bài tập lớn học kỳ môn luật hình sự module 2

11 467 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2016, 06:10

Bài tập lớn học kỳ môn luật hình module MỤC LỤC ĐỀ RA:………………………………………………………………… TRẢ LỜI…………………………………………………………………1 1, Hành vi A B cấu thành tội gì? Tại sao? 2, Trường hợp C D biết súng giả, chống cự lại, A B không lấy tài sản trách nhiệm hình A, B giải nào? Tại sao? …………………………………………………………… E có phạm tội không? Tại sao? ……………………………………….7 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………… Đinh Thị Lê – 350144 – Lớp N06 – TL1 – Nhóm 1 Bài tập lớn học kỳ môn luật hình module ĐỀ RA: A B có ý định chiếm đoạt tài sản người khác Để việc chiếm đoạt thuận lợi chúng tìm mua súng Sau thời gian tìm mua súng không được, chúng cửa hàng đồ chơi trẻ em mua súng nhựa Một hôm, A B đem súng bờ sông (nơi niên hay ngồi hóng mát) Bọn chúng gặp C, D ngồi bên cạnh xe máy A rút súng doạ: “ngồi im không tao bắn chết” Tưởng súng thật lo lắng cho tính mạng nên B lấy xe máy mang C D phản ứng A, B đem xe máy bán cho người quen E 8.000.000 đồng ăn tiêu hết Hỏi: Hành vi A B cấu thành tội gì? Tại sao? (3 điểm) Trường hợp C D biết súng giả, chống cự lại, A B không lấy tài sản trách nhiệm hình A, B giải nào? Tại sao? (2 điểm) E có phạm tội không? Tại sao? (2 điểm) Đinh Thị Lê – 350144 – Lớp N06 – TL1 – Nhóm Bài tập lớn học kỳ môn luật hình module TRẢ LỜI 1, Hành vi A B cấu thành tội gì? Tại sao? Hành vi A B cấu thành tội cướp tài sản theo khoản Điều 133 BLHS: Tội cướp tài sản xâm phạm trực tiếp sở hữu công dân, đồng thời xâm phạm tính mạng sức khỏe người, tác động xấu đến trật tự, an toàn xã hội thực tế xả nhiều Thứ nhất, dấu hiệu chủ thể tội phạm: Chủ thể tội có lực trách nhiệm hình Bởi tình không nêu không nhắc đến độ tuổi cụ thể tình trạng lực trách nhiệm hình A B nên ta khẳng định A B đủ tuổi chịu trách nhiệm hình thời điểm thực hành vi phạm tội có đầy đủ khả nhận thức khả điều khiển hành vi cảu Thứ hai, dấu hiệu khách thể tội phạm: Hành vi A B xâm phạm đến đồng thời hai quan hệ xã hội pháp luật hình bảo vệ Bằng vi cảu mình, người phạm tội cướp rài sản xâm phạm trước hết đến thân thể, đến tự đến người để qua xam phạm sở hữu.Sự xâm hại hại quan hệ xã hội chưa thể hiệ hết chất nguy hiểm hành vi cướp Do vậy, hai quan hệ xã hội bị xâm phạm coi khách thể trực tiếp tội cướp tài sản Mục đích người phạm tội nhằm vào sở hữu việc xâm hại đến quan hệ nhân thân xét mặt phương tiện để đạt mục Đinh Thị Lê – 350144 – Lớp N06 – TL1 – Nhóm Bài tập lớn học kỳ môn luật hình module đích Đó quan hệ nhân thân quan hệ sở hữu công dân mà củ thể tài sản C D Thứ ba, Dấu hiệu mặt chủ quan tội phạm: Lỗi ngườ phạm tội lỗi cố ý trực tiếp thực hành vi phạm tội, người phạm tội biết có hành vi dùng vũ lực biết có hành vi đe dọa dùng vũ lực ngya tức khắc biết có hành vi làm cho người bị công lâm vào tình trạng chống cự Người phạm tội mong muốn hành vi đè bệp làm tê liệt chống cự người bị công, để thực mục đích chiếm đoạt tài sản Mục đích chiếm đoạt dấu hiệu thuộc mặt chủ quan tội cướp tài sản Việc thực hành vi khác quan trình bày trở thành hành vi phạm tội tội cướp tài sản việc thực hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản Lỗi trường hợp lỗi cố ý, A B nhận thức rõ hành vi bị pháp luật cấm, thấy trước tác hại hành vi gây thực Trong trường hợp không nói rõ đổ tuổi A B nên ta khẳng định A B đủ tuổi đủ lực trách nhiệm hình Thứ tư, Dấu hiệu mặt khách quan tội phạm: Mặt khách quan tội đặc trưng thủ đoạn bạo lực mà điều luật miêu tả rõ củ thể là: “ Dùng vũ lực đe dọa, dùng vũ lực tức khắc có hành vi khác làm cho người bị thiệt hại lâm vào trạng chống cự nhằm chiếm đoạt tài sản công dân” Dùng vũ lực hiểu dùng sức mạnh vật chất( tay công cụ thích hợp) công người đó, có khả gây nguy hại đến tính Đinh Thị Lê – 350144 – Lớp N06 – TL1 – Nhóm Bài tập lớn học kỳ môn luật hình module mạng, sức khỏe người làm tê liệt phản kháng họ ( đánh, chém, bắn…) Việc dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản công dân người bị công người mà chúng cho cản trở chúng lấy tài sản này, thông thường chủ sở hữu Việc dùng vũ lực thông thường tiến hành cách công khai ( kẻ phạm tội ý định che dấu việc chiếm đoạt tài sản, nạn nhân biết bị công), tiến hành cách lút bí mật ( bất ngờ đánh nạn nhân từ đàng sau làm cho nạn nhân bị ngất, nữa, lút cho uống thuốc độc dẫn đến chết người…) Như vậy, trường hợp A B dùng súng (đe dọa dùng vũ lực) C D làm cho C D tê liệt phản kháng họ Tuy súng nhựa A B dọa bắn mà xúng lại loại vũ khí nguy hiểm mà người chuyên môn khó phận biệt thật gải C D lại bị đe dọa nên việc họ nhầm súng thật hoàn toàn bình thường Đe dọa dùng vũ lực tức khắc hiểu đe dọa dùng lập tức, chỗ sức mạnh vật chất nói người bị công không chịu khuất phục Nhằm làm tê liệt ý chí chống cự người ( việc giơ súng lên dọa A B làm cho C D phải để lại tài sản) Việc đe dạo nhằm làm cho người bị tiến công tin lo sợ họ bị nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe chống lại, mà không để kêu cứu thường kết hợp với việc dùng vũ khí ( dao, súng) với thái độ cử chỉ, lời nói thích hợp ( hăng, thô bạo ) để tạo nên cảm giác nên việc dùng súng giả giống thật A B để tạo mối lo sợ coi dùng súng thật phương diện định tội Đinh Thị Lê – 350144 – Lớp N06 – TL1 – Nhóm Bài tập lớn học kỳ môn luật hình module Làm cho người khác bị công lâm vào tình trạng chống cự được, dùng thủ đoạn bạo lực khác làm cho người bị công biết việc xảy cách chống cự được, không bị nguy hại đến tính mạng, sức khỏe không nhận thức việc xảy Việc dùng thủ đoạn bạo lực nói nhằm chiếm đoạt tài sản công dân, thủ đoạn thông thường thủ đoạn trước với hành vi chiếm đoạt tài sản Khi tiến hành thủ đoạn này, tức xâm phạm đến nhân thân người bị công – hai khách thể tội Cho nên mặt pháp lý, tội cướp coi hoàn thành, không kể sau có thực chiếm đoạt tài sản hay không Vật thể bị chiếm đoạt, hình thức chiếm đoạt tài sản công dân, phải tài sản người khác, mà phải có gái trị vật chất định, thường vật chủ yếu ( tiền, vàng, đồ vật…), dạng giấy tờ có giá trị tài sản tức giấy tờ cho phép mang theo lĩnh tiền, hàng ghi giấy như: séc vô danh; công trái quốc gia; vé trúng sổ số… Tài sản mà A B chiếm đoạt xe máy ( vật có giá trị 8.000 000 đồng) tài sản C D thỏa mãn vật thể có giá trị Thứ năm, hậu quả: Hậu tội cướp giật tài sản trước hết thiệt hại tài sản, có thiệt hại tính mạng, sức khỏe thiệt hại khác Có dấu hiệu công khai với chủ tài sản Làm cho chủ tài sản tê liệt ý chí khó kháng cự bị đe dọa Tội cướp tài sản tộiphạm nghiêm trọng nên nhà làm luật không quy định pahir cướp tài sản tội phạm cấu thành, mà cần có hành vi Đinh Thị Lê – 350144 – Lớp N06 – TL1 – Nhóm Bài tập lớn học kỳ môn luật hình module dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực tội phạm hoàn thành Nhưng trường hợp cướp tài sản lớn thuộc trường hợp quy định khoản 2, khoản 3, khoản Điều 133 BLHS tùy theo giá trị tài sản bị chiếm đoạt A B cướp xe máy cảu C D mang bán 000.000 đồng nên A B không thuộc trường hợp cướp tài sản có giá trị lớn mà phạm tội quy định khoản Điều 133 BLHS Thứ sáu, hình phạt: Tội có khung hình phạt theo Điều 133 Và người sử dụng vũ khí súng nhựa để đe dọa người bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản người bị hại tưởng súng thật nên sợ hãi mà giao tài sản cho người không thuộc trường hợp cướp có sử dụng vũ khí, súng giả không coi vũ khí Từ pháp lý ta khẳng định A B phạm tội cướp giật tài sản theo khỏa Điều 133 BLHS, nên A B bị phạt tù từ ba năm đến mười năm 2, Trường hợp C D biết súng giả, chống cự lại, A B không lấy tài sản trách nhiệm hình A, B giải nào? Tại sao? Tội cướp tài sản tội có cấu thành hình thức nên người phạm tội thực hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực tức khắc hay hành vi làm cho người bị công lâm vào tình trạng chống cự được…Việc đe dọa dùng vũ lực tức khắc vũ lực ko có khả thực thực tế coi hành vi "đe dọa dùng vũ lực tức khắc" mô tả tội Thường thực tế người bị đe dọa khó mà phát vũ lực khả diễn ra, có tác dụng uy hiếp tinh thần buộc người bị đe dọa phải giao tài sản Đinh Thị Lê – 350144 – Lớp N06 – TL1 – Nhóm Bài tập lớn học kỳ môn luật hình module Vậy tình A B bàn bạc với mua xúng giả bờ sông thấy C D ngồi rút súng đe dọa “ngồi yên không tau bắn chết” Như vậy, hành động rút súng dọa A hành động đe dọa dùng vũ lực tức khắc nên C D biết súng giả không sợ bỏ không lấy tài sản tội mà A B thực hoàn thành Vì vậy, kết luận AB phạm tội cướp tài sản hoàn thành không cần quan tâm tài sản bị cướp hay chưa (hậu quả), A B có khả dùng vũ lực thực tế hay không Vậy trách nhiệm hình A B xác định theo khoản Điều 113 BLHS “Người dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực tức khắc có hành vi khác làm cho người bị công lâm vào tình trạng chống cự nhằm chiếm đoạt tài sản, bị phạt tù từ ba năm đến mười năm” E có phạm tội không? Tại sao? Vì tình không nêu kiện E nên chia trường hợp sau: Thứ nhất, E biết xe máy tài sản tội cướp mà có E hứa hẹn trước việc tiêu thụ xe E phạm tội đồng phạm theo khoản Điều 20 BLHS Nhưng E biết tài sản tài sản phạm tội mà có không hứa hẹn tiêu thụ trước E phạm tội theo khoản Điều 250, tội tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có “Người không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ người khác phạm tội mà có, bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến ba năm” Đinh Thị Lê – 350144 – Lớp N06 – TL1 – Nhóm Bài tập lớn học kỳ môn luật hình module Hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có bị coi tội phạm hành vi thực mà thỏa thuận hứa hẹn trước Mặt khác người phạm tội biết rõ tài sản chứa chấp, tiêu thụ phạm tội mà có Và thể hành nhiều hành vi Thứ hai, E xe máy phạm tội mà có E không phạm tội mặt chủ quan E không thỏa mãn Trên thực tế E người quen tài sản đâu mà có, có thê A B nói xe giấy tờ tùy thân E người quen nên dễ tin điều Hoặc A B cướp xe máy mà cốp xe có đầy đủ giấy tờ việc mua bán A, B E hoàn toàn hợp lý Như trách nhiệm hình E phải xem xét thật đắn tình tiết để sử người tội Đinh Thị Lê – 350144 – Lớp N06 – TL1 – Nhóm Bài tập lớn học kỳ môn luật hình module DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Luật Hình Sự Việt Nam tập 2, NXB Công An Nhân Dân, 2007 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam sửa đổi bổ xung năm 2009 Bình luận khoa học Luật Hình Việt Nam, TS Đinh văn Quế www.diendansinhvienluat.vn www.diendanphapluat.com.vn Đinh Thị Lê – 350144 – Lớp N06 – TL1 – Nhóm 10 Bài tập lớn học kỳ môn luật hình module MỤC LỤC ĐỀ RA:………………………………………………………………… TRẢ LỜI…………………………………………………………………1 1, Hành vi A B cấu thành tội gì? Tại sao? 2, Trường hợp C D biết súng giả, chống cự lại, A B không lấy tài sản trách nhiệm hình A, B giải nào? Tại sao? …………………………………………………………… E có phạm tội không? Tại sao? ……………………………………….7 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………… Đinh Thị Lê – 350144 – Lớp N06 – TL1 – Nhóm 11 [...].. .Bài tập lớn học kỳ môn luật hình sự module 2 MỤC LỤC ĐỀ RA:………………………………………………………………… 0 TRẢ LỜI…………………………………………………………………1 1, Hành vi của A và B cấu thành tội gì? Tại sao? 1 2, Trường hợp C và D biết là súng giả, chống cự lại, A và B không lấy được tài sản thì trách nhiệm hình sự của A, B được giải quyết như thế nào? Tại sao? ……………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập lớn học kỳ môn luật hình sự module 2, bài tập lớn học kỳ môn luật hình sự module 2, bài tập lớn học kỳ môn luật hình sự module 2

Từ khóa liên quan