Tiểu luận quản lý chất lượng xây dựng nguyên nhân ảnh hưởng chất lượng công trình

9 820 15
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2016, 15:06

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI  BÀI TIỂU LUẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG GIẢNG VIÊN HD : GS.TS VŨ ĐÌNH PHỤNG HỌC VIÊN : PHẠM THỊ QUANG MÃ HỌC VIÊN : 1582850302039 LỚP : 23QLXD21 Hà Nội, tháng năm 2016 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS.TS Vũ Đình Phụng ĐỀ BÀI: Câu 1: Hãy phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng Liên hệ công việc thực tế ( Tập trung vào giai đoạn xây dựng công trình thực địa) Câu 2: Anh (chị) hiểu đủ lực điều kiện chủ đầu tư để thực công tác thiết kế, giám sát, thi công? Nêu ý kiến cá nhân Học viên: Phạm Thị Quang - Lớp 23QLXD21 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS.TS Vũ Đình Phụng BÀI LÀM: Câu 1: Hãy phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng Liên hệ công việc thực tế ( Tập trung vào giai đoạn xây dựng công trình thực địa) Trả lời: Chất lượng công trình xây dựng có liên quan trực tiếp đến an toàn sinh mạng, an toàn cộng đồng, hiệu dự án đầu tư xây dựng công trình mà yếu tố quan trọng đảm bảo phát triển bền vững quốc gia Khái niệm chất lượng công trình xây dựng Chất lượng công trình xây dựng yêu cầu an toàn, bền vững, kỹ thuật mỹ thuật công trình phải phù hợp với quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng, quy định văn quy phạm pháp luật có liên quan hợp đồng kinh tế Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng a Sản phẩm xây dựng Sản phẩm đầu tư xây dựng công trình xây dựng hoàn thành (bao gồm việc lắp đặt thiết bị công nghệ bên trong) Sản phẩm xây dựng kết tinh thành khoa học – công nghệ tổ chức sản xuất toàn xã hội thời kỳ định Nó sản phẩm có tính chất liên ngành, lực lượng tham gia chế tạo sản phẩm chủ yếu: chủ đầu tư; doanh nghiệp nhận thầu xây lắp; doanh nghiệp tư vấn xây dựng; doanh nghiệp sản xuất thiết bị công nghệ, vật tư thiết bị xây dựng; doanh nghiệp cung ứng; tổ chức dịch vụ ngân hàng tài chính; quan quản lý Nhà nước có liên quan b Những đặc điểm sản phẩm xây dựng + Sản phẩm xây dựng có tính đơn riêng lẻ Sản phẩm xây dựng đa dạng, phức tạp, có tính cá biệt cao công dụng chế tạo Mỗi sản phẩm thiết kế có nét đặc thù riêng sản xuất hàng loạt theo dây chuyền tương tự cho toàn sản phẩm, tùy theo yêu cầu kinh tế lẫn kỹ thuật Do khối lượng chất lượng chi phí xây dựng công trình khác Đặc điểm làm cho sản xuất xây dựng có tính lưu động, thiếu ổn định khó kiểm soát chất lượng + Sản phẩm xây dựng thường có quy mô lớn kết cấu phức tạp Với đặc điểm quy mô lớn kết cấu phức tạp sản phẩm xây dựng dẫn đến chu kỳ sản xuất lâu dài Vì vậy, cần phải có kế hoạch, lập tiến độ thi công, có biện pháp kỹ thuật thi công hợp lý để đảm bảo chất lượng công trình Ngoài nhu cầu vốn, lao Học viên: Phạm Thị Quang - Lớp 23QLXD21 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS.TS Vũ Đình Phụng động, vật tư, máy móc thiết bị thi công lớn, có sai sót trình xây dựng gây nên lãng phí lớn + Sản phẩm xây dựng đặt vị trí cố định, nơi sản xuất gắn liền với tiêu thụ sản phẩm, phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện địa chất, thủy văn, khí hậu nơi đặt công trình Đặc điểm cho thấy nơi tiêu thụ sản phẩm cố định, nơi sản xuất thay đổi nên lực lượng sản xuất thi công phải lưu động Chất lượng sản phẩm xây dựng chịu ảnh hưởng trực tiếp điều kiện tự nhiên nơi xây dựng công trình, công tác điều tra khảo sát, đo đạc, quan trắc không xác làm cho việc thiết kế công trình không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kết cấu không phù hợp với điều kiện đặc điểm tự nhiên dẫn đến công trình chất lượng + Sản phẩm xây dựng có thời gian sử dụng lâu dài, chất lượng sản phẩm có ý nghĩa định đến hiệu hoạt động ngành khác Sản phẩm xây dựng hoàn thành có thời gian sử dụng lâu dài tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất, sử dụng giữ nguyên hình thái ban đầu lý Từ đặc điểm đòi hỏi chất lượng công trình phải tốt để ngành khác bị ảnh hưởng Ví dụ: ngành dệt may đặt hệ thống máy móc thiết bị cụm công trình, cụm công trình chất lượng chí bị hư hỏng chi phí tái cấu trúc xưởng dệt may vô lớn, chưa kể đến chất lượng sản phẩm dệt may bị ảnh hưởng + Sản phẩm xây dựng liên quan đến nhiều ngành phương diện cung cấp yếu tố đầu vào, thiết kế chế tạo sản phẩm lẫn phương diện sử dụng sản phẩm xây dựng làm Các ngành đơn vị phải nâng cao chất lượng xây dựng tất khâu: Điều tra, khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế, giao nhận thầu, thi công xây dựng, giám sát chất lượng công trình, nghiệm thu chế độ bảo hành, bảo trì công trình + Sản phẩm xây dựng mang tính tổng hợp kỹ thuật, kinh tế, xã hội, văn hóa nghệ thuật quốc phòng Đặc điểm dẫn đến phát sinh mâu thuẫn, cân đối quan hệ phối hợp đồng khâu từ trình chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng trình thi công Đặc điểm đòi hỏi phải có trình độ tổ chức, phối hợp khâu từ công tác thẩm định dự án, thẩm định đấu thầu xây dựng, đấu thầu mua sắm thiết bị, kiểm tra chất lượng loại công tác theo kết cấu công trình trình thi công đến nghiệm thu phần, tổng nghiệm thu toán dự án hoàn chỉnh đưa vào khai thác sử dụng c Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng * Đối với giai đoạn đầu tư xây dựng: Hoạt động đảm bảo chất lượng công trình xây dựng phụ thuộc vào trình đầu tư xây dựng, từ bước chuẩn bị đầu tư (lập dự án đầu tư) đến thực đầu tư, công tác khảo sát thiết kế, thẩm định, phê duyệt thi công xây dựng công trình Học viên: Phạm Thị Quang - Lớp 23QLXD21 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS.TS Vũ Đình Phụng - Các yếu tố kỹ thuật: Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình (tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn công nghệ thi công) Vị trí địa điểm xây dựng công trình, đặc điểm địa hình, địa chất, thủy văn - Các chủ thể tham gia vào dự án: Tư vấn lập, thẩm định dự án; Thẩm tra Thiết kế kỹ thuật Các quan quản lý nhà nước, Chủ đầu tư, Ban QLDA, Tư vấn giám sát xây dựng, kiểm định dự án đặc biệt nhà thầu thi công - Các chế độ sách công tác quản lý xây dựng, tiền vốn yếu tố xã hội tác động đến dự án * Đối với giai đoạn quản lý khai thác bảo trì phụ thuộc vào nhiều yếu tố: - Công tác tổ chức quản lý khai thác, bảo trì công trình xây dựng - Các điều kiện xã hội, ý thức người phương tiện tham gia giao thông - Các quy định quản lý khai thác (Quy định bảo trì, tu sửa chữa) - Nguồn vốn đảm bảo cho công tác bảo trì, tu sửa chữa - Các hoạt động quan trắc, kiểm định đánh giá chất lượng, khả chịu lực công trình trình khai thác Liên hệ thực tế Một số công trình giao thông: Một số dự án đưa vào khai thác bị hư hỏng số hạng mục phận công trình như: Quốc lộ 91 (Cần Thơ), Quốc lộ 53 (Vĩnh Long), Quốc lộ 48 (Nghệ An - Dự án WB4), số đoạn QL1A (Hợp phần bảo trì dự án WB4), Quốc lộ 27B, thảm BTN mặt cầu Thăng Long, tuyến tránh Phú Yên  Nguyên nhân: + Nguyên nhân khách quan: Do nguồn vốn đầu tư hạn hẹp dẫn đến hạn chế việc xác định quy mô đầu tư dự án; Sự phát triển nhanh lưu lượng vận tải, đặc biệt phương tiện có tải trọng lớn; Ảnh hưởng thiên tai, bão lụt, biến đổi khí hậu + Nguyên nhân chủ quan: Các chủ thể tham gia dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư đến kết thúc dự án (Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu thi công ) cụ thể là: - Công tác khảo sát thiết kế, lựa chọn giải pháp thiết kế, sử dụng vật liệu xây dựng công nghệ thi công: Công tác tư vấn KSTK nhiều hạn chế, bước lập dự án thiết kế sở chưa đảm bảo chất lượng, nên đến giai đoạn khảo sát thiết kế kỹ thuật phải điều chỉnh, bổ sung, nhiều trường hợp phải điều chỉnh qui mô, giải pháp kỹ thuật, kéo dài thời gian thực Việc tổ chức đấu thầu tuyển chọn tư vấn, từ Tư vấn lập dự án, Tư vấn KSTK đến Tư vấn thẩm tra, Tư vấn giám sát, Tư vấn kiểm định chất lượng điều kiện mang nặng tính hình thức, tính cạnh tranh, ảnh hưởng đến chất lượng tiến độ thực dự án - Quy trình thiết kế, quy trình thi công chuyên ngành chưa phù hợp: Việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ chưa đảm bảo lựa chọn tối ưu kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện cụ thể dự án - Sự tuân thủ trình thi công lực nhà thầu: Nhìn chung, hệ thống quản lý chất lượng nhà thầu chưa tuân thủ đầy đủ theo điều kiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật dự án; Các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, an toàn lao động, thực quy định môi trường bị coi nhẹ Các công Học viên: Phạm Thị Quang - Lớp 23QLXD21 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS.TS Vũ Đình Phụng trường xây dựng triển khai thiếu khoa học, mặt thi công bề bộn; Bộ máy kiểm soát chất lượng chi phí cho việc đảm bảo chất lượng nhà thầu chưa quan tâm mức Câu 2: Anh (chị) hiểu đủ lực điều kiện chủ đầu tư để thực công tác thiết kế, giám sát, thi công? Nêu ý kiến cá nhân Trả lời: Chủ đầu tư đủ điều kiện lực thiết kế, giám sát, thi công Chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu sau : Đủ điều kiện lực vốn Đủ điều kiện lực nhân sư (cụ thể sau): a) Điều kiện lực thiết kế xây dựng công trình + Năng lực tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng phân thành hạng theo loại công trình sau: • Hạng 1: - Có 20 người kiến trúc sư, kỹ sư thuộc chuyên ngành phù hợp có người đủ điều kiện làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình hạng 1; - Có đủ chủ trì thiết kế hạng môn thuộc công trình loại; - Đã thiết kế công trình cấp đặc biệt cấp I công trình cấp II loại • Hạng 2: - Có 10 người kiến trúc sư, kỹ sư thuộc chuyên ngành phù hợp có người đủ điều kiện làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình hạng 2; - Có đủ chủ trì thiết kế hạng môn thuộc công trình loại; - Đã thiết kế công trình cấp II công trình cấp III loại + Phạm vi hoạt động: • Hạng 1: thiết kế công trình cấp đặc biệt, cấp I , cấp II, cấp III cấp IV loại; lập dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C loại; • Hạng 2: thiết kế công trình cấp II, cấp III cấp IV loại; lập dự án nhóm B, C loại; • Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện để xếp hạng thiết kế công trình cấp IV loại, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình công trình loại • Đối với tổ chức tư vấn thiết kế chưa đủ điều kiện để xếp hạng, thiết kế công trình cấp IV thiết kế công trình cấp III loại b) Điều kiện lực tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình + Năng lực tổ chức giám sát công trình phân thành hạng theo loại công trình sau: • Hạng 1: Học viên: Phạm Thị Quang - Lớp 23QLXD21 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS.TS Vũ Đình Phụng - Có 20 người có chứng hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc chuyên ngành phù hợp; - Đã giám sát thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt cấp I, công trình cấp II loại • Hạng 2: - Có 10 người có chứng hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc chuyên ngành phù hợp; - Đã giám sát thi công xây dựng công trình cấp II công trình cấp III loại + Phạm vi hoạt động: • Hạng 1: giám sát thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, II, III IV loại; • Hạng 2: giám sát thi công xây dựng công trình cấp II, III IV loại; • Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện để xếp hạng giám sát thi công xây dựng công trình cấp IV loại • Đối với tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình chưa đủ điều kiện để xếp hạng, giám sát thi công công trình cấp IV giám sát thi công xây dựng công trình cấp III loại c) Điều kiện lực tổ chức thi công xây dựng thi công xây dựng công trình + Năng lực tổ chức thi công xây dựng công trình phân thành hạng theo loại công trình sau: • Hạng 1: - Có huy trưởng hạng công trình loại; - Có đủ kiến trúc sư, kỹ sư thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình thi công xây dựng; - Có đủ công nhân kỹ thuật có chứng đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận; - Có thiết bị thi công chủ yếu để thi công xây dựng công trình; - Đã thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I công trình cấp II loại • Hạng 2: - Có huy trưởng hạng hạng công trình loại; - Có đủ kiến trúc sư, kỹ sư thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình thi công xây dựng; - Có đủ công nhân kỹ thuật có chứng đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận; - Có thiết bị thi công chủ yếu để thi công xây dựng công trình; - Đã thi công xây dựng công trình cấp II công trình cấp III loại + Phạm vi hoạt động: • Hạng 1: thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III cấp IV loại; Học viên: Phạm Thị Quang - Lớp 23QLXD21 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS.TS Vũ Đình Phụng • • Hạng 2: thi công xây dựng công trình từ cấp II, cấp III cấp IV loại; Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện để xếp hạng thi công xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa có tổng mức đầu tư tỷ đồng, nhà riêng lẻ • Đối với tổ chức thi công xây dựng công trình chưa đủ điều kiện xếp hạng, thi công cải tạo công trình thi công xây dựng công trình cấp IV tiếp sau thi công xây dựng công trình cấp IV thi công xây dựng công trình cấp III loại Học viên: Phạm Thị Quang - Lớp 23QLXD21 Tiểu luận: Quản lý chất lượng xây dựng GVHD: GS.TS Vũ Đình Phụng TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam văn hướng dẫn Nguyễn Xuân Phú, Kinh tế đâu tư, tập giảng cao học, Hà Nội, 2011; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tham khảo website: http://www.ebook.edu.vn Học viên: Phạm Thị Quang - Lớp 23QLXD21
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quản lý chất lượng xây dựng nguyên nhân ảnh hưởng chất lượng công trình, Tiểu luận quản lý chất lượng xây dựng nguyên nhân ảnh hưởng chất lượng công trình, Tiểu luận quản lý chất lượng xây dựng nguyên nhân ảnh hưởng chất lượng công trình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn