SKKN một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh khi học địa lí 4

22 333 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2016, 12:27

Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí MỤC LỤC Trang I PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục tiêu: 2.2 Nhiệm vụ cụ thể: Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: 5 Phương pháp nghiên cứu II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận để thực đề tài Thực trạng 2.1 Thuận lợi, khó khăn 2.2 Thành công hạn chế: 2.3 Mặt mạnh, mặt yếu 10 2.4 Các nguyên nhân, yếu tố tác động 10 2.5 Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt 11 Giải pháp, biện pháp 11 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp 11 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp 12 3.3 Điều kiện để thực giải pháp, biện pháp 18 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp 18 Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu 19 Kết 19 III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 20 Kết luận 20 Kiến nghị 20 I PHẦN MỞ ĐẦU: Lý chọn đề tài Một năm khởi đầu từ mùa xuân Một đời tuổi trẻ Tuổi trẻ mùa xuân xã hội Tuổi trẻ! Tương lai đất nước Tuổi trẻ làm gì? Sẽ sau này? Tất phải nhờ vào giáo dục Người xây tảng lại người có nhiệm vụ vẻ vang nghiệp “Trồng người’’ Bồi dưỡng cho hệ sau Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí việc quan trọng, cần thiết Mỗi giáo viên nhận thấy thực hiện: Giáo dục học sinh vừa có đức vừa có tài để phục vụ cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Mục tiêu giáo dục phát triển toàn diện người đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ Học không đơn giản đạt đến mục đích để hiểu biết có trình độ cao có kiến thức sâu rộng mà quan trọng phải thực trở thành người Chương trình phân môn Địa lí phần nhập môn môn khoa học tự nhiên gồm hai môn Lịch sử Địa lí Môn tự nhiên xã hội cung cấp cho học sinh hiểu biết ban đầu vật, tượng mối quan hệ chúng tự nhiên, người xã hội, cách vận dụng chúng đời sống sản xuất Cùng với môn Tiếng Việt Toán, môn tự nhiên xã hội môn quan trọng chương trình Tiểu học Trong giai đoạn này, việc phát huy tính tích cực học sinh việc dạy học môn tự nhiên xã hội nói chung phân môn Địa lí nói riêng phần quan trọng đổi phương pháp dạy học môn Góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học Chương trình Địa lí lớp giúp học sinh lĩnh hội số tri thức ban đầu Địa lí Việt Nam nội dung nêu bật số nét tiêu biểu châu lục đại dương Qua nhiều năm giảng dạy khối lớp 4, đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh nên việc dạy học môn Địa lí khó với giáo viên có phần tẻ nhạt với học sinh Vì đa số phụ huynh học sinh quan niệm Địa lí môn học tính định thi cử nên thường không thích đầu tư cho môn học Trước phần lớn em cung cấp khái niệm Địa lí thông qua giáo viên nên học Địa lí chưa thực thu hút em…Giáo viên chưa thực chọn phương pháp gây hứng thú mẻ cách dạy để thu hút em Với trăn trở để chọn phương pháp hay, đặc trưng để dạy Địa lí tiểu học dạy cho có hiệu quả? Đó không vấn đề thân quan tâm mà hầu hết Giáo viên Tiểu học quan tâm Để làm Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí môn Địa lí không cung cấp kiến thức cần thiết mà môn khoa học hấp dẫn học sinh Vì chọn đề tài: “ Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí 4” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục tiêu : - Qua đề tài học sinh phát huy được tính tích cực học tập, không thụ động, không lúng túng tiếp thu bài học Để từ đó các em tích cực, hăng say học tập, nắm tri thức các môn học một cách chủ động Linh hoạt, sáng tạo việc tìm tri thức mới - Trang bị cho em kiến thức cần thiết môn học Tự nhiên xã hội - Giúp học sinh biết tìm hiểu, phân tích, phân biệt tìm cách học, cách trình bày đúng, chủ động với đối tượng học - Giáo dục học sinh ý thức, thái độ học tập đắn, biết quan tâm đến môi trường bảo vệ môi trường thiên nhiên cách tích cực - Một đề tài giáo viên đề cập đến, với hy vọng phần giúp thân dạy tốt môn Địa lí để Địa lí không xa lạ chán nản với em Để góp phần nhỏ bé xây dựng móng vững cho đất nước từ lớp học sinh hoàn thiện mặt trí thức nhân cách Vì có biết có hiểu, có quan tâm em yêu mến quê hương, yêu mến biển đảo đất nước, yêu mà thiên nhiên ban tặng cho người Từ em tích cực tự nguyện tham gia góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường biển đảo trân trọng giữ gìn thành tựu kinh tế đất nước Để tự hào làm rạng danh nước Việt, sánh vai với cường quốc năm châu 2.2 Nhiệm vụ cụ thể: Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí - Tạo môi trường học tập tích cực Tạo môi trường thân thiện “ Mỗi ngày đến trường ngày vui” - Tìm phương pháp giảng dạy thích hợp, có trọng tâm, nhằm thẳng vào yêu cầu quan trọng nhất, với mức độ yêu cầu vừa sức em để nâng dần kiến thức - Tổ chức học tổ, học nhóm điều kiện thời gian quy định - Phối hợp với gia đình tạo điều kiện cho em học tập, đôn đốc thực kế hoạch học tập trường nhà Duy trì sĩ số, giảm tỉ lệ bỏ học Đối tượng nghiên cứu Biện pháp nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí 4 Phạm vi nghiên cứu: Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí cho học sinh lớp 4C, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, năm học 2014 – 2015 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp hình thành biểu tượng Địa lí - Phương pháp sử dụng đồ - Phương pháp điều tra - Phương pháp giảng giải - Phương pháp luyện tập, thực hành - Phương pháp hoạt động nhóm - Phương pháp kiểm tra, đánh giá Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận Con người dù hoạt động lĩnh vực cần có kiến thức Địa lí Giáo viên cầu nối tri thức nhân loại Giáo viên có nhiệm vụ giúp Học sinh khám phá kiến thức cần thiết trái đất Môi trường sống người, hoạt động loài người bình diện quốc tế, quốc gia Trong thời kỳ công nghiệp hoá đại hoá đất nước, Địa lí môn quan trọng đòi hỏi người phải có kiến thức am hiểu Trong nghiệp giáo dục theo tinh thần đổi phương pháp dạy học, Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí lên lớp giữ vai trò tổ chức đạo, học sinh tích cực chủ động nắm tri thức, tạo cho học sinh tham gia hứng thú trách nhiệm Tôi đảm nhận vai trò xây dựng kế hoạch, hướng dẫn hoạt động hợp tác học sinh người dạy theo sát giúp đỡ nên tích cực tự giácthể động hoạt động học tập Kết học sinh lớp dạy tiếp thu nguồn tri thức mới, khám phá thân với định hướng giúp đỡ giáo viên Khi tự khám phá tri thức học sinh cảm nhận hứng thú, say mê yêu mến môn học ngàn lần học sinh tiếp nhận cách thụ động từ giáo viên Khi đến lớp giảng dạy môn cần phải có hỗ trợ dụng cụ dạy học hay gọi thiết bị dạy học, môn địa lí cần phải có: đồ, lược đồ, tranh ảnh địa lí … Kết hợp phương pháp dạy học nhằm phục vụ học sinh tri thức vững để hiểu sở khoa học, kỹ vận dụng tri thức vào sống đồng thời giúp học sinh phát triển toàn diện, rèn luyện tính tích cực độc lập cho học sinh Đặc điểm môn địa lí lớp giúp em biết vật tượng mối quan hệ địa lí Việt Nam số nước giới Sách giáo khoa lớp biên soạn phù hợp với tâm lý nhận thức học sinh tiểu học không tải kiến thức Tạo điều kiện cho giáo viên đổi phương pháp dạy học giúp học sinh tự rèn lớp, nhà Nhằm giúp em phát huy hết lực rèn học sinh tính tự giác học tập Thực trạng 2.1 Thuận lợi - khó khăn 2.1.1 Thuận lợi - Lãnh đạo nhà trường quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên học sinh sở vật chất điều kiện nhà trường có Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí - Ban giám hiệu động nhiệt tình, tư vấn cho giáo viên phương pháp dạy học tích cực - Giáo viên ham học hỏi, nhiệt tình đóng góp ý kiến giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ hiểu biết chuyên môn để tiến Luôn ủng hộ giúp đỡ đồng nghiệp, anh chị em khối 4,5 (nhất khối lớp 4) - Đồ dùng dạy học trang bị, số đồ dùng tự làm đạt hiệu cao - Các em học sinh có đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập phục vụ cho môn học - Học sinh có ý thức học tập, ý thức cầu tiến, chuyên cần Đa số học sinh ham học hỏi, hay tìm tòi khám phá - Đa phần phụ huynh quan tâm đến việc học em 2.1.2 Khó khăn - Giáo viên: Giáo viên chưa quan tâm sâu sát đến đối tượng học sinh, học sinh có hoàn cảnh học tập khó khăn Sử dụng phương pháp dạy học chưa phù hợp Các hoạt động dạy học mang phương pháp cũ, chưa có tính chủ động sáng tạo Giáo viên chưa ý đến học sinh yếu, chưa quan tâm đến đối tượng học sinh Thư viện chưa có nhiều sách, báo để tham khảo Thời gian chưa nhiều để nghiên cứu kỹ làm tốt đề tài nghiên cứu - Học sinh: Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí Lớp có nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình chưa có quan tâm đắn việc học học sinh, số em nhà xa trường Đồ dùng dạy học trang bị chưa đầy đủ phong phú Khả đọc, hiểu chậm, tiếp thu chậm, không chịu khó tìm tòi phương pháp học tập Học sinh chưa có ý thức nhận biết rõ tầm quan trọng việc học, lười học, chưa quan tâm việc học tự ti vùng khó khăn - Phụ huynh: Đa số phụ huynh ( Ea chai) làm nghề nông, sống khó khăn, bận bịu với công việc có thời gian quan tâm đến việc học Một số phụ huynh hạn chế trình độ văn hóa nên gặp không khó khăn việc dạy học nhà 2.2 Thành công - hạn chế 2.2.1 Thành công - Đề tài đã được khảo nghiệm ở các đối tượng học sinh trường, đã mang lại một số kết quả khả quan học sinh tiếp thu môn Địa lí 4, không còn thụ động lúng túng sử dụng đồ, đọc bảng số liệu thống kê… 2.2.2 Hạn chế - Tuy vậy, đề tài được thực nghiệm phạm vi nhỏ, chưa được thực nghiệm rộng rải các đối tượng ở các vùng khác nên sẽ có một số hạn chế nhất định 2.3 Mặt mạnh - mặt yếu 2.3.1 Mặt mạnh Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí - Đề tài có thể được thực hiện rộng rải tất cả học sinh tiểu học thuộc đối tượng lớp 4; học sinh dễ tiếp thu, dễ nắm được nội dung bài học qua các hoạt động trực quan cụ thể… 2.3.2 Mặt yếu - Tuy nhiên cũng sẽ bất cập nếu dạy tại các vùng khó khăn, thiếu về sở vật chất, đồ dùng dạy học… thì hiệu quả giờ học sẽ không cao 2.4 Các nguyên nhân, yếu tố tác động… Nguyên nhân khách quan: Phim ảnh, sách Địa lí ta chưa phong phú, sức hấp dẫn chưa cao Những chương trình ti vi, báo đài giáo dục phân môn Địa lí chưa nhiều, việc nắm Địa lí tự nhiên các tỉnh thành, các khu vực… chưa được cập nhật thường xuyên phụ huynh việc chia tách số tỉnh Nguyên nhân chủ quan: Trang thiết bị phục vụ cho môn học thiếu, giáo viên chưa sâu nghiên cứu tài liệu giảng dạy, chưa nhiệt tình dạy Địa lí Các hình thức dạy học đơn điệu khô cứng Bản thân giáo viên có phần xem nhẹ phân môn so với Toán Tiếng Việt, tham gia đợt hội giảng giáo viên dè dặt lựa chọn phân môn Địa lí Qua số năm giảng dạy khối lớp 4, qua trao đổi đồng nghiệp thăm dò ý kiến học sinh nhận thấy: Học sinh hiểu biết mơ hồ điều kiện tự nhiên vị trí Địa lí địa danh huyện, tỉnh (thành), các nước, các khu vực nước và thế giới, không hứng thú học Địa lí.… 2.5 Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Học sinh đến với môn Địa lí học sinh hình thành kỹ quan sát vật, tượng, thu thập tìm kiếm tư liệu Địa lí từ sách giáo khoa, từ sống gần gũi với học sinh… Học sinh biết đặt câu hỏi trình học tập, đặt câu hỏi với Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 10 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí bạn bè, nhóm, với thầy cô biết thông tin để giải đáp Biết nhận vật tượng Địa lí Học sinh biết trình bày kết học tập qua nhiều hình thức: lời nói, viết, hình vẽ, sơ đồ, bảng thống kê… Để từ học lớp, em biết đem vận dụng vào sống thực tế, từ em hình thành thái độ ham học hỏi, tìm hiểu để biết quê hương đất nước, môi trường xung quanh Để thêm yêu thiên nhiên, yêu biển đảo, yêu người, yêu đất nước khát khao học để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội Trở nên động sáng tạo, đem để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam văn minh, giàu mạnh - Tuy nhiên, với điều kiện của học sinh ở môi trường nông thôn điều kiện thông tin đại chúng hạn hẹp, một số vùng khó khăn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc sử dụng trực quan, việc chiếm lĩnh tri thức của các em môn học Giải pháp, biện pháp: 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp Để phát huy tính tích cực học sinh dạy môn Địa lí việc lựa chọn phương pháp dạy học hướng dẫn học sinh cách học quan trọng Giáo viên phải lựa chọn phương pháp cho phù hợp với loại bài, đối tượng học sinh Dưới hướng dẫn giáo viên, học sinh tự khám phá kiến thức Dạy môn Địa lí cần sử dụng phương pháp đặc trưng nhiều môn học khác Do tính tích hợp nội dung Đề cao vai trò chủ thể người học, tăng cường tính tự giác tích cực sáng tạo hoạt động học tập 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp Ở bậc tiểu học đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh nên yêu cầu mặt tri thức dạy học Địa lí chủ yếu dừng lại việc cung cấp biểu tượng Địa Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 11 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí lí Bước đầu hình thành một số khái niệm, xây dựng số mối quan hệ Địa lí đơn giản Để giúp học sinh học tốt Địa lí, Tôi tâm niệm: Giáo viên phải hình thành biểu tượng Địa lí rèn luyện cho học sinh số kỹ Địa lí như: sử dụng đồ, phân tích bảng số liệu biểu đồ…Do việc hình thành biểu tượng Địa lí rèn luyện kỹ sử dụng đồ hai nhiệm vụ quan trọng phần Địa lí bậc tiểu học Theo nghĩ có sử dụng tốt hai phương pháp người giáo viên dạy tốt môn Địa lí Phương pháp hình thành biểu tượng Địa lí : Một số biểu tượng Địa lí dạy Tiểu học: núi, đồi, rừng rậm nhiệt đới, đồng bằng, sông hồ, thác … Với phương pháp hình thành biểu tượng Địa lí tốt cho em quan sát vật tượng trực tiếp quan sát thực địa như: núi, rừng, lễ hội …ở thị trấn, quan sát qua tranh ảnh, băng hình Trước cho học sinh quan sát xác định cho học sinh quan sát theo bước cụ thể : * Bước 1: Lựa chọn đối tượng quan sát: Tùy theo nội dung học tập, lựa chọn đối tượng quan sát phù hợp với trình độ học sinh điều kiện trường * Bước 2: Xác định mục đích quan sát: Với đối tượng địa lý, xác định mục đích việc quan sát (Ví dụ: Khi hình thành biểu tượng sông, đối tượng quan sát tranh ảnh, đặc điểm “động” tượng nước chảy không nên đối tượng quan sát học sinh Tuy nhiên hoc sinh quan sát nó, em tiếp xúc với sông thực xem băng hình) * Bước 3: Tổ chức hướng dẫn học sinh quan sát thông qua hệ thống câu hỏi, tập Hệ thống xây dựng dựa mục đích quan sát trình độ hiểu biết học sinh nhằm: Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 12 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí + Hướng cho học sinh ý đến đối tượng quan sát + Điều khiển tri giác hướng dẫn tư học sinh theo hướng quan sát cần thiết + Giúp học sinh tổng kết khái quát điều quan sát, liên hệ với đối tượng loại mà em nhìn thấy, rút kết luận khách quan, khoa học * Bước 4: Tổ chức cho học sinh báo cáo kết Tôi em trao đổi, thảo luận, xác nhận hoàn thiện kết nhằm giúp em có biểu tượng đối tượng Phương pháp sử dụng đồ: Đồ dùng dạy học thiếu giảng dạy môn Địa lí đồ, lược đồ, tranh ảnh, báng số liệu … Vì đồ địa lí hình vẽ thu nhỏ bề mặt Trái Đất phận bề mặt Trái Đất mặt phẳng dựa vào phương pháp toán học, phương pháp biểu kí hiệu để thể thông tin Địa lí Do đó, giáo viên sử dụng đồ, lược đồ cần xác hiệu để khai thác kiến thức Quan niệm sử dụng đồ để học sinh khai thác, tìm tòi kiến thức Nên cho nhóm học sinh quan sát đồ thay cho lớp quan sát đồ Với cách cho nhóm sử dụng đồ giáo viên phải tổ chức hoạt động học tập để học sinh tự tìm kiến thức sở kết hợp kiến thức với kỹ Địa lí mà học sinh có Chính kiến thức em thu bền vững hơn, đồng thời trình tìm tòi kiến thức, kỹ Địa lí học sinh rèn luyện củng cố Sử dụng đồ, cần hướng dẫn học sinh nắm kĩ sử dụng đồ, lược đồ theo bước: * Bước 1: Nắm mục đích làm việc với đồ Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 13 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí Tức đọc tên đồ, để biết nội dung sử dụng cung cấp kiến thức cho học Bước không khó, giáo viên cần lưu ý tự vẽ thêm đồ phải có tên đồ ( viết viết ) * Bước 2: Xem bảng giải để có biểu tượng địa lí cần tìm đồ Đọc bảng giải, kí hiệu cho biết thông tin Ví dụ : đường đứt khúc ranh giới tỉnh, dù bãi biển, chấm tròn thành phố, … * Bước 3: Tìm vị trí địa lí đối tượng đồ dựa vào ký hiệu Đây bước kĩ đồ Ở bước giáo viên học sinh thường không xác không thường xuyên đồ nên dễ lúng túng Chỉ đồ có cách sau : + điểm ( thành phố, khoáng sản, … ) + đường ( sông, dãy núi, … ) + vùng ( vị trí giới hạn tỉnh, thành phố, …) * Một số thao tác biểu tượng địa lí : - Chỉ địa danh, thành phố, tỉnh… Nếu đồ hành có ranh giới nước, thành phố, tỉnh GV theo đường ranh giới, bắt đầu điểm kết thúc điểm châu lục, nước, thành phố, tỉnh muốn Nếu đồ tự nhiên thường thành phố kí hiệu dấu chấm tròn, GV vào chấm tròn thành phố, phương tiện lại vùng miền ( Xem giải đồ, lược đồ) - Chỉ biển, sông ngòi, Đại dương kéo rộng giới hạn không lấn vào đất liền Biển, sông, dãy núi theo hướng từ thượng lưu đổ xuống hạ lưu, từ nơi cao ( độ cao địa hình ) xuống nơi thấp * Bước 4: Quan sát đối tượng đồ, nhận xét nêu đặc điểm đơn giản đối tượng ( Khai thác phần kiến thức mới) Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 14 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí Ví dụ : Khi vị trí nước Việt Nam, nhận xét vị trí nước ta kéo dài từ Bắc xuống Nam, nằm phía cực Nam Bài Đồng Nam Bộ, quan sát lược đồ xong, học sinh nhận xét hệ thống sông ngòi nhiều, chằng chịt Bài Địa hình nước ta, dựa vào màu sắc học sinh nhận xét đồi núi nhiều đồng Bài Người dân đồng Nam Bộ, quan sát, nhận xét trang phục người dân dồng Nam Bộ… * Bước 5: Xác lập mối liên hệ địa lí đơn giản yếu tố và thành phần địa hình khí hậu: địa hình, khí hậu, sông ngòi, thiên nhiên và hoạt động sản xuất người… Ví dụ: Khi học sinh vị trí nước ta, phía Đông giáp biển Đông, đường bờ biển kéo dài thuận lợi để phát triển ngành nào? (đánh bắt thủy hải sản ) Đó mối quan hệ vị trí địa lí hoạt động sản xuất * Một số lưu ý : - Tư thao tác mặt quay xuống phía học sinh, đứng bên trái hay bên phải tùy thuộc giáo viên thuận tay - Sử dụng dụng cụ đồ, không dùng tay thao tác - Giới thiệu biểu tượng muốn thao tác, thao tác trước giới thiệu biểu tượng, tránh vừa thao tác vừa giới thiệu dễ sai - Bản đồ, lược đồ treo bảng cần đủ lớn để tất học sinh quan sát được( trường hợp nhỏ phát nhóm cho em tự quan sát ) - Giáo viên học sinh nên thường xuyên thao tác đồ để giúp học sinh nhuần nhuyễn lên học lớp Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 15 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí Để giúp học sinh khai thác kiến thức từ đồ Tôi phải trang bị cho em số kiến thức, kỹ tối thiểu cần thiết để biết cách làm việc với đồ như: xác định phương hướng đồ, nắm ký hiệu bảng giải, có biểu tượng vật đối tượng Địa lí đồ, nghĩa đọc hiểu ký hiệu đồ Ngoài hai phương pháp chính: Tùy dạng mà kết hợp thêm số phương pháp để giúp học thật sinh động, thật bổ ích hấp dẫn em Giáo viên cần huy động tối đa kinh nghiệm vốn kiến thức có sẵn vào việc dẫn dắt em tự phát triển tri thức học Thiết kế hệ thống câu hỏi, tập giao cho học sinh thực với hướng dẫn cần thiết Tổ chức hoạt động trò chơi học tập, sắm vai …Nhằm qua giúp học sinh lĩnh hội kiến thức Đó ta dạy học đề cao vai trò chủ thể nhận thức học sinh.Ngoài thường xuyên dạy tự học cho học sinh Đó rèn cho em khả tự học trình học tập ghế nhà trường.Vì trình dạy học bao gồm dạy tự học, nhà trường học sinh học hết khối lượng tri thức nhân loại ngày tăng nhanh lĩnh vực Việc học cần phải diễn ra suốt đời học sinh Đề cao vai trò chủ thể học sinh học tập điều kiện quan trọng cho việc dạy tự học Bởi học “sự biến đổi thân trở nên có giá trị, nỗ lực để chiếm lĩnh giá trị lấy từ bên ngoài” Môn Địa lí lớp có nhiều dạng khác nhau, để giúp học sinh học tốt giáo viên nên : Hướng dẫn học sinh cách học theo loại bài: Phần Địa lí lớp bao gồm hai mảng lớn: Địa lí đất nước và Địa lí giới Mảng Địa lí đất nước: Đề cập tới vấn đề: - Đặc điểm tự nhiên - Đặc điểm dân cư Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 16 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí - Đặc điểm kinh tế Đây khái quát hoá kiến thức Địa lí mà học sinh học lớp dưới, nâng lên thành đặc điểm tình hình phân bố yếu tố địa lý lãnh thổ Việt Nam Vì trình dạy học, giáo viên nên vận dụng câu hỏi gợi mở giúp học sinh liên hệ, tập hợp kiến thức có vào vào hệ thống kiến thức địa lý với cấu trúc chặt chẽ qua nâng tầm hiểu biết tượng vật Địa lí đơn lẻ, cụ thể lên trình độ hiểu biết trừu tượng , khái quát đặc điểm Địa lí Việt Nam Mảng Địa lí giới: Đề cập đến đặc điểm chung tự nhiên dân cư, kinh tế châu lục sơ lược vài đặc điểm số quốc gia thuộc châu lục Đề cập tới Địa lí đề cập tới không gian rộng lớn kiến thức mẻ xa lạ với học sinh Vì giáo viên phải hình thành chohọc sinh biểu tượng Địa lí thường xuyên sử dụng đồ Giúp học sinh xác định vị trí vật, tượng, sử dụng tranh ảnh lời miêu tả giáo viên để học sinh hình dung vật biểu nào? Tuy nội dung khác nhìn chung Địa lí trình bày theo số dạng định Tùy dạng mà áp dụng phương pháp cho phù hợp * Dạng thông báo kiến thức kênh chữ kết hợp kênh hình: Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét rút học * Dạng thực hành: Ở này, kênh hình, biểu đồ, bảng chứa đựng thông tin cần thiết, học sinh phải biết sử dụng chúng, phân tích, nhận xét rút kiến thức học Khi dạy giáo viên vừa hình thành cho học sinh kỹ học tập Địa lí biết vận dụng để phát lĩnh hội kiến thức Học sinh cần tự lực làm việc đạo giáo viên * Dạng kết hợp hai dạng trên: Kênh chữ kênh hình cung cấp thông tin Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 17 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí Nhưng tất dạng phương pháp sử dụng đồ hình thành biểu tượng Địa lí quan trọng học môn Địa lí lớp Nhưng quan trọng hết thiết nghĩ nhiệt tình, tâm huyết người giáo viên để học trở nên sôi động, tích cực, say mê học sinh Để em thực yêu mến mong đợi học 3.3 Điều kiện thực giải pháp, biện pháp - Trường nằm địa bàn tương đối thuận lợi, lại được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I, tiến đến chuẩn Quốc gia mức độ II nên có điều kiện thuận lợi cho công tác thực hiện các giải pháp, biện pháp của đề tài đặt 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Như thực tiễn dạy học Địa lí, phương pháp hình thành biểu tượng Địa lí phương pháp sử dụng đồ hai phương pháp quan trọng Nếu sử dụng linh hoạt đem lại hiệu cao Đồng thời kết hợp chặt chẽ phương pháp khác, giúp học sinh hiểu sâu, nhớ lâu, tiếp thu nhanh học Đồ dùng trực quan sử dụng tốt huy động ý theo dõi học sinh Việc sử dụng đồ dùng trực quan có chức quan trọng góp phần tích cực vào việc tạo biểu tượng Địa lí cho học sinh Học sinh hứng thú say mê học tập Vì phương pháp sử dụng đồ hình thành biểu tượng Địa lí cần thiết yêu cầu cấp thiết trình dạy học 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Khi nhận lớp 4C, sĩ số 18 em, qua trao đổi thông qua số tiết dạy Địa lí đầu năm nhận thấy: Thực trạng học sinh lớp có khoảng 4-5 em có kỹ sử dụng đồ thành thạo, 4-5 em biết sử dụng đồ phân tích số liệu bảng thống kê mức biết chưa thành thạo, lại 7-8 em học thụ động lúng túng sử dụng đồ, đọc bảng số liệu thống kê Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 18 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí 4 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Qua trình giảng dạy lớp, thường áp dụng phương pháp vào tiết học Địa lí Tôi nhận thấy tiết học sôi hơn, học sinh hăng hái tìm hiểu có đặt nhiều thắc mắc hay Chứng tỏ em ham hiểu biết, thích tự khám phá kiến thức Những tiết dạy có sử dụng đồ dùng dạy học thực thu hút em Giáo viên sử dụng phương pháp phát huy tính tích cực chủ động học sinh Gây niềm hứng thú say mê, giúp em dễ dàng tiếp cận lĩnh hội kiến thức Kết học tập tăng cao, học sinh yếu giảm rõ rệt Kết cuối học kỳ II: 7-8em biết đọc phân tích bảng biểu, biết sử dụng đồ thành thạo, 8-9 em biết sử dụng đồ biết đọc bảng biểu, phân tích tốt, 1-2 em lúng túng sử dụng đồ Điều chứng tỏ, giáo viên biết lựa chọn phương pháp phù hợp kết hợp sử dụng đồ dùng dạy học tốt chất lượng học cao III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận: Để có lớp thiếu niên trưởng thành tài giỏi và đủ nhân cách người giáo viên phải không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức Vì “ Cây tốt cho trái tốt ” Kiến nghị: - Nhà trường cần cung cấp thiết bị, tài liệu tham khảo thêm cho môn Địa lí - Tiếp tục chuyên đề để giáo viên trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau, nhằm nâng cao tay nghề chất lượng giáo dục đạt hiệu cao ( nhất là các môn Tự nhiên xã hội) Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 19 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí Trên số kinh nghiệm thân việc giúp học sinh phát huy tính tích cực học Địa lí lớp Chắc trình thực nhiều khuyết điểm mà thân chưa Rất mong học tập thêm bạn đồng nghiệp, Hội đồng ban giám khảo Tôi xin chân thành cảm ơn! Bình Hòa, tháng năm 2016 Người viết Lê Tấn Ngộ Nhận xét hội đồng sáng kiến cấp trường Chủ tịch hội đồng (Kí tên, đóng dấu) Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 20 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí Nhận xét hội đồng sáng kiến cấp huyện Chủ tịch hội đồng (Kí tên, đóng dấu) TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Hướng dẫn thực Chuẩn kiến thức, kĩ Nhà xuất Giáo dục môn học Tiểu học Việt Nam Phương pháp dạy học môn học Tiểu Nhà xuất Giáo dục học Tác giả Việt Nam Công văn số 5842/BGD ĐT-VP ngày Bộ Giáo dục Đào tạo 01/9/2011 hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Sách giáo khoa – Sách giáo viên Địa lí lớp Nhà xuất Giáo dục Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 21 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh học Địa lí Việt Nam Địa lí châu lục Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Cơ sở Địa lí tự nhiên Lê Bá Thảo Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 22 [...]... học Trần Quốc Toản 11 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh khi học Địa lí 4 lí Bước đầu hình thành một số khái niệm, xây dựng một số mối quan hệ Địa lí đơn giản Để giúp học sinh học tốt một Địa lí, Tôi luôn tâm niệm: Giáo viên phải hình thành biểu tượng Địa lí và rèn luyện cho học sinh một số kỹ năng Địa lí như: sử dụng bản đồ, phân tích bảng số liệu và biểu đồ…Do... hợp nhỏ phát về nhóm cho các em tự quan sát ) - Giáo viên và học sinh nên thường xuyên thao tác trên bản đồ để giúp học sinh nhuần nhuyễn khi lên học lớp trên Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 15 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh khi học Địa lí 4 Để giúp học sinh khai thác được kiến thức từ bản đồ Tôi phải trang bị cho các em một số kiến... trên mục đích quan sát và trình độ hiểu biết của học sinh nhằm: Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 12 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh khi học Địa lí 4 + Hướng cho học sinh chú ý đến đối tượng quan sát + Điều khi n tri giác và hướng dẫn tư duy của học sinh theo hướng quan sát cần thiết + Giúp học sinh tổng kết và khái quát những điều đã quan... Tiểu học Trần Quốc Toản 17 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh khi học Địa lí 4 Nhưng ở tất cả mọi dạng bài thì phương pháp sử dụng bản đồ và hình thành biểu tượng Địa lí vẫn là quan trọng trong giờ học môn Địa lí lớp 4 Nhưng quan trọng hơn hết thiết nghĩ đó là sự nhiệt tình, tâm huy t của người giáo viên để làm sao giờ học trở nên sôi động, tích cực, say mê đối với học. .. giải pháp, biện pháp Để phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy môn Địa lí thì việc lựa chọn phương pháp dạy học và hướng dẫn học sinh cách học là rất quan trọng Giáo viên phải lựa chọn phương pháp cho phù hợp với từng loại bài, từng đối tượng học sinh Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh sẽ tự khám phá ra kiến thức Dạy môn Địa lí cần sử dụng các phương pháp đặc trưng của nhiều môn học khác... tục chuyên đề để giáo viên trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau, nhằm nâng cao tay nghề và chất lượng giáo dục đạt hiệu quả cao ( nhất là các môn Tự nhiên xã hội) Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 19 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh khi học Địa lí 4 Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi trong việc giúp học sinh phát huy tính. .. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 14 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh khi học Địa lí 4 Ví dụ : Khi chỉ vị trí của nước Việt Nam, nhận xét vị trí nước ta kéo dài từ Bắc xuống Nam, nằm phía cực Nam Bài Đồng bằng Nam Bộ, quan sát và chỉ lược đồ xong, học sinh có thể nhận xét ngay là hệ thống sông ngòi nhiều, chằng chịt Bài Địa hình nước ta, dựa vào màu sắc học sinh nhận xét... trạng học sinh lớp chỉ có khoảng 4- 5 em có kỹ năng sử dụng bản đồ thành thạo, 4- 5 em biết sử dụng bản đồ và phân tích một số liệu ở bảng thống kê ở mức biết nhưng chưa thành thạo, còn lại 7-8 em học rất thụ động và lúng túng khi sử dụng bản đồ, đọc bảng số liệu thống kê Người thực hiện: Lê Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 18 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh khi. .. Tấn Ngộ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 13 Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh khi học Địa lí 4 Tức là đọc tên bản đồ, để biết nội dung sử dụng cung cấp kiến thức gì cho bài học Bước này không khó, giáo viên cần lưu ý khi tự vẽ thêm bản đồ thì phải có tên bản đồ ( có thể viết trên hoặc viết ở dưới ) * Bước 2: Xem bảng chú giải để có biểu tượng địa lí cần tìm trên bản.. .Một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh khi học Địa lí 4 bạn bè, nhóm, với thầy cô và biết thông tin để giải đáp Biết nhận đúng các sự vật hiện tượng Địa lí Học sinh biết trình bày kết quả học tập qua nhiều hình thức: lời nói, bài viết, hình vẽ, sơ đồ, bảng thống kê… Để từ những giờ học trên lớp, các em biết đem về vận dụng vào cuộc sống thực tế, từ đó
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh khi học địa lí 4 , SKKN một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh khi học địa lí 4 , SKKN một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh khi học địa lí 4

Từ khóa liên quan