Tách dòng phân tử và thiết kế vector chuyển gen DAT phân lập từ cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don)

8 301 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan