Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

20 225 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2016, 16:23

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM & - NGUYỄN VĂN HƯỞNG “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ TỈNH PHÚ THỌ” Chuyên ngành: Trồng trọt Mã số: 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Hữu Hồng Thái Nguyên 2008 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, chưa sử dụng cho bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho hoàn thành luận văn cảm ơn Các thông tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả Nguyễn Văn Hưởng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Lời cảm ơn Trong trình thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình tập thể, cá nhân, quan, quyền địa phương nhân dân địa bàn nơi thực đề tài Trước tiên cho phép xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy giáo: PGS TS Nguyễn Hữu Hồng- người hướng dẫn khoa học, toàn thể thầy, cô giáo khoa Sau đại học, thầy giáo, cô giáo giảng dạy chuyên ngành Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên có đóng góp ý kiến để hoàn thành tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn: Thành uỷ Việt Trì, UBND thành phố Việt Trì, trung tâm khí tượng thuỷ văn khu vực Việt Bắc, Trung tâm chuyển giao công nghệ khuyến nông - Viện lương thực thực phẩm, phòng Nông nghiệp PTNT thành phố Việt Trì, phòng Thống kê thành phố Việt Trì, Đảng uỷ, UBND, hợp tác xã nông nghiệp, cán khuyến nông sở xã Thụy Vân, Vân Phú, phường Thanh Miếu, hộ nông dân tham gia thực đề tài quan tâm hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ thực hoàn thành tốt đề tài Nhân dịp xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất thầy giáo, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp, quan, quyền địa phương, gia đình người thân quan tâm động viên suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Nguyễn Văn Hưởng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Mục lục Nội dung STT Trang Mở đầu 1 Đặt vấn đề Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng thể 2.2 Mục tiêu cụ thể 2.3 Ý nghĩa đề tài Chương 1: Tổng quan tài liệu 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình sản xuất lúa giới Việt Nam 1.2.1 Tình hình sản xuất lúa giới 10 1.2.2 Tình hình sản xuất lúa Việt Nam 14 Tình hình nghiên cứu lúa nước 17 1.3.1 Tình hình nghiên cứu lúa giới 17 1.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 22 1.3 1.3.2.1 Tình hình nghiên cứu lúa Việt Nam 1.3.2.2 2.1 22 Tình hình nghiên cứu giống lúa chất lượng cao, giống đặc sản Việt nam 25 Chương 2: Đ ối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu 28 Đối tượng, địa điểm nghiên cứu 28 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Địa điểm, phạm vi thời gian tiến hành nghiên cứu 32 2.2.1 Địa điểm tiến hành nghiên cứu 32 2.2.2 Thời gian tiến hành nghiên cứu 33 2.2.3 Bố trí thí nghiệm 33 Nội dung nghiên cứu 33 2.3.1 Điều tra thu thập thông tin 33 2.3.2 Các nội dung nghiên cứu 34 2.4 Phương pháp nghiên cứu 34 2.4.1 Đánh giá trạng sản xuất lúa chất lượng TP Việt Trì 34 2.4.2 So sánh số giống lúa chất lượng 35 2.2 2.3 2.4.2.1 Thí nghiệm vụ xuân 2007 35 2.4.2.2 Thí nghiệm vụ mùa 2007 37 2.4.3 Thử nghiệm đồng ruộng nông dân 38 2.4.3.1 Lựa chọn hộ nông dân tham gia thử nghiệm 38 2.4.3.2 Bố trí thí nghiệm 38 2.4.4 Phương pháp theo dõi, giám sát thí nghiệm 49 2.4.4.1 Nông dân tham gia quản lý theo dõi giám sát thí nghiệm 49 2.4.4.2 Nông dân tham gia thu hoạch đánh giá kết 50 2.4.5 Phương pháp sử lý số liệu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 51 http://www.lrc-tnu.edu.vn Chương 3: Kết thảo luận 52 Đặc điểm vùng nghiên cứu 52 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 52 3.1.2 Địa hình 52 Đặc điểm thời tiết khí hậu 53 3.2.1 Nhiệt độ 53 3.2.2 Lượng mưa 54 3.2.3 Số nắng 54 3.2.4 Ẩm độ không khí 55 Tình hình sản xuất lúa địa phương 55 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất lúa sử dụng đất đai TP Việt trì Kết điều tra thực trạng sản xuất cấu diện tích xuất lúa 55 58 Các tiêu theo dõi 64 3.4.1 Thời gian sinh trưởng phát triển mạ 64 3.4.2 Thời gian sinh trưởng phát triển giống lúa 66 3.4.3 Khả đẻ nhánh giống lúa 67 3.4.4 Chiều cao giống lúa 69 3.4.5 Khả chống chịu sâu bệnh hại lúa 70 3.4.6 Đặc điểm sinh học giống thí nghiệm 72 3.4 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.4.7 Một số đặc điểm hình thái 74 3.4.8 Chỉ số diện tích 75 3.4.9 Các yếu tố cấu thành suất lúa 78 3.4.10 Chỉ tiêu chất lượng gạo 83 3.4.11 Hiệu kinh tế đề tài 86 3.5 3.5.1 3.5.2 Kết sản xuất thử nghiệm vụ Mùa 2007 88 Đánh giá suất thống kê giống thí nghiệm 89 Đánh giá khả chống chịu sâu, bệnh giống thử nghiệm 90 Hiệu kinh tế giống thử nghiệm 91 Kết luận đề nghị 92 Kết luận 92 Đề nghị 93 Tài liệu tham khảo 94 Tiếng việt 94 Tiếng anh 97 3.5.3 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CN KN Công nghệ khuyến nông TBKHKT Tiến khoa học kỹ thuật KHCN Khoa học công nghệ PTNT Phát triển nông thôn Đ/C Đối chứng BVTV Bảo vệ thực vật ĐVT Đơn vị tính IRRI Viện nghiên cứu lúa quốc tế UBND Uỷ ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Danh mục bảng biểu Nội dung Bảng Trang Bảng 1.1 Tình hình sản xuất lúa giới vài thập kỷ gần 11 Bảng 1.2 Tình hình sản xuất lúa gạo 10 nước đứng đầu giới 13 năm 2004 Bảng 1.3 Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam 14 Bảng 3.1 Thời tiết khí hậu năm 2007 Việt Trì 53 Bảng 3.2 Tình hình sử dụng đất đai thành phố Việt Trì 56 Bảng 3.3 Diện tích, suất, sản lượng lúa giai đoạn 2001-2007 57 Bảng 3.4 Cơ cấu giống lúa vụ xuân thành phố Việt Trì 59 Bảng 3.5 Cơ cấu giống lúa vụ mùa Thành phố Việt Trì 61 Bảng 3.6 Kết điều tra tình hình sản xuất giống chủ yếu địa phương 63 Bảng 3.7 Sinh trưởng phát triển mạ 65 Bảng 3.8 Thời gian sinh trưởng giống thí nghiệm 66 Bảng 3.9 Khả đẻ nhánh giống lúa 68 Bảng 3.10 Động thái tăng trưởng chiều cao giống thí nghiệm 70 Bảng 3.11 Tình hình sâu bệnh hại lúa 72 Bảng 3.12 Một số đặc điểm nông học giống lúa thí nghiệm 73 Bảng 3.13 Các đặc điểm hình thái 74 Bảng 3.14 Chỉ số diện tích thời kỳ sinh trưởng phát triển 76 Bảng 3.15 Các yếu tố cấu thành suất 80 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 10 Bảng 3.16 Năng suất lý thuyết suất thực thu 82 Bảng 3.17 Chỉ tiêu quan sát chất lượng gạo 84 Bảng 3.18 Đánh giá chất lượng nấu ăn thử cho điểm 85 Bảng 3.19 Các tiêu phân tích chất lượng gạo 86 Bảng 3.20 Hoạch toán kinh tế cho 87 Bảng 3.21 Lượng phân bón suất lúa 89 Bảng 3.22 Tình hình sâu, bệnh hại lúa vụ mùa 2007 91 Bảng 3.23 Hoạch toán kinh tế cho vụ mùa 91 Biểu đồ 3.1 Tình hình sử dụng đất đai thành phố Việt Trì 56 Biểu đồ 3.2 Diện tích, suất, sản lượng lúa giai đoạn 2001 – 2007 57 Biểu đồ 3.3 Cơ cấu giống lúa vụ xuân năm 2007 thành phố Việt Trì 60 Biểu đồ 3.4 Cơ cấu giống lúa vụ mùa năm 2007 thành phố Việt Trì 62 Biểu đồ 3.5 Năng suất lý thuyết suất thực thu 83 Biểu đồ 3.6 Hiệu kinh tế đề tài 88 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 11 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Cây lúa (Oryza sativa L) trồng có từ lâu đời gắn liền với trình phát triển loài người Từ buổi đầu văn minh, lúa trồng gắn liền với trình phát triển loài người trở thành lương thực Châu Á nói chung, người Việt Nam ta nói riêng có vai trò quan trọng nét văn hoá ẩm thực dân tộc ta Khi xã hội cà ng phát triển, nhu cầu ăn ngon người dân ngày tăng lúa chất lượng trở thành nhu cầu thiếu bữa ăn ngày người dân nước Diện tích trồng lúa giới không ngừng tăng, có khoảng gần 154 triệu Tổng sản lượng lúa gạo đạt 615 triệu tấn, cung cấp cho dân số giới (Theo thông báo tổ chức Nông nghiệp lương thực Liên Hiệp Quốc) Tại Việt Nam từ giành độc lập (1945) đến nay, diện tích trồng lúa gạo không ngừng mở rộng, suất ngày tăng, nhân dân ta có truyền thống cần cù lao động, thông minh sáng tạo thực tiễn lao động sản xuất, biết vận dụng ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật (TBKHKT) vào sản xuất để không ngừng nâng cao suất lúa gạo Từ năm đầu thực công đổi đất nước (1986) nằm danh sách nước thiếu lương thực trầm trọng, song với đường lối đổi Đảng ngành nông nghiệp có bước khởi sắc, từ nước nhập lương thực trở thành nước xuất lúa gạo đứng thứ giới (sau Thái Lan) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 12 Thành phố Việt Trì đô thị loại 2, trung tâm trị, kinh tế tỉnh Phú Thọ Trong tương lai gần Việt Trì hướng tới trung tâm vùng tỉnh miền núi phía Tây Bắc Việt Trì có dân số 172.454 người, đời sống vật chất không ngừng nâng cao, nhu cầu lương thực ngày tăng theo xu hướng sử dụng gạo có chất lượng bữa ăn hàng ngày người dân đô thị Nhưng có vài nơi gieo trồng lúa chất lượng cao với quy mô nhỏ hẹp với tổng diện tích ước khoảng gần 100 ha, số lượng đủ cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng chỗ từ – 10%, lại toàn lượng thiếu hụt phải nhập từ tỉnh lân cận khác Trong đất đai Việt Trì màu mỡ, lao động dư thừa, khí hậu ôn hoà phù hợp cho mở rộng, phát triển diện tích lúa chất lượng Sở dĩ chưa khai thác lợi tiềm thị trường tiêu thụ năm qua chưa có đề tài nghiên cứu ứng dụng đưa giống lúa có suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất để nâng cao hiệu kinh tế đơn vị diện tích Người dân chủ yếu trồng lúa giống lúa thuần, theo tính chất tự phát, thiếu giống tốt, thiếu kỹ thuật, thiếu định hướng từ quan quản lý nhà chuyên môn, diện tích lúa chất lượng Việt Trì ít, suất thấp hiệu kinh tế mang lại không cao Cơ cấu giống lúa giống chất lượng có giá thành cao, có hiệu kinh tế địa bàn Thành phố Việt Trì đơn điệu, chưa có nhiều giống có suất cao, chất lượng tốt phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, ổn định sản xuất bền vững, đảm bảo đáp ứng mục tiêu chung xã hội Thành phố Việt Trì có diện tích đất tự nhiên 10.636,94 ha, diện tích đất nông nghiệp 5.581,46 chiếm 52,5% diện tích đất tự nhiên, Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 13 đất vụ lúa có 1.500 chiếm 26,9% diện tích đất nông nghiệp Như thấy diện tích đất vụ chiếm phần lớn tổng diện tích đất nông nghiệp Hàng năm diện tích đất vụ Việt Trì thường trồng vụ lúa nước vào vụ Xuân vụ Mùa Việc khai thác sử dụng đất vụ vụ Xuân vụ Mùa Việt Trì thúc đẩy theo hướng chuyển dịch cấu sản xuất, nhằm nâng cao su ất, chất lượng hiệu kinh tế góp phần không nhỏ công xoá đói giảm nghèo Thành phố, giải vấn đề lương thực gạo có chất lượng cho người dân đô thị, tận dụng nguồn lao động nông nhàn sẵn có, khai thác đất vụ gieo trồng giống lúa chất lượng góp phần làm thay đổi tập quán, phương thức sản xuất tự cung, tự cấp, chuyển sang sản xuất hàng hoá phận nông dân nông thôn, mặt tích cực mà việc chuyển dịch cấu sản xuất chuyển dịch cấu giống lúa nông nghiệp đem lại cho nông dân Tuy nhiên bước đầu triển khai thực việc chuyển đổi cấu trồng giống lúa chất lượng gặp phảI khó khăn thay đổi tập quán lâu đời người dân họ biết sản xuất sản phẩm tự cung, tự cấp, họ quan tâm đến sản xuất hàng hoá người dân lúng túng chưa tìm loại giống lúa chất lượng có giá trị kinh tế vào sản xuất Mục tiêu phấn đấu thời gian tới góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân m ột đơn vị diện tích, thực thành công chủ trương chuyển dịch cấu trồng vụ Xuân, vụ Mùa tiến tới khai thác trồng vụ Đông, xây dựng thành công mô hình cánh đồng đạt vượt 50 triệu đồng theo phong trào thi đua mà ngành nông nghiệp phát động Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 14 Để thực chủ trương Thành uỷ, uỷ ban nhân dân (UBND) Thành phố Việt Trì việc thực chủ trương chuyển dịch cấu trồng theo hướng mở rộng diện tích gieo cấy lúa chất lượng nhằm nâng cao hiệu kinh tế đơn vị diện tích, góp phần cung cấp lượng lúa gạo chất lượng phục vụ cho tiêu dùng chỗ, theo hướng Việt Trì cần có vùng chuyên canh gieo ấcy lúa chất lượng, đủ thoả mãn cho nhu cầu tiêu dùng chỗ mà cung cấp cho số tỉnh bạn, Hà Nội tham gia vào chương trình xuất chung toàn ngành Tuy nhiên muốn làm điều đó, trước hết cần phải có nghiên cứu thử nghiệm ban đầu để làm mô hình khuyến cáo mở rộng Xuất phát từ tình hình thực đề tài: “Đánh giá khả thích ứng số giống lúa chất lượng Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ” Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng thể: - Đánh giá kh ả thích ứng số giống lúa chất lượng sản xuất - So sánh lựa chọn giống lúa đưa vào sản xuất quy mô lớn vụ Mùa 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá kh ả sinh trưởng phát triển số giống lúa chất lượng - Đánh giá khả chống chịu sâu, bệnh giống lúa chất lượng - Đánh giá khả cho suất giống thí nghiệm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 15 - Tính hiệu kinh tế lúa chất lượng so với giống đối chứng gieo cấy đại trà địa phương - Đánh giá chất lượng gạo phương pháp phân tích hàm lượng Amiloza, Protein kết hợp với tiêu quan sát - Từ kết vụ Xuân, kết luận sơ giống phù hợp với điều kiện địa phương, chấp nhận nông dân địa bàn Thành phố Việt Trì để mở rộng diện tích gieo cấy từ 2-3 giống có triển vọng với quy mô phù hợp (khoảng 2-3 ha) vào vụ Mùa năm 2007 2.3 Ý nghĩa đề tài: *Ý nghĩa khoa học: - Nghiên cứu xác định thời gian sinh trưởng, phát triển, khả thích ứng, suất giống lúa chất lượng - Là sở cho việc đề xuất hướng chuyển dịch cấu giống trồng theo hướng sản xuất hàng hoá * Ý nghĩa thực tiễn: - Lựa chọn vài giống lúa có chất lượng, có hiệu kinh tế cao, khuyến cáo nhân rộng mô hình với qui mô hợp lý - Góp phần định hướng cho nông dân chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá - Đa dạng hoá thêm giống lúa chất lượng địa phương - Đề tài mang tính ứng dụng cao, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất tự cung, tự cấp, chuyển sang sản xuất hàng hoá nông dân Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 16 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài Mỗi vùng, điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng cần có giống trồng tốt phù hợp với điều kiện canh tác Vì biện pháp kinh tế kỹ thuật nhằm tận dụng điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội bố trí cấu trồng cho phù hợp với vùng hay đơn vị sản xuất nông nghiệp Trong việc xác định giống trồng hợp lý đạt hiệu kinh tế cao, đất đai quan trọng sau điều kiện khí hậu, cần phải nắm vững mối quan hệ giống trồng với đặc điểm đất đai xác định cấu trồng hợp lý, đạt hiệu kinh tế cao Việc xác định đưa cấu giống lúa chất lượng vào sản xuất vùng, khu vực sản xuất nhằm bảo đảm tính hợp lý, phù hợp giống lúa với điều kiện cụ thể nơi sản xuất, việc giải mối liên hệ cấu giống lúa với điều kiện đất đai, với tập quán canh tác, phải quan tâm tới phương thức sản xuất vùng, khu vực Trong lịch sử phát triển lâu đời sản xuất nông nghiệp giống lúa người tạo sau có tính ưu việt giống trước thay cho Có giống đưa vào sản xuất môi trường sản xuất không thích hợp nên phải nhường chỗ cho giống khác Hiện giống lúa tồn xen kẽ thích hợp với điều kiện địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 17 Các giống lúa khác có khả thích ứng với điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng vùng khác Để xác định giống tốt cho vùng sản xuất cần phải tiến hành khảo nghiệm, gieo cấy thử nghiệm qua vài vụ sản xuất để đánh giá khả thích ứng giống Do việc xác định tính thích nghi giống trước đưa sản xuất diện rộng phải tiến hành bố trí gieo trồng nhiều vùng có đặc điểm sinh thái khác nhằm đánh giá khả thích ứng, độ đồng đều, tính ổn định, khả chống chịu sâu, bệnh, mức độ chịu đất chua mặn, khả cho suất, hiệu kinh tế giống so với giống gieo trồng đại trà có khu vực địa phương Sản xuất người nông dân phần lớn sản xuất nông nghiệp Trong lĩnh vực trồng trọt đối tượng cần nghiên cứu giống trồng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước, phân bón, thời tiết, khí h ậu v.v Năng suất trồng nói chung lúa nói riêng chịu tác động yếu tố tự nhiên đất, nước, dinh dưỡng, khí hậu, thời tiết đồng thời chịu tác động trực tiếp yếu tố kinh tế - xã hội trình độ canh tác, khả đầu tư, thâm canh * Những để xây dựng đề tài: + Đảng nhà nước ta có quan điểm coi trọng thực công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp kinh tế nông thôn, đưa sản xuất nông nghiệp lên sản xuất hàng hoá lớn, đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế, cấu vật nuôi trồng, gắn sản xuất với thị trường, sản xuất theo yêu cầu thị trường nhằm nâng cao giá trị kinh tế, giá trị thu nhập góp phần xoá đói giảm nghèo Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 18 + Đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực quốc gia tình huống, bước cải thiện chất lượng bữa ăn, chuyển nhu cầu từ ăn no sang ăn ngon + Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (PTNT), Viện nghiên cứu nông nghiệp trung ương, viện nghiên cứu vùng, Sở nông nghiệp PTNT Tỉnh, Trung tâm giốn g trực thuộc Sở nông nghiệp PTNT, quan tâm đến công tác phục tráng giống đặc sản, giống nhập nội chọn tạo giống lúa chất lượng cao phục vụ tiêu dùng nước xuất + Căn vào tiến khoa học công nghệ (KHCN) để phát triển nông nghiệp hàng hoá đa dạng, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày cao người tiêu dùng Vì cần bố trí vùng trồng lúa chất lượng chuyên canh nước + Căn vào nghị Thành uỷ Việt Trì việc thực chủ trương chuyển dịch cấu trồng địa bàn Thành phố Việt Trì Ở đề tài với mục tiêu đánh giá khả thích ứng số giống lúa chất lượng với mục đích chuyển dịch cấu trồng có giá trị, thay trồng có chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, cải tiến để đưa giống lúa có suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất phù hợp với điều kiện nông dân vùng sinh thái Cần phải bố trí giống lúa chất lượng tạo sản phẩm hàng hoá, sử dụng hợp lý phân bón, thuốc trừ sâu, giống có chất lượng song đảm bảo có suất khá, sử dụng nước tưới biện pháp kỹ thuật không khác nhiều so với tập quán canh tác địa phương Đối với lúa sản xuất đưa giống vào sản xuất người ta thường quan tâm đến thị hiếu tiêu dùng vi ệc tiêu thụ sản phẩm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 19 Trong thực tế sản xuất giống lúa có ưu, nhược điểm song chuyển dịch cấu giống lúa để giải nhu cầu cấp bách người dân nghèo mà có lợi mặt tài chính, đem lại hiệu kinh tế cao phù hợp với đặc điểm vùng sản xuất, không gian, thời gian định người nông dân chấp nhận mở rộng Cơ cấu giống lúa gieo trồng chọn lựa lợi ích cho đa số người dân, cấu giống lúa chất lượng phải bố trí hợp lý, có độ an toàn, xác suất gặp rủi ro thấp nhất, phù hợp với tập quán địa phương, đảm bảo an toàn hệ sinh thái vùng 1.2.Tình hình sản xuất lúa giới Việt Nam: Trải qua thời kỳ cách mạng từ thành lập đến nay, Đảng ta luôn khảng định tầm quan trọng vấn đề nông dân, nông nghiệp nông thôn Công đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo năm qua lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu khâu đột phá Chỉ thị 100 ban bí thư (khoá IV), Nghị 10 Bộ Chính trị (khoá VI) triển khai đưa đến thành tựu to lớn nông nghiệp, nông thôn nước ta (Chủ trương sách Đảng nhà nước tiếp tục đổi phát triển nông nghiệp- nông thôn)[53] Ngày chế thị trường, Đảng Nhà nước có chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp việc thâm canh tăng vụ, ứng dụng TBKHKT vào sản xuất vấn đề tiến giống đặc biệt quan tâm Trong năm gần thực chủ trương chuyển dịch cấu trồng nông nghiệp nhằm nâng cao suất, chất lượng hiệu kinh tế, Nhà nước khuyến khích mong muốn sản phẩm nông dân phải trở thành hàng hoá người nông dân có thu nhập ổn định Chuyển dịch cấu trồng cấu giống lúa cần khuyến khích phát triển theo hướng nằm khuôn khổ kết hợp nhà: Nhà nước, nhà Doanh Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 20 nghiệp, nhà Khoa học nhà Nông Sản phẩm làm phục vụ cho thị trường hay nói cách khác sản xuất sản phẩ m theo tiếng gọi thị trường, đảm bảo thu nhập cho người nông dân Sản xuất thiếu tính toán đến hiệu kinh tế lâu dài, kế hoạch sản xuất không hoàn ch ỉnh dẫn đến thất bại Những học đáng nhớ địa bàn Thành phố Việt Trì đưa giống siêu cao s ản MT508-1, giống chất lượng (CL9) với qui mô từ vài đến hàng trăm gây thiệt hại cho nông dân, chưa gieo tr ồng thử nghiệm vụ Mùa ạt mở rộng diện tích Xét mặt nhanh nhậy việc ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất (nhất giống mới) tốt song công tác đạo, định hướng để giống trồng thành công mặt sinh học kỹ thuật Người nông dân người phải gánh thất bại Không cần tính toán đến yếu tố khả thi sinh học, kỹ thuật mà cần phải ý đến khả thi kinh tế xã hội, giảm thiểu tối đa rủi ro sản xuất để người nông dân bớt nhọc nhằn nhà khoa học thực có tâm huyết với nông dân 1.2.1 Tình hình sản xuất lúa giới: Dân số giới không ngừng tăng cao Để đáp ứng nhu cầu ngày cao lương thực, sản xuất lúa gạo vài thập kỷ gần có mức tăng trưởng đáng kể, phân bố không trở ngại tiếp cận lương thực, thu nhập quốc gia thu nhập hộ gia đình không đủ để mua lương thực, bất ổn cung cầu, thiệt hại thiên tai mang lại nhân tố khiến cho vấn đề lương thực trở nên cấp thiết lúc hết Tuy tổng sản lượng lúa không ngừng gia tăng, năm sau cao năm trước dân số tăng nhanh hơn, nước phát triển, nên lương thực vấn đề cấp bách phải quan tâm năm trước mắt lâu dài Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn [...]... - Đánh giá kh ả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng trong sản xuất - So sánh và lựa chọn ra những giống lúa có thể đưa vào sản xuất trên quy mô lớn hơn ở vụ Mùa 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá kh ả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa chất lượng - Đánh giá khả năng chống chịu sâu, bệnh của các giống lúa chất lượng - Đánh giá khả năng cho năng suất của các giống thí nghiệm Số. .. bố trí những vùng trồng lúa chất lượng chuyên canh của cả nước + Căn cứ vào nghị quyết của Thành uỷ Việt Trì về việc thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn Thành phố Việt Trì Ở đề tài này với mục tiêu đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng với mục đích chuyển dịch cơ cấu cây trồng có giá trị, thay thế những cây trồng hiện có chưa đáp ứng được nhu cầu thực... cung cấp cho 1 số tỉnh bạn, Hà Nội và có thể tham gia vào chương trình xuất khẩu chung của toàn ngành Tuy nhiên muốn làm được điều đó, trước hết cần phải có những nghiên cứu thử nghiệm ban đầu để làm mô hình khuyến cáo mở rộng Xuất phát từ tình hình trên chúng tôi thực hiện đề tài: Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ 2 Mục tiêu của đề tài 2.1... chủ yếu trồng lúa bằng các giống lúa thuần, theo tính chất tự phát, thiếu bộ giống tốt, thiếu kỹ thuật, thiếu định hướng từ các cơ quan quản lý và các nhà chuyên môn, do đó diện tích lúa chất lượng tại Việt Trì còn ít, năng suất thấp và vì vậy hiệu quả kinh tế mang lại không cao Cơ cấu giống lúa nhất là các giống chất lượng có giá thành cao, có hiệu quả kinh tế tại địa bàn Thành phố Việt Trì còn đơn... Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 17 Các giống lúa khác nhau có khả năng thích ứng với điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng ở mỗi vùng khác nhau Để xác định được giống tốt cho một vùng sản xuất nào đó cần phải tiến hành khảo nghiệm, gieo cấy thử nghiệm qua một vài vụ sản xuất để đánh giá khả năng thích ứng của giống đó Do đó việc xác định tính thích nghi của giống nào đó trước khi đưa ra sản xuất trên... quả kinh tế của lúa chất lượng so với giống đối chứng gieo cấy đại trà tại địa phương - Đánh giá chất lượng gạo bằng phương pháp phân tích hàm lượng Amiloza, Protein và kết hợp với các chỉ tiêu quan sát - Từ kết quả của vụ Xuân, kết luận sơ bộ được giống nào phù hợp với điều kiện địa phương, được sự chấp nhận của nông dân tại địa bàn Thành phố Việt Trì để mở rộng diện tích gieo cấy từ 2-3 giống có triển... diện rộng phải tiến hành bố trí gieo trồng tại nhiều vùng có đặc điểm sinh thái khác nhau nhằm đánh giá khả năng thích ứng, độ đồng đều, tính ổn định, khả năng chống chịu sâu, bệnh, mức độ chịu đất chua mặn, khả năng cho năng suất, hiệu quả kinh tế của giống đó so với các giống đang gieo trồng đại trà hiện có tại một khu vực hoặc một địa phương nào đó Sản xuất của người nông dân phần lớn là sản xuất nông... mới của Đảng ngành nông nghiệp đã có bước khởi sắc, chúng ta từ một nước nhập khẩu lương thực đã trở thành nước xuất khẩu lúa gạo ứng thứ 2 trên thế giới (sau Thái Lan) Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 12 Thành phố Việt Trì là đô thị loại 2, là trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh Phú Thọ Trong tương lai gần Việt Trì hướng tới là trung tâm vùng của các tỉnh. .. (khoảng 2-3 ha) vào vụ Mùa năm 2007 2.3 Ý nghĩa của đề tài: *Ý nghĩa khoa học: - Nghiên cứu xác định được thời gian sinh trưởng, phát triển, khả năng thích ứng, năng suất của các giống lúa chất lượng - Là cơ sở cho việc đề xuất hướng chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá * Ý nghĩa thực tiễn: - Lựa chọn được một vài giống lúa có chất lượng, có hiệu quả kinh tế cao, khuyến cáo nhân... (UBND) Thành phố Việt Trì về việc thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích gieo cấy lúa chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, góp phần cung cấp lượng lúa gạo chất lượng phục vụ cho tiêu dùng tại chỗ, theo hướng đó Việt Trì cũng cần có vùng chuyên canh gieo ấcy lúa chất lượng, không những đủ thoả mãn cho nhu cầu tiêu dùng tại chỗ mà còn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ, Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ, Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn