LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH ĐÓNG BÌNH

28 539 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2016, 13:14

Giới thiệu về công ty NHÂN SỰ: giám đốc, cổ đông, nhân viênChiến lược marketing – Sales – PR Sản xuất: dây chuyển sản xuấtTài chính: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, bảng ngân lưu, công thức tính CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH ĐÓNG BÌNH VNC Ý TƯỞNG Giới thiệu công ty  Tên công ty: Công ty cổ phần nước đóng bình VNC  Tên sản phẩm: Nước đóng bình Quadaki  Nhà máy đặt huyện Nhà Bè với quy mô 200m2  Khách hàng: doanh nghiệp, cửa hàng tạp hóa bán lẻ hộ gia đình  Giá bán lẻ cho bình nước 20000 đồng NHÂN SỰ  Giám đốc - Lê Trường Viễn Lê Thùy Dung Lê Thị Quý Mến - - Cổ đông Cổ đông Nguyễn N T Thảo - Nhân viên Cổ đông Nguyễn Đức Lộc - Cổ đông Nguồn vốn bao gồm: - Vốn chủ sở hữu 500tr (mỗi người góp vốn 100 triệu đồng) - Vay ngân hàng 250tr với lãi suất 14% năm Công ty sản xuất nước đóng bình với quy mô nhỏ nên nhân viên • • • • • giám đốc : triệu/tháng nhân viên vận chuyển : 4,7 triệu/tháng nhân viên sản xuất : triệu/tháng nhân viên văn phòng : 4,5 triệu/tháng nhân viên vệ sinh : 3,5 triệu/tháng MARKETING – SALES – PR Chiến lược marketing – Sales – PR Marketing  Online marketing  Offline marketing - Flyer: phát cho hộ gia đình, chợ, chốt giao thông cao điểm - Banner dán hàng, đại lý - Poster công cộng đường Sales - Bán hàng qua mạng Giao hàng tận nhà với số lượng > bình nội thành TPHCM Bán hàng lưu động chợ Khuyến mãi: + Mua bình tặng bình + Tri ân khách hàng thân thiết (đại lý, cửa hàng, doanh nghiệp) Quy trình sản xuất Nguồn nước Bồn chứa Thiết bị tạo Ozone Thiết bị làm mềm nước Thiết bị thẩm thấu ngược RO Thiết bị xử lý tia cực tím Vỏ bình Thiết bị lọc hoạt tính Thiết bị khử màu, đa mùi Hệ thống xử lý nước uống đóng bình theo công nghệ RO Nước thành phẩm Rửa thô Đóng bình Rửa tinh Dán màng co Một số hình ảnh hệ thống lọc nước RO Hệ thống làm mềm nước Hệ thống lọc xác khuẩn Hệ thống chiết xuất nước RO TÀI CHÍNH Bảng chi phí đầu tư STT ĐVT: 1000đ CÁC KHOẢN CHI SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CƠ SỞ NHÀ MÁY Chi phí xin giấy phép KD Khoan giếng 7,256 21,000 43,000 THIẾT BỊ, MÁY MÓC Dây chuyền lọc nước 227,000 227,000 Máy phát điện 51,900 51,900 Máy bơm nước 21,721 43,442 Xe vận chuyển 177,000 177,000 THIẾT BỊ NHÀ MÁY Quạt công nghiệp 2,115 6,345 Quạt thông gió 1,570 4,710 Mua máy tính 12,000 12,000 10 Đồ bảo hộ lao động 10 150 1,500 TỔNG 579,153 Chi phí nhân công Lương tăng 5% năm Năm ĐVT: 1000đ Giám đốc 96,000 100,800 105,840 111,132 116,689 Vận chuyển 169,200 177,660 186,543 195,870 205,664 Nhân viên sản xuất 360,000 378,000 396,900 416,745 437,582 Nhân viên văn phòng 108,000 113,400 119,070 125,024 131,275 Nhân viên vệ sinh 42,000 44,100 46,305 48,620 51,051 775,200 813,960 854,658 897,391 942,260 TỔNG Định phí ĐVT: 1000đ Năm Chi phí thuê mặt 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 Chi phí BTBD máy móc 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Khấu hao TSCĐ 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 Chi phí dự phòng 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 TỔNG 331,180 331,180 331,180 331,180 331,180 Biến phí Năm ĐVT: 1000đ Chi phí điện nước 24,750 25,988 27,287 28,651 30,084 Bình nhựa PE 20L 64,000 9,600 64,000 9,600 80,000 Nhãn mác, màng co 20,250 18,550 24,831 27,675 29,375 Chi phí vận chuyển 35,860 37,294 38,786 40,338 41,951 Chi phí Marketing 9,370 6,559 4,685 3,280 3,280 Chi phí nhân công 775,200 813,960 854,658 897,391 942,260 929,430 911,951 1,014,229 1,006,934 1,126,949 TỔNG Trong đó:  Chi phí điện nước tăng 5% năm  Chi phí vận chuyển tăng 4% năm  Bình nhựa: 30,000đ/cái Nhãn 1,000đ/cái, màng co 250/cái  Năm thứ 2,3,4,5 CP Marketing giảm 70%,50%,35%,35% so với CP năm đầu Dự báo doanh thu ĐVT: 1000đ Năm Sản lượng bán 73,000 73,000 91,250 109,500 109,500 Giá bán đơn vị 20 20 20 20 20 Doanh thu 1,460,000 1,460,000 1,825,000 2,190,000 2,190,000 Bảng ngân lưu Năm ĐVT: 1000đ 1,460,000 1,460,000 1,825,000 2,190,000 2,190,000 Biến phí 929,430 911,951 1,014,229 1,006,934 1,126,949 Định phí 331,180 331,180 331,180 331,180 331,180 Lợi nhuận trước thuế 199,390 216,869 479,591 851,886 731,871 TTNDN (25%) 49,848 54,217 119,898 212,972 182,968 149,543 162,652 359,693 638,915 548,903 Thu khấu hao TSCĐ 91,108 91,108 91,108 91,108 91,108 Ngân lưu ròng 240,651 253,760 405,801 730,023 640,001 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 218,376 208,958 336,853 495,005 393,804 Doanh thu Chi phí đầu tư b đầu Lợi nhuận sau thuế (579,153) (579,153) WACC PV (579,153) NPV 1,073,843 IRR 55% PI 2.85  Chi phí vốn bình quân trọng số (WACC) WACC = (E/V) x RE + (D/V) x RD x (1-TC) = (500/750)x10% + (250/750)x14%x(1-25%) = 10,2% Trong đó: E : Vốn cổ phần (vốn chủ sở hữu) V : Giá trị vốn chủ nợ (Giá trị công ty) RE : Tỷ lệ thu nhập mong đợi (chi phí vốn chủ) D : Nợ phải trả RD: Chi phí nợ (lãi suất vay vốn) TC : Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Đánh giá tính khả thi kế hoạch Ta có : • WACC=10,2% NPV= 1,173,843 (1,000 VND) >0 • Và IRR=55% • Kế hoạch có NPV>0 IRR lớn nhiều so với WACC=10.2% kế hoạch chấp nhận Thời gian hoàn vốn (PBP) PBP = n + |∑(NCF n)| / NCF n+1 Năm PV -579,153 218,376 208,958 336,853 185,034 495,005 680,039 393,804 1,073,843 Tính PBP = +(|-360,777 – 151,819|)/(185,034 + - 360,777 680,039 + 1,073,843) = 2.26 - 151,819  Vậy thời gian hoàn vốn kế hoạch năm tháng  Chỉ số lợi nhuận (PI) PI = ∑PV(lợi ích ròng)/ ∑PV(chi phí đầu tư ròng) = 1,652,996 / 579,153 = 2,85 => Dựa vào kết tính được, ta thấy số lợi nhuận PI công ty 2,85 CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE [...]... Nguồn nước Bồn chứa Thiết bị tạo Ozone Thiết bị làm mềm nước Thiết bị thẩm thấu ngược RO Thiết bị xử lý bằng tia cực tím Vỏ bình Thiết bị lọc hoạt tính Thiết bị khử màu, đa năng mùi Hệ thống xử lý nước uống đóng bình theo công nghệ RO Nước thành phẩm Rửa thô Đóng bình Rửa tinh Dán màng co 4 Một số hình ảnh về hệ thống lọc nước RO Hệ thống làm mềm nước Hệ thống lọc xác khuẩn Hệ thống chiết xuất nước. .. thiệu sản phẩm, giới thiệu công ty, treo banner online trên website Dùng thử và tặng sản phẩm: chợ, một số khu dân cư Quảng cáo: Nhờ đại lý, cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty SẢN XUẤT 1 Nguyên vật liệu:  Nguồn nước: nước ngầm (đã qua kiểm nghiệm) 2 Máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất:        Dây chuyền lọc nước RO Máy phát điện Máy bơm nước Xe vận chuyển Quạt công nghiệp Quạt thông gió... mong đợi (chi phí vốn chủ) D : Nợ phải trả RD: Chi phí nợ (lãi suất vay vốn) TC : Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Đánh giá tính khả thi của kế hoạch Ta có : • WACC=10,2% vậy NPV= 1,173,843 (1,000 VND) >0 • Và IRR=55% • Kế hoạch này có NPV>0 và IRR lớn hơn rất nhiều so với WACC=10.2% vậy kế hoạch này được chấp nhận Thời gian hoàn vốn (PBP) PBP = n + |∑(NCF n)| / NCF n+1 Năm PV 0 -579,153 1 218,376... 218,376 208,958 336,853 495,005 393,804 Doanh thu Chi phí đầu tư b đầu Lợi nhuận sau thuế (579,153) (579,153) WACC PV (579,153) NPV 1,073,843 IRR 55% PI 2.85  Chi phí vốn bình quân trọng số (WACC) WACC = (E/V) x RE + (D/V) x RD x (1-TC) = (500/750)x10% + (250/750)x14%x(1-25%) = 10,2% Trong đó: E : Vốn cổ phần (vốn chủ sở hữu) V : Giá trị của vốn chủ và nợ (Giá trị công ty) RE : Tỷ lệ thu nhập mong đợi (chi... +(|-360,777 – 151,819|)/(185,034 + - 360,777 680,039 + 1,073,843) = 2.26 - 151,819  Vậy thời gian hoàn vốn của kế hoạch này là 2 năm 4 tháng  Chỉ số lợi nhuận (PI) PI = ∑PV(lợi ích ròng)/ ∑PV(chi phí đầu tư ròng) = 1,652,996 / 579,153 = 2,85 => Dựa vào kết quả tính được, ta thấy chỉ số lợi nhuận PI của công ty là 2,85 CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE ... Chi phí điện nước 24,750 25,988 27,287 28,651 30,084 Bình nhựa PE 20L 64,000 9,600 64,000 9,600 80,000 Nhãn mác, màng co 20,250 18,550 24,831 27,675 29,375 Chi phí vận chuyển 35,860 37,294 38,786 40,338 41,951 Chi phí Marketing 9,370 6,559 4,685 3,280 3,280 Chi phí nhân công 775,200 813,960 854,658 897,391 942,260 929,430 911,951 1,014,229 1,006,934 1,126,949 TỔNG Trong đó:  Chi phí điện nước tăng 5%... 7,256 2 21,000 43,000 THIẾT BỊ, MÁY MÓC 3 Dây chuyền lọc nước 1 227,000 227,000 4 Máy phát điện 1 51,900 51,900 5 Máy bơm nước 2 21,721 43,442 6 Xe vận chuyển 1 177,000 177,000 THIẾT BỊ NHÀ MÁY 7 Quạt công nghiệp 3 2,115 6,345 8 Quạt thông gió 3 1,570 4,710 9 Mua máy tính 1 12,000 12,000 10 Đồ bảo hộ lao động 10 150 1,500 TỔNG 579,153 2 Chi phí nhân công Lương tăng đều 5% mỗi năm Năm ĐVT: 1000đ 1 2 3 4... phí điện nước tăng 5% mỗi năm  Chi phí vận chuyển tăng 4% mỗi năm  Bình nhựa: 30,000đ/cái Nhãn 1,000đ/cái, màng co 250/cái  Năm thứ 2,3,4,5 CP Marketing lần lượt giảm còn 70%,50%,35%,35% so với CP năm đầu 4 Dự báo doanh thu ĐVT: 1000đ Năm 1 2 3 4 5 Sản lượng bán 73,000 73,000 91,250 109,500 109,500 Giá bán đơn vị 20 20 20 20 20 Doanh thu 1,460,000 1,460,000 1,825,000 2,190,000 2,190,000 5 Bảng ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH ĐÓNG BÌNH, LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH ĐÓNG BÌNH, LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH ĐÓNG BÌNH

Từ khóa liên quan