ĐỔI mới CHƯƠNG TRÌNH và PHƯƠNG THỨC đào tạo GIÁO VIÊN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực NGHỀ NGHIỆP đáp ỨNG NHU cầu xã hội và hội NHẬP QUỐC tế

8 265 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2016, 19:58

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ThS Nguyễn Văn Linh Trường ĐH Thủ đô Hà Nội Tóm tắt: Trên sở tìm hiểu thực trạng chương trình phương thức đào tạo giáo viên nay, tác giả báo đưa giải pháp cụ thể mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu xã hội bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế Từ khóa: Chương trình đào tạo; Phương thức đào tạo; Năng lực nghề nghiệp Abstract: Based on the study of the program status and methods of training teachers now, author of the reportgave specific measures breakthrough to enhance training quality of teachers to meet requyrements of society in the context of globalization and international integration Key words: Program of training; methods of training; career capacity Đặt vấn đề Khi bàn đổi giáo dục (GD), có nhiều quan điểm khác cách tiếp cận khác Trong khuôn khổ viết này, muốn tiếp cận nội dung đổi GD phạm vi hẹp, đổi chương trình phương thức đào tạo (ĐT) giáo viên (GV) theo hướng phát triển lực nghề nghiệp - yêu cầu tất yếu trường sư phạm (SP) để nâng cao chất lượng ĐT bối cảnh hội nhập quốc tế Nội dung nghiên cứu 2.1 Những bất cập chương trình phương thức ĐT GV * Bất cập chương trình Nhìn lại trình thực GD từ nhiều năm qua cho thấy chương trình ĐT GV đạt kết định, song bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập Sự bất cập thể điểm sau: 307 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI - Nội dung chương trình ĐT mang nặng tính hàn lâm, nhiều học nặng lí thuyết, xa rời thực tiễn xã hội thực tiễn GD phổ thông (PT); có tải số môn học; nội dung ĐT độc lập với nhau, thiếu tính tích hợp liên môn [1] - Bố trí dung lượng, thời gian môn học chưa hợp lí - Chương trình ĐT nghiệp vụ sư phạm (NVSP) nặng cung cấp lí luận phương pháp dạy học (PPDH) GD; chưa gắn kết chặt chẽ với thực tiễn GD PT - Vấn đề thiết kế môn học theo hướng tích hợp xu dạy học (DH) đại nghiên cứu áp dụng nhiều cấp học PT Trong nhiều trường SP lại chưa tâm, chưa nhanh nhạy đổi chương trình ĐT trường cho phù hợp với thực tiễn để xứng đáng “máy cái” làm nhiệm vụ trước dẫn đường cho việc định hướng đổi GD, đổi PPDH bậc học PT * Bất cập phương thức ĐT - Theo kết nghiên cứu gần số nhà khoa học cho thấy tỉ lệ lớn GV PT (đặc biệt GV vùng sâu, vùng xa) không đủ trình độ khả đáp ứng yêu cầu đổi chương trình GD hành, không bắt kịp yêu cầu đổi nội dung chương trình SGK đổi PPDH [2] Đây hậu nhiều nguyên nhân, có lẽ nguyên nhân nội dung phương pháp ĐT trường SP chưa đáp ứng yêu cầu đổi GD; đồng thời việc bồi dưỡng chuyên môn tổ chức hàng năm cho GV mang nặng tính hình thức, hiệu quả, không trang bị tốt cho đội ngũ người thầy kĩ cần thiết để thực đổi GD - Nhận thức trách nhiệm lãnh đạo nhiều trường chưa thực quan tâm mức tới công tác dạy nghề cho sinh viên (SV), chưa coi đào tạo NVSP hai nội dung chủ yếu khoa học khoa học SP tổng thể chương trình ĐT trường (thời lượng dành cho rèn luyện lực SP - 25%); Nhiều giảng viên thờ ơ, lãnh đạm với công tác rèn luyện NVSP cho SV, họ chưa thực chuyên tâm tích cực việc kết hợp giảng dạy kiến thức chuyên môn với việc rèn luyện nghề cho SV; Các hoạt động rèn luyện NVSP mang tính hình thức, tính thời vụ, bề nổi, chưa có chiều sâu Hình thức rèn luyện NVSP cho SV đơn điệu, khô cứng, chưa có hoạt động hấp dẫn để hình thành cho SV kĩ SP giảng dạy lẫn GD Vì vậy, SV chưa có ý thức đắn việc học tập rèn luyện NVSP 308 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA - Cách dạy nhiều giảng viên nặng truyền thụ kiến thức chiều theo kiểu “độc thoại” làm cho SV thụ động việc tiếp thu kiến thức giảng; nhiều nơi diện cách dạy lỗi thời “thầy đọc, trò chép” Việc nhồi nhét nhiều kiến thức hàn lâm mà không gắn với thực tiễn trường học PT chương trình ĐT nhiều trường vô tình đẩy nhà giáo tương lai vào tình khó đáp ứng yêu cầu thực tế GD PT Mặt khác, không giảng viên không vận dụng vận dụng chưa thành công PPDH tích cực; sử dụng phương tiện DH đại không hiệu quả… Vì thế, giảng viên gương sáng để SV noi gương học tập làm theo đường thực đổi GD Trước hạn chế bất cập nêu trên, cần sáng suốt nhìn nhận lại để đánh giá cách khách quan, khoa học, tìm giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo GV, đáp ứng yêu cầu xã hội bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế, góp phần đưa GD PT phát triển vững giai đoạn tới 2.2 Đổi chương trình phương thức ĐT GV theo hướng phát triển lực nghề nghiệp * Đổi chương trình - Đổi nội dung chương trình ĐT chuyển cách tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực, nâng cao kĩ ứng dụng, thực hành; đảm bảo thực nguyên tắc “Học đôi với hành, lí luận gắn liền với thực tiễn” [3] Khi thiết kế nội dung chương trình mới, cần nghiên cứu, rà soát lại toàn nội dung chương trình hành để đánh giá lại mặt mạnh, mặt yếu nay; phải cập nhật kiến thức theo hướng “mở”, đảm bảo tính bản, tinh giản, thiết thực, đại hệ thống, đáp ứng chuẩn đầu đáp ứng nhu cầu xã hội [4]; phải gắn PPDH tiên tiến để biên soạn chương trình, giúp người học phát huy khả nhận thức, tư sáng tạo Chương trình GD cần tích hợp để phát triển lực phẩm chất người học Cấu trúc chương trình cần thích ứng với yêu cầu thực tiễn trường PT (trước hết cần bổ sung môn học theo hướng tích hợp, đại, thay đào tạo đơn ngành trước) Cùng đó, chương trình phải trước bước để có SGK ứng dụng - Nội dung chương trình cần điều chỉnh theo hướng cân đối lại việc ĐT kiến thức chuyên môn rèn luyện NVSP, cần ý đảm bảo mối quan hệ tỉ lệ hợp lí khoa học chuyên ngành với khoa học GD thực tiễn PT; không nên tách biệt dạy môn khoa học với dạy nghề, mà cần phải lồng ghép, tích hợp 309 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐT nghiệp vụ vào tất giai đoạn, phần việc giảng dạy môn khoa học Sự lồng ghép có tác dụng tương hỗ (ĐT chuyên môn phải đảm bảo tính nghiệp vụ; ngược lại, ĐT nghiệp vụ phải đồng thời ĐT chuyên môn) tương hỗ mà hiệu nhiều mặt tăng lên theo cấp số nhân [5] Nội dung tập thực hành rèn luyện kĩ SP cần ý gắn kết chặt chẽ với thực tiễn luôn đổi trường PT để giúp SV ứng dụng vào dạy SGK * Đổi phương thức đào tạo GV theo hướng phát triển lực nghề nghiệp Để đáp ứng tốt nhiệm vụ đào tạo đội ngũ GV bối cảnh hội nhập quốc tế, cho rằng, trường SP cần quán triệt quan điểm dạy điều mà người học cần, xã hội cần, kinh tế cần, dạy mà người thầy có; đồng thời, cần phải làm sáng tỏ: cần nên dạy trường PT, dạy nào? Để đổi phương thức ĐT GV thực có hiệu thành công, thiết nghĩ cần lưu tâm tới vấn đề cụ thể sau: - Cần nhận thức quan niệm đổi PPDH: Đổi PPDH thay đổi cũ Nhiều nhà khoa học thống rằng: đổi xóa bỏ phương pháp cũ, mà đổi tinh lọc, giữ lại yếu tố tinh hoa PPDH vốn có chuyển vào yếu tố tích cực, tăng tính hiệu việc sử dụng nhuần nhuyễn phương pháp, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế Điều quan trọng cách dạy dạy cách học, dạy cách tư duy, khuyến khích sáng tạo - Thay đổi PPDH: Đổi PPDH phải công việc người thầy Điều quan trọng phải thay đổi tư cách dạy, cách học nhà trường SP PPDH phải chuyển sang trọng giúp người học hình thành phát triển lực, có kĩ ứng dụng kiến thức học vào thực tế đời sống – nghĩa “học phải đôi với hành” Cách nhìn, cách hiểu cách dạy người thầy phải luôn đổi mới, phải luôn cập nhật kiến thức, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ, nâng cao tầm hiểu biết… đáp ứng đòi hỏi ngày cao xã hội hệ tương lai - Nâng cao lực đội ngũ giảng viên - nhân tố định để nâng cao chất lượng GD: Đội ngũ nhà giáo lực lượng nòng cốt, lực lượng chủ yếu để thực yêu cầu GD Muốn đổi toàn diện GD Việt Nam, việc làm 310 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA trước hết phải sàng lọc, tuyển dụng, xây dựng đội ngũ nhà giáo chất lượng cao, phải coi bước đột phá, yếu tố vô quan trọng để nâng cao chất lượng GD nói chung chất lượng GD đại học nói riêng Nếu xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, có lực chuyên môn giỏi, có kĩ SP tốt, biết ứng xử hợp lí với tình GD chắn chất lượng GD đạt mong muốn Có thầy giỏi có phương pháp hay, có trò giỏi, có nhiều thầy giỏi có nhiều trò giỏi, nhiều trò giỏi bổ sung cho nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cách có hiệu cho nghiệp xây dựng phát triển đất nước Và, lưu ý rằng: thầy giỏi thầy phải có tầm có tâm Yêu cầu nâng cao lực giảng viên trường SP vấn đề mới, song trở thành yêu cầu cấp thiết GD đại phải đáp ứng yêu cầu khắt khe xã hội bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế Vì vậy, nhà trường cần đánh giá đầy đủ, xác hoạt động giảng dạy đơn vị để thực có hiệu giải pháp nâng cao lực giảng dạy giảng viên nhằm tạo nên “thương hiệu” chất lượng ĐT trường Để trì nâng cao lực giảng dạy, giảng viên phải tích cực cập nhật PPDH tiên tiến nhằm giúp SV đạt kiến thức kĩ phù hợp mục tiêu môn học nói riêng chương trình ĐT nói chung - ĐT cho SV cách dạy cho HS PT phương pháp học: Ngày nay, SV SP không lo học cách dạy nào, mà em phải chuẩn bị tốt để dạy cho HS có cách học Để giúp GV tương lai làm tốt điều này, giảng viên phải thường xuyên rèn luyện cho SV kĩ tự học thông qua môn phụ trách Phát triển khả tự học nhiệm vụ hoạt động DH nói chung đổi PPDH nói riêng - ĐT, bồi dưỡng cho SV kĩ giải vấn đề kĩ hợp tác: Các vấn đề thực tế sống phản ánh vào nhà trường lăng kính đủ người học tiếp cận theo cách phù hợp với lứa tuổi Việc giải vấn đề học nhà trường SP cần xem cách giải vấn đề sống Nhờ vậy, SV tốt nghiệp trường, họ không bị bỡ ngỡ trước thực tế vô phong phú, sinh động phức tạp Mẫu hình GV PT cần hướng tới mẫu hình GV chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp, có lực xử lí phù hợp trước tình khác lợi ích người học - ĐT, bồi dưỡng cho SV kĩ hợp tác: Kĩ hợp tác cần rèn luyện cho SV khoa, trường thông qua học, việc làm cụ thể 311 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI Để đến lượt mình, GV tương lai lại dạy cho HS PT cách hợp tác học tập sống Với ý nghĩa đó, theo chúng tôi, kĩ hợp tác mà trường SP cần quan tâm rèn luyện bồi dưỡng cho SV hợp tác với đồng nghiệp Trong hợp tác với đồng nghiệp, thể giao tiếp, hợp tác, thỏa hiệp, giải vấn đề Để có kĩ này, trường SP cần trang bị cho SV kiến thức lĩnh vực giao tiếp, nắm kĩ thuật phản hồi, biết cách quan sát, biết cách trao đổi với đồng nghiệp trình làm việc để đảm bảo hiệu công việc mình; có thái độ hợp tác, xây dựng, thân thiện, tôn trọng đồng nghiệp biết cách chia sẻ với đồng nghiệp - Đổi công tác tuyển sinh theo đặc thù nghề DH: Tuyển sinh khâu quan trọng, tác động không nhỏ đến chất lượng ĐT GV Theo chúng tôi, việc tuyển sinh thực công cụ để đưa kết đánh giá kiến thức tin cậy Tuy nhiên, với đặc thù ngành SP, việc tuyển người học chưa thể khẳng định tuyển người yêu nghề DH (trong nghề DH lại cần phải yêu nghề nghề khác đối tượng lao động nghề DH người) Vì vậy, theo chúng tôi, tuyển sinh SP cần có thêm vòng vấn (hoặc kiểm tra trắc nghiệm) số kĩ cần cho nghề DH (như: nói, viết, giao tiếp, hiểu biết nghề DH, có hiểu biết định khoa học xã hội – nhân văn…) [6] Thiết nghĩ việc hướng nghiệp cho HS cuối cấp PT để đưa lời khuyên thích hợp nghề DH cần thiết Có thể nói rằng: có thiên hướng, có thái độ yêu nghề DH phẩm chất ban đầu tạo động lực định cố gắng, phấn đấu HS PT SV học trường SP trường làm GV - Tổ chức đánh giá định kì hoạt động giảng dạy giảng viên: Đánh giá chất lượng giảng dạy sau kết thúc môn học biện pháp để tạo áp lực cần thiết giảng viên Nếu việc đánh giá định kì, nhà quản lí không nắm thực trạng chất lượng giảng viên để có biện pháp quản lí cho phù hợp Để việc quản lí có hiệu quả, trường SP cần xây dựng quy chế đánh giá hoạt động giảng dạy giảng viên – quy định rõ mục tiêu đánh giá, nội dung đánh giá, phương pháp hình thức đánh giá Khi có quy chế đánh vậy, giảng viên vào để thực tốt công tác giảng dạy [7] - Học đôi với hành - yêu cầu trường ĐT dạy nghề Chính yêu cầu cho thấy mối liên hệ khăng khít trường SP với trường PT, cần phải gắn kết chặt chẽ trường SP với trường PT trình ĐT nghề cho SV Cụ thể là: Xây dựng hệ thống mạng lưới trường thực hành mạng lưới GV dạy 312 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA giỏi trường PT để trường SP rèn luyện NVSP cho SV (thông qua hoạt động tổ chức dạy mẫu GV giỏi PT thực hiện; trình bày kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy trường PT, hướng dẫn kĩ năng, kĩ thuật DH v.v…) Đây việc làm cần thiết, có ảnh hưởng trực tiếp tới việc rèn luyện NVSP tình cảm nghề nghiệp SV Về thời lượng dành cho rèn luyện NVSP SV: không nên giới hạn gói gọn 1-2 đợt TTSP tập trung xong, mà em phải rèn luyện thường xuyên rèn luyện liên tục để cập nhật với thực tiễn liên tục đổi trường PT (nên ĐT kiểu ĐT nghề trường đại học Y khoa) Vì vậy, để SV có kĩ NVSP tốt, kiến thức lí luận học giảng đường, trường cần nâng tỉ trọng khối kiến thức SP tổng số tín chương trình ĐT (ở mức 30-35% cho thực hành, TTSP) nhằm tạo điều kiện cho SV tiếp cận nhiều với thực tế GD trường PT Có vậy, trường, SV dễ dàng thích ứng thích ứng có hiệu với yêu cầu khắt khe thực tiễn luôn đổi trường PT - Tiếp tục thực chế độ đãi ngộ GV cách thỏa đáng: Giải pháp trước mắt cho ngành GD đề tiêu ĐT phải có kế hoạch (cần ĐT nhiêu) Khi có kế hoạch chuẩn, SV trường có việc làm chí hút tuyển chọn HS giỏi vào ngành SP Nếu có đãi ngộ tiền lương cao chút chọn nhiều người tài Thực tế cho thấy, việc miễn học phí cho SV SP giải pháp tình thế, thời, chưa đủ hấp dẫn để thu phục HS PT giỏi vào nghề SP Có lẽ giải pháp mang tính cơ, bền vững để thu hút người tài vào ngành SP chế độ đãi ngộ sách lương môi trường làm việc GV sau trường Kết luận Đổi nội dung chương trình đổi phương thức ĐT GV có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ với Việc đổi trình ĐT theo định hướng phát triển lực SV cần phải tiến hành khẩn trương, không cần phải chờ đến thời điểm ban hành chương trình GD PT sau năm 2015 Khi việc đổi nội dung chương trình đổi phương thức ĐT GV tiến hành đồng tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy nghiệp đổi GD thành công cách nhanh chóng, bền vững, đáp ứng yêu cầu xã hội ngành GD TÀI LIỆU THAM KHẢO 313 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI [1] Nghị số 29 – NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo [2] Nguyễn Thị Huyền – Nguyễn Thị Mẫn, Năng lực kĩ cần thiết người GV đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục phổ thông nay, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tháng 9/2011 [3] Đặng Thành Hưng, Năng lực giáo dục theo tiếp cận lực, Tạp chí Quản lí giáo dục, số 43, năm 2012 [4] Nguyễn Thị Kim Dung, Chương trình đào tạo GV có hiệu số nước giới, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 58, tháng 7/2010 [5] Nguyễn Văn Đệ, Hoạt động đào tạo GV bối cảnh mới, Tạp chí Giáo dục, số 327, tháng 2/2014 [6] Đinh Quang Báo, Mô hình đào tạo GV THPT bối cảnh hội nhập quốc tế Tạp chí Khoa học giáo dục, số 57, tháng 6/2010 [7] Trần Bá Hoành (2007), Đổi phương pháp dạy học, chương trình SGK, NXB ĐHSP, Hà Nội 314
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỔI mới CHƯƠNG TRÌNH và PHƯƠNG THỨC đào tạo GIÁO VIÊN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực NGHỀ NGHIỆP đáp ỨNG NHU cầu xã hội và hội NHẬP QUỐC tế , ĐỔI mới CHƯƠNG TRÌNH và PHƯƠNG THỨC đào tạo GIÁO VIÊN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực NGHỀ NGHIỆP đáp ỨNG NHU cầu xã hội và hội NHẬP QUỐC tế , ĐỔI mới CHƯƠNG TRÌNH và PHƯƠNG THỨC đào tạo GIÁO VIÊN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực NGHỀ NGHIỆP đáp ỨNG NHU cầu xã hội và hội NHẬP QUỐC tế

Từ khóa liên quan