Nhận thức về hoạt động cung cấp dịch vụ và triển vọng của viễn thông thái nguyên, việt nam (TT)

17 107 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2016, 16:54

LỜI NÓI ĐẦU "Trong tóm tắt này, hình bảng đánh số theo luận án" Với thị trường cạnh tranh gay gắt nay, hãng viễn thông cố gắng chiếm lĩnh thị phần lớn thị trường viễn thông tỉnh Vì vậy, nhận thức rõ ràng chất lượng dịch vụ, ví trí nhà mạng lòng người tiêu dùng yêu cầu quan trọng VNPT Thái Nguyên Đánh giá lực, ưu điểm yếu nội VNPT Thái Nguyên giúp cho việc xây dựng chiến lược phát triển cách đắn nhằm đáp ứng ngày tốt nhu cầu cao khách hàng Đồng thời, nhận thức nguồn lực chất lượng, sở hạ tầng, lực quản lý VNPT Thái Nguyên yêu cầu cần thiết để giúp VNPT Thái Nguyên xây dựng chiến lược phát triển người, sở hạ tầng để chuẩn bị cho phát triển lâu dài bền vững VNPT Vì vậy, nhà nghiên cứu chọn đề tài "Nhận thức hoạt động cung cấp dịch vụ triển vọng Viễn Thông Thái Nguyên, Việt Nam" Cơ cấu luận án gồm chương Chƣơng 1: GIỚI THIỆU Tổng quan nghiên cứu Viễn thông Thái Nguyên thành viên Tập đoàn bưu viễn thông Việt Nam gọi (VNPT) Những nỗ lực VNPT hướng tới ứng dụng hiệu công nghệ dịch vụ viễn thông tiên tiến để cung cấp thông tin cho khách hàng sử dụng điện thoại di động nơi Góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội Việt Nam Với mục đích mang lại cho khách hàng hài lòng, cải thiện đời sống vật chất trì tinh thần làm việc nhân viên, mang lại lợi ích cho đối tác, VNPT muốn tạo giá trị lợi ích cho cộng đồng Thái Nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung Đông Nam Á giới thông qua việc ứng dụng công nghệ viễn thông tiên tiến Do mang lại phát triển kinh tế xã hội Câu hỏi nghiên cứu Dựa mục tiêu luận án, câu hỏi nghiên cứu xác định sau 1.Thông tin cá nhân đối tượng lựa chọn điều tra thông qua tiêu chí: 1.1 Tuổi 1.2 Giới tính 1.3 Tình trạng hôn nhân 1.4 Trình độ học vấn 1.5 Số năm kinh nghiệm làm việc 2.Nhận thức đối tượng điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ Viễn Thông Thái Nguyên theo tiêu chí sau: 2.1 Về sản phẩm, dịch vụ 2.2 Về địa điểm hoạt động 2.3 Về giá sản phẩm, dịch vụ 2.4 Về chương trình xúc tiến 2.5 Về người tham gia trình cung cấp dịch vụ 2.6 Về vị trí, địa điểm giao dịch Nhận thức đối tượng điều tra triển vọng phát triển Viễn Thông Thái Nguyên theo tiêu chí sau: 3.1 Năng lực quản lý 3.2 Nguồn nhân lực 3.3.Thái độ nhân viên giao dịch với khách hang 3.4.Hoạt động marketing 3.5 Cơ sở hạ tầng 4.Theo nhận thức đối tượng điều tra, vấn đề tồn trình cung cấp dịch vụ Viễn Thông Thái Nguyên gì, giải pháp đề xuất để nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp triển vọng phát triển gì? Có khác biệt có ý nghĩa nhận thức nhóm điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ triển vọng phát triển Viên Thông Thái Nguyên không? Ý nghĩa nghiên cứu Đối với Viễn thồng Thái Nguyên: Nghiên cứu cung cấp giải pháp, đề xuất để nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu đánh giá triển vọng phát triển Viễn Thông Thái Nguyên Đối với tác giả nghiên cứu: nghiên cứu học viên nâng cao kiến thức phương pháp nghiên cứu, kinh tế, maketing Các kiến thức có ý nghĩa quan trọng công tác giảng dạy, học tập nghiên cứu tương lai Các nhà nghiên cứu tương lai Nghiên cứu phục vụ tài liệu tham khảo cho nghiên cứu tương tự tương lai Phạm vi giới hạn nghiên cứu Nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá hiệu hoạt động dịch vụ dịch vụ viễn thông viễn thông Thái Nguyên thông qua nhận thức nhân viên khách hàng Viễn thông Thái Nguyên Nghiên cứu tập trung vào đánh giá triển vọng lực quản lý, nguồn nhân lực, thái độ phục vụ, chiến lược Marketing sở vật chất VNPT Thái Nguyên thông qua nhận thức nhà quản lý nhân viên công ty Các nội dung khác không bao gồm nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành VNPT Viễn thông Thái Nguyên Thời gian khảo sát từ 10/2012 đến 3/2013 Chƣơng 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN Phần trình bày khái niệm bản, nội dung liên quan đến dịch vụ viễn thông, tiếp thị, chất lượng dịch vụ công ty viễn thông xếp theo biến nghiên cứu KHUNG NGHIÊN CỨU Mô hình IPO áp dụng để thực nghiên cứu Sau thu thập thông tinn, nghiên cứu xác định vấn đề tồn Dựa đó, đề xuất giải pháp cho Viễn Thông Thái Nguyên, Việt Nam Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thiết kế nghiên cứu VNPT Viễn thông Thái Nguyên đặt tỉnh Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên nằm biên giới phía Bắc thủ đô Hà Nội, tiếp giáp với tỉnh miền Tây tỉnh Vĩnh Phúc tỉnh Tuyên Quang Tỉnh Thái Nguyên có diện tích tự nhiên 3.541 km2, dân số 1,2 triệu người, với dân tộc anh em sinh sống Tỉnh Thái Nguyên có đơn vị hành bao gồm thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công huyện (Phổ Yên, Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Đại Từ, Định Hoá, Phú Lương) Phương pháp thống kê mô tả sử dụng để mô tả đánh giá đối tượng nghiên cứu thời điểm nghiên cứu Tổng thể mẫu nghiên cứu Do số lượng khách hàng lớn, thời gian có hạn nên tác giả để xác định lượng mẫu cần dùng 240 người Trong 40 người quản lý, 100 nhân viên Viễn thông 100 khách hàng Viễn thông Thái Nguyên Công cụ nghiên cứu Công cụ nghiên cứu phiếu điều tra Phiếu chia làm phần: Phần 1: Thông tin đối tượng điều tra Phần 2:Nhận thức đối tượng điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ triển vọng phát triển Viễn thông Thái Nguyên theo biến lựa chọn Tác giả sử dụng thang đo Likert để trình bày diễn giải mức độ đánh giá đối tượng điều tra Khoảng điểm Ký hiệu đánh giá Diễn giải 4.20 - 5.00 Tuyệt với Điều kiện cung cấp rộng tốt 3.40 - 4.19 Rất tốt Điều kiện cung cấp rộng tốt 2.60 - 3.39 Tốt Điều kiện cung cấp rộng tốt mức trung bình 1.80 - 2.59 Hơi Điều kiện cung cấp rộng tốt mức 1.00 - 1.79 Kém Điều kiện cung cấp rộng tốt mứckém Xử l ý thống kê Tác giả sử dụng giá trị trung bình, số tuyệt đối, số tương đối để đánh giá T – test sử dụng để kiểm định khác biệt nhóm nghiên cứu trả lời câu hỏi điều tra Chƣơng 4: PHÂN TÍCH VÀ GIẢI THÍCH DỮ LIỆU Trong chương này, kết khảo sát trình bày bảng xếp theo thứ tự biến phân tích Thông tin đối tƣợng điều tra Có tổng số 240 đối tượng điều tra, thông tin cấu tuổi, cấu giới tính, tình trạng hôn nhân, trình độ thể qua biểu đồ sau: Gender Female; 104; 43% Male Male; 136; 57% Female Biểu đồ 2: Cơcấu giới đối tượng điều tra Age 23; 10% 15 - 20 38; 16% 34; 14% 21 - 30 63; 26% 31 - 40 41 - 50 82; 34% >50 Biểu đồ 3: Cơcấu độ tuổi đối tượng điều tra Civil Status 7; 3% 12; 5% 44; 18% 177; 74% Single Married Separated Widow Biểu đồ 4: Cơcấu tình trạng hôn nhân đối tượng điều tra Educational Attainment 11; 5% 18; 7% High School 66; 28% 145; 60% Vocational College Post Graduate Biểu đồ 5: Cơcấu trình độ đối tượng điều tra Đánh giá khách hàng nhân viên hoạt động cung cấp dịch vụ Viễn thông Thái Nguyên Từ Bảng số liệu điều tra thể nhận thức khách hàng nhân viên hoạt động cung cấp dịch vụ Viễn thông Thái Nguyên Thông qua bảng liệu cho thấy đánh giá khách hàng nhận viên Theo phản ánh từ bảng 4, yếu tố giá, giá trị trung bình theo đánh giá hai nhóm 3.69 3.44, hiểu tốt Có thể nhìn thấy từ bảng, nhận thức nhân viên tình hình giá cả, "VNPT cung cấp chương trình khuyến giảm giá khách hàng ưa thích " thu giá trị trung bình cao 3.96 Đó có nghĩa VNPT luôn quan tâm đến lợi ích khách hàng Họ thường cung cấp giảm giá tốt Đây chiến lược quan trọng cạnh tranh đem lại hiệu mức thu nhập thấp người lao động nước Đông-Nam Do đó, VNPT nên trì chiến lược cạnh tranh Bảng trình bày nhận thức hai nhóm người hỏi tình trạng công ty việc quảng bá, xúc tiến Qua kết đánh giá, với nhiều hình thức quảng cáo, cho thấy quảng cáo truyền hình đánh giá có hiệu cao nhân viên Thực tế, việc thúc đẩy quảng cáo, quảng bá thông qua truyền hình dễ tiếp cận cho tất tầng lớp xã hội, nữa, thông tin dễ dàng chuyển từ người sang người khác Đối với yếu tố người, ta thấy bảng, nhân viên VNPT khách hàng đánh giá hiểu biết sứ mệnh, tầm nhìn tình yêu công việc, từ đánh giá thái độ tích cực nhân viên cung cấp dịch vụ cho khách hàng VNPT đảm bảo tiền lương người lao động hợp lý để giúp nhân viên cảm thấy an toàn yêu công việc Đây lý quan trọng giải thích nhân viên làm việc siêng công ty Viễn thông Thái Nguyên xem xét phong phú nguồn nhân lực chất lượng yếu tố quan trọng để giúp công ty liên tục phát triển Đối với công ty, người ta tin điều hiệu để đánh giá có thông tin phản hồi thực tế khách hàng họ trải nghiệm Viễn thông Thái Nguyên nhận xét khách hàng tốt, chứng cho thấy VNPT mong muốn phục vụ nơi mà khách hàng có nhu cầu Do đó, làm tăng lợi nhuận đạt công ty Với bảng tổng hợp số 8, cho thấy hầu hết số người hỏi đồng ý yếu tố liên quan đến giá cả, người, vị trí, kênh cung cấp sản phẩm dịch vụ đánh giá tốt với mức điểm nhóm lần lươt 3,81 3.66 Tuy nhiên, Viễn thông Thái Nguyên cần nỗ lực để nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng, để mức độ hài lòng đạt giá trị tuyệt vời Có vậy, thương hiệu, uy tín đơn vị nâng lên cao đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty Nhận thức triển vọng phát triển Viễn thông Thái Nguyên Từ bảng 14, thể nhận thức người trả lời triển vọng VNPT Thái Nguyên Về nguồn nhân lực, xem xét đánh giá người trả lời, hầu hết số họ lời giải thích tốt Điều cho thấy Viễn thông Thái Nguyên cung cấp phản ứng cảm xúc tích cực đến tình hình công việc, có mối quan hệ làm việc tốt người lao động người lao động, họ có thái độ tích cực công việc Chất lượng nguồn nhân lực đạt mức khá, cần đào tạo thêm nhiều kỹ mềm cần thiết đáp ứng yêu cầu công việc Công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ quan tâm nhiều Về thái độ phục vụ, công ty chuẩn bị đào tạo nhân viên có thái độ đón tiếp chuyên nghiệp, nhiệt tình để cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, dịch vụ cung cấp cho khách hàng tốt Tuy nhiên hoạt động cần có thái độ phục vụ tốt nhằm giữ vững lòng tin khách hàng thương hiệu Viễn thông Thái Nguyên Về marketing, hầu hết số người hỏi đồng ý có tương đồng triển vọng dịch vụ, tiếp thị với giá trị trung bình tổng thể 4.02 4.00 hiểu tốt Liên quan đến xác định hình ảnh VNPT mắt khách hàng, ý kiến đạt giá trị trung bình 4.14 4.10 cho nhóm Điều có nghĩa phương pháp tiếp thị có mục đích nhằm phục vụ khách hàng tốt cung cấp công ty đáp ứng mong đợi khách hàng Cuối cùng, nói đến triển vọng chiến lược marketing, giá trung bình tổng thể nhóm 4,07 3,95, có nghĩa tốt nhận thức nhà quản lý nhân viên Điều cho thấy công ty cuối tạo thương hiệu toàn cầu công ty biết xây dựng chiến lược phát triển lớn Về sở vật chất, quan điểm nhận thức hai nhóm người hỏi công ty áp dụng công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ thông tin nhu cầu sử dụng nhiều sản phẩm tiện ích từ điện thoại Vì vậy, VNPT cần trì nỗ lực việc cung cấp tài liệu cập nhật công nghệ để khách hàng tiếp tục ủng hộ sử dụng sản phẩm VNPT Theo bảng 15 16, rút khác biệt đáng kể đánh giá hai nhóm người hỏi triển vọng viễn thông VNPT tỉnh Thái Nguyên có liên quan đến lực quản lý Còn biến khác khác biệt lớn nhóm nghiên cứu .Như vậy, giả thuyết khác biệt đáng kể nhận thức hai nhóm người hỏi triển vọng công ty thành phần khác chấp nhận Điều có nghĩa nhà quản lý nhân viên nhận thức triển vọng tình trạng VNPT tỉnh Thái Nguyên khác biệt nhiều Bảng 15 So sánh khác biệt nhận thức nhóm hỏi hoạt động cung cấp dịch vụ Viễn thông Thái Nguyên Employees Area Mean Customers Std Std Mean Deviation Deviation Mean df T-Value P-Value 23 198 1.712 088 diff I Product Service Status A Statement of the product/service 4.06 0.67 3.83 0.85 B Warranty service, maintenance 2.51 0.80 2.95 0.74 44 198 3.542 000 C The level of use of products by customers 3.73 0.74 3.57 0.89 16 198 1.184 238 4.08 0.58 3.96 0.79 12 198 991 323 3.69 0.79 3.44 0.92 25 198 1.753 081 3.57 0.77 3.35 0.85 22 198 1.604 110 II Place Status A Location Transactions III Price Status A Price IV Promotion Status A Efficiency V People Status A Education of staff 4.23 0.46 4.32 0.59 09 198 962 337 B The treat with employees for 3.87 0.72 3.80 0.76 07 198 525 600 C Salary, Bonus for employees 4.31 0.60 4.28 0.76 03 198 240 811 D Own staff 4.35 0.62 4.15 0.70 20 198 1.753 081 A Customer 3.70 0.88 3.52 0.83 18 198 1.289 199 B Products 4.04 0.72 3.73 0.81 31 198 2.419 016 VI Position status Bảng 16 So sánh khác biệt nhận thức nhóm hỏi triển vọng phát triển Viễn thông Thái Nguyên Variables Manager Std Mean Deviation Employee Mean Std Deviation Mean diff df Computed TValue PValue I.Management Capacity Management Capacity 4.10 0.66 4.02 0.76 08 198 682 496 4.28 0.62 4.20 0.71 08 198 681 497 4.15 0.72 4.12 0.76 03 198 310 757 4.20 0.69 4.11 0.73 09 198 760 448 4.27 0.59 4.20 0.69 07 198 710 478 3.80 0.64 3.74 0.74 06 198 548 584 II.Human Resource A.Provide human resources B Evaluate Performance, ability to solve problems C Attitudes D Training III.Service attitude A The attitude service all staff B Service customer care 4.25 0.66 4.13 0.69 12 198 1.129 260 4.02 0.65 4.0 0.71 02 198 175 861 IV.Marketing A.The effectiveness of methods marketing B VNPT image in the eyes of customer C Extent of Advertising D Customer gifts E Promotion prospects 4.14 0.69 4.10 0.69 04 198 383 702 3.95 0.80 3.81 0.87 14 198 959 339 3.82 0.69 3.78 0.79 04 198 298 766 4.05 0.70 4.04 0.75 01 198 104 917 4.07 0.66 3.95 0.69 12 198 1.074 284 4.11 0.75 4.05 0.76 06 198 463 644 4.18 0.59 4.08 0.66 10 198 1.021 308 F The level of competition, the impact of comparison with VNPT V.Material Facilities A Materials B Technology Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Dựa số liệu điều tra, kết luận sau thực hiện: Kết luận Thông qua đánh giá cao khách hàng nhân viên công ty, cung cấp dịch vụ VNPT Thái Nguyên đáp ứng nhu cầu khách hàng Chính sách giá cả, khuyến chăm sóc khách hàng đánh giá Nhà cung cấp mạng VNPT Thái Nguyên đáp ứng khách hàng, từ nông thôn đến đô thị Điều giúp nâng cao đời sống trí thức nhân dân tỉnh Tuy nhiên với mức độ đánh giá, yếu tố đạt dừng mức tốt Với vị trí thương hiệu viễn thông tồn từ lâu, VNPT nói chung VNPT Thái Nguyên cần đạt mức độ hài lòng Chính sách giá tốt, cao số đối thủ cạnh tranh Việc đòi hỏi cố gắng nỗ lực Viễn thông Thái Nguyên Năng lực quản lý cần đào tạo chuyên nghiệp Các chương trình quảng bá, khuyến mái, mắt sản phẩm cần giới thiệu qua nhiều kênh nữa.Các sản phẩm phần mềm ứng dụng cho điện thoại cần quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu cao khách hàng Về triển vọng phát triển, với đánh giá qua biến lựa chọn, triển vọng phát triển Thái Nguyên VNPT đạt mức tốt tương lai Nguồn lực vật chất người VNPT Thái Nguyên đủ mạnh để phát triển Tuy nhiên, cạnh tranh thị trường viễn thông ngày lớn nên việc đầu tư cho nguồn nhân lực, sách đãi ngộ để giữ người giỏi cần quan tâm Thái độ phục vụ nên xây dựng trở thành văn hóa doanh nghiệp, từ tạo hình ảnh đẹp cho Viễn thông Thái Nguyên Tuy nhiên, để nâng cao lực cho người lao động, VNPT Thái Nguyên nên tổ chức khóa đào tạo kỹ thuật quản lý Để nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ thái độ phục vụ cần phải đào tạo chuyên nghiệp Điều giúp cải thiện khả cạnh tranh VNPT Thái Nguyên với công ty khác Khuyến nghị Dựa thông tin thu thập được, tác giả đề xuất giải pháp sau đây: Tiếp tục thúc đẩy việc khai thác Internet điện thoại di động, việc phát triển dịch vụ mạng điện thoại cố định không dây gọi Gphone Viễn Thông Thái Nguyên nên tập trung vào khóa học đào tạo nhân viên an ninh mở, kỹ bảo trì máy tính không dây để thúc đẩy công việc, kỹ làm việc theo nhóm kỹ giao tiếp Nghiên cứu cách tiếp cận khách hàng tạo sản phẩm phù hợp với nhiều đối tác sinh viên trường đại học cao đẳng địa bàn tỉnh Thái Nguyên Duy trì tặng quà cho khách hàng để chúc mừng khách hàng vào ngày sinh nhật ngày lễ lớn Điều giúp khách hàng cảm thấy đặc biệt quan tâm Tổ chức đào tạo kỹ quản lý quan hệ khách hàng mua phần mềm quản lý quan hệ khách hàng Thúc đẩy đầu tư thiết bị phạm vi rộng lớn công nghệ Phát triển quản lý việc thực tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt chi tiết kỹ thuật cho loại dịch vụ Nâng cao chất lượng, cải thiện quy trình cung cấp dịch vụ: Nâng cao chất lượng kỹ thuật, xây dựng hệ thống an ninh bảo mật cho công nghệ 3G Cải tiến quy trình đăng ký sử dụng dịch vụ phức tạp, đơn giản hóa thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ Tổ chức kiểm tra thường xuyên số lượng đơn vị kinh doanh để đảm bảo đơn vị thực theo hợp đồng hợp tác kinh doanh Hợp tác với khách hàng để kiểm soát chất lượng dịch vụ mà đơn vị cung cấp [...]...Bảng 15 So sánh sự khác biệt về nhận thức của 2 nhóm hỏi về hoạt động cung cấp dịch vụ của Viễn thông Thái Nguyên Employees Area Mean Customers Std Std Mean Deviation Deviation Mean df T-Value P-Value 23 198 1.712 088 diff I Product Service Status A Statement of the... tạo kỹ thuật và quản lý Để nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, các thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ và thái độ phục vụ cần phải được đào tạo chuyên nghiệp hơn Điều này sẽ giúp cải thiện khả năng cạnh tranh của VNPT Thái Nguyên với các công ty khác Khuyến nghị Dựa trên thông tin thu thập được, tác giả đề xuất các giải pháp sau đây: Tiếp tục thúc đẩy việc khai thác Internet và điện thoại di động, ngoài... Materials B Technology Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Dựa trên số liệu điều tra, các kết luận sau đây đã được thực hiện: Kết luận Thông qua sự đánh giá cao của khách hàng và nhân viên trong công ty, cung cấp dịch vụ VNPT Thái Nguyên đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng Chính sách giá cả, khuyến mãi và chăm sóc khách hàng đã được đánh giá Nhà cung cấp mạng VNPT Thái Nguyên đã đáp ứng các khách hàng,... bản và chuyên nghiệp hơn nữa Các chương trình quảng bá, khuyến mái, ra mắt sản phẩm mới cần được giới thiệu qua nhiều kênh hơn nữa.Các sản phẩm phần mềm ứng dụng cho điện thoại cần được quan tâm hơn nhằm đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng Về triển vọng phát triển, với sự đánh giá qua các biến được lựa chọn, triển vọng phát triển của Thái Nguyên VNPT đạt mức tốt trong tương lai Nguồn lực vật chất và. .. VNPT Thái Nguyên đủ mạnh để phát triển hơn nữa Tuy nhiên, do sự cạnh tranh trên thị trường viễn thông ngày càng lớn nên việc đầu tư cho nguồn nhân lực, các chính sách đãi ngộ để giữ người giỏi cần được quan tâm Thái độ phục vụ nên được xây dựng trở thành văn hóa của doanh nghiệp, từ đó tạo được hình ảnh đẹp hơn nữa cho Viễn thông Thái Nguyên Tuy nhiên, để nâng cao năng lực cho người lao động, VNPT Thái. .. 0.70 20 198 1.753 081 A Customer 3.70 0.88 3.52 0.83 18 198 1.289 199 B Products 4.04 0.72 3.73 0.81 31 198 2.419 016 VI Position status Bảng 16 So sánh sự khác biệt về nhận thức của 2 nhóm hỏi về triển vọng phát triển của Viễn thông Thái Nguyên Variables Manager Std Mean Deviation Employee Mean Std Deviation Mean diff df Computed TValue PValue I.Management Capacity Management Capacity 4.10 0.66 4.02... nâng cao đời sống trí thức của nhân dân trong tỉnh Tuy nhiên với mức độ đánh giá, các yếu tố đạt được mới chỉ dừng ở mức tốt Với vị trí của thương hiệu viễn thông đã tồn tại từ lâu, VNPT nói chung và VNPT Thái Nguyên cần đạt mức độ hài lòng hơn nữa Chính sách giá mặc dù đã tốt, nhưng vẫn còn cao hơn một số đối thủ cạnh tranh Việc này đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực hơn nữa của Viễn thông Thái Nguyên Năng lực... việc phát triển các dịch vụ mạng như điện thoại cố định không dây được gọi là Gphone Viễn Thông Thái Nguyên nên tập trung vào khóa học đào tạo nhân viên an ninh mở, và kỹ năng bảo trì máy tính không dây để thúc đẩy công việc, kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp Nghiên cứu cách tiếp cận khách hàng và tạo ra sản phẩm mới phù hợp với nhiều đối tác cũng như sinh viên các trường đại học và cao... quản lý việc thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và chi tiết kỹ thuật cho từng loại dịch vụ Nâng cao chất lượng, cải thiện quy trình cung cấp dịch vụ: Nâng cao chất lượng kỹ thuật, xây dựng hệ thống an ninh bảo mật cho công nghệ 3G Cải tiến quy trình đăng ký sử dụng dịch vụ phức tạp, đơn giản hóa thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ Tổ chức kiểm tra thường xuyên số lượng các đơn vị kinh doanh... và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Duy trì tặng quà cho khách hàng để chúc mừng khách hàng vào ngày sinh nhật hoặc các ngày lễ lớn Điều này sẽ giúp khách hàng cảm thấy đặc biệt và được quan tâm Tổ chức đào tạo về kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng và mua phần mềm quản lý quan hệ khách hàng Thúc đẩy đầu tư thiết bị và phạm vi rộng lớn của công nghệ mới Phát triển và quản lý việc thực hiện các
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận thức về hoạt động cung cấp dịch vụ và triển vọng của viễn thông thái nguyên, việt nam (TT), Nhận thức về hoạt động cung cấp dịch vụ và triển vọng của viễn thông thái nguyên, việt nam (TT), Nhận thức về hoạt động cung cấp dịch vụ và triển vọng của viễn thông thái nguyên, việt nam (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn