Quyết định số 172016QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ : Về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3 343 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2016, 14:52

SốKý hiệu172016QĐTTgNgày ban hành05052016Ngày có hiệu lực20062016Người kýNguyễn Xuân PhúcTrích yếuVề áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchCơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủPhân loạiQuyết định Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 09.05.2016 10:26:53 +07:00
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 172016QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ : Về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quyết định số 172016QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ : Về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quyết định số 172016QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ : Về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn