Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả điều trị cắt chỏm nang đơn thận bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện việt tiệp hải phòng

87 611 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2016, 02:19

LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin bày tỏ lòng biết ơn tới: - Đảng Ủy Ban Giám Đốc - Bệnh Viện Việt Tiệp Hải Phòng - Đảng Ủy, Ban Giám Hiệu, Phòng đào tạo sau đại học - Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng - Bộ Môn Ngoại - Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng - Khoa Ngoại Thận Tiết Niệu - Bệnh Viện Việt Tiệp Hải Phòng Đã giúp đỡ, tạo điều kiện kiện cho học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới: PGS TS Bùi Văn Chiến PGS TS Nguyễn Công Bình Thầy hướng dẫn dạy bảo, động viên, tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành công trình nghiên cứu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới: Cha, mẹ gia đình tôi, bạn bè đồng nghiệp xa gần yêu quý động viên, tạo điều kiện để hoàn thành luận văn Hải Phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2015 Tác giả BÙI SỸ KHANH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả BÙI SỸ KHANH MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BIỂU ĐỒ ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Giải phẫu thận phúc mạc .3 1.1.1 Giải phẫu thận 1.1.2 Giải phẫu phúc mạc .8 1.1.3 Giải phẫu khoang sau phúc mạc 1.2.Nang đơn thận: Giải phẫu bệnh nguyên nhân sinh bệnh .9 1.2.1 Giải phẫu bệnh .9 1.2.2 Nguyên nhân sinh bệnh: 10 1.2.3.Tiến triển bệnh nang đơn thận 11 1.3.Phân loại 11 1.3.1 Bệnh nang thận không di truyền: 11 1.3.2 Bệnh nang thận di truyền: 13 1.3.3.Phân loại nang đơn thận theo vị trí 16 1.3.4 Phân loại tổn thương dạng nang thận chẩn đoán hình ảnh 16 1.4 Chẩn đoán bệnh nang đơn thận 17 1.4.1 Chẩn đoán xác định nang đơn thận 17 1.5 Biến chứng nang đơn thận 20 1.5.1 Chảy máu nang 20 1.5.2 Nang nhiễm khuẩn .20 1.5.3 Vỡ nang thận 20 1.5.4 Nang đơn thận ung thư thận 20 1.6 Điều trị bệnh nang đơn thận .21 1.6.1 Phẫu thuật mở: 21 1.6.2 Chọc hút nang thận bơm thuốc gây xơ hóa: 22 1.6.3 Mở thông nang - bể thận qua nội soi niệu quản .23 1.6.4 Phẫu thuật cắt chỏm nang phương pháp nội soi ổ bụng: 23 1.6.5 Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc: .25 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 27 2.1.1.Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân .27 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ .27 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 27 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu: 27 2.2.2 Cỡ mẫu địa điểm nghiên cứu: .27 2.3 Tiến hành nghiên cứu 28 2.3.1 Cách tiến hành nghiên cứu tiến cứu 28 2.3.2 Nội dung nghiên cứu: 28 2.3.3 Các tiêu nghiên cứu .37 2.4 Xử lý số liệu nghiên cứu: 39 2.5 Đạo đức nghiên cứu 39 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .40 3.1 Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng nhóm bệnh nhân nghiên cứu 40 3.1.1 Sự phân bố tuổi, giới .40 3.1.2 Triệu chứng lâm sàng 41 3.1.3 Cận lâm sàng 42 3.2 Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc 44 3.3 Kết điều trị sau tháng 51 Chƣơng BÀN LUẬN .53 4.1 Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nang đơn thận 53 4.1.1 Đặc điểm tuổi giới tính 53 4.1.2 Đặc điểm lâm sàng .53 4.1.3 Đặc điểm cận lâm sàng 55 4.2 Chỉ định cắt chỏm nang đơn thận phẫu thuật nội soi sau phúc mạc .57 4.3 Phƣơng pháp cắt chỏm nang đơn thận qua nội soi sau phúc mạc 59 4.3.1 Vị trí số lƣợng trocar phẫu thuật cắt chỏm nang đơn thận qua nội soi sau phúc mạc 59 4.3.2 Tạo khoang sau phúc mạc 59 4.3.3 Thời gian phẫu thuật: .60 4.3.4 Biến chứng sau mổ .61 4.3.5 Theo dõi sau mổ 62 4.4 Kết điều trị sớm: 63 4.5 Kết điều trị sau tháng 63 4.6 Những khó khăn thuận lợi phƣơng pháp PTNS sau phúc mạc 64 KẾT LUẬN 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CLVT : Cắt lớp vi tính PP : Phương pháp CHT : Chụp cộng hưởng từ PTNS : Phẫu thuật nội soi BMI : Chỉ số khối thể SÂ : Siêu âm HA : Huyết áp UIV : Chụp niệu đồ - tĩnh mạch ( Urographie Intraveineuse ) NĐTM : Niệu đồ tĩnh mạch UPR : Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng ( Urétéro Pyelographie Restrograde TCYTTG : Tổ chức y tế giới CBCC : Cán công chức BN : Bệnh nhân PTV : Phẫu thuật viên PPPT : Phương pháp phẫu thuật Min : Tối thiểu Max : Tối đa DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố nhóm bệnh nhân nghiên cứu theo tuổi 40 Bảng 3.2 Lý vào viện 41 Bảng 3.3 Huyết áp lúc vào viện 41 Bảng 3.4 Chỉ số BMI 41 Bảng 3.5 Triệu chứng thực thể 42 Bảng 3.6 Kích thước nang thận phim CLVT 42 Bảng 3.7 Vị trí nang thận 42 Bảng 3.8 Phân loại nang thận theo Bosniak 43 Bảng 3.9 Hình ảnh đài bể thận phim CLVT 43 Bảng 3.10 Xét nghiệm nước tiểu 44 Bảng 3.11 Xét nghiệm sinh hóa máu 44 Bảng 3.12 Số lượng Trocar đặt vào khoang sau phúc mạc 44 Bảng 3.13 Màu sắc dịch nang đơn thận 45 Bảng 3.14 Thời gian phẫu thuật 45 Bảng 3.15 Tương quan thời gian phẫu thuật số BMI 46 Bảng 3.16 Tương quan vị trí nang thời gian phẫu thuật 46 Bảng 3.17 Kích thước nang thời gian phẫu thuật 47 Bảng 3.18 Tai biến mổ 47 Bảng 3.19 Thời gian rút ống dẫn lưu 48 Bảng 3.20 Thời gian nằm viện sau mổ 48 Bảng 3.21 Kết siêu âm BN xuất viện 48 Bảng 3.22 Huyết áp bệnh nhân viện 50 Bảng 3.23 Kết điều trị gần 50 Bảng 3.24 Kết giải phẫu bệnh thành nang 50 Bảng 3.25 Kết siêu âm sau tháng 51 Bảng 3.26 Huyết áp BN khám lại sau tháng 51 Bảng 3.27 Kết điều trị sau tháng 52 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 : Hình thể thận phải Hình 1.2: Thiết đồ đứng ngang thận trái Hình 2.1 Nang đơn thận type I Bosniak 30 Hình 2.2: Trang thiết bị hình ảnh phẫu thuật nội soi 31 Hình 2.3 Bộ dụng cụ nội soi cắt chỏm nang thận 31 Hình 2.4: Tạo khoang sau phúc mạc phẫu thuật nội soi 33 Hình 2.5: Cơ thắt lưng chậu (mốc xác định) 34 Hình 2.6 : Nang đơn thận giải phóng khỏi lớp mỡ quanh thận 34 Hình 2.7: Hút dịch nang trước cắt chỏm nang 35 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tỉ lệ mắc bệnh nang đơn thận nam nữ 40 Biểu đồ 3.2 Bên thận có nang 43 ĐẶT VẤN ĐỀ Nang đơn thận định nghĩa tổn thương dạng nang hình thành từ nhu mô thận, thùy thận, không thông thương với đài bể thận Nang đơn thận thuộc nhóm bệnh nang thận không di truyền Đây bệnh lành tính Bệnh hay gặp người lớn, gặp trẻ nhỏ tỷ lệ mắc tăng theo tuổi [32] Theo Laucks Mc Lachlan (1981) tỷ lệ mắc bệnh người 40 tuổi 20% người 60 tuổi 33% [32] Kissane Smith mổ tử thi thấy nửa số người 50 tuổi có nang thận (1975) Nang đơn thận biểu triệu chứng Bệnh nhân thường đến viện triệu chứng không đặc hiệu: Đau thắt lưng, đái máu, tăng huyết áp, nhiễm khuẩn niệu Bệnh gây biến chứng: Chèn ép hệ thống đài bể thận, vỡ tự phát vỡ chấn thương chảy máu nang [32], [47] Có nhiều thuyết chế bệnh sinh đến chưa khẳng định rõ ràng Giả thuyết bẩm sinh Kampmeire mô tả lần đầu 1923, giả thuyết mắc phải Feiner đưa năm 1981[6], [32] Chẩn đoán xác định dựa vào siêu âm chụp cắt lớp vi tính Điều trị đặt nang thận có biểu triệu chứng Có nhiều phương pháp để điều trị bệnh Trước năm 1970 mổ mở cắt chỏm nang cắt thận bán phần sử dụng Phương pháp có ưu điểm điều trị triệt để song phải sử dụng đường mổ lớn ( đường mở bụng thắt lưng ) cho phẫu thuật đơn giản, thời gian nằm viện kéo dài [12], [14], [16] Giai đoạn từ 1970 đến 1990 phương pháp chọc hút nang bơm thuốc gây xơ hóa nang ứng dụng Đây phương pháp điều trị đơn giản, có hướng dẫn siêu âm Tuy nhiên tỷ lệ tái phát cao khác tùy tác giả từ 21% đến 85%[16] Từ sau năm 1990 đến phương pháp mổ nội soi ổ bụng cắt chỏm nang áp dụng rộng rãi cho kết tốt [18] Năm 2002 Trần Chí Thanh nghiên cứu kết điều trị nang đơn thận phương pháp nội soi ổ bụng cắt chỏm nang 100 bệnh nhân với kết tốt đạt 71,5% ( 64 Kết siêu âm kiểm tra sau phẫu thuật tháng cho thấy Có 3/25 trường hợp, chiếm tỉ lệ 12 % số bệnh nhân đến khám lại có nang Tuy nhiên kích thước nang không lớn Nang nhỏ cm lớn 1,8 cm Kết nghiên cứu tương đương với tác giả khác Porpiglia F [21], nghiên cứu 18 BN bóc nang có chèn mỡ quanh thận vào hốc nang cho kết 100% không tái phát nang với thời gian theo dõi trung bình 17,3 tháng Tefekli A [13], cho kết không tái phát nang chiếm tỉ lệ 94,7% thời gian theo dõi trung bình sau mổ 14,3 tháng Lutter I, 100% không tái phát nang với thời gian theo dõi trung bình – 48 tháng [37] Về vấn đề tái phát nang, có tác giả đưa yếu tố liên quan vai trò lớp niêm mạc phủ nang, độ mở cửa sổ nang, khoảng trống lại nang sau cắt chỏm nang Một số tác giả áp dụng phương pháp mở rộng tối đa cửa sổ nang, làm hẹp khoảng trống lại nang cuống mỡ, tỉ lệ tái phát nang giảm.Tuy nhiên, mở rộng có nguy chảy máu mép cắt, nguy rò nước tiểu mở thong vào đài thận Kiểm tra huyết áp 25 bệnh nhân sau tháng phẫu thuật cắt chỏm nang thận qua nội soi sau phúc mạc cho thấy Có 18/25 trường hợp, chiếm tỉ lệ 72 % số bệnh nhân có huyết áp bình thường Chỉ có 7/25 trường hợp, chiếm tỉ lệ 28 % số bệnh nhân có triệu chứng tăng huyết áp Có lẽ bệnh nhân biểu tăng huyết áp nang đơn thận gây mà bênh nhân có bệnh tăng huyết áp bị mắc nang đơn thận 4.6 Những khó khăn thuận lợi phƣơng pháp PTNS sau phúc mạc Khó khăn: Nhìn chung PTNS sau phúc mạc nhiều khó khăn kỹ thuật song PTNS ổ bụng phương pháp cần phải có trang thiết bị PTNS, cần PTV có kinh nghiệm mà sở y tế trang bị đáp ứng Do khoang sau phúc mạc tích nhỏ so với ổ bụng nên phẫu thuật phẫu trường chật chội hơn, nang nằm cực thận phía bờ thận phẫu thuật gặp khó khăn so với PTNS qua ổ bụng Còn khó khăn giống PTNS qua ổ bụng có 65 chống định có mổ cũ ổ bụng, PTNS sau phúc mạc có chống định bệnh nhân có mổ cũ vào khoang sau phúc mạc Ngoài bệnh nhân có nang thận bên mà cần phẫu thuật phương pháp PTNS sau phúc mạc gặp bất tiện mổ cho nang, bệnh nhân phải thay đổi hẳn tư muốn mổ nang phía đối diện Thuận lợi: PTNS sau phúc mạc có ưu điểm không qua ổ bụng nên hạn chế rủi ro xảy như: thủng ruột, tổn thương tạng ổ bụng, dính ruột sau mổ, bị rò nước tiểu điều trị nội khoa mà không cần mổ lại PTNS qua ổ bụng rò nước tiểu vào ổ bụng gây viêm phúc mạc, tiến hành bệnh nhân có sẹo mổ bụng cũ 66 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 32 bệnh nhân mắc bệnh nang đơn thận điều trị phương pháp cắt chỏm nang thận qua nội soi sau phúc mạc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, xin có số kết luận sau: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nang đơn thận, định phẫu thuật nội soi sau phúc mạc - Thường gặp người > 60 tuổi 24/32 trường hợp (75 %) Tỉ lệ nữ giới mắc bệnh (62,5 %) nhiều nam giới (37,5 %) - Triệu chứng đau vùng thắt lưng thường gặp (93,8 %) - Triệu chứng thận to có 5/32 trường hợp ( 15,7 %) - Triệu chứng tăng huyết áp có 14/32 trường hợp ( 43,8%) - Nang nhóm I Bosniak có 30/32 trường hợp (93,8 %) nhóm II Bosniak có 2/32 trường hợp (6,2 %) - Nang thận bên phải chiếm 46,9 %, nang thận bên trái chiếm 53,1 % Nang cực chiếm 18,7 %, nang cực chiếm 47 %, nang thận chiếm 34,3 % - Kích thước nang trung bình 8,2 ± 1,3 cm Nang kích thước > 6cm chiếm 88,6 % - Kết giải phẫu bệnh thành nang 100 % vách nang xơ - Số lượng trocar sử dụng trocar ( 100 %) - Thời gian phẫu thuật trung bình 46,5 ± 9,6 phút Ngắn 28 phút, thời gian phẫu thuật dài 68 phút - Nang thận cực thời gian phẫu thuật lâu nang thận cực Kết điều trị - Thời gian nằm viện trung bình 6,3 ± 1,2 ngày - Không có tai biến nặng trình phẫu thuật - Kết điều trị gần: tốt ( 96,9 %), trung bình ( 3,1 %) - Tỉ lệ bệnh nhân huyết áp trở bình thường sau phẫu thuật tháng 7/14 ( 50 %) - 67 Kết điều trị sau tháng cho 25 bệnh nhân: tốt: (88 %), trung bình: (12 %), xấu: 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hoàng Bắc, Trần Lê Linh Phƣơng, Nguyễn Minh Quang (2005), "So sánh phương pháp cắt chỏm nang thận nội soi sau phúc mạc qua phúc mạc", Y học T.P Hồ Chí Minh , Phụ số 1, Tập Nguyễn Văn Hiệp, Bùi Mạnh Côn, Nguyễn Thanh Liêm cộng (2002) ―Phẫu thuật cắt nang thận qua nội soi ổ bụng‖ Y học Thành phố Hồ Chí Minh, tập 6: 381-384 Trịnh Văn Minh (2007), Giải phẫu người tập II, tr 513 - 553 Trần Thƣợng Phong, (2008) ―Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị nang thận‖ Luận văn Thạc sĩ Y học Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Quang, Lê Ngọc Từ, Vũ Long (1998), "Nghiên cứu kết lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị bước đầu nang đơn thận phương pháp dẫn lưu qua da hướng dẫn siêu âm làm xơ hoá nang", tr 26 - 75 Trần Chí Thanh (2002), “ Nghiên cứu định kết điều trị nang đơn thận phương pháp soi ổ bụng cắt chỏm nang ), tr.38 – 76 Vũ Ngọc Thắng, Ngô Trung Kiên, Nguyễn Minh An ( 2013), ― Điều trị nang đơn thận phương pháp nội soi ổ bụng cắt chỏm nang ―, Y học thực hành ( 870), số 5/2013 Nguyễn Ngọc Tiến, Vũ Lê Chuyên, Nguyễn Văn Ân cs (2003) ―Bước đầu áp dụng kỹ thuật cắt nang thận qua nội soi hông lưng (Kystectomie rénal par lomboscopie)‖, Y học Thành phố Hồ Chí Minh, tập (1): 27-31 Nguyễn Bửu Triều, (1995) ―Nang đơn thận‖ Bệnh học tiết niệu Nhà xuất Y học, Hà Nội: 473-476 10 Nguyễn Phú Việt, Lê Anh Tuấn, Dƣơng Xuân Hòa, Phạm Duy Hùng cộng (2009), "Điều trị cắt chỏm nang đơn thận phẫu thuật nội soi sau phúc mạc nhân 40 trường hợp ―, Tạp chí Y – Dược học quân số – 2009 69 Tiếng Anh 11 A Steg (1976), "Renal cysts in aldult IV The rapeutic problems", Eur 12 Adam J Singer, Samuel K Lee (2001), "Simple renal cysts causing loss of kidney function and hypertention", Image in clinical urology, Feb., Vol.57 (2), p.363 - 364 13 Ahmet Tefekli, Fatih Altunrende, Murat Baykal, Omer Sarilar, Sahin Kabay, Ahmet Yaser Muslumanoglu ( 2006), ―Retroperitoneal laparoscopic decortication of simple renal cysts using the bipolar PlasmaKinetic scissors ―, International Journal of Urology (2006) 13, p 331–336 14 Arjan D Arrar, Sakti Das (1984), "Surgical management of benign renal cysts causing obstructon of renal pelvis", Urology, Nov., Vol 24 (5), p.429 - 433 15 Cerci Morgan, Davis Radder (1992), "Laparoscopic unroofing of renal cyst", The Journal of Urology Dec, Vol 148, p.1835 - 1836 16 Charles H., Herbert D Axilrod (1953), "Solitary renal cysts", The Journal of Urology, Feb., Vol 69, No.2, p.193 - 202 17 Daniel Danton, Harvy Neiman, John T Graylach (1986), "The natural history of simple renal cysts: a preliminary study", The Journal of Urology, May, 135, p.905 - 908 18 David M Hoenig, Raymond J Leveillee, Joseph F Amaral, Varry S Stein (1994), "Laparoscopic Unroofing of symptomatic Renal Cysts: three Distinct Surgical Approaches", Journal of Endourology, Feb., Vol 19 Deronich A, Blah M, Ben Slana MR, Bouzouifa A, Sfaxi M, Hajri M, Chebil M (2007), "Lumboscopic theatment of simple renal cysts", Tunis Med, Sep; 85 (9), p 777 - 80 French 20 Fontana D, Porpiglia F and co, (1999) ―Treatment of simple renal cysts by percutaneous drainage with three repeated alcohol injection‖.Urology May, 53(5): 904-907 21 Francesco Porpiglia, Cristian Fiori, Michele Billia, Julien Renard,Andrea Di Stasio, Davide Vaccino, Riccardo Bertolo and Roberto MarioScarpa (2009), ―Retroperitoneal decortications of simple renal cyst vs 70 decortications with wadding using perirenal fat tissue: result of a prospective randomized trial ― , JOURNAL COMPILATION 2009 BJU INTERNATIONAL, p 1532-1536 22 Frank H Netter ( 2015) 23 Gary C Bellman (1995), "Laparoscopic evaluation of indeterminate renal cysts.", Urology, Jun, Vol 45 (6), p 1066 - 1070 24 Gaur DD, (1992) "Laparoscopic operative retroperitoneoscopy: use of a new device " The Journal of Urology, American urologycal assosiation, Inc, Vol 147: 1137-1139 25 Gill IS, Rassweiler JJ, (1999) "Retroperitoneoscopic renal surgery: our approach " Urol, Vol 54: 734-738 26 Goerge C Prather (1957), "Surgical treatment of serous cysts of the kidney", The Journal of Urology, Jan., Vol 77 (1), p.14 - 18 27 Goran Holmberg (1992), "Diagnostic aspects, functional significance and therapy of simple renal cysts (A clinical radiologic and experimental study).", Scandinavian journal of urology and nephrology, Supplement 145, p.6-49 28 Hemal AK, Gupta NP, Rejeev TP, Aron M, Bhowmik D, Jain R (1999), "Retroperitoneoscopic management of infected cysts in adult polycystic kidney disease", Urol Int, 62 (1), p 40 - 29 Herdfbert Y Kressel (1994), "Magnetic resonance imaging.",Campell's urology, Vol 1, p.485-495 30 Igarashi-T and co, (1991) ―Renal cyst formation as a complication of primary distal renal tubular acidosis‖ Nephron: 59(1): 75-79 31 Iikka Paananen, Pekka Hellstom, Sami Leinonen and col (2001), "Treament of renal cysts with single-secsion percutaneous drainnage and ethanol sclerotherapy: Long term outcome.", Urology, Jan., Vol 57 (1), p.30 - 33 32 Kenneth I Glassberg (1994), "Cystic diseases.", Campell's urology, Vol 2, p.1449 - 1495 71 33 Kobayashi Y and co, (1991) ―Benign hemorrhagic renal cyst: a case report‖ Hinyokika-Kiyo, 37(6): 621-624 34 Leveillee RJ and co, (1994) ―Laparoscopic unroofing of a renal via mesocolonic window: a different approach‖ J-Laparoendosc-Surg : 4(3): 227 -232 35 Lopatkin NA, Fidarov FB, Martov AG (1999), "Laparoscopic resection of a simple renal cyst", Urol Nefrol (Mosk), 1999 Mar - Apr; 2, p 23 - 36 Louis R Kavoussi, Ralph V Calyman, David J Mikkelsen, Shimon M (1998), "Laparoscopic management of indeterminate renal cysts", Urology, Sep, Vol 52 (3), p.379 - 383 37.Lutter I, Weibl P, Daniel I, Pechan J, Pindak D (2005),‖ Retroperitoneoscopic approach in the treatment of symptomatic renal cysts ‖, Bratisl Lek Listy, 106 (11), p 366 - 70 38 Marotti M and co, (1987) ―Complex and simple cysts: Comparative evaluation with MR imaging‖ Radiology, 162: 679 39 Michel Soulie, Laurent Salomon, Philippe Seguin and co (2001), "Multi-institutional study of complications in 1085 laparoscopic urologic procedures", Urology, Dec, Vol 58 (6), p.899 - 903 40 Morton A Bosniak, MD (2011), The Bosniak Renal Cyst Classification: 25 Years Later , Radiology: Volume 262: Number 3—March 2012, p.781–785 Urology, p.213 – 215 41 Moskowitz DW and co, (1995) ―Epidermal growth factor precursor is present in a variety of human renal cyst fluids‖ J-Urol: 153(3 Pt 1): 578 - 583 42 Nishikawa Y and co, (1992) ―Percutaneous renal cyst puncture and ethanol instillation‖ Nippon-Hinyokika-Gakkai-Zasshi, 83(9): 1448-1451 43 Ohkawa M and co, (1991) ―Biochemical and pharmacodynamic studies of simple renal cyst fluids in relation to infection‖ Nephron, 59(1): 80 - 83 44 Okeke AA, Mitchelmore AE, Kelley FX, Timoney AG, (2003) "A comparison of aspiration and sclerotherapy with laparoscopic de roofing in the menagement of symtomatic simple renal cysts" BJU international, March 4(92): 610-613 72 45 Okuda S, (1995) ―Growth factors in tubular cells‖ Nippon-Rinsho: 53(8): 1879-1885 46 Orellana SA and Avener ED, (1995) ―Cystic maldevelopment of the kidney‖ Semin-nephrol Jul, 15(4): 341-352 47 Papanicolaou N and co, (1986) ―Spontaneous and traumatic rupture of renal cyst: Diagnosis and outcome‖ Radiology, 160: 99 48 Pearle MS, Traxes O, Cadeddu JA (2000), Renal cystic disease; Laparoscopic management Urol Clin North Am, p.27 49 Perdersen JF and co, (1997) ―Significant ossociation between simple renal cysts and arterial blood pressure‖ Bv-J-urol May, 79(5): 688-691 50 Rankin EB, Tomaszewski JE, Haase VH, (2006) ―Renal cyst development in mice with conditionnal inactivation of the von Hippel-Lindau tumor suppressor‖ Cancer Res, 66(5):2576-83 51 Ravine D and co, (1993) ―An ultrasound renal cyst prevalence survey: specificity data for inherited renal cystic diseases‖ Am-J-Kidney-Dis, 22(6): 803 -807 52 Resnick JS and co, (1976) ―Normal development and experimental models of cystic renal disease‖ In Gardner, K D., Jr (Ed.): Cystic Diseases of the Kidney New York, John Wiley & Sons: 221 53 Roth J.K Roberts JI, (1980) ―Benigh renal cysts and renal function‖ J of urol, 123: 625-628 54 Sampaio F J B, Aragao A H M, (1990), "Anatomical relationship between the renal venous arrangement and the kidney collecting system" , J Urol, 144(5): 1089-1093 55 Sanz CS and co, (1997) ―Percutaneous treatment of renal cysts with iodinated povidone injection‖ Actas-Urol-Esp, 21(7): 662-667 56 Shigehiko Koga, Masahru Nishikido, Tomayoshi Hayashi and co (2000), "Outcome of surgery in cystic renal cell carcinoma", Urology, Jul, Vol 56, p 67 - 70 57 Sidney C Rubenstein, John C Hulbert, Daniel Pharand, and col (1993), Laparoscopic albation of symptomatic renal cysts", The Journal of 73 Urology, Oct., Vol 150, p.1103-1106 58 Siegel MJ, Mcalister WH, (1980) ―Simple cysts of the kidney in children‖ J of Uro: 123, 75 - 78 59 Thwaini A, Shergill IS, Arya M, Budair Z (2007), "Long - term follow - up after retroperitoneal laparoscopic decortication of symtomatic renal cysts", Urol Int, 79 (4), p 352 - 60 Tsugaya M, KaJita A, Hayashi Y, Ckamura T, kohri K, Koto Y, (1995), " Detection an monitoring of simple cysts with computed tomography‖.UrolInt 54(3): 128-131 61 Wada - T and Co (1995), Laparoscopic unroofing of a renal cysts, Hinyokika - Kiyo, 41 (11) P.861 - 865 62 Waguespack RL and co, (1996) ―Renal cell carcinome arising from the free wall of a renal cyst‖ Abdom-Imaging, 21(1): 71-72 63 Yasuda M and co, (1993) ‗A simple renal cyst‖ Nippon-HinyokikaGakkai-zasshi, feb, 84(2): 251-257 64 Zinn HL, Rosberger ST and co, (1997) ―Simple renal cysts in children with aids‖ Pediatr- diol, oct, 27(10): 287-288 65 Zuluaga GA and co, (1995) ―Laparoscopic treatment of the symptomatic renal cyst: the indications and a bibliographic review‖ Arch-Esp-Urol, 48(3): 284-290 BỘ GD - ĐT TRƢỜNG ĐH Y – DƢỢC HẢI PHÒNG BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU I HÀNH CHÍNH Số thứ tự: Số lưu: Họ tên: …………………………… Tuổi …… Nam  ; Nữ  Nghề nghiệp: Địa chỉ: Số nhà …………………………………Điện thoại: Ngày vào viện ………… Ngày mổ: … … Ngày viện: ………… II CHUYÊN MÔN Lý vào viện: Đau thắt lưng , Đái máu , sốt  Lý khác  Tiền sử: - Tiền sử nội khoa : Viêm tiết niệu: có , không  - Tiền sử khác: Bệnh sử : Thời gian khởi phát: Các triệu chứng liên quan: Đã điều trị: Khám lâm sàng: 4.1 Toàn thân : Mạch: ….1/ph; HA: … mmHg; t0 … 0C; Thở: … 1/p; Phù: có , không  Cao: …… cm; Cân nặng: … … kg; Chỉ số BMI: 4.2 Cơ năng: - Đái máu: có; không  - Đau thắt lưng: có; không  Khác: 4.3 Thực thể: Chạm thận: có ; không  Bập bềnh thận: cã ; không  Cận lâm sàng 5.1 Chụp CLVT: - Vị trí nang: Cực Cực Giữa thận Bên phải Bên trái - Kích thước nang: Dọc ……… mm; Ngang: ……… mm - Đài bể thận bên có nang giãn : Có  ; Không  - Đài bể thận bên có nang bị đè đẩy : Có  ; Không  5.2 Siêu âm: Bên bệnh - Vị trí nang: - Kích thước nang: Dọc ……… mm; Ngang: ……… mm 5.3 Phân loại nang thận CĐHA: Nang Bosniak type:…………………… 5.4 Xét nghiệm máu: Urê: …… mmol/l; Creatinin: ……….mol/l; 5.5 Xét nghiệm nƣớc tiểu Hồng cầu: Có  ; Không  Bạch cầu: Có  ; Không  Cách thức phẫu thuật Theo dõi sau phẫu thuật 6.1 Số lƣợng, vị trí Trocart: - Số lượng Trocart: - Trocar 10mm: - Trocar 10mm: - Trocar 5mm: - Trocar 5mm: Cách thức tạo khoang sau phúc mạc : Dùng ống kính , Dùng ngón tay: , Dùng bóng  6.2 Các bƣớc tiến hành theo thời gian ( từ đặt Trocar) Thấy nang Cắt nang Đặt DL Khâu mỡ quanh thận phút Tổng thời gian phẫu thuật: ………………… Phút Rút Trocar 6.3 Màu sắc dịch nang thận: Trong  ; máu  ; đục  Nguyên nhân, cách khắc phục 6.4 Tai biến mổ Thủng phúc mạc : Không , có  Chảy máu chỗ đặt Trocar: Không , có  Chọc thủng tạng khác: Không , có  Tràn khí da: Không , có  Tổn thương thận chọc Trocar: Không , có  Chuyển mổ mở: Không , có  6.5 Thời gian rút dẫn lƣu:……………………………………………………… 6.6 Số ngày nằm viện sau mổ:………………………………………………… 6.7 Kết giải phẫu bệnh thành nang: Vách nang xơ  ; Ung thư  Khám kiểm tra viện Đau thắt lưng , đái máu , Huyết áp:………………mmHg Lý khác  Siêu âm: nang thận: ………….mm Đánh giá kết điều trị gần: Tốt , Trung bình  ; Xấu Khám kiểm tra sau tháng Đau thắt lưng , đái máu , Huyết áp : …………… mmHg Lý khác  Siêu âm : nang thận: …… mm Đài bể thận bên nang giãn: Có , không  Đánh giá kết điều trị sau tháng: Tốt  ; Trung bình  ; Xấu  Ngày …… tháng … năm 20…… DANH SÁCH BỆNH NHÂN Số TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Họ tên Nguyễn Thị T Đặng Thị P Lê Văn Đ Trần Văn Đ Nguyễn Đồng H Đào Thị N Lê Công Q Hoàng Văn C Nguyễn Thị T Nguyễn Thị V Nguyễn Thị T Nguyễn Chí T Lê Thị V Nguyễn Văn Q Nguyễn Văn C Vũ Văn H Nguyễn Thị T Đinh Văn H Lại Thị H Nguyễn Thị T Đinh Văn M Lê Thị X Ngô Thị L Đặng Thị L Đoàn Thị M Nguyễn Thị H Lương Thị H Tạ Thị T Nguyễn Trọng T Phạm Thị T Nguyễn Thị L Lại Thị Đ Tuổi 59 64 67 66 93 67 60 62 75 82 69 74 66 77 64 40 65 72 54 52 65 64 54 43 57 61 75 61 71 52 31 73 Ngày vào viện 19/12/2013 20/12/2013 10/3/2014 14/3/2014 20/3/2014 26/3/2014 15/4/2014 13/5/2014 14/5/2014 14/5/2014 19/5/2014 23/5/2014 14/5/2014 4/6/2014 18/6/2014 25/6/2014 1/7/2014 25/8/2014 29/8/2014 8/9/2014 9/9/2014 10/9/2014 16/10/2014 11/11/2014 8/12/2014 26/1/2015 10/4/2015 12/4/2015 17/4/2015 22/4/2015 13/5/2015 30/6/2015 Ngày viện 3/1/2014 7/1/2014 1/ 4/2014 1/ 4/2014 8/4/2014 15/4/2014 29/4/2014 3/6/2014 5/6/2014 3/6/2014 6/6/2014 6/6/2014 3/6/2014 21/6/2014 10/7/2014 16/7/2014 15/7/2014 11/9/2014 30/9/2014 26/9/2014 30/9/2014 1/10/2014 5/11/2014 29/11/2014 25/12/2014 6/2/2015 25/4/2015 28/4/2015 9/5/2015 9/5/2015 26/5/2015 20/7/2015 Số Lƣu trữ 73 78 410 402 339 354 439 634 921 633 792 923 711 726 856 844 843 1170 1361 1358 1259 1292 1483 1615 1769 169 505 531 774 933 756 1175 Thầy hƣớng dẫn [...]... tài: Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả điều trị cắt chỏm nang đơn thận bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 8 năm 2015 với mục đích: 1 Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nang đơn thận, chỉ định phẫu thuật nội soi sau phúc mạc 2 Đánh giá kết quả điều trị sớm nang đơn thận bằng phƣơng pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt chỏm nang thận. .. đã phẫu thuật bụng Ngày nay trên thế giới đã có tác giả chủ trương mổ nội soi sau phúc mạc bóc hoàn toàn nang thận cho kết quả khỏi bệnh 100%, không có bệnh nhân nào tái phát nang với thời gian theo dõi từ 6 - 48 tháng 27 Chƣơng 2 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Gồm 32 bệnh nhân nang đơn thận và được mổ nội soi sau phúc mạc cắt chỏm nang tại khoa Ngoại Thận Tiết niệu - Bệnh. .. quang hoặc phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo Trong báo cáo y học thành phố Hồ Chí Minh tập 6 năm 2002 Nguyễn Văn Hiệp công bố 10 trường hợp nang đơn thận được phẫu thuật soi ổ bụng cắt chỏm nang với kết quả sớm 30% còn nang [2] Năm 2002 Trần Chí Thanh đã nghiên cứu kết quả điều trị nang đơn thận bằng phương pháp nội soi ổ bụng cắt chỏm nang ở 100 bệnh nhân với kết quả tốt và khá đạt... 58,9% và 12,6% )[6] Từ năm 2005 đến 2007, Vũ Ngọc Thắng đã tiến hành phẫu thuật nội soi ổ bụng cắt chỏm nang thận cho 50 bệnh nhân, kết quả tốt đạt 90% [7 ] Tại Khoa Thận – Tiết niệu bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng những năm gần đây đã tiến hành phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt chỏm nang thận cho nhiều bệnh nhân Để có thể áp dụng phương pháp này một cách có hệ thống chúng tôi nghiên cứu đề... quả điều trị bệnh nang thận của phẫu thuật nội soi ổ bụng và nội soi sau phúc mạc là như nhau nhưng phẫu thuật đường sau phúc mạc có một số ưu điểm: - Không đi vào ổ bụng, hạn chế đụng chạm đến các tạng trong ổ bụng - Dịch nang không chảy vào ổ bụng và nếu có tụ máu sau mổ thì ổ đọng dịch sẽ nằm hoàn toàn ngoài phúc mạc - Giảm nguy cơ dính ruột sau mổ - Có thể tiến hành phẫu thuật dễ dàng ở những bệnh. .. của thận - Nang cực dưới: Nang nằm ở 1/3 dưới của thận - Nang giữa thận: Nang nằm ở 1/3 giữa thận Theo mặt thận: Chỉ đối với nang ngoại vi - Nang mặt trước - Nang mặt sau Theo vị trí nang trên hai thận: - Một bên: Bệnh nhân có nang trên một thận - Hai bên: Bệnh nhân có nang trên hai thận 1.3.4 Phân loại những tổn thương dạng nang tại thận bằng chẩn đoán hình ảnh Những tổn thương dạng nang tại thận. .. khác nhau như: Cắt thận bán phần hay toàn bộ, lấy sỏi bể thận, cắt chỏm nang đơn thận, lấy thận ghép, sinh thiết thận, cắt thận và niệu quản [1], [2], [11], [21] Chống chỉ định: Các trường hợp dính sau phúc mạc như: - Lao hệ thống sinh dục tiết niệu - Có tiền sử phẫu thuật cũ can thiệp vào sau phúc mạc - Bệnh toàn thân về hô hấp và tim mạch 26 Theo Porpiglia F [21], Tefekli A [13] và Nguyễn Hoàng... chứng - Nang cạnh bể thận Chống chỉ định: - Mổ cũ: viêm phúc mạc, mổ sỏi thận, tắc ruột - Viêm nhiễm tại thành bụng - Thoát vị thành bụng - Cổ chướng tự do hay khu trú - Bệnh tim mạch: suy tim, tâm phế mạn, bệnh mạch vành - Hen phế quản - Các bệnh máu 1.6.5 Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc: Có nhiều tác giả trong nước cũng như trên thế giới sử dụng đường sau phúc mạc để phẫu thuật cho nhiều loại bệnh lý... theo nang ở gan, ở lách  Có từ 2 nang trở lên ở 1 thận, nang cả 2 thận  Nang được phân loại theo nhóm III hoặc IV Bosniak  Nang đơn thận trong nhu mô, nang đơn thận vùng rốn thận  Bệnh nhân đã mổ vào vùng sau phúc mạc bên thận có nang cần can thiệp, như: mổ sỏi thận, sỏi niệu quản…  Bệnh nhân có kèm các bệnh toàn thân ( đái tháo đường, rối loạn đông máu, suy tim nặng…) 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu. .. đài bể thận: chỉ chẩn đoán dựa vào kết quả giải phẫu bệnh sau mổ Niêm mạc của túi thừa là tế bào chuyển tiếp - Ứ nước khu trú đài bể thận: Xảy ra do sỏi hoặc chít hẹp đài bể thận Hay gặp ở đài trên Chẩn đoán dựa trên UIV có hình ngấm thuốc chậm trong nang - Nang hoặc nang giả của các cơ quan xung quanh: Nang xuất phát từ các cơ quan cạnh thận Các nang này áp sát vào thận. Bên phải: cần chẩn đoán phân ... định cắt chỏm nang đơn thận phẫu thuật nội soi sau phúc mạc .57 4.3 Phƣơng pháp cắt chỏm nang đơn thận qua nội soi sau phúc mạc 59 4.3.1 Vị trí số lƣợng trocar phẫu thuật cắt chỏm nang đơn thận. .. phúc mạc cắt chỏm nang thận cho nhiều bệnh nhân Để áp dụng phương pháp cách có hệ thống nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu chẩn đoán kết điều trị cắt chỏm nang đơn thận phẫu thuật nội soi sau phúc mạc. .. phẫu thuật nội soi ổ bụng cắt chỏm nang thận cho 50 bệnh nhân, kết tốt đạt 90% [7 ] Tại Khoa Thận – Tiết niệu bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm gần tiến hành phẫu thuật nội soi sau phúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả điều trị cắt chỏm nang đơn thận bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện việt tiệp hải phòng , Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả điều trị cắt chỏm nang đơn thận bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện việt tiệp hải phòng , Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả điều trị cắt chỏm nang đơn thận bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện việt tiệp hải phòng

Từ khóa liên quan