Thực trạng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử Việt Nam sau khi gia nhập WTO.docx

112 1,814 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 15:58

Thực trạng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử Việt Nam sau khi gia nhập WTO Giỏ trị sản xuất (triệu USD)NămGiỏ trị xuất khẩu (triệu USD)NămLỜI NÓI ĐẦU1. Tính tất yếuXu thế toàn cầu hóa, HNKTQT tự do hóa thương mại đang là vấn đề nổi bật của kinh tế thế giới hiện nay. Chính đặc điểm này tạo ra sự liên kết phụ thuộc lẫn nhau càng cao giữa các quốc gia khu vực. Các định chế tổ chức kinh tế khu vực quốc tế đã được hình thành để phục vụ cho kinh tế quốc tế, tạo lập hành lang pháp lý chung để các nước cùng tham gia vào quá trình giải quyết các vấn đề lớn của kinh tế thế giới mà không một quốc gia nào có thể thực hiện một cách đơn lẻ. Gia nhập WTO là cơ hội lớn cũng là thách thức lớn đối với NCNĐT Việt Nam. CNĐT Việt Nam bên cạnh những cơ hội mới với khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, khả năng thu hút vốn đầu nước ngoài chuyển giao công nghệ sẽ phải đối mặt với những thách thức to lớn xuất phát từ các quy định của WTO về thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ. Nâng cao năng lực cạnh tranhgiải pháp then chốt để kinh tế nói chung CNĐT nói riêng có thể hội nhập thành côngTrong Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 đã nêu rõ, ngành công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực, quyết định trong phát triển nền kinh tế, đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại với một số ngành công nghiệp chế tác tham gia vào nhóm nước đứng đầu trong khu vực. Trên cơ sở các quan điểm mục tiêu đó, cần phát triển phù hợp cho những ngành sản xuất có hiệu quả (điện tử, điện tử-Tin học, cơ điện tử), để trở thành các ngành mũi nhọn. Bắt đầu từ những năm giữa thập niên 90, chính phủ Việt Nam đã “bắt tay” vào xây dựng một ngành công nghiệp điện tử cho Việt Nam, nhưng theo nhiều nhà nghiên cứu kinh tế thì chưa thể khẳng định là đã có ngành công nghiệp điện tử tại Việt Nam. Do hàng điện tử Việt Nam với chất lượng còn thấp không ổn định, giá cả lại cao do đó, chưa khai thác được hết tiềm năng thế mạnh của ngành. Trong một vài năm trở lại đây, sự phát triển của thị trường hàng điện tử Việt Nam sẽ bị tác động mạnh bởi xu thế toàn cầu hoá, tự do hoá thương mại xu thế chuyển giao công nghệ nhanh, đặc biệt là khi Việt Nam thực hiện lịch trình giảm thuế quan theo quy định của WTO đối với mặt hàng điện tử.Xuất phát từ thực tế trên, đề tài: “Thực trạng giải pháp nâng cao sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử Việt Nam sau khi gia nhập WTO” được chọn để nghiên cứu. 2. Mục đích Đề tài phân tích sức cạnh tranh hàng điện tử của một số nước chủ yếu trên thế giới, tổng hợp phân tích các số liệu thống kê nhằm phác họa những nét cơ bản nhất về sức cạnh tranh của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam cũng phân tích một cách chi tiết về những khó khăn làm cho ngành công nghiệp điện tử Việt Nam chưa nâng cao được sức cạnh tranh trên thị trường công nghiệp điện tử trong nước thế giới.Từ những kiến thức đã tổng hợp phân tích, chuyên đề mạnh dạn đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao sức cạnh tranh sau khi Việt Nam gia nhập WTO của ngành công nghiệp điện tử trên thị trường.3. Đối tượng phạm vi1Chuyên đề tập trung phân tích giá cả, chất lượng, marketing, thực hiện quản lý tài chính, môi trường cạnh tranh ngành…của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam từ những năm 1990 trở lại đây (do đây là thời kỳ ngành công nghiệp Việt Nam mà trong đó có ngành công nghiệp điện tử bắt đầu phát triển về quy mô, sản lượng trong những năm này Việt Nam đã mở rộng quan hệ với nhiều quốc gia khu vực lớn trên thế giới).4. Phương pháp nghiên cứuĐề tài sử dụng: phương pháp duy vật biện chứng duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lê Nin làm phương pháp nghiên cứu chủ đạo. Đồng thời đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phân tích tổng hợp, thống kê, so sánh.Nguồn thông tin sử dụng trong chuyên đề được thu thập chủ yếu từ các trang web của Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử (VEIA), Bộ Công nghiệp, Canon, Panasonic,Công ty điện tử Hà Nội, tài liệu của Hội điện tử, tin học, Hiệp hội phần mềm, Hội tin học HCM…5. Kết cấu nội dung Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung của chuyên đề được trình bày trong 3 chươngChương 1: Cơ sở lý luận về sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử kinh nghiệm nâng cao sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử của một số nướcChương 2: Tình hình cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử Việt Nam từ 1990 đến nayChương 3: Định hướng giải pháp nâng cao sức cạnh tranh sản xuất ngành công nghiệp điện tử sau khi Việt Nam gia nhập WTO2Chương 1. Cơ sở lí luận về sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử kinh nghiệm nâng cao sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử của một số nước1.1 Lí luận chung về cạnh tranh1.1.1. Khái niệm cạnh tranh các khái niệm liên quan1.1.1.1. Khái niệm cạnh tranhVề phương diện kinh tế, cạnh tranh chỉ có thể xuất hiện trong điều kiện của cơ chế thị trường, nơi mà cung cầu là cốt vật chất, giá cả là diện mạo cạnh tranh là linh hồn sống của thị trường.P.Samuelson cho rằng “Cạnh tranh là sự đối đầu giữa các DN cạnh tranh với nhau để giành khách hàng hoặc thị phần”.Các học thuyết kinh tế thị trường, dù ở trường phái nào đều thừa nhận rằng, cạnh tranh chỉ xuất hiện tồn tại trong nền kinh tế thị trường, nơi mà cung - cầu giá cả hàng hoá là những nhân tố cơ bản của thị trường, là đặc trưng cơ bản của cơ chế thị trường, cạnh tranh là linh hồn của sản phẩm. Cạnh tranh là một quy luật tất yếu là động lực phát triển nền kinh tế thị trường.Cạnh tranh là một hiện tượng kinh tế xã hội phức tạp, do cách tiếp cận khác nhau, cho nên có các quan niệm khác nhau về cạnh tranh. Có thể dẫn ra một số quan điểm như sau:Cạnh tranh là quan hệ kinh tế mà ở đó các chủ thể kinh tế ganh đua nhau tìm mọi biện pháp, cả nghệ thuật lẫn thủ đoạn để đạt được mục tiêu kinh tế của mình, thông thường là chiếm lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng cũng như các điều kiện sản xuất, thị trường có lợi nhất. Mục đích cuối cùng của các chủ thể kinh tế trong quá trình cạnh tranh là tối đa hóa lợi ích. Đối với người sản xuất kinh doanh là lợi nhuận.1.1.1.2. Các khái niệm liên quana. Sức cạnh tranh Tương tự như cạnh tranh, hiện nay cũng còn nhiều luận điểm khác nhau liên quan đến sức cạnh tranh.Sức cạnh tranh là tổng hoà các đặc tính về tiêu dùng giá trị vượt trội của sản phẩn trên thị trường, có nghĩa là sự vượt trội của sản phẩm so với các sản phẩm cạnh tranh cùng loại trong điều kiện cung vượt cầu.Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, sức cạnh tranh của sản phẩm là sự vượt trội của nó so với sản phẩm cùng loại do các đối thủ khác cung cấp trên cùng một thị trường.Lại có quan điểm cho rằng, sức cạnh tranh của sản phẩm chính là năng lực nắm giữ nâng cao thị phần của loại sản phẩm do chủ thể sản xuất cung ứng nào đó đem ra để tiêu thụ so với sản phẩm cùng loại do chủ thể sản xuất cung ứng khác đem đến tiêu thụ ở cùng một khu vực thị trường vào thời gian nhất định.Tuy nhiên, tất cả các định nghĩa trên đều thiếu một yếu tố cơ bản mà người tiêu dùng quan tâm nhất, đó là, tương quan giữa chất lượng giá cả.Với cách tiếp cận trên, sức cạnh tranh của sản phẩm có thể hiểu là sự vượt trội so với các sản phẩm cùng loại về chất lượng giá cả với điều kiện các sản phẩm tham gia cạnh tranh đều đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng. Có nghĩa là, những sản phẩm mang lại giá trị sử dụng cao nhất trên 1 đơn vị giá cả là những sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao hơn.3b. Năng lực cạnh tranhTrong nền kinh tế toàn cầu hoá, HNKTQT, năng lực cạnh tranh là một khái niệm quan trọng để chỉ khả năng tăng trởng phát triển của nền kinh tế hay DN trên thị trờng trong nớc quốc tế. Bản chất của năng lực cạnh tranh là sự kết hợp chặt chẽ giữa quản lý nhà nước điều hành doanh nghiệp để tạo ra giá trị gia tăng cao nhất trên một đơn vị đầu vào (như tiền vốn, lao động, năng lượng .).Khái niệm năng lực cạnh tranh là một khái niệm động, được cấu thành bởi nhiều yếu tố chịu sự tác động của cả môi trường vi mô vĩ mô. Một sản phẩm có thể năm nay được đánh giá là có năng lực cạnh tranh, nhưng năm sau, hoặc năm sau nữa lại không còn khả năng cạnh tranh nếu không giữ được các yếu tố lợi thế.Năng lực cạnh tranh của DN có thể được định nghĩa là năng lực tồn tại, duy trì hay gia tăng lợi nhuận, thị phần trên thị trờng cạnh tranh của các sản phẩm dịch vụ của DN. Có nhiều yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của DN, trong đó cần phân biệt các yếu tố ngoài DN các yếu tố do DN chi phối.c. Khả năng cạnh tranhKhả năng cạnh tranh là sự năng động, khả năng đáp ứng thay đổi nhanh chóng của thị trường, năng lực sản xuất dựa trên công nghệ là nền tảng để sống còn phát triển.d. Chất lượng sản phẩmKhi nêu câu hỏi “thế nào là chất lượng sản phẩm”, chất lượng thường nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau tùy theo đối tượng được hỏi là ai. Các câu trả lời thường thấy như: Đó là những gì họ được thỏa mãn tương đương với số tiền họ chi trả. Đó là những gì họ muốn được thỏa mãn nhiều hơn so với số tiền họ chi trả. Sản phẩm phải đạt hoặc vượt trình độ của khu vực, hay tương đương hoặc vượt trình độ thế giới. Một số định nghĩa về chất lượng thường gặp : Chất lượng là mức phù hợp của sản phẩm đối với yêu cầu của người tiêu dùng. (European Organization for Quality Control). Hay chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu. (Philip B. Crosby) chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực thể tạo cho thực thể đó khả năng thỏa mãn những nhu cầu đã nêu ra nhu cầu tiềm ẩn. (ISO 8402) ( thực thể trong định nghĩa trên được hiểu là sản phẩm theo nghĩa rộng). Trên thực tế, nhu cầu có thể thay đổi theo thời gian, vì thế, cần xem xét định kỳ các yêu cầu chất lượng để có thể bảo đảm lúc nào sản phẩm của DN làm ra cũng thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng. Các nhu cầu thường được chuyển thành các đặc tính với các tiêu chuẩn nhất định. Nhu cầu có thể bao gồm tính năng sử dụng, tính dễ sử dụng, tính sẵn sàng, độ tin cậy, tính thuận tiện dễ dàng trong sửa chữa, tính an toàn, thẩm mỹ, các tác động đến môi trường. Các DN sản xuất hoặc mua sản phẩm để bán lại trên thị trường cho người tiêu dùng nhằm thu được lợi nhuận, vì thế, quan niệm của người tiêu dùng về chất lượng phải được nắm bắt đầy đủ kịp thời. Dưới quan điểm của người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm phải thể hiện các khía cạnh sau : 4Chất lượng sản phẩm là tập hợp các chỉ tiêu, các đặc trưng thể hiện tính năng kỹ thuật hay tính hữu dụng của nó. Chất lượng sản phẩm được thể hiện cùng với chi phí. Người tiêu dùng không chấp nhận mua một sản phẩm với bất kỳ giá nào. Chất lượng sản phẩm phải được gắn liền với điều kiện tiêu dùng cụ thể của từng người, từng địa phương. Phong tục, tập quán của một cộng đồng có thể phủ định hoàn toàn những thứ mà thông thường người ta xem là có chất lượng. Chất lượng sản phẩm có thể được hiểu như sau : Chất lượng sản phẩm là tổng hợp những chỉ tiêu, những đặc trưng của sản phẩm thể hiện mức thỏa mãn những nhu cầu trong những điều kiện tiêu dùng xác định. Một cách tổng quát, có thể hiểu chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu. Sự phù hợp nầy phải được thể hiện trên cả 3 phương diện, có thể gọi tóm tắt là 3P, đó là : Performance hay Perfectibility : hiệu năng, khả năng hoàn thiện, Price : giá thỏa mãn nhu cầu, Punctuallity : đúng thời điểm.f. Giá trị sử dụng (tính hữu dụng của sản phẩm)Khi muốn tung một sản phẩm mới vào thị trường, trước hết nhà sản xuất phải hoạch định trình độ chất lượng, dự kiến mức chất lượng, tiên đoán chất lượng kinh tế của sản phẩm. Sau đó sản xuất thử thử nghiệm trên thương trường. Khi đã biết khá chính xác hệ số hiệu quả sử dụng của sản phẩm có khả năng cạnh tranh nằm trong phạm vi chất lượng tối ưu, các nhà sản xuất mới tiến hành sản xuất hàng loạt sản phẩm đó. Mặt khác, khi mua một sản phẩm,người tiêu dùng bao giờ cũng quan tâm đến lợi ích hay tính hữu dụng, hay giá trị sử dụng mà họ mong muốn thu được khi sử dụng sản phẩmTheo Karl Mark, công dụng của một vật làm cho vật đó trở thành một giá trị sử dụng. Giá trị sử dụng của sản phẩm phụ thuộc vào công dụng của nó, nhưng chính công dụng lại phụ thuộc vào nhu cầu xã hội. Nếu không có nhu cầu về một giá trị sử dụng thì mặc dù sản phẩm có công dụng cũng không có giá trị sử dụng. Giới hạn của giá trị sử dụng chính là nhu cầu tồn tại về nó. Ngày nay, có thể nhận thức thuộc tính công dụng không phải là yếu tố duy nhất tạo nên giá trị sử dụng của sản phẩm. Khi người tiêu dùng mua hàng hóa, thực chất họ muốn mua cái gì đó hơn là chính bản thân sản phẩm. Theo P.A.Samuelson: “Giá trị sử dụng là một khái niệm trừu tượng để chỉ tính thích thú chủ quan, tính hữu ích hoặc một sự thỏa mãn do tiêu dùng hàng hóa mà có.” Giá trị sử dụng là sự cảm nhận của một cá nhân về sự thỏa mãn nhu cầu sự thích thú của mình thông qua việc sử dụng một sản phẩm vật chất hay một dịch vụ. Giá trị sử dụng của sản phẩm phụ thuộc vào: Thuộc tính công dụng của sản phẩm, được tạo ra bởi chất thể của sản phẩm, do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm qui định. Thuộc tính công dụng được gọi là phần cứng của sản phẩm. Thuộc tính được thụ cảm bởi người tiêu dùng, là những gì mà người tiêu dùng cảm thấy có nơi sản phẩm, được tạo ra nhờ dịch vụ bán sau khi bán. Thuộc tính được thụ cảm bởi người tiêu dùng được gọi là phần mềm của sản phẩm. Nhiều khi người tiêu dùng mua sản phẩm không đơn thuần vì những đặc tính kỹ thuật khả năng phục vụ của sản phẩm mà có thể vì nó làm cho người mua có cảm giác sang trọng phù hợp với 5địa vị xã hội của họ hay một cảm giác nào đó mang lại cho khách hàng sự thích thú nào đó của riêng họ. Thực tế kinh doanh cho thấy thuộc tính được thụ cảm bởi người tiêu dùng là một bộ phận quan trọng cấu thành nên giá trị sử dụng của sản phẩm là yếu tố phải đặc biệt chú ý khi đưa sản phẩm của mình tham gia thị trường. Giá trị sử dụng của sản phẩm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lượng hàng cung so với cầu, sức mua, ý muốn sẳn sàng mua .Nếu cung nhỏ hơn cầu, phần mềm của sản phẩm tăng lên. Các nhà đầu cơ thường lợi dụng cách nầy để tăng giá sản phẩm trong thị thị trường độc quyền để thu lợi bất chính. Nếu cung lớn hơn cầu, phần mềm của sản phẩm giảm đi, đồng thời giá trị sử dụng cũng giảm theo. Tóm lại : Công dụng của sản phẩm + sự thích thú, sự thụ cảm của người tiêu dùng Giá trị sử dụng của sản phẩm Các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm nói lên khả năng có thể thỏa mãn nhu cầu của sản phẩm trong khi đó giá trị sử dụng của sản phẩm chính là mức cụ thể đáp ứng nhu cầu trong tiêu dùng. Qua các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm có thể nhận biết được: Công dụng cơ bản của sản phẩm, các đặc điểm về kết cấu hình dáng, kích thước, điều kiện sử dụng, các thông số kỹ thuật của sản phẩm, các chỉ tiêu kinh tế của sản phẩm. Trong khi đó, các thuộc tính của sản phẩm (cả phần cứng phần mềm) cho biết: Lĩnh vực đại thể các nhu cầu được thỏa mãn, lĩnh vực cụ thể mức cụ thể các nhu cầu được thỏa mãn, các thuộc tính của sản phẩm được thụ cảm bởi người tiêu dùng , chi phí để thỏa mãn nhu cầu, người tiêu dùng lúc nào cũng mong muốn đạt được lợi ích (giá trị sử dụng) tối đa với chi phí bỏ ra tối thiểu.1.1.2. Các điều kiện cơ bản cho hoạt động cạnh tranhNhu cầu về lợi nhuận là động lực nảy sinh thúc đẩy cạnh tranh: Những năm gần đây, do lợi nhuận cao do tầm chiến lược của CNĐT đối với nền kinh tế, nhiều nước đã đổ xô vào phát triển CNĐT, dẫn đến khủng hoảng thừa các sản phẩm điện tử thông dụng. Tuy nhiên, về lâu dài thị trường hàng điện tử thế giới vẫn rộng mở không ngừng cho các sản phẩm công nghệ cao, hiện đại, có những tính năng mới, nổi trội, thông minh.Kinh tế thị trường tạo môi trường cho hoạt động cạnh tranh. Việc chuyển sang kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi các DN, các tổ chức cá nhân kinh doanh phải thích ứng với quy luật vốn có của nền kinh tế thị trường, trong đó có yếu tố cạnh tranh. Cạnh tranh là động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế cũng là cơ sở quan trọng đảm bảo tự do kinh doanh hợp pháp mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng. Cạnh tranh trong nội ngành dẫn đến lợi nhuận bình quân ngành. Cạnh tranh giữa các ngành khác nhau sẽ dẫn tới sự thay đổi mặt bằng giá của nền kinh tế đó. Trong điều kiện hội nhập, cạnh tranh giữa các ngành khác nhau của các quốc gia khác nhau cũng dẫn đến mặt bằng giá khác nhau theo các thời kỳ căn cứ vào năng suất lao động của thời kỳ đó. Do đó giá cả liên quan rất chặt chẽ đến năng suất lao động cạnh tranh6Sự can thiệp hợp lí của nhà nước nhằm đảm bảo cho hoạt động cạnh tranh có hiệu quả. Hiện tại, Luật cạnh tranh là khuôn khổ phápcao nhất điều chỉnh về cạnh tranh thương mại tại Việt Nam.1.1.3. Năng lực cạnh tranh các cấp độ của năng lực cạnh tranh1.1.3.1. Năng lực cạnh tranhNăng lực cạnh tranh (hay sức cạnh tranh được sử dụng với nghĩa như nhau trong đề tài). Thuật ngữ về năng lực cạnh tranh tuy được sử dụng rộng rãi nhưng vẫn chưa có một khái niệm rõ ràng hay cách thức đo lường năng lực cạnh tranh cả ở cấp quốc gia, cấp ngành, DN ở cấp sản phẩm.Sức cạnh tranh là tổng hoà các đặc tính về tiêu dùng giá trị vượt trội của sản phẩn trên thị trường, có nghĩa là sự vượt trội của sản phẩm so với các sản phẩm cạnh tranh cùng loại trong điều kiện cung vượt cầu.Theo quan điểm tân cổ điển dựa trên lí thuyết thương mại truyền thống, năng lực cạnh tranh của ngành được xem xét được xem xét qua lợi thế so sánh về chi phí sản xuất năng xuất. Hiệu quả của các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh được đánh giá dựa trên chi phí thấp. Chi phí sản xuất thấp không chỉ là điều kiện cơ bản của lợi thế cạnh tranh mà còn đóng góp tích cực vào nền kinh tế.Lý thuyết tài chính CN xem xét năng lực cạnh tranh của ngành dựa trên khả năng sản xuất ra sản phẩm ở một mức giá ngang bằng hay thấp hơn mức giá phổ biến mà không có sự tự cấp, đảm bảo cho ngành đứng vững trước các đối thủ khác hay sản phẩm thay thế.Theo quan điểm tổng hợp của Van Duren, Martin Westgren thì năng lực canh tranh là khả năng tạo ra, duy trì lợi nhuận thị phần trên thị trường trong ngoài nước. Các chỉ số đánh giánăng suất lao động, tổng năng suất của các yếu tố sản xuất, công nghệ, chi phí cho nghiên cứu phát triển, chất lượng tính khác biệt của sản phẩm.1.1.3.2. Các cấp độ cạnh tranhNăng lực cạnh tranh có thể phân ra làm 4 cấp độ, năng lực cạnh tranh ở 4 cấp dộ này có liên quan mật thiết với nhau, phụ thuộc lẫn nhau. Do đó, khi xem xét đánh giá, đề ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, cần có mối liên quan chung mật thiết của 4 cấp độ năng lực cạnh tranh này. Năng lực cạnh tranh cấp quốc gia:Năng lực cạnh tranh quốc gia gồm một hệ thống chỉ số - cũng còn gọi là chỉ số năng lực cạnh tranh tổng hợp (GCI) được WEF công bố lần đầu tiên trong Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2004-2005. Các chỉ số này được phân làm chín nhóm, còn được gọi là chín trụ cột thể hiện năng suất năng lực cạnh tranh quốc gia. Chín trụ cột đó gồm: (1) thể chế, (2) kết cấu hạ tầng, (3) kinh tế vĩ mô, (4) y tế giáo dục cơ bản, (5) đào tạo giáo dục bậc cao, (6) hiệu quả thị trường, (7) mức độ sẵn sàng về công nghệ, (8) trình độ kinh doanh, (9) đổi mới sáng tạo. Theo công bố của WEF, báo cáo tách các nước thành ba giai đoạn phát triển: ở giai đoạn phát triển thứ nhất, năng lực cạnh tranh của các nước phụ thuộc vào bốn trụ cột đầu tiên là thể chế, kết cấu hạ tầng, kinh tế vĩ mô giáo dục cơ bản, giai đoạn tiếp theo tính đến ba trụ cột là đào tạo giáo dục bậc cao, hiệu quả thị trường mức độ sẵn sàng về công nghệ, đến giai đoạn phát triển cao nhất gồm hai trụ cột là trình độ kinh 7doanh đổi mới sáng tạo. Tầm quan trọng của từng yếu tố (trụ cột) lại phụ thuộc vào mỗi giai đoạn phát triển của mỗi nước.Bảng 1.1: Xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên tổng số 125 quốc giaNăm Xếp hạng2004 612005 742006 77Nguồn: Trang web Bộ Công nghiệpNăm 2006, VN tụt ba hạng so với năm 2005, trong đó, trình độ đổi mới sáng tạo tụt 18 hạng, hiệu quả thị trường tụt 17 hạng, thể chế tụt 11 hạng. Qua đó, có thể thấy: VN đang ở giai đoạn phát triển thứ nhất, vì chỉ số thể chế xếp thứ 74, kết cấu hạ tầng thứ 83, kinh tế vĩ mô thứ 53 y tế, giáo dục cấp một thứ 58. Về giáo dục đại học, VN xếp thứ 90, mức độ sẵn sàng về công nghệ thứ 85. Ở hai trụ cột còn lại, VN xếp thứ 86 về trình độ kinh doanh thứ 75 về đổi mới sáng tạo. Kết quả xếp hạng năm 2006 của WEF có thể chưa phản ánh hết những nỗ lực cải cách của VN năm 2006, như việc Luật DN Luật Đầu bắt đầu có hiệu lực thi hành cũng với nhiều cải cách khác trong kinh tế theo hướng thị trường, nhưng cũng là những cảnh báo để chúng ta chú ý, vì trong khi Việt Nam có tiến bộ trong đổi mới thì các nước cũng có những cải cách nhanh hơn, do đó vị trí Việt Nam trong xếp hạng chưa được cải thiện.Năng lực cạnh tranh cấp ngành:Khả năng cạnh tranh có thể được đánh giá bằng các chỉ số định lượng như: Tỷ lệ bảo hộ hữu hiệu lợi thế so sánh biểu hiện. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, chỉ số ERP giúp chúng ta xác định được các ngành nào sẽ có lợi thế bất lợi thế do những thay đổi CS liên quan đến tự do hoá thương mại. Chỉ số RCA càng cao thì mặt hàng càng có lợi thế cạnh tranh, nếu RCA <1 thì mặt hàng không có lợi thế so sánh, nếu 1 < RCA < 2,5 thì mặt hàng có lợi thế so sánh RCA > 2,5 thì mặt hàng có lợi thế cạnh tranh cao. Kết quả nghiên cứu của nhóm kỹ thuật. Một mặt, tổng số năng lực cạnh tranh của ngành trong nước tạo thành năng lực cạnh tranh của quốc gia đó. Năng lực cạnh tranh của ngành bị hạn chế bị hạn chế khi năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năng lực cạnh tranh sản phẩm hàng hóa mà ngành sản xuất ra thấp.mặt khác, năng lực cạnh tranh cấp quốc gia thể hiện qua môi trường cạnh tranh, cạnh tranh trong nước quốc tế, đặc biệt là trong WTO hiện nay. Trong đó, các cam kết về hợp tác kinh tế quốc tế các CS kinh tế vĩ mô hệ thống luật pháp có ảnh hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của ngành, DN, sản phẩm hàng hóa quốc gia đó.Tóm lại một ngànhnăng lực cạnh tranh nếu có “năng lực duy trì được lợi nhuận thị phần trên các thị trường trong ngoài nước”. Trong phạm vi nghiên cứu của đề án, chỉ tập trung nghiên cứu khả năng cạnh tranh ngành, DN sản phẩm.Trong thực tế, quá trình điều chỉnh của ngành diễn ra cùng với những biến đổi về môi trường cạnh tranh kinh tế nói chung. Khả năng cạnh tranh của ngành phụ thuộc vào yếu tố do ngành tự quyết định nhưng nó cũng phụ thuộc vào các yếu tố do Chính phủ quyết định. Nó cũng phụ thuộc vào cả những yếu tố mà cả Chính phủ ngành chỉ kiểm soát được ở một mức độ hạn chế hoặc hoàn toàn không thể quyết định được.8Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của ngành được chia thành 4 nhóm:Nhóm các yếu tố do ngành quyết định: bao gồm chiến lược phát triển ngành, sản phẩm chế tạo, lựa chọn công nghệ, đào tạo cán bộ,đầu nghiên cứu công nghệ, phát triển sản phẩm, chi phí sản xuất quan hệ với bạn hàng.Nhóm các yếu tố do Chính phủ quyết định, tạo ra môi trường kinh doanh bao gồm: thuế, lãi suất ngân hàng, tỷ giá hối đoái, chi ngân sách cho hoạt động nghiên cứu triển khai, hệ thống luật phát điều chỉnh quan hệ giữa các bên tham gia thị trường .Nhóm các yếu mà cả Chính phủ ngành chỉ quyết định được một phần như: nhân lực sản xuất, nhu cầu người tiêu dùng, môi trường thương mại quốc tế Nhóm các yếu tố mà cả Chính phủ ngành không quyết định được như: môi trường tự nhiên, quy luật kinh tế .Để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành trước hết cần thấy rõ năng lực từ chính bản thân ngành một phần quan trọng khác là các chính sách của nhà nước nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.Năng lực cạnh tranh ở cấp DN:Năng lực cạnh tranh của DN là thể hiện thực lực lợi thế của DN so với đối thủ cạnh tranh trong việc thoả mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi ngày càng cao hơn. Như vậy, năng lực cạnh tranh của DN trước hết phải được tạo ra từ thực lực của DN. Đây là các yếu tố nội hàm của mỗi DN, không chỉ được tính bằng các tiêu chí về công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị DN… một cách riêng biệt mà cần đánh giá, so sánh với các đối tác cạnh tranh trong hoạt động trên cùng một lĩnh vực, cùng một thị trường. Sẽ là vô nghĩa nếu những điểm mạnh điểm yếu bên trong DN được đánh giá không thông qua việc so sánh một cách tương ứng với các đối tác cạnh tranh. Trên cơ sở các so sánh đó, muốn tạo nên năng lực cạnh tranh, đòi hỏi DN phải tạo lập được lợi thế so sánh với đối tác của mình. Nhờ lợi thế này, DN có thể thoả mãn tốt hơn các đòi hỏi của khách hàng mục tiêu cũng như lôi kéo được khách hàng của đối tác cạnh tranh.Thực tế cho thấy, không một DN nào có khả năng thỏa mãn đầy đủ tất cả những yêu cầu của khách hàng. Thường thì DN có lợi thế về mặt này có hạn chế về mặt khác. Vần đề cơ bản là, DN phải nhận biết được điều này cố gắng phát huy tốt những điểm mạnh mà mình đang có để đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của khách hàng. Những điểm mạnh điểm yếu bên trong một DN được biểu hiện thông qua các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của DN như marketing, tài chính, sản xuất, nhân sự, công nghệ, quản trị, hệ thống thông tin…Tuy nhiên, để đánh giá năng lực cạnh tranh của một DN, cần phải xác định được các yếu tố phản ánh năng lực cạnh tranh từ những lĩnh vực hoạt động khác nhau cần thực hiện việc đánh giá bằng cả định tính định lượng. Các DN hoạt động sản xuất kinh doanh ở những ngành, lĩnh vực khác nhau có các yếu tố đánh giá năng lực cạnh tranh khác nhau. Mặc dù vậy, vẫn có thể tổng hợp được các yếu tố đánh giá năng lực cạnh tranh của một DN bao gồm: giá cả sản phẩm dịch vụ, chất lượng sản phẩm bao gói, kênh phân phối sản phẩm dịch vụ bán hàng, thông tin xúc tiến thương mại, năng lực nghiên cứu phát triển, thương hiệu uy tín của DN, trình độ lao động, thị phần sản phẩm DN tốc độ tăng trưởng thị phần, vị thế tài chính, năng lực tổ chức quản trị DN nhưng trong để tài chỉ nghiên cứu năng lực cạnh tranh dưới 3 loại cạnh tranh cơ bản:9Cạnh tranh bằng giá trị sử dụng (chất lượng, tính năng, mẫu mã, ). Để phát triển, các DN phải không ngừng cải tiến, hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm - hàng hóa - dịch vụ, đồng thời không ngừng nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mới, tạo ra những đặc trưng khác biệt của sản phẩm - hàng hóa - dịch vụ để thoả mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng, nhằm duy trì mở rộng thị trường. Các đặc điểm trên đã làm cho chất lượng trở thành một yếu tố cạnh tranh hàng đầu. Nhiều công ty đã chuyển vốn đầu vào các khu vực có khả năng thoả mãn khách hàng đem lại lợi nhuận cao. Sản phẩm có thể được thiết kế tại một nước, sản xuất tại một số nước khác bán ở mọi nơi trên thế giới. Thực tế đã chứng minh rằng, các công ty thành công trên thương trường đều là những công ty đã nhận thức giải quyết tốt bài toán chất lượng. Sự phát triển của khoa học công nghệ ngày nay đã tạo cơ hội cho các nhà sản xuất kinh doanh nhạy bén tận dụng lợi thế riêng của mình, cung cấp những sản phẩm - hàng hóa - dịch vụ có chất lượng cao, thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng tạo lợi thế cạnh tranh trên thương trường.Cạnh tranh bằng giá cả: Bất kỳ nhà kinh doanh nào khi tham gia thị trường đều quan tâm đến vấn đề cạnh tranh giá cả là chủ yếu hay chất lượng là chủ yếu. Về đại thể, giá cả là một chỉ tiêu quan trọng trong cạnh tranh, dù cho chất lượng sản phẩm có hoàn hảo bao nhiêu đi nữa. Ngày nay, các nhà kinh doanh không những chỉ quan tâm đến giá bán, giá mua sản phẩm mà còn phải quan tâm rất lớn đến những chi phí trong quá trình sử dụng chúng.Cạnh tranh bằng tiêu chuẩn tiêu thụ sản phẩm các dịch vụ sau bán hàng.Trong thực tế, các DN sử dụng đồng thời cả 3 loại cạnh tranh trên. Tuy nhiên, tùy vào từng hoàn cảnh cụ thẻ của DN trong thời kì nhất định có thể chú trọng hình thức cạnh tranh khác nhau.Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu cuối cùng của các DN là lợi nhuận do vậy các DN buộc phải cạnh tranh với nhau. Cạnh tranh theo nghĩa cạnh tranh lành mạnh có tính chất:Tránh nguy cơ bị phá sản trong cạnh tranh, do các DN phải dùng một phần lợi nhuận của mình để phát triển đầu công nghệ, hiện đại hóa sản xuất.Cạnh tranh tạo ra sự đồng hướng giữa mục tiêu lợi nhuận của DN lợi ích của người tiêu dùng cụ thể là hàng hóa chất lượng cao, giá thành giảm, phục vụ tố đồng nghĩa với thu được nhiều lợi nhuận.Các DN đều phải cố gắng giảm chi phí, nâng cao giá trị sử dụng cua sản phẩm, hình thành tổ chức tiêu thụ vì đó là cơ sở cho sự tồn tại hoặc phá sản của DN đồng thời tạo ra nền sản xuất xã hội ngày càng cao.Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của DN: trong nội bộ DN, các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của DN có thể được biểu thị bằng qui tắc 4M, là: Men : con người, lực lượng lao động trong DN. Methods : phương pháp quản trị, công nghệ, trình độ tổ chức quản lý tổ chức sản xuất của DN. Machines : khả năng về công nghệ, máy móc thiết bị của DN. Materials : vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu hệ thống tổ chức đảm bảo vật tư, nguyên nhiên vật liệu của DN. Trong 4 yếu tố trên, con người được xem là yếu tố quan trọng nhất. 10[...]... về sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử kinh nghiệm nâng cao sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử của một số nước1.1 Lí luận chung về cạnh tranh 1.1.1. Khái niệm cạnh tranh các khái niệm liên quan1.1.1.1. Khái niệm cạnh tranh Về phương diện kinh tế, cạnh tranh chỉ có thể xuất hiện trong điều kiện của cơ chế thị trường, nơi mà cung cầu là cốt vật chất, giá cả là diện mạo cạnh tranh. .. mềm Việt Nam tham gia vào thị trường gia công phần mềm cho Nhật bản trong các năm tới.41 Sự can thiệp hợp lí của nhà nước nhằm đảm bảo cho hoạt động cạnh tranh có hiệu quả. Hiện tại, Luật cạnh tranh là khuôn khổ phápcao nhất điều chỉnh về cạnh tranh thương mại tại Việt Nam. 1.1.3. Năng lực cạnh tranh các cấp độ của năng lực cạnh tranh 1.1.3.1. Năng lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh (hay sức. .. khi xem xét đánh giá, đề ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, cần có mối liên quan chung mật thiết của 4 cấp độ năng lực cạnh tranh này. Năng lực cạnh tranh cấp quốc gia: Năng lực cạnh tranh quốc gia gồm một hệ thống chỉ số - cũng còn gọi là chỉ số năng lực cạnh tranh tổng hợp (GCI) được WEF công bố lần đầu tiên trong Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2004-2005. Các... quốc gia năng lực cạnh tranh sản phẩm hàng hóa mà ngành sản xuất ra thấp.mặt khác, năng lực cạnh tranh cấp quốc gia thể hiện qua môi trường cạnh tranh, cạnh tranh trong nước quốc tế, đặc biệt là trong WTO hiện nay. Trong đó, các cam kết về hợp tác kinh tế quốc tế các CS kinh tế vĩ mô hệ thống luật pháp có ảnh hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của ngành, DN, sản phẩm hàng hóa quốc gia. .. ra môn học chiến lược lợi thế cạnh tranh của Trường đại học Harvard (Mỹ), trong tác phẩm nổi tiếng nhất về cạnh tranh: “Lợi thế cạnh tranh quốc gia đã cho rằng lợi thế cạnh tranh quốc gia cần được xem xét trên góc độ năng suất, vì đây là nhân tố cơ bản cho việc tăng sức mạnh cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.Chỉ số về công nghệ: Về khả năng cạnh tranh trong khoa học công nghệ (bao gồm các... phẩm điện tử còn cao so với thu nhập của dân cư. Do vậy, sự phát triển của thị trường hàng điện tử phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển chung của nền kinh tế khả năng nâng cao mức sống của người dân. Địa bàn nông thôn sẽ là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm điện tử, đặc biệt là các sản phẩm điện tử thông dụng. Tình hình sản xuất cung ứng hàng điện tử phụ thuộc rất nhiều vào CS bảo hộ và. .. tạo dựng NCN bán dẫn của Việt Nam. Việt Nam cũng đã sản xuất được một số linh kiện điện tử đơn giản như tụ điện, các loại cao áp, Tuy nhiên thì phần lớn sản phẩm nguyên liệu đầu vào của NCNĐT của Việt Nam đều là ngoại nhập. Do đang ở giai đoạn phát triển ban đầu nên thị trường hàng điện tử Việt Nam mang đầy đủ những đặc điểm thụ động của một nền sản xuất nhận chuyển giao công nghệ, một thị trường... thế cạnh tranh, nếu RCA <1 thì mặt hàng khơng có lợi thế so sánh, nếu 1 < RCA < 2,5 thì mặt hàng có lợi thế so sánh RCA > 2,5 thì mặt hàng có lợi thế cạnh tranh cao. Kết quả nghiên cứu của nhóm kỹ thuật. Một mặt, tổng số năng lực cạnh tranh của ngành trong nước tạo thành năng lực cạnh tranh của quốc gia đó. Năng lực cạnh tranh của ngành bị hạn chế bị hạn chế khi năng lực cạnh tranh. .. cơng ty TNHH điện tử DAEWOO-HANEL, công ty TNHH SUMI-HANEL, công ty TNHH SIN_HANEL, công ty liên doanh HANEL-KUWAIT, Công ty mang thương hiệu Hanel: công ty cổ phần Vật liệu điện tử, công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel, công ty cổ phần thương mại & phát triển công nghệ Hanel, công ty cổ phần dịch vụ thương mại điện tử Hà nội. Một trong những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ chính... trường thế giới. Từ khi có sự tham gia cảu các DN nước ngồi trong ngàng CNĐT Việt Nam phát triển, hàng điện tử XK Việt Nam được đẩy mạnh. Gia công XK phần mềm đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Tháng 4/2004, tập đoàn vấn quốc tế Kearney xếp Việt nam vào danh sách 25 nước “most actractive offshore location - nơi thu hút gia công dịch vụ tốt nhất”. Đánh giá này là một công cụ để các công ty nước ngồi . tử. Xuất phát từ thực tế trên, đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử Việt Nam sau khi gia nhập WTO được chọn. khi Việt Nam gia nhập WTO2 Chương 1. Cơ sở lí luận về sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử và kinh nghiệm nâng cao sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử Việt Nam sau khi gia nhập WTO.docx, Thực trạng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử Việt Nam sau khi gia nhập WTO.docx, Thực trạng và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh ngành công nghiệp điện tử Việt Nam sau khi gia nhập WTO.docx, n m 2004 ã nâng kim ng ch XK h ng à

Từ khóa liên quan