Xác định giá trị của xét nghiệm bilirunin – niệu cải tiến và urobilinnogen – niệu trogn tầm soát rối loạn gan mật

44 400 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2016, 21:12

hướng dẫn đọc toàn văn báo cáo KQNC ! ! Bạn muốn đọc nhanh thông tin cần thiết ? Hy đọc qua Mục lục bên tay trái bạn trước đọc báo cáo ( với Acrobat 4.0 trở lên, cho trỏ chuột vào đề mục để đọc toàn dòng bị che khuất ) ! Chọn đề mục muốn đọc nháy chuột vào ! ! Bạn muốn phóng to hay thu nhỏ trang báo cáo hình ? Chọn, nháy chuột vào kích thước có sẵn Menu , ! Mở View Menu, Chọn Zoom to ! Chọn tỷ lệ có sẵn hộp kích thước tự điền tỷ lệ theo ý muốn, muốn, Nhấn OK Chúc bạn hài lòng với thông tin cung cấp Bộ phận quản trị CSDL toàn văn KQNC P.508, 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội Tel.(04)-9-349-126
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định giá trị của xét nghiệm bilirunin – niệu cải tiến và urobilinnogen – niệu trogn tầm soát rối loạn gan mật, Xác định giá trị của xét nghiệm bilirunin – niệu cải tiến và urobilinnogen – niệu trogn tầm soát rối loạn gan mật, Xác định giá trị của xét nghiệm bilirunin – niệu cải tiến và urobilinnogen – niệu trogn tầm soát rối loạn gan mật

Từ khóa liên quan