thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần thương mại vận tải liên quốc tế (incotrans)

133 4,706 69
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2016, 17:51

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀ I CHÍ NH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI TRẦN KIM LỆNH Lớp: 11DTM1– KHÓA 08 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Tên đề tài: U U THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI LIÊN QUỐC TẾ (INCOTRANS) CHUYÊN NGÀNH: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS MAI XUÂN ĐÀO U U TP HCM – Tháng 05/2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀ I CHÍ NH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI TRẦN KIM LỆNH Lớp: 11DTM1– KHÓA 08 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Tên đề tài: U U THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI LIÊN QUỐC TẾ (INCOTRANS) TP HCM – Tháng 05/2015 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều người khác Kể từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều kiến thức, kinh nghiệm chia sẻ tận tình Thầy Cô trường Em xin gởi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy cô trường Đại học Tài Marketing, đặc biệt thầy cô khoa Thương mại trường tạo điều kiện cho em thực thực hành nghề nghiệp lần Bên cạnh đó, em xin chân thành ban giám đốc công ty Incotrans toàn thể anh chị công ty nói chung anh chị phòng xuất nhập nói riêng giúp đỡ em tiếp thu kiến thức thực tế Và em xin chân thành cám ơn Cô ThS Mai Xuân Đào nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn chúng em qua buổi gặp để giúp chúng em viết tốt hơn, có logic chuyên đề Nếu hướng dẫn tận tình Cô em nghĩ chuyên đề tốt nghiệp khó hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn Cô Trong trình làm đề án này, khó tránh khỏi sai sót, mong Thầy, Cô bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên đề án tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cô để em học thêm nhiều kinh nghiệm Em xin chân thành cảm ơn ! Tp HCM, ngày … tháng … năm 2015 Sinh viên thực (ký ghi rõ họ tên) Trần Kim Lệnh NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP Tp HCM, ngày… tháng… năm 2015 Giám đốc công ty NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Tp HCM, ngày… tháng… năm 2015 Giảng viên hướng dẫn DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Cơ cấu nhân công ty INCOTRANS 31/03/2015 33 Bảng 2.2 Doanh thu, chi phí lợi nhuận công ty từ 2010 – 2014 quý I 2015 34 Bảng 2.3 Doanh thuhoạt động kinh doanh công ty theo loại dịch vụtừ năm 2010 – 2014 quý I 2015 38 Bảng 2.4 Kết kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa đường biển công ty từ năm 2010 – 2014 quý I 2015 41 Bảng 2.5 Doanh thu dịch vụ giao nhận công ty theo phương thức vận tải từ năm 2010 – 2014 quý I 2015 44 Bảng 2.6 Doanh thu dịch vụ giao nhận đường biển công ty theo hình thức xuất – nhập từ năm 2010 – 2014 quý I 2015 47 Bảng 2.7 Doanh thu dịch vụ giao nhận đường biển công ty theo cấu mặt hàng từ năm 2010 – 2014 quý I 2015 50 Bảng 2.8 Doanh thu dịch vụ giao nhận đường biển công ty theo khách hàng từ năm 2010 – 2014 quý I 2015 53 Bảng 2.9 Doanh thu giao nhận đường biển theo phương thức hàng lẻ, hàng nguyên container từ năm 2010 – 2014 quý I 2015 57 Biểu đồ 2.1: Doanh thu hoạt động kinh doanh công ty theo loại dịch vụ từ 2010 – 2014 39 Biểu đồ 2.2: Doanh thu dịch vụ giao nhận công ty theo phương thức vận tải từ năm 2010 – 2014 45 Biểu đồ 2.3: Doanh thu dịch vụ giao nhận công ty theo hình thức xuất – nhập từ năm 2010 – 2014 48 Biểu đồ 2.4: Doanh thu dịch vụ giao nhận công ty theo cấu mặt hàng từ năm 2010 – 2014 51 Biểu đồ 2.5: Doanh thu dịch vụ giao nhận công ty theo khách hàng từ năm 2010 – 2014 54 MỤC LỤC MỞ ĐẦU T T Lý chọn đề tài T T T T Mục tiêu nghiên cứu T T T T 3 Đối tượng nghiên cứu T T T T Phạm vi nghiên cứu T T T T Phương pháp nghiên cứu T T T T Kết cấu đề tài T T T T CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ T GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN T 1.1 Khái niệm dịch vụ giao nhận, người giao nhận T T T 1.1.1 T 1.1.2 T T Khái niệm dịch vụ giao nhận T T T T T Khái niệm người giao nhận T 1.2 Quyền hạn, nghĩa vụ trách nhiệm người giao nhận T T T 1.2.1 T 1.2.2 T 1.2.3 T T Quyền hạn nghĩa vụ người giao nhận T T T T T T T Trách nhiệm người giao nhận T Phạm vi dịch vụ giao nhận T 1.3 Phương thức nguyên tắc giao nhận T T T T 1.4 Cơ sở pháp lý hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập T T T đường biển T 1.5 Nội dung hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập T T T đường biển T 1.5.1 T 1.5.2 T Nghiên cứu thị trường T T T T T Tìm kiếm khách hàng T 1.5.3 T 1.5.4 T 1.5.5 T Lập phương án kinh doanh .7 T T T T T T T Đàm phán, kí kết hợp đồng T Thực dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất – nhập T Đối với hàng xuất 1.5.5.1 T T T 1.5.5.1.1 T 1.5.5.1.2 T 1.5.5.1.3 T 1.5.5.1.4 T 1.5.5.1.5 T T 1.5.5.2.1 1.5.5.2.2 T 1.5.5.2.3 T 1.5.5.2.4 T 1.5.5.2.5 T 1.5.5.2.6 T 1.5.6 1.5.7 T T T T T T T T T T T Chuẩn bị giao hàng cho người vận tải T Giao hàng cho tàu T Làm thủ tục hải quan T Lập chứng từ toán 10 T T T T Đặt chỗ với hãng tàu T Đối với hàng nhập 10 1.5.5.2 T T T Tiếp nhận kiểm tra chứng từ 10 T T T T T T T T T T T T T Lấy lệnh giao hàng D/O 10 T Lên tờ khai hải quan, nộp thuế 10 T Làm thủ tục hải quan 11 T Thủ tục nhận hàng cảng 12 T Giao hàng cho khách hàng .13 T Quyết toán lưu hồ sơ 13 T T T T T Khiếu nại (nếu có) 13 T 1.6 Các chứng từ liên quan giao nhận hàng hóa xuất nhập T T T đường biển .14 T 1.7 Các tiêu đánh giá kết quảhoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng T T T xuất nhập 18 T 1.7.1 T 1.7.2 T Doanh thu, Lợi nhuận .18 T T T T T Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận 18 T 1.7.3 T 1.7.4 T 1.7.5 T 1.7.6 T 1.7.7 T Tỷ suất sinh lợi doanh thu, chi phí 19 T T T T T T T T T T T Chất lượng dịch vụ khách hàng 19 T An toàn hàng hóa 19 T Thị phần công ty ngành Logistics 20 T Mức độ phát triển công ty giao nhận 20 T 1.8 Các yếu tố tác động tới hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa T T T xuất nhập 21 T 1.8.1 T Các yếu tố bên công ty 21 T T 1.8.1.1 T 1.8.1.2 T 1.8.1.3 T 1.8.1.4 T 1.8.1.5 T 1.8.2 T T Quan hệ hợp tác hai nước .21 T T T T T T T T T T T Nền kinh tế 21 T Yếu tố tự nhiên 22 T Đối thủ cạnh tranh 22 T Các hãng tàu 23 T Nhân tố bên công ty 23 T T 1.8.2.1 T 1.8.2.2 T 1.8.2.3 T 1.8.2.4 T T Cơ sở vật chất 23 T T T T T T T T T Nhân viên 24 T Tài .24 T Trang thiết bị công nghệ .25 T 1.9 Bài học kinh nghiệm số công ty giao nhận 25 T T T T CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO T NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY INCOTRANS 29 T 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần vận tải Liên Quốc Tế 29 T T 2.1.1 Sự hình thành phát triển công ty 29 T 31 T 2.1.1.1 Quá trình hình thành .29 T T 2.1.1.2 Quá trình phát triển: 30 T T 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 30 T T 2.1.2.1 Chức 30 T T 2.1.2.2 Nhiệm vụ 31 T T 2.1.3 Cơ cấu nhân 31 T T 2.1.3.1 Sơ đồ máy tổ chức .31 T T 2.1.3.2 Nhiệm vụ phòng ban 31 T T 2.1.3.3 Cơ cấu nhân 33 T T 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty từ 2010 – 3/2015 .34 T T 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập T đường biển công ty cổ phần thương mại vận tải Liên Quốc Tế INCOTRANS 41 T 2.2.1 Kết kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập T đường biển công ty 41 31 T 2.2.1.1 Phân tích doanh thu dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập T theo phương thức vận tải công ty 43 31 T 2.2.1.2 Phân tích doanh thu dịch vụ giao nhận hàng hóa theo xuất – T nhập đường biển công ty 46 T 2.2.1.3 Phân tích doanh thu dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập T đường biển công ty theo cấu mặt hàng 49 T 2.2.1.4 Phân tích doanh thu dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập T đường biển công ty theo khách hàng 52 T GVHD: Th.s Mai Xuân Đào SVTH: Trần Kim Lệnh đó, công ty Incotrans cần phải trọng đến vấn đề Marketing, xây dựng đội ngũ chươg trình Marketing cho công ty - Nội dung thực Đầu tiên, công ty Incotrans cần phải thành lập phận Marketing riêng biệt tách khỏi phòng kinh doanh, với chức quyền hạn rõ ràng đồng thời khẳng định vai trò vị trí phòng marketing ngang tầm với phòng khác chịu lãnh đạo trực tiếp từ ban giám đốc Phòng Marketing gồm phận tư vấn, chăm sóc khách hàng nghiên cứu thị trường, xây dựng phương án kinh doanh Để thành lập phòng Marketing bắt kịp với tiến độ hoạt động công ty công ty phải có sách nhân cho phòng Incotrans thuyên chuyển nhân viên phòng Sales sang để đảm nhiệm vai trò phòng Marketing trước phòng kinh doanh vừa phải đảm nhận việc Sales marketing nên chắn nhân viên phòng kinh doanh có kinh nghiệm việc marketing Thêm vào đó, Incotrans cần phải tuyển thêm nhân để bổ sung cho phòng Marketing Tuyển từ thị trường bên nhân viên có kinh nghiệm hay liên kết với trường đại học Tài – Marketing, trường đào tạo bậc marketing thành phố Hồ Chí Minh trường đại học khác kinh tế, ngoại thương có đào tạo marketing, thông qua việc liên kết tạo điều kiện cho sinh viên trường thực tập công ty Sau trình thực tập, công ty giữ lại nhân viên thực tập tốt Khi đó, Incotrans tiết kiệm chi phí cho việc đào tạo nhân viên bỡ ngỡ thời gian ban đầu bắt đầu công việc sinh viên quen với công việc trình thực tập Phòng Marketing có nhiệm vụ nghiên cứu định lượng thị trường kinh doanh, đặc biệt thị trường giao nhận vận tải địa bàn tỉnh Bình Dương thành phố Hồ Chí Minh thông qua khảo sát thị trường Thông qua tìm kiếm khách hàng tiềm cho công ty, phục vụ cho phòng kinh doanh Bộ phận Marketing nơi đưa bảng khảo sát, đánh giá tình hình thị trường Từ tổng hợp thông tin thu thập phân tích 105 GVHD: Th.s Mai Xuân Đào SVTH: Trần Kim Lệnh thông tin đó, chuyển cho giám đốc công ty Phòng Marketing nơi xây dựng giá dịch vụ sau khảo sát thị trường, nhận đơn báo giá hãng tàu mà điều chỉnh giá cước Thêm vào đó, phòng Marketing chuyên quản lý dịch vụ sau kết thúc hợp đồng với khách hàng để giữ chân khách, tạo tình cảm thân thiện quan tâm tặng quà vào dịp lễ, tết năm Thường xuyên gọi điện thoại, gửi email để cảm ơn tìm hiểu nhu cầu xuất nhập khách hàng Incotrans phải quảng bá hình ảnh đến với cộng đồng nhiều thông qua việc quảng cáo, thông tin, giới thiệu công ty với khách hàng qua phương tiện truyền thông Cũng đầu tư đồng phục cho nhân viên công ty với chi phí rẻ Chỉ việc in logo tên công ty lên áo thun phát cho nhân viên Như thế, thương hiệu Incotrans nhiều người biết đến Ngoài ra, nhiệm vụ phòng Marketing phải tìm cách nâng cao chất lượng dịch vụ cho công ty Bên cạnh việc làm tốt quy trình giao nhận, thực nhanh chóng xác công ty nên đưa chương trình tư vấn cho khách hàng Cung cấp cho khách hàng đối tác xuất nhập khẩu, đưa lời khuyên điều khoản hợp đồng mua bán ngoại thương, giải thích cụ thể điều khoản phức tạp để khách hàng không hiểu sai, dẫn đến tranh cãi có tranh chấp xảy - Dự kiến kết đạt Khi xây dựng phòng Marketing riêng biệt có chuyên môn hóa Nhân viên phòng kinh doanh cần việc tìm kiếm khách hàng không cần phải thực tất quy trình từ tìm kiếm, báo giá đến giữ chân khách hàng Khi có đội ngũ Marketing làm việc mặt hình ảnh công ty cải thiện, thương hiệu Incotrans nhiều người biết đến Do đó, khắc phục việc khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ, tăng sức cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh 106 GVHD: Th.s Mai Xuân Đào SVTH: Trần Kim Lệnh Khi công ty Incotrans thực dịch vụ tư vấn miễn phí tăng lượng khách hàng mà nâng cao vị công ty việc cạnh tranh lại với công ty giao nhận khác 3.3.5 Giải pháp 5: Tìm kiếm khách hàng - Cơ sở hình thành giải pháp: Tận dụng sách khuyến khích hoạt động xuất nhập nhà nước, công ty xuất nhập ngày nhiều với khả tài công ty Incotrans hạn chế nên từ ma trận SWOT đề xuất giải pháp tạo mối quan hệ với công ty xuất – nhập nước để tăng tính cạnh tranh, có khách hàng thường xuyên có mối liên hệ lâu dài - Nội dung thực Công ty Incotrans tìm cách tạo mối quan hệ với công ty xuất nhập khẩu, công ty có nhu cầu xuất nhập không phép xuất – nhập hay chưa có phận làm xuất nhập Công ty đề nghị thực khâu xuất cho công ty trọn gói từ đóng hàng, chuyển hàng cảng, làm thủ tục hải quan,… Công ty liên hệ với doanh nghiệp qua điện thoại, đặt vấn đề muốn hợp tác với doanh nghiệp để xuất – nhập hàng hóa Khi doanh nghiệp đồng ý phận Sales, Marketing hẹn gặp để bàn cụ thể thủ tục giao nhận hàng hóa Các công ty xuất – nhập có nhiệm vụ cung cấp hàng hay chứng từ cho Incotrans để xuất hay nhập Khi đàm phán yếu tố giá thấp Incotrans hoạt động phận khâu xuất – nhập công ty phí doanh nghiệp xuất nhập tất nhiên thấp thị trường - Dự kiến kết đạt Khi Incotrans tạo mối quan hệ với doanh nghiệp xuất – nhập lượng khách hàng công ty tăng lên, số lượng hợp đồng tăng lên Khi tạo mối quan hệ lượng đơn dịch vụ hàng tháng ổn định, không bị ảnh hưởng tính thời vụ trước Incotrans giảm chi phí việc 107 GVHD: Th.s Mai Xuân Đào SVTH: Trần Kim Lệnh tìm kiếm khách hàng, đàm phán doanh nghiệp xuất nhập có chi phí xuất nhập mềm Với giải pháp vậy, số khách hàng tháng mà công ty có dao động từ đến công ty 3.3.6 Giải pháp 6: Mở rộng thị phần - Cơ sở hình thành giải pháp Dựa vào thực trạng công ty, thị phần công ty Kết hợp với học kinh nghiệm từ hai công ty SNP VINALINK Do đó, Incotrans cần phải nâng cao thị phần, nâng cao vị ngành giao nhận - Nội dung thực Để thực giải pháp này, công ty cần xem xét kỹ thực trạng khả phát triển công ty thị trường mà công ty muốn thâm nhập Phải xác định rõ thị trường trọng tâm, thị trường tiềm thâm nhập vào thị trường Hiện nay, thị trườngtiềm công ty đối tác tỉnh Bình Dương Bình Dương nơi tập trung nhiều doanh nghiệp xuất – nhập không nước mà có công ty có vốn từ nước Trong thời gian tới, nơi thị trường sôi động thay cho thành phố Hồ Chí Minh Các thị trường tiềm khác mà công ty có khách hàng Long An Vũng Tàu Do đó, công ty tìm kiếm thêm khách hàng Sau đó, lập sách cho thị trường cụ thể để đẩy mạnh hoạt động giao nhận công ty Phải xác định cách thức thâm nhập thị trường kênh phân phối; đánh giá nhu cầu khách hàng thị trường; nghiên cứu đối thủ cạnh tranh thị trường Hiện thị trường giao nhận Bình Dương hoạt động sôi nổi, cạnh tranh khốc liệt thâm nhập vào thị trường khó Incotrans hạn chế vốn khoảng cách địa lý Do đó, công ty nên chọn thâm nhập từ từ, thông qua giới thiệu khách hàng quen tốt nhất, tránh đối đầu trực tiếp Còn thị trường Long An, Vũng Tàu thị trường có nhiều công ty xuất nhập Nhu cầu thị trường dần tăng lên, đặc 108 GVHD: Th.s Mai Xuân Đào SVTH: Trần Kim Lệnh biệt Vũng Tàu Và đối thủ cạnh tranh chưa nhiều, Incotrans tận dụng điều để mở rộng, thâm nhập thị trường Trong tương lai, cảng Cái Mép tiếp tục đầu tư để hoàn thiện hơn, nhu cầu nơi tăng lên nhanh chóng Cuối cùng, công ty cần phải theo dõi thường xuyên kết mà công ty thu thâm nhập vào thị trường, để nhằm điều chỉnh cho hợp lý Ở thị trường mà công ty thâm nhập có hiệu nhất, thị trường chưa tốt Những thị trường chưa tốt xét thấy lâu dài không khả quan không nên tiếp tục đầu tư mở rộng gây tốn chi phí mà nên tập trung vào thị trường lại - Dự kiến kết đạt Khi thâm nhập thị trường thành công Incotrans kiếm thêm nhiều khách hàng mới, khắc phục tính thời vụ mà công ty mắc phải vào tháng thấp điểm hàng làm Tăng lượng khách hàng cho công ty đồng nghĩa với việc đem lại nhiều doanh thu cho công ty Dự kiến thâm nhập thị trường thành công công ty kiếm thêm từ đến 10 khách hàng tháng thị trường này, làm tăng thị phần công ty lên 3.3.7 Giải pháp 7: Ổn định nhân lực - Cơ sở hình thành giải pháp Dựa vào tình hình thực tế công ty nhân viên thường không gắn bó lâu dài với công ty Cũng học hỏi kinh nghiệm nhân lực công ty Vinalink Tân cảng Do đó, công ty cần phải ổn định nhân lực để khắc phục tình trạng - Nội dung thực Để giữ chân nhân viên làm việc lâu dài với công ty công ty nên đưa sách ưu đãi nhằm khuyến khích họ lại Hàng tháng, lương phải trả cho nhân viên nên có thêm thưởng cho họ Đánh giá hiệu công việc công ty tháng qua Xây dựng mức thưởng khác với mục tiêu khác 109 GVHD: Th.s Mai Xuân Đào SVTH: Trần Kim Lệnh Đối với nhân viên phòng kinh doanh, tháng có khách hàng thưởng thêm 5% lương, 10 khách hàng trở lên thưởng 10% lương Đối với nhân viên giao nhận, tháng thực 25 đơn hàng trở lên thưởng 5% lương, 30 đơn hàng trở lên thưởng 10% lương Bên cạnh thưởng tiền mặt công ty nên tặng giấy khen cho nhân viên có thành tích tốt Ở phòng kinh doanh, phòng xuất nhập người có thành tích tốt tháng tặng giấy khen khen tặng trước tập thể Tạo không khí hào hứng làm việc cho công ty tâm lý phấn khởi lòng nhân viên Vào dịp lễ, công ty nên tạo điều kiện để nhân viên toàn công ty chơi, du lịch để tăng tình đoàn kết nhân viên Cũng tăng thêm gần gũi ban giám đốc với nhân viên phòng ban, xóa khoảng cách nhân viên sếp, tạo mối quan hệ thân thiện Vào dịp lễ Tết cuối năm, công ty nên có chế độ thưởng lương tháng thứ 13 cho nhân viên - Dự kiến kết đạt Khi thực giải pháp hội để nhân viên gắn bó lâu dài với công ty cao Còn cho họ nhiều quyền lợi, giải vấn đề tiền lương lý để họ Thêm vào đó, khen tặng trước tập thể họ cảm thấy hãnh diện, công sức họ đóng góp vào công ty ghi nhận người coi trọng Khi ổn định nguồn nhân lực công ty, không tình trạng nhân viên nhảy việc Kiến nghị 3.4.1 Đối với Nhà nước Phát huy vai trò định hướng hỗ trợ Nhà nước Kể từ Việt Nam gia nhập vào tổ chức kinh tế lớn rào cản thay hủy bỏ tạo nhiều hội kèm theo nhiều thách thức Đối với công ty hoạt động lĩnh vực giao nhận, Logistics đến 2015 doanh nghiệp đối mặt với đối thủ đến từ nước Do đó, Nhà nước cần phải có động thái sách giúp đỡ doanh nghiệp giao nhận cho vay lãi suất thấp 110 GVHD: Th.s Mai Xuân Đào SVTH: Trần Kim Lệnh cho công ty có vốn nước Cũng cần có phối hợp chặt chẽ Công Thương, Tài Chính, Hải quan,… Cần làm tốt khâu quy hoạch xây dựng sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng cảng biển, hệ thống giao thông kho bãi điều kiện tiên để phát triển ngành giao nhận Việt Nam Mặc dù kết cấu sở hạ tầng Việt Nam dần hoàn thiện xa vời việc đáp ứng yêu cầu giao nhận hàng hóa quốc tế Ví dụ chưa đáp ứng trang thiết bị xếp dỡ đại, tiếp nhận tàu nhỏ vào cảng mà tiếp nhận tàu lớn Nhiều cảng chưa đáp ứng nhu cầu tạo địa điểm để công ty giao nhận gom hàng đóng hàng vào container Do đó, Nhà nước cần phải phát triển hệ thống cảng biển, cảng cạn (ICD), kho bãi đồng thời phát triển nhanh phương tiện vận tải, xếp dỡ hàng hóa, đặc biệt làm hàng container Xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh cho hoạt động giao nhận Hiện luật Việt Nam quy định giao nhận chưa hoàn thiện thường xuyên thay đổi Ví dụ nhưNghị định 87/2009/NĐ – CP (19/10/2009) quy định Vận tải đa phương thức năm sau đó, tưc 2011 lại Nghị định 89/2011/NĐ – CP (10/10/2011) để sửa đổi cho Nghị định 87/2009/NĐ – CP Do đó, Nhà nước cần phải phải ổn định pháp luật, hạn chế việc thay đổi nhanh chóng Khi ổn định pháp luật gây khó khăn cho doanh nghiệp giao nhận 3.4.2 Đối với Hải quan cảng Đầu tiên cần phải cải cách thủ tục hải quan, thủ tục rườm rà gây không khó khăn cho doanh nghiệp Hiện nay, xe vào cảng Cát Lái để lấy hàng gặp nhiều khó khăn Hải quan áp dụng quy định việc đo trọng tải xe Doanh nghiệp phải có phiếu xuất kho hải quan kho đăng ký xe chở hàng vào cổng Nhiều doanh nghiệp quy định nên biết đưa xe vào kho lấy hàng nên tốn nhiều thời gian khâu Do đó, Hải quan cần phải cải tiến thủ tục đưa xe vào/ cổng Cát Lái đơn giản 111 GVHD: Th.s Mai Xuân Đào SVTH: Trần Kim Lệnh Bên cạnh đó, tâm làm máy nhân ngành Hải quan không gây phiền hà, rắc rối doanh nghiệp, không làm cản trở trình lưu thông hàng hóa xuất – nhập Cũng cần xử phạt mang tính răn đe cán Hải quan gây sách nhiễu, khó khăn cho doanh nghiệp, ăn hối lộ phát sinh tiêu cực việc xuất nhập Và cán Hải quan phải có thái độ tôn trọng doanh nghiệp, giải đáp rõ ràng doanh nghiệp có thắc mắc hay chứng từ doanh nghiệp bị sai Rút ngắn thời gian khâu kiểm tra chứng từ Các doanh nghiệp nhiều thời gian việc đợi nhân viên hải quan kiểm tra chứng từ nhập Việc ảnh hưởng đến thời gian giao nhận hàng Có thể phát sinh thêm nhiều chi phí lưu kho, bãi hạn,… Nâng cấp mạng lưới thông tin Kẹt mạng, rớt mạng hải quan vào ban đêm thường xuyên xảy Gây không khó khăn cho nhân viên giao nhận làm thủ tục xuất hay nhập hàng hóa Bởi vì, tàu xuất bến lúc đêm, hàng công ty đưa cảng sát với tàu chạy mà hệ thộng Hải quan bị kẹt, tiến hành thông quan hàng hóa bị rớt lại, không kịp đưa hàng lên tàu Do đó, Hải quan cần phải nâng cấp mạng thông tin, serve cảng để hạn chế tình trạng kẹt mạng, kẹt hệ thống vào lúc tải hay đêm 3.4.3 Đối với tổ chức giao nhận Tăng cường tính liên kết công ty giao nhận Hiện nay, công ty giao nhận Việt Nam thường vừa nhỏ, doanh nghiệp đủ khả để cung cấp loại dịch vụ Đã thế, doanh nghiệp lại hoạt động riêng lẻ, tách rời nhau, chí đối đầu để tranh giành khách hàng Trong thời gian tới, công ty nước phép đầu từ 100% vốn vào Việt Nam, cạnh tranh khốc liệt đào thải doanh nghiệp giao nhận nhỏ Do đó, Hiệp hội giao nhận Việt Nam cần phải đứng tập hợp doanh nghiệp giao nhận lại để tạo chuỗi liên kết Liên kết công ty giao nhận với công ty vận tải, công ty kho bãi,… lập thành chuỗi có đủ khả cung cấp dịch vụ trọn gói 112 KẾT LUẬN Thị trường Logistics Việt Nam đánh giá hoạt động sôi cạnh tranh gay gắt Không có công ty giao nhận, Logistics nước mà đến 2015 công ty hoạt động linh vực Logistics đổ vào Việt Nam Điều làm cho hoạt động ngoại thương Việt Nam cải thiện Khi cạnh tranh ngành diễn gay gắt, ngày mãnh liệt yêu cầu công ty giao nhận nước nói chung Incotrans nói riêng phải có kế hoạch để đối phó với điều Nhận thức điều nên công ty Incotrans cố gắng chuyển mình, thay đổi chất lượng dịch vụ để đem lại hài lòng cho khách hàng Đặc biêt giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển mạnh công ty Doanh thu xuất nhập đường biển tăng qua năm có tốc độ tăng trưởng cao Thêm vào đó, lượng khách hàng ổn định với loại mặt hàng đa dạng cố định đem nhiều thuận lợi cho công ty Tuy nhiên, bên cạnh Incotrans gặp nhiều khó khăn việc tìm kiếm khách hàng trì nội ổn định nhân viên thường không gắn bó với công ty Chuyên đề tốt nghiệp “Thực trạng giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty Incotrans” thực trạng mà công ty tồn từ năm 2010 đến 2014 đưa giải pháp nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận đường biển thời gian tới Mặc dù đề giải pháp với thời gian thực tập tháng Incotrans chưa đủ để tìm hiểu tất vấn đề có Incotrans nên giải pháp chưa thể giải hết thực trạng công ty Mặc dù em cố gắng trình độ lý luận nhận thức hạn chế, thời gian tìm hiểu có hạn nên không tránh khỏi sai sót định Rất mong nhận góp ý, bổ sung thầy (cô) để chuyên đề hoàn thiện DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO • Sách Nguyễn Thị Liên Điệp, 2013 Chiến lược & sách kinh doanh NXB Hồng Đức Phạm Mạnh Hiền, 2012 Nghiệp vụ giao nhận vận tải bảo hiểm ngoại thương NXB Lao động – Xã hội Micheal Hugos, 2010 Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Hà Thị Ngọc Oanh, 2009 Giáo trình kỹ thuật kinh doanh thương mại quốc tế NXB Thống kê Hà Văn Sơn, 2010 Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế NXB Thống kê Ngô Thị Thu, 2011 Marketing NXB Lao động – xã hội Võ Thanh Thu, 2010 Kinh tế & phân tích hoạt động kinh doanh thương mại NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tiến, 2010 Giáo trình toán quốc tế tài trợ ngoại thương NXB Thống kê Trần Thị Ngọc Trang, 2006 Marketing quốc tế NXB Tài 10 Đoàn Thị Hồng Vân, 2011 Logistics vấn đề NXB Lao động – Xã hội 11 Đoàn Thị Hồng Vân, 2013 Quản trị xuất nhập NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh • Trang web 12 “Giao nhận vận tải gì?” www.container-transportation.com, [truy cập ngày 25/02/2015] 13 “Khái quát dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập chuyên chở đường hàng không” Voer.edu.vn, [truy cập ngày 25/02/2015] • Tài liệu khác 14 Luật thương mại 2005 Moj.gov.vn, [truy cập ngày 28/02/2015] 15 Phạm Thị Hồng Hạnh, 2013 “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận hàng nhập theo phương thức Door to Door đườn biển công ty Interlogistics” Vndoc.com, [truy cập ngày 28/04/2015] 16 Võ Thị Thúy Yến, 2013 “Chuyên đề giải pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng hóa nhập đường biển công ty TNHH quốc tế DELTA” Thuvienluanvan info, [truy cập 28/04/2015] PHỤ LỤC - Bộ tờ khai xuất hàng lẻ công ty cổ phần thương mại vận tải Liên Quốc Tế + Tờ khai thông quan số 300367820120 + Bill of Lading số ICTSGN15055 + Commercial Invoice Packing List số 01 CSD 15 + Fumigation Certificate (Vina Control cấp) số VIC/15 FU/09764 + Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate) số 036054/15/0201 + Booking Note - Bộ tờ khai xuất hàng nguyên container công ty Sang Thành Ngọc + Tờ khai thông quan số 300282089940 + Bill of Lading số 0395A04884 + Sales Contract số TD 07 – 14GF + Commercial Invoice số TD 07 – 14GF + Packing List số TD 07 – 14GF + Fumigation Certificate (Vina Control cấp) số VIC/15 FU/02543 + Certificate Of Origin (Việt Nam cấp) số VN – KR 15/02/03265 - Bộ tờ khai nhập hàng lẻ công ty Hoàng Phú + Tờ khai thông quan số 100281147300 + Bill of Lading số B15011341 – + Sales Contract số 15 – HP – MD – 01 + Commercial Invoice số CM017/15 + Packing List số CM017/15 + Certificate Of Origin (Thái Lan cấp) số ID2015 – 0015201 - Bộ tờ khai nhậpkhẩu hàng nguyên container công ty Hoàng Phú + Tờ khai thông quan số 100287177650 + Bill of Lading số SINHCM1501057 + Sales Contract số 15 – HP – 04 – Stahl – 02 + Commercial Invoice số 15 – HP – 04 – Stahl – 02 + Packing List - Giấy bảo hiểm công ty Nam Hiệp Hòa PJICO cấp - Số liệu hoạt động kinh doanh công ty Inotrans BẢNG SỐ LIỆU Năm Doanh Thu Chi Phí Lợi Nhuận Doanh Thu Đường Biển Chi Phí Đường Biển Lợi Nhuận Đường Biển Đường Biển Đường Hàng Không Chuyển Phát Nhanh Khai Thuê Hải Quan Bảo Hiểm Doanh Thu Khác 2010 2011 2012 2013 2014 Quý I 2014 9,957,865,780 10,433,496,547 13,780,960,763 11,240,392,154 13,740,867,563 3,297,808,215 8,737,869,875 9,127,290,635 11,993,892,245 9,779,492,177 11,894,759,849 2,854,742,364 1,219,995,905 1,306,205,912 1,787,068,518 1,460,899,977 1,846,107,714 443,065,851 KẾT QUẢ KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN ĐVT: đồng Quý I 2015 3,420,684,721 2,953,932,132 466,752,589 6,230,249,405 6,530,917,351 8,742,670,550 7,138,540,640 8,758,375,902 2,077,619,176 2,158,452,059 5,435,269,581 5,683,857,371 7,627,105,788 6,191,256,297 7,579,498,506 1,800,049,254 1,864,686,734 794,979,824 847,059,980 1,115,564,762 947,284,343 1,178,877,396 277,569,922 293,765,325 2,044,641,093 2,158,452,059 6,230,249,405 DOANH THU CÁC LOẠI DỊCH VỤ 6,530,917,351 8,742,670,550 7,138,540,640 8,758,375,902 2,334,452,986 2,433,496,547 3,208,948,634 2,609,750,472 3,196,940,568 692,539,725 754,945,118 893,472,934 918,958,867 978,423,137 921,142,228 998,652,310 395,736,986 342,068,472 135,729,840 164,768,230 287,204,920 274,019,348 292,039,410 72,551,781 73,401,435 27,370,745 26,547,039 34,925,049 33,858,370 35,093,658 9,893,425 9,842,148 336,589,870 358,808,513 528,788,473 263,081,096 459,765,715 82,445,205 81,975,489 Phòng kế toán – tài BẢNG SỐ LIỆU ĐVT: đồng DOANH THU GIAO NHẬN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN THEO HÌNH THỨC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Xuất Khẩu 3,384,894,502 3,391,505,380 4,610,884,448 3,727,032,068 4,552,603,794 1,074,752,399 1,144,842,972 Nhập Khẩu 2,845,354,903 3,139,411,971 4,131,786,102 3,411,508,572 4,205,772,108 1,002,866,776 1,013,609,087 DOANH THU GIAO NHẬN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN THEO PHƯƠNG THỨC FCL, LCL Xuất FCL 1,057,102,553 1,333,539,916 1,816,688,473 1,316,760,430 1,585,671,901 361,439,232 374,363,652 Xuất LCL 2,327,791,949 2,057,965,465 2,794,195,976 2,410,271,638 2,966,931,892 713,313,168 770,479,320 Nhập FCL 1,110,257,483 1,255,764,788 1,578,342,291 1,275,904,206 1,390,007,682 337,163,810 346,857,030 Nhập LCL 1,735,097,420 1,883,647,182 2,553,443,811 2,135,604,366 2,815,764,426 665,702,966 666,752,057 DOANH THU GIAO NHẬN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN THEO CƠ CẤU MẶT HÀNG Hàng Gỗ 2,242,889,786 2,370,722,998 3,238,285,172 2,625,555,247 3,124,112,684 759,162,047 756,105,756 Hóa Chất 2,060,343,478 2,091,199,736 2,716,347,740 2,287,902,275 2,772,025,973 659,228,564 691,568,040 Hàng Sơn Mài 937,652,535 991,393,254 1,307,029,247 1,112,184,632 1,344,410,701 303,332,400 324,847,035 Tượng Đá 877,219,116 949,595,383 1,140,044,240 910,877,786 1,229,675,977 283,595,017 287,937,505 Khác 112,144,489 128,005,980 340,964,151 202,020,700 288,150,567 72,301,147 97,993,723 DOANH THU GIAO NHẬN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN THEO KHÁCH HÀNG Hoàng Phú 1,938,853,615 2,016,094,186 2,728,587,479 2,779,747,725 2,892,891,560 646,555,087 620,770,812 Thịnh Đạt 1,672,198,940 1,844,984,152 2,409,480,004 2,417,823,715 2,543,432,362 557,632,987 622,497,574 Nam Hiệp Hòa 923,945,987 883,633,118 1,216,979,741 175,608,100 101,597,160 28,447,205 35,182,769 Sang Quý Phát 538,245,964 1,171,870,696 281,248,967 100,799,711 Khác 1,695,250,863 1,786,205,895 2,387,623,327 1,227,115,136 2,048,584,123 565,320,178 779,201,193 Phòng kế toán – tài [...]... chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu - Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty INCOTRANS - Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty INCOTRANS Em xin chân thành cảm... động đến hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận của công ty Từ đó đánh giá những cơ hội và thách thức; điểm mạnh và điểm yếu của công ty INCOTRANS Để từ đó làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty INCOTRANS 3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề tốt nghiệp này là hoạt động kinh doanh dịch vụ giao. .. 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH T 1 3 VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY INCOTRANS 97 T 1 3 3 1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới .97 T 1 3 T 1 3 3 2 Ma trận SWOT về việc đưa ra giải pháp thúc đẩy họat động khinh doanh T 1 3 dịch vụ giao nhận của công ty Incotrans .97 T 1 3 3 3 Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh. .. hình kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty INCOTRANS Để làm cụ thể mục tiêu của đề án, tác giả đã đưa ra những mục tiêu cụ thể để dễ dàng thực hiện Đó là tìm hiểu nội dung hoạt động và tình hình kinh doanh dịch vụ giao nhận bằng đường biển tại công ty Sau đó đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty, xác định kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và. .. xuất hiện các công ty hoạt động về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và Logistics, đóng vai trò quan trọng trong cầu nối giữa các doanh nghiệp với nhau Công ty cổ phần thương mại vân tải Liên Quốc Tế (INCOTRANS) là công ty hoạt động trong lĩnh vực giao nhận, Logistics chủ yếu về đường biển đang từng bước khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ; cũng như cũng cố và phát triển hoạt động kinh doanh của mình... “nghiệp vụ giao nhận – Forwarding” Có nhiều khái niệm về giao nhận: Giao nhận là một hoạt động kinh tế có liên quan đến hoạt động vận tải nhằm đưa hàng đến đích an toàn” Giao nhận là dịch vụ hải quan” Giao nhận là dịch vụ có liên quan đến vận tải, nhưng không phải là vận tải Giao nhận là một tập hợp các nghiệp vụ có liên quan đến quá trình vận tải, nhằm mục đích chuyên chở hàng hóa từ nơi gửi hàng. .. kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển 4 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: tại công ty cổ phần thương mại vận tải Liên Quốc Tế (INCOTRANS) Về thời gian: tìm hiểu về công ty gồm số liệu, thông tin công ty và hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận giai đoạn 2010 – 2014 và 3 tháng đầu năm 2015 5 Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu, trong đó... chỗ chưa hợp lý và còn nhiều khó khăn Đứng trước những khó khăn này nên người viết chọn đề tài Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần thương mại vận tải Liên Quốc Tế INCOTRANS” để nhằm giúp Incotrans cải thiện được những khó khăn trên 2 Mục tiêu nghiên cứu Với đề tài này, mục tiêu chính cần phải thực hiện là... vận tải nhờ vào dịch vụ gom hàng - Biết kết hợp giữa vân tải – giao hàng – xuất nhập khẩu và liên hệ tốt với các tổ chức có liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa như Hải quan, Đại lý tàu,… Người giao nhận còn tạo điều kiện cho người kinh doanh xuất nhập khẩu hoạt động có hiệu quả nhờ vào dịch vụ giao nhận của mình 1.2 Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người giao nhận 1.2.1 Quyền hạn và nghĩa... thì sẽ giữ chân được khách hàng cũ và tìm được khách hàng mới 1.7.5 An toàn hàng hóa Sự an toàn của hàng hóa trong quy trình giao nhận của một công ty giao nhận cũng là một trong những chỉ tiêu để đánh giá hoạt động giao nhận của một công ty Khi khách hàng giao hàng cho công ty giao nhận để làm dịch vụ xuất hàng hay nhập hàng thì công ty phải đảm bảo sự an toàn của hàng hóa Không mất mác, hư hỏng hay ... Kết hoạt động kinh doanh công ty từ 2010 – 3/2015 .34 T T 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập T đường biển công ty cổ phần thương mại vận tải Liên Quốc Tế. .. luận hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập - Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty INCOTRANS - Chương 3: Một số giải. .. Lệnh CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY INCOTRANS 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần vận tải Liên Quốc Tế 2.1.1 Sự hình
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần thương mại vận tải liên quốc tế (incotrans), thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần thương mại vận tải liên quốc tế (incotrans), thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần thương mại vận tải liên quốc tế (incotrans), CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN, 2 Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người giao nhận, 5 Nội dung hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, 6 Các chứng từ liên quan trong giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biểnP5F, 7 Các chỉ tiêu đánh giá kết quảhoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu, 8 Các yếu tố tác động tới hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu., 9 Bài học kinh nghiệm của một số công ty giao nhận, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY INCOTRANS, 1 Giới thiệu về công ty cổ phần vận tải Liên Quốc Tế, 2 Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần thương mại vận tải Liên Quốc Tế INCOTRANS, 3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty, 4 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường biển của công ty, 5 Nhận xét chung về ảnh hưởng của các nhân tố, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY INCOTRANS, 3 Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn