Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (1)

7 556 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 07:55

Ngữ văn Bài 18:Bài học đường đời 1,Tác giả: -Bút danh :Tô Hoài -Tên thật :Nguyễn Sen -Quê ở:Huyện Hoài Đức,Hà Nội 1,Đọc hiểu văn a)Ngoại hình Dế Choắt &Dế Mèn -Dế Choắt có ngoại hình gầy gò ốm yếu tính đẹp -Dế Mèn có ngoại hình đẹp tính nết xấu :Ngoại hình Dế Mèn so với Dế Choắt nào? b)Bài học đường đời đầu tiên: -Sự hăng Dế Mèn: Tự cho nhất,không coi tưởng đứng đầu thiên hạ -Sự hăng Dế Mèn dẫn đến chết thảm thương Dế Choắt: Vì trêu chị cốc nên Dế Choắt bị chết oan 3.Tổng kết: Dế Mèn nhận học *Kết luận :Sgk Chúc thầy cô giáo em mạnh khỏe ... hiểu văn a)Ngoại hình Dế Choắt &Dế Mèn -Dế Choắt có ngoại hình gầy gò ốm yếu tính đẹp -Dế Mèn có ngoại hình đẹp tính nết xấu :Ngoại hình Dế Mèn so với Dế Choắt nào? b )Bài học đường đời đầu tiên: ... coi tưởng đứng đầu thiên hạ -Sự hăng Dế Mèn dẫn đến chết thảm thương Dế Choắt: Vì trêu chị cốc nên Dế Choắt bị chết oan 3.Tổng kết: Dế Mèn nhận học *Kết luận :Sgk Chúc thầy cô giáo em mạnh khỏe
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (1) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (1) , Giáo án bồi dưỡng ngữ văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn