệu quan tâm, tạo điều kiện giúp tơi hồn thành nhiệm vụ - Học sinh trường có nề nếp từ học lớp - Dụng cụ học tập đầy đủ 2) Chất lượng: - Sau 01 tháng giảng dạy tơi có kế hoạch khảo sát nhận thấy học sinh lớp sau: Đa số em chưa nắm vững cách tìm bước giải (phần số học hình học) tìm đơn vị phép tính 3) Trình độ: - Phần đơng học sinh nơng thơn, vùng sâu cha mẹ quan tâm - Qua thời gian giảng dạy kinh nghiệm thân Tơi nhận thấy em chưa biết tìm bước giải tìm đơn vị phép tính mà chương trình tốn khối Bốn dạng tốn có lời văn chiếm đa số - Để đạt tiêu đòi hỏi người giáo viên có chuyển biến tích cực việc thực hành đổi phương pháp, phát huy tốt tác dụng đồ dùng dạy học, tổ chức cho học sinh tích cực hoạt động, chủ động nắm vững kiến thức rèn luyện kĩ phương pháp dạy học Tiểu học, cần theo hướng tích cực hố hoạt động học sinh Đây vấn đề thiết thực hưởng ứng vận động sâu rộng tồn ngành đổi phương pháp dạy học bậc Tiểu học - Sau cách thức biện pháp mà tơi áp dụng thành cơng đổi phương pháp giải tốn có lời văn dạng “Tìm hai số biết tổng hiệu hai số đó” I NỘI DUNG: 1) Biện pháp thực hiện: - Phương pháp dạy học coi trọng học sinh nhân vật trung tâm q trình dạy học Trong giáo viên người tổ chức hướng dẫn hoạt động học sinh, học sinh hoạt động học tập để phát triển khả em - Trong lớp giáo viên nói ít, giảng ít, làm mẫu phải thường xun làm việc với cá nhân học sinh, để em hoạt động, em phải độc lập suy nghĩ làm việc – Học sinh có nhiều hội để bộc lộ khả - Giáo viên phải có nhiều hình thức hoạt động + Học cá nhân + Học theo nhóm: Có thể nhóm hỗn hợp, nhóm trình độ + Nhóm sở trường - Giáo viên nêu cho học sinh trao đổi sử dụng nhiều phương pháp như:  Phương pháp vấn đáp, gợi mở  Phương pháp trực quan  Phương pháp luyện tập  Phương pháp làm việc theo nhóm  Phương pháp sử dụng trò chơi hỗ trợ nội dung  Phương pháp tạo tình Đây số biện pháp thực số tiết dạy thành cơng 2) Nội dung phương pháp hình thức dạy: Bài: Tìm hai số biết tổng hiệu hai số I MỤC TIÊU: - Biết cách tìm hai số biết tổng hiệu hai số - Giải tốn liên quan đến tìm hai số biết tổng hiệu hai số HSKT: Đọc phép tính kết II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Thầy: Vẽ sơ đồ tóm tắt tập Trò: Sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Khởi động: Hoạt động học - Trò chơi Giới thiệu Phát triển hoạt động Hoạt động 1: Giới thiệu tốn tìm hai số biết tổng hiệu cảu hai số - Hoạt động: Cả lớp MT: Biết cách tìm hai số biết tổng hiệu hai số - Nêu tốn: Tổng hai số 70 hiệu hai số 10 tìm hai số - Học sinh nêu lại tốn - Gọi học sinh nêu - Tổng số 70 Tổng hai số bao - Hiệu số 10 nhiêu ? học sinh lên bảng tóm tắt - Hiệu hai số ? Số lớn: - GV gợi ý học sinh tóm tắt 70 Số bé: - Tìm hai số - Học sinh hai lần số bé - Bài tốn u cầu làm ? sơ đồ - u cầu học sinh - Thực phép tính 70 – 10 = - Hướng dẫn giải 60 Muốn tìm hai lần số bé ta làm ? HSKT: Đọc phép tính kết - HS nêu: 60:2=30 Muốn tìm số bé ta ? - Có số bé muốn tìm số lớn em làm ? - HS nêu: 30 + 10= 40 - HS lên bảng giải – lớp làm vào - HS nhắc lại GV nhận xét: Số bé = (tổng hiệu):2 - HS giải tốn cách hai: Tìm số lớn trước - Tương tự: - HS rút nhận xét: Số lớn = (tổng + hiệu):2 - Hướng dẫn hs rút nhận xét Lưu ý: Khi giải tốn giải hai cách SGK Hoạt động nhóm Hoạt động 2: Luyện tập – Thực - HS đọc đề hành - Hs trả lời câu hỏi MT: Vận dụng làm - Bài tốn cho biết: Tuổi bố … tập 38 tuổi Bài 1: - Tìm tuổi bố tuổi - Gọi hs đọc đề bài: - Bài tốn dạng : Tìm hai số - Hướng dẫn câu hỏi + Bài tốn cho biết ? biết tổng hiệu hai số - Trao đổi trình bày giải Hai lần tuổi là: + Bài tốn u cầu tìm ? + Bài tốn thuộc dạng ? 58 – 38 = 20 (tuổi) Tuổi là: 20 : = 10 (tuổi) u cầu hs: Tuổi bố là: Tóm tắt 58 – 10 = 48 (tuổi) ? t u o åi Con 10 Tuổi bố t u o åi Tuổi Đáp số: Bố 48 tuổi ? t u o åi 58 tuổi tuổi HSKT: Đọc phép tính kết - Cả lớp trao đổi – nhận xét - Hoạt động lớp - HS đọc đề bài, xác định đề tốn tự giải Khẳng định Bài 2: u cầu hs Chấm số – nêu nhận xét Lưu ý: Nhận dạng tốn - Củng cố - dặn dò Từ biện pháp hình thức dạy trên, đến cuối học kỳ I đạt kết sau: Bài kiểm tra Bài 1: Tuổi chị tuổi em cộng lại 36 tuổi em chị tuổi Hỏi chị tuổi, em tuổi ? Bài 2: Một trường học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều học sinh nam 92 em Hỏi trường có học sinh nữ, học sinh nam ? Kết quả: TSHS IV Giỏi 29 18 KẾT QUẢ: Khá Điểm Trung bình Kém 1) Q trình đổi phương pháp giảng dạy, tơi nhận thấy lớp học sinh động hơn, học sinh hứng thú Các em làm tốn dạng: “Tìm hai số biết tổng hiệu hai số đó” đạt kết cao Chất lượng học kỳ I: TSHS Giỏi 29 11 2) Bài học kinh nghiệm: Khá Điểm Trung bình Kém - Muốn đạt kết cao giải tốn có lời văn dạng: “Tìm hai số biết tổng hiệu hai số đó” giáo viên cần ý việc sau; + Đổi hình thức dạy học + Cần nắm vững trình độ hs để phân hố đối tượng + Trong giảng dạy cần rèn kỹ tư cho hs giải tốn có lời văn lớp theo trình tự hợp lí từ dạng tốn điển hình lại chia thành dạng tốn nhỏ kết hợp với dạng tốn khác theo hướng nâng cao dần hoạt động sáng tạo hs Cách dạy tạo cho hs có điều kiện tích cực, vận dụng linh hoạt trí tưởng tượng, óc sáng tạo để giải u cầu tiết học - Trên sáng kiến nhỏ góp phần cho đổi phương pháp dạy học Nhưng bên cạnh vài thiếu sót mong đóng góp nhiệt tình q thầy bạn đồng nghiệp sáng kiến kinh nghiệm tơi hồn thiện Xn Hiệp, ngày 15 tháng 12 năm 2010 Người viết Nguyễn Thị Ngọc Hiền Ý kiến khối trưởng Duyệt BGH
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn đổi mới PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN có lời văn DẠNGTÌM HAI số KHI BIẾT TỔNG và HIỆU của HAI số đó CHO học SINH lớp 4 , skkn đổi mới PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN có lời văn DẠNGTÌM HAI số KHI BIẾT TỔNG và HIỆU của HAI số đó CHO học SINH lớp 4 , skkn đổi mới PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN có lời văn DẠNGTÌM HAI số KHI BIẾT TỔNG và HIỆU của HAI số đó CHO học SINH lớp 4

Từ khóa liên quan