Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 3

4 503 1
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 01:28

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP Bài 1: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ A MỤC TIÊU : - Biết đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt Trái Đất theo tỉ lệ - Biết số yếu tố đồ : tên đồ, phương hướng, kí hiệu đồ HS giỏi biết tỉ lệ đồ B CHUẨN BỊ : - Một số loại đồ, giới, châu lục,VN C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I/.Ổn định : II/ Kiểm tra - Đồ dùng sách III / Bài 1/ Giới thiệu - GV ghi tựa / Bài giảng a / Bản đồ: Hoạt động : Làm viêc lớp Bước : - GV treo loại đồ lên bảng HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát vui - HS nhắc lại - Yêu cầu HS đọc tên đồ bảng - Nêu phạm vi lảnh thổ thể đồ ? - HS quan sát GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP - – em đọc nội dung đồ - Bản đồ giới : thể toàn bề mặt Bước 2: trái đất - GV sửa chữavà giúp HS hoàn thiện câu trả lời - Bản đồ châu lục :thể phận trái đất châu lục Kết luận : Bản đồ hình vẽ thu nhỏ khu - Bản đồ VN :thể nước VN vực hay toàn bề mặt trái đất theo tỉ lệ định Hoạt động :Làm việc cá nhân - Một vài HS nhắc lại Bước : Quan sát hình ,2 vị trí hồ Hoàn Kiếm đền Ngọc Sơn tranh - Đọc SGK trả lời câu hỏi sau + Ngày muốn vẽ đồ người ta thường làm nào? + Tại vẽ VN mà đồ hình SGK lại nhỏ đồ Đia lí tự nhiên tường ? - 1- em - Người ta thường dùng ảnh chụp nghiên cứu lại vị trí đối tượng cần thể tính toán khoảng cách thực tế sau thu nhỏ Bước : - Vì hai bảng đồ vẽ theo tỉ lệ thu nhỏ - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả khác ( HS , giỏi ) lời GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP b / Một số yếu tố đồ Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm Bước : GV yêu cầu HS đọc SGK, quan sát đồ thảo luận gợi ý sau: - Tên đồ cho ta biết điều ? - HS thảo luận trả lời câu hỏi - Trên đồ người ta quy định ? - Cho biết khu vực thông tin thể - Tỉ lệ đồ cho em biết điều gì? - Kí hiệu đồ dùng để làm gì? - Phía Bắc, Nam, phải đông, trái Tây - ( HS , giỏi ) - Bản đồ nhỏ kích thước thực Bước : - GV nhận xét kết luận IV/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ : - Thể đối tượng lịch sử địa lí đồ - Đại diện nhóm trình bày kết - Bản đồ ? Kể số yếu tố đồ - Các nhóm khác bổ sung ? - Dặn HS nhà học thuộc học SGK xem sau - Một vài HS nhắc lại RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ...GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP - – em đọc nội dung đồ - Bản đồ giới : thể toàn bề mặt Bước 2: trái đất - GV sửa chữavà giúp HS hoàn thiện câu trả lời - Bản đồ châu lục :thể phận trái... thu nhỏ Bước : - Vì hai bảng đồ vẽ theo tỉ lệ thu nhỏ - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả khác ( HS , giỏi ) lời GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP b / Một số yếu tố đồ Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm Bước... nhóm trình bày kết - Bản đồ ? Kể số yếu tố đồ - Các nhóm khác bổ sung ? - Dặn HS nhà học thuộc học SGK xem sau - Một vài HS nhắc lại RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 3 , Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 3 , Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn