Tìm hiểu về ô nhiễm môi trường đất

20 541 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2016, 11:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO TÌM HIỂU VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT Giáo viên hướng dẫn: TS Lê Quốc Tuấn Sinh viên thực hiện: 11149132 Phan Nhật Duy 11149218 Nguyễn Tấn Linh 11149265 Phạm Hồng Ngọc 11149020 Nguyễn Minh Hoàng 11149005 Trần Minh Chánh 11149109 Phạm Văn Chiến TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2012 Ô NHIỄM MÔITRƯỜNG ĐẤT A PHẦN MỞ ĐẦU Môi trường đất nơi trú ngụ người tất cà sinh vật tên cạn Trên giới nói chung Việt nam nói riêng ô nhiễm đất đai vấn đề báo động B PHẦN NỘI DUNG I CÁC KHÁI NIỆM  Đất  Ô nhiễm môi trường đất II VAI TRÒ CỦA ĐẤT III CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM 2.Nguồn nhân tạo Biến động sử dụng phân bón Việt Nam ( nguồn công ty hóa chất Việt Nam) Đường vào chợ Điện Ngọc (huyện Điện Bàn – Quảng Nam) Đất bị ô nhiễm nặng khai thác khoáng sản (Thái Nguyên) IV TÁC HẠI CỦA Ô NHIỄM ĐẤT Truyền bệnh Người – Đất – Người Trực khuẩn Phẩy khuẩn tả Truyền Truyềnbệnh bệnhĐộng Độngvât vât- -Đất Đất- -Người Người Bệnh xoắn khuẩn Chó, Bò Truyền Truyềnbệnh bệnhĐộng Độngvât vât- -Đất Đất- -Người Người Tác nhân truyền dịch hạch Chu kỳ bệnh than Bệnh da Truyền Truyềnbệnh bệnhĐất Đất––Người Người Bệnh uống ván Bệnh nấm VI CÁC GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM ĐẤT Các biện pháp chống ô nhiễm đất Vòng xử lí rác hữu Các loại thuốc trừ sâu hệ an toàn cho người không gây ô nhiễm môi trường Kiến ba khoang Nhện nước Bọ Rùa Các loại thiên địch có ích cho đồng ruộng Làm để bảo vệ tài nguyên đất? - Chống du canh du cư - Quản lý đất nông nghiệp, chống bỏ hoang, phủ kín đất trống đồi trọc, nơi bị sa mạc hóa, giao rừng cho dân - - Chống ngập úng, chống mặn cho đất: xây dựng kênh mương, rửu mặn nước ngọt, trồng rừng Cải tạo đất theo hướng sinh thái bền vững nông lâm kết hợp - Canh tác hợp lý chống xói mòn đất Ruộng bậc thang Sapa    Xử lý rác thải, xử lý đất bị ô nhiễm Phân loại rác, để rác nơi quy định Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường Các biện pháp xử lý ô nhiễm đất Cỏ Napier làm đất bị ô nhiễm tạo lượng Loại bỏ ô nhiễm đất dương xỉ cỏ mần trầu (Viện khoa học công nghệ Việt nam) VÌ MỘT THẾ GIỚI “XANH TRÊN TỪNG CENTIMET”^ ^!!!! v^o^~ TẠM BIỆT ~^o^v Cám ơn bạn theo dõi phần thuyết trình nhóm mình!!  Sau thuyết trình mong bạn đừng làm ô nhiễm môi trường đất vậy!!!  [...]... Truyềnbệnh bệnhĐất Đất –Người Người Bệnh uống ván Bệnh nấm VI CÁC GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM ĐẤT 1 Các biện pháp chống ô nhiễm đất Vòng xử lí rác hữu cơ Các loại thuốc trừ sâu thế hệ mới an toàn cho người và không gây ô nhiễm môi trường Kiến ba khoang Nhện nước Bọ Rùa Các loại thiên địch có ích cho đồng ruộng Làm thế nào để bảo vệ tài nguyên đất? - Chống du canh du cư - Quản lý đất nông nghiệp, chống... trường 2 Các biện pháp xử lý ô nhiễm đất Cỏ Napier có thể làm sạch đất bị ô nhiễm và tạo ra năng lượng Loại bỏ ô nhiễm đất bằng dương xỉ và cỏ mần trầu (Viện khoa học công nghệ Việt nam) VÌ MỘT THẾ GIỚI “XANH TRÊN TỪNG CENTIMET”^ ^!!!! v^o^~ TẠM BIỆT ~^o^v Cám ơn các bạn đã theo dõi phần thuyết trình của nhóm mình!!  Sau bài thuyết trình mong các bạn đừng làm ô nhiễm môi trường đất như vậy!!!  ... kín đất trống đồi trọc, nơi bị sa mạc hóa, giao rừng cho dân - - Chống ngập úng, chống mặn cho đất: xây dựng kênh mương, rửu mặn bằng nước ngọt, trồng rừng Cải tạo đất theo hướng sinh thái bền vững nông lâm kết hợp - Canh tác hợp lý chống xói mòn đất Ruộng bậc thang ở Sapa    Xử lý rác thải, xử lý đất bị ô nhiễm Phân loại rác, để rác đúng nơi quy định Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về ô nhiễm môi trường đất, Tìm hiểu về ô nhiễm môi trường đất, Tìm hiểu về ô nhiễm môi trường đất