Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

79 509 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2016, 17:24

Thiết kế kẽmáy máy tạnh lạnh hấp thụ sửdụng nâng lượng mặt trờiđếsản trời để sảnxuất xuắ đá đá sạch Khoa Khoa CN Nhiãut CN Nhiãut - Âiãún - Âiãùn Laúnh LỜI NÓI ĐẦU •«>03®" Nhân đây, em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT ĐIỆN LẠNH dạy bảo suốt năm học đế em có ngày hôm Lịch sử phát triển ngành lạnh cho thấy từ ngàn xưa người biết giử gìn sử dụng lạnh có san Đà thiênNằng, nhiên ngày như: sử băng, 20dụng tháng 05 tuyết năm hầm sâu đất đế bảo quản thực phấm, làm lạnh nước cách cho bốc v.v .Đen 2002 kỷ 17 người ta biết sử dụng hon hợp nước đá với nước muối đế tạo nước có nhiệt độ thấp 0°c Và vào kỷ 19 máy lạnh công nghiệp bắt đầu xuất Ngày nay, kỹ thuật lạnh đại tiến bước xa, có trình độ khoa học kỹ thuật ngang với ngàng kỹ thuật khác Thế nhưng, nhiều loại íreôn lại thủ phạm phá huỷ, làm suy giảm tầng ôzôn gây hiệu ứng nhà kính, làm nóng trái đất Đe bảo vệ môi trường sống frêôn phải loại bỏ loài người phải đứng trước thử thách đường tìm kiếm môi chất lạnh thay Trong thời gian tìm kiếm môi chất việc sử dụng NH3 kỹ thuật lạnh thích hợp, đặc biệt hoàn cảnh Việt Nam ta, NH3 môi chất lạnh tự’ nhiên không phá huỷ môi sinh môi chất mà Việt Nam tự’ sản xuất được, rẽ tiền, dễ kiếm phù hợp cho nước nghèo nước ta Mặt khác, nước ta nước có khí hậu nhiệt đới nóng ấm, phía Nam mùa đông, bờ biến dài km , điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành lạnh Thật vậy, kỹ thuật lạnh thực thâm nhập vào hầu hết ngành kinh tế quan trạng hổ trợ tích cực cho ngành phát triển, đặt biệt ngành chế biến thực phẩm, công nghiệp nhẹ đánh bắt thuỷ hải sản Hơn nữa, thời đại ngày nhu cầu lượng người ngày tăng Trong nguồn nhiên liệu khoáng sản than đá dầu mỏ , khí đôt ngày cạn kiệt khoan Từ đó, đặt vấn đề sử dụng tiết kiệm sử dụng có hiệu nhiên liệu hướng phát triển quan trọng việc phát triển lượng Cùng lúc đó, Việt Nam có xu hướng sử dụng máy lạnh hấp thụ đế thay máy lạnh nén nhằm tận dụng tối đa nguồn lượng dư thừa Trong đề tài này, em giao nhận đề tài “THIẾT KÉ MẢY LẠNH HẤP Lê Đức Dậu 99N2 ■&.G3.Ễ5' Trang Trang21 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sửdụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá Khoa CN Nhiãut - Âiãún Laúnh CHƯƠNG I GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT VÈ NƯỚC ĐÁ 1.1 NHU CÀU VÈ SỬ DỤNG Nước ĐÁ: Việc sử dụng nước đá ghi nhận việc khai thác băng, bảo quản chuyên chở cho mục đích giải khác Đã tù’ lâu nước đá giữ vai trò quan trọng nhiều ngành kinh tế khác Ví dụ Cộng nghệ chế biến sữa - Công nghệ rượu bia - Cộng nghệ chế biến đánh bắt hải sản - Công nghệ chế biến thịt, gia cầm - Công nghệ chế biến thực phẩm nói chung - Công nghệ hoá học đế điều khiển phản ứng - Công nghệ xây dựng (thu nhặt vữa bê tông) - Y tế thể dục thể thao Lê Đức Dậu 99N2 '2S.QÌ.Ễ5' Trang3 Thiết kẽmáy tạnh hấp thụ sửdụng nâng lượng mặt trờiđếsản xuất đá Khoa CN Nhiãut - Âiãùn Laúnh 1.2.1 Nước đả đục: Nước đá đục gọi nước đá kỹ thuật Nước đá đục không suốt nước có chứa tạp chất: chất khí, chất lỏng chất rắn 1.2.2 Nước đả suốt: Nước đá suốt tan, đế lại cặn bấn tốc độ tan chậm Nó sản xuất từ loại nước tạp chất trình đông đá, bề mặt kết tinh phải khuấy cho nước chuyến đông với tốc độ lớn đế hạt khí tạp chất tách ra, đồng thời tốc độ kết tinh phải đủ chậm Nước đá suốt, nguyên liệu nước khử muối hoàn toàn phưong pháp trao đổi ion hay xử lí hoá học trở thành nước đá pha lê, độ tinh khiết nước đá cao nhất, tan không đế chất lắng 1.2.3 Một so loại nước đá khác 1.2.3.1 Nước đá thực phẩm: Nguyên liệu nước đá khử trùng hoá chất hypolorit Canxi, Natri người ta cho chất kháng sinh nhưiclotracylin với nồng độ 0,0001 -T0,0005°/o , dùng công nghiệp cá để chuyên chở bảo quản cá tươi Vì dùng nước đá khử trùng có chất kháng sinh tăng thời hạn lên 1,5 lần 1.3 HÌNH DẠNG NƯỚC ĐÁ: 11 Thiết kẽmáy tạnh hấp thụ sửdụng nâng lượng mặt trờiđếsản xuất đá Khoa CN Nhiãut - Âiãùn Laúnh A B c D A , B :Nước đá khối (khuôn vuông hay khuôn tròn) c : Nuớc đá ống D : Đá mảnh Nói chung tuỳ thuộc loại đá khác hình dạng khác nhau, tuỳ thuộc vào công nghệ thiết bị sản xuất chúng 1.4 PHƯƠNG PHÁP LÀM ĐÁ Thiết bị dùng đế sản xuất đá phong phú chủng loại Đức , Mỹ, Hà Phương pháp Vibushevich : Phương pháp sản xuất đá khối nhanh, dùng khuôn lõi Phương pháp Fechner Các khuôn đá hình trụ cố định bế nước, đá kết đông bề mặt khuôn hình trụ Khi tan đá đá nối lên tên “lửa” máy làm đá tên lửa Lê Đức Dậu 99N2 ■&.G3.Ễ5' Trang5 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sửdụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá Khoa CN Nhiãut - Âiãùn Laúnh Phương pháp dùng nước muối :Làm lạnh hệ thống qua chất tải lạnh Dùng bế nước muối khuôn hở Thiết bị đơn giản, rẻ, vận hành dễ dàng khó tự động hoá Phương pháp dùng môi chất lạnh thổi trực tiếp (bên bề mặt khuôn), thiết bị phức tạp đắt tiền dễ tự động hoá đông đá nhanh Máy đá cỡ nhỏ :vài chục kg đá/24h, thường máy đá hoàn toàn tự động, sản xuất đá cục hay khuây đá mảnh Điển hình đủ lạnh gia đình, tủ lạnh thương nghiệp, tủ đá nhỏ chuyên dùng giá đặt khuây đá dàn bay kiểu 1.5 NHẬN XÉT: Mỗi phương sử dụng để sản xuất nước dá, thiết bị tương ứng có nhưmg ưu nhược điếm định, tuỳ theo điều kiện mục đích việc sử dụng nước đá cụ thể mà lựa chọn phương pháp thiết bị cho phù hợp với điều kiện thực Ví dụ : Các loại máy đá có công suất nhỏ lại phong phú đa dạng, thích hợp cần thiết cho thực chồ Hoặc bế đá khối có nhữmg hạn chế sử dụng rộng rãi lâu đời tính đơn giản Hoăc sản xuất đá ống thay dùng tháp làm đá nước chuyến qua dùng bể đá với khuôn hình ống ghi nhận Bởi le, thừa kế tính đơn giản bế đá thuận tiên thị hiếu việc tiêu dùng đá ống cho nhu câu giải khác 1.6 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐÁ SẠCH: Công nghệ sản xuất nước đá khác với công nghệ sản xuất đá đục khâu xử lí đế loại bở tạp chất lỏng khí Lê Đức Dậu 99N2 ■&.G3.Ễ5' Trangô Thiết kẽmáy tạnh hấp thụ sửdụng nâng lượng mặt trờiđếsản xuất đá Khoa CN Nhiãut - Âiãùn Laúnh Tạp chất tách khí CHƯƠNG II ĐẠI CƯƠNG VÊ MÁY LẠNH HẤP THỤ Máy lạnh hấp thụ giử vai trò quan trọng kĩ thuật lạnh Máy lạnh hấp thụ Chu kì H20/H2S04 Do Lesdi phát minh năm 1810, máy lạnh hấp thụ liên tục NH3/H20 Carre’ phát minh năm 1850 với chặn đường phát triến 200 năm, ngày loại máy lạnh khác hoàn chỉnh sử dụng có hiệu nhiều nước giới Mỹ, Nhật, Liên Xô (củ) 2.1 CHƯ TRÌNH LÝ THUYẾT ĩ QK Qo Hình 1.1 Sơ đồ nguyên lý máy lạnh hấp thụ Lê Đức Dậu 99N2 ■&.G3.Ễ5' Trang7 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sửdụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá Khoa CN Nhiãut - Âiãún Laúnh SH: Bình sinh hơi, BDD: Bơm dung dịch, HT: Bình hấp thụ, TLDD: Tiết lưu dung dịch Nguyên lý làm việc máy lạnh hấp thụ hay máy nén nhiệt sau : Bình hấp thụ “hút” sinh từ thiết bị bay hơi, cho tiếp xúc với dung dịch loãng từ van tiết lưu dung dịch đến Do nhiệt độ thấp, dung dịch loãng hấp thụ môi chất đế trở thành dung dịch đậm đặc Nhiệt tỏa trình hấp thụ thải cho nước làm mát Dung dịch đậm đặc bơm dung dịch bơm lên bình sinh áp suất cao Pk Tại đây, dung dịch đậm đặc nhận nhiệt nguồn gia nhiệt sôi hoá hơi, môi chất tách áp suất cao vào thiết bị ngưng tụ Quá trình diễn thiết bị ngưng tụ, tiết lưu bay giống máy lạnh nén Sau sinh hơi, dung dịch đậm đặc trở thành dung dịch loãng qua van tiết lưu dung dịch, giảm áp trở bình hấp thụ, khép kín vòng tuần hoàn dung dịch Phương trình cân nhiệt máy lạnh hấp thụ : Q’k + Q’A= Q;O + QH + Q;B Trong : Q’k : Nhiệt thải thiết bị ngưng tụ Ọ’A : Nhiệt thải thiết bị hấp thụ Q’o : Nhiệt trao đối thiết bị bay Q’H : Nhiệt tiêu tốn cho trình sinh Q’B : Nhiệt quy đổi tiêu tốn cho bom dung dịch 2.2 ƯU, NHƯỢC ĐIẺM: Ưu điểm lớn máy lạnh hấp thụ sử dụng chủ yếu nguồn nhiệt có nhiệt độ không cao (80 -T- 150°C) để hoạt động Chính thế, máy lạnh hấp thụ góp phần vào việc sử dụng hợp lý nguồn lượng khác nhau: lượng nhiệt mặt trời, tận dụng nhiệt thừa, phế thải, thứ cấp, rẻ tiền khói thải, trích Lê Đức Dậu 99N2 ■&.G3.Ễ5' Trangề Thiết kế máy lạnh hấp thụ sửdụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá Khoa CN Nhiãut - Âiãún Laúnh bơm dung dịch Vì vậy, máy lạnh hấp thụ vận hành đơn giản, độ tin cậy cao, máy làm việc ồn rung Trong vòng tuần hoàn hoàn môi chất, dầu bôi trơn nên bề mặt thiết bị trao đôi nhiệt không bị bám dầu làm nhiệt trở tăng máy lạnh nén Ngoài ra, nay, tình trạng phá hủy tầng Ôzôn chất frêon gây ra, việc tìm môi chất lạnh khác thay khó khăn việc dùng máy lạnh hấp thụ thay máy lạnh nén lĩnh vục điều hòa không khí có ý nghĩa lớn 2.3 MỒ HÌNH MÁY LẠNH HẤP THỤ NH3/H2O MỘT CẤP: Hình 3.4: mảy lạnh hấp thụ TI08/6D G Công tắc tổng H Bộ chọn I Đồng hồ đo nhiệt độ dạng dạng số Lê Đức Dậu 99N2 ■&.G3.Ễ5' Trang9 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sửdụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá Khoa CN Nhiãut - Âiãùn Laúnh Hình 3.5: khải quát chu trình A Bộ sinh B Bộ ngưng tụ c Bộ bay Lê Đức Dậu 99N2 ■&.G3.Ễ5' Trang10 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sửdụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá Khoa CN Nhiãut - Âiãùn Laúnh H*nh 3.6: sư đò hệ thống thiết bị đo nhiệt độ G Công tắc tống tl Cặp nhiệt thị nhiệt độ sau sinh (A) t2 Cặp nhiệt thị nhiệt độ sau tinh luyện t3 Cặp nhiệt thị nhiệt độ lỏng sau ngưng tụ (B) Lê Đức Dậu 99N2 ■&.G3.Ễ5' Trang11 Thiết kẽmáy tạnh hấp thụ sửdụng nâng lượng mặt trờiđếsản xuất đá Khoa CN Nhiãut - Âiãùn Laúnh K== K = 767,44 W/m2.K Diện tích trao đôi nhiệt thiết bị: F = = = 1,326 m2 9.7.4 Thiết kế bình tinh luyện: Số ống thiết bị tinh luyện: ni= 27,6 ống Chọn số n!=30 ống Số hành trình thiết bị: N== hành trình Gdt = md.T Trong : md : lưu lượng lỏng NH3 tuần hoàn giây , kg/s T Gdt : Thời = gian sản xuất 0,0147.25.60 mẻ = đá , 25phút 22,05 kg Dung tích bình chứa lỏng NH3 Vtích = , pk : Khối lượng riêng lỏng NH3 nhiệt độ tk áp suất pk, pk = = = 591,72 kg/m3 Theo công thức (5.3) Lê Đức Dậu 99N2 ■&.G3.Ễ5' Trang10 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sửdụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá Khoa CN Nhiãut - Âiãùn Laúnh Ga: khối lượng dung dịch loảng dự trữ: Ga= ma =0,31312560 =469,65 kg pdd :khối lượng riêng dung dịch nhiệt độ tọ = 38,6°c Vi :Thể tích riêng nước , m3/kg Vi = Với X = 1,8.(273 + 36,6) =568,638°K Vi = = 1.103 :Thế tích riêng NH3 : = 1,72.10° Vhh: Sự thay đối số hạng, đặc tính tích hồn họp nước amôniăc vhh = - 0,0001 [0,747 +0,94.10'2.t +0,318.10'3.t2 + (4,84 + l,33.10'2.t Lê Đức Dậu 99N2 ■&.G3.Ễ5' Trang71 Thiết kẽmáy tạnh hấp thụ sửdụng nâng lượng mặt trờiđếsản xuất đá Khoa CN Nhiãut - Âiãùn Laúnh CHƯƠNG X GIỚI HẠN VÙNG LÀM VIỆC CỦA MÁY LẠNH HẤP THỤ NH3/H2Ỏ MỘT CẤP Mục đích chương xác định xác dãy nhiệt độ làm việc nguồn gia nhiệt, dãy làm việc nhiệt độ bay nhiệt độ ngưng tụ cho máy lạnh hấp thụ 10.1 GỚI HẠN VÙNG LÀM VIỆC CỦA MÁY LẠNH HẤP THỤ MỘT CẤP: Lê Đức Dậu 99N2 Trang!2 to Thiết kế kẽmáy máy tạnh lạnh lạnh hấp hấp thụ thụ sửdụng sửdụng nâng nâng lượng lượng mặt mặt trờiđếsản trời để sảnxuất xuắđá đásạch Khoa Khoa CN Nhiãut CN Nhiãut - Âiãún - Âiãùn Laúnh p nhiệt độ dung dịch dung dịch không nên 160 °c đế tránh lượng nước theo amôniăc nhiều nhiệt độ dung dịch không nên 120 °c Còn dung dịch H20/LiBr, đế tránh xảy kết tinh nồng độ LiBr không 70 % 10.2 GIÓI HẠN CỦA NHIỆT Độ NGƯÒN GIA NHIỆT TRONG MÁY LẠNH HẤP THỤ NH3/ H20 MỘT CẤP: 10.2.1 Phạm vi khảo sát: + Nhiệt độ ngưng tụ tK: tK cao tương ứng Pit cao so với Pothì tốn T c«ng thc (3.2), x,c ®I>nh ®-c gi, trb cc tiu ca nguơn gia nhit tHmin thất lạnh tăng Ta x©y dngtrình ®-ctiết ®ơlưu thỉ>càng nh- hxnh 3.3công tiêu tốn cho bơm dung dịch tù' áp suất Po lên PKcàng tăng dẫn đến hệ số nhiệt máy lạnh hấp thụ giảm đáng kế tic nhỏ tốt Nhiệt độ ngưng tụ tK phụ thuộc chủ yếu vào tính chất , nhiệt độ môi trường giải nhiệt diện tích bề mặt truyền nhiệt.ở khí hậu Việt nam, nhiệt độ ngưng tụ tK dao động khoảng (26 45) °c Hình 11.1 Giả trị giới hạn máy lạnh hấp thụ cấp đồ thị P-T + Nhiệt độ bay to : Do môi chất NH3 nên máy lạnh làm việc nhiệt độ Chu trình máy lạnh cấp bình thường bao gồm trình sinh 1-2-5 1- thấp 3, trình hấp thụ - - điếm ngưng tụ, bay + Nhiệt độ nước gia nhiệt: Nhiệt độ phân huỷ dung dịch NH3/H2O thấp nên Neu giữcủa nguyên nhiệtdung độ dung sinh °c th , nhiệt độ bay t0, nhiệt độ dung dịch dịchdịch không nênbình 160 áp suất10.2.2 ngưngXác tụ PK lớngiá lêntrịthì nồng dung lên,tiimin dịch dần phía định nhiệt độđộ cực tiểudịch loãng nguồn£,a gialớn nhiệt: trái nồng độ dung dịch đậm đặc £,r nhỏ dịch dần phía phải Khi áp suất ngưng tụ PK tiến tới điểm PK’ điểm 2’ 3’ trùng lên : nồng độ dung dịch loãng trùngta nhau, vùngứng khửvới khímột ứngnhiệt với độ Từ đặc phânvàtích trên, biết giákhông, trị nhiệt độvậy bayP’K to tK’ giới hạn cực đại áp suất nhiệt độ ngưng tụ ngưng tụ tic có giá trị giới hạn cực tiếu nhiệt độ dung dịch bình sinh thmm Giá trị xác định À 2, —» hay nồng độ dung dịch đậm đặc tiến Tương tự, giữ nguyên th tK, hạ to xuống t0” nồng độ dung dịch đậm đặc giảm tới nồng độ dung dịch loãng, vùng khử khí không : t0” giới hạn cực tiểu nhiệt độ bay Tương tự vậy, giữ nguyên t0 tK, hạ th xuống th’” nồng độ dung dịch loãng tiến tới nồng độ dung dịch đậm đặc, vùng khử khí không : th”’ giới hạn cực tiểu nhiệt độ dung dịch bình sinh Lê Đức Dậu 99N2 ■&.G3.Ễ5' Trang! Trang!3 Thiết kẽmáy lạnh hấp thụ sửdụng nâng lượng mặt trờiđếsản xuất đá Khoa CN Nhiãut - Âiãùn Laúnh Chiều dày nhỏ ô bình chịu áp suất trong, theo [TL12-tr390] xác định theo công thức sau: ô = ,[m] đó: với: - : ứng suất cho phép đinh mức kim loại chế tạo, bình chế tạo thép 10 theo [TL1-Trl33] ta có: =88,2 MPá - : Hệ số hiệu chỉnh tính đến loại thiết bị, với loại thiết bị nguy hiểm theo [TL12-Tr391] ta có: =0,9 CHƯƠNG XI TÍNH SỨC BÈN CÁC THIÉT BỊ TRAO ĐỔI Suy ra: = 88,20,9=79,38 MPa NHIỆT TRONG HỆ THỐNG MÁY LẠNH HẤP THỤ NH3/H2O MỘT CẤP + C: trị số bổ sung chiều dày dự phòng ăn mòn ,[m] theo [TL12-Tr391] ta có c = 0,003 m Mục đích chương tính độ dày chi tiết thiết bị trao đốinhiệt, đế đảm bảo an toàn cho thiết bị áp suất nhiệt độ làm việc hệ thống máy lạnh hấp thụ NH3/H2O cấp 11.1 TÍNH Độ DÀY CÁC THÂN BÌNH HÌNH TRỤ: 11.1.1 Tính độ dày bình chứa thiết bị hấp thụ: Lê Đức Dậu 99N2 ■&.G3.Ễ5' Trang165 Trang! Thiết kế máy lạnh hấp thụ sửdụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá Khoa CN Nhiãut - Âiãún Laúnh Hình 6.1 Bình chửa thiết bị sinh hơi: Chiều dày nhỏ ô bình chịu áp suất trong, theo [TL12-tr390] đuợc xác định theo công thức sau: = ,[m] đó: + Dt: đường kính bình, Dt = 0,416 m + P: áp suất tính toán,[MPa]; p = 1,1395 MPa + 1: chiều dài thân bình,[m]; = 1,5 m +: ứng suất bền cho phép kim loại chế tạo Theo [TL12-Tr390] với: -: ủ ng suất cho phép định mức kim loại chế tạo, bình chế tạo thép 10 theo [TL1-Trl34] ta có: = 88,2 MPa - : Hệ số hiệu chỉnh tính đến loại thiết bị, với loại thiết bị nguy theo [TL12-Tr391] ta có: = 0,9 Hình 11.3 Ồng trao đổi nhiệt thiết bị Lê Đức Dậu 99N2 ■&.G3.Ễ5' trao đối nhiệt: Trang!7 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sửdụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá Khoa CN Nhiãut - Âiãún Laúnh ơcp = ơx T| với: - G: ứng suất cho phép định mức kim lọai chế tạo, ống trao đối nhiệt làm thép 10 theo [TL1-Trl34] ta có ơ= 88,2 MPa - q: hệ số hiệu chỉnh ứng suất phụ thuộc vào đặc điểm cấu trúc điều kiện làm việc thiết bị áp lực ống trao đối nhiệt chế tạo liền thiết bị không gia nhiệt theo [TL12-Tr391] ta có TỊ = 0,95 Suy ơCp = 88,2 X 0,95 = 83,79 MPa + cp: hệ số bền mối hàn, ống trao đối nhiệt chế tao liền nên [...].. .Thiết kế máy lạnh hấp thụ s dụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá sạch Khoa CN Nhiãut - Âiãún Laúnh 2.4 MÔI CHẤT DÙNG TRONG MÁY LẠNH HẤP THỤ: Yêu cầu đối với môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ : Ngoài môi chất lạnh, máy lạnh hấp thụ còn sử dụng thêm một môi chất hấp thụ nữa, gọi chung là cặp môi chất lạnh Yêu cầu đối với cặp môi chất lạnh trong máy lạnh hấp thụ cũng giống như... thế sử dụng được các nguồn năng lượng trong những ngày trời không có ánh nắng và những lúc hết mặt trời trong ngày để duy trì độ ổn định hoạt động của máy lạnh 6.2.2 Phương án máy lạnh 1 cấp hay 2 cấp: Máy lạnh hấp thụ 2 cấp có tính hiêu quả hơn máy lạnh hấp thụ 1 cấp, nhưng hệ thống máy lạnh hấp thụ 2 cấp phức tạp và chi phí đầu tư nhiều, nên hiện nay máy lạnh hấp thụ 2 cấp sử dụng năng lượng mặt trời. .. ra nhiệt lượng rất lớn trong quá trình hấp thụ dẫn đến làm giảm đáng kế hệ số hữu ích của thiết bị Máy lạnh hấp thụ NH3/ H20 có các ưu điếm sau: -Tỷ sô ap suất ngưng tụ và áp suất bay hơi nhỏ -Có nhiệt độ bay hơi thấp -Sử dụng nguồn nhiệt thấp (90-120)°C Lê Đức Dậu 99N2 Trang1 2 Thiết7 7 kế máy lạnh hấp thụ s dụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá sạch Khoa CN Nhiãut - Âiãún Laúnh Chọn khuôn đá có: Trên... từ mặt nước muối đến bề mặt tấm gỗ h=45mm) Lê Đức Dậu 99N2 ■&.G3.Ễ5' Tranglô Thiết kế máy lạnh hấp thụ s dụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá sạch Khoa CN Nhiãut - Âiãún Laúnh CHƯƠNG VI : MÔ HÌNH MÁY LẠNH HẤP THỤ NH3/H2Ơ 6.1 TÍNH CÁP THIÉT CỦA ĐÈ TÀI: Trong thời đại ngày nay, vấn đề tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên và bảo vệ môi trường đang có tính cấp thiết trên toàn thế giới như sử dụng năng lượng. .. việc sử dụng năng lượng mặt trời thành nhiệt năng thì hiệu quả hơn nhiều so với thành co năng hay điện năng Hiện nay ở nước ta, năng lượng mặt trời mới được sử dụng phổ biến đế đun nước nóng trong sinh hoạt Tuy nhiên, vào mùa đông là thời điếm cần nước nóng nhất thì không có mặt trời nhiều Vì vậy, ta tập trung nghiên cún việc sử dụng năng lượng mặt trời đế ứng dụng vào điều hoà không khí và sản xuất. .. lạnh hấp thụ 2 cấp sử dụng năng lượng mặt trời ít được sử dụng Do đó trong đề tài Lê Đức Dậu 99N2 Trang21 Thiết kế máy lạnh hấp thụ s dụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá sạch Khoa CN Nhiãut - Âiãún Laúnh 6.3 CHỌN MỒ HÌNH MÁY LẠNH HẤP THỤ: Một vấn đề đặt ra ở đây là thời gian có mặt trời trong ngày không dài (khoảng 10 giò), trong khi nhu cầu nuớc đá trong sinh hoạt có thể kéo dài đến đêm và lúc sáng... lượng gió, thuỷ năng V V và đặc biệt là sử dụng năng lượng mặt trời Theo tính toán của các nhà khoa học hàng năm mặt trời truyền cho trái đất một lượng năng lượng gấp 10 lần so với trữ lượng của tất cả các nguồn năng lượng trên trái đất Vì vậy, việc sử dụng năng lượng mặt trời có ý nghĩa rất lớn, nhất là đối với nước ta, một nước nhiệt đói (theo sổ liệu khí tượng ở Viêt Nam, số giờ mặt trời trung bình... định Grã: Tống khối lượng nước đá bị mất đi khi rả đá ứng với một mẻ đá Lê Đức Dậu 99N2 Trang24 Thiết kế máy lạnh hấp thụ s dụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá sạch Khoa CN Nhiãut - Âiãún Laúnh q 2= KJ/kg 5.2.3 Ton thất lạnh do rũ đả q2ĩ: Tốn thất lạnh q3 dùng đế làm lạnh khuôn tù’ nhiệt độ ban đầu tk xuống đến nhiệt độ t2: q23 = q23 :Phụ thuộc vào vật liệu làm khuôn ( CK,), trọng lượng của khuôn gk... chảy về thiết bị sinh hơi: 15=0 Mặc khác: áp suất riêng phần của hơi nước: Theo [TL5-trl8] Trong đó: thành phần thể tích của hơi Phh= 12,376 bar : phân áp suất của hỗn họp Lê Đức Dậu 99N2 ■&.G3.Ễ5' Trang38 ơi ỏng Thiết kế k máy máy tạnh lạnh hấp thụ s dụng nâng lượng mặt trời sản trời để sảnxuất xuắ đá đá sạch sạch Khoa CN Nhiãut Âiãún Âiãùn 78,3 1610,2 ra khỏi bình Laúnh d=l 32 340,34 2 ra khỏi thiết. .. bé, đặc biệt đối với máy lạnh hấp thụ chu kỳ để tổn thất nhiệt khởi động máy nhỏ Hiện nay, máy lạnh hấp thụ sử dụng phố biến hai loại cặp môi chất lạnh là NH3/ H20 và H20/ LiBr Hiện nay, có một số công trình đã công bố dùng các chất hấp thụ rắn trong máy lạnh hấp thụ chu kỳ như CaCl2, zeôlit, cacbon hoạt tính nhưng vẫn chưa được sử dụng phổ biến vì tuy chúng có ưu điểm là không cần thiết bị tinh cất, ... máy lạnh hấp thụ cấp phức tạp chi phí đầu tư nhiều, nên máy lạnh hấp thụ cấp sử dụng lượng mặt trời sử dụng Do đề tài Lê Đức Dậu 99N2 Trang21 Thiết kế máy lạnh hấp thụ s dụng nâng lượng mặt trời. .. ■&.G3.Ễ5' Trang11 Thiết kế máy lạnh hấp thụ s dụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá Khoa CN Nhiãut - Âiãún Laúnh 2.4 MÔI CHẤT DÙNG TRONG MÁY LẠNH HẤP THỤ: Yêu cầu môi chất dùng máy lạnh hấp thụ : Ngoài.. .Thiết kế máy lạnh hấp thụ s dụng nâng lượng mặt trời để sản xuắ đá Khoa CN Nhiãut - Âiãún Laúnh CHƯƠNG I GIỚI THIỆU TÔNG QUÁT VÈ NƯỚC ĐÁ 1.1 NHU CÀU VÈ SỬ DỤNG Nước ĐÁ: Việc sử dụng nước đá
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch , Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch , Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Từ khóa liên quan