Giáo án Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

7 647 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2016, 03:38

bài 22xã hội ở việt nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân phápI. mục tiêu bài học1. Kiến thứcSau khi học xong bài học yêu cầu HS cần:- Hiểu được mục đích và nắm được những nét chính về nội dung của các chính sách chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp thi hành ở Việt Nam ngay sau khi chúng hoàn thành cuộc bình định bằng quân sự.- Thấy được những tác động của những chính sách đó đối với tình hình kinh tế- xã hội Việt Nam ở những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX- Hiểu được cơ sở dẫn đến việc hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc mới2. Tư tưởng, tình cảm- Khắc sâu lòng căm thù đế quốc, thực dân, phong kiến tàn bạo đã bóc lột dã man và đàn áp về chính trị một cách tàn bạo đối với nhân dân ta.- Bồi dưỡng tình cảm giai cấp, lòng yêu mến kính trọng giai cấp nông dân, công nhân và các tầng lớp lao động khác.3. Kĩ năng- Bồi dưỡng kĩ năng phân tích, đánh giá, rút ra các đặc điểm của sự kiện lịch sử.- Kĩ năng sử dụng bản đồ lịch sử và sơ đồ để nhận thức lịch sử.ii. phương tiện dạy học- Bản đồ hành chính Đông Dương thời thuộc Pháp.-Sơ đồ Bộ máy thống trị của Pháp ở Đông Dương. iii. Gợi ý tiến trình tổ chức dạy học1. Kiểm tra bài cũCâu hỏi 1: Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương.Câu 2: Tạo sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương?2. Giới thiệu bài mới Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự (năm 1896), thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa Việt Nam một cách qui mô. Bài này chúng ta lần lượt tìm hiểu những thủ các chính sách chính trị, kinh tế, văn hoá giáo dục mà Pháp áp dụng trong cuộc khai thác; đồng thời cũng tìm hiểu những biến đổi về kinh tế, xã hội dưới tác động của cuộc khai thác. Trong tiết học này, chúng ta tìm hiểu những thủ đoạn về các chính sách chính trị, kinh tế, văn hoá giáo dục mà Pháp áp dụng trong cuộc khai thác để thấy được những biến đổi về chính trị và kinh tế ở nước hồi cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 3. Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớpHoạt động của thày và trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm vữnghoạt động 1: Cá nhân- GV nêu câu hỏi: Mục tiêu của cuộc khai thác thuộc địa Việt Nam của Pháp là gì?HS trả lời câu hỏi.GV bổ sung và kết luận.+ GV đặt vấn đề: Vậy nội dung chính của các chính sách kinh tế thể hiện cụ thể ý đồ mục tiêu của cuộc khai thác thế nào?Yêu cầu HS tìm trong SGK những biểu hiện cụ thể về các ngành kinh tế HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi, HS khác bổ sung. Cuối cùng GV kết luận:- Nông nghiệp: Ra sức cướp đoạt ruộng đất: ở Bắc Kì, tính đến năm 1902, Pháp chiếm 182.000 ha; ở VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 22: Xã hội Việt Nam khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp I Mục tiêu học: Học xong này, học sinh cần: Kiến thức: - Biết nội dung khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp, từ hiểu rõ Pháp tiến hành khai thác thuộc địa nước ta quy mô lớn từ đầu TK XX - Trình bày phân tích nguyên nhân dẫn đến chuyển biến sâu sắc kinh tế, cấu xã hội Việt Nam đầu TK XX tác động khai thác thuộc địa thực dân Pháp; hình thành phân hoá giai cấp xã hội - Bước đầu đánh giá vị trí, vai trò giai cấp, tầng lớp xã hội công giải phóng dân tộc Thái độ: - Biết hiểu mục đích, ý đồ chất dã man, tàn bạo thực dân Pháp khai thác, bóc lôt thuộc địa Việt Nam - Thông cảm, chia sẻ người dân lao động, giai cấp nông dân, công nhân phải chịu ách áp bức, thống trị bọn thực dân, phong kiến tay sai thời thuộc Pháp - Đánh giá khả tham gia cách mạng giai cấp xã hội Kỹ năng: - Quan sát tranh