Giáo án Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc

4 652 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2016, 03:36

Giáo hóa học lớp 12 cơ bản - Tiết 60: SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ, THIẾC I. Mục tiu bi học: 1. Kiến thức: * HS biết: - Vị trí của Ag, Au, Ni, Zn, Pb, Sn trong bảng tuần hồn. - Tính chất v ứng dụng của Ag, Au, Ni, Zn, Pb, Sn. 2. Kĩ năng: - Viết PTHH của cc phản ứng dạng phn tử v ion thu gọn xảy ra (nếu cĩ) khi cho từng kim loại Ag, Au, Ni, Zn, Pb, Sn tc dụng với cc dung dịch axit, với cc phi kim. II. Chuẩn bị: GV: - Cc mẫu kim loại: Ag, Ni, Zn, Pb, Sn. - Dung dịch HCl hoặc H 2 SO 4 lỗng. - Bảng HTTH nguyn tố hố học III. Phương pháp dạy học chủ yếu - Đàm thoại + diễn giảng + thí nghiệm trực quan. IV. Tiến trình bi dạy: 1. Ổn định lớp: Cho hỏi, kiểm diện. 2. Kiểm tra bi cũ: Khơng kiểm tra. 3. Bi mới: Hoạt động của thầy và trị Nội dung Hoạt động 1 GV: dng bảng tuần hồn v cho HS xc định vị trí của Ag trong bảng tuần hoàn. GV: Cho HS quan st mẫu Ag v nghin cứu thm cc tính chất vật lí khc ở I – BẠC: Ag 1. Vị trí trong bảng tuần hồn Ơ số 47, nhĩm IB, chu kì 5. 2. Tính chất v ứng dụng  Tính chất vật lí: Là kim loại màu trắng , mềm, khối lượng riêng lớn (d = 10,5g/cm 3 ). Dẫn SGK. HS: viết PTHH của cc phản ứng của Ag HS: nghin cứu ứng dụng của Ag trong SGK. điện, dẫn nhiệt tốt nhất  Tính chất hố học: Cĩ tính khử yếu: - Không bị oxh trong kk, dù ở nhiệt độ cao - Khơng tc dụng với axit HCl, H 2 SO 4 lỗng - Tác dụng với axit có tính oxh mạnh như axit H 2 SO 4 đặc, HNO 3 : Ag + 2HNO 3 đ  AgNO 3 + NO 2 + H 2 O - Ag có màu đen khi tiếp xúc với kk hoặc nước có mặt H 2 S: 4Ag + 2H 2 S + O 2  2Ag 2 S + 2H 2 O  Ứng dụng: - Chế tạo đồ trang sức, vật trang trí - Chế tạo hợp kim - Ion Ag + có khả năng sát trùng, diệt khuẩn Hoạt động 2 GV: dùng bảng tuần hoàn và cho HS xác định vị trí của Au trong bảng tuần hoàn. GV: Cho HS quan st mẫu Au v nghin cứu thm cc tính chất vật lí khc ở SGK. HS: viết PTHH của cc phản ứng của Au II – VNG: Au 1. Vị trí trong bảng tuần hồn Ơ số 79, nhĩm IB, chu kì 6. 2. Tính chất v ứng dụng  Tính chất vật lí: Là kim loại màu vàng , mềm, khối lượng riêng lớn (d = 19,3g/cm 3 ). Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhất  Tính chất hố học: Cĩ tính khử rất yếu: - Không bị oxh trong kk, dù ở nhiệt độ cao - Khơng bị hịa tan trong axit - Bị hịa tan trong nước cường toan (hỗn hợp gồm 1VHNO 3 + HS: nghin cứu ứng dụng của Au trong SGK. 3VHCl) Au + HNO 3 + 3HCl AuCl 3 + NO + 2H 2 O - Cĩ k/n tạo phức với dd muối xianua của kim loại kiềm. - Tạo hỗn hống với Hg 4Ag + 2H 2 S + O 2  2Ag 2 S + 2H 2 O  Ứng dụng: - Chế tạo đồ trang sức, vật trang trí - Chế tạo hợp kim Hoạt động 3 GV: dùng bảng tuần hoàn và cho HS xác định vị trí của Ni trong bảng tuần hồn. GV: Cho HS quan st mẫu Ni v nghin cứu thm cc tính chất vật lí khc ở SGK. HS: viết PTHH của cc phản ứng Ni tc dụng với O 2 v Cl 2 . III – NIKEN 1. Vị trí trong bảng tuần hồn Ơ số 28, nhĩm VIIIB, chu kì 4. 2. Tính chất v ứng dụng  Tính chất vật lí: Là kim loại màu trắng bạc, rất cứng, khối lượng riêng lớn (d = 8,9g/cm 3 ).  Tính chất hố học: Có tính khử yếu hơn Fe, tác dụng được với nhiều đơn chất và hợp chất, không tác dụng với H 2 . 2Ni + O 2 2NiO 500 0 C Ni + Cl 2 t 0 NiCl 2  Bền với không khí và nước ở nhiệt độ thường.  Ứng dụng: - Dùng trong ngành luyện kim. Thép chứa Ni có độ bền cao về HS: nghin cứu ứng dụng của Ni trong SGK. mặt cơ học và hoá học. - Mạ lên sắt để chống gỉ cho sắt. Trong công nghiệp hoá chất, Ni được dùng làm chất xc tc. Hoạt động 4 GV: dùng bảng tuần hoàn và cho HS xác định vị trí của Zn trong bảng tuần hoàn. GV: Cho HS quan st mẫu Zn v nghin cứu thm cc tính chất vật lí khc ở SGK. IV – KẼM 1. Vị trí trong bảng tuần hồn Ơ số 30, nhĩm IIB, chu kì 4. 2. Tính chất v ứng dụng  Tính chất vật lí: Là kim loại có màu lam nhạt. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ, THIẾC I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức - Biết vị trí Ni, Zn, Pb, Sn BTH - Biết tính chất ứng dụng chúng Kĩ - Rèn luyện kĩ viết pthh minh hoạ II CHUẨN BỊ Giáo viên Hệ thống câu hỏi đàm thoại Dụng cụ thí nghiệm Mô thí nghiệm tính chất ứng dụng kim loại Học sinh Chuẩn bị trước nội dung học nhà III PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp học tập chủ yếu là: Đàm thoại, nêu vấn đề, hoạt động nhóm - Ngoài sử dụng phương pháp: Thuyết trình, sử dụng phương tiện trực quan IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Bài Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động I NIKEN HS: Vị trí bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học + Quan sát BTH cho biết vị trí Ni + Cho biết cấu hình electron nguyên tử + Ô số: 28 Ni + Nhóm: VIII B + Chu kì: Hoạt động HS: Thảo luận nhóm để thấy tính Tính chất ứng dụng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí chất ứng dụng Ni GV: Nhận xét, bổ sung đánh giá - Ni kim loại có màu trắng bạc, cứng, khối lượng riêng lớn - Ni kim loại có tính khử yếu sắt, tác dụng với nhiều đơn chất hợp chất (không tác dụng với hiđro) o 500 C  2NiO 2Ni + O2  o t Ni + Cl2   NiCl2 - Ni có nhiều ứng dụng quan trọng đời sống sản xuất Hoạt động II KẼM + Quan sát BTH cho biết vị trí Zn Vị trí bảng tuần hoàn + Cho biết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố hoá học Zn + Ô số: 30 + Nhóm: II B + Chu kì: Hoạt động Tính chất ứng dụng HS: Thảo luận nhóm để thấy tính - Zn kim loại có màu lam nhạt, khối chất ứng dụng Zn lượng riêng lớn, giòn nhiệt độ thường GV: Nhận xét, bổ sung đánh giá - Zn trạng thái rắn hợp chất Zn không độc Riêng ZnO độc - Zn kim loại hoạt động có tính khử mạnh sắt, tác dụng với nhiều đơn chất hợp chất o t 2Zn + O2   2ZnO o t  ZnS Zn + S  - Zn có nhiều ứng dụng quan trọng đời sống sản xuất Hoạt động III CHÌ + Quan sát BTH cho biết vị trí Pb Vị trí bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học + Cho biết cấu hình electron nguyên tử + Ô số: 82 Pb VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Nhóm: IV A + Chu kì: Hoạt động Tính chất ứng dụng HS: Thảo luận nhóm để thấy tính - Pb kim loại có màu trắng xanh, chất ứng dụng Pb khối lượng riêng lớn, mềm GV: Nhận xét, bổ sung đánh giá - Pb hợp chất Pb độc - Pb tác dụng với oxi lưu huỳnh: o t 2Pb + O2   2PbO o t Pb + S   PbS - Pb có nhiều ứng dụng quan trọng đời sống sản xuất IV THIẾC Hoạt động + Quan sát BTH cho biết vị trí Sn Vị trí bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học + Ô số: 50 + Nhóm: IV A + Cho biết cấu hình electron nguyên tử + Chu kì: Sn Tính chất ứng dụng Hoạt động - Sn kim loại có màu trắng bạc điều kiện thường, khối lượng riêng lớn, mềm HS: Thảo luận nhóm để thấy tính - Sn có hai dạng thù hình Sn trắng chất ứng dụng Sn Sn xám GV: Nhận xét, bổ sung đánh giá - Sn tác dụng với oxi axit HCl loãng: o t Sn + O2   SnO2  SnCl2 + H2  Sn + 2HCl  - Sn có nhiều ứng dụng quan trọng đời sống sản xuất Củng cố - GV: Yêu cầu HS làm tập 1, 2, SGK – 163 - HS: Làm tập theo yêu cầu GV VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Dặn dò - GV: Hướng dẫn HS làm BTVN chuẩn bị học Bài 36: SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ, THIẾC I. Mục tiêu bài học: A. Chuẩn kiến thức và kỹ năng Kiến thức Biết được :  Vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron hoá trị của niken, kẽm, chì và thiếc.  Tính chất vật lí (màu sắc, khối lượng riêng).  Tính chất hoá học (tính khử : tác dụng với phi kim, dung dịch axit), ứng dụng quan trọng của chúng. Kĩ năng  Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất của mỗi kim loại cụ thể.  Sử dụng và bảo quản hợp lí đồ dùng làm bằng các kim loại niken, kẽm, thiếc và chì.  Tính thành phần phần trăm về khối lượng kim loại trong hỗn hợp phản ứng. B. Trọng tâm  Đặc điểm cấu tạo nguyên tử niken, kẽm, chì và thiếc  Tính chất hoá học cơ bản của niken, kẽm, chì và thiếc II. Chuẩn bị: GV: - Các mẫu kim loại: Ni, Zn, Pb, Sn. - Dung dịch HCl hoặc H 2 SO 4 loãng. - Bảng HTTH nguyên tố hoá học III. Phương pháp dạy học chủ yếu - Đàm thoại + diễn giảng + thí nghiệm trực quan. IV. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1 GV: dùng bảng tuần hoàn và cho HS xác định vị trí của Ni trong bảng tuần hoàn. GV: Cho HS quan sát mẫu Ni và nghiên cứu thêm các tính chất vật lí khác ở SGK. HS: viết PTHH của các phản ứng Ni tác dụng với O 2 và Cl 2 . HS: nghiên cứu ứng dụng của Ni trong SGK. I – NIKEN 1. Vị trí trong bảng tuần hoàn Ô số 28, nhóm VIIIB, chu kì 4. 2. Tính chất và ứng dụng  Tính chất vật lí: Là kim loại màu trắng bạc, rất cứng, khối lượng riêng lớn (d = 8,9g/cm 3 ).  Tính chất hoá học: Có tính khử yếu hơn Fe, tác dụng được với nhiều đơn chất và hợp chất, không tác dụng với H 2 . 2Ni + O 2 2NiO 500 0 C Ni + Cl 2 t 0 NiCl 2  Bền với không khí và nước ở nhiệt độ thường.  Ứng dụng: - Dùng trong ngành luyện kim. Thép chứa Ni có độ bền cao về mặt cơ học và hoá học. - Mạ lên sắt để chống gỉ cho sắt. Trong công nghiệp hoá chất, Ni được dùng làm chất xúc tác. Hoạt động 2 GV: dùng bảng tuần hoàn và cho HS xác định vị trí của Zn trong bảng tuần hoàn. GV: Cho HS quan sát mẫu Zn và nghiên cứu thêm các tính chất vật lí khác ở SGK. HS: viết PTHH của các phản ứng Zn tác dụng với O 2 và S. HS: nghiên cứu ứng dụng của Zn trong SGK. II – KẼM 1. Vị trí trong bảng tuần hoàn Ô số 30, nhóm IIB, chu kì 4. 2. Tính chất và ứng dụng  Tính chất vật lí: Là kim loại có màu lam nhạt. Trong không khí ẩm, kẽm bị phủ một lớp oxit mỏng nên có màu xám. Khối lượng riêng lớn (d = 7,13g/cm 3 ), t nc = 419,5 0 C.  Ở trạng thái rắn và các hợp chất của Zn không độc. Riêng hơi của ZnO thì rất độc.  Tính chất hoá học: Là kim loại hoạt động, có tính khử mạnh hơn Fe. 2Zn + O 2 t 0 2Zn O Z n + S t 0 Z n S  Ứng dụng: Dùng để mạ (hoặc tráng) lên sắt để bảo vệ sắt khỏi bị gỉ. Dùng để chế tạo hợp kim như hợp kim với Cu. Dùng để sản xuất pin khô. Một số hợp chất của kẽm dùng trong y học như ZnO dùng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa,… Hoạt động 3 GV: dùng bảng tuần hoàn và cho HS xác định vị trí của Pb trong bảng tuần hoàn. III – CHÌ 1. Vị trí trong bảng tuần hoàn Ô số 82, nhóm IVA, chu kì 6. 2. Tính chất và ứng dụng GV: Cho HS quan sát mẫu Zn và nghiên cứu thêm các tính chất vật lí khác ở SGK. HS: viết PTHH của các phản ứng Pb tác dụng với O 2 và S. HS: nghiên cứu ứng dụng của Pb trong SGK.  Tính chất vật lí: Là kim loại màu trắng hơi xanh, khối lượng riêng lớn (d = 11,34g/cm 3 ), t nc = 327,4 0 C, mềm.  Tính chất hoá học: 2Pb + O 2 t 0 2Pb O P b + S t 0 P b S  Ứng dụng: - Chì và các hợp chất của chì đều rất độc. - Chế tạo các bản cực ăcquy, vỏ dây cáp, đầu đạn và dùng để chế tạo thiết bị bảo vệ khỏi tia phóng xạ. Hoạt động 4 GV: dùng bảng tuần hoàn và cho HS xác định vị trí của Sn trong bảng tuần hoàn. GV: Cho HS quan sát mẫu Sn và nghiên cứu thêm các tính chất vật lí khác ở SGK. HS: viết PTHH của các phản ứng Sn tác HÓA HỌC 12 SƠ LƯỢC VỀ NIKEN, KẼM, CHÌ, THIẾC KIỂM TRA BÀI CŨ Hoàn thành chuỗi phản ứng sau(ghi rõ điều kiện nếu có) Cu CuO CuCl 2 Cu(OH) 2 CuSO 4 (1) (2) (3) (4) 1. VỊ TRÍ: I-NIKEN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc, Giáo án Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc, Giáo án Hóa học 12 bài 36: Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, Thiếc

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn