Tiểu luận môn quản lý chất lượng xây dựng điều kiện của chủ đầu tư để thực hiện công tác thiết kế

17 855 6
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2016, 23:10

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI  TIỂU LUẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG Giảng viên hướng dẫn: GS.TS Vũ Đình Phụng Học viên: Nguyễn Tường Vy Mã học viên: 1582850302105 Lớp: 23QLXD22 Hà Nội, tháng 06 năm 2016 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng LỜI NÓI ĐẦU Những năm gần đây, công tác đầu tư xây dựng triển khai ngày nhiều, số lượng công trình quy mô ngày tăng Hàng năm có nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình triển khai Trình độ quản lý chủ đầu tư trình độ chuyên môn nhà thầu thiết kế thi công nâng lên bước đáng kể Hầu hết công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng thời gian qua đáp ứng yêu cầu chất lượng, quy mô, công suất, công sử dụng theo thiết kế, đảm bảo an toàn chịu lực, an toàn vận hành phát huy hiệu Tuy nhiên, bên cạnh bước phát triển trên, hoạt động xây dựng vấn đề chất lượng đáng để quan tâm Trước đây, nói đến dự án đầu tư xây dựng, người ta thường quan tâm đặt vấn đề quản lý, sử dụng nguồn vốn tiến độ thi công lên hàng đầu sau đến quản lý chất lượng công trình (CLCT) Tuy nhiên, Luật Xây dựng ban hành có thay đổi lớn, công tác quản lý CLCT trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu Đây thay đổi quan trọng pháp luật, góp phần tạo chuyển biến nhận thức cho người làm công tác quản lý ngành Xây dựng Các chuyên gia Cục giám định nhà nước CLCTXD thường ví “phòng bệnh chữa bệnh” Điều hoàn toàn với thực tế nguyên tắc quản lý CLCTXD phòng ngừa Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình bao gồm hoạt động quản lý chất lượng nhà thầu thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình nghiệm thu công trình xây dựng chủ đầu tư; giám sát tác giả nhà thầu thiết kế xây dựng công trình Công tác quản lý chất lượng vật liệu thi công xây dựng công tác công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng Chất lượng công trình xây dựng có liên quan trực tiếp đến an toàn sinh mạng, an toàn cộng đồng, hiệu dự án đầu tư xây dựng công trình mà yếu tố quan trọng đảm bảo phát triển bền vững đất nước Sau vài cố công trình xảy thời gian qua khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi: nguyên nhân dẫn đến cố, người quản lý chịu trách nhiệm chất lượng công trình xây dựng, có sai phạm xử lý Học viên: Nguyễn Tường Vy - Lớp 23QLXD22 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng ? Chất lượng công trình xây dựng trở thành vấn đề quan tâm ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển, đời sống an toàn sinh mạng người Bằng kinh nghiệm kiến thức thân, giảng dạy nhiệt tình môn “Quản lý chất lượng xây dựng” Thầy Vũ Đình Phụng, em xin trình bày tiểu luận gồm nội dung sau: I Hãy phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng Liên hệ công việc thực tế II Hiểu đủ lực điều kiện chủ đầu tư để thực công tác thiết kế, giám sát, thi công? Nêu ý kiến cá nhân Học viên Nguyễn Tường Vy Học viên: Nguyễn Tường Vy - Lớp 23QLXD22 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng NỘI DUNG I Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng, liên hệ công việc thực tế: I.1 Những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng: Chất lượng công trình xây dựng yêu cầu an toàn, bền vững, kỹ thuật mỹ thuật công trình phải phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng, quy định văn quy phạm pháp luật có liên quan hợp đồng kinh tế Để có chất lượng công trình xây dựng mong muốn, có nhiều yếu tố ảnh hưởng, có yếu tố lực quản lý (của quyền, chủ đầu tư) lực nhà thầu tham gia trình hình thành sản phẩm xây dựng Các nguyên nhân chủ yếu: Thứ là: Công tác chuẩn bị đầu tư, tư vấn thiết kế chưa tốt, chưa đầy đủ, nên chuyển sang thiết kế phải khảo sát lại Không tư vấn mà đến thiết kế lại tiếp tục mắc khiếm khuyết Thứ hai là: Thuộc nhà thầu công trình Nhiều nhà thầu có lực tài kém, công tác quản lý giám sát nhiều hạn chế Thứ ba là: Về quan Nhà nước, Quản lý Nhà nước lĩnh vực có nhiều văn quy định, việc triển khai thiếu đồng bộ, chưa kiên Hiện nay, vấn đề quản lý chất lượng công trình xây dựng nói chung vấn đề cần quan tâm I.2 Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng: Giai đoạn lập dự án: Có vai trò định chất lượng sản phẩm liên quan nhiều đến chủ đầu tư tư vấn lập dự án Chủ đầu tư phải thường xuyên cập nhật áp dụng tiêu chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật hành, kiểm tra, rà soát lực hoạt động tổ chức tư vấn Tránh tình trạng sử dụng nhà thầu “sân sau” chủ đầu tư dẫn đến việc kiểm soát chất lượng lỏng lẻo Đối với tổ chức tư vấn, cần có sách chế thoả đáng tạo cho họ có điều kiện trau chuốt sản phẩm mình, giai đoạn này, tư vấn đưa nhiều phương án để chủ đầu tư lựa chọn phương án tối ưu kinh tế kỹ thuật Học viên: Nguyễn Tường Vy - Lớp 23QLXD22 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng 2.Giai đoạn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật: Một tiêu chí quan trọng để đánh giá tính hiệu kinh tế - xã hội mà công trình mang lại chất lượng công trình Chất lượng đảm bảo theo yêu cầu hồ sơ thiết kế phê duyệt Nhà thầu thiết kế phải quản lý chất lượng theo qui định hành, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO tăng cường công tác giám sát tác giả thiết kế Tuân thủ qui định nhân lực hồ sơ trúng thầu thiết kế; Không sử dụng cán lực tham gia thiết kế Giai đoạn thi công: Trong hồ sơ trúng thầu, nhà thầu đề xuất biện pháp thi công hệ thống quản lý chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng phải áp dụng phù hợp với yêu cầu, tính chất, qui mô công trình; Biện pháp thi công phải kiểm soát tư vấn giám sát tổ chức tư vấn cấp chứng nhận chất lượng; Kiểm tra thiết bị, thí nghiệm vật liệu trước sử dụng; Kiểm soát an toàn lao động vệ sinh môi trường 4.Giai đoạn nghiệm thu bàn giao công trình: Là việc làm cần thiết để khẳng định công trình có đạt tiêu chí chất lượng hay không Tổ chức tư vấn độc lập có đủ điều kiện lực thực công tác kiểm tra, đánh giá cấp chứng nhận Ảnh hưởng hoạt động trước thi công đến chất lượng công trình xây dựng Mức độ ảnh hưởng hoạt động xây dựng đến chất lượng công trình xây dựng giảm dần theo thời gian tính từ thành ý tưởng dự án đến công trình xây dựng hoàn thành, bàn giao vào khai thác, sử dụng Muốn có công trình xây dựng có chất lượng tốt trước hết thiết kế phải tốt Muốn có thiết kế đạt chất lượng trước hết khảo sát phải Khảo sát sai sót dẫn đến thiết kế không đúng, phát sai sót kịp thời phải chỉnh sửa thiết kế, thay đổi biện pháp thi công, kéo dài thời gian xây dựng, phát sinh chi phí Trường hợp không phát kịp thời hạu lớn hơn, chí dẫn đến thảm hoạ lường trước Học viên: Nguyễn Tường Vy - Lớp 23QLXD22 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng Đối với công trình vấn đề thường bị kéo dài thời gian xây dựng/hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật không đảm bảo cuối phát sinh chi phí Một số trường hợp chi phí phát sinh tương đối lớn Tóm lại, ý tưởng đầu tư ban đầu, bước nghiên cứu lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Báo cáo đầu tư xây dựng công trình) cần ý đặc biệt Sự ý đặc biệt thể chế khuyến khích, thi tuyển, hoặc/và thảo luận ý tưởng đầu tư, cách tăng định mức chi phí cho công tác lập dự án Công tác lựa chọn nhà thầu Trong thời gian qua, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng thực tương đối tốt Trong đó, công tác lựa chọn nhà thầu thực hạng mục như: khảo sát, thiết kế, thi công, kiểm định chất lượng chứng nhận phù hợp công trình tuân thủ quy định Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu Nghị định Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu Lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác lựa chọn nhà thầu tồn điểm hạn chế định ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ giá thành công trình Để công trình xây dựng triển khai đáp ứng yêu cầu chất lượng tiến độ, Chủ đầu tư lưu ý vấn đề sau đây: - Hồ sơ mời thầu cần nêu rõ yêu cầu cam kết huy động đầy đủ thiết bị thi công để thực gói thầu, yêu cầu nhân (ngoài nhân đảm nhận chức danh Giám đốc điều hành) phải đáp ứng số lượng, trình độ lực, kinh nghiệm thực hợp đồng tương tự với gói thầu triển khai để xử lý đề xuất xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh trình thi công; - Sau có định công nhận Nhà thầu thi công Cấp có thẩm quyền, Chủ đầu tư phải tập hợp, cung cấp đầy đủ 01 hồ sơ dự thầu Nhà thầu trúng thầu cho Sở quản lý chuyên ngành để theo dõi, quản lý; - Trong trình thi công, phải thường xuyên rà soát đối chiếu đề xuất kỹ thuật hồ sơ dự thầu với trình triển khai (đặc biệt biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công), kiểm tra phù hợp huy động nhân sự, máy móc thực tế trường với hồ sơ dự thầu, đề xuất giải pháp xử lý kịp thời đối Nhà thầu không đủ điều kiện lực thực hợp đồng Học viên: Nguyễn Tường Vy - Lớp 23QLXD22 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng Công tác Tư vấn xây dựng công trình Lực lượng tư vấn đầu tư xây dựng công trình đánh giá có bước trưởng thành vượt bậc, mức độ định đáp ứng nhu cầu, góp phần đắc lực vào công phát triển sở hạ tầng Tư vấn đầu tư xây dựng tham gia vào dự án suốt giai đoạn: từ lập quy hoạch, lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư giai đoạn: đề xuất - khởi xướng chuẩn bị đầu tư, khảo sát, thiết kế, lập đồ án thiết kế kĩ thuật, thiết kế vẽ thi công, thẩm tra, kiểm định, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án Với khối lượng công việc đồ sộ, doanh nghiệp tư vấn đầu tư sau thời gian nhanh chóng nắm bắt, động, đổi sáng tạo để trở thành đối tác tin cậy Một số doanh nghiệp hoạch định kiên trì thực chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ nhiều năm, xây dựng thương hiệu uy tín Bên cạnh ưu điểm, vài năm gần đây, vấn đề chất lượng dịch vụ tư vấn xuất hiện, chí có chất lượng dịch vụ, đạo đức tư vấn Công tác lập dự án quy hoạch yếu, tư vấn chưa có tầm nhìn tổng thể, dài hạn, nên dự án bị rơi vào tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung trình thực hiện, nhiều dự án lập xong quy hoạch số liệu dự báo lạc hậu, không sử dụng Chất lượng đồ án chưa cao, tính sáng tạo kém, tượng chép đồ án phổ biến, “thiếu tính tư vấn sản phẩm tư vấn” Nhiều sai sót xuất đồ án, từ khâu khảo sát, điều tra, đến thiết kế kĩ thuật, giám sát thi công dẫn đến đồ án phải chỉnh sửa nhiều lần, kéo dài thời gian thi công, phát sinh khối lượng, tăng kinh phí dự án Tư vấn giám sát nói chung yếu, số cán không đủ lực thực nhiệm vụ tư vấn phát sinh cố, số người có hành vi tiêu cực Công tác thí nghiệm Hiện tại, tổng số phòng thí nghiệm địa bàn Tỉnh 05 Số lượng chưa nhiều so với yêu cầu Tuy nhiên, Với vốn đầu tư 1-3 tỷ đồng, lực phòng thí nghiệm thực phép thử thông thường số loại vật liệu phổ biến (bê tông, xi măng, vữa, kính xây dựng, gốm sứ xây dựng, vật liệu hữu cơ, thiết bị điện hay thí nghiệm quan trắc kết cấu công trình…), phép Học viên: Nguyễn Tường Vy - Lớp 23QLXD22 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng thử liên quan tới đánh giá tác động gió, động đất, cháy chưa thực Những tồn bất cập hoạt động kiểm định chất lượng công trình Nhu cầu thực tế hoạt động kiểm định lớn, số lượng tổ chức hoạt động có kinh nghiệm lĩnh vực chưa nhiều, chưa có chuyên gia đào tạo chuyên nghiệp Ngành kiểm định thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật hướng dẫn phương pháp kiểm định Công tác kiểm định chất lượng công trình tồn số bất cập như: Chưa phân định rõ ranh giới công việc thực tổ chức kiểm tra, chứng nhận với tổ chức tư vấn giám sát; quy trình thực chưa có thống nhất… Nguyên nhân thiếu quy định công nhận tổ chức kiểm định, nên thống kê xác số lượng, quản lý lực tổ chức hoạt động lĩnh vực Thực tế cho thấy, cần bổ sung quy định công nhận tổ chức kiểm định chất lượng công trình, sửa đổi quy định điều kiện lực tổ chức cho phù hợp Ngoài ra, cần mở rộng hoạt động sang lĩnh vực chứng nhận vật liệu, sản phẩm xây dựng Công tác quản lý chất lượng vật liệu thi công Công trình xây dựng sản phẩm tạo thành sức lao động người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, liên kết định vị với đất, bao gồm phần mặt đất, phần mặt đất, phần mặt nước phần mặt nước, xây dựng theo thiết kế Chính vậy, chất lượng công trình xây dựng phụ thuộc vào chất lượng vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng lại đa dạng chủng loại Để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, cần kiểm tra, giám sát chất lượng chúng đưa vào sử dụng Công tác quản lý chất lượng vật liệu thi công xây dựng công tác công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng nói chung vật liệu xây dựng nói riêng phải tuân theo Luật Xây dựng; Nghị định Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng, có số điều khoản cần lưu ý việc quản lý chất lượng vật liệu sau: - Nhà thầu thi công xây dựng phải thực thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước xây dựng lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn yêu cầu thiết kế Học viên: Nguyễn Tường Vy - Lớp 23QLXD22 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng - Ngoài việc phải cung cấp cho chủ đầu tư giấy chứng nhận chất lượng vật tư, vật liệu thiết bị lắp đặt vào công trình nhà sản xuất, nhà thầu thi công xây dựng phải cung cấp cho chủ đầu tư kết thí nghiệm phòng thí nghiệm hợp chuẩn vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng kết kiểm định chất lượng thiết bị tổ chức quan nhà nước có thẩm quyền công nhận thiết bị lắp đặt vào công trình trước đưa vào xây dựng công trình theo quy định - Chủ đầu tư phải kiểm tra phòng thí nghiệm sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng nhà thầu thi công xây dựng công trình - Chủ đầu tư phải kiểm tra giám sát chất lượng vật tư, vật liệu thiết bị lắp đặt vào công trình nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu thiết kế Qua việc kiểm tra chất lượng công trình có chất lượng cho thấy nhiều tồn tại, chất lượng vật liệu đưa đến chân công trình xây dựng, đặc biệt chủng loại vật liệu xây dựng khai thác tự nhiên vật liệu xây dựng địa phương sản xuất có lô hàng chưa đạt yêu cầu chất lượng gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công trình xây dựng Đây yếu tố tác động trực tiếp thi công xây lắp, việc kiểm tra, kiểm soát cho loại vật liệu theo ba đặc trưng “định tính, định hình định lượng” có thiếu sót Do vật liệu đưa đến công trình xây dựng thiếu “định lượng” (đơn vị đo lường không chuẩn), thiếu quy cách “định hình”, … nên khó khăn cho doanh nghiệp thực thi công xây lắp phận liên quan thiết kế, giám sát kỹ thuật chủ đầu tư, chủ đầu tư đơn vị quản lý liên quan Tóm lại, công tác quản lý chất lượng vật liệu xây dựng phải quan tâm hồ sơ thiết kế, điều kiện kỹ thuật hồ sơ mời thầu đặc biệt từ giai đoạn chuẩn bị thi công suốt trình thi công xây dựng công trình 10 Công tác an toàn, vệ sinh môi trường dự án Để đảm bảo thực tốt công tác an toàn công trình, tính mạng người tài sản, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường dự án xây Học viên: Nguyễn Tường Vy - Lớp 23QLXD22 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng dựng công trình, yêu cầu Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án thực số nội dung sau: - Trong trình thực dự án công trình phải đảm bảo yêu cầu an toàn xây dựng, vận hành, khai thác sử dụng công trình, an toàn phòng, chống cháy, nổ bảo vệ môi trường - Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác an toàn suốt trình thực dự án Đặc biệt trọng yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình thực đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, tài sản, công trình xây dựng, công trình ngầm công trình liền kề - Thực biện pháp kỹ thuật an toàn riêng hạng mục công trình công việc có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn - Thực biện pháp cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại người tài sản xảy an toàn thi công xây dựng 11 Xử lý vi phạm chất lượng Nguyên nhân phần người thực phần việc phải chịu trách nhiệm Như vậy, chí, người liên quan đến việc hình thành công trình từ khảo sát, thiết kế, thi công công trình phải chịu trách nhiệm “chung thân” suốt thời gian tuổi thọ định công trình Tất nhiên, trách nhiệm toàn diện chất lượng công trình xây dựng chủ đầu tư Cơ quan quản lý nhà nước phân cấp theo địa giới hành quản lý có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra tuân thủ quy định pháp luật Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng, hoạt động quản lý chất lượng công trình xây dựng quy định rõ phạm vi đối tượng áp dụng Nghị định; phân loại phân cấp công trình; quản lý chất lượng khảo sát xây dựng; quản lý chất lượng thiết kế công trình; quản lý chất lượng thi công công trình; bảo hành công trình; giải cố công trình xây dựng tổ chức thực Nghị định Học viên: Nguyễn Tường Vy - Lớp 23QLXD22 10 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng I.3 Liên hệ thực tế: Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng cọc khoan nhồi đề xuất biện pháp xử lý phù hợp Sự lắng đọng bùn khoan mũi cọc: a Nguyên nhân: Trong trình khoan tạo lỗ, phần đất đáy lỗ khoan bị xáo động hấp thụ bentonite chuyển sang trạng thái dẻo kết hợp với lắng đọng bùn khoan tạo thành lớp vật liệu nhão mũi cọc làm giảm sức kháng mũi cọc b Đề xuất giải pháp xử lý Giải pháp khả thi sử dụng nhiều nước giới kỹ thuật xói rửa bơm vữa xi măng gia cường đáy cọc Kỹ thuật tóm tắt, bao gồm công đoạn sau: - Lắp đặt ống công tác để xói rửa bơm vữa xi măng đáy cọc: ống bơm lắp đặt trình lắp đặt lồng thép cọc - Khoan đáy cọc: thông qua ống khoan, khoan đáy cọc để tạo đường luân chuyển nước vữa xi măng khi xói rửa bơm gia cường đáy cọc - Xói rửa đáy cọc phương pháp bơm nước áp lực cao: Nước rửa bơm vào từ ống thoát ống khác mang theo mùn khoan - Bơm vữa xi măng gia cường đáy Bê tông mũi cọc bị xốp lẫn tạp chất: a Nguyên nhân: Quả cầu đổ bê tông không đạt yêu cầu; khoảng cách từ đáy ống đổ bê tông đến đáy lỗ khoan lớn, mẻ bê tông cọc bị phân tầng bị trộn lẫn với hỗn hợp bùn sét trình bê tông rơi từ miệng ống đổ đến đáy lỗ khoan, phần bê tông mũi cọc bị xốp, không đạt chất lượng b Đề xuất giải pháp hạn chế: Quả cầu đổ bê tổng cần phải tròn đều, đờng kính cầu phải đảm bảo tiếp xúc kín khít với thành ống dẫn Trước đổ bê tông, phải đặt cầu vị Học viên: Nguyễn Tường Vy - Lớp 23QLXD22 11 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng trí phía cổ phễu đổ bê tông khoảng 20- 40cm để bê tông chảy ống cầu đảm bảo trước đẩy dung dịch khoan khỏi đáy ống dẫn Đáy ống đổ bê tông không cách đáy hố khoan 20 cm Không đổ vào cọc phần bê tông bôi trơn máy bơm, cầu không tròn cần lưu ý không rót trực tiếp bê tông lên cầu làm nghiêng lật cầu Thân cọc co thắt lại phình bị oằn đi: a Nguyên nhân: Ở khu vực địa chất yếu cục thân cọc phình bị oằn cong từ biến lớp đất lực đẩy bê tông tươi; Trường hợp sau khoan tạo lỗ xong, cố chưa thể tiến hành lắp hạ lồng thép đổ bê tông cọc được, tiết diện lỗ khoan bị co thắt lại đẩy ngang đất b Đề xuất giải pháp hạn chế: Trong trình khoan tạo lỗ cần phải thờng xuyên theo dõi lớp địa chất mà mũi khoan qua phải đối chứng với hồ sơ địa chất) phát khác biệt, cần báo cáo với đơn vị liên quan để có biện pháp xử lý kịp thời Giữ ổn định vách lỗ khoan ống vách có nhược điểm chi phí cao, nhiên việc điều chỉnh chiều dài ống vách theo chiều sâu cọc giải pháp cần xem xét trường hợp Thân cọc có lẫn thấu kính đất bị gián đoạn lớp đất: a Nguyên nhân: Những dạng hư hỏng chủ yếu thường xuất phát từ cố sập thành vách lỗ khoan trình thi công cọc khoan nhồi Sập thành vách thường nguyên nhân sau: - Khi khoan gặp tầng đất yếu, ống vách gia cố - Mực vữa bentonite lỗ khoan hạ thấp cao độ yêu cầu - Các tiêu kỹ thuật dung dịch bentonite không thích hợp với địa tầng cần khoan - Áp lực thủy động tầng cát, cát pha sét lớn - Tốc độ khoan nhanh vữa bentonite chưa kịp hấp thụ vào thành vách Học viên: Nguyễn Tường Vy - Lớp 23QLXD22 12 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng - Nâng hạ gàu khoan nhanh gây hiệu ứng Pitông dẫn đến sập thành vách lỗ khoan b Đề xuất giải pháp hạn chế: - Trong trình khoan cần kiểm tra lại địa chất để đối chiếu với số liệu dùng hồ sơ thiết kế, để kịp thời phát vùng đất yếu cục bộ, xem xét điều chỉnh tăng thêm chiều dài ống vách cần thiết - Tuỳ theo phơng pháp thi công, loại địa tầng mực nước ngầm, mà ta cần nghiên cứu chọn bentonite độ nhớt, độ ph tiêu tính khác dung dịch bentonite cho phù hợp - Khi khoan gặp tầng cát có chứa nước ngầm với áp lực lớn, nước ngầm có áp chảy vào lỗ khoan mang theo đất cát vách lỗ khoan làm cho lỗ khoan tầng mở rộng ra, kéo theo tầng phía bị sụp Nếu gặp cố nên đưa ống vách qua tầng này, dùng biện pháp hạ mực nước ngầm trước khoan Để tránh sập vách cần phải khoan nhẹ nhàng tránh động tác đột ngột Bề mặt thân cọc bị rỗ: a Nguyên nhân Những hư hỏng nguyên nhân sau: - Do sử dụng bê tông có thành phần không thích hợp, độ sụt thấp làm bê tông rỗ phân tầng - Do lưu thông nước ngầm làm trôi vữa ximăng, lại hạt cốt liệu b Đề xuất giải pháp hạn chế: Với đặc điểm cọc khoan nhồi không đầm nén loại thiết bị đầm bêtông thông thường, nên thực tế phổ biến loại cấu kiện thi công thường không đạt mác thiết kế bề mặt bị rỗ Trên quan điểm lưu biến học, bê tông dạng vật chất gồm hai pha: pha vữa chảy pha rắn Do vậy, để đạt khả tự chảy tự đầm lèn bê tông dùng cọc khoan nhồi, tỷ lệ vật chất mịn cần phải tăng cường nhiều so với bê tông thường Tuy nhiên, việc tăng lượng vật chất mịn không đồng nghĩa với việc tăng tỷ lệ xi măng, hay tăng tỉ lệ nước.v.v .như lâu Học viên: Nguyễn Tường Vy - Lớp 23QLXD22 13 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng ta thực Đề nghị xem xét việc sử dụng bê tông tự đầm thi công cọc khoan nhồi II Hiểu đủ lực điều kiện chủ đầu tư để thực công tác thiết kế, giám sát, thi công? Nêu ý kiến cá nhân II.1 Điều kiện để Chủ đầu tư tự thực dự án: Bảo đảm đủ lực, kinh nghiệm: Chủ đầu tư phải bảo đảm có đủ lực, kinh nghiệm để thực toàn công việc thuộc gói thầu phải bảo đảm việc tự thực chủ đầu tư mang lại hiệu cao so với việc lựa chọn nhà thầu khác để thực gói thầu phải đáp ứng điều kiện: - Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động ngành nghề kinh doanh (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh định thành lập) phù hợp với yêu cầu gói thầu - Đủ nhân lực chủ chốt, cán bộ, công nhân kỹ thuật sử dụng cho gói thầu thuộc chủ đầu tư (trừ lao động phổ thông); đủ máy móc, thiết bị dùng để thi công gói thầu phải thuộc sở hữu chủ đầu tư chủ đầu tư phải chứng minh khả huy động máy móc, thiết bị dùng cho gói thầu đáp ứng yêu cầu tiến độ thực gói thầu Chọn nhà thầu tư vấn giám sát độc lập: Chủ đầu tư lựa chọn theo quy định Luật Đấu thầu nhà thầu tư vấn giám sát độc lập với chủ đầu tư tổ chức tài theo quy định pháp luật Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định nội dung công việc phải giám sát thực hiện, chủ đầu tư phải lựa chọn tư vấn giám sát theo quy định Trong trường hợp tư vấn giám sát độc lập quan tâm không lựa chọn tư vấn giám sát độc lập gói thầu thực vùng sâu, vùng xa theo quy định pháp luật hành liên quan, gói thầu có giá trị nhỏ tỷ đồng chủ đầu tư phải thực giám sát cộng đồng theo quy định pháp luật giám sát đầu tư cộng đồng Trường hợp áp dụng hình thức tự thực gói thầu cải tạo, sửa chữa lớn thiết bị, dây chuyền sản xuất không bắt buộc phải thuê tư vấn Học viên: Nguyễn Tường Vy - Lớp 23QLXD22 14 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng giám sát Chủ đầu tư phải cung cấp hồ sơ cần thiết để nhà thầu tư vấn giám sát thực nhiệm vụ quy định Trường hợp không chuyển nhượng khối lượng công việc: Trong trình thực hiện, chủ đầu tư không chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền cao 10% giá trị tự thực cho đơn vị khác thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Đô thị Với nội dung trên, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Đô thị vào lực kinh nghiệm (bao gồm lực đơn vị thành viên) để áp dụng hình thức tự thực dự án Tổng công ty làm chủ đầu tư cho phù hợp II.2 Ý kiến cá nhân việc Chủ đầu tư tự thực dự án: Khi chủ đầu tư tự thực dự án có ưu điểm nhược điểm sau: Ưu điểm: - Giảm chi phí thực tế thực - Tận dụng lực chủ đầu tư - Tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi - Kiểm soát chất lượng tốt - Sử dụng nhân lực linh hoạt - Kiểm soát tiến độ dễ dàng - Thanh toán dễ dàng Nhược điểm: - Có khả phát sinh tiêu cực - Không tận dụng vốn nhà thầu - Năng lực tài phải mạnh, không chơi dao lưỡi - Sử dụng khối lượng lớn nguồn lực: tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị Học viên: Nguyễn Tường Vy - Lớp 23QLXD22 15 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng KẾT LUẬN Qua tiểu luận giúp em nắm môn học Quản lý chất lượng xây dựng vấn đề hoạt động xây dựng, đặc biệt công tác Quản lý chất lượng xây dựng nay, công tác quản lý dự án tránh sai sót công trình lớn, phức tạp Cùng với phát triển khoa học kỹ thuật không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, nhu cầu xây dựng dự án công trình quy mô lớn, phức tạp ngày nhiều Thông qua việc áp dụng phương pháp quản lý dự án khoa học đại giúp việc thực dự án công trình lớn, phức tạp đạt mục tiêu đề cách thuận lợi Một lần em xin chân thành cảm ơn Thầy Vũ Đình Phụng tận tình giúp đỡ chúng em hoàn thành môn học này./ Học viên: Nguyễn Tường Vy - Lớp 23QLXD22 16 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Quốc hội khóa 13 thông qua kỳ họp thứ ngày 18/06/2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Quốc hội khóa 13 thông qua kỳ họp thứ ngày 26/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014 Nghị định số 46/2015/NĐ- CP ngày 12/05/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng 4.Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định số Số: 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng Thông tư số 06/2010/TT-BXD, ngày 26/05/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy thiết bị thi công xây dựng công trình Bài giảng môn Quản lý chất lượng xây dựng Các văn quy phạm pháp luật tài liệu liên quan khác Học viên: Nguyễn Tường Vy - Lớp 23QLXD22 17 [...]... lực, máy móc thiết bị Học viên: Nguyễn Tư ng Vy - Lớp 23QLXD22 15 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng KẾT LUẬN Qua bài tiểu luận này giúp em nắm chắc hơn môn học Quản lý chất lượng xây dựng cũng như các vấn đề trong hoạt động xây dựng, đặc biệt là công tác Quản lý chất lượng xây dựng hiện nay, công tác quản lý dự án có thể tránh được những sai sót trong những công trình... Nguyễn Tư ng Vy - Lớp 23QLXD22 14 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng giám sát Chủ đầu tư phải cung cấp các hồ sơ cần thiết để nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện nhiệm vụ quy định 3 Trường hợp không được chuyển nhượng khối lượng công việc: Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền cao hơn 10% giá trị tự thực hiện. .. tăng lượng vật chất mịn không đồng nghĩa với việc chỉ tăng tỷ lệ xi măng, hay tăng tỉ lệ nước.v.v .như lâu nay Học viên: Nguyễn Tư ng Vy - Lớp 23QLXD22 13 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng ta đang thực hiện Đề nghị xem xét việc sử dụng bê tông tự đầm trong thi công cọc khoan nhồi II Hiểu như thế nào là đủ năng lực và điều kiện của chủ đầu tư để thực hiện công tác thiết kế, ... kế, giám sát, thi công? Nêu ý kiến cá nhân II.1 Điều kiện để Chủ đầu tư tự thực hiện dự án: 1 Bảo đảm đủ năng lực, kinh nghiệm: Chủ đầu tư phải bảo đảm có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện toàn bộ công việc thuộc gói thầu và phải bảo đảm việc tự thực hiện của chủ đầu tư mang lại hiệu quả cao hơn so với việc lựa chọn nhà thầu khác để thực hiện gói thầu và phải đáp ứng các điều kiện: - Chức năng,... thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Với nội dung trên, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị căn cứ vào năng lực và kinh nghiệm của mình (bao gồm cả năng lực của các đơn vị thành viên) để áp dụng hình thức tự thực hiện đối với các dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư cho phù hợp II.2 Ý kiến cá nhân về việc Chủ đầu tư tự thực hiện dự án: Khi chủ đầu tư tự thực hiện dự án... của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 4.Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 6 Nghị định số Số: 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về quản. .. cầu của gói thầu - Đủ nhân lực chủ chốt, cán bộ, công nhân kỹ thuật sử dụng cho gói thầu thuộc chủ đầu tư (trừ lao động phổ thông); đủ máy móc, thiết bị dùng để thi công gói thầu và phải thuộc sở hữu của chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư phải chứng minh được khả năng huy động được máy móc, thiết bị dùng cho gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu 2 Chọn nhà thầu tư vấn giám sát độc lập: Chủ đầu. .. 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 7 Thông tư số 06/2010/TT-BXD, ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình 8 Bài giảng môn Quản lý chất lượng xây dựng 9 Các văn bản quy phạm pháp luật và các tài liệu liên quan khác Học viên: Nguyễn Tư ng Vy - Lớp 23QLXD22 17 ... gói thầu được thực hiện tại các vùng sâu, vùng xa theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan, gói thầu có giá trị nhỏ dưới 1 tỷ đồng thì chủ đầu tư phải thực hiện giám sát cộng đồng theo quy định của pháp luật về giám sát đầu tư của cộng đồng Trường hợp áp dụng hình thức tự thực hiện đối với các gói thầu cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyền sản xuất không bắt buộc phải thuê tư vấn Học viên:... vách Học viên: Nguyễn Tư ng Vy - Lớp 23QLXD22 12 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS-TS Vũ Đình Phụng - Nâng hạ gàu khoan quá nhanh gây hiệu ứng Pitông dẫn đến sập thành vách lỗ khoan b Đề xuất giải pháp hạn chế: - Trong quá trình khoan cần kiểm tra lại địa chất để đối chiếu với số liệu dùng trong hồ sơ thiết kế, để kịp thời phát hiện những vùng đất yếu cục bộ, xem xét điều chỉnh tăng thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn quản lý chất lượng xây dựng điều kiện của chủ đầu tư để thực hiện công tác thiết kế , Tiểu luận môn quản lý chất lượng xây dựng điều kiện của chủ đầu tư để thực hiện công tác thiết kế , Tiểu luận môn quản lý chất lượng xây dựng điều kiện của chủ đầu tư để thực hiện công tác thiết kế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn