BÀI VIẾT số 6 lớp 10 nâng cao

10 1,555 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2016, 21:48

GIỚI THIỆU TÁC GIA NGUYỄN TRÃI Trong lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc Việt Nam, Nguyễn Trãi nhân vật kiệt xuất Trí tuệ, tài phẩm chất ông ánh Khuê không lụi tắt, soi sáng tới tận muôn đời sau Ông “ khí phách dân tộc, tinh hoa dân tộc Sự nghiệp tác phẩm ông ca yêu nước, tự hào dân tộc” Ông người đa tài,ông nhà trị, nhà quân , nhà ngoại giao thiên tài góp công lớn khởi nghĩa Lam Sơn mà tác gia xuất sắc với nhiều tác phẩm sống với thời gian Nguyễn Trãi (1380–1442) hiệu Ức Trai Ông sinh gia đình có truyền thống khoa bảng yêu nước Cha ông học trò nghèo đỗ Thái học sinh – Nguyễn Phi Khanh Mẹ ông Trần Thị Thái, gái quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán Quê gốc Nguyễn Trãi làng Chi Ngại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương sinh Thăng Long dinh ông ngoại, sau dời sống làng Ngọc Ổi, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây Nguyễn Trãi từ nhỏ phải chịu nhiều bi kịch Năm ông lên tuổi phải chịu cảnh mồ côi mẹ Sau không lâu, ông ngoại qua đời Ông với cha quê nội làng Nhị Khê Cuộc đời ông chuỗi gian nan, thử thách Năm 1400, sau lên Vua, Hồ Quý Ly mở khoa thi Nguyễn Trãi thi, ông đỗ Thái học sinh (tiến sĩ) năm 20 tuổi Hồ Quý Ly cử ông giữ chức Ngự sử đài chánh chưởng Còn cha ông Nguyễn Phi Khanh đỗ bảng nhãn từ năm 1374, Hồ Quý Ly cử giữ chức Đại lý tự khanh Thị lang tòa trung thư kiêm Hàn lâm Viện học sĩ tư nghiệp Quốc Tử Giám Năm 1406, nhà Minh đem quân sang xâm lược nước ta Nhà Hồ đem quân chống cự, bị đánh bại Cha Hồ Quý Ly số triều thần có Nguyễn Phi Khanh bị bắt bị đưa Trung Quốc Nguyễn Trãi nghe lời cha quay trở lại tìm đường đánh giặc, cứu nước Ông vượt vòng vây giặc vào Thanh Hóa theo Lê Lợi Ông trao cho Lê Lợi chiến lược đánh đuổi quân Minh – Bình Ngô sách “hiến mưu trước lớn không nói đến việc đánh thành, mà lại khéo nói đến việc đánh vào lòng người” Lê Lợi khen chiến lược Nguyễn Trãi Và ông vận dụng chiến lược để đánh quân Minh Từ đây, ông thường giữ Nguyễn Trãi gần bên để bàn mưu tính kế đánh quân Minh Trong kháng chiến, Nguyễn Trãi chủ trương phải dựa vào dân đánh giặc, cứu nước Khi kháng chiến thắng lợi, ông thấy phải lo đến dân, xây dựng đất nước Trong tờ biểu tạ ơn cử giữ chức Gián nghị đại phu tri tam quân sư, ông viết: “Chí muốn, việc cố nhân muốn: để tâm dân chúng, lo trước điều thiên hạ phải lo” Do luôn “lo trước điều thiên hạ phải lo, vui sau vui thiên hạ”, Nguyễn Trãi lúc sống đời giản dị, cần kiệm liêm Nhà ông Đông Kinh (Thăng Long) túp nhà tranh (góc thành Nam lều gian) Khi ông cai quản công việc quân dân hải đảo Đông Bắc, nhà ông Côn Sơn “bốn mặt trống trải, xác xơ có sách giàu thôi” (thơ Nguyễn Mộng Tuân, bạn Nguyễn Trãi) Năm 1442, án oan “Lệ chi viên” đột ngột đổ xuống hãm hại ông Ông gia đình phải chịu tội chu di tam tộc bi thảm lịch sử phong kiến Việt Nam Mãi đến năm 1464, vua Lê Thánh Tông hạ chiếu minh oan cho Nguyễn Trãi, truy tặng quan tước ,tìm cháu sót lại bổ nhiệm làm quan Ông để lại cho kho tàng văn học nhiều tác phẩm có giá trị : quân trị có “Quân trung từ mệnh tập” gồm thư từ ông viết việc giao thiệp với quân Minh Những thư tài liệu cụ thể chứng minh đường lối ngoại giao vào địch vận khéo léo Lê Lợi Nguyễn Trãi làm cho quân Lam Sơn không xương máu mà hạ nhiều thành “Bình ngô đại cáo ” ” thiên cổ hùng văn ” lịch sử , tổng kết kháng chiến mười năm chống quân Minh mở kỉ nguyên cho nước nhà … Về lục sử có ” Lam Sơn thực lục ” sử khởi nghĩa Lam Sơn ” Dư địa chí ” viết địa lý nước ta lúc giờ.Về văn học, Nguyễn Trải có ” Ức trai thi tập”, “Quốc Âm thi tập” “Quốc Âm thi tập” viết chữ nôm, đánh dấu hình thành thơ ca Tiếng Việt Ông người đứng đầu nghiệp khởi nghĩa dòng thơ Nôm hàng nghìn , vạn văn chương chữ Hán dày đặc đương thời Ngoài thơ văn ông thấm nhuần tư tưởng nhân nghĩa , triết lí tình yêu thiên nhiên , bật thơ văn Nguyễn Trãi tư tưởng nhân nghĩa mang nội dung yêu nước , thương dân.Yêu nước gắn với thương dân, ciệc nhân nghĩa nhằm làm cho nhân dân sống yên ổn – tư tưởng chủ đạo suốt đời Nguyễn Trãi.Thơ Nguyễn Trãi thể triết lí sâu sắc mà giản dị ,những trải nghiệm đau đớn đời Và thơ ông tràn đầy tình yêu thiên nhiên , ông thiên nhiên bầu bạn , gia đình ruột thịt Thơ văn Nguyễn Trãi đỉnh cao chói lọi văn học dân tộc , ông nhà văn có nhiều cống hiến to lớn cho văn học đất nước, với chiếu ,biểu , lục , ông xây đắp móng văn hóa tư tưởng cho dân tộc Thơ chữ Hán Nguyễn Trãi giới thẩm mĩ phong phú , vừa trữ tình , trí tuệ, vừa hào hùng , lãng mạn Về thơ Nôm, Nguyễn Trãi người tiên phong , để lại tập thơ xưa nhiều Đó thơ giàu trì tuệ , sâu sắc , thấm dẫm trỉ nghiệm đời , việt ngôn ngữ tinh luyện sáng , đăng đối cách cổ điển Nguyễn Trãi nhà thơ sớm đưa tục ngữ vào tác phẩm , ông người sáng tạo hình thức thơ thất ngôn xen lục ngôn, hình thức khác với Đường Luật.Có thể nói Nguyễn Trãi nhân vật tài đức có đủ , trí dũng song toàn lịch Việt Nam thời phong kiến.Bài Bình Ngô đại cáo ông “thiên cổ hùng văn” Đó thiên anh hùng ca bất hủ dân tộc Nguyễn Trãi nhân vật vĩ đại lịch sử Việt Nam, ông góp phần viết nên trang hào hùng lịch sử giữ nước mà góp phần xây đắp móng vững chãi cho văn học dân tộc Nguyễn Trãi nêu cao tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân, gắn bó thiết tha với cảnh vật thiên nhiên đất nước, thể tình yêu ngôn từ Việt nồng thắm Tâm hồn nghiệp ông mãi sáng Lê Thánh Tông truy tặng “Ức Trai tâm thượng quang Khuê Tảo” Thời gian phủ rêu lên tất ánh khuê soi rọi đến hệ mai sau Danh nhân văn hóa giới Nguyễn Trãi niềm tự hào nước Việt GIỚI THIỆU VĂN BIA HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUẢ QUỐC GIA Thuyết minh văn “Hiền tài nguyên khí quốc gia” (Thân Nhân Trung) 1, Mở -Chủ nghĩa nhân văn nội dung xuyên suốt văn học trung đại Việt Nam -Tư tưởng nhân văn cảm hứng xót thương đồng cảm với số phận người mà biểu cảm hứng ngợi ca -Nằm suối nguồn tư tưởng dân tộc, văn “Hiền tài nguyên khí quốc gia” (Thân Nhân Trung) ngợi ca vai trò vị trí người, đặc biệt người tài đất nước 2, Thân a, Thân Nhân Trung (1418-1499)-tác giả văn “Hiền tài nguyên khí quốc gia”- trí thức tiếng thời hậu Lê Ông đỗ Tiến sĩ năm 1469 Ông tiếng văn chương, vua Lê Thánh Tông ban chức Tao đàn phó nguyên súy b, Văn “Hiền tài nguyên khí quốc gia” đời bối cảnh phục hưng văn hóa, phát triển giáo dục, khuyến khích nhân tài triều Lê +Từ năm 1439 trở đi, nhà nước phong kiến triều Lê đặt lễ xướng danh, yết bảng, ban mũ áo, cấp ngựa, đãi yến vinh quy bái tổ cho người đỗ đạt cao +“Hiền tài nguyên khí quốc gia” trích “Bài kí đề danh Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ ba” Thân Nhân Trung soạn năm 1484 thời Hồng Đức +Đây 82 văn bia Văn Miếu (Hà Nội) Văn bia (văn kí khắc bia đá) nhằm ghi chép việc trọng đại tên tuổi đời người có công đức lớn để lưu truyền cho đời sau c, “Hiền tài nguyên khí quốc gia” viết theo thể văn nghị luận trung đại d, Với cách lập luận kiểu diễn dịch cách so sánh nghệ thuật đối, từ đầu, tác giả nêu lên chân lí hiển nhiên, rõ ràng: “Hiền tài nguyên khí quốc gia” -Hiền tài người tài cao học rộng có đạo đức -Nguyên khí khí chất ban đầu làm nên sống phát triển vật -Như sống phát triển đất nước, dân tộc, người hiền tài đóng vai trò vô quan trọng, quý giá, thiếu -Hiền tài có quan hệ chặt chẽ với thịnh suy đất nước: + “Nguyên khí thịnh nước mạnh lên cao.” + “Nguyên khí suy nước yếu xuống thấp” →Có thể thấy hiền tài có vai trò định vận mệnh đất nước, định thịnh suy, tồn vong quốc gia, dân tộc e, Bởi “kẻ sĩ quan hệ với quốc gia trọng đại thế” nên “các đấng thánh đế minh vương” luôn “lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên” -Các nhà nước phong kiến Việt Nam- triều đại Lí, Trần, Lê thể quý trọng hiền tài, khuyến khích hiền tài, đề cao kẻ sĩ, “quý chuộng kẻ sĩ cùng” : + Các vị vua ghi danh, ban chức tước cho người hiền: “đã yêu mến cho khoa danh, lại đề cao tước trật” +Hiền tài khắc tên, bày tiệc mừng “nêu tên tháp Nhạn, ban cho danh hiệu Long Hổ, bày tiệc Văn hỉ” +Chẳng thế, minh quân triều Lê cho “dựng đá đề danh” hiền tài “đặt cửa Hiền Quan” (Quốc Tử Giám) →Những việc làm ấy, sách thể quan tâm, trân trọng thánh đế minh vương người hiền, có tác dụng khuyến khích hiền tài g, Đặc biệt việc dựng đá đề bia khắc tên người đỗ Tiến sĩ có ý nghĩa vô to lớn: -Trước tiên, việc làm khuyến khích người hiền giúp nước, khiến cho kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn hâm mộ rèn giũa danh tiết gắng sức giúp vua -Đồng thời việc làm có tác dụng ngăn ngừa điều ác, kẻ ác khiến cho ý xấu bị ngăn chặn, lòng thiện tràn đầy; kẻ ác thấy làm răn, người thiện xem mà cố gắng -Đối với đất nước, việc khắc bia Tiến sĩ có tác dụng “dẫn việc dĩ vãng, lối tương lai”, góp phần làm cho hiền tài nảy nở, đất nước hưng thịnh, phát triển “rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu vừa để củng cố mệnh mạch cho nước nhà” h, Với nghệ thuật lập luận chặt chẽ, sâu sắc; kết cấu logic đầy sức thuyết phục vận dụng linh hoạt kiểu câu, đặc biệt câu hỏi tu từ, “Hiền tài nguyên khí quốc gia” xứng đáng làm văn nghị luận xuất sắc thời trung đại 3, Kết -“Hiền tài nguyên khí quốc gia” văn nghị luận xuất sắc thời trung đại -Tác phẩm thể tư tưởng đắn sáng ngời thời đại Lê Thánh Tông: Coi trọng, tôn vinh hiền tài, khuyến khích phát triển giáo dục -Những tư tưởng đắn mẻ “Hiền tài nguyên khí quốc gia” đến ngày nguyên giá trị GIỚI THIỆU CHUYỆN CHỨC PHÁN ĐỀN TẢN VIÊN Nguyễn Dữ tác giả tiếng văn học trung đại Việt Nam Tên tuổi ông gắn liền với danh tiếng truyện “Truyền kỳ mạn lục”, tác phẩm đánh giá “thiên cổ kỳ bút” văn học nước nhà Trong “Chuyện chức phán đền Tản Viên” tác phẩm đặc sắc, ca ngợi tính cách dũng cảm, kiên cường, trực, dám chống lại ác đến cùng, trừ hại cho dân Ngô Tử Văn-một trí thức nước Việt “Chuyện chức phán đền Tản Viên” viết chữ Hán theo thể văn xuôi truyền kỳ Đây thể loại văn học phản ánh thực sống qua yếu tố kỳ ảo hoang đường Nhân vật truyền kỳ gồm người, ma quỷ, thần thánh, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, xâm nhập giới Bộ truyện “Truyền kì mạn lục” sáng tác vào khoảng kỉ XVI, lúc xã hội phong kiến Việt Nam rơi vào suy thoái, khủng hoảng, nhân dân bất bình với tầng lớp thống trị, nhiều nho sĩ rơi vào tâm trạng hụt hẫng, nuối tiếc cho thời thịnh trị cai trị vua Lê Thánh Tông Nguyễn Dữ sáng tác truyện khoảng thời gian ông cáo quan ẩn vừa để phản ánh tình trạng xã hội, vừa để bộc lộ quan điểm sống lòng ông với đời Nhân vật tác phẩm “Chuyện chức phán đền Tản Viên” xuất từ đầu truyện dòng giới thiệu trực tiếp ngắn gọn tên họ, quê quán, tính tình, phẩm chất Ngô Tử Văn giới thiệu người tính tình cương trực, thẳng thắn, khảng khái, nóng nảy, thấy gian tà chịu Lời giới thiệu mang giọng ngợi khen, có tác dụng định hướng cho người đọc hành động kiên nhân vật Minh chứng rõ ràng cho tính cách cứng cỏi Ngô Tử Văn hành động đốt đền tà chàng Trong người lắc đầu, lè lưỡi, không dám làm quỷ thần đền gần làng quấy hại nhân dân Tử Văn cương quyết, công khai, đường hoàng, ung dung, tắm rửa sẽ, khấn trời châm lửa đốt hủy đền Hành động xuất phát từ muốn diệt trừ yêu ma, trừ hại cho dân, từ lòng tự tin vào nghĩa Ngô Tử Văn, chứng tỏ cốt cách khảng khái kẻ sĩ Sự cương trực, khảng khái Ngô Tử Văn bộc lộ rõ qua thái độ chàng với hồn ma tên tướng giặc Tướng giặc sống kẻ xâm lược nước ta, tàn hại dân ta, chết quen thói ỷ mạnh hiếp yếu, cướp nơi trú ngụ thổ thần nước Việt, lại gian trá bày trò đút lót tác yêu tác quái với nhân dân vùng Hắn bị Tử Văn đốt đền đáng đời lại hình, xảo quyệt làm kẻ bị hại, dùng tà phép khiến cho chàng bị sốt nóng sốt rét, đầu lảo đảo Hồn ma tướng giặc buông lời mắng mỏ, đe dọa, kiện Tử Văn xuống tận Diêm Vương Trước ngang ngược trắng trợn, quyền phép đáng sợ hồn ma tướng giặc, Ngô Tử Văn điềm nhiên, không run sợ mà tự tin, không coi lới đe dọa gì, chí chẳng thèm tiếp lời hồn ma tướng giặc Thái độ thể khí phách cứng cỏi, niềm tin mạnh mẽ vào nghĩa, đắn hành động Ngô Tử Văn Mặt khác, lĩnh chàng thể qua thái độ biết ơn lời dẫn thổ thần nước Việt Do Tử Văn dũng cảm, trừ hại cho dân nên thần linh phù trợ giúp đỡ chàng Tính cách kiên định nghĩa Ngô Soạn thể rõ trình chàng bị lôi xuống địa phủ Cảnh địa phủ rùng rợn với quỷ sứ ác, sông đầy gió sóng xám Tử Văn bị bọn quỷ sai lôi nhanh, bị phán xét lạnh lùng kẻ “tội sâu ác nặng, không liệt vào hàng khoan giảm”, bị kết thêm tội ngoan cố bướng bỉnh chàng chẳng run sợ, không nhụt chí, mực kêu oan, đòi phải phán xét công khai, minh bạch Khi đối diện trước Diêm vương uy nghiêm, Tử Văn đấu tranh vạch tội tên tướng giặc lí lẽ cứng cỏi, chững chối cãi, giọng điệu đanh thép vững vàng Chàng bảo vệ lẽ phải mà bất chấp tính mạng mình, không chịu khuất phục trước uy quyền, kiên đấu tranh cho công lí lẽ phải đến Kết quả, chàng chiến thắng hồn ma gian tà tên tướng giặc, bảo toàn sống mình, tiến cử vào chức phán đền Tản Viên, chịu trách nhiệm giữ gìn bảo vệ công lí Chiến thắng Ngô Tử Văn có nghĩa vô to lớn, trừng trị đích đáng hồn ma tướng giặc xảo trá, làm sáng tỏ nỗi oan khuấ, phục hồi chức vị cho thổ thần nước Việt, giải trừ tai họa cho nhân dân Qua đấu tranh không khoan nhượng, chống lại ác, Ngô Tử Văn bật lên người trực, khảng khái, dũng cảm bảo vệ công lí đến cùng, kẻ sĩ cứng cỏi nước Việt Từ đó, tác giả Nguyễn Dữ khẳng định niềm tin nghĩa định thắng gian tà, thể tinh thần tự tôn dân tộc, bộc lộ tâm đấu tranh triệt để với xấu ác Truyện thông qua đấu tranh Ngô Tử Văn ngầm phản ánh giới thực người với đầy rẫy việc xấu xa nạn ăn đút,tham quan dung túng che dấu cho ác hoành hành, công lí bị che mắt Truyện gây ấn tượng loạt chi tiết kì ảo, cốt truyện giàu kịch tính, cách xây dựng nhân vật sắc nét, ngôn ngữ kể chuyện trau chuốt, súc tích Truyện ca ngợi nhân vật Ngô Tử Văn, trí thức nước Việt khảng khái, nhân cách cứng cỏi, cao đẹp, qua bộc lộ niềm tin vào công lí, vào việc thắng tà ... ràng: “Hiền tài nguyên khí quốc gia” -Hiền tài người tài cao học rộng có đạo đức -Nguyên khí khí chất ban đầu làm nên sống phát triển vật -Như sống phát triển đất nước, dân tộc, người hiền tài đóng... lục ” sử khởi nghĩa Lam Sơn ” Dư địa chí ” viết địa lý nước ta lúc giờ.Về văn học, Nguyễn Trải có ” Ức trai thi tập”, “Quốc Âm thi tập” “Quốc Âm thi tập” viết chữ nôm, đánh dấu hình thành thơ ca... Việt Nam thời phong kiến .Bài Bình Ngô đại cáo ông “thiên cổ hùng văn” Đó thiên anh hùng ca bất hủ dân tộc Nguyễn Trãi nhân vật vĩ đại lịch sử Việt Nam, ông góp phần viết nên trang hào hùng lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI VIẾT số 6 lớp 10 nâng cao, BÀI VIẾT số 6 lớp 10 nâng cao, BÀI VIẾT số 6 lớp 10 nâng cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn