câu hỏi bảo vệ môn đồ án bê tông cốt thép

10 473 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2016, 19:46

đề cơng đồ án tốt nghiệp nội dung I Phần kiến trúc: 1.Giới thiệu công trình: +Tên công trình, nhiệm vụ chức công trình +Chủ đầu t +Địa điểm xây dựng, vị trí giới hạn Địa điểm xây dựng, hình dạng diện tích khu đất Vị trí giới hạn:nêu rõ công trình tiếp giáp theo hớng Đ-T-N-B +Quy mô công suất cấp công trình +Các điều kiện liên quan đến thi công sử dụng công trình 2.Các giải pháp thiết kế kiến trúc công trình(tìm hiểu) a,Giải pháp mặt Nêu rõ yêu cầu dây chuyền công (CN) Dựa vào dc để phân tích hợp lý phòng chức diện tích phụ trợ khác nh: hành lang, sảnh, ban công, lôgia cầu thang tầng phan đoạn B,Giải pháp cấu tạo mặt cắt : Phân tích cấu tạo kiến trúc thông qua mặt cắt công trình:cao độ tầng kích thớc kiến trúc cấu kiện C,Giải pháp thiết kế mặt đứng,hình khối không gian công trình: Mô tả mặt đứng phân tích tính hài hoà hợp lý kiến trúc công trình với tổng thể kiến trúc quy hoạch công trình xung quanh 3.Các giải pháp kỹ thuật tơng ứng công trình: +Giải pháp thông gió chiếu sáng +Giải pháp bố trí giao thông mặt theo phơng đứng giao thông hạng mục công trình +Giải pháp cung cấp điện nớc thông tin +Giải pháp phòng hoả 4.Giải pháp kết cấu: +Sơ lựa chọn bố trí lới cột,bố trí khung chịu lực +Sơ đồ kết cấu tổng thể vật liệu sử dụng, giải pháp móng dự kiến II phần kết cấu: 1.Lập mặt nằng kết cấu tầng,đặt tên cho cấu kiện tiến hành lựa chọn sơ kích thớc cho cấu kiện Lựa chọn lập nsơ đồ tính cho cấu kiện chịu lực(khung phẳng khung không gian) Xác định tải trọng tác dụng lên công trình(theo cấu tạo kiến trúc theo TCVN2737-95) +Xác định loại tải trọng tác dụng lên sàn:tĩnh tải,hoạt táìan, hoạt tải mái, hoạt tải gió(daN/m2,KG/m2) +Tính toán dồn tải khung cho trờng hợp riêng rẽ,lập sơ đồ dồn tải theo mặt kết cấu(daN/m,KG/m,daN,KG) +Vẽ sơ đồ tải trọng cho trờng hợp tải trọng lên sơ đồ tính khung Xác định nội lực khung,tổ hợp tải trọng lựa chọn cặp nội lực nguy hiểm +Phân tích lựa chọn phơng pháp xác định nộ lực cho khung +tiến hành xác định nội lực cho khung riêng rẽ +Thống kê nội lực tìm nội lực nguy hiểm Thống kê nội lực Tổ hợp:nguyên tắc tổ hợp ,kết tổ hợp,chọn ấn định cặp nội lực tính toán cho phần tử khung Thiết kế phần tử khung: dầm, cột, 6.Thiết kế cấu kiện khác sàn, cầu thang,dầm phụ(do GVHD cho sinh viên) (thể từ 4ữ5 A1) III phần thi công theo yêu cầu thầy hớng dẫn thi công IV tài liệu tham khảo: 1.Hồ sơ kiến trúc giáo trình kiến trúc 2.tiêu chuẩn tải trọng tác động 2737-95 3.Tiêu chuẩn thiết kế kêt cấu BTCT 4.tiêu chuẩn thiêt kế móng 5.Giáo trình học kết cấu 6.Giáo trình kết cấu BTCT 7.Các tài liệu chuyên môn khác câu hỏi bảo vệ đồ án tốt nghiệp I kiến trúc 1.Tên công trình,chức công trình,quy mô diện tích sử dụng,về công suất, 2.Vị trí công trình,hớng mặt đứng 3.Chức tầng, phòng khu khác Vị trí khu ƯC phù hợp cha? 4.Giao thông phòng tầng, tầng nhà giải pháp gì?Biện pháp thoát ngời có hoả hoạn hợp lý cha? 5.Giải pháp thoát nớc mái,nớc thải tầng xuống tầng một? 6.Giải pháp thông gió, chiếu sáng tự nhiên hay nhân tạo, hợp lý cha? II kết cấu 1.Hệ kết cấu chịu lực công trình gì?Tại lại chọn ? 2.Khi tách đợc khung phẳng khối khung không gian để tính? 3.Sơ đồ tính khung phẳng, tiết diện ngàm chân cột đâu?Chiều dài cột dầm đa vào tính toán lấy ntn? 4.Tiết diện dầm ,cột chọn phụ thuộc? Tại lại mở rộng tiết diện dầm, cột theo phơng mặt phẳng uốn? 5.Chiều dày phụ thuộc yêu cầu gì?Cái đánh giá hợp lý chiều dày 6.Các tải trọng tác dụng vào khung phẳng tính? 7.Thế tĩnh tải,thế lã hoạt tải? 8.Diện tích truyền tải trọng lên dầm cột? 9.Cách xác định loại tải trọng: tập trung, phân bố tác dụng lên dầm? 10.Cách xác định tải trọng tác dụng lên cột,tại nút khung 11.tại phải xác định khung chịu tác dụng trờng hợp tải trọng (tĩnh tải, hoạt tải,gió trái,gió phải) 12.Nguyên tắc phân phối tải trọng gió cho khung, lõi, vách(Lờy hệ kết cấu đợc tính để trình bày 13.Thế độ cứng tơng đối theo tầng,độ cứng tuyệt đối khung? 14.Cách xác định độ cứng lõi,vách,khung 15.Thế tâm cứng? 16.Khi tính nội lực máy số mliệu đa vào ? 17.Kiểm tra số liệu đa vào sơ đúng? 18.Dầm cần tổ hợp nội lực ,ở tiết diện nào? 19.Cột " "" " 20.Chiều dài tính toán cột? 21.Khi tính cốt thép đối xứng cho cột 22.Chức cốt dọc chịu lực,cốt dọc cấu tạo(cột,dầm,bản)? 23.Chức cấu tạo cốt đai cột(dầm)? 24.Phân biệt nhịp tính toán dầm tính toán theo sơ đồ khớp dẻo,theo sơ đồ đàn hồi? 25.Chức của: +cốt thép treo +đoạn nối chồng cốt thép +cốt đai bố trí dày đoạn nối cốt thép cột +đoạn kéo dài cốt thép dọc chịu kéo W 26.Cách tính toán cốt thép cho lõi thang máy? 27.Nội lực để tính thép theo sơ đồ khớp dẻo ,nl theo sơ đồ đàn hồi có khác nhau? 28.Lấy tải trọng tính móng nh nào? 29.Căn chọn phơng án móng,chiều dài cọc,tiết diện cọc(so với đài cọc)? 30.Mác bê tông cọc phụ thuộc? 31.Tác dụng cốt thép dọc,cốt đai, lới thép gia cố đầu cọc, thép bao đầu cọc cọc? 32.Cơ sở tách khung dọc để tính: +Khi A>2B,độ cứng theo phơng dọc lớn mặt hình chữ nhật,tải trọng tác dụng, số bớc cột, độ cứng 33.Phân biệt nút khung nhà thấp tầng với nhà cao tầng? (Nhà cao tầng thép nút khung đặt nhiều hơn,có neo cốt thép) 34.Sự làm việc khác hai góc cầu thang? 35.Hệ số nhóm cọc? 36.Dầm trực giao làm việc nh dầm liên tục nhng tính toán nh dầm đơn giản? 37.Giải pháp cấu tạo cho sàn panel trở thành cứng? 38.Tính ổn định cột chiều cao cột lớn? 39.Tính tổng thể sàn làm việc với khung,nhng tính thép cho sàn tách riêng?(Sàn tính theo sơ đồ khớp dẻo sơ đồ đàn hồi((với khu WC ))hoặc sơ đồ dầm giả tạo độ võng lớn) 40.Móng có hai cột lấy tải trọng? Chuyển tải trọng trọng tâm tiết diện đài cọc,tổ hợp nội lực,đa dầm đơn giản có hai gối tựa hai cột 41.Cốt thép mũ sàn có tác dụng ? 42.Tính dầm chiếu tới,chiếu nghỉ?(sơ đồ siêu tĩnh có tải tập trung giữa) 42.Dầm công sôn? 43.Cốt thép chịu lực cầu thang? 44.Cốt thép chỗ hai cột có tiết diện thay đổi? 45.Giằng móng :tính thép chọn chiều cao? 46.Sức chịu tải phá hoại cọc phụ thuộc? 47.Bố trí cốt thép chỗ tiếp giáp M+ M- (ở sàn)? 48.Cọc đóng chịu kéo nào? 49.Cột tròn khác cột vuông?(cột tròn chịu nén từ ra) 50.Cách khắc phục sơ đồ tính so với làm việc thực tế?(tính hai khung vuông góc) 51.Điểm xa từ cửa công trình tới cầu thang? 52.Giằng móng đặt hay dới cách có lợi? 53.Làm đợc nội lực ô bản? 54.Tải trọng truyền vào dầm phụ? 55.Chiều dày tớng thang máy,tại thay đổi bề dày bên mà bên ngoài? 56.Kiểm tra ổn định cục chỗ tiếp giáp cột dầm EJC EJD?(kiểm tra chọc thủng) 57.Liên kết hệ vách khung thông qua gì?(sàn) 58.Cách giảm trọng lợng dầm? 59.Giảm tiết diện dầm?(nội lực cột tăng) 60.Tính ván khuôn đài cọc tải trọng tác dụng?(tải trọng bt+dầm,bề dày+khoảng cách nẹp cứng) 61.Nội lực tờng chắn?Tải trọng tính toán với bể ngầm?(tt thân,hoạt tải,áp lực đất +nớc,áp lực nớc ngầm,chú ý kiểm tra đẩy thi công trợt bể) 62.Liên kết khớp thành nắp bể?(cấu tạo nút cứng để tránh nứt nớc ngầm vào thành bể Tính toán khớp dẻo thiên vể an toàn) 63.Đài cọc làm việc phát sinh nội lực gì?(Chịu uốn nén cột gây ra) 64.Chỉ trờng hợp mômen lớn đặt tải cách tầng cách nhịp? 65 Diện tích thép cọc nhồi,hàm lợng? III Phần thi công Nguyên tắc bố trí cần trục tháp?+với xa phía,khoảng cách an toàn Bố trí giá đài nh để di chuyển ít? Chọn lực ép cọc thi công? +[P]=MAX[Pd,Pv],đảm bảo (1.5ữ2)*Pdk Tại dùng giáo thép? Cốt tự nhiên cốt 0.00 có trùng không? Đặt giá cho cọc góc? Mạch dừng bt sau hoàn thiện phần ngầm?(mạch dừng cao mặt đất tự nhiên 20ữ30cm) Biện pháp đổ bt nút? Giữ thành dày hay mỏng,ntn tốt? Chú ý thi công móng lõi móng cột? Tính vk đổ bt pp khác nhau: bơm bt, thủ công ,cần trục?Khi bơm bt độ sụt bao nhiêu?(12cm) Thời gian lắp vk dầm sàn sau tháo lắp vk cột? Cách phân đoạn cọc? Cách tính máy ép đối trọng? Số lợng vk chịu lực không chịu lực? Ván khuôn từ tiết diện tròn chuyển sang tiết diện vuông neo cốt thép cột trờng hợp xử lý ntn?(Ko cốt thép từ cột vuông bên xuống cột tròn dới) Dung dịch Bentonile? Bố trí mặt nằng móng? Cơ sở để tính tiến độ? Hệ thống giáo hai bên nhà?(chỉ dùng hoàn thiện) Khi dùng sơ đồ mạng,sơ đồ ngang,sơ đồ xiên? Đặc điểm Ưu điểm Sơ đồ ngang Dễ lập,dễ hiểu Thể đợc phần tơng đối trình tự thực công việc mối liên hệ cv Thể nhng thông tin cần thiết trình quản lý Nhợc điểm Thể không rõ mối quan hệ trình ,những tuyến công tác có tính chất định đến thời gian xd.Không cho Sơ đồ xiên Ngoài u điểm SĐN thể đợc không gian trình sản xuất.Dễ kiểm tra chỗ chồng chéomặt trận công tác trình với nhau.Khi thi công công trình giống dế phát chu kỳ Không cho phép tối u hoá thời gian,không cho biết tuyến công tác chủ yếu,tên công trình khó ghi sơ đồ Sơ đồ mạng Thể đợc mối quan hệ công việc,những tuyến công tác chủ yếu định đến Txl ,có thể cho phép việc tự đọng hoá tính toán,tự động hoá tối u số trình sản xuất Phải có trình độ định hiểu biết phơng pháp lập tối u hoá SĐM.Những kiện lớn tính thủ công khó đòi hỏi phải dùng máy tính.Khó vẽ biểu đồ sử dụng tài phép cách tốt nhât để tối đa hoá cv nguyên,muốn vẽ phải chuyển sang sơ đồ ngang.chỉ áp dụng cho công trình có quy mô lớn có hiệu Khi chiều cao dầm h
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi bảo vệ môn đồ án bê tông cốt thép, câu hỏi bảo vệ môn đồ án bê tông cốt thép, câu hỏi bảo vệ môn đồ án bê tông cốt thép