Giáo án địa lý 4 bài 11 ôn tập 3

3 187 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016, 19:40

Giáo án Địa lý BÀI 11: ÔN TẬP I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - HS biết hệ thống đuợc đặc điểm thiên nhiên, người & hoạt động sản xuất người dân Hoàng Liên Sơn, trung du Bắc Bộ & Tây Nguyên 2.Kĩ năng: - HS dãy núi Hoàng Liên Sơn, cao nguyên Tây Nguyên & thành phố Đà Lạt đồ địa lí tự nhiên Việt Nam II.CHUẨN BỊ: - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam Phiếu học tập (Lược đồ trống VN) III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA ĐDDH HS phút Khởi động: Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân 15 phút - GV phát phiếu học tập cho - HS điền tên dãy HS núi Hoàng Liên Sơn, Phiếu cao nguyên Tây Nguyên & thành phố Giáo án Địa lý Đà Lạt vào lược đồ - GV điều chỉnh lại phần làm việc HS cho 15 phút Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - GV yêu cầu HS thảo luận & hoàn thành câu SGK - HS nhóm thảo - GV kẻ sẵn bảng thống kê để luận hình thành HS lên bảng điền câu SGK - Đại diện nhóm báo cáo kết làm việc trước lớp - HS lên bảng điền kiến thức vào bảng thống kê phút Hoạt động 3: làm việc lớp - Hãy nêu đặc điểm địa hình trung du Bắc Bộ? - Người dân nơi làm để phủ xanh đất trống, đồi trọc? - GV hòan thiện phần trả lời HS - HS trả lời Bảng phụ Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Đồng Bắc Bộ Các ghi nhận, lưu ý: 1phút Giáo án Địa lý .. .Giáo án Địa lý Đà Lạt vào lược đồ - GV điều chỉnh lại phần làm việc HS cho 15 phút Hoạt động 2: Thảo luận... Đồng Bắc Bộ Các ghi nhận, lưu ý: 1phút Giáo án Địa lý ... động 3: làm việc lớp - Hãy nêu đặc điểm địa hình trung du Bắc Bộ? - Người dân nơi làm để phủ xanh đất trống, đồi trọc? - GV hòan thiện phần trả lời HS - HS trả lời Bảng phụ Dặn dò: - Chuẩn bị bài:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 11 ôn tập 3 , Giáo án địa lý 4 bài 11 ôn tập 3 , Giáo án địa lý 4 bài 11 ôn tập 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn