Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu

61 1,619 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2013, 21:14

Tài liệu tham khảo Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 1 ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH THIẾT KẾ & ĐÓNG THÂN TÀU NỘI DUNG THỰC TẬP: 1. Tìm hiểu các bản vẽ kỹ thuật ( hoặc các loại bản vẽ: bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công ). 2. Lập qui trình thi công cho một sản phẩm, qui trình thi công một tổng đoạn ( phân đoạn ) trong công trình thiết kế. 3. Khảo sát phương tiện cần sửa chữa, lên kế hoạch sửa chữa, nghiệm thu sản phẩm. 4. Lập dự toán đóng mới hoặc dự toán sửa chữa cho một con tàu cụ thể. 5. Tìm hiểu cách tổ chức một phòng kó thuật, một cơ quan thiết kế, một cơ quan nghiên cứu, hoặc một bộ phận kiểm tra. 6. Tìm hiểu cách lập hồ sơ công trình thiết kế. 7. Tập xây dựng phương án thiết kế phân tích để chọn phương án nếu điều kiện nơi thực tập cho phép. 8. Tìm hiểu các tài liệu cần thiết phục vụ cho việc thiết kế một con tàu. SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 2 CHƯƠNG I TÌM HIỂU CÁC BẢN VẼ SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 3 Hồ sơ của một con tàu bao gồm rất nhiều bản vẽ được phân làm 2 loại bản vẽ: bản vẽ kỹ thuật bản vẽ thi công. Ví dụ các bản vẽ của một tàu hàng bao gồm: A. Các bản vẽ kỹû thuật: Phần này được thực hiện ngay trong bước thiết kế, nó còn là hồ sơ thiết kế cho con tàu. 1) Bản vẽ phần vỏ: - Bản vẽ tuyến hình. - Bản vẽ bố trí chung. - Bản vẽ bố trí thiết bò. - Bản vẽ bố trí lan can, cầu thang, mạn chắn sóng. - Bản vẽ đường mớn nước. - Bản vẽ Bonjean. - Bản vẽ đường cong thủy lực. - Bản vẽ đường Pantokaren - Bản vẽ bố trí thiết bò tín hiệu. - Bản vẽ bố trí thiết bò cứu sinh, cứu hỏa. - Bản vẽ kết cấu cơ bản. - Bản vẽ mặt cắt ngang. - Bản vẽ tôn vỏ - tôn boong. - Bản vẽ nút kết cấu. - Bản vẽ kết cấu vùng lái. - Bản vẽ kế cấu vùng mũi. - Bản vẽ bánh lái – trục lái. - Bản vẽ bố trí lái. - Bản vẽ bệ máy. - Bản vẽ chân vòt. Trong số các bản vẽ nêu trên thì bản vẽ tuyến hình là quan trọng nhất, nó quyết đònh bước thiết kế ban đầu, về kích thước con tàu để đảm bảo trọng tải thiết kế đưa ra theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo về vận tốc ban đầu đưa ra trong bước thiết kế sơ bộ ổn đònh khi thiết kế . 2) Ý nghóa của từng bản vẽ: a) Bản vẽ tuyến hình : dùng để tính toán các tính năng của tàu, để lập hồ sơ bố trí chung, triển khai bản vẽ rải tôn … Trên bản vẽ tuyến hình biểu diễn hình dáng vỏ bao trong ba hình dạng chiếu : hình chiếu đứng, hình chiếu bằng hình chiếu cạnh như các đường sườn lý thuyết, các đường cắt dọc, các đường nước. Ngoài ra trên bản vẽ tuyến hình còn biểu diễn các đường mép boong, mạn giả, sống mũi, sống lái, sống chính. SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 4 b) Bản vẽ bố trí chung : bản vẽ bố trí chung toàn tàu thường có mặt chiếu cạnh toàn tàu, mặt chiếu bằng các boong, tầng đáy. Bản vẽ bố trí chung toàn tàu thể hiện sự phân bố các khoang, buồng, vò trí lối đi lại, cửa ra vào, cầu thang vò trí lắp đặt các thiết bò trên tàu. Thiết kế bố trí chung toàn tàu phải đảm bảo các yêu cầu về thẩm mỹ, kỹ thuật kinh tế. c) Bản vẽ kết cấu cơ bản : thể hiện kết cấu của toàn bộ con tàu, các sống chính đáy, sống phụ đáy, đà ngang đáy, sống chính boong, sống dọc boong, các xà ngang boong, sườn thường, sườn khỏe, dầm dọc mạn … kết cấu phải đảm bảo dưới tác dụng của ngoại lực, tàu có một sức bền nhất đònh, tính ổn đònh độ cứng cần thiết, kết cầu phải phù hợp với tính năng sử dụng của tàu, tạo nên một cấu trúc hoàn chỉnh dảm bảo sự hoạt động bình thường của các bộ phận trên tàu, phải đảm bảo thi công dễ dàng, giảm nhẹ cường độ lao động nâng cao năng suất lao động. d) Bản vẽ mặt cắt ngang - nút kết cấu : Trên bản vẽ mặt cắt ngang tại một sườn thể hiện đường sườn, đà ngang, xà ngang các tầng boong, thượng tầng, thể hiện các mã liên kết giữa các cơ cấu, thể hiện vò trí tại các đường nối tôn, thể hiện các cơ cấu dọc mạn, boong, đáy, các tầng boong, thượng tầng (nếu có ). Nút kết cấu được tách ra từ bản vẽ mặt cắt ngang thể hiện những kết cấu mà trong bản vẽ mặt cắt ngang chưa thể hiện rõ. e) Bản vẽ rãi tôn : Bản vẽ rải tôn thể hiện vò trí lắp đặt các tấm tôn thể hiện đường hàn giữa các tấm tôn đó, các đường sườn lý thuyết, các đường cắt dọc, các đường nước, đường mép boong, đường mạn chắn sóng, f) Bản vẽ bệ máy chính : được dùng để thi công các đà máy lắp đặt máy chính. g) Bản vẽ bố trí lái : thể hiện vò trí lắp đặt hệ thống lái. h) Bản vẽ bánh lái : bánh lái là một thiết bò dùng để điều chỉnh hướng đi của tàu thông qua sự điều khiển của người lái. Bản vẽ bánh lái thể hiện các kết cấu bên trong của bánh lái để dễ gia công chế tạo. i) Bản vẽ chân vòt : chân vòt là một thiết bò đẩy dùng để đẩy tàu đi trong nước, bản vẽ chân vòt dùng để gia công chế tạo ra chân vòt cho từng loại tàu thiết kế. j) Thước nước dấu mạn khô: đường mớn nước là mức chìm tối đa cho phép của tàu về phương diện an toàn. Thước nước dấu mạn khô được dùng để xác đònh mực nước trong luồng lạch tàu đang hoạt động. Bản vẽ thước nước dấu mạn khô dùng để gia công thước nước dấu vòng tròn Đăng Kiểm. SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 5 CHƯƠNG II QUI TRÌNH THI CÔNG ĐÓNG MỚI Phương tiện: Phà máy 200T (NF–0203 TP) SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 6 A. GIỚI THIỆU CHUNG: Phà máy 200T (ký hiệu NF – 0203 TP) vỏ thép kết cấu hàn, hệ thống kết cấu ngang, có các kích thước cơ bản như sau: - Chiều dài lớn nhất L max = 56.8 m - Chiều dài thiết kế L tk = 48 m - Chiều rộng mép boong B mb = 12.8 m - Chiều rộng thiết kế B tk = 11.8 m - Chiều cao mạn D = 2.8 m - Mớn nước d = 1.75 m - Trọng tải P = 200 T - Máy chính: CARTERPILLAR 3406C Công suất Ne = 2x365 Hp Vòng quay n = 1800 v/p - Thuyền viên t = 8 người - Cấp phà VR SI Đặc điểm kết cấu của phà: a) Hệ thống kết cấu: Phà được kết cấu theo hệ thống kết cấu ngang, đáy đơn, mạn đơn, khoảng cách cơ cấu 500 mm. b) Vật liệu đóng tàu phà: Vật liệu đóng phà là loại thép có mác thép tương đương với tiêu chuẩn Việt Nam CT38 có δ ch = 240 Mpa. c) Hình thức liên kết: Liên kết bằng phương thức hàn điện hồ quang d) Những qui cách chủ yếu:  Tôn vỏ bao: - Đáy s = 8 mm - Mạn s = 8 mm - Boong s = 6 mm - Vách s = 6 mm - Lầu s = 4 mm  Qui cách cơ cấu: o Dàn đáy: Đà ngang thường L 75x75x6 Đà ngang khỏe 6x350 8x100 T Sống đáy 6x350 8x100 