đồ án bê tông cốt thép chuẩn

27 566 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2016, 08:27

đồ án bê tông cốt thép: hướng dẫn các bạn làm về thiết kế 1 dầm chủ cách chọn kích thước tiết diện ,tính ứng suất các trường hợp tải trọng cách xếp xe ,vị trú trục trung hòa,kiểm tra cường độ ,vết nứt độ võng ps: trường đh công nghệ GTVT N MễN HC KT CU Bấ TễNG CT THẫP GVHD: NGễ TH HNG QU B mụn: CU Sinh viờn: NG VN NAM Lp: 64DCCA01 Mó sinh viờn:64DCCA3017 H Ni, 6-2012 -1- TRNG I HC CNGTVT CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM KHOA CễNG TRèNH C LP T DO HNH PHC *** =====***===== N KT CU Bấ TễNG CT THẫP Sinh viờn: NG VN NAM Lp : 64DCCA01 Thit k mt dm dc ca cu ụ tụ cú nhp kiu gin n bng bờ tụng ct thộp thng cú tit din dng ch T, thi cụng bng phng phỏp ỳc riờng tng dm vi s liu gi nh A - S LIU CHO TRC B rng ch to ca cỏnh dm: chn phm vi Chiu di nhp tớnh toỏn Tnh ti ri u tiờu chun tỏc dng lờn dm Trng lng bn thõn dm trờn mt Hot ti thit k HL93 H s ti trng ca trng lng bn thõn dm H s ti trng ca ti trng phn trờn H s ti trng ca hot ti H s xung kớch H s phõn b ngang tớnh mụmen H s phõn b ngang tớnh lc ct Cỏc h s iu chnh ti trng vừng tng i cho phộp ca hot ti Vt liu: + Ct thộp dc chu lc: + Ct thộp ai: + Bờ tụng: bf = (1,0ữ1,8)m l = 15 (một) DW= 5(KN/m) DC = c A(KN/m) Xe trc DC = 1,25 Dw = 1,5 LL = 1,75 (1+IM) =1,15 mgM = 0,58 mgV = 0,62 =0,95 [ /l ] = 1/800 fy = 420MPa fy = 250MPa fc = 28MPa Xỏc nhn ca giỏo viờn B.NHIM V THIT K -2- Thuyt minh tớnh toỏn Xỏc nh ni lc Chn mt ct v xỏc nh kớch thc dm Tớnh tit din ct thộp dc ch cn thit ng vi mt ct gia nhp B trớ ct thộp theo yờu cu cu to v xỏc nh din tớch cn thit ca cỏc lp ct xiờn B tri ct thộp cho ton dm - B trớ ct thộp dc ch - B trớ ct thộp xiờn - Tớnh v b trớ ct thộp bn cỏnh dm - B trớ ct thộp trờn ton dm (Tớnh toỏn ct ct thộp dc ch,un ct thộp dc ch lờn lm ct xiờn, b trớ ct thộp dc thi cụng ) - V hỡnh bao vt liu Tớnh toỏn dm theo trng thỏi gii hn cng Tớnh toỏn dm theo trng thỏi gii hn v vừng v v nt Thng kờ vt liu ct thộp v bờ tụng cn thit cho mt dm Bn v (kh A1 ) - Mt chớnh dm (cú th v 1/2 dm) cú th hin y ct thộp dc ch,ct thộp xiờn,ct thộp v ct thộp cu to - Cỏc mt ct dm cú th hin th t cho ct thộp dc ch v y ct thộp cn thit - Khai trin y cỏc loi ct thộp cú dm - Cỏc chi tit neo un ni ct thộp - Bng thụng kờ vt liu thộp, bờ tụng v cỏc ghi chỳ cn thit khỏc Lu ý: - Hn np bi ngy thỏng nm 2015 - Nu hon thnh khụng ỳng thi hn s khụng c bo v ỏn BI: Thit k mt dm dc ca cu ụtụ nhp gin n, bng bờ tụng ct thộp thng cú tit din dngch T, thi cụng bng phng phỏp ỳc riờng tng dm vi s liu gi nh -3- NGễ TH HNG QU THUYT MINH TNH TON XC NH S B KCH THC MT CT DM 1.1 Chiu di dm (L) v chiu di nhp tớnh toỏn (l): L = l + ( 0,5 ữ 0, ) = 15 + (0,5 ữ 0, 6) = 15,5 ữ 16m 1.2 Chiu cao dm h: Chiu cao dm chn theo iu kin cng v iu kin vừng Chiu cao cú th chn s b theo cỏc cụng thc sau: 1 h = ữ ữl 10 20 - Chiu cao dm c chn khụng thay i trờn sut chiu di nhp Nờn chn: h = 75 ữ 150cm - Gi s, õy chn chiu cao dm: h=105cm 1.3 B rng sn dm (bw): - Ti mt ct trờn gi ca dm, chiu rng ca sn dm c nh theo tớnh toỏn v ng sut kộo ch, nhiờn õy ta chn b rng sn dm khụng i trờn sut chiu di dm i vi dm gin n nhp nh ( l 20m ) , cú th chn b rng sn dm: bw = 20 ữ 30cm - Gi s, chn b rng sn dm: bw = 20cm 1.4 Chiu dy bn cỏnh (hf): - Chiu dy bn cỏnh chn ph thuc vo iu kin chu lc cc b ca v trớ xe v s tham gia chu lc tng th vi cỏc b phn khỏc, cu khụng cú dm ngang thỡ bn cỏnh nờn chn dy hn i vi dm ỳc ti ch chiu dy bn cỏnh khụng nh hn 1/20 ln khong cỏch trng gia cỏc ng g, nỏch dm hoc sn dm cũn i vi dm ỳc sn thỡ khụng c nh hn 50mm Theo 22TCN-272-05 thỡ h f = b f + 3000 30 165mm ( b f : Khong cỏch trung bỡnh hai tim dm) - Gi s chn chiu dy bn cỏnh: h f = 17cm 1.5.Chiu rng bn cỏnh (b): B rng cỏnh hu hiu i vi dm bờn khụng ly ln hn tr s nh nht ba tr s sau: l vi l l chiu di nhp hu hiu - ( 12h f + bw ) - Khong cỏch tim gia hai dm B rng cỏnh tớnh toỏn ca dm biờn ly bng 1/2 b rng hu hiu ca dm k bờn, cng thờm tr s nh nht ca: -4- - l ( 6h f + 0,5bw ) - Chiu di ca phn cỏnh hng Khi tớnh b rng bn cỏnh dm hu hiu, chiu di nhp hu hiu cú th ly bng khu tớnh toỏn i vi cỏc nhp gin n v bng khong cỏch gia cỏc im thay i mụmen un (im un ca biu mụmen) ca ti trng thng xuyờn i vi cỏc nhp liờn tc, thớch hp c mụmen õm v dng õy, gi s ly: b=60cm 1.6.Chn kớch thc bu dm (b1,h1): Kớch thc phn bu dm phi cn c vo vic b trớ ct thộp ch trờn mt ct dm quyt nh ( s lng thanh, khong cỏch cỏc thanh) Tuy nhiờn chn s b ban u ta cha bit ct thộp ch l bao nhiờu nờn phi tham kho cỏc ỏn in hỡnh v nờn m bo kớch thc cho b rng bu phi b trớ c ti thiu ct ct thộp v chiu cao bu phi b trớ c ti thiu hng ct thộp Cú th chn: - B rng bu dm: b1 = 30 ữ 45cm - Chiu cao bu dm (h1): i vi dm ỳc ti ch thỡ chiu cao phn bu dm khụng c nh hn 140cm v 1/16 khong cỏch trng gia cỏc ng g hoc khong cỏch gia cỏc dm ngang i vi dm ỳc sn thỡ chiu cao phn bu dm khụng c nh hn 125 mm Cú th chn: h1 = 20 ữ 30cm Tip giỏp gia sn dm v bu dm, thng cu to vỏt 1:1 - Gi s chn: b1=35 cm; h1=20cm 1.7 Tớnh s b trng lng bn thõn ca dm trờn 1(m) di: - Din tớch mt ct ngang dm, (hỡnh 2): 0, ì 0, 35 Ac = 0, 60 ì 0,17 + 0, 075 ì + ( 1, 05 0,17 0, 075 0, 075 0, ) ì 0, + 0, + 0,35 +0, 075 ì + 0, ì 0,35 = 0,32 ( m ) - Trng lng bn thõn ca dm trờn di l: DC= Ac c =26 0,32775 = 8,32( KN/m) õy ly trng lng th tớch ca bờ tụng : c =26 KN/m3 1.8 Quy i tit din tớnh toỏn: -5- b hf hf b bw h bw h1 h1 S2 b1 b1 Tiết diện ban đầu Tiết diện quy đổi Hỡnh Quy i tit din Chiu dy cỏnh mi: S1 b bw h = hf + f Chiu dy bu dm mi: h1mới = h1 + 2S b1 bw S1 , S l din tớch ca mt tam giỏc ti ch vỏt (nh hỡnh 1) Thay s, ta cú: - Chiu dy cỏnh quy i: h moi = hf + f ì 28,125 = 18, 41(cm) 60 20 -Chiu cao bu dm mi: h1moi = 20 + ì 28,125 = 23, 75 ( cm ) 35 20 Hỡnh Tit din s b -6- h S1 Hỡnh Tit din tớnh toỏn XC NH NI LC 2.1 Xỏc nh mụ men 2.1.1.V ng nh hng mụmen ti cỏc tit din: - Gi s chiu di nhp tớnh toỏn : l = 15m - Chia dm thnh 10 on tng ng vi cỏc mt ct ỏnh s t n 10, mi on dm di 1,5m - ng nh hng mụmen ti cỏc tit din: Hỡnh ng nh hng mụ men 2.1.2 Tớnh toỏn: tớnh mụ men ti mt ct no ú, ta tin hnh xp ti bt li nht lờn ng nh hng mụ men ti mt ct y Tớnh din tớnh ng nh hng tng ng di ti trng ri u v tớnh tung ng nh hng tng ng di ti trng trung a- i vi TTGH cng , mụ men M ti mt ct th (i) no ú ca dm c xỏc nh theo cụng thc sau: M i ,cd = ( 1, 25.DC + 1,5.DW + 1, 75.mg M PLL ) M + 1, 75.k mg M ( + IM ) LLi , M yi , M b- i vi TTGH s dng, mụ men M ti mt ct th (i): M i , sd = ( 1, 0.DC + 1, 0.DW + 1, 0.mg M PLL ) M + 1, 0.k mg M ( + IM ) LLi , M yi , M Trong cỏc cụng thc trờn: PLL : Ti trng ln ri u (9,3kN/m) LLi ,M : Ti trng trung ca bỏnh xe hot ti thit k ng vi AH mụ men ti mt ct i mg M (1+IM) M K yi , M : H s phõn b ngang tớnh cho mụmen (ó tớnh c h s ln xe m) : H s xung kớch : Din tớch AH mụ men ti mt ct th i, tng ng di ti trng ri u : H s cp ng õy, k = : Tung AH mụ men tng ng di ti trng bỏnh xe ang xột (tim bỏnh xe) Chng hn, xp ti lờn AH mụ men ti mt ct 5: -7- 145kN 145kN 4,3m 35kN TruckLoad 4,3m LaneLoad DW DC 4,85 Đah M5 y2 y1 y3 Hỡnh Xp ti lờn ng nh hng mụ men Mụ men un ln nht ti mt ct gia nhp: ( 1, 25 ì 8,32 + 1,5 ì + 1, 75 ì 0,58 ì 9,3) ì 28,125 + M 5,truck = 0,95 ì = 1652, 794kNm cd +1, 75 ì1ì 1,15 ì 0,58 ì ( 145 ì1, + 145 ì 3, 75 + 35 ì1, ) ( 1, ì 8,32 + 1, ì + 1, ì 0,58 ì 9,3 ) ì 28,125 + M 5,truck = 1027, 053kNm sd = 0,95 ì +1, ì1ì 1,15 ì 0,58 ì ( 145 ì 1, + 145 ì 3, 75 + 35 ì1, ) tin tớnh toỏn ta cú th lp bng theo mu sau: Bng 1-Giỏ tr mụmen M xi Mt Ct (m) y1 (1) (2) 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 (3) 1,35 2,4 3,15 1,02 1,6 yi , M m M itruck , sd M itruck , cd ( kNm ) ( kNm ) y2 y3 (m ) (4) 0,92 1,54 1,86 3,6 3,75 (5) 0,49 0,68 0,57 1,88 1,6 (6) 10,125 18 23,625 27 28,125 (7) (8) 646,979 399,438 1127,404 697,095 1441,274 892,967 1517,067 946,19 1652,794 1027,053 So sỏnh cỏc giỏ tr ghi ct (9) vi ct (10), thy hot ti TruckLoad gõy hiu ng mụ men ln hn so vi hot ti TandemLoad Ta ly giỏ tr ny thit k dm V c biu bao mụmen cho dm TTGH cng : -8- Hỡnh Biu bao mụmem M (KNm) 2.2 Xỏc nh lc ct 2.2.1 V ng nh hng lc ct ti cỏc tit din: Hỡnh ng nh hng lc ct 2.2.2 Tớnh toỏn: tớnh lc ct ti mt ct no ú, ta tin hnh xp ti bt li nht lờn ng nh hng lc ct ti mt ct y Tớnh din tớnh ng nh hng tng ng di ti trng ri u v tớnh tung ng nh hng tng ng di ti trng trung a- i vi TTGH cng , lc ct V ti mt ct th (i) no ú ca dm c xỏc nh theo cụng thc sau: Vi ,cd = ( 1, 25.DC + 1,5.DW ) V + 1, 75.mgV PLL 1V + 1, 75.k mgV ( + IM ) LLi ,V yi ,V b- i vi TTGH s dng, lc ct V ti mt ct th (i): Vi ,sd = ( 1, 0.DC + 1, 0.DW ) V + +1, 0.mgV PLL1V + 1, 0.k mgV ( + IM ) LLi ,V yi ,V Chng hn, xp ti lờn AH lc ct ti mt ct 0; v 5: -9- 145kN 145kN 35kN 4,3m TruckLoad 4,3m LaneLoad DW DC + y1 y2 145kN 145kN 4,3m Đah V0 y2 35kN TruckLoad 4,3m LaneLoad DW DC 0,9 + 0,1 y1 y2 y3 - 10 - Đah V1 ìh Mn 0,851fc' ( b b w ) hf de f ữ a a t: A = a de ữ A = a de ữ = ' 0,85fcb w 0,85 ì18, 41 183643,8 0,85.0,85.2,8 ( 60 20 ) 18, 41 85 ữ = 1348,8 A= 0,85.2,8.20 a = 16,9(cm) > 1.h f = 0,85.18, 41 = 15, 6485 ( cm ) TTH i qua sn gi thit ỳng T phng trỡnh cõn bng hỡnh chiu tớnh din tớch ct thộp chu kộo cn thit: As = = 0,85abw f c' + 0,851 ( b bw ) h f f c' fy 0,85 ì 16,9 ì 20 ì 2,8 + 0,85 ì 0,85 ì ( 60 20 ) ì18, 41ì 2,8 = 54, 62(cm2 ) 42 Chn phng ỏn : + S b trớ: 12 + S hiu thanh: 25 ng kớnh danh nh ca thộp: 25,4 mm (ASTM A615M) + Tng din tớch ct thộp thc t: 61,2 cm2 + B trớ thnh hng, hng 70 70 50 50 70 110 70 50 350 Hỡnh 10 S b trớ ct thộp ch ti mt ct gia dm *Kim tra li tit din: ( -Ta cú: As = 61, cm ) -Khong cỏch t th chu kộo ngoi cựng n trng tõm ỏm ct thộp: ì 50 + ì120 + ì 190 d1 = = 120 ( mm ) 12 - Khong cỏch hu hiu tng ng t th chu nộn ngoi cựng n trng tõm ct thộp chu kộo: d e = h d1 = 1050 120 = 930 ( mm ) = 93 ( cm ) - Lỳc ny, chiu cao vựng nộn : - 13 - c= 61, ì 42 0,85 ì 0,85 ì 2,8 ì (60 20) ì18, 25 = 26, 71( cm ) (cm) 0,85 ì 2,8 ì 20 ì 0,85 a= 1.c = 26, 71ì 0,85 = 22, 7cm Trc trung ho qua sn - Mụmen khỏng tớnh toỏn: a M r = M n = 0,85 f c'bw a d e ữ+ 0,851 f c' ( b bw ) h f ì h f de ữ = 1936, 03kNm 22, 0,85 ì 2,8 ì 20 ì 22, ì 93 ữ = 1936, 03kNm M r = M n = M r = M n = 0,9 0,85 ì 18, 25 +0,85 ì 0,85 ì 2,8 ì 40 ì18, 41ì 93 ữ Nh vy: M r = 1936, 03kNm > M u = 1652, 794kNm Dm kh nng chu mụmen *Kim tra lng ct thộp ti a: c 26, 71 = = 0, 29 < 0, 42 Tho de 93 *Kim tra lng ct thộp ti thiu: = As f' 61, = = 0, 0192 > 0, 03 c = 0, 002 Tho Ag 3192, 65 fy Ag = 18, 41ì 60 + 20 ì ( 105 18, 41 23, 75 ) + 23, 75 ì 35 = 3192, 65 ( cm2 ) V BIU BAO VT LIU tit kim thộp, s lng ct thộp chn tớnh vi mt ct cú mụmen ln nht s ln lt c ct bt i cho phự hp vi hỡnh bao mụmen Ti mi v trớ tit din cú s thộp ct bt i, phi luụn m bo iu kin: M r M u S thộp ct bt i luụn m bo tớnh i xng v phự hp vi yờu cu cu to Cú ớt nht 1/3 s ct thộp ch c kộo v neo gi Khụng c ct hoc un ct thộp gúc ct thộp Khụng c ct cnh trờn cựng mt ct Ti mi mt ct phi xỏc nh li din tớch ct thộp, v trớ trc trung ho, chiu cao ng sut tng ng v mụmen khỏng tớnh toỏn ti tit din cú ct thộp Do ú ta cú bng sau: - 14 - 110 Ln ct 1, (B-B) 110 Ln ct 2, (C-C) - 15 - 110 S ln ct S thộp cũn li 12 ( As cm ) d1 ( cm ) d e ( cm ) a ( cm ) 61,2 12 93 22,7 10 51 10,6 94,4 15 40,8 10,25 94,75 12 30,6 9,67 95,33 Cũn li V trớ TTH M r ( kNm ) 1936,03 1652,794 1675,258 1517,067 1368,738 1441,274 Qua cỏnh 1050,61 1127,404 phng phỏp ni suy, xỏc nh v trớ mt ct, tc l im ct thộp lý thuyt: (1) V trớ mt ct S thộp cũn li (2) Gia dm, cỏch gi 7,5m Cỏch gi 6,88m Cỏch gi 5,7m Cỏch gi 3,52m M itruck ,cd Mr ( kNm ) ( kNm ) (2) (3) (4) 12 1936,03 1652,794 10 1675,258 1517,067 1368,73 1441,274 1050,61 1127,404 - 16 - ( kNm ) Qua sn Qua cỏnh Qua cỏnh Ln ct 3, (D-D) Mt ct M itruck ,cd *Hiu chnh biu bao mụmen: - Lng ct thộp ti thiu phi tha món: M r { 1, M cr ;1,3M u } Khi M u 0,9M cr thỡ iu kin lng ct thộp ti thiu s l M r 1,3M u iu nycú ngha l kh nng chu lc ca dm phi bao ngoi ng - Xỏc nh mụmen khỏng nt: M cr = f r M u M u 0,9M cr Ig yt + Din tớch ca mt ct ngang:Ag Ag = 18, 41ì 60 + 20 ì ( 105 18, 41 23, 75 ) + 23, 75 ì 35 = 3192, 65 ( cm2 ) -V trớ trc trung ho:yt= yt= 18, 41ì 60 ì (105 18, 41 105 18, 41 23, 75 35.23, 752 ) + (105 18, 41 23, 75).20 23, 75 + ữ+ 2 3192, 65 Yt = 57,95cm Mụmen quỏn tớnh ca tit din nguyờn: Ig Ig = 60 ì18, 413 18, 41 + 60 ì 18, 41ì 105 57,95 ữ + 12 20 ì ( 105 18, 41 23, 75 ) 105 18, 41 23, 75 + + 20 ì ( 105 18, 41 23, 75 ) ì 57,95 23, 75 ữ 12 2 35 ì 23, 753 23, 75 + + 35 ì 23, 75 ì 57,95 ữ 12 =>Ig=3840284,372(cm4) -Cng chu kộo un ca bờtụng: fr f r = 0, 63 f c' = 0, 63 28 = 3,33 ( MPa ) =>Vy momen nt l: I 3840284,372 ì108 M cr = f r g = 3,33.103 ì = 220, 676 ( kNm ) yt 58,95 ì102 -Tỡm v trớ m Mu=1.2Mcr v Mu=0.9Mcr tỡm c cỏc v trớ ny ta xỏc nh khong cỏch x1,x2 ni suy tung ca biu momen ban u Mu=1,2Mcr= 1,2ì220,676=264,81(kNm) x2=780 (mm) Mu=0.9Mcr=0,9ì220,676=198,61(kNm) x1=580 (mm) -Ti on Mr 1,2Mcr ta gi nguyờn biu Mu -Tron on 0,9McrMr1,2Mcr v n nm ngang vi giỏ tr 1,2Mcr -Ti on Mu0.9 Mcr v ng Mu= Mu - 17 - BIU BAO MễMEN SAU KHI HIU CHNH *Xỏc nh im ct lý thuyt: im ct lý thuyt l im m ti ú theo yờu cu v un khụng cn ct thộp di hn xỏc nh im ct lý thuyt ta ch cn v biu mụmen tớnh toỏn M u v xỏc inh im giao biu Mu *Xỏc nh im ct thc t: -T im ct lý thuyt kộo di v phớa momen nh hn mt on l Chiu di ny ly giỏ tr ln nht giỏ tr sau: +Chiu cao hu hiu ca tit din:d=h-ds=1050-120 =930(mm) +15 ln ng kớnh danh nh=15ì25,4=381(mm) + ln chiu di nhp = ì15000=750(mm) Chn l1=930mm - Chiu di phỏt trin lc l d:Chiu di ny khụng c nh hn tớch s chiu di trin khai ct thộp c bn ldb vi cỏc h s iu chnh, ng thi khụng nh hn 300(mm).Trong ú, l db ly giỏ tr lon nhat hai giỏ tr sau: 0, 02.510.420 ldb = = =809,59 (mm) 28 ldb=0.06ìdbìy=0.06ì25,4ì420=640,08 (mm) Trong ú:Ab l din tớch 25 db l ng kớnh 25 =>Chn ldb=809,6(mm) -H s iu chnh lm tng ld: 54, 62 -H s iu chnh lm gim ld= == =0,892 61, - 18 - Act =54,62 (cm2) l din tớch cn thit tớnh toỏn Att =61,2(cm2) l thc t b trớ =>Vy ld=809,6.1.0,892= 722,16(mm) Chn ld=730(mm) Trờn c s ú ta v biu bao vt liu nh sau: Vi V.TNH TON CHNG CT - Biu thc kim toỏn:.Vn>Vu Vn:Sc khỏng ct danh nh, c ly bng giỏ tr nh hn ca:Vn=Vc+Vs Hoc Vn=0.25xcxbvxdv(N) Vc=0.083xx xbvxdv A f d (cot g + cot g ) sin Vs= v v v S Trong ú: +bv: B rng bn bng hu hiu, ly bng b rng bn bng nh nht chiu cao dv,vy bv=bw=20cm +dv: Chiu cao hu hiu +S(mm): C ly ct thộp +: H s ch kh nng ca bờtụng b nt chộo truyn lc kộo +: Gúc nghiờng ca ng sut nộn chộo + , :oc xỏc nh bng cỏch tra th v tra bng +: Gúc nghiờng ca ct thộp ngang vi trc dc , =900 +: H sú sc khỏng ct, vi bờtụng thng, =0.9 +Av: Di n t ớch c t th ộp b c t c ly s (mm) +Vs: Kh nng chu lc ct ca ct thộp(N) +Vc: Kh nng chu lc ct ca bờtụng(N) +Vu: Lc ct tớnh toỏn Bc 1:Xỏc nh chiu cao chu ct hu hiu dv a dv=max{0.9 de;0.72h; de - } ` de(mm) a(mm) 0.9 de de-a/2 0.72h dv(mm) 12 930 227 837 816,5 756 837 10 944 138,46 849,6 869 756 849,6 947,5 110,77 852,75 887,5 756 887,5 Bc 2:Kim tra iu kin chu lc ct theo kh nng chu lc ca bờtụng vựng nộn Xột mt ct cỏnh gi mt on dv, xỏc nh ni lc trờn ng bao bng phng phỏp ni suy - 19 - iu kin kim tra l lc ct V u ti mi mt ctfc =24,94MPa 0,8fr =2,664 MPa =>Vy mt ct b nt Boc 2: Kim tra b rng vt nt - iu kin kim tra: fsk=7,21(cm) -Khi ú din tớch phn bờtụng cú cựng trng tõm vi trng tõm ct thộp chu kộo l: dt A = 350 ì 200 + 72,12 + ( 350 ì 72,1) ì 72,1 = 90036,59 ( mm2 ) A= =7503,049 (mm2) Z:Thụng s b rng vt nt,xột iu kin bỡnh thng Z=30000N/mm 30000 = (N/mm2)=415,96Mpa = ( 50 ì 7503, 049 ) 0,6.fy=0.6x420=252MPa fsa=252Mpa *Tớnh toỏn ng sut s dng ct thộp -Tớnh din tớch tng ng ca tit din b nt Es=2x105Mpa Ec=0,043.c1,5 =0,043x26001,5 x 28 =30165,289 (Mpa) -T l mụun n hi gia ct thộp v bờtụng: n= ì 105 =6,63 30165, 289 => chon n=7 -Xỏc nh v trớ trc trung ho da vo phng trỡnh mụmen tnh vi trc trung ho bng khụng: S= hì(b-bw)ì+bwì(h-y) -n ìAsì(y-d1) - 24 - 18, 41 (105 y ) ) + 20.(105 y ) 7.61, 2.( y 12) = 2 Gii c y=88,27(cm) -Tớnh ng sut ct thộp :s=n (y-d1) Ma:Mụmen tớnh toỏn trng thỏi gii hn s dng (Ma=1757,63KN.m) -Tớnh mụmen quỏn tớnh ca tit din ó b nt: S = 18, 41.(60 20).(105 y Icr= I cr ( b bw ) h f 12 h b ( h y) + h f ( b bw ) h y f ữ + w + nAs ( y d1 ) 60 20 ) 18, 413 ( = + 18, 41 12 18, 41 20 ( 105 88, 27 ) ( 60 20 ) 105 88, 27 ữ + +7.61, ( 88, 27 12 ) = 2585766,552(cm ) 1652, 794.106 (882, 120) = 226, 21( MPa) 2585766,552.104 fs=226,21 (MPa)< fsa=312 (MPa) tho fs= VII.TNH TON VếNG DO HOT TI GY RA: -Xỏc nh v trớ bt li nht ca xe ti thit k: 145KN 145KN 4,3m X 35KN 4,3m l/2 l/2 l Đảh y1/2 L 48EI - tỡm v trớ bt li ta ch cn xột na nhp 0 ( M cr 327, 04 ) =( ) = 0, 00644 Ma 1757, 63 +Ie l mụmen quỏn tớnh h hiu i vi cỏc cu kin ó nt Ie=( ) ìIg+ Icr Ie=0,00644ì5416784,214+(1-0,00644)ì 3358541,585 =3328955,627 (cm4) I=Ie=3328955,627 (cm4)=0,0332 (m4) - Thay s ta c vừng y=0,0388 (m)=38,8mm *Tớnh toỏn vừng ti gi nhp dm gin n hot ti gõy ra: - vừng ta va tớnh trờn cha tớnh n h s phõn b ngang v h s xung kớch.Bõy gi ta phi xột n cỏc h s ny - Kt qu tớnh toỏn vừng ch mt mỡnh xe ti thit k: f1=k.mg.(1+IM).y=0,5ì0,56ì1,2ì38,8=13,0368(mm) - 26 - vừng ti trng ln: 5.(0, 65.0, 0093).194 = 2,1.105 (m) = 0, 021(mm) (m) yL= = 384.31789,93.0,337 vừng 25% xe ti thit k cựng vi ti trng ln thit k: f2=0.25ìmgì(1+IM)ìy+yL=0.25f1+yL=0,25ì13,0368+0,021=3,2802 (mm) fmax=max{f1;f2}=13,0368 (mm) fmax =12,8688(mm)< Lì =19000ì =23,75(mm) t yờu cu - 27 - [...]... Mặt cắt ngang dầm T= A s f y s Biểu đồ biến dạng *Trỡnh t tớnh toỏn tit din ch T nh sau: - Gi s khai thỏc ht kh nng chu lc ca tit din: M 1652, 794 M r = .M n = M u M n = u = = 1836, 438( KNm) 0,9 - Gi s ct thộp chu kộo ó b chy do: f s = f y Phng trỡnh xỏc nh chiu cao vựng nộn : ìh a Mn = 0,85fc' b w a de ữ+ 0,851fc' ( b b w ) hf de 1 f ữ 2 2 - 12 - Biểu đồ ứng suất ìh Mn 0,851fc' (
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án bê tông cốt thép chuẩn, đồ án bê tông cốt thép chuẩn, đồ án bê tông cốt thép chuẩn