ảnh phim tư liệu lịch sử - Phân tích, đánh giá thái độ khả tham gia cách mạng giai cấp xã hội Việt Nam tác động, ảnh hưởng khai thác thuộc địa lần I - Rèn luyện kỹ diễn đạt ngôn ngữ, kỹ học tập, thực hành môn: Chỉ đọc lược đồ lịch sử, lập bảng biểu so sánh giai cấp tầng lớp XH II Thiết bị dạy học: - Lược đồ Đông Dương thuộc Pháp - Tranh ảnh, tư liệu khai thác thuộc địa Pháp Việt Nam đời sống nhân dân Việt Nam thời Pháp thuộc III Tiến trình học: Kiểm tra cũ: (5 phút) Hoạt động 1: Hoàn thiện bảng niên biểu phong trào chống Pháp nhân dân ta từ 1885 đến 1913 (theo mẫu)? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Khởi nghĩa Lãnh đạo Địa bàn hoạt động Chiến thuật, đặc điểm bật Bài học kinh nghiệm Bãi Sậy (1883-1892) Ba Đình (1886-1887) Hương Khê (1885-1896) Yên Thế (1883-1913) Hoạt động 2: Tại nói khởi nghĩa Hương Khê khởi nghĩa tiêu biểu phong trào Cần Vương? Dẫn dắt vào mới: Với việc dập tắt khởi nghĩa Hương Khê Phan Đình Phùng (1896), TD Pháp hoàn thành xong trình bình định nước ta (1885-1896) Sau dập tắt xong khởi nghĩa, Pháp bắt tay vào tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ (1897-1914) Vậy khai thác thuộc địa lần I thực dân Pháp nước ta tiến hành nào? Nó tác động đến tình hình KT-XH nước ta lúc giờ? Để hiểu nội dung tìm hiểu 22 Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Cá nhân (5 phút) Kiến thức Những chuyển biến kinh tế: Mục tiêu: HS nắm mục đích, nội dung chương trình khai thác thuộc địa lần I Pháp - GV giải thích khái niệm thuộc địa, thực dân nửa phong kiến GV: Sau nhiều lần mở công có quy mô lớn vào Hương Khê vây hãm núi Vụ Quang.1896, Pháp dập tắt khởi nghĩa Phan Đình Phùng lãnh đạo, kết thúc trình bình định Việt Nam kéo dài 12 năm Năm 1897 Pháp cử Pôn-đu-me sang làm Toàn quyền Đông Dương để hoàn thành - Năm 1897, Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần Đông Dương VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí máy cai trị tiến hành khai thác thuộc địa Đume chia Đông Dương làm xứ: Việt Nam có xứ Bắc Kì, Trung Kì Nam Kì; Lào gọi xứ Ai Lao Cămpuchia gọi xứ Cao Miên Như vậy, tên nước Việt Nam, Lào Cămpuchia bị Pháp xoá tên đồ Thế giới, thay vào tên gọi Liên bang Đông Dương thuộc Pháp (GV dùng lược đồ Liên bang ĐD thuộc Pháp) Ngay sau hoàn thiện song máy cai trị Pháp xúc tiến việc khai thác thuộc địa có quy mô lớn khắp nước ta GV: Mục đích Pháp tiến hành khai thác thuộc địa nước ta gì? HS: Trả lời – GV chốt ý - Mục đích: Vơ vét triệt để sức người, Mục đích: vơ vét sức người, sức vốn phong phú nước ta thành thị trường riêng sức biến Việt Nam thành thi Pháp Nhưng mục đích thực trường tiêu thụ hàng hoá Pháp từ đầu xâm lược, phải đối phó với đấu tranh vũ trang nhân dân ta Hoạt động 2: Nhóm (15 phút) Mục đích: HS nắm tác động khai thác thuộc địa lần I Việt Nam GV: Tìm hiểu nội dung khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp: Nhóm 1: Về lĩnh vực kinh tế? Nhóm 2: Thương nghiệp? Nhóm 3: GTVT? Nhóm 4: Dưới tác động khai thác thuộc địa TD Pháp, tình hình kinh tế nước ta có chuyển biến nào? HS: Thảo luận- Trả lời - GV nhận xét- chốt ý Nhóm 1: - Nông nghiệp: Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền + Về nông nghiệp: Pháp đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất nông dân để làm đồn điền trồng lúa, cà phê, chè, cao su, Có tên TD chiếm hàng ngàn, hàng vạn hecta đất để lập đồn điền, Sét-nay, Tac-ta-ranh, Hom-be, - Công nghiệp: Tập trung vào khai thác mỏ (than đá, thiếc, kẽm, ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Về công nghiệp: Pháp đẩy mạnh khai thác xây dựng số sở công nghiệp mỏ để vơ vét nguồn tài nguyên khoáng sản chế biến để phục vụ nhu cầu chỗ giàu có Việt Nam, đặc biệt mỏ than, đá, kẽm, quặng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Quảng Nam, Để tận dụng nguồn nhân công rẻ mạt, Pháp cho xây dựng số nhà máy điện, nước, xi măng, dệt, để sản xuất chỗ phục vụ nhu cầu thiết yếu Pháp hàng hoá - Thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị từ quốc chưa kịp chuyển sang Các trường Việt Nam, đánh thuế nặng vào ngành thủ công truyền thống nước ta hàng nước nhập vào Việt Nam dệt, nấu đường, gốm, bị chết dần, chết mòn Nhóm 2: Về thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam (về nguyên ... GV: NGUYỄN TRẦN CƯỜNG TIẾT PPCT: 31 Chương II: VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN HẾT CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT(1918) LỊCH SỬ 11 Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP B A Đ Ì N H C A O T H Ắ N G T H U Ậ N A N H O À N G D I Ệ U V Ụ Q U A N G H Ư N G Y Ê N 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1. Những chuyển biến về kinh tế. 2. Những chuyển biến về xã hội. Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP Công cuộc khai thác thuộc địa lần I của Pháp được thực hiện trong thời gian(1897 - 1914) : - Nông nghiệp : - Công nghiệp: 1. Những chuyển biến về kinh tế. Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP Theo em những điểm mới trong nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải và thương ngiệp nước ta đầu thế kỷ XX là gì? Thực dân Pháp thực hiện cướp đoạt ruộng đất đồng thời buộc Nhà Nguyễn nhượng quyền khai khẩn ruộng đất hoang để lập ra các đồn điền. Công nghiệp khai mỏ và công nghiệp dân dụng được chú trọng. - Thương nghiệp: Pháp nắm độc quyền . - Giao thông vận tải: Hệ thống giao thông ở Việt Nam dần được hoàn thiện(đường sắt, đường bộ) và các cầu, cảng. => Phương thức sản xuất TBCN xuất hiện trong nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XX. Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP HOẠT ĐỘNG NHÓM Sự biến động trong nền kinh tế nói trên có lợi cho Pháp hay cho nhân dân Việt Nam? Vì sao? 1. Những chuyển biến về kinh tế. Thực chất của sự chuyển biến trên là vì mục đích khai thác và bóc lột, tuy nhiên về khách quan cũng đem lại sự tiến bộ cho nền kinh tế Việt Nam. Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP Các giai cấp cũ vẫn tồn tại nhưng có sự phân hoá: - Giai cấp địa chủ phân hoá thành hai bộ phận: 1. Những chuyển biến về kinh tế. 2. Những chuyển biến về xã hội. Trong xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX còn tồn tại các giai cấp cũ không? Đó là những giai cấp nào? Thân phận của họ có gì khác trước không? + Địa chủ lớn, ngày càng giàu có nhờ vào bám gót thực dân Pháp. + Địa chủ vừa và nhỏ, bị thực dân Pháp và Địa chủ lớn chèn ép. - Giai cấp nông dân: Ngày càng bị bần cùng hoá Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP * Các lực lượng mới trong xã hội xuất hiện: - Tầng lớp công nhân. 1. Những chuyển biến về kinh tế. 2. Những chuyển biến về xã hội Cuộc khai thác thuộc địa lần I của thực dân Pháp đã làm nảy sinh những lực lượng xã hội mới nào? - Tầng lớp tư sản. - Tầng lớp tiểu tư sản. Thái độ chính trị của các giai cấp và tầng lớp như thế nào? - Giai cấp nông dân: Là lực lượng nòng cốt của cách mạng Việt Nam. * Thái độ chính trị của các giai cấp, tầng lớp: - Tầng lớp công nhân: Số lượng ít, hình thức đấu tranh mang tính tự phát. - Giai cấp địa chủ: Đại địa chủ là đối tượng của cách mạng; địa chủ vừa và nhỏ có chút ít tinh thần cách mạng. - Tầng lớp tư sản: Tư sản mại bản không có tinh thần cách mạng, tư sản dân tộc không ổn định về lập trường. - Tầng lớp tiểu tư sản: Rất nhạy cảm với thời cuộc. Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP 1. Những chuyển biến về kinh tế. 2.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp, Giáo án Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp, Giáo án Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Từ khóa liên quan