bài tiểu luận môi trường và con người

35 423 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2016, 17:08

BÀI TIỂU LUẬN MÔN: MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI Thành viên nhóm Công việc Nguyễn Thị Tâm Phần mở đầu Hoàng Thị Thắm ( tổ trưởng) Tổng quan làng nghề thủ công Việt Nam , tìm hình ảnh, tổng hợp Phí Thị Thanh Hậu gây ô nhiễm môi trường không khí làng nghề Làm sile Đàm Thị Phương Thảo Thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm không khí làng nghề Việt Nam Nguyễn Thị Thảo Hậu quả, biện pháp kết luận Nguyễn Thị Thoa biện pháp kết luận Đánh giá Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI CÁC LÀNG NGHỀ VIỆT NAM PHẦN MỞ ĐẦU VỀ SỰ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO LÀNG NGHỀ ĐỀ TÀI: Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI CÁC LÀNG NGHỀ VIỆT NAM PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Cơ sở nghiên cứu 1.3.1 Khái niệm ô nhiễm môi trường không khí 1.3.2 Nguồn gây ô nhiễm không khí 1.4 Phương pháp nghiên cứu PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan làng nghề thủ công Việt Nam 2.2 Thực trạng ô nhiễm không khí làng nghề Việt Nam 2.3.Nguyên nhân 2.4 Hậu 2.5 Một số đề nghị giải pháp giải vấn đề ô nhiễm không khí làng nghề theo hưóng phát triển bền vững a.Một số biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí b Một số phương tiện khắc phục ô nhiễm không khí PHẦN 3: KẾT LUẬN • 1.1 • Tính cấp thiết đề tài Theo nhận định chuyên gia môi trường, Việt Nam quốc gia có vấn đề ô nhiễm môi trường Trong đó, ô nhiễm không khí làng nghề tác nhân hủy hoại môi trường đe dọa tới sức khỏe cộng đồng dân cư • Việc làng nghề ngày mở rộng, phát triển quy mô số lượng tín hiệu tốt Song tình trạng làng nghề phát triển nóng năm gần kéo theo ô nhiễm môi trường gia tăng • Cần có giải pháp kịp thời để khắc phục hạn chế tới mức thấp tình trạng ô nhiễm môi trường tác hại từ ô nhiễm môi trường làng nghề, góp phần bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng • Vì ô nhiễm môi trường không khí làng nghề vấn đề cấp bách mà cần giải • 1.2.Mục tiêu nghiên cứu • Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường không khí làng nghề • Qua đề xuất số giải pháp nhằm bảo vệ cải thiện môi trường làng nghề hướng tới phát triển bền vững • 1.3 Cơ sở nghiên cứu 1.3.1.Khái niệm ô nhiễm môi trường không khí • Môi trường không khí bị coi ô nhiễm thành phần bị biến đổi khác với trạng thái bình thường • Chất gây ô nhiễm chất có khí nồng độ cao nồng độ bình thường không khí chất thường không khí • Ô nhiễm không khí có mặt chất lạ biến đổi quan trọng thành phần không khí, làm cho không khí không gây toả mùi, có mùi khó chịu, giảm tầm nhìn xa (do bụi)" • 1.3.2.Nguồn gây ô nhiễm không khí • • Có nhiều nguồn gây ô nhiễm không khí Có thể chia thành nguồn tự nhiên nguồn nhân tạo Nguồn tự nhiên • Ô nhiễm hoạt động núi lửa • Các đám cháy rừng phát thải nhiều bụi khí • Bão bụi gây nên gió mạnh bão, mưa bào mòn đất sa mạc, đất trồng gió thổi tung lên thành bụi • Nước biển bốc với sóng biển tung bọt mang theo bụi muối lan truyền vào không khí • Và có trình phân huỷ, thối rữa xác động, thực vật tự nhiên phát thải nhiều chất khí, phản ứng hoá học khí tự nhiên hình thành khí sunfua, nitrit, loại muối v.v • Ô nhiễm phóng xạ, chất từ vũ trụ • Nguồn nhân tạo • Chủ yếu hoạt động công nghiệp, đốt cháy nhiên liệu hoá thạch hoạt động phương tiện giao thông • Ô nhiễm không khí công nghiệp luyện gang thép,kim màu tạo nhiều CO2 SO2 ch • Ô nhiễm không khí công nghiệp sản xuất xi măng • Các ngành công nghiệp chủ yếu gây ô nhiễm không khí bao gồm: nhiệt điện; vật liệu xây dựng; hoá chất phân bón; dệt giấy; luyện kim; thực phẩm; Các xí nghiệp khí; Các nhà máy thuộc ngành công nghiệp nhẹ • Ngoài ra, ô nhiễm không khí người ý thức bảo vệ môi trường • Hầu hết làng nghề chưa thu gom xử lý triệt để chất thải • Nguyên nhân sở sản xuất, hộ gia đình ý đến việc tăng doanh số, mặt hàng mà thiếu quan tâm công tác bảo vệ môi trường • Vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, rác thải sinh hoạt vật nuôi dọc theo trục đường vào làng làm mỹ quan gây mùi khó chịu • Do chưa có nguồn kinh phí đầu tư cho công tác khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề hạn chế.Đa phần sở sản xuất, hộ gia đình kinh phí đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải, khí thải, thu gom phân loại chất thải rắn Bên cạnh đó, thiết bị, công nghệ sản xuất làng nghề lạc hậu, mặt chật hẹp • 2.4.Hậu quả: • Ảnh hưởng tới người: • Kết nghiên cứu cho thấy, tuổi thọ người dân làng nghề ngày giảm đi, thấp 10 năm so với tuổi thọ trung bình nước Theo báo cáo môi trường quốc gia năm cho thấy, làng nghề sản xuất kim loại, tỷ lệ người mắc bệnh liên quan đến thần kinh, hô hấp, điếc, ung thư, da, khô mắt…chiếm 60 70% Trong đó, làng nghề tái chế giấy có từ 16% đến 53,7% dân số bị mắc bệnh phổi, thần kinh chịu sức ép từ khói bụi, tiếng ồn, ô nhiễm không khí, hóa chất khí độc Cl2, H2S Tại làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm, tỷ lệ người mắc bệnh đường ruột tới 58,8% dân số, đường hô hấp 44% • Ảnh hưởng tới sức khỏe người • Ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển • Ảnh hưởng tới công việc • Ảnh hưởng tới động vật: • Ảnh hưởng tới máy hô hấp động vật • Làm suy giảm khả trao đổi vận chuyển oxy hồng cầu máu • Ảnh hưởng tới thực vật: • Mưa axit SO2 làm tổn thương cây, hạn chế mức độ sinh trưởng làm rụng quả, nép quả, nhỏ hay bị nứt… • Nồng độ NO cao làm bị xoăn, khả cố định Nitow làm cho thực vật thiếu đạm • Ảnh hưởng tới kinh tế • Giữa môi trường phát triển có mối quan hệ chặt chẽ: môi trường địa bàn đối tượng phát triển, phát triển nguyên nhân tạo nên biến đổi môi trường • Ô nhiễm môi trường không khí ảnh hưởng tới kinh tế ví dụ ảnh hưởng tới nguyên vật liệu kim loại làm han rỉ bụi than bị mài mòn SO2 • Đối với sở hạ tầng làm hư hỏng đến bề mặt vật liệu xây dựng • Các tượng ô nhiễm không khí • Hiệu ứng nhà kính • Làm cho nhiệt độ ko cân trái đất với ko gian xung quanh khiến trái đất nóng nên • Nhiệt đọ tăng lên làm băng tan, hạn hán, cháy rừng, ảnh hưởng tới hệ sinh thái toàn cầu • Ảnh hưởng tới sức khỏe đời sống người sản xuất nông nghiệp biến đổi hệ sinh thái • Ảnh hưởng tới sức khỏe đời sống người sản xuất nông nghiệp biến đổi hệ sinh thái • Mưa axit thủng tầng ozon hậu ô nhiễm không khí Gây hại cho người bệnh ung thư, đục thủy tinh thể người • 2.5 Một số đề nghị giải pháp giải vấn đề ô nhiễm không khí làng nghề theo hưóng phát triển bền vững • A MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ • Cần có hệ thống đồng giải pháp, gồm sách - pháp luật, đổi công nghệ sản xuất, triển khai công nghệ xử lý chất thải, bảo hộ lao động nâng cao nhận thức người lao động • Nhanh chóng xây dựng, ban hành áp dụng văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề • Tăng cường hoạt động giám sát môi trường làng nghề thực kiểm kê nguồn thải • Di rời sở gây ô nhiễm nặng khỏi khu vực dân cư • Quy hoạch tập trung theo cụm công nghiệp nhỏ cần tránh xa khu dân cư • Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải làng nghề cần bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường Việt Nam hành • Khuyến khích sở sản xuất làng nghề áp dụng giải pháp sản xuất để vừa giảm lượng phát thải • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làng nghề vấn đề có tính then chốt • Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng phố biến lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường hương ước làng xã • B MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN KHẮC PHỤC Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ • Lọc không khí phương pháp lọc sinh học • Lọc sinh học để xử lý chất khí có mùi hôi hợp chất bay có nồng độ thấp • Trong trình lọc, khí thải bơm chậm xuyên qua hệ thống lọc, chất ô nhiễm khí thải bị nguyên liệu lọc hấp thụ Các chất khí gây ô nhiễm bị hấp phụ màng sinh học, đây, vi sinh vật phân hủy chúng để tạo nên lượng sản phẩm phụ CO2 H2O theo phương trình sau: • Chất hữu gây ô nhiễm + O2 CO2 +H2O + nhiệt + sinh khối • Xử lí khí thải công nghệ Biofilter với giá thể vỏ dừa • Công nghệ Biofilter (lọc sinh học) biện pháp xử lý ô nhiễm khí thải có chi phí đầu tư thấp, vận hành rẻ thân thiện môi trường, phương pháp thích hợp để xử lý chất khí có mùi hôi hợp chất hữu bay có nồng độ thấp nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, tinh bột sắn,… • Không khí ô nhiễm + O2 CO2 +H2O + nhiệt + sinh khối • Hệ thống lọc sinh học thiết kế có công suất xử lý mùi chất hữu bay lớn 90% • Khẩu trang than hoạt tính NeoMask - chống không khí ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe • Khẩu trang than hoạt tính có tác dụng sau:Ngăn ngừa hầu hết xâm nhập vào đường hô hấp hạt bụi cực nhỏ chất thải ô nhiễm khác Lọc hầu hết mùi hôi, hóa chất, mùi xăng, khói quang hóa, khói đen, phấn hoa.Ngăn bụi, khí độc CO, SO2, NO2, H2S, Andehyt, oxit chì từ khí thải động ôtô, xe máy,….Bảo vệ hệ hô hấp, giúp hạn chế viêm mũi dị ứng chất ô nhiễm không khí gây • Sử dụng máy lọc không khí • Trong phòng kín, nơi sử dụng nhiều thiết bị máy móc máy tính, máy in, ti vi, đèn neon… thiết bị toả nhiều ion dương gây hại cho thể, máy lọc không khí cung cấp ion âm điều hoà không khí • Môi trường nhiều bụi bẩn, ẩm mốc, không khí không lưu thông nơi phát sinh ẩn chứa nhiều loại vi khuẩn, phin lọc O2 phin lọc than hoạt tính có tác dụng tăng cường oxy, thu giữ vi khuẩn lọc bụi bẩn PHẦN KẾT LUẬN • Câu chuyện phát triển làng nghề nông thôn tiếp tục vấn đề nóng Việc ô nhiễm quan tâm, nguồn kiếm cơm hộ dân nghèo Nếu phát triển tự phát ý thứ khắc phục có nhiều hậu nghiêm trọng.Vì vây,người dân làng nghề cần ngành chức địa phương hỗ trợ thay đổi công nghệ, quy hoạch khu sản xuất với hệ thống xử lý nước thải, rác thải Có vậy, giải phần toán phát triến kinh tế với bảo vệ môi trường Có lẽ người dân làng nghề muốn sống nhà đầy đủ tiện nghi, tài giả, môi trường sống bị ô nhiễm đầy khói bụi, mùi hôi thối Có lẽ không muốn cháu tương lai bị huỷ hoại sức khoẻ không khí bị ô nhiễm Đã đến lúc toàn xã hội phải hành động liệt bền vững làng nghề nông thôn Việt Nam [...]... thiếu đạm • Ảnh hưởng tới kinh tế • Giữa môi trường và sự phát triển có mối quan hệ hết sức chặt chẽ: môi trường là địa bàn và đối tượng của sự phát triển, còn phát triển là nguyên nhân tạo nên các biến đổi của môi trường • Ô nhiễm môi trường không khí ảnh hưởng tới kinh tế ví dụ như ảnh hưởng tới nguyên vật liệu đối với kim loại thì làm han rỉ do bụi than và bị mài mòn do SO2 • Đối với cơ sở hạ tầng... hộ gia đình chỉ chú ý đến việc tăng doanh số, mặt hàng mà thiếu quan tâm công tác bảo vệ môi trường • Vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, rác thải sinh hoạt cũng như vật nuôi dọc theo các trục đường vào làng làm mất mỹ quan và gây mùi rất khó chịu • Do chưa có nguồn kinh phí đầu tư cho công tác khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề còn hạn chế.Đa phần cơ sở sản xuất, hộ gia đình không có kinh phí đầu... chất: sinh ra nhiều SO2 Và NO2 với nông độ lên đến 1500-3000ppm • Trong sản xuất giấy: sản sinh nhiều SO2, H2S có mùi hôi thối, buồn nôn • Trong sản xuất đô nhựa: các chất phụ gia có tính độc hại cao đối với cơ thể con người như khoáng chất gốc chì, cadimi… • Ngoài ra, ô nhiễm không khí do con người không có ý thức bảo vệ môi trường • Hầu hết các làng nghề chưa được thu gom và xử lý triệt để chất thải... pháp luật, đổi mới công nghệ sản xuất, triển khai các công nghệ xử lý các chất thải, bảo hộ lao động và nâng cao nhận thức của những người lao động • Nhanh chóng xây dựng, ban hành và áp dụng văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề • Tăng cường hoạt động giám sát môi trường làng nghề và thực hiện kiểm kê nguồn thải • Di rời các cơ sở gây ô nhiễm nặng ra khỏi khu vực dân cư • Quy hoạch... khảo sát tại 52 làng nghề điển hình cho thấy, có đến 46% làng nghề ô nhiễm môi trường nặng và có 27% ô nhiễm vừa, mức độ ô nhiễm môi trường đang có xu hướng gia tăng • Tại 46 làng nghề thuộc các lĩnh vực dệt nhuộm, sản xuất hàng mỹ nghệ, chế biến lương thực-thực phẩm, luyện kim-cơ khí của Cục Kiểm soát ô nhiễm (Tổng cục Môi trường) mới đây cũng cho thấy 45/46 làng nghề (chiếm 97,8%) có chỉ tiêu quan... ảnh hưởng tới hệ sinh thái toàn cầu • Ảnh hưởng tới sức khỏe đời sống con người sản xuất nông nghiệp biến đổi hệ sinh thái • Ảnh hưởng tới sức khỏe đời sống con người sản xuất nông nghiệp biến đổi hệ sinh thái • Mưa axit và thủng tầng ozon cũng là những hậu quả do ô nhiễm không khí Gây hại cho người bệnh ung thư, đục thủy tinh thể ở người • 2.5 Một số đề nghị về giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm không... lượng không khí vượt quy chuẩn cho phép từ 1,1-4,3 lần, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân • Làng nghề sản xuất vật liệu xây dựng: Đây là loại hình làng nghề gây ô nhiễm môi trường lớn nhất về chất thải khí • Bụi phát sinh do các hoạt động vận chuyển, chế biến nguyên nhiên vật liệu (đất, đá, cao lanh, xi măng, than, ) và bụi xỉ than tỏa ra từ khói lò Khí thải của các lò nung gạch, ngói,... nhiều ion dương gây hại cho cơ thể, máy lọc không khí sẽ cung cấp ion âm và điều hoà không khí • Môi trường nhiều bụi bẩn, ẩm mốc, không khí không được lưu thông cũng là nơi phát sinh và ẩn chứa của nhiều loại vi khuẩn, phin lọc O2 và phin lọc than hoạt tính sẽ có tác dụng tăng cường oxy, thu giữ vi khuẩn và lọc sạch bụi bẩn PHẦN 3 KẾT LUẬN • Câu chuyện về phát triển làng nghề nông thôn sẽ tiếp tục là vấn... làng nghề vẫn lạc hậu, mặt bằng thì chật hẹp • 2.4.Hậu quả: • Ảnh hưởng tới con người: • Kết quả nghiên cứu cho thấy, tuổi thọ của người dân tại các làng nghề ngày càng giảm đi, thấp hơn 10 năm so với tuổi thọ trung bình của cả nước Theo báo cáo môi trường quốc gia năm cũng cho thấy, tại các làng nghề sản xuất kim loại, tỷ lệ người mắc các bệnh liên quan đến thần kinh, hô hấp, điếc, ung thư, ngoài da,... nghèo Nếu cứ phát triển tự phát và không có ý thứ khắc phục thì sẽ càng có nhiều hậu quả nghiêm trọng.Vì vây ,người dân làng nghề đang rất cần các ngành chức năng địa phương hỗ trợ thay đổi công nghệ, quy hoạch khu sản xuất với hệ thống xử lý nước thải, rác thải Có như vậy, mới giải quyết được phần nào bài toán giữa phát triến kinh tế với bảo vệ môi trường Có lẽ không có người dân làng nghề nào muốn sống ... tới kinh tế • Giữa môi trường phát triển có mối quan hệ chặt chẽ: môi trường địa bàn đối tượng phát triển, phát triển nguyên nhân tạo nên biến đổi môi trường • Ô nhiễm môi trường không khí ảnh... 3: KẾT LUẬN • 1.1 • Tính cấp thiết đề tài Theo nhận định chuyên gia môi trường, Việt Nam quốc gia có vấn đề ô nhiễm môi trường Trong đó, ô nhiễm không khí làng nghề tác nhân hủy hoại môi trường. .. giải pháp nhằm bảo vệ cải thiện môi trường làng nghề hướng tới phát triển bền vững • 1.3 Cơ sở nghiên cứu 1.3.1.Khái niệm ô nhiễm môi trường không khí • Môi trường không khí bị coi ô nhiễm thành
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tiểu luận môi trường và con người, bài tiểu luận môi trường và con người, bài tiểu luận môi trường và con người

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn