nghiem thu khoi luong nha cho chinh cho van du

3 152 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2016, 13:30

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Vân Du, ngày 22 tháng 02 năm 2008 Biên số 02 nghiệm thu khối lợng xây lắp hoàn thành (phần nhà chợ chính) Công trình: Chợ trung tâm thị trấn Vân Du huyện Thạch Thành Hạng mục: nhà chợ Thành phần nghiệm thu: a) Chủ đầu t: (UBND Thị trấn Vân Du - huyện Thạch Thành) - Ông: Lê Xuân Dơng Chức vụ: Trởng ban QLCT - Ông: Hoàng Đình Hiển Chức vụ: Tổ trởng giám sát - Bà: Hoàng Thị Hiển Chức vụ: Tổ phó giám sát - Ông: Lê Tiến Lực Chức vụ: Kỹ thuật A - Ông: Đỗ Văn Tiền Chức vụ: Giám sát viên - Ông: Nguyễn Văn Thuấn Chức vụ: Giám sát viên b) Nhà thầu xây lắp: ( Công ty TNHH XD - TM Hạnh Duy) - Ông: Lê Lệnh Năm Chức vụ: Giám đốc công ty - Ông: Bùi Văn Huy Chức vụ: Kỹ thuật B Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: 8h ngày 22 tháng 02 năm 2008 Kết thúc: 10h ngày 22 tháng 02 năm 2008 Tại trờng: Chợ trung tâm thị trấn Vân Du Khối lợng nghiệm thu I Phần thiết kế dự toán thẩm định TT Đơn vị Khối lợng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Thành phần công việc Nhà chợ Đào móng cột đất cấp III Đào móng băng đất cấp III Bê tông lót móng đá 4x6 mác 50 Bê tông móng đá 1x2 mác 200 Ván khuôn cổ móng Cốt thép móng
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiem thu khoi luong nha cho chinh cho van du , nghiem thu khoi luong nha cho chinh cho van du , nghiem thu khoi luong nha cho chinh cho van du

Từ khóa liên quan