Ma trận đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán có đáp án năm 2014-2015

5 930 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2016, 14:35

Ma trận đề thi học kì lớp 10 môn Toán có đáp án năm 2014-2015 Nội dung đề thi: Tìm tập xác định, Hàm bậc hai, Giải phương trình chứa căn, ẩn mẫu Véc tơ, tích vô hướng… chương trình đại số, hình học lớp 10 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học : 2014 – 2015 Môn : TOÁN – Lớp : 10 Thời gian làm : 90 phút Ma trận đề thi Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng điểm Câu Tìm tập xác định 1 điểm Câu a) b) Hàm bậc hai 3 điểm Câu a) b) Giải phương trình chứa căn, ẩn mẫu Véc tơ, tích vô hướng Tông 2 điểm Câu Câu 1) a điểm điểm Cấu trúc đề thi học kì môn toán 10 Câu (1 điểm) Tìm tập xác định Câu (3,0 điểm) a) Vẽ Parabol b) Xác định Parabol Câu (2,0 điểm) a) Giải phương trình chứa ẩn mẫu b) Giải phương trình chứa Câu 1)b 2) điểm 10 Câu ( 1,0 điểm) Chứng minh đẳng thức véc tơ Câu ( 1,0 điểm) Tìm tọa độ: Trung điểm; Trọng tâm; Tìm điểm thỏa mãn đẳng thức vecto; Tích vô hướng Đề thi học kì toán 10 Câu (1,0 điểm) Tìm tập xác định hàm số sau: Câu (3,0 điểm) a) Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số y=x2 + 2x – b) Xác định parabol (P): y = 2X2 + bx + c, biết đồ thị qua hai điểm M (0; -1) N (1;3) Câu (2,0 điểm) Giải phương trình: Câu (1 điểm) Cho điểm A, B, C, D, E Chứng minh rằng: Câu (3.0 điểm) 1) Trong hệ tọa Oxy, Cho tam giác ABC, biết A(-1,3), B(3;1), C(1;-2) a) Tìm tọa độ trung điểm I AB, tọa độ trọng tâm G tam giác ABC b) Cho D(-2;-3) chứng minh A, B, D không thẳng hàng 2) Trong phẳng mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(2,4), B(1;1) Tìm tọa độ điểm C cho tam giác ABC tam giác vuông cân B ———-Hết———- (Thí sinh không sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích thêm!) Họ tên thí sinh: …………………………… Phòng thi: ……… Số báo danh: ……… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I năm học : 2014 – 2015 Môn : Toán – Lớp : 10 Dap an de thi hoc ki lop 10 mon toan cau 1,2 Da p an de thi hoc ki lop 10 mon toan cau 3,4,5 ý 1) Da p an de thi hoc ki lop 10 mon toan cau y Chú ý: Nếu học sinh làm theo cách khác mà kết cho điểm tối đa ———-Hết——– Nguồn đề thi, đáp án trường THPT Đường An – Hải Dương ... danh: ……… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I năm học : 2 014 – 2 015 Môn : Toán – Lớp : 10 Dap an de thi hoc ki lop 10 mon toan cau 1, 2 Da p an de thi hoc ki lop 10 mon toan cau 3,4,5 ý 1) Da p...Câu ( 1, 0 điểm) Chứng minh đẳng thức véc tơ Câu ( 1, 0 điểm) Tìm tọa độ: Trung điểm; Trọng tâm; Tìm điểm thỏa mãn đẳng thức vecto; Tích vô hướng Đề thi học kì toán 10 Câu (1, 0 điểm) Tìm... mon toan cau 3,4,5 ý 1) Da p an de thi hoc ki lop 10 mon toan cau y Chú ý: Nếu học sinh làm theo cách khác mà kết cho điểm tối đa ———-Hết——– Nguồn đề thi, đáp án trường THPT Đường An – Hải Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán có đáp án năm 2014-2015, Ma trận đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán có đáp án năm 2014-2015, Ma trận đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán có đáp án năm 2014-2015