Xây dựng và sử dụng bài tập sơ đồ, hình vẽ phần nito, hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực

20 802 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2016, 21:04

Xây dựng và sử dụng bài tập sơ đồ, hình vẽ phần nito, hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Với mục đích giúp các em học sinh phát triển được các năng lực, phẩm chất và lòng say mê khoa học hóa học. Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ Nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 8, khóa XI đề chủ trương: “Đổi bản, toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế” Trong phải chuyển đổi từ giáo dục tiếp cận tri thức, nhồi nhét kiến thức, học thụ động, thầy giáo làm thay sang giáo dục tiếp cận lực học tập, phát huy lực sáng tạo theo phương pháp gợi mở, đối thoại, dân chủ, đề cao người học trung tâm, tạo nên khả tự khai sáng… Chương trình dạy học truyền thống gọi chương trình giáo dục “định hướng nội dung” dạy học hay “định hướng đầu vào” Chương trình giáo dục định hướng nội dung chưa trọng đầy đủ đến chủ thể người học đến khả ứng dụng tri thức học tình thực tiễn Chương trình giáo dục “ định hướng lực” gọi “dạy học định hướng kết đầu ra” bàn đến nhiều từ năm 90 kỷ XX ngày trở thành xu hướng giáo dục quốc tế Giáo dục định hướng lực nhằm mục tiêu phát triển lực người học Dạy học Hóa học trường THPT nay, đổi tích cực, nhằm góp phần thực thắng lợi mục tiêu Nghị TW 8, khóa XI BCH Đảng cộng sản Việt Nam, với mục tiêu phát triển lực người học Dạy học Hóa học nhiệm vụ trí dục, đạo đức, mà có nhiệm vụ phát triển tức rèn luyện trí thông minh Dạy học hóa học phải làm phát triển HS lực nhận thức tri giác, biểu tượng, trí nhớ, tư duy, hứng thú nhận thức, khả sáng tạo Quá trình dạy học Hóa học bao gồm công đoạn : dạy học – ôn tập, hệ thống hóa kiến thức luyện tập – kiểm tra – đánh giá kết học tập Ở công đoạn trình dạy học, tập có vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học Ngoài việc rèn kỹ vận dụng, đào sâu mở rộng kiến thức học cách sinh động , BTHH dùng để ôn tập, rèn luyện số kỹ hóa học Thông qua tập, giúp HS rèn luyện tính tích cực, trí thông minh, sáng tạo, bồi dưỡng hứng thú học tập Cùng với việc trình phát triển, dạng tập sơ đồ, hình vẽ trọng phát triển Trong năm qua, có nhiều đề tài nghiên cứu loại hình tập Vấn đề cần đặt phải xây dựng sử dụng để phù hợp có hiệu cao nhất, đặc biệt phải xây dựng phát huy lực HS Đó vấn đề cần quan tâm nghiên cứu cách nghiêm túc Trên sở đó, sáng kiến kinh nghiệm muốn đề cập tới khía cạnh: " XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ TRONG PHẦN NITO – HÓA HỌC 11 - THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC" Với mục đích giúp em HS phát triển lực, phẩm chất lòng say mê khoa học hóa học - Trang 1- Phần II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ: Chương trình định hướng lực: Giáo dục định hướng lực nhằm đảm bảo chất lượng đầu việc dạy học, thực mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất nhân cách, trọng lực vận dụng tri thức tình thực tiễn nhằm chuẩn bị cho người lực giải tình sống nghề nghiệp Chương trình nhấn mạnh vai trò người học với tư cách chủ thể trình nhận thức Những định hướng chung, tổng quát đổi phương pháp dạy học môn học thuộc chương trình giáo dục định hướng phát triển lực là: - Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động người học, hình thành phát triển lực tự học, sở trau dồi phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo tư - Có thể chọn lựa cách linh hoạt phương pháp chung phương pháp đặc thù môn học để thực sở đảm bảo nguyên tắc: “Học sinh tự hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với tổ chức, hướng dẫn giáo viên” - Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với hình thức tổ chức dạy học - Cần sử dụng đủ hiệu thiết bị dạy học môn học tối thiểu qui định Trong môn học trường phổ thông, Hóa học môn học có điều kiện thuận lợi để triển khai đổi dạy học đánh giá theo định hướng phát triển lực cho HS Ngoài lực chung, phân môn Hóa học bao gồm lực đặc thù: lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, lực nghiên cứu thực hành hóa học, lực tính toán, lực phát giải vấn đề thông qua môn Hóa học, lực vận dụng kiến thức hóa học vào sống Dạy học định hướng lực đòi hỏi việc thay đổi mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học đánh giá, việc thay đổi quan niệm cách xây dựng nhiệm vụ học tập, câu hỏi tập có vai trò quan trọng Chương trình dạy học định hướng lực xây dựng sở chuẩn lực môn học Năng lực chủ yếu hình thành qua hoạt động học HS HTBT định hướng lực công cụ để HS luyện tập nhằm hình thành lực công cụ để GV cán quản lý giáo dục kiểm tra, đánh giá lực HS biết mức độ đạt chuẩn trình dạy học Bài tập thành phần quan trọng môi trường học tập mà người GV cần thực Vì vậy, trình dạy học, người GV cần biết xây dựng tập định hướng lực Bài tập hóa học: 2.1 Khái niệm BTHH: Ở Việt Nam, thật ngữ “bài tập” hiểu theo nghĩa rộng, tập câu hỏi hay toán - Trang 2- Như vậy, BTHH cho HS, giải nhờ suy luận logic, phép toán thí nghiệm sở khái niệm, định luật, học thuyết phương pháp hóa học Khi hoàn thành chúng, HS vừa nắm tri thức vừa hoàn thiện kĩ 2.2 Phân loại BTHH: Trong phân môn Hóa học có nhiều cách phân loại BTHH dựa sở khác nhau, vậy, cần có cách nhìn tổng quát dạng tập dựa vào việc nắm sở phân loại Trên thực tế phân loại sau: - Bài tập lí thuyết, định tính: Viết công thức electron, CTCT, đồng phân, danh pháp, viết PTPƯ biểu diễn chuỗi biến hóa, tập hình vẽ, phân biệt, tách chất, - Bài tập lí thuyết định lượng hay tính toán: tính khối lượng phân tử chất, tính theo CTHH, PTHH, thành phần % khối lượng thể tích - Bài tập thực nghiệm định tính: Lắp ráp dụng cụ thí nghiệm, quan sát mô tả, giải thích thí nghiệm, làm thí nghiệm để nghiên cứu tính chất - Bài tập thực nghiệm định lượng: Xác định khối lượng, thể tích, khối lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi chất 2.3 Ý nghĩa, tác dụng BTHH trường phổ thông: BTHH có ý nghĩa, tác dụng to lớn nhiều mặt: a Ý nghĩa trí dục: - Làm xác hóa khái niệm Hóa học Củng cố, đào sâu mở rộng kiến thức cách sinh động, phong phú, hấp dẫn - Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cách tích cực - Rèn luyện kĩ hóa học cân PTPƯ, tính toán theo CTHH PTHH, rèn kĩ thực hành, góp phần vào việc giáo dục kĩ thuật tổng hợp cho HS - Rèn luyện khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống, lao động sản xuất bảo vệ môi trường - Rèn luyện kĩ sử dụng ngôn ngữ hóa học thao tác tư phân tích, tổng hợp, so sánh b Ý nghĩa phát triển: BTHH làm phát triển HS lực tư logic, biện chứng khái quát, độc lập, thông minh sáng tạo c Ý nghĩa giáo dục: BTHH rèn luyện cho HS đức tính xác, kiên nhẫn, trung thực lòng say mê khoa học hóa học Bài tập thực nghiệm có tác dụng rèn luyện văn hóa lao động: lao động có tổ chức, có kế hoạch, gọn gàng, ngăn nắp nơi làm việc Sử dụng tập trình dạy học theo định hướng phát triển lực: Ở công đoạn trình dạy học sử dụng tập Khi dạy học dùng tập để vào bài, để tạo tình có vấn đề, để chuyển tiếp từ phần sang phần kia, để củng cố bài, để hướng dẫn HS học nhà Khi ôn tập, củng cố luyện tập kiểm tra, đánh giá thiết phải dùng tập - Trang 3- Bản thân BTHH phương pháp dạy học hóa học tích cực, song tính tích cực phương pháp nâng cao sử dụng nguồn kiến thức để HS tìm tòi, để tái kiến thức Với tính đa dạng mình, BTHH phương tiện để tích cực hóa hoạt động HS dạy hóa học, hiệu phụ thuộc vào việc sử dụng GV trình dạy học Trong trình dạy học hóa học, để phát triển lực HS, cần tăng cường xây dựng sử dụng dạng tập sau: - Sử dụng tập thực nghiệm để rèn kiến thức kĩ THTN, góp phát triển lực thực hành hóa học cho HS - Sử dụng tập có sơ đồ, hình vẽ, đồ thị góp phần hình thành cho HS lực quan sát, lực tư hóa học - Sử dụng BTHH xây dựng tình có vấn đề, dạy HS giải vấn đề, tổ chức cho HS tìm tòi, giải vấn đề - Sử dụng tập giải vấn đề, tập gắn với bối cảnh, tình thực tiễn góp phần phát triển lực giải vấn đề, lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, lực xử lí thông tin Bài tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ: 4.1 Khái niệm tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ: BTHH có sử dụng sơ đồ, hình vẽ hiểu tập đòi hỏi HS phải dựa sơ đồ, hình vẽ để giải 4.2 Vai trò ý nghĩa BTHH có sử dụng sơ đồ, hình vẽ: Hoá học môn học vừa lí thuyết vừa thực nghiệm, thực nghiệm PTN có thực nghiệm sản xuất hoá học Sơ đồ, hình vẽ ngôn ngữ diễn tả hiệu ngắn gọn chất thực tiễn hoá học, giúp HS dễ gắn lí thuyết với thực tế, vận dụng lí thuyết vào thực tế Hơn nữa, sử dụng sơ đồ, hình vẽ tạo điều kiện cho HS vận động nhiều giác quan, phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo HS Bài tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ có tác dụng: - Mô tả, thay thí nghiệm khó, phức tạp, điều kiện thực tế tiến hành từ giúp HS dễ tái vận dụng kiến thức - Trình bày kiến thức cô đọng, khái quát, gây ý cho HS - Giúp HS hình dung vật nhỏ bé lớn, đến gần để HS dễ tiếp thu nhớ lâu - Giúp HS rèn luyện kỹ vẽ hình, rèn luyện lực quan sát, sở để HS tư duy, phát giải vấn đề - Giúp HS phát triển kỹ quan sát, phân tích, tổng hợp, suy đoán - Giúp HS giải nhanh số dạng tập như: nhận biết, tinh chế, tách chất, lập sơ đồ điều chế chất, lập sơ đồ chuyển hoá chất, hay thiết lập mối liên hệ chất, - Kiểm tra kiến thức kỹ thực hành HS - Giúp GV nâng cao hiệu lên lớp, tiết kiệm thời gian mô tả, giải thích dài dòng - Trang 4- - Bài giảng hấp dẫn, HS hứng thú học tập, làm cho lớp học sinh động, nâng cao kết học tập HS, giúp HS có niềm tin vào khoa học, cầu nối lý thuyết thực tiễn II THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ: Đối với chương trình: Chương trình giáo dục “định hướng lực” áp dụng năm gần đây, nhiên hệ thống sách giáo khoa chưa có thay đổi Số lượng tập sử dụng sơ đồ, hình vẽ ít, sách tham khảo, đề thi nữa, tập hình vẽ Bài tập nặng lý thuyết tính toán Các loại tập có ưu điểm giúp cho HS có lý thuyết vững tính toán Hóa học, mang nặng tính hàn lâm, không gây hứng thú, tập trung HS, chưa cho thấy vấn đề thực nghiệm đặc trưng môn Hoá học Đối với giáo viên: Hiện nay, nhiều GV hứng thú với mảng tập này, lại ngại dạy, ngại sưu tầm, ngại làm tập thời gian có đề thi Vì với dạng thường GV chưa tâm đầu tư thời gian nhiều Đối với học sinh: Trong trình học tập, HS hoạt động, nặng nghe giảng, ghi chép học thuộc, suy luận, động não, chủ động tích cực HS tham gia thực hành thí nghiệm, tiếp xúc với dạng tập sử dụng sơ đồ, hình vẽ đề thi dạng tập Đối với HS nay, việc nhận biết dụng cụ, lắp ráp dụng cụ thí nghiệm khó khăn, lực tư duy, giải vấn đề hạn chế… Đặc trưng môn Hóa học thực nghiệm Với việc đổi phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực hướng HS làm quen nhiều với thực nghiệm việc cho HS tiếp xúc với loại tập sơ đồ hình vẽ quan trọng Với loại tập này, tính đặc thù môn Hóa Học thể rõ Vì vậy, việc đưa thêm loại tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ việc làm cần thiết III BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Mục tiêu, nội dung kiến thức phần nito: 1.1 Mục tiêu kiến thức: 1.1.1 Kiến thức: Giúp HS biết: - Tính chất hóa học nitơ - Tính chất vật lí, tính chất hóa học số hợp chất: NH 3, muối amoni, HNO3, muối nitrat - Phương pháp điều chế ứng dụng đơn chất số hợp chất nitơ 1.1.2 Kĩ năng: Tiếp tục hình thành củng cố kĩ năng: - Quan sát, phân tích, tổng hợp dự đoán tính chất chất - Lập PTHH, đặc biệt phương trình phản ứng oxi hóa khử - Giải tập định tính định lượng liên quan kiến thức chương - Trang 5- 1.1.3 Thái độ: Tiếp tục hình thành phát triển HS thái độ tình cảm: + Lòng hăng say, ham thích học tập môn hoá học + Ý thức tuyên truyền vận dụng tiến khoa học nói chung hoá học nói riêng vào sống + Tác phong cẩn thận, ý thức trung thực, thái độ kiên trì nhẫn nại, xác học tập Hoá học 1.1.4 Phát triển lực: lực chung, tiếp tục xây dựng phát triển lực chuyên biệt môn: - Năng lực thực hành Hoá học - Năng lực phát giải vấn đề - Năng lực vận dụng kiến thức vào sống - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học - Năn lực tính toán 1.2 Nôi dung kiến thức phần nito: 1.2.1 Nito 1.2.2 Amoniac muối amoni 1.2.3 Axit nitric muối nitrat Từ mục tiêu nội dung kiến thức xây dựng sử dụng dạng tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ Cơ sở nguyên tắc xây dựng, sử dụng tập sơ đồ hình vẽ: 2.1 Cơ sở lựa chọn - Dựa vào mục tiêu chương trình - Dựa vào tính tích cực nhận thức HS 2.2 Nguyên tắc xây dựng sử dụng tập sơ đồ , hình vẽ: - Nguyên tắc 1: HTBT góp phần thực mục tiêu môn học Phải dựa vào mục đích, yêu cầu kiến thức, bám sát nội dung học Đảm bảo tính xác, khoa học, logic, hệ thống, đại đảm bảo tính sư phạm - Nguyên tắc 2: Phải xây dựng sử dụng tập từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, ý đến tập có tính chất thực tiễn, thí nghiệm, hình vẽ Hình vẽ phải có tính quy chuẩn, thẩm mĩ, đường nét cân đối, hài hoà - Nguyên tắc 3: HTBT phải phù hợp với khả năng, trình độ nhận thức phát huy tính tích cực nhận thức, tư phát triển lực HS 2.3 Quy trình xây dựng HTBT: Để xây dựng HTBT khoa học, phù hợp cần trải qua bước: - Bước 1: Xây dựng cấu trúc HTBT - Bước 2: Phân tích mục tiêu dạy học - Bước 3: Thu thập thông tin để xây dựng HTBT: sách giáo khoa, sách tập, sách tham khảo, tạp chí, mạng internet - Bước 4: Tiến hành soạn thảo - Bước 5: Lấy ý kiến đồng nghiệp, thu hồi phản ứng HS chỉnh sửa - Trang 6- 2.4 Cách thức sử dụng tập sơ đồ, hình vẽ dạy học: Các BTHH có sử dụng sơ đồ, hình vẽ sử dụng tất bước trình dạy học, từ giới thiệu mục tiêu đến đánh giá kết học tập HS Tùy theo nội dung tập mà GV lựa chọn sử dụng để đạt hiệu cao 2.4.1 Sử dụng để củng cố, mở rộng, đào sâu kiến thức hình thành quy luật trình hoá học: Việc dùng tập sơ đồ, hình vẽ để củng cố , mở rộng, đào sâu kiến thức hình thành quy luật trình hoá học giúp HS dễ dàng nắm vững kiến thức vừa tiếp thu, đồng thời mở rộng, nâng cao kiến thức giúp HS vận dụng kiến thức vừa học Ví dụ 1: Tiến hành thí nghiệm hình bên Dung Đồng dịch Cho miếng Cu vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 NaNO3 Nhỏ thêm vài giọt dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm Đun nóng nhẹ Nêu tượng xảy ống nghiệm? Dung dịch Giải thích? Cho biết vai trò NaNO3 thí nghiệm? NaNO3 Viết phương trình phản ứng? Ví dụ 2: Cho sơ đồ phản ứng hoá học sau: X khí + H2O → X dung dịch X + H2SO4 → Y Y + NaOH đặc → X + Na2SO4 + H2O X + HNO3 → Z Z → T + H2 O Xác định chất X, Y, Z, T? Hoàn thành phương trình phản ứng? 2.4.2 Sử dụng để rèn kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kĩ quan sát, phân tích, tổng hợp, dự đoán tính chất chất, thực hành lập PTHH liên quan kiến thức chương Ví dụ 1: Viết sơ đồ electron biểu diễn trình biến đổi sau cho biết trình trình oxi hoá, trình trình khử: Chọn chất phù hợp, viết phương trình thực biến đổi Ví dụ 2: Thực thí nghiệm hình vẽ sau Nước Clo Nhỏ vài giọt nước clo vào dung dịch NH3 đặc, thấy có khói trắng bay Giải thích tượng? Viết phương trình NH3 đặc phản ứng? Khói trắng - Trang 7- Ví dụ 3: Trong phòng thí nghiệm, cách thu khí mô tả theo hình vẽ sau: H2 O (1) (2) (3) Hãy cho biết cách mô tả áp dụng để thu khí khí sau đây: H2, N2, O2, Cl2 , NH3 , HCl, H2S, CO2, SO2 Hướng dẫn: (1): H2, N2, NH3; (2) O2, Cl2, H2S, SO2, CO2, HCl; (3): O2, N2, H2, CO2 2.4.3 Sử dụng để rèn tư logic: Đối với môn hóa học, việc rèn tư logic cho học sinh nhiệm vụ quan trọng Thông qua tập sơ đồ, hình vẽ học sinh rèn luyện tư logic, điều thể rõ Ví dụ1: Thực thí nghiệm hình vẽ Cho hỗn hợp khí gồm NO2 N2O4 có tỉ lệ số mol 1:1 vào ống nghiệm nối với Khóa K Ống Ống Nước đá Đóng khóa K ngâm ống vào cốc nước đá Màu hỗn hợp khí ống ống là: A Cả ống màu B Ống có màu đậm C Ống có màu nhạt D Cả ống có màu nâu Ví dụ 2: Bổ túc phản ứng sau: → (C) ↑ (A)↑ + (B) ↑  → (E) ↑ + H2O (C) ↑ + (D) ↑  → (E) ↑ (A) ↑ + (D) ↑  → (G) ↑ (E) ↑ + (D) ↑  → HNO3 + (E) ↑ (G) ↑ + H2O  Với A, B, C, D, E, G công thức hoá học chất vô 2.4.4 Sử dụng để rèn luyện lực phát vấn đề giải vấn đề: Việc rèn luyện cho HS lực phát vấn đề giải vấn đề đặt mục tiêu giáo dục, đào tạo Bài tập sơ đồ, hình vẽ yêu cầu HS phải phân tích, tìm tòi, đề xuất phương án để giải vấn đề Ví dụ 1: Cho sơ đồ điều chế HNO3 phòng thí nghiệm: - Trang 8- a Tại phải sử dụng H2SO4 đặc NaNO3 dạng rắn? b Đun nóng hỗn hợp H2SO4 NaNO3 có tác dụng gì? b Tại phải cho bình đựng HNO3 thu vào nước đá? Ví dụ 2: Để tách chất khỏi hỗn hợp N2, NH3, CO2 người ta thực theo sơ đồ sau: N2, NH3, CO2 NH3 +X N2 +T N2, CO2 +Y NH3 N2 CaCO3 +Z CO2 Hãy cho biết chất X, Y, Z, T dùng sơ đồ trên? Viết phương trình phản ứng xảy Hệ thống tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ: 3.1 Bài tập sơ đồ: Bài 1: Cho sơ đồ phản ứng sau: NH3 → X→ Y → HNO3 X, Y là: A N2, NO B NO, NO2 C NO2, NH4NO3 D N2, NO2 Hướng dẫn: Đáp án B Bài 2: Cho hai muối A, B thoả mãn điều kiện sau: (1) A + B → Không xảy (2) A + Cu → Không xảy (3) B + Cu → Không xảy (4) A + B + Cu → Xảy phản ứng Các muối A, B là: A NaNO3 NaHCO3 B NaNO3 NaHSO4 C Fe(NO)2 NaHCO3 D Mg(NO3)2 KNO3 Hướng dẫn: Đáp án B Bài 3: Cho sơ đồ phản ứng: +O2(t0, Pt) +O2 +O2+ H2O +A1 - Trang 9- A1 A2 A3 A4 A5 Biết hợp chất A1, A2…A5 hợp chất nitơ Chất A5 sơ đồ A NO B NO2 C NH3 D NH4NO3 Hướng dẫn: A1: NH3; A2: NO; A3: NO2; A4: HNO3; A5: NH4NO3 => Đáp án D Bài 4: Cho sơ đồ phản ứng sau: + H2SO4 + CO , P,t +HO NH3 X1 X2 X3 (khí) + X4 Các chất X1, X2, X3 A (NH2)2CO, (NH4)2CO3, NH3 B (NH2)2CO, (NH3)2CO3, NO2 C (NH2)2CO, (NH4)2CO3, CO2 D NH2CO, (NH3)2CO3, CO2 Hướng dẫn: Đáp án C Bài 5: Cho sơ đồ phản ứng hoá học sau : H2S + O2 dư Khí X + H2O Pt NH3 + O2 Khí Y + H2O NH4HCO3 + HClloãng Khí Z + NH4Cl + H2O Các khí X ,Y ,Z thu là: A SO2 , NO , CO2 B SO3 , NO , NH3 C SO2 , N2 , NH3 D SO3 , N2 , CO2 Hướng dẫn: Đáp án A Bài 6: Cho sơ đồ chuyển hóaNaOH sau: HCl HNO3 T0 Khí X Y khí X Z M + H2O X, Y, Z, M là: A N2, NH4Cl, NH3, N2O5 B NH3, NH4OH, NH4Cl, N2 C NH3, NH4Cl, NH4NO3, N2O D NH3, NH4Cl, N2, NH4NO3 Hướng dẫn: Đáp án C Bài 7: Trong sơ đồ biến hóa sau: NO2 B A N2 C D Các chất A, B, C, D là: A NH3, NO, HNO3, NH4NO3 B NH3, NO, HNO3, NaNO3 C NH3, NH4NO3, HNO3, NaNO3 D NH3, NaNO3, HNO3, NH4Cl Hướng dẫn: chọn A Bài 8: Cho sơ đồ sản xuất axit nitric công nghiệp sau: NH3 → NO → NO2 → HNO3 Dùng 112 m khí NH3 ( đktc) để sản xuất HNO3 với hiệu suất trình sản xuất 80% Khối lượng axit HNO3 63% thu là: A 500 kg B 400 kg C 450 kg D 300 kg Hướng dẫn giải: Đáp án B - Trang 10- Bài 9: Viết phương trình phản ứng dạng phân tử ion rút gọn biểu diễn chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng): 1/ Bạc nitrat→ Nito→ Axit nitric→ Nhôm nitrat→ Amoni nitrat→ Kali nitrat→ Axit nitric→ Bạc nitrat → Nito oxit  → Nito peoxit  → nito  → Amoniac  → Amoni 2/ Nito  → Amoniac  → Đồng (II) hidroxit  → Đồng (II) tetreamin hidroxit nitrat   → Đồng (II) tetreamin sunfat Bài 10: Viết phương trình phản ứng biểu diễn dãy chuyển hóa sau → N2  → NO  → HNO3  → NaNO3 1/ NH4NO2  → N2  → NH3  → (NH4)2SO4  → NH3  → (NH4)2SO4 → NH3 2/ NH4NO3  → N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NH4NO3 → N2O 3/ HNO3 → AgNO3 → NO2 → NO→ NaNO3→ NaNO2 → N2 4/ NH3 → NO→ NO2 → NaNO3→ HNO3→ Cu(NO3)2 → CuO→ CuCl2 → Cu(OH)2→ [Cu(NH3)4](OH)2 → NH3 5/ NH3 → NO→ NO2 → HNO3→ Cu(NO3)2 → NO2→ HNO3→ NH4NO3→ NaNO3 → NH3 6/ (2) (1) → NH4 NO3 N2  → NH3 ¬  (6)(3) (5) (8)  → HNO NO  → NO ¬  (7) Bài 11 : Viết phương trình phản ứng biểu diễn dãy chuyển hóa sau: +C + H O Mg → E  + B  → N2O A +C N / 3000 C C  → F → B HCl NaOH → Cu(OH)2 D  → G  Hướng dẫn: A: Cu(NO3)2 ; B: NO2 ; C: O2; D: CuO ; E: HNO3; F: NO ; G: CuCl2 Bài 12: Viết phương trình phản ứng biểu diễn dãy chuyển hóa sau: (1) NH3 (9) (10) NH4NO3 (8) (11) (19) (12) (17) (16) NO (13) (14) NO2 (15) (5) (6) (7) (3) (4) HNO3 (18) Cu(NO3)2 N2 (2) AgNO3 NaNO3 Bài 13: Viết phương trình phản ứng biểu diễn dãy chuyển hóa sau: NH3 → A → NH3 → B → C → D → E → C 0 t O2 O2 H2 O Cu t → A4 → A1 → N2 → A2 → A3  A5 → A3 H O H SO HNO KOH t C A ↑  → dd A  → B  → A ↑  → C → D + H2O 2 o - Trang 11- Hướng dẫn giải A: N2; B: NO; C: NO2 ; D: NaNO3 ; E: HNO3 A1: NH4NO2 ; A2: NO; A3: NO2; A4: HNO3; Cu(NO3)2 A: NH3; B: (NH4)2SO4 ; C: NH4NO3 ; D: NO2 Bài 14: Sơ đồ phản ứng sau cho thấy rõ vai trò thiên nhiên người việc chuyển nitơ từ khí vào đất, cung cấp nguồn phân đạm cho cối: Hãy viết phương trình hóa học phản ứng sơ đồ chuyển hóa +X N2 NO + H2 M +X NO2 +X NO + X + H2O +X +Z Y NO2 Ca(NO3)2 + X +H2O Y +M NH4NO3 Hướng dẫn: X: O2 ; Y: HNO3 ; Z: Ca(OH)2 ; M: NH3 Bài 15: Cho hai dãy chất sau: (1) N2, NO, NO2, NH3, HNO3, NH4NO3 (2) NO2, NaNO3, HNO3, KNO2, KNO3, Cu(NO3)2 Hãy lập sơ đồ chuyển hoá biểu diễn mối quan hệ chất hai dãy Viết phương trình phản ứng ghi rõ điều kiện (nếu có) 3.2 Bài tập hình vẽ: Bài 1: Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố N viết dạng ô lượng tử là: A B 1s 2s 2p 1s 2s 2p C D 1s 2s 2p 1s 2s 2p Hướng dẫn: Đáp án B Bài 2: Mô hình sau thể hình thành liên kết phân tử N2? x x x x πx y A B y π y y z z σ y C D x πx z σ Hướng dẫn: Đáp án A x y z y πy - Trang 12- Bài 3: Cho hình vẽ sau: (1) (2) (3) (4) Hình vẽ mô tả liên kết phân tử NH3 là: A (1) B (2) C (3) D (4) Hướng dẫn: Nguyên tử N phân tử NH3 trạng thái lai hoá sp3 Góc liên kết 1070 => Đáp án A Bài 4: Tiến hành thí nghiệm hình vẽ sau: Mô tả tượng? Giải thích? HCl đặc NH3 đặc Viết phương trình phản ứng xảy ra? Hướng dẫn: Có khói trắng tạo thành Bài 5: Tiến hành thí nghiệm hình vẽ sau: a Thí nghiệm dùng để thử tính chất gì, khí số khí: O2, N2, Cl2, NH3, HCl, H2S b Với chất khí chọn câu a X, Y chất nào? Mô tả tượng xảy thí nghiệm? Giải thích? Hướng dẫn: a Thử tính tan NH3 HCl b Với NH3: A nước có pha phenolphthalein Với HCl: A nước có pha quỳ tím Y X - Trang 13- Bài 6: Trong phòng thí nghiệm, cách điều chế thu khí mô tả hình vẽ sau: (1) (2) (3) (4) Bộ dụng cụ dùng phòng thí nghiệm để điều chế: N2, O2, NH3 Chỉ hoá chất cần thiết trình điều chế Hướng dẫn: N2: (2), (4); O2: (1) ; NH3: (2) Bài 7: Cho thí nghiệm hình vẽ sau: N2 Hỗn hợp khí N2, H2, NH3 X Chất X ống nghiệm là: A HCl B NaOH C Ca(OH)2 Hướng dẫn: Đáp án D Bài 8: Cho thí nghiệm hình vẽ sau: Hiện tượng xảy ống nghiệm dẫn khí NH3 vào ống nghiệm đựng CuO là: A CuO màu đen chuyển sang không màu B CuO không đổi màu, có khí thoát C CuO màu đen chuyển sang màu đỏ, có khí thoát ra, D CuO màu đen chuyển sang màu xanh Hướng dẫn: → Đáp án C Bài 9: Tiến hành thí nghiệm hình vẽ: D CuO NH3 CuO NH3 - Trang 14- AlCl3 CuCl2 FeCl3 ZnCl2 (1) (2) (3) (4) Nếu cho NH3 dư ống thu kết tủa: A (1), (2) B (2), (3) C (2), (4) D (3) (4) Hướng dẫn: Cu2+, Zn2+ có khả tạo phức với NH3, không tạo kết tủa Al3+, Fe3+ khả tạo phức với NH3, tạo kết tủa Al(OH)3 Fe(OH)3 => Đáp án A Bài 10: Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế NH3 phòng thí nghiệm từ hỗn hợp NH4Cl rắn NH4Cl Ca(OH)2 NH3 Ca(OH)2 H2O a Viết phương trình phản ứng xảy b.Tại phải úp ngược bình thu khí NH3? Làm để biết bình NH3 đầy hay chưa? c Để làm khô khí NH3 cần dùnghoá chất nào? d Có thể thu NH3 cách dời nước hay không? Hướng dẫn: a 2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NH3 + H2O b + NH3 nhẹ không khí + Dùng quỳ tím ẩm c CaO d Không Bài 11: Để phân biệt dung dịch NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4 Người ta thực X hình vẽ sau: Khí Kết tủa trắng NH3 Khí Kết tủa trắng Na2SO4 NH4Cl Với tượng xảy hình vẽ, chất X dùng là: A Quỳ tím B Ba(OH)2 C NaOH Hướng dẫn: Dung dịch Ba(OH)2 => Đáp án B Bài 12: Tiến hành thí nghiệm hình vẽ Cho tàn đóm đỏ vào bình đựng KNO3 rắn nhiệt độ cao (NH4)2SO4 D BaCl2 Tàn que đóm - Trang 15- Nêu tượng xảy ra? Giải thích? Viết phương trình phản ứng? KNO3 Hướng dẫn: Tàn đóm bùng cháy Bài 13: Trong phòng thí nghiệm, điều chế thu khí NO2 hình vẽ sau: Bông tẩm Ca(OH)2 a Vì chọn Cu để điều chế NO2? HNO3 đặc Có thể dùng kim loại khác không? Cu b Tại phải dùng tẩm Ca(OH)2 nút vào đầu ống nghiệm đựng NO2? Ngoài Ca(OH)2 sử dụng hợp chất nào? Hướng dẫn: a Cu tác dụng với HNO3 tạo NO2 b Dùng chất kiềm mạnh Ca(OH)2, NaOH… Bài 14: Cho thí nghiệm khí NH3 tác dụng với oxi không khí hình vẽ: a.Mô tả tượng? Viết pthh xảy ra, cho biết vai trò chất phản ứng? b Khi có plantin làm chất xúc tác sản phẩm thu gì? Viết phương trình phản ứng? Hướng dẫn: b Thu khí NO Bài 15: Hình vẽ sau mô tả chu trình nitơ tự nhiên Trong tự nhiên nitơ có đâu? Tồn dạng nào? Nitơ luân chuyển tự nhiên nào? Bài 16: Trong công nghiệp, NH3 điều chế theo hình vẽ sau: - Trang 16- a Mô tả trình sản xuất NH3 công nghiệp? b Để tăng hiệu suất trình tổng hợp NH3 cần thực với điều kiện nào? Hướng dẫn: b + Nhiệt độ: 450 - 5000C + Áp suất cao: 200 -300atm + Chất xúc tác: Sắt kim loại trộn thêm Al2O3, K2O… Bài 17: Cho hỗn hợp khí: N2, O2, Cl2 , CO2, SO2, HCl H2O Trong phòng thí nghiệm có dụng cụ bình tam giác, ống dẫn khí, pipet, ống hút, muỗng thuỷ tinh, đèn cồn, nút cao su hoá chất: dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4 đặc, bột Cu Hãy vẽ hình lắp đặt dụng cụ kèm hoá chất cần thiết để thu N2 tinh khiết? Giải thích cách lắp đặt đó, viết phương trình minh hoạ (nếu có)? Hướng dẫn: Hỗn hợp khí N2, H2O CO2, SO2, HCl, H2O N2 Cu (1) (2) Bài 18: Tiến hành thí nghiệm hình vẽ Hiện tượng xảy nhỏ dung dịch kiềm mạnh (KOH, NaOH…) vào dung dịch muối Amôni (NH4+)? Giải thích? Viết phương trình phản ứng? (3) Quỳ ẩm OH − NH4+ Hướng dẫn: Khí NH3 thoát làm giấy quỳ hoá xanh Bài 19: Thực hai thí nghiệm hình vẽ sau: 6,4 gam Cu V1(l) NO V2(l) NO 100 ml NaNO3 1M - Trang 17và HCl 1M 100 ml HNO3 1M So sánh V1 V2? ( Các thể tích đo điều kiện tiêu chuẩn) Hướng dẫn: V1 = V2 Bài 20: Hình ảnh sau mô tả tượng gì? Giải thích tượng đó? Viết phương trình phản ứng (nếu có) Hướng dẫn: Hiện tượng mưa axit IV HIỆU QUẢ CỦA SKKN: Trường THPT Nông Cống trường thành lập, HS có chất lượng đầu vào thấp, thiếu kiến thức bản, khả tiếp thu chậm Sự hứng thú với học tập nói chung môn hoá nói riêng có nhiều hạn chế… Do vậy, trình giảng dạy gặp nhiều khó khăn GV mặt phải xây dựng em hứng thú học tập, mặt khác bước nâng cao chất lượng học hành, xây dựng phát huy lực HS … Để khắc phục khó khăn đó, trình giảng dạy, chưa có nhiều kinh nghiệm thân mạnh dạn xây dựng áp dụng phương pháp, hình thức học tập Và SKKN hình thức học tập mà sử dụng học kì I, năm học 2014-2015 lớp 11C8 – Trường THPT Nông Cống Trong trình áp dụng, với việc theo dõi sát tình hình học tập HS, nhận thấy chuyển biến tích cực thái độ chất lượng học tập Sau trình giảng dạy, thực khảo sát lớp thực nghiệm hai mặt định tính định lượng, so sánh với lớp giảng dạy theo hình thức cũ, kết cụ thể sau: - Vê mặt dịnh tính: Khảo sát mức độ hứng thú HS môn Lớp Mức độ Lớp 11C8 (Sĩ số 39) Lớp thực nghiệm - Trang 18- SL % Rất hứng thú 22 56,41 Hứng thú 23,1 Bình thường 12,8 Không hứng thú 7,69 - Định lượng: Kết kiểm tra tiết phần Nito – Photpho lớp 11A8 11C8 học kì I- năm học 2014-2015 Năm học Lớp 11A8 Lớp 11C8 (Sĩ số 34) Lớp đối chứng) (Sĩ số 39) Lớp thực nghiệm SL % SL % Giỏi 2,94 5,1 Khá 8,82 10 25,6 TB 15 44,12 24 61,54 Yếu 10 29,4 7,76 Kém 14,72 0 Xếp loại Trong trình giảng dạy, nhận thấy học lớp thực nghiệm sinh động, hấp dẫn HS hứng thú với học, chủ động quan sát, tư duy, phân tích, tổng hợp… Tích cực tham gia vào việc giải vấn đề học Ngoài nội dung lí thuyết, HS tích cực tham gia vào tình thực tiễn, rèn luyện kĩ tiến hành thí nghiệm… Điều làm kết học tập HS nâng cao Như tập sơ đồ, hình vẽ phương tiện dạy học cần tăng cường để góp phần nâng cao chất lượng dạy học phát huy lực HS PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT I KẾT LUẬN: Nội dung đề tài đề cập đến phương tiện dạy học góp phần xây dựng phát triển lực HS chương trình “định hướng lực” Đề tài giúp HS thêm hứng thú với học, kích thích khả nhận thức tư HS, rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, tổng hợp… - Trang 19- Trong đề tài này, hoàn thành mục tiêu ban đầu đề ra: đề cập đến chương trình “định hướng lực”, tìm hiểu vấn đề BTHH, tập sơ đồ hình vẽ chương trình “định hướng lực”, thực trạng vấn đề, xây dựng số tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ phần Nito- Hóa học 11 theo định hướng phát triển lực HS, tiến hành dạy thực nghiệm lấy ý kiến phản hồi HS nhằm đánh giá hiệu đề tài Qua phân tích kết cho thấy, việc sử dụng tập sơ đồ, hình vẽ dạy học hóa học có tầm quan trọng đặc biệt để nâng cao chất lượng môn học Giúp HS nhớ nắm vững kiến thức, phát triển lực nhận thức tư duy, hình thành kỹ năng, kỹ xảo, ứng dụng hóa học vào thực tiễn Từ làm giảm nhẹ nặng nề căng thẳng khối lượng kiến thức, gây hứng thú, say mê tạo động học tập cho HS Thực tế giảng dạy, nhận thấy kiến thức để xây dựng sử dụng tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ chiếm tỉ lệ không nhỏ, thể nhiều góc độ khác Do vậy, để áp dụng phát triển đề tài cần thiết, khả quan Đề tài yếu tố việc hoàn thành đổi chương trình, PPDH KTĐG II ĐỀ XUẤT: Trên sở hiệu thu có số ý kiến đề xuất sau: - Sách giáo khoa cần tăng cường số lượng tập sơ đồ, hình vẽ, tập hình vẽ - Tăng cường số lượng tập sơ đồ, hình vẽ đề thi - Tăng cường sở vật chất, phương tiện đại, trang thiết bị thí nghiệm nhằm trợ giúp cho việc nghiên cứu, tìm hiều nâng cao chất lượng dạy –học - Tiếp tục xây dựng phát triển HTBT sơ đồ, hình vẽ tạo nên hệ thống đa dạng, ứng dụng rộng rãi dạy học KTĐG nhà trường phổ thông Trong trình thực đề tài giúp nâng cao nâng cao lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển lực Mặc dù có nhiều cố gắng nỗ lực nhiên kinh nghiệm giảng dạy nên đề tài tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận dẫn thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp để bổ sung, hoàn thiện đề tài ⁄ XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 26 tháng 01 năm 2014 CAM KẾT KHÔNG COPPY LÊ THANH QUYẾT - Trang 20- [...]... trình định hướng năng lực , tìm hiểu các vấn đề về BTHH, bài tập sơ đồ hình vẽ trong chương trình định hướng năng lực , thực trạng của vấn đề, xây dựng được một số bài tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ phần Nito- Hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực HS, tiến hành dạy thực nghiệm và lấy ý kiến phản hồi của HS nhằm đánh giá hiệu quả của đề tài Qua phân tích kết quả cho thấy, việc sử dụng bài tập. .. lượng bài tập về sơ đồ, hình vẽ, nhất là bài tập hình vẽ - Tăng cường số lượng bài tập về sơ đồ, hình vẽ trong các đề thi - Tăng cường về cơ sở vật chất, phương tiện hiện đại, trang thiết bị thí nghiệm nhằm trợ giúp cho việc nghiên cứu, tìm hiều và nâng cao chất lượng dạy học - Tiếp tục xây dựng và phát triển HTBT sơ đồ, hình vẽ tạo nên một hệ thống đa dạng, ứng dụng rộng rãi trong dạy học và KTĐG... tiện dạy học cần tăng cường để góp phần nâng cao chất lượng dạy học và phát huy năng lực HS PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT I KẾT LUẬN: Nội dung đề tài đề cập đến một trong những phương tiện dạy học góp phần xây dựng và phát triển năng lực của HS trong chương trình định hướng năng lực Đề tài giúp HS thêm hứng thú với bài học, kích thích khả năng nhận thức và tư duy của HS, rèn luyện các kĩ năng quan... phải xây dựng trong các em sự hứng thú trong học tập, mặt khác từng bước nâng cao chất lượng học và hành, cũng như xây dựng và phát huy năng lực HS … Để khắc phục khó khăn đó, trong quá trình giảng dạy, mặc dù còn chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng bản thân tôi đã mạnh dạn xây dựng và áp dụng các phương pháp, hình thức học tập mới Và SKKN này là một trong những hình thức học tập mà tôi đã sử dụng trong học. .. về sơ đồ, hình vẽ trong dạy học hóa học có tầm quan trọng đặc biệt để nâng cao chất lượng môn học Giúp HS nhớ và nắm vững kiến thức, phát triển năng lực nhận thức và tư duy, hình thành kỹ năng, kỹ xảo, ứng dụng hóa học vào thực tiễn Từ đó làm giảm nhẹ sự nặng nề và căng thẳng của khối lượng kiến thức, gây hứng thú, say mê và tạo động cơ học tập cho HS Thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy kiến thức để xây. .. Thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy kiến thức để xây dựng và sử dụng bài tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ chiếm tỉ lệ không nhỏ, được thể hiện dưới nhiều góc độ khác nhau Do vậy, để áp dụng và phát triển hơn nữa về đề tài này là cần thiết, và rất khả quan Đề tài sẽ là một trong những yếu tố chính trong việc hoàn thành đổi mới chương trình, cũng như PPDH và KTĐG II ĐỀ XUẤT: Trên cơ sở hiệu quả thu được tôi... nhận thấy giờ học đối với lớp thực nghiệm sinh động, hấp dẫn HS hứng thú với bài học, chủ động quan sát, tư duy, phân tích, tổng hợp… Tích cực tham gia vào việc giải quyết các vấn đề của bài học Ngoài nội dung lí thuyết, HS tích cực tham gia vào các tình huống thực tiễn, rèn luyện được kĩ năng tiến hành thí nghiệm… Điều đó làm kết quả học tập của HS được nâng cao Như vậy bài tập sơ đồ, hình vẽ là một trong... trong học kì I, năm học 2014-2015 đối với lớp 11C8 – Trường THPT Nông Cống Trong quá trình áp dụng, cùng với việc theo dõi sát sao tình hình học tập của HS, tôi đã nhận thấy được sự chuyển biến tích cực về thái độ và chất lượng trong học tập Sau quá trình giảng dạy, đã thực hiện khảo sát đối với lớp thực nghiệm về hai mặt định tính và định lượng, so sánh với lớp giảng dạy theo hình thức cũ, kết quả... HNO3, KNO2, KNO3, Cu(NO3)2 Hãy lập sơ đồ chuyển hoá biểu diễn mối quan hệ giữa các chất trong hai dãy trên Viết các phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện (nếu có) 3.2 Bài tập hình vẽ: Bài 1: Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố N viết dưới dạng ô lượng tử là: A B 1s 2s 2p 1s 2s 2p C D 1s 2s 2p 1s 2s 2p Hướng dẫn: Đáp án B Bài 2: Mô hình nào sau đây thể hiện sự hình thành liên kết trong phân tử... tính: Khảo sát mức độ hứng thú của HS đối với bộ môn Lớp Mức độ Lớp 11C8 (Sĩ số 39) Lớp thực nghiệm - Trang 18- SL % Rất hứng thú 22 56,41 Hứng thú 9 23,1 Bình thường 5 12,8 Không hứng thú 3 7,69 - Định lượng: Kết quả bài kiểm tra 1 tiết phần Nito – Photpho của 2 lớp 11A8 và 11C8 trong học kì I- năm học 2014-2015 Năm học Lớp 11A8 Lớp 11C8 (Sĩ số 34) Lớp đối chứng) (Sĩ số 39) Lớp thực nghiệm SL % SL % ... Khái niệm tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ: BTHH có sử dụng sơ đồ, hình vẽ hiểu tập đòi hỏi HS phải dựa sơ đồ, hình vẽ để giải 4.2 Vai trò ý nghĩa BTHH có sử dụng sơ đồ, hình vẽ: Hoá học môn học vừa... hiểu vấn đề BTHH, tập sơ đồ hình vẽ chương trình định hướng lực , thực trạng vấn đề, xây dựng số tập có sử dụng sơ đồ, hình vẽ phần Nito- Hóa học 11 theo định hướng phát triển lực HS, tiến hành... xác học tập Hoá học 1.1.4 Phát triển lực: lực chung, tiếp tục xây dựng phát triển lực chuyên biệt môn: - Năng lực thực hành Hoá học - Năng lực phát giải vấn đề - Năng lực vận dụng kiến thức vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng bài tập sơ đồ, hình vẽ phần nito, hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực, Xây dựng và sử dụng bài tập sơ đồ, hình vẽ phần nito, hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực, Xây dựng và sử dụng bài tập sơ đồ, hình vẽ phần nito, hóa học 11 theo định hướng phát triển năng lực