Giáo án địa lý 4 bài 5 trung du bắc bộ

3 647 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 01:29

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ Địa lí: BÀI 5: TRUNG DU BẮC BỘ I MỤC TIÊU : - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình trung du Bắc Bộ: Vùng đồi núi đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh bát úp - Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân trung du Bắc Bộ - Nêu tác dụng việc trồng rừng trung du Bắc Bộ: che phủ đồi, nhăn cản tình trạng đất bị xấu * HS khá, giỏi: Nêu qui trình chế biến chè * GDBVMT: Một số đặc điểm môi trường tài nguyên thiên nhiên vàviệc khai thác tài nguyên thiên nhiên.(bộ phận) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh, ảnh SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : A) Kiểm tra cũ : Bài “Hoạt động sản xuất người dân Hoàng Liên Sơn ” trả lời câu hỏi SGK - Nhận xét ghi điểm cho hS - Nhận xét chung B) Bài : Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Giới thiệu Hoạt động 2: Vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải Hình thức làm việc cá nhân - Yêu cầu HS dựa vào mục SGKvà cho TaiLieu.VN Page biết Vùng trung du vùng núi, vùng đồi hay đồng bằng? Mô tả sơ lược vùng trung - Tự đọc sách trả lời du? + KL: Nằm miền núi đồng Bắc Bộ, vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh bát úp Hoạt động 3: Chè ăn trung du Hình thức theo nhóm - Yêu cầu HS đọc mục SGK thảo luận: Ở trung du thích hợp cho việc trồng loại gì? Trong năm gần - HS tự đọc Sgk thảo luận trả lời đây, trung du Bắc Bộ xuất trang câu hỏi Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận trước lớp trại chuyên trồng loại gì? + KL: Chè ăn mạnhcủa vùng trung du, chè phục vụ nhu cầu nước, xuất khẩu, có trang trại chuyên trồng ăn đạt hiệu kinh tế cao Hoạt động 4: Hoạt động trồng rừng công nghiệp hình thức theo cặp Yêu cầu dựa vào mục kênh chữ - HS tìm hiểu theo cặp trình bày trước SGK trả lời câu hỏi: lớp Nhóm khác nhận xét, bổ sung - Vì vùng trung du Bắc Bộ lại có nơi đất trống, đồi trọc? - Để khắc phục tình trạng này, người dân nơi trồng loại gì? + KL: Người dân nơi tích cực trồng rừng, công nghiệp lâu năm ăn để phủ xanh đất trống, đồi trọc TaiLieu.VN Page Hoạt động 5: Củng cố - Đặt câu hỏi để rút kết luận phần ghi nhớ Sgk trang 81 - Trả lời, ghi nội dung vào TaiLieu.VN Page ... Chè ăn trung du Hình thức theo nhóm - Yêu cầu HS đọc mục SGK thảo luận: Ở trung du thích hợp cho việc trồng loại gì? Trong năm gần - HS tự đọc Sgk thảo luận trả lời đây, trung du Bắc Bộ xuất...biết Vùng trung du vùng núi, vùng đồi hay đồng bằng? Mô tả sơ lược vùng trung - Tự đọc sách trả lời du? + KL: Nằm miền núi đồng Bắc Bộ, vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải,... theo cặp trình bày trước SGK trả lời câu hỏi: lớp Nhóm khác nhận xét, bổ sung - Vì vùng trung du Bắc Bộ lại có nơi đất trống, đồi trọc? - Để khắc phục tình trạng này, người dân nơi trồng loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 5 trung du bắc bộ , Giáo án địa lý 4 bài 5 trung du bắc bộ , Giáo án địa lý 4 bài 5 trung du bắc bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn