Sự hình thành tín hiệu mcg trong quá trình hoạt động điện của tim

1 174 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2015, 09:37

Sự hình thành tín hiệu mcg trình hoạt động điện tim Sự hình thành tín hiệu mcg trình hoạt động điện tim Bởi: ĐH Bách Khoa Y Sinh K50 Như phần trước, nguồn tạo tín hiệu MCG hoạt động điện tim Sự hình thành tín hiệu MCG từ trình hoạt động mặt trước tim minh họa cách tương tự nhờ trợ giúp trường đạo trình MCG, phần 15.2 tín hiệu ECG nhờ trường đạo trình ECG Trong hình 20.18, hình thành tín hiệu MCG đạo trình x z vẽ phác Minh họa tương đối, mục đích đưa đến cho ta ấn tượng nguyên lý tạo tín hiệu Xét cho thành phần x, giả sử hiệu ứng lân cận có ảnh hưởng mạnh nên tín hiệu tạo chủ yếu từ hoạt động mặt trước tim Xét cho thành phần z, biết rằng, phép đo MCG đơn điểm không đối xứng, đường có độ nhạy không nằm mặt sau tim Bởi độ nhạy tỉ lệ với khoảng cách từ đường nên mặt trước tim lại chiếm phần đóng góp trội Giản đồ minh họa trình tạo thành phần x tín hiệu MCG 1/1
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự hình thành tín hiệu mcg trong quá trình hoạt động điện của tim , Sự hình thành tín hiệu mcg trong quá trình hoạt động điện của tim , Sự hình thành tín hiệu mcg trong quá trình hoạt động điện của tim

Từ khóa liên quan