Giáo án địa lý 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 2

4 1,073 17
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 01:29

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP Bài : HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN TÂY NGUYÊN A MỤC TIÊU : - Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân Tây Nguyên : + Trồng công nghiệp lâu năm ( cao su , cà phê , hồ tiêu , chè … ) đất ba dan + Chăn nuôi trâu , bò đồng cỏ - Dựa vào bảng số liệu biết loại công nghiệp vật nuôi , trồng nhiều Tây Nguyên - Quan sát hình , nhận xét vùng trồng cà phê Buôn Mê Thuột * HS khá, giỏi: + Biết thuận lợi, khó khăn điều kiện đất đai, khí hậu việc trồng công nghiệp chăn nuơi trâu, bò Tây Nguyên + Xác lập mối quan hệ địa lí thiên nhiên với hoạt dộng sản xuất người: đất ba dan - trồng công nghiệp, đồng cỏ xanh tốt - chăn nuơi trâu, bò… B CHUẨN BỊ - Bản đồ địa lí tự nhiên VN - Tranh ảnh tư liệu vùng trồng cà phê, số sản phẩm cà phê Buôn Mê Thuột C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP I/.Ổn định : - Hát II/ Kiểm tra cũ - Hãy kể tên số dân tộc sống lâu đời - –3 HS trả lời Tây Nguyên? - Nhà rông dùng để làm gì? - GV nhận xét ghi điểm III / Bài Giới thiệu - GV ghi tựa / Bài giảng Hoạt động : làm việc theo nhóm * GDBVMT : Trồng công nghiệp đất Ba dan vừa mang lại lợi ích chống sói mòn đất mang lại bầu không khí - Kể tên trồng Tây Nguyên? Chúng thuộc lọai gì? - Cây công nghiệp trồng nhiều đây? - Tại Tây Nguyên lại thích hợp cho việc trồng công nghiệp? - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày Hoạt động : làm việc lớp - HS nhắc lại - HS dựa vào kênh hình kênh chữ mục trả lời câu hỏi - Cao su , cà phê , chè ,hồ tiêu … Chúng thuộc loại công nghiệp - Cây cà phê trồng nhiều - GV yêu cầu HS quan sát tranh ảnh vùng trồng cà phê Buôn Ma Thuột Nhận xét vùng - ( HS , giỏi ) - Do đất màu nâu xốp trồng cà phê Buôn Ma Thuột phì nhiêu thuận lợi cho việc trồng cà - GV hỏi: em biết cà phê Buôn Ma phê Thuột? - Đại diện trình bày kết trước lớp - Hiện nay, khó khăn lớn việc trồng cà phê Tây Nguyên ? - Người dân Tây Nguyên làm để khắc phục tình trạng khó khăn này? - HS quan sát tranh – nhận xét - Ở trồng nhiều càphê GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP Hoạt động : - HS nêu hiểu biết cà phê Làm việc cá nhân - ( HS , giỏi ) - Hãy kể tên vật nuôi Tây Nguyên? - Là tình trạng thiếu nước mùa khô - Con vật nuôi nhiều Tây Nguyên? - Ở Tây Nguyên voi nuôi để làm gì? - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày - GV nhận xét chung tiết học IV/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - Người dân phải dùng máy bơm nước ngầm để tưới cho - HS dựa vào hình trả lời - Con trâu , bò, voi - GV yêu cầu HS trình bày tóm tắt lại đặc điểm tiêu biểu hoạt động sản xuất (trồng - Con bò nuôi nhiều công nghiệp lâu năm chăn nuôi gia súc - Voi nuôi đễ chuyên chở hàng lớn Tây Nguyên ) hoá ,người - Dặn HS nhà học thuộc xem sau - HS trình bày RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ... việc trồng cà phê Tây Nguyên ? - Người dân Tây Nguyên làm để khắc phục tình trạng khó khăn này? - HS quan sát tranh – nhận xét - Ở trồng nhiều càphê GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP Hoạt động : - HS nêu hiểu...GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP I/.Ổn định : - Hát II/ Kiểm tra cũ - Hãy kể tên số dân tộc sống lâu đời - –3 HS trả lời Tây Nguyên? - Nhà rông dùng để làm gì? - GV nhận xét ghi điểm III / Bài Giới... việc cá nhân - ( HS , giỏi ) - Hãy kể tên vật nuôi Tây Nguyên? - Là tình trạng thiếu nước mùa khô - Con vật nuôi nhiều Tây Nguyên? - Ở Tây Nguyên voi nuôi để làm gì? - GV sửa chữa giúp HS hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 2 , Giáo án địa lý 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 2 , Giáo án địa lý 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn