Bản chất và các loại hình trao đổi điện tử EDI. Liên hệ với tình hình ứng dụng EDI ở Việt Nam trong lĩnh vực vận tải và cảng biển.docx

21 1,777 19
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 15:46

Bản chất và các loại hình trao đổi điện tử EDI. Liên hệ với tình hình ứng dụng EDI ở Việt Nam trong lĩnh vực vận tải và cảng biển ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾTA, Lời mở đầu:B, Nội dung:I, Cơ sở lý luận1.1 Lịch sử ra đời, hình thành phát triển của EDI 1.1.1: Khái niệm 1.1.2: lịch sử ra đời phát triển của EDI 1.1.3: Sự hình thành phát triển của các chuẩn EDI II, Nội dung xu hướng phát triển EDI trên thế giới Việt Nam 2.1 Nội dung về EDI 2.1.1 Nguyên lý hoạt động của EDI 2.1.2 Mô tả quá trình giao dịch trước sau khi có EDI (giao dịch qua giấy tờ qua EDI) 2.1.3 Phân biệt sự khác nhau giữa EDI truyền thống EDI trên cơ sở Internet 2.1.4 Hạn chế của EDI truyền thống 2.1.5 Làm rõ các lợi ích của EDI (lưu ý lợi ích kinh tế) 2.2 Xu hướng ứng dụng EDI trên thế giới Việt Nam 2.2.1 Xu hướng ứng dụng EDI trên thế giới 2.2.2 Xu hướng ứng dụng EDI Việt NamC, Kết LuậnA, Lời mở đầu: Trao đổi dữ liệu điện tử đã được ứng dụng từ khá lâu.Ngành lương thực thực phẩm bắt đầu một dự án thử nghiệm về trao đổi dữ liệu điện tử vào nǎm 1977. Đến đầu những nǎm 1980, Tập đoàn ô tô Ford Motor Tập đoàn ô tô General Motor yêu cầu những nhà cung cấp của họ sử dụng EDI. Những nhà bán lẻ lớn như Sears, Roebuck Co. Kmart Corp. cũng bắt đầu sử dụng EDI.Tuy nhiên, trong khi EDI tiết kiệm cho khách hàng rất nhiều tiền bạc bằng cách loại bỏ tất cả các thủ tục giấy tờ, thì nó lại tỏ ra rất đắt đối với những nhà cung cấp. Nó đòi hỏi nhà cung cấp phải sử dụng phần mềm đắt tiền những mạng gia tǎng giá trị (VAN). Ngoài ra, những nhà cung cấp thường phải sử dụng những hệ thống EDI khác nhau cho các khách hàng lớn của mình vì không có khách hàng nào hoàn toàn tuân thủ tập chuẩn con EDI trong ngành của mình. Trước tình hình phần lớn khách hàng lớn đều yêu cầu các nhà cung cấp phải sử dụng EDI, sự lựa chọn trở nên khá đơn giản: Không có EDI, không có doanh thu.Đến nǎm 1991, khoảng 12.000 doanh nghiệp Mỹ đang sử dụng EDI. Đó cũng là nǎm chính phủ Mỹ bãi bỏ hạn chế thương mại sử dụng Internet, là nǎm Tim Berners-Lee đã tạo ra trình duyệt web đầu tiên. Một kiểu thương mại điện tử mới, từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng, trên web đã bùng nổ. Nǎm 1994, trình duyệt web Netscape Navigator, với tính nǎng hỗ trợ "cookies", những tệp dữ liệu nhỏ được lưu trên máy tính của người sử dụng đã tạo điều kiện cho việc tạo những cửa hàng trên Web có khả nǎng nhận dạng những khách hàng, tập hợp dữ liệu về họ cá nhân hoá việc bán hàng để phủ hợp với khách hàng.Và ngày nay EDI ngày càng phát triển nhanh chóng phổ biến khắp mọi nơi trên thế giới đắc biệt EDI được dùng rất nhiều trong các doanh nghiệp lớn. Đối với nước ta EDI còn khá mới mẻ, các doanh nghiệp còn chưa biết những lợi ích to lớn mà EDI đem lại. Chính vì lẽ đó nhóm nghiên cứu chọn đề tài trên để giúp mọi người có những hiểu biết thêm về dịch vụ EDI để từ đó có thể áp dụng nó vào những hoạt động phù hợp đem lại lợi ích tối đa cho người sử dụng. B, Nội dung:I, Cơ sở lý luận1.1 Lịch sử ra đời, hình thành phát triển của EDI 1.1.1: Khái niệm Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI – electronic data interchange) là sự chuyển thông tin từ máy tính này sang máy tính khác bằng phương tiện điện tử theo một tiêu chuẩn đã được thỏa thuận về cấu trúc thông tin (Ủy ban liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế -UNCITRAL Điều 4 Luật GDĐT). 1.1.2: lịch sử ra đời phát triển của EDIĐầu những năm 1960, Công ty Du Pont đã phát triển một chuẩn dành cho các thông điệp điện tử để gửi thông tin hàng hoá giữa Công ty Du Pont hãng vận chuyển Chemical Leahman Tank Lines. Năm 1965, hãng vận chuyển Steamship Line bắt đầu gửi cho hãng vận chuyển Atlantic những bản kê khai chuyển hàng dưới dạng những thông điệp telex mà sau đó có thể in ra giấy hoặc nhập vào máy tính. Đến năm 1968, rất nhiều các công ty vận chuyển đường sắt, hàng không, đường bộ vận chuyển đường biển đã sử dụng những chuẩn kê khai điện tử liên ngành do Uỷ ban Phối hợp Truyền dữ liệu (Transportation Data Coordinating Committee - TDCC) của Mỹ khởi xướng vào năm 1975, TDCC đã xuất bản tài liệu đặc tả kỹ thuật thuật trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) đầu tiên của mình. Ngành lương thực thực phẩm bắt đầu một dự án thử nghiệm về trao đổi dữ liệu điện tử vào năm 1977. Đến đầu những năm 1980, Tập đoàn ô tô Ford Motor Tập đoàn ô tô General Motor yêu cầu những nhà cung cấp của họ sử dụng EDI. Những nhà bán lẻ lớn như Sears, Roebuck Co. Kmart Corp. cũng bắt đầu sử dụng EDI. Tuy nhiên, trong khi EDI tiết kiệm cho khách hàng rất nhiều tiền bạc bằng cách loại bỏ tất cả các thủ tục giấy tờ, thì nó lại tỏ ra rất đắt đối với những nhà cung cấp. Nó đòi hỏi nhà cung cấp phải sử dụng phần mềm đắt tiền những mạng gia tăng giá trị (VAN). Ngoài ra, những nhà cung cấp thường phải sử dụng những hệ thống EDI khác nhau cho các khách hàng lớn của mình vì không có khách hàng nào hoàn toàn tuân thủ tập chuẩn con EDI trong ngành của mình. Trước tình hình phần lớn khách hàng lớn đều yêu cầu các nhà cung cấp phải sử dụng EDI, sự lựa chọn trở nên khá đơn giản: Không có EDI, không có doanh thu. Đến năm 1991, khoảng 12.000 doanh nghiệp Mỹ đang sử dụng EDI. Đó cũng là năm chính phủ Mỹ bãi bỏ hạn chế thương mại sử dụng Internet, năm Tim Berners-Lee đã tạo ra trình duyệt web đầu tiên. Một kiểu thương mại điện tử mới, từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng, trên web đã bùng nổ. 1.1.3: Sự hình thành phát triển của các chuẩn EDI Khái niệm Chuẩn EDI: xây dựng phát triển năm 1982 đưa vào sử dụng năm 1985.Một bộ chuẩn EDI là một khung hướng dẫn cho một loạt các định dạng dữ liệu thống nhất dùng để tạo những phiên bản điện tử đọc được bằng máy tính thay thế cho tài liệu giấy truyền thống. Trong số những định dạng dữ liệu chuẩn ra đời sớm nhất, nhiều định dạng được tạo ra sử dụng bởi một ngành công nghiệp cụ thể để phục vụ cho việc trao đổi tài liệu trong phạm vi ngành đó, hoặc bởi một công ty cụ thể để phục vụ cho việc trao đổi chứng tử với nhà cung cấp. Khi EDI phát triển hơn, các chuẩn áp dụng riêng cho công ty hoặc cho ngành (còn gọi là chuẩn đơn dụng) trở nên ít phổ biến so với chuẩn công cộng.II, Nội dung xu hướng phát triển EDI trên thế giới Việt Nam 2.1 Nội dung về EDI 2.1.1 Nguyên lý hoạt động của EDI* Quy trình hoạt động của EDI:- Chuẩn bị tài liệu điện tử- Dịch dữ liệu để chuyển đi- Truyền thông- Dịch dữ liệu đến- Xử lý tài liệu điện Qui trình hoạt động của EDI bao gồm 5 bước. Để ứng dụng EDI giữa các bên với nhau thì trước tiên cần phải yêu cầu những bên tham gia cần phải tích hợp, sử dụng hệ thống EDI. Các bên tham gia sẽ truyền nhận dữ liệu điện tử dưới dạng chuẩn EDI. hiện nay thông thường sử dụng 2 dạng chuẩn đó là: ANSI ASC X12 UN/EDIFACT* Bước 1: Bên gửi dữ liệu điện tử sẽ chuẩn bị tài liệu điện tử. Nghĩa là họ phải mã hóa dữ liệu điện tử của họ dưới dạng chuẩn EDI dựa vào hệ thống phần mềm của mình. * Bước 2: Dịch dữ liệu để truyền thông: bước này: từ bộ chuyển đổi EDI Phong bì EDI cho thông điệp truyền tảiè modern. Để chuẩn bị truyền dữ liệu điện tử thông qua các phương tiện điện tử.* Bước 3 : Truyền thông. Truyền EDI trong môi trường mạng. đây sẽ có 2cách để thực hiện truyền EDI mỗi cách đều có những ưu điểm nhượcđiểm riêng của nó.+ Truyền EDI thông qua môi trường internet công cộng. Phương pháp này cóưu điểm là tốn ít chi phí, nhưng độ an toàn bảo mật không cao. Dữ liệu có thể dễ dàng bị thay đổi trên đường truyền tới đối tác của mình.+ Truyền EDI thông qua mạng VAN riêng. Nghĩa là sẽ có những công ty đứngra lập các đường dây mạng để kết nối các đối tác với nhau. Phương pháp này có nhược điểm là rất đắt nhưng có ưu điểm là độ bảo mật được thực hiện một cách tuyệt đối. Tài liệu không thể bị thay đổi do truyền trong một đường dây riêng.* Bước 4: Dịch dữ liệu đến. dữ liệu è modern è Phong bì EDI cho thôngđiệp truyền tải è chuyển định dạng trong. đây với hệ thống phần mềm của mình, bên nhận sẽ tiến hành dịch các dữ liệu mà bên gửi gửi thông qua bộ hệ thông phần mềm của họ dựa trên các chuẩn EDI.* Bước 5: Xử lí tài liệu điện tử . Tại liệu sau khi được dịch sẽ được chuyển đến hệ thống điện tử. đây tài liệu điện tử sẽ được bên nhận xử lí.EDI có thể rút ngắn đáng kể khoảng thời gian từ lúc bắt đầu giao dịch cho đến khi thanh toán kết thúc, bằng cách gửi đi những thông tin cần thiết tránh được sự trùng lặp trong cả quá trình giao dịch.Khi giao dịch được thực hiện bằng EDI, hệ thống máy tính của công ty bạn sẽ hoạt động như một kho dự trữ các dữ liệu cần thiết để hỗ trợ các giao dịch đó. Khi được sử dụng, EDI rút thông tin từ những ứng dụng của công ty truyền tải các chứng từ giao dịch phi giấy tờ dưới dạng máy tính đọc được qua đường dây diện thoại hoặc các thiết bị viễn thông khác. đầu nhận, dữ liệu có thể nhập trực tiếp vào hệ thống máy tính của đối tác, được tự động xử lý với các ứng dụng nội bộ tại nơi nhận. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong vài phút mà không cần phải gõ lại thông tin tránh cho các bên những phiền toái về giấy tờ đi kèm với việc xử lý văn bản bằng tay. Sử dụng EDI qua đó sẽ giúp tăng giá trị khoản đầu của công ty bạn cho việc ứng dụng phần mềm giao dịch. Hơn nữa việc tạo, gửi nhận các chứng từ giao dịch EDI có thể được tự động hoá tích hợp với những ứng dụng máy tính hiện hành trong nội bộ công ty. _ Máy tính EDI làm nhiệm vụ phiên dịch : biến đổi dữ liệu từ các định dạng sử dụng nội bộ công ty ( người mua người bán ) thành các set giao dịch EDI chuẩn. Sử dụng EDI qua đó sẽ giúp tăng giá trị khoản đầu của công ty cho việc ứng dụng phần mềm giao dịch. Hơn nữa việc tạo, gửi nhận các chứng từ giao dịch EDI có thể được tự động hoá tích hợp với những ứng dụng máy tính hiện hành trong nội bộ công ty. 2.1.2 Mô tả quá trình giao dịch trước sau khi có EDI (giao dịch qua giấy tờ qua EDI)• Giao dịch trước khi có EDI – qua giấy tờ : Trước khi có EDI, các giao dịch thương mại được thực hiện hầu hết qua giấy tờ, văn bản. Các hóa đơn, chứng từ, vận phiếu, hay phiếu giao hàng… đều phải trực tiếp 2 bên chuyển giao cho nhau.Khi 2 bên đã thỏa thuận đưa ra quyết định kí kết hợp đồng, tất cả hợp đồng, hóa đơn, tình trạng hàng hóa, tình hình vận chuyển… đều cần thiết đến sự có mặt của 2 bên xác nhận, kí tên, đóng dấu.Quá trình này làm tốn khá nhiều thời gian công sức của cả doanh nghiệp cá nhân.• Sau khi có EDI ( giao dịch qua EDI)- EDI là sự chuyển thông tin từ máy tính này sang máy tính khác bằng phương tiện điện tử theo một tiêu chuẩn đã được thỏa thuận về cấu trúc thông tin - EDI được thiết kế nhằm mang lại hiệu quả tối đã cho việc trao đổi các chứng từ thương mại (đơn đặt hàng, hóa đơn, vận đơn, phiếu giao hàng, v.v .), giữa các đối tác cũng như kết nối với các đối tác trong/ngoài doanh nghiệp.- EDI cho phép tích hợp trao đổi thông tin giữa các ứng dụng tự động mà không cần có sự can thiệp của con người- Có thể làm thay đổi quy trình văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp mà không phải xây dựng lại kiến trúc của phần mềm doanh nghiệp đã có trước đó.- Công việc trao đổi EDI trong thương mại điện tử gồm các nội dung như giao dịch kết nối, đặt hàng, giao dịch gửi hàng thanh toán. Vấn đề này đang được tiếp tục nghiên cứu xử lý, đặc biệt là buôn bán giữa các nước có quan điểm chính sách, pháp luật thương mại khác nhau, đòi hỏi phải có khung pháp lý chung trên nền tảng thống nhất quan điểm về tự do hóa thương mại tự do hóa việc sử dụng mạng internet. Chỉ như vậy mới đảm bảo được tính khả thi, tính an toàn hiệu quả của việc trao đổi dữ liệu điện tử. 2.1.3 EDI truyền thống EDI trên cơ sơ Internet Các yếu tố EDI truyền thống Internet EDI Định nghĩaLà sự chuyển thông tin từ máy tính này sang máy tính khác bằng phương tiện điện tử theo một tiêu chuẩn đã được thỏa thuận về cấu trúc thông tin Là sự trao đổi thông điệp cho các giao dịch kinh doanh giữa các máy tính của các tổ chức khác nhau bằng cách sử dụng các thỏa thuận chuẩn ( các hiệp định khác nhau được đồng ý rộng rãi trên thế giới đến mức có thể đươc) qua Internet. Đặc điểm- Sử dụng mạng giá trị gia tăng làm cầu nối để các máy tính điện tử có thể liên lạc với nhau, để lưu trữ tìm kiếm - Việc trao đổi giữa các đơn vị, công ty về nội dung, dung liệu thì được trao đổi dưới dạng hiện vật, trực tiếp . - Tốn chi phí cho việc đóng gói, vận chuyển….trực tiếp đến tay người mua.- sử dụng mạng Internet là phương tiện chính của EDI với nhiều chức năng hơn - Việc trao đổi giữa các đơn vị, công ty về nội dung, dung liệu thì được trao đổi dưới dạng số hóa truyền gửi theo mạng ( hay còn gọi là giao gửi số hóa) - Tiết kiệm được chi phí cho việc đóng gói, vận chuyển…vì được giao dịch thông qua Internet. 2.1.4 Hạn chế của EDI truyền thống _ Tăng thời gian xử lý – Trong hệ thống dựa trên giấy tờ, việc chuyển vật lý các tài liệu giữa các đối tác thương mại là nguyên nhân làm tăng thời gian xử lý để hoàn thành một giao dịch đơn lẻ. Một lý do khác cũng làm thời gian xử lý lâu hơn là thời gian nhập lại dữ liệu. Cùng một thông tin được nhập vào hai lần, có thể nhiều hơn rất nhiều đặc biệt là trong các ngành công nghiệp sản xuất. _ Độ chính xác thấp – Vì hệ thống dựa trên giấy tờ đòi hỏi nhiều thể nghiệm của cùng một thông tin, nên dữ liệu phải nhập lại ở nhiều nơi trong chu trình xử lý. Rõ ràng việc nhập lại dữ liệu giống nhau làm tăng khả năng sinh lỗi. _ Chi phí lao động lớn – Luồng thông tin truyền thống đồi hỏi dữ liệu được nhập thủ công tại mỗi bước trong chu trình xử lý, ví dụ phiếu đặt mua hàng, hoá đơn, thông tin giao hàng, biên nhận,… Những hoạt động này đỏi hỏi nhiều lao động. Bên cạnh đó quá trình vận chuyển, luu trữ dữ liệu cũng tấ tốn kém . _ Tăng độ không chắc chắn – Vì chậm trể trong giai đoạn chuyển thư và xử lý, thời gian nhận tài liệu sẽ không được đảm bảo. Việc người mua nhận ra rằng nhà cung cấp không bao giờ nhận được phiếu đặt hàng khi các mặt hàng không được đưa đến như mong đợi, không phải là chuyện hiếm. Điều không chắc chắn này thường dẫn tới việc gọi điện thoại thường xuyên để xác nhận tài liệu. 2.1.5 Làm rõ lợi ích của EDI (lưu ý lợi ích kinh tế) Việc thực hiện EDI có tác động đến cả hai phía đối tác thương mại, cho nên không thể thực hiện nó chỉ một bên Ví dụ: chỉ cho một bên mua mà không cho bên bán, cũng không áp dụng được nếu chỉ đem lại lợi ích cho một bên. Ví dụ, khách hàng của nhà cung cấp yêu cầu phải cung cấp cho họ hoá đơn theo đường điện tử. Cái được đối với khách hàng là họ giảm được tổng chi phí cho việc xử lý các hoá đơn của họ. Tuy nhiên phía nhà cung cấp không được lợi gì cả vì chẳng có gì đảm bảo rằng họ sẽ được thanh toán sớm hơn. Dẫn tới nhà cung cấp chẳng có quan tâm hứng thú gì khi thực hiện EDI.[...]... lạc với nhau, để lưu trữ tìm kiếm - Việc trao đổi giữa các đơn vị, công ty về nội dung, dung liệu thì được trao đổi dưới dạng hiện vật, trực tiếp . - Hay nhìn vào bảng giá trị các giao dịch sử dụng EDI dưới đây phần nào cũng sẽ giúp ta hiểu được rõ hơn lợi ích khi sử dụng EDI của các doanh nghiệp: 2.2 Xu hướng ứng dụng EDI trên thế giới Việt Nam 2.2.1 Xu hướng ứng dụng EDI trên... chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử để quản lý sản phẩm bằng hệ thống mã vạch theo tiêu chuẩn GS1._ Kết quả khảo sát cho thấy, các ứng dụng trao đổi dữ liệu điện tử trong một số ngành công nghiệp dịch vụ tại Việt Nam vẫn đang phát triển mức độ sơ khai, đơn giản nhiều ứng dụng mới chỉ quy mô nội bộ một ngành hay trong một doanh nghiệp. Việc triển khai áp dụng các tiêu chuẩn công nghệ hỗ trợ... giá 30.300 USD Ngày nay, việc ứng dụng EDI cũng được mở rộng hơn ra nhiều ngành như lương thực, y tế… chứ khơng chỉ có trong kinh doanh nữa việc phát triển sử dụng EDI là một nhu cầu rất là cần thiết. 2.2.2 Xu hướng ứng dụng EDI Việt Nam _ Hiện nay một số hệ thống thương mại điện tử đã được các doanh nghiệp đưa vào áp dụng các quy mô khác nhau từng bước có hiệu quả, phục vụ... (262 EDI, 53 XML /EDI, 295 XML) cụ thể trong các ngành, lĩnh vực như thương mại, bảo hiểm, tài chính, hải quan, điện tử, đóng tàu, vận tải biển, phân phối, ơ tơ-xe máy… Ở Nhật Bản: Hội đồng trao đổi dữ liệu điện tử (JEDIC) là tổ chức hoạt động nhằm phổ biến thúc đẩy EDIFACT, thúc đẩy q trình chuẩn hóa với cả người bán người mua cho các giao dịch kinh doanh. Gần đây, JEDIC đã đưa ra một bản. .. được chuẩn hoá những người sử dụng ngày nay đang tiến hành kết hợp những yếu tố tốt nhất của EDI ebXML để tạo ra một loại hình thương mại điện tử hồn hảo hơn. Ngày nay mơ hình trên đã được ứng dụng rất rộng rãi, các doanh nghiệp Việt Nam cố gắng đưa hệ thống EDI vào trong doanh nghiệp mình để tận dụng tối đa những lợi ích của nó. Với đà phát triển của thương mại điện tử Việt Nam hiện nay có... xuất kinh doanh. Các tiêu chuẩn hỗ trợ thương mại điện tử Qui trình hoạt động của EDI bao gồm 5 bước. Để ứng dụng EDI giữa các bên với nhau thì trước tiên cần phải yêu cầu những bên tham gia cần phải tích hợp, sử dụng hệ thống EDI. Các bên tham gia sẽ truyền nhận dữ liệu điện tử dưới dạng chuẩn EDI. hiện nay thông thường sử dụng 2 dạng chuẩn đó là: ANSI ASC X12 UN/EDIFACT* Bước 1:... quản lý. * Hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử của unilever Việt Nam Metro Cash & Carry Năm 2007, Unilever Việt Nam Metro Cash & Carry đã thống nhất cùng phối hợp triển khai dự án trao đổi dữ liệu điện tử (gọi là dự án EDI) . Sau 9 tháng thiết lập một hệ mã vạch (barcode mapping) kết nối kỹ thuật với nhau thông qua các trung tâm (hub), các dữ liệu đã có thể đọc hiểu xử lý tự... Internet cũng làm một cuộc cách mạng hoá nền thương mại điện tử doanh nghiệp đến doanh nghiệp. EDI thông qua Internet đã rẻ hơn rất nhiều so với VANs những người sử dụng EDI qui mô lớn đã phát triển những hệ thống giao dịch Trao đổi dữ liệu điện tử đã được ứng dụng từ khá lâu.Ngành lương thực thực phẩm bắt đầu một dự án thử nghiệm về trao đổi dữ liệu điện tử vào nǎm 1977. Đến đầu những... liệu điện tử sẽ chuẩn bị tài liệu điện tử. Nghĩa là họ phải mã hóa dữ liệu điện tử của họ dưới dạng chuẩn EDI dựa vào hệ thống phần mềm của mình. * Bước 2: Dịch dữ liệu để truyền thông: bước này: từ bộ chuyển đổi EDI Phong bì EDI cho thơng điệp truyền tải modern. Để chuẩn bị truyền dữ liệu điện tử thông qua các phương tiện điện tử. * Bước 3 : Truyền thông. Truyền EDI trong mơi trường mạng. Ở. .. Nam, các tiêu chuẩn được đa số các tổ chức doanh nghiệp biết đến và sử dụng trong trao đổi đữ liệu điện tử là XML. Tiêu chuẩn này thường được sử dụng vào sao lưu các cơ sở dữ liệu, trao đổi dữ liệu giữa các tổ chức doanh nghiệp khác nhau hoặc giữa các chi nhánh của một tổ chức, doanh nghiệp như ngân hàng, công ty chứng khoán, hải quan…Hầu hết các tổ chức, doanh nghệp được khảo sát đang áp dụng . ví dụ về tình hình ứng dụng trao đổi dữ liệu điện tử EDI ở Việt Nam. * Hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử cảng Hải Phòng Cảng Hải. hướng ứng dụng EDI trên thế giới và ở Việt Nam 2.2.1 Xu hướng ứng dụng EDI trên thế giới 2.2.2 Xu hướng ứng dụng EDI ở Việt NamC, Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản chất và các loại hình trao đổi điện tử EDI. Liên hệ với tình hình ứng dụng EDI ở Việt Nam trong lĩnh vực vận tải và cảng biển.docx, Bản chất và các loại hình trao đổi điện tử EDI. Liên hệ với tình hình ứng dụng EDI ở Việt Nam trong lĩnh vực vận tải và cảng biển.docx, Nội dung: I, Cơ sở lý luận Kết Luận A, Lời mở đầu:, lịch sử ra đời và phát triển của EDI, Nguyên lý hoạt động của EDI Quy trình hoạt động của EDI:, EDI truyền thống và EDI trên cơ sơ Internet Hạn chế của EDI truyền thống, Làm rõ lợi ích của EDI lưu ý lợi ích kinh tế, Xu hướng ứng dụng EDI ở Việt Nam

Từ khóa liên quan