Giáo án địa lý 4 bài 2 dãy hoàng liên sơn 1

3 370 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 01:28

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ Địa lí: BÀI 2: DÃY HOÀNG LIÊN SƠN I MỤC TIÊU : - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình, khí hậu dãy Hoàng Liên Sơn - Chỉ dãy Hoàng Liên Sơn đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam - Sử dụng bảng số liệu để nêu đặc điểm khí hậu mức độ đơn giản: dựa vào bảng số liệu cho sẵn để nhận xét nhiệt độ Sa Pa vào tháng tháng * HS giỏi: + Chỉ đọc tên dãy núi Bắc Bộ: Sông Gâm, Ngân Sôn, Bắc Sơn, Động Triều + Giải thích Sa Pa trở thành nơi du lịch, nghỉ mát tiếng vùng núi phía Bắc II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Vở tập HS - Bản đồ tranh ảnh III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : A) Kiểm tra cũ : B) Bài : Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Giới thiệu Hoạt động 2: Tìm hiểu Hoàng Liên Sơn dãy núi đồ sộ Việt Nam Bằng hình thức theo nhóm TaiLieu.VN Page a) Tìm hiểu dãy núi Hoàng Liên Sơn: - Yêu cầu HS dựa vào đồ lược đồ dãy núi Bắc Bộ mô tả dãy núi - HS tự đọc Sgk thảo luận trả Hoàng Liên Sơn ( vị trí, chiều dài, chiều lời câu hỏi Đại diện nhóm trình rộng, độ cao,đỉnh, sườn thung lũng bày kết thảo luận trước lớp dãy núi Hoàng Liên Sơn) + KL: Dãy Hoàng Liên Sơn dãy núi phía Bắc nước ta nằm sông Hồng sông Đà b) Hoạt động tiếp nối: Tìm hiểu núi Phan-xi-păng, vị trí, độ cao nhằm giúp HS hiểu núi cao Việt Nam +KL: Đỉnh núi cao 3143m, đỉnh núi cao nước ta Đỉnh nhọn xung quanh có mây mù che phủ Hoạt động 3: Tìm hiểu khí hậu Hoàng Liên Sơn hình thức làm việc lớp - Yêu cầu HS đọc mục SGK dựa vào bảng số liệu sách cho biết khí hậu nào? + KL: Ở nơi cao khí hậu lạnh quanh năm, tháng mùa đông, - HS tìm hiểu trả lời có tuyết rơi Trên đỉnh núi mây mù bao phủ quanh năm Hoạt động 4: Củng cố - Đặt câu hỏi để rút kết luận phần ghi nhớ Sgk trang 72 TaiLieu.VN Page - Trả lời, ghi nội dung vào TaiLieu.VN Page ...a) Tìm hiểu dãy núi Hoàng Liên Sơn: - Yêu cầu HS dựa vào đồ lược đồ dãy núi Bắc Bộ mô tả dãy núi - HS tự đọc Sgk thảo luận trả Hoàng Liên Sơn ( vị trí, chiều dài, chiều lời... nhóm trình rộng, độ cao,đỉnh, sườn thung lũng bày kết thảo luận trước lớp dãy núi Hoàng Liên Sơn) + KL: Dãy Hoàng Liên Sơn dãy núi phía Bắc nước ta nằm sông Hồng sông Đà b) Hoạt động tiếp nối: Tìm... HS hiểu núi cao Việt Nam +KL: Đỉnh núi cao 3 14 3 m, đỉnh núi cao nước ta Đỉnh nhọn xung quanh có mây mù che phủ Hoạt động 3: Tìm hiểu khí hậu Hoàng Liên Sơn hình thức làm việc lớp - Yêu cầu HS đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 2 dãy hoàng liên sơn 1 , Giáo án địa lý 4 bài 2 dãy hoàng liên sơn 1 , Giáo án địa lý 4 bài 2 dãy hoàng liên sơn 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn