Ch-ơng 5 Sự cần thiết phải đầu t- tuyến Cát Linh - Hà Đông Sự phù hợp quy hoạch phát triển GTVT Thủ đô đến năm 2020

17 722 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2016, 17:36

Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t Chơng Sự cần thiết phải đầu t tuyến Cát Linh - Hà Đông Sự phù hợp quy hoạch phát triển GTVT Thủ đô đến năm 2020 5.1 Sơ đồ hệ thống đờng sắt đô thị năm 2020 Theo Quy hoạch phát triển GTVT thủ đô Hà Nội đến năm 2020 Bộ GTVT thực hiện, có bốn tuyến trục đờng sắt đô thị Đây trục hành lang giao thông có lu lợng vận tải lớn (theo dự báo năm 2010: từ 170.000 đến 800.000 hành khách/ ngày/ chiều năm 2020: từ 270.000 đến 1.000.000 hành khách/ngày/2 chiều) Hình 5.1: Sơ đồ trục đờng sắt đô thị TP Hà Nội đến năm 2020 Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang - Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t Bảng 5.1:Các trục đờng sắt đô thị TP Hà Nội đến năm 2020 theo qui hoạch trớc Số hiệu tuyến Tên tuyến Chiều dài (Km) Năm xây dựng Hệ thống lựa chọn dự kiến LRT cao kết hợp ĐSQG (sau 2020 Metro riêng) LRT Metro kết hợp cao LRT Metro kết hợp cao LRT Metro kết hợp cao Trớc mắt trùng ĐSQG từ Nam Thăng LongTằng Mi (tơng lai riêng) LRT Metro kết hợp cao LRT Metro kết hợp cao Tuỳ thuộc phát triển đô thị Bắc sông Hồng Tuỳ thuộc phát triển đô thị Bắc sông Hồng Yên Viên Ngọc Hồi 24,60 2003-2009 Ga Hà Nội Hà Đông 12,60 2004-2010 Voi Phục Cầu Giấy Cầu Diễn Ga Hà Nội Nội Bài 8,00 2008-2010 21,60 2010-2015 Ga Giáp Bát Nam Thăng Long Daewoo Trung Kính Hoà Lạc Bởi - Đông Anh Sóc Sơn Cổ Bi Kim Nỗ 18,90 2010-2015 32,10 2015-2020 23,90 2015-2020 25,50 2015-2020 Cộng 167,20 Qui hoach h thng giao thụng cụng cng ang c điều chỉnh: H ni ang nghiờn cu iu chnh h thng giao thụng cụng cng tc cao, ú cú h thng tuyn ng st ụ th theo Quyt nh 108/1998/Q-TTG ca Chớnh ph nờu trờn c c nghiờn cu iu chnh v ghộp thnh tuyn nh sau: Bng 5.2: Cỏc tuyn ng st ụ th TP H Ni n nm 2020 theo Qui hoch iu chnh Số hiệu tuyến Tên tuyến Tuyến số (Ngọc Hồi - Yên Viên, Nh Quỳnh) Tuyến Hà nội - Hà đông(Nội Bài Thợng Đình 2A Tuyến số 2A (Cát Linh - Hà Đông) Tuyến số (Nhổn - ga Hà Nội - Hoàng Mai) Tuyến số (trớc mắt xe buýt nhanh) Tuyến số (Nam Hồ Tây - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc) Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Chiều dài (Km) 38,7 Hệ thống lựa chọn dự kiến 13.05 LRT cao kết hợp ĐSQG (sau 2020 Metro riêng) Metro ngầm khu vực nội đô kết hợp với cao vùng ngoại đô LRT cao 48,0 LRT Metro kết hợp cao 53,1 Trớc mắt tuyến xe buýt nhanh; Tơng lai đờng sắt đô thị LRT Metro kết hợp cao 35,2 34,5 Trang - Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t 5.2 Sự cần thiết đầu t 5.2.1 Tình hình giao thông trục hành lang giao thông nghiên cứu Vic tng trng kinh t v i sng ca nhõn dõn, c hi tỡm vic lm tng cao dn ti nhu cu i li ca ngi dõn cng tng cao Nhu cu i li ca ngi dõn tng dn n nhu cu ti tng Kt qu nhu cu ti theo hnh lang tuyn ó c tớnh toỏn lp D ỏn kh thi S liu d bỏo hnh khỏch c ni suy theo phõn k xõy dng nh sau: Trục hành lang giao thông Hà Nội Hà Đông trục có lu lợng khách lại lớn dự báo năm sau này, xem bảng sau: Bảng 5.3: Mật độ chuyến trục hành lang Cát Linh - Hà Đông stt Trục đờng 10 11 Ga Hà Nội Văn Miếu Phố Quốc Tử Giám Văn Miếu Cát Linh Phố Tôn Đức Thắng Phố Nguyễn Lơng Bằng Phố Tây Sơn Phố Nguyễn Trãi Phố Nguyễn Trãi Phố Nguyễn Trãi Nguyễn Trãi Trần Phú Trần Phú Quang Trung 12 13 14 Quang Trung Quang Trung QL6 Quốc lộ Lu lợng HK hớng/ngày (Hành khách) 104.468 105.680 143.882 258.586 253.080 226.180 306.566 232.675 123.601 155.093 125.717 153.061 153.061 153.061 Ghi Ngã t Cát Linh Tôn Đức Thắng Ô Chợ Dừa Ngã t Chùa Bộc Ngã t Chùa Bộc Ngã T Sở Ngã T Sở Đại học Quốc gia Đại học Quốc gia- Vành đai III Vành đai III ga Thanh Xuân Ga Thanh Xuân Bến xe Hà Đông Bến xe Hà Đông Bệnh viện Hà Đông Bệnh viện Hà Đông La Khê La Khê Ngã ba Ba La Hình 5.2 cho thấy trạng mật độ vận tải mạng lới đờng Hà Nội năm 2004 (đơn vị PCU), đờng có màu đỏ màu vàng ứng với trờng hợp lu lợng vợt lực đờng 1,5 lần 1,2 lần Thực tế đờng màu có màu đỏ thờng xuyên xẩy ùn tắc giao thông cao điểm Mặc dù TP Hà Nội có nhiều cố gắng tổ chức giao thông công cộng xe buýt, đến thời điểm tháng năm 2004 có 41 tuyến, có tuyến xe buýt có xe giành riêng; nhng giải đợc phần nhu cầu lại ngời dân Phơng tiện giao thông cá nhân xe máy xe đạp phơng tiện chủ yếu (đặc biệt xe máy) thực tế phản ánh tợng ùn tác giao thông dẫn dến thời gian hành trình ngời dân chuyến bị kéo dài Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang - Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t Hình 5.2: Hiện trạng mật độ vận tải mạng lới đờng Hà Nội 2004 (Đơn vị PCU) Hình 5.3 cho thấy kết dự báo mật độ vận tải mạng lới đờng Hà Nội năm 2010 (đơn vị PCU) trờng hợp cha có đờng sắt đô thị, có xe buýt taxi phơng tiện giao thông công cộng Những đờng có màu đỏ màu vàng ứng với trờng hợp lu lợng vợt lực đờng 1,5 lần 1,2 lần Nh nhiều đờng bị ùn tắc giao thông Xe buýt taxi giải đợc nhu cầu lại Để giải nhu cầu lại trục hành lang giao thông phải mở rộng thêm đờng để tăng thêm xe bus xây dựng cầu cạn dọc theo trục đờng cho xe bus riêng Nhng cần thêm xe lại mở rộng thêm đờng đợc; mở dành riêng cho xe bus để tăng khả chuyên chở giải đợc nhu cầu lại mức độ cho phép Mặt khác việc mở rộng đờng hầu hết khó khăn vấn đề giải phóng mặt lớn, đòi hỏi kinh phí đền bù xây dựng khu tái định c cao, thời gian xây dựng phải kéo dài Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang - Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t Hình 5.3: Mật độ phơng tiện Hà Nội 2010 cha có đờng sắt (đơn vị PCU) Ghi chú: Đoạn đờng có màu đỏ màu vằng: lu lợng vợt lực đờng 1,5lần 1,2 lần 5.2.2 Sự cần thiết phải đầu t xây dựng 5.2.2.1 Phân tích cần thiết tính khả thi xây dựng tuyến Cát Linh - Hà Đông Mục tiêu phát triển: Mục tiêu phát triển Hà Nội đợc xác định dựa sở: Hà Nội thủ đô Nớc Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội cần đầu chặng đờng phát triển Việt Nam hớng tới tơng lai trở thành biểu tợng Việt Nam công nghiệp hóa hùng mạnh Điều đợc nêu rõ mục tiêu phát triển Hà Nội Pháp lệnh số 1/2001/L-CTN nh sau: Hà Nội phải đợc xây dựng thành thủ đô đại thịnh vợng, biểu tợng cho nớc, có chức trung tâm trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật, giáo dục, kinh tế thơng mại quốc tế nớc nh khu vực. Mục tiêu quan trọng Hà Nội phải phát triển cách bền vững mặt kinh tế, xã hội, văn hoá, môi trờng trị, đảm bảo vẻ đẹp, tài nguyên tinh tế Hà Nội đợc giữ cho hệ sau Mục tiêu đạt đợc mục tiêu lớn sau đây: Củng cố nét đặc trng hình ảnh thành phố với chung sức toàn xã hội, tạo nên sức lôi thành phố nớc nh cộng đồng quốc tế Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang - Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t Đảm bảo bền vững mặt văn hoá, xã hội môi trờng tự nhiên vốn giá trị cốt lõi thành phố khứ, tơng lai Đảm bảo hoạt động kinh tế xã hội đợc thực cách thuận tiện tất ngời có điều kiện sống tốt hơn, kể thơng nhân khách du lịch, tơng lai Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hà Nội giai đoạn 2006-2010 dự kiến thúc đẩy phát triển thành phố cạnh tranh động, đa mục tiêu phát triển cụ thể nh sau: Thúc đẩy trình công nghiệp hoá đại hoá nh thúc đẩy hội nhập quốc tế khu vực Thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội văn hoá cách toàn diện bền vững ổn định an ninh xã hội môi trờng trị Tăng cờng phát triển kết cấu hạ tầng kiến trúc thợng tầng để củng cố móng cho thành phố Cải thiện điều kiện tiêu chuẩn sống cho ngời dân ý nghĩa sở hạ tầng:: Cơ sở hạ tầng có ý nghĩa tối quan trọng tính hiệu chất lợng hoạt động đô thị Mạng lới đờng không đạt tiêu chuẩn không đủ lực thông qua làm tình trạng tắc nghẽn giao thông trở nên trầm trọng hơn, làm tăng chi phí vận hành xe cộ làm thời gian ngời đờng Khả quản lý giao thông làm giảm hiệu công trình giao thông nh làm giảm độ an toàn giao thông Số lợng xe nhiều đờng phố đô thị tình trạng tắc nghẽn giao thông làm giảm chất lợng sống thời gian lại, ô nhiễm môi trờng xung quanh gây tâm trạng căng thẳng tiếng ồn chậm trễ tắc nghẽn Những bất lợi làm giảm chất lợng môi trờng thiếu hiệu yếu tố không hấp dẫn đầu t nớc Ngoài ra, phải tính đến thiệt hại kinh tế lãng phí thời gian ngời đờng tăng chi phí vận hành xe Đánh giá tổng quát hệ thống giao thông vận tải nội đô TP Hà Nội Cùng với việc tăng trởng dân số, giới hoá phơng tiện lại tăng lên nhanh chóng Tỉ lệ sở hữu xe cộ, đặc biệt xe máy, tăng nhanh chóng Về mức độ sở hữu xe, có khoảng 84% hộ gia đình sở hữu xe gắn máy, có 40% số hộ sở hữu nhiều (nguồn: Báo cáo HAIDEP) Đờng xe điện đợc xây dựng đầu kỷ 20 với tuyến, có tuyến Bờ Hồ - Hà Đông bị dỡ bỏ năm 1990 Sau tuyến xe điện bánh thí điểm đợc đa vào sử dụng với tuyến Bờ Hồ - Hà Đông, Bờ Hồ - Mơ Đến cuối năm 1993 ngừng hoạt động Nguyên nhân việc ngừng hoạt động công trình lý công nghệ kỹ thuật, hệ thống vận hành, sở hạ tầng tính phù phợp công trình Điều cho thấy nhu cầu ý tởng tuyến đờng sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có từ lâu Mạng lới xe buýt Hà nội đợc xây dựng vào năm đầu thập niên 60 Trong năm 80 có 500 xe buýt loại vận chuyển đợc 50 triệu lợt hành khách, đáp ứng 20-25% nhu cầu lại ngời dân thành phố Vào đầu năm 90, trì 13 tuyến công ty xe buýt Hà nội khai thác Từ năm 1996, với sách Thúc đẩy giao thông công cộng xe buýt UBND Thành phố, Hà nội nhiều đơn vị đăng ký tham gia vào hoạt Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang - Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t động kinh doanh Từ năm 1992 đến 2000, lợng giao thông xe buýt Hà nội tăng lần Tuy nhiên năm 2005, số lợt xe buýt công cộng chiếm 6.7% tổng số phơng tiện lại, xe máy chiếm 63%, giao thông cá nhân nói chung chiếm 93.3% Mặc dù Hà Nội có dịch vụ xe buýt hệ thống giao thông công cộng khác nhng mạng lới dịch vụ cha đợc kết nối tốt cha đầy đủ Một lý tình trạng sở hạ tầng nh đờng phố số khu vực nhỏ hẹp chất lợng mặt đờng xấu Hơn nữa, mạng lới kết nối đờng khu vực với đờng cha đợc đầu t phát triển Vì vậy, thấy xe buýt nh phơng tiện giao thông công cộng khác, trừ xe máy xe đạp, hầu nh không vào qua khu vực Sự cần thiết vận tải đờng sắt công cộng Với tốc độ tăng trởng kinh tế nhanh liên tục, thành phố Hà Nội phải trải qua xu phát triển tất yếu gia tăng dân số đô thị hoá nhanh chóng Các hoạt động thành phố dân số đô thị mở rộng vùng ngoại ô, quận ngoại thành thành phố vệ tinh phát triển nhu cầu lại liên tục tăng Trong bối cảnh nh vậy, việc phát triển hệ thống đờng sắt đô thị thành phố Hà Nội cần thiết cần đợc u tiên để đáp ứng nhu cầu lại cao tơng lai Hà Nội đạt đến ngỡng mà đầu t thêm vào việc mở rộng tuyến phố không mang lại lợi ích kinh tế tơng xứng nữa, cần xây dựng mạng lới vận tải đô thị nhanh với khối lợng chuyên chở lớn để đáp ứng nhu cầu lại cho thành phố thủ đô có dân số dự kiến đạt 4,5 -5 triệu ngời vào năm 2020 Phơng thức vận tải đờng sắt nhanh với khối lợng lớn phơng thức phù hợp hiệu để chuyên chở lợng hành khách lớn tác động đến môi trờng đợc giảm thiểu tối đa Kinh nghiệm nhiều nớc giới rằng, đô thị rộng lớn nh Hà Nội TP Hồ Chí Minh, giao thông đô thị tơng lai phải dựa vào mạng lới vận tải công cộng khối lợng lớn Mạng lới sở trục vận tải xơng sống Thành phố Trục hành lang giao thông Ga Hà Nội Ngã T Sở Hà Đông trục có mật độ giao thông lại lớn dự báo năm sau thành phố Hà Nội Để đáp ứng nhu cầu lại trục hành lang giao thông phải mở rộng thêm đờng để tăng thêm dành cho xe cá nhân xe buýt, xây dựng cầu cạn dọc theo trục đờng cho xe buýt chạy riêng, sử dụng loại hình vận tải công cộng có khối lợng lớn Tuy nhiên nh phân tích việc mở rộng đờng khó khăn không hiệu Song song với việc tiếp tục phát triển GTCC xe buýt, cần xây dựng đờng sắt đô thị với khả vận tải khối lợng lớn, tốc độ nhanh, độ an toàn, tin cậy cao, để bớc phát triển mạng lới đờng sắt đô thị giải nhu cầu lại hành khách hành lang Chỉ dựa vào phơng thức vận tải loại hình vận tải khối lợng lớn hệ thống đờng sắt đô thị vận tải đờng sắt kinh tế cách giải thực tiễn đáp ứng nhu cầu lại cải thiện điều kiện lại Nói nh hệ thống đờng sắt có u điểm lực chuyên chở lớn, chi phí vận tải hành Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang - Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t khách thấp, chi phí giải phóng mặt thấp, tốc độ nhanh, đảm bảo lại an toàn Khả xây dựng tuyến từ Ngã T Sở đến Hà Đông khả thi so với tuyến khác đờng đợc mở đến giới đờng, có vài đoạn thuộc Hà Đông cha giải phóng đủ, nhng khối lợng giải phóng mặt không lớn Tuyến từ Ngã T Sở theo trục Láng Hào Nam Cát Linh tức theo trục đờng đợc UBND TP Hà Nội định đầu t Dự án Ban Quản lý dự án giao thông đô thị - Sở Giao thông công Hà Nội Chủ đầu t có khả xây dựng đờng sắt đô thị tới khu vực Cát Linh (góc giao đờng phố Cát Linh Giảng Võ) 5.2.2.2 Vai trò tuyến Cát Linh - Hà Đông mạng lới đờng sắt đô thị thành phố Hà Nội Tuyến đờng sắt đô thị Hà Nội Hà Đông tuyến đờng sắt đô thị đợc xác định trục đờng sắt đô thị thủ đô Hà Nội theo điều chỉnh Qui hoạch chung Thủ đô Hà Nội năm 1998 Nó tuyến quan trọng từ trung tâm thành phố chạy theo hớng Tây Nam nối trung tâm Hà Nội tỉnh Hà Tây Trong mạng lới đờng sắt đô thị Hà Nội, tuyến Hà Nội - Hà Đông giao cắt với tuyến số 4, tuyến số tuyến số mạng trục đờng sắt đô thị; vị trí giao cắt có trung chuyển hành khách tuyến với nhằm giải nhu cầu lại thành phố Tuyến Cát Linh - Hà Đông đợc xác định xây dựng thí điểm để bớc thực quy hoạch mạng đờng sắt đô thị mạng lới giao thông công cộng TP Hà Nội Tuy nhiên Qui hoach hệ thống giao thông công cộng đợc điều chỉnh: Bên cạnh chiến lợc phát triển mạng lới xe buýt, Hà nội nghiên cứu điều chỉnh hệ thống giao thông công cộng tốc độ cao Trong có hệ thống đờng sắt đô thị trớc đợc qui hoạch làm tuyến đợc nghiên cứu ghép thành tuyến nh sau: Tuyến 1: Ngọc Hồi Yên Viên, Nh Quỳnh: có chiều dài 38,7Km Tuyến 2: Nội Bài Trung tâm Thành phố - Thợng Đình, có chiều dài 33,7Km Tuyến số kết nối với tuyến đờng sắt đô thị Hà Nội Hà Đông (đợc gọi tuyến 2A) Tuyến số đự kiến kết nối với tuyến số Yên Viên Ngọc Hồi khu vực nút giao Lê Duẩn Đại Cồ Việt nút giao Hàng Đậu, kết nối với tuyến số Nhổn Ga Hà Nội Hoàng Mai nút giao phố Trần Hng Đạo Hàng Bài Trong qui hoạch điều chỉnh Tuyến 2A bắt đầu vị trí giao với tuyến số (khu vực đờng Cát Linh), theo hành trình Cát Linh Hào Nam La Thành Thái Hà Đờng Láng Ngã T Sở - Thợng Đình (nối với tuyến số 2) Hà Đông Ba La Sau 2020 kéo dài tuyến 2A tới Xuân Mai có tổng chiều dài 14 Km Tuyến số 3: Nhổn Ga Hà Nội Hoàng Mai có tổng chiều dài 21Km Kết hợp với tuyến số có tuyến xe buýt nhanh có chiều dài 12Km, nối tuyến số tuyến số (ở vị trí phía nam Hồ Tây) Trong tơng lai tuyến phát triển thành tuyến đờng sắt đô thị Tuyến số kết nối với tuyến số 2A tuyến xe buýt nhanh (BRT) Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang - Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t ga đầu khu vực nút giao phố Cát Linh Giảng Võ Tuyến số kết nối với với tuyến số khu vực nút giao Hàng Bài-Trần Hng Đạo Tuyến số 4: Đông Anh Sài Đồng Vĩnh Tuy/Thanh Trì Thanh Xuân - Từ Liêm Thợng Cát Mê Linh) Trớc mắt tuyến số tuyến xe buýt nhanh, tơng lai phát triển thành tuyến đờng sắt đô thị hoàn chỉnh.Tổng chiều dài 53,1Km Tuyến số (Nam Hồ Tây - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc): tuyến có chức kết nối trung tâm thành phố Hà Nội với khu đô thị dọc theo hành lang Láng - Hòa Lạc Chiều dài tuyến số ~34,5km Để hỗ trợ cho tuyến đờng sắt đô thị có tuyến xe buýt u tiên, gồm: + Tuyến 1: Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Láng Hạ - Giảng Võ; + Tuyến 2: Giải Phóng - Đại Cồ Việt - Hàng Bài Hai tuyến xe buýt u tiên số đợc xây dựng theo dự án phát triển giao thông đô thị đợc ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Trong tơng lai, hình thành tuyến đờng sắt đô thị, điều chỉnh lại hành trình tuyến xe buýt cho phù hợp Tuyến nghiên cứu Dự án đầu t tuyến quan trọng từ trung tâm thành phố chạy theo hớng Tây Nam nối trung tâm Hà Nội tỉnh Hà Tây Tuyến Cát Linh - Hà Đông số tuyến đờng sắt đô thị Hà Nội qui hoạch điều chỉnh khởi đầu quan trọng việc xây dựng mạng lới đờng sắt đô thị Thủ đô Hà Nội Việc hình thành tuyến đờng sắt đô thị Cát Linh Hà Đông góp phần tích cực hạn chế ách tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trờng cửa ngõ phía tây nam thành phố, có ý nghĩa tích cực phát triển kinh tế thành phố đồng thời mang ý nghĩa xã hội cao 5.2.2.3 Vai trò tác dụng tuyến đờng sắt Hà Nội Hà Đông mạng lới giao thông thành phố Cùng với tốc độ tăng trởng kinh tế nhanh nớc, Thủ đô Hà Nội phát triển mạnh vững trình công nghiệp hoá đại hoá Song song với phát triển kinh tế xã hội, trình đô thị hóa diễn mạnh mẽ nhanh chóng; giao thông vận tải phát triển nhanh chóng Thực tế, dòng ngời ngời ngoại tỉnh đổ thủ đô thời gian qua làm cho dân số gia tăng, nguyên nhân gây nên việc ùn tắc giao thông Hiện việc phát triển giao thông công cộng Hà Nội chậm, ngời dân Hà Nội phần lớn sử dụng phơng tiện giao thông cá nhân, chuyển từ phơng tiện xe đạp lên xe máy, hạn chế đất đai vốn nên việc cải tạo mở rộng đờng xá theo quy hoạch gặp nhiều khó khăn Tốc độ xây dựng đờng khó đáp ứng đợc nhu cầu phát triển Phơng tiện giao thông cá nhân tăng nhanh, đặc biệt xe gắn máy, trở thành nguyên nhân dẫn đến tợng ùn tắc giao thông ô nhiễm môi trờng phổ biến nghiêm trọng thành phố Để giao thông công cộng thành phố đáp ứng đợc 35-45% nhu cầu lại ngời dân ngày tăng, dựa vào xe buýt, xe taxi xe Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang - Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t điện thông thờng Ngoài việc tiếp tục phát triển GTCC xe buýt, cần xây dựng để bớc phát triển hệ thống đờng sắt đô thị với khả vận tải lớn, tốc độ nhanh, độ an toàn tin cậy cao giải nhu cầu lại hành khách, đồng thời thúc đẩy liên hệ khu chức năng, tăng thêm hiệu vận tải Tuyến Cát Linh - Hà Đông mắt xích quan trọng dự án xây dựng giao thông đờng sắt đô thị, việc xây dựng thành công hệ thống có vai trò thúc đẩy hình thành quy hoạch mạng lới đờng sắt đô thị thành phố 5.2.2.4 ý nghĩa quan trọng vai trò tuyến Cát Linh - Hà Đông phát triển kinh tế xã hội thành phố Theo Niên giám thống kế 2006 Hà Nội, dân số Hà Nội 3,283 triệu, dân số nội thành 2,029 triệu; dự tính đến năm 2020, dân số Hà Nội 3,4 3,8 triệu Do dân số phơng tiện giao thông tăng mạnh, giao thông thành phố tình trạng tăng trởng nhanh, phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nh: đờng xá thành phố tơng đối hạn chế dẫn đến ùn tắc giao thông, tốc độ phơng tiện giảm xuống Đi lại khó khăn, phơng tiện giao thông khó khăn không trở thành vấn đề bật sinh hoạt công tác ngời dân thành phố, trói buộc phát triển kinh tế thành phố Chính tối u cấu giao thông thành phố, phát triển phơng tiện giao thông công cộng nhiều tầng cấp, hình thức, đặc biệt phát triển hệ thống giao thông đờng sắt đô thị với u điểm vận chuyển nhiều, tốc độ nhanh lựa chọn có tính chiến lợc để giải mâu thuẫn bất cập giao thông đô thị Xây dựng hệ thống giao thông đờng sắt đô thị tốc độ nhanh có lợi cho xây dựng, phát triển kinh tế xã hội TP Hà Nội, quỹ đất thành phố Hà Nội có hạn, dọc tuyến đờng hẹp, hai bên đờng nhà cửa công trình dày đặc, muốn mở rộng đờng cần phải GPMB, tái định c với khối lợng lớn Khả mở rộng đờng khó khăn Thực tế năm qua cho thấy chi phí GPMB, tái định c thờng gấp -10 lần chi phí xây dựng đờng Không tiến độ thực bị kéo dài GPMB Trong đó, đờng sắt đô thị để xây dựng tuyến đáp ứng yêu cầu vận chuyển số lợng hành khách tơng ứng với phơng tiện giao thông đờng tuyến đờng sắt đô thị cần 1/3 đất so với yêu cầu xây dựng đờng bộ, tiết kiệm lợng lớn tài nguyên đất đai Tuyến đờng sắt Cát Linh Hà Đông đoạn từ Ngã T Sở đến Hà Đông lại chạy dọc theo tuyến đờng phố cha thực quy hoạch, xây dựng tuyến Cát Linh - Hà Đông kết hợp thi công đờng hệ thống thoát nớc, giảm thiểu ảnh hởng dự án môi trờng bên ngoài, tiết kiệm đầu t Việc xây dựng đờng sắt đô thị giúp giảm bớt áp lực giao thông nay, đáp ứng nhu cầu giao thông ngày lớn Hiện nay, khả phục vụ giao thông công cộng thấp, tuyến vận tải công cộng Giao thông công cộng chiếm khoảng 13%, 65% lợng giao thông phơng tiện cá nhân xe máy đảm nhiệm Do tình trạng ùn tắc giao thông thờng xuyên xảy ra, tai nạn giao thông nhiều, gây thiệt hại nhiều kinh tế Tuyến Cát Linh - Hà Đông chạy dọc theo giao Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang - 10 Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t lộ đoạn đờng có lu lợng giao thông lớn, tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng Việc xây dựng tuyến Cát Linh - Hà Đông phát huy hiệu việc giảm bớt độ đông đúc, chật chội giao thông mặt đất, nâng cao khả phục vụ giao thông công cộng, nâng cao hiệu vận hành tuyến đờng liên quan, từ thúc đẩy hệ thống giao thông toàn thành phố chuyển đổi tốt lên, theo hớng phát triển bền vững Cùng với phát triển thành phố, tổng số xe động hao tốn xăng dầu tăng lên hàng năm, vấn đề giao thông thành phố ùn tắc, môi trờng không khí bị ô nhiễm ngày nghiêm trọng Giao thông đờng sắt đô thị sử dụng lợng điện lực, phơng thức vận tải sạch, phơng tiện giao thông bảo vệ môi trờng, ô nhiễm môi trờng Cùng với việc xây dựng thành công tuyến Cát Linh - Hà Đông, thu hút lợng lớn hành khách sử dụng hình thức giao thông công cộng này, giảm lợng lớn giao thông mặt đất, nâng cao tốc độ vận hành xe giới đờng bộ, giảm bớt xe gắn máy, tiếng ồn còi tạp âm xe cộ ảnh hởng tới môi trờng, có vai trò quan trọng, tích cực việc cải thiện môi trờng thành phố Tuyn s 2A l mt tuyn tr ct v cú ý ngha quan trng vic giỳp phỏt trin bn vng cỏc khu ụ th hin ti cng nh tng lai ca H Ni vỡ nú s c kt ni Ga H Ni thụng qua vic kt ni vi tuyn Nhn Ga H Ni ti Ga Cỏt Linh, ni cỏc khu dõn c ca TP H Ni v H ụng dc hnh lang tuyn, cỏc trng i hc v trng ph thụng, cỏc khu cụng nghip qun Thanh Xuõn v H ụng, cỏc khu ụ th mi hnh lang QL6 i H ụng hin ang trờn phỏt trin nhanh chúng Tuyn nghiờn cu cng kt ni vi trung tõm H Ni v khu vc mi phỏt trin ca H Ni l trung tõm hnh chớnh, ti chớnh v thng mi Tõy H, cỏc khu vc ụ th mi v cỏc khu cụng nghip huyn ụng v Anh Súc Sn v sõn bay Quc t Ni Bi thụng qua vic kt ni vi tuyn Nam Thng Long Thng ỡnh ti ga Thng ỡnh ca tuyn s (Ga i hc Quc gia ca tuyn 2A) Xây dựng tuyến đờng sắt đô thị số 2A đa vào sử dụng có ý nghĩa tích cực phát triển kinh tế thành phố đồng thời mang ý nghĩa xã hội cao 5.3 Sự phù hợp với quy hoạch 5.3.1 Sự phù hợp quy hoạch mạng đờng sắt đô thị - Xây dựng tuyến đờng sắt đô thị Cát Linh Hà Đông (5) tuyến trục đờng sắt đô thị thực bớc quy hoạch phát triển GTVT thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đợc Chính phủ phê duyệt, nhằm thực định hớng phát triển vận tải khách công cộng, để đến năm 2013 có đến tuyến đờng sắt đô thị tham gia phục vụ nhu cầu lại Kinh nghiệm từ nớc khu vực nh Thái Lan, Inđô-xi-a, Phi-líp pin Trung Quốc phải có khoảng thời gian kể từ đa đờng sắt đô thị vào sử dụng để chuyển dần thói quen sử dụng phơng tiện giao thông khác sang dừng đờng sắt đô thị Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang - 11 Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t Nh vậy, xây dựng đờng sắt đô thị Hà Nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển GTVT thủ đô Hà Nội Hình 5.4: Bản đồ quy hoạch mạng lới đờng sắt đô thị TP.Hà Nội Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang - 12 Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t Tuyến 1: Ngọc Hồi Yên Viên, Nh Quỳnh: có chiều dài 38,7Km Tuyến 2: Nội Bài Trung tâm Thành phố - Thợng Đình, có chiều dài 33,7Km Tuyến số kết nối với tuyến đờng sắt đô thị Hà Nội Hà Đông (đợc gọi tuyến 2A) Tuyến số đự kiến kết nối với tuyến số Yên Viên Ngọc Hồi khu vực nút giao Lê Duẩn Đại Cồ Việt nút giao Hàng Đậu, kết nối với tuyến số Nhổn Ga Hà Nội Hoàng Mai nút giao phố Trần Hng Đạo Hàng Bài Trong qui hoạch điều chỉnh Tuyến 2A bắt đầu vị trí giao với tuyến số (khu vực đờng Cát Linh), theo hành trình Cát Linh Hào Nam La Thành Thái Hà Đờng Láng Ngã T Sở - Thợng Đình (nối với tuyến số 2) Hà Đông Ba La Sau 2020 kéo dài tuyến 2A tới Xuân Mai có tổng chiều dài 14 Km Tuyến số 3: Nhổn Ga Hà Nội Hoàng Mai có tổng chiều dài 21Km Kết hợp với tuyến số có tuyến xe buýt nhanh có chiều dài 12Km, nối tuyến số tuyến số (ở vị trí phía nam Hồ Tây) Trong tơng lai tuyến phát triển thành tuyến đờng sắt đô thị Tuyến số kết nối với tuyến số 2A tuyến xe buýt nhanh (BRT) ga đầu khu vực nút giao phố Cát Linh Giảng Võ Tuyến số kết nối với với tuyến số khu vực nút giao Hàng Bài-Trần Hng Đạo Tuyến số 4: Đông Anh Sài Đồng Vĩnh Tuy/Thanh Trì Thanh Xuân - Từ Liêm Thợng Cát Mê Linh) Trớc mắt tuyến số tuyến xe buýt nhanh, tơng lai phát triển thành tuyến đờng sắt đô thị hoàn chỉnh.Tổng chiều dài 53,1Km Tuyến số (Nam Hồ Tây - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc): tuyến có chức kết nối trung tâm thành phố Hà Nội với khu đô thị dọc theo hành lang Láng - Hòa Lạc Chiều dài tuyến số ~34,5km Để hỗ trợ cho tuyến đờng sắt đô thị có tuyến xe buýt u tiên, gồm: + Tuyến 1: Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Láng Hạ - Giảng Võ; + Tuyến 2: Giải Phóng - Đại Cồ Việt - Hàng Bài Hai tuyến xe buýt u tiên số đợc xây dựng theo dự án phát triển giao thông đô thị đợc ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Trong tơng lai, hình thành tuyến đờng sắt đô thị, điều chỉnh lại hành trình tuyến xe buýt cho phù hợp Ngoi cũn cú cỏc h thng xe buýt nhanh (BRT) v mng li giao thụng xe buýt Cỏc h thng ny kt ni v to thnh h thng giao thụng cụng cng liờn kt thng nht 5.3.2 Sự phù hợp với dự án khác triển khai Do nhu cầu giao thông đô thị thành phố Hà Nội tăng, sức ép lên hệ thống hạ tầng ngày lớn Bộ GTVT UBND TP Hà Nội tích cực tìm nguồn vốn đầu t mạng lới đờng sắt đô thị từ năm trớc Đợc cấp thuận Chính phủ, tuyến đờng sắt dô thị Cát Linh Hà Đông vay vốn Trung Quốc Cục Đờng sắt Việt Nam làm Chủ đầu t đợc nghiên cứu từ năm 2004; số dự án nghiên cứu qui hoạch giao thông đô thị thành phố Hà Nội, nghiên Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang - 13 Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t cứu HAIDEP Cơ quan hỗ trợ phát triển JICA kết hợp với UBND thành phố Hà Nội phát triển tổng thể thành phố Hà Nội đợc triển khai; dự án vận tải xe buýt nhanh (BRT) Ban phát triển hạ tầng thành phố Hà Nội; Dự án nghiên cứu đầu t tuyến đờng sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội, nghiên cứu trợ giúp triển khai dự án (SAPROF) JBIC tuyến đờng sắt đô thị Sân bay Nội Bài - Trung tâm thành phố Hà Đông, v.v đợc tiến hành Dự án tuyến đờng sắt nhẹ đô thị Cát Linh Hà Đông đợc xem xét kết hợp với tuyến xe điện Nhổn Ga Hà Nội tuyến Nam Thăng Long Thợng Đình đợc TP Hà Nội nghiên cứu kết nối thành mạng thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tuyến hành khách hai tuyến, tạo thành trục giao thông có phơng tiện giao thông đờng sắt đô thị tham gia vận tải khách công cộng theo định hớng phát triển GTVT Thủ đô đến năm 2020 Ngoài tuyến đờng sắt nghiên cứu kết nối với tuyến đờng sắt cao Yên Viên Ngọc Hồi tạo thành mạng kết nối hoàn chỉnh Mạng lới giao thông công cộng liên kết thống giúp đảm bảo chuyển đổi phơng thức giao thông từ giao thông cá nhân sang giao thông công cộng cách nhanh chóng dễ dàng Mạng lới bao gồm hệ thống đờng sắt đô thị, hệ thống đờng sắt liên tỉnh, hệ thống xe buýt nhanh (BRT) hệ thống xe buýt Mạng lới liên kết mở rộng khu vực hoạt động thành phố, thúc đẩy nhu cầu lại, giúp việc lại nhân dân hiệu quả, thuận tiện tiết kiệm Đặc điểm mạng lới giao thông công cộng liên kết việc mở rộng tuyến phạm vi hoạt động, thuận tiện cho việc chuyển đổi phơng tiện có hệ thống giá vé thống nhất, thích hợp Mạng lới giao thong đô thị kết nối thống làm cho điều kiện lại nhân dân đợc dễ dàng, việc kết hợp phát triển đô thị dịch vụ dọc hành lang tuyến làm cho điều kiện sinh hoạt hành khách nhân dân hành lang tuyến đợc thuận lợi thu hút lợng hành khách tham gia Hiện UBND TP Hà Nội hoàn thiện nghiên cứu khả thi thiết kế chi tiết xây dựng tuyến đờng sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội Hoàng Mai Đây dự án thực khuôn khổ viện trợ song phơng Chính phủ Pháp Chính phủ Việt Nam Công ty SYSTRA quan t vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo cuối đợc trình UBND TP Hà Nội vào tháng 6/2006 Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JCA) thực Dự án hỗ trợ kỹ thuật với phối hợp Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch đầu t, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Tài nguyên Môi trờng Đây Dự án bao gồm Chơng trình Phát triển tổng thể thành phố Hà Nội, thủ đô nớc CHXHCN Việt Nam gọi tắt HAIDEP Chơng trình nhấn mạnh phát triển Hà Nội với việc trì vẻ đẹp cảnh quan thành phố Nghiên cứu HAIDEP đợc triển khai từ tháng 12 năm 2004 hoàn thành cuối năm 2006 Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang - 14 Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JCA) cho lập nghiên cứu tiền khả thi cho tuyến đờng sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 2, giai đoạn 1; Đoạn: Từ Liêm/ Nam Thăng Long Thợng Đình Với hỗ trợ Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) đoàn hỗ trợ đặc biệt cho hình thành dự án (SAPROF) tiến hành nghiên cứu bổ sung sở nghiên cứu HAIDEP cho tuyến Cát Linh - Hà Đông Từ Liêm/Nam Thăng Long Thợng Đình từ tháng năm 2007 Bản dự thảo báo cáo cuối đợc trình vào cuối tháng 8/2007 Bản báo cáo cuối dự kiến trình vào tháng 10/2007 Các ga trung chuyển tuyến Cát Linh Hà Đông với tuyến đờng sắt đô thị khác ga dới đây: Ga u Ga Cỏt Linh: Trung chuyn gia tuyn H Ni H ụng vi tuyn Nhn - Ga H Ni ti ga s 13 Ga Ging Vừ; Ti ga ny cng cú kt ni vi tuyn xe buýt nhanh (BTR); Ga i hc Quc gia: Trung chuyn gia tuyn H Ni - H ụng v tuyn Nam Thng Long Thng ỡnh ti ga Thng ỡnh; Ti cng cú kt ni vi tuyn xe buýt nhanh - BRT) Tuyến đờng sắt đô thị Cát Linh Hà Đông theo phơng án hớng tuyến đề xuất từ Cát Linh Hào Nam hồ Đống Đa - Đờng Láng Ngã T Sở Nguyễn Trãi Quang Trung Hà Đông, hoàn toàn phù hợp với dự án đờng bộ: dự án Tuyến đờng Cát Linh La Thành Thái Hà - Yên Lãng - Đờng Láng Ban quản lý giao thông đô thị, TP Hà Nội Chủ đầu t đợc thiết kế thực xây dựng Theo thiết kế dải phân cách đợc giành cho bố trí đờng sắt đô thị Đoạn La Thành Thái Hà - Thái Thịnh- Đờng Láng, đợc tiến hành xây dựng giai đoạn dự án Xây dựng đờng Cát Linh - La Thành Yên Lãng Chiều rộng giới đờng quy hoạch thay đổi từ 35,5m 55,4m, đợc bố trí bên dải đờng đô thị rộng 10,5m tơng ứng với xe giới, đợc dự trữ đất để bố trí đờng sắt đô thị có chiều rộng thay đổi từ 6,2 m-14,75 m (đoạn qua hồ Đống Đa) Theo thiết kế kỹ thuật BVTC dải phân cách đợc giành cho bố trí đờng sắt đô thị Tuyến điện cao 110kV từ Giám đến Thành Công - Đờng Láng Vành đai III, Điện Lực Hà Nội quản lý dọc theo tuyến đờng trục Hào Nam-Hoàng Cầu- Ngõ Thái Thịnh 1- đờng LángVào thời điểm Tổng Công ty Điện lực Việt Nam xem xét, đánh giá, quy hoạch lại toàn hệ thống điện khu vực Hà Nội Một công trình đợc xây dựng nằm quy hoạch tổng thể trạm biến áp 220kV (TBA 220kV) Thành Công, đờng dây 220kV Hà Đông Thành Công, đờng dây 110kV nhánh rẽ Thanh Xuân Tại định số 29QĐ/EVNHĐQT ngày 9/2/2004, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam phê duyệt báo cáo NCKT Đờng dây 220kV Hà Đông mở rộng ngăn thiết bị TBA 220kV Hà Đông định số 78 QĐ/EVN-HĐQT ngày 12/2/2004, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam phê duyệt báo cáo NCKT Trạm biến áp 220kV Thành Công Theo Báo cáo NCKT thiết kế kỹ thuật đợc Công ty T vấn xây dựng điện Tổng Công ty Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang - 15 Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t Điện lực Việt Nam thực hiện, tuyến đờng dây 110kV Thành Công Vành đai III, đợc hạ ngầm, với xây dựng tuyến 220kV Hà Đông Thành Công Hình 5.5: Mặt dự án hạ ngầm đờng dây 220kV, 110kV TBA Thành Công Theo điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đợc Thủ tớng Chính phủ phê duyệt Quyết định 108/1988/QĐ-TTg, ngày 20/6/1998, tập Quy hoạch giao thông Quy hoạch phát triển GTVT Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đợc Bộ GTVT trình Thủ tớng Chính phủ: Đờng Láng: đờng Láng phân đoạn đờng Vành đai II, đoạn Minh Khai Trờng Chinh Ngã T Sở - Cầu Giấy có mặt cắt ngang quy hoạch: chiều rộng giới đờng 53,5m, gồm bên xe rộng 11,25m đợc ngăn cách dải rộng 1,0m với dải đờng tổng hợp 7,0m, hè đờng 6,0m; đờng sắt đô thị đợc dự trữ xây dựng hè đờng dải đất trống đờng Láng với sông Tô Lịch Đờng Nguyễn Trãi: đờng đợc cải tạo dự án tăng cờng lực giao thông nguồn vốn ODA, Ban quản lý giao thông đô thị Hà Nội Chủ đầu t Mặt cắt ngang bên gồm xe rộng 11,50m, dải xe tổng hợp 7,0m (đã tách thành giành riêng cho xe buýt xe thô sơ), hè đờng có chiều rộng thay đổi Theo quy hoạch, chiều rộng giới đờng 62,0m; đờng sắt đô thị đặt dải phân cách Phạm vi thị xã Hà Đông, tuyến đờng sắt Cát Linh Hà Đông dọc phố Trần Phú, Quang Trung QL6 Đờng Trần Phú Quang Trung bên gồm Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang - 16 Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t xe giới rộng 10,5m dải xe tổng hợp 5-6m, hè đờng thay đổi Đoạn QL6 (cuối tuyến Cát Linh - Hà Đông) mặt cắt ngang có chiều rộng mặt đờng 89m, lề đờng có chiều rộng thay đổi Theo Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Hà Đông năm 1999, đờng Trần Phú, Quang Trung (đến ngã ba Ba La, đờng Vân Đình) nằm thị xã Hà Đông có chiều rộng 47m, bên xe rộng 10,5m, dải tổng hợp 5,0m, hè đờng 6,5m, dải phân cách rộng 1,5m Đoạn QL6 từ ngã ba Ba La tiếp mặt cắt ngang có quy mô xe giới xe thô sơ, dải phân cách rộng 3m, tổng chiều rộng đờng 24m Theo đề xuất mở rộng phạm vi đô thị đoạn QL6 từ ngã ba Ba La đến vị trí nút giao với đờng Vành đai IV (phơng án nghiên cứu khả thi TEDI đợc thống Sở Xây dựng, Sở GTVT Hà Tây) thuộc thị xã Hà Đông, mặt cắt ngang đờng ô tô đợc mở rộng 47m, mặt cắt với đờng Quang Trung Đờng sắt đô thị bố trí dải phân cách đờng Trần Phú, Quang Trung QL6, đồng thời đảm bảo cấu tạo mặt cắt ngang nh quy hoạch Bố trí đờng sắt nh đợc UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở GTVT,tỉnh Hà Tây chấp thuận Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang - 17 [...]... đô thị Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang 5 - 11 Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t Nh vậy, xây dựng đờng sắt đô thị Hà Nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển GTVT thủ đô Hà Nội Hình 5. 4: Bản đồ quy hoạch mạng lới đờng sắt đô thị TP .Hà Nội Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang 5 - 12 Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông. .. tuyến đờng sắt đô thị số 2A và đa vào sử dụng có ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển kinh tế của thành phố đồng thời nó mang ý nghĩa xã hội rất cao 5. 3 Sự phù hợp với quy hoạch 5. 3.1 Sự phù hợp trong quy hoạch mạng đờng sắt đô thị - Xây dựng tuyến đờng sắt đô thị Cát Linh Hà Đông một trong 8 (5) tuyến trục chính đờng sắt đô thị là thực hiện từng bớc quy hoạch phát triển GTVT thủ đô Hà Nội đến năm. .. Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang 5 - 15 Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t Điện lực Việt Nam thực hiện, tuyến đờng dây 110kV Thành Công Vành đai III, sẽ đợc hạ ngầm, cùng với xây dựng mới tuyến 220kV Hà Đông Thành Công Hình 5. 5: Mặt bằng dự án hạ ngầm đờng dây 220kV, 110kV và TBA Thành Công Theo điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2020 đã đợc Thủ tớng Chính... từ năm 2004; một số dự án nghiên cứu về qui hoạch và giao thông đô thị của thành phố Hà Nội, nghiên Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang 5 - 13 Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t cứu HAIDEP của Cơ quan hỗ trợ phát triển JICA kết hợp với UBND thành phố Hà Nội về phát triển tổng thể thành phố Hà Nội cũng đã đợc triển khai; các dự án vận tải xe buýt nhanh (BRT) của Ban phát. .. đổi Theo quy hoạch, chiều rộng chỉ giới đờng 62,0m; đờng sắt đô thị đặt trên dải phân cách Phạm vi thị xã Hà Đông, tuyến đờng sắt Cát Linh Hà Đông đi dọc phố Trần Phú, Quang Trung và QL6 Đờng Trần Phú và Quang Trung hiện tại mỗi bên gồm 3 Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang 5 - 16 Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t làn xe cơ giới rộng 10,5m và dải xe tổng hợp 5- 6m, hè... nhanh (BRT) của Ban phát triển hạ tầng thành phố Hà Nội; Dự án nghiên cứu đầu t tuyến đờng sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội, nghiên cứu trợ giúp triển khai dự án (SAPROF) của JBIC về tuyến đờng sắt đô thị Sân bay Nội Bài - Trung tâm thành phố Hà Đông, v.v cũng đã đợc tiến hành Dự án tuyến đờng sắt nhẹ đô thị Cát Linh Hà Đông đã đợc xem xét kết hợp với tuyến xe điện Nhổn Ga Hà Nội và tuyến Nam Thăng Long... Mê Linh) Trớc mắt tuyến số 4 là tuyến xe buýt nhanh, trong tơng lai sẽ phát triển thành tuyến đờng sắt đô thị hoàn chỉnh.Tổng chiều dài là 53 ,1Km Tuyến số 5 (Nam Hồ Tây - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc): là tuyến này có chức năng kết nối trung tâm thành phố Hà Nội với các khu đô thị dọc theo hành lang Láng - Hòa Lạc Chiều dài của tuyến số 5 là ~34,5km Để hỗ trợ cho các tuyến đờng sắt đô thị còn có các tuyến. .. HAIDEP đợc triển khai từ tháng 12 năm 2004 và hoàn thành cuối năm 2006 Tổng Công ty TvTK GTVT (tedi) Trang 5 - 14 Dự án đờng sắt đô thị hà nội: Tuyến Cát Linh - Hà Đông Dự án đầu t Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JCA) cũng đã cho lập nghiên cứu tiền khả thi cho tuyến đờng sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 2, giai đoạn 1; Đoạn: Từ Liêm/ Nam Thăng Long Thợng Đình Với sự hỗ trợ của Ngân hàng hợp tác... và Hàng Bài Trong qui hoạch điều chỉnh Tuyến 2A bắt đầu tại vị trí giao với tuyến số 3 (khu vực đờng Cát Linh) , đi theo hành trình Cát Linh Hào Nam La Thành Thái Hà Đờng Láng Ngã T Sở - Thợng Đình (nối với tuyến số 2) Hà Đông Ba La Sau 2020 có thể kéo dài tuyến 2A tới Xuân Mai có tổng chiều dài 14 Km Tuyến số 3: Nhổn Ga Hà Nội Hoàng Mai có tổng chiều dài 21Km Kết hợp với tuyến số 3 có một tuyến. .. Hà Đông, hoàn toàn phù hợp với dự án đờng bộ: dự án Tuyến đờng Cát Linh La Thành Thái Hà - Yên Lãng - Đờng Láng do Ban quản lý giao thông đô thị, TP Hà Nội là Chủ đầu t đã đợc thiết kế và đang thực hiện xây dựng Theo thiết kế dải phân cách giữa đợc giành cho bố trí đờng sắt đô thị Đoạn La Thành Thái Hà - Thái Thịnh- Đờng Láng, đang đợc tiến hành xây dựng giai đoạn 1 trong dự án Xây dựng đờng Cát
- Xem thêm -

Xem thêm: Ch-ơng 5 Sự cần thiết phải đầu t- tuyến Cát Linh - Hà Đông Sự phù hợp quy hoạch phát triển GTVT Thủ đô đến năm 2020, Ch-ơng 5 Sự cần thiết phải đầu t- tuyến Cát Linh - Hà Đông Sự phù hợp quy hoạch phát triển GTVT Thủ đô đến năm 2020, Ch-ơng 5 Sự cần thiết phải đầu t- tuyến Cát Linh - Hà Đông Sự phù hợp quy hoạch phát triển GTVT Thủ đô đến năm 2020

Từ khóa liên quan