T o Dàn mạn: SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 7 Sườn thường L 75x75x6 Sườn khỏe 6x300 8x100 T Sống mạn 6x300 8x100 L o Dàn boong: Xà ngang boong vùng đậu xe C 180x68x7 Xà ngang boong ngoài vùng đậu xe C 100x48x5.3 Sống boong C 200x73x7 o Dàn vách: Nẹp đứng vách L 75x75x6 Sống đứng vách L 100x100x10 Sống nằm vách 6x350 6x100 L o Thượng tầng: Nẹp cơ cấu L 75x75x6 Xà ngang L 50x50x5 Sống boong 6x500 8x100 L o Cơ cấu sàn khách: Tôn sàn khách s = 6 Xà ngang C 100x48x5.3 Xà dọc C 90x90x8 o Lầu lái: Nẹp cơ cấu L 50x50x5 Xà ngang L 50x50x5 Sống boong 4x100 6x60 L B. QUI TRÌNH THI CÔNG: 1) Lựa chọn phương án: a) Phương án thi công, công nghệ : - Căn cứ vào kích thước kết cấu của Phà, chọn phương pháp đóng theo phương pháp lắp ráp thân tàu: từ các chi tiết, cụm chi tiết từ các phân đoạn. b) Các Bước Kiểm Tra : - Dựa theo quy trình kiểm tra kỹ thuật. SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 8 c) Tiêu Chuẩn Kiểm Tra:  Phần vỏ tàu: SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ STT NỘI DUNG KIỂM TRA A PHẦN VỎ TÀU 1 Kẻ ô mạng, phóng dạng các đường hình dáng thân tàu như: đường nước, đường cắt dọc, đường sườn theo qui đònh 2 Chế tạo bệ khuôn 3 Kiểm tra vật liệu đóng phà 4 Gia công, lắp ráp khung xương 5 Gia công, lắp ráp mạn thượng tầng. 6 Gia công, lắp ráp boong thượng tầng. 7 Gia công, lắp ráp sàn bộ hành. 8 Gia công, lắp ráp trụ mỏ bàn. 9 Gia công, lắp ráp mỏ hàn. 10 Gia công, lắp ráp tôn vỏ. 11 Gia công các phụ kiện: Giá chữ nhân, bánh lái, thiết bò boong … 12 Lắp ráp hộp van thông sông + thử áp lực hộp van 13 Đường hàn 14 Chân vòt 15 Thử kín, sơn, hạ thủy 16 Thử nghiêng lệch B PHẦN MÁY TÀU 1 Đường tâm hệ trục, bệ máy 2 Lắp ráp trục trung gian 3 Lắp ráp hệ trục chân vòt chân vòt 4 Lắp đặt máy 5 Thử tại bến: kiểm tra máy chính, máy đèn, các hệ thống thiết bò trên tàu, VTĐ, các hệ thống khác 6 Thử đường dài: kiểm tra máy chính, máy đèn, các hệ thống thiết bò trên tàu, thiết bò điện tính năng phà C CÁC HỆ THỐNG: (Kiểm tra lắp đặt) 1 Hệ thống lái, hệ thống điện: ánh sáng, thông gió… 2 Hệ thống làm mát, cứu hỏa, sinh hoạt, dầu đốt, hút khô 3 Trang bò hàng hải: phao các loại, dụng cụ, dây chằng buộc, tời neo, neo … Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 9 Qui trình sản xuất Công đoạn Chỉ tiêu CL cần kiểm tra Thiết bò dùng kiểm tra Mức yêu cầu Tần số kiểm tra Phóng dạng KT Sàn phóng Bằng phẳng, nhẵn, sơn màu sáng Mắt,thước kéo, ống thủy bình, thước Nivô ± 1.5mm/1m 2 , chung ± 5mm, Độ nhẵn: ± 5mm. Màu xám sáng Khi kết thúc công đoạn KT Ô mạn Thẳng đường cơ bản Độ thẳng góc, song song Thước kéo, dây Đường cơ bản: ± 0.5mm Thẳng góc, song song: ± 1mm/5m dài Khi kết thúc công đoạn KT trò số tuyến hình Phù hợp giữa lý thuyết thực tế Thước kéo Dưới ĐNTK: ± 3mm Mép boong, độ cất mũi lái: ± 5mm Khi kết thúc công đoạn Vật liệu KT qui cách chất lượng vật liệu Theo thiết kế Thước kéo Cắt phôi từng chủng loại VL gửi đi thử tại trung tâm 3 Trước khi sử dụng thi công Bệ khuôn lắp ráp KT cân bằng bệ lắp ráp Độ vát cân bằng bệ, đúng vò trí số lượng theo bản vẽ bệ lắp ráp Thước kéo, ống thủy bình, dây dọi Độ vát: ± 1.0mm Độ cân bằng: ± 1.5mm Khi kết thúc công đoạn Gia công lắp ráp kết cấu KT gia công chi tiết Theo số sườn, theo thiết kế, mối hàn, độ biến dạng Thước kéo, thước kẹp, thước lát, dưỡng Độ dòch chuyển bản cánh của KCT: ± 3mm Độ cong hoặc thẳng theo mặt phẳng bản thành: ± 2mm/1mdài Trong suốt QT thi công KT lắp ráp khung xương Đúng trò số tuyến hình theo khoảng cách Sn thiết kế Thước kéo Vạch dấu vò trí chi tiết so với lý thuyết: ± 1mm Khung xương vách dấu: ± 2mm Khi kết thúc công đoạn Lắp ráp KT lắp ráp Theo bản vẽ Thước Khe hở: 2 – 3mm Khi kết SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 10 tôn tôn vỏ, boong, thượng tầng, cabin rải tôn vỏ, boong, thượng tầng, ca bin kéo, thước lá Độ vát mép: 60 ± 5 o Chênh mép tôn:1-2 mm thúc công đoạn Đường hàn KT qui cách chất lượng đường hàn Theo TK Qui trình hàn của P.KTCN Bằng mắt, dưỡng, thước kéo Theo qui cách hàn, không khuyết tật Trong suốt QT thi công Thử kín nước đường hàn KT thử kín nước đường hàn Kín nước Quét vôi thử dầu Quét vôi, thử dầu từ 30 – 60 phút Đảm bảo kín nước Khi kết thúc công đoạn Thử áp lực hầm két,hộp van thông sông, bánh lái KT thử áp lực Theo tiêu chuẩn TK Đồng hồ đo áp lực, m10/10/20 03áy nén khí Thử áp lực hơi trong vòng 15 phút, đảm bảo chỉ số áp lực 0.3 kg/cm 2 không giảm Đảm bảo kín nước Khi kết thúc công đoạn Làm sạch bề mặt KT làm sạch, vệ sinh các khoang, két, tôn bao để chuẩn bò sơn Làm sạch bề mặt trơn, láng Mắt thường Tẩy sạch các ba via, gõ rỉ đường hàn Khi kết thúc công đoạn Sơn KT qui trình sơn Sơn đúng chủng loại, đủ lớp theo qui trình Bằng mắt Theo qui trình sơn của hãng sơn Khi kết thúc công đoạn Kiểm tra trước khi hạ thủy Kiểm tra trước khi hạ thủy Đảm bảo đủ điều kiện để hạ thủy Thước đo Kín nước, sơn đủ lớp, kích thước cơ bản của tàu, gắn thước nước vòng tròn ĐK, đã lắp đặt hệ thiết bò đẩy, hệ trục bánh lái, bánh lái, các thiết bò khác Khi kết thúc công đoạn SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ [...]... theo thiết kế không ? Các bước kiểm tra được thực hiện: Dựa theo quy trình kiểm tra kỹ thuật Dựa theo tiêu chuẩn Quy phạm phân cấp đóng tàu sông 2001 5) HÀN: a) Vật liệu hàn : Que hàn sử dụng để hàn thân phà là loại đã được Đăng Kiểm Việt Nam Hiệp Hội Hàn Quốc tế công nhận b) Thiết bò hàn : Dùng máy hàn xoay chiều 220 – 380 vôn SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp. .. động lực tất cả các trang thiết các hệ thống khác trên tàu Để khẳng đònh rằng các trang thiết bò, hệ động lực các hệ thống khác trên phà làm việc tốt, sẵn sàng cho việc chạy thử đường dài - Thử tại bến phải có chủ tàu Đăng Kiểm cùng tham gia lập biên bản thử SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 21 - Tiến... phà vào bến (cảng) neo buộc chắc chắn an toàn 9) QUI TRÌNH THỬ TẠI BẾN, ĐƯỜNG DÀI a) Mục đích : - Thử tàu tại bến là kiểm tra mức độ chính xác của công việc gia công, lắp ráp độ an toàn làm việc mối quan hệ tương hỗ giữa máy móc, thiết bò trên tàu, chuẩn bò tốt cho bước thử đường dài đưa tàu vào hoạt động - Thử tại bến nhằm mục đích kiểm tra sự hoạt động của hệ động lực tất cả các trang thiết. .. Bảng phân phối điện nhánh thiết bò bảo vệ - Kiểm tra các thiết bò điện, phụ tải + Cáp dẫn thiết bò điện chiếu sáng + Cáp dẫn, thiếtđộng cơ truyền động điện SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 30 + Thiết bò bảo vệ chống cháy nổ - Kiểm tra hệ thống điện điều khiển + Tự động điều khiển hoạt động thiết bò, hệ thống buồng...Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Thử nghiêng lệch Lập bảng thông số kết quả thử nghiêng Theo qui trình thử nghiêng Thử tại bến Lập bảng thông số kết quả thử tại bến Theo qui trình thử tại bến Thử đường dài Lập bảng thông số kết quả thử đường dài Theo qui trình thử đường dài Số trang 61 Trang số 11 Dây dọi, thước đo, thiết bò phục vụ khác Đồng hồ đo, các thiết bò phục vụ khác Thực hiện... neo tàu bè vững chắc -Có biện pháp gia cố đảm bảo vững chắc cho nhà xưởng, văn phòng, các mái che di động -Kê kích máy móc, thiết bò vững chắc cao ráo tránh ngập nước nắng mưa - Gia cường chống sụt lở đất tại các vò trí tiếp giáp với sông suối nơi có nguồn nước chảy mạnh c) Phương án bàn giao tàu: SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76... đến khi cần sửa chữa phụ thuộc vào SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 28 trạng thái kích thước của cơ cấu, của con tàu, để xác đònh chu kỳ sửa chữa khối lượng công việc cần sửa chữa khối lượng công việc cần sửa chữa Muốn sữa chữa một con tàu trước tiên cần phải khảo sát toàn bộ con tàu để xem những bộ phận nào hư... Thực hiện theo biên bản thử nghiêng Đồng hồ đo, các thiết bò phục vụ khác Thực hiện theo biên bản thử đường dài Thực hiện theo biên bản thử tại bến Sau khi hạ thủy hoàn thiện Sau khi lắp đặt thiết bò máy hệ thống Trước khi bàn giao d) Vò Trí Thi Công: Tại bãi đóng mới 2) CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: a) Chuẩn bò vật tư, vật liệu : Căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản kiểm tu để chuẩn bò các loại vật tư, vật liệu... phụ các thiết bò có liên quan, xem xét hiện tượng phát nhiệt tiếng gõ không bình thường trong máy - Kiểm tra sự hoạt động của bộ điều tốc  Thử nghiệm máy chính tại bến : Chế độ tải thời gian thử máy chính: STT Chế độ thử (mômen trên trục máy: SVTH: Nguyễn Thanh Bình Số vòng quay theo Thời gian GVHD: Phạm Ngun Vũ Số trang 61 Trang số 23 Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 thực. .. Lắp ráp các trang thiết bò khác: SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Ngun Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐĨNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 20 Các trang thiết bò trên boong: hệ neo, hệ thống truyền động lái, hệ neo buộc … các hệ thống trong khoang máy, thượng tầng được lắp ráp theo bản vẽ bố trí thiết bò Sau khi lắp ráp, kiểm tra lập bảng số liệu kiểm tra trình chủ phà Đăng Kiểm e) Lắp . một con tàu bao gồm rất nhiều bản vẽ và được phân làm 2 loại bản vẽ: bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ thi công. Ví dụ các bản vẽ của một tàu hàng bao gồm: A.. triển khai bản vẽ rải tôn … Trên bản vẽ tuyến hình biểu diễn hình dáng vỏ bao trong ba hình dạng chiếu : hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu, Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu, Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành thiết kế và đóng thân tàu, bộ CÔNG VIỆC SỬA CHỮA. 1 Vỏ tàu., QUI TRÌNH VẬN HÀNH PHAO 1 Qui trình đóng cửa ụ:

Từ khóa liên quan