Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 2

7 852 4
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 01:28

Giáo án Địa lý BÀI 1: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - HS biết số yếu tố đồ: tên, phương hướng, tỉ lệ, kí hiệu đồ - Bước đầu nhận biết kí hiệu số đối tượng địa lí thể đồ 2.Kĩ năng: - HS nêu định nghĩa đơn giản đồ 3.Thái độ: - Ham thích tìm hiểu môn Địa lí II.CHUẨN BỊ: - SGK - Một số loại đồ: giới, châu lục, Việt Nam III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN phút phút HOẠT ĐỘNG CỦA GV  Khởi động:  Bài cũ: Môn lịch sử địa lý - Yêu cầu HS trình bày lại xác định đồ hành Việt Nam vị trí tỉnh, thành phố mà em sống HOẠT ĐỘNG CỦA ĐDDH HS - HS lên bảng trình Bản đồ bày Giáo án Địa lý - GV nhận xét - HS nhận xét  Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động lớp phút - GV treo loại đồ lên bảng theo thứ tự lãnh thổ từ lớn đến nhỏ (thế giới, châu lục, Việt Nam…) - HS quan sát - GV yêu cầu HS đọc tên đồ treo bảng - GV yêu cầu HS nêu phạm vi lãnh thổ thể đồ Các loại - HS đọc tên đồ đồ treo bảng - HS trả lời - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời - GV kết luận: Bản đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt Trái Đất theo tỉ lệ định Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân - HS quan sát hình hình 2, vị trí hồ Hoàn Kiếm đền Ngọc Sơn hình - Muốn vẽ đồ, thường phải làm nào? - Tại vẽ Việt Nam mà đồ hình - Bản đồ giới thể toàn bề mặt Trái Đất, đồ châu lục thể phận lớn bề mặt Trái Đất – châu lục, đồ Việt Nam thể phận nhỏ bề mặt Trái Đất – nước Việt Nam - HS quan sát hình 1, vị trí Hồ Gươm & đền Ngọc Sơn theo Giáo án Địa lý SGK lại nhỏ đồ Địa tranh lý Việt Nam treo tường? - Đại diện HS trả lời - GV giúp HS sửa chữa để trước lớp hoàn thiện câu trả lời phút phút Hoạt động 3: Hoạt động nhóm GV yêu cầu nhóm đọc SGK, quan sát đồ bảng & thảo luận theo gợi ý sau: - Tên đồ Cho ta biết điều gì? - Hoàn thiện bảng - Trên đồ, người ta thường quy định hướng Bắc, Nam, Đông, Tây nào? - Chỉ hướng B, N, Đ, T đồ tự nhiên Việt Nam? - Tỉ lệ đồ cho em biết điều gì? - Đọc tỉ lệ đồ hình & cho biết cm đồ ứng với m thực tế? - Bảng giải hình có kí hiệu nào? Kí hiệu đồ dùng để làm gì? - GV giải thích thêm cho HS: tỉ lệ đồ thường biểu diễn dạng tỉ số, phân số có tử số Mẫu số lớn tỉ lệ nhỏ & ngược lại - GV kết luận: Một số yếu tố đồ mà em vừa tìm hiểu tên đồ, phương hướng, tỉ lệ & kí hiệu SGK - HS đọc SGK, quan sát đồ bảng & thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm lên trình bày kết làm việc nhóm trước lớp - Các nhóm khác bổ sung & hoàn thiện Giáo án Địa lý đồ Hoạt động 4: Thực hành vẽ số kí hiệu đồ phút  Củng cố - Bản đồ gì? Kể tên số yếu tố đồ? - Bản đồ dùng để làm gì? - Lưu ý: số có sử dụg từ “ lược đồ” So với đồ tính xác lược đồ giảm đi, yếu tố nội dung yếu tố toán học chhưa thật đầy đủ Vì vậy, không sử dụng lược đồ để đo, tính khoảng cách ma dùng để nhận biết vị trí tương đối số đối tượng lịch sử địa lý với vài đặc điểm chúng  Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Cách sử dụng đồ - HS quan sát bảng giải hình & số đồ khác & vẽ kí hiệu số đối tượng địa lí như: đường biên giới quốc gia, núi, sông, thành phố, thủ đô… - em thi đố nhau: em vẽ kí hiệu, em nói kí hiệu thể Các ghi nhận, lưu ý: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (t.t) Giáo án Địa lý I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - HS biết cách sử dụng đồ cho 2.Kĩ năng: HS biết: - Nêu trình tự bước sử dụng đồ - Xác định hướng (Bắc, Nam, Đông, Tây) đồ theo quy ước thông thường - Tìm số đối tượng địa lí dựa vào bảng giải đồ 3.Thái độ: - Ham thích tìm hiểu môn Địa lí II.CHUẨN BỊ: - SGK - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, đồ hành Việt Nam III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIAN phút phút HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA ĐDDH HS Khởi động: Bài cũ: Bản đồ - Bản đồ gì? - Kể số yếu tố - HS trả lời đồ? - HS nhận xét Giáo án Địa lý - Bản đồ thể đối tượng nào? - GV nhận xét Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân phút - Tên đồ cho ta biết điều gì? - Dựa vào bảng giải hình (bài 2) để đọc kí hiệu số đối tượng địa lí - Chỉ đường biên giới phần đất liền Việt Nam với nước láng giềng hình (bài 2) & giải thích lại biết đường biên giới quốc gia - GV giúp HS nêu bước sử dụng đồ - HS dựa vào kiến thức trước trả lời câu hỏi - Đại diện số HS trả lời câu hỏi & đường biên giới Việt Nam đồ treo tường - Các bước sử dụng đồ: + Đọc tên đồ để biết đồ thể nội dung + Xem bảng giải để biết kí hiệu đối tượng địa lí cần tìm + Tìm đối tượng Hoạt động 2: Thực hành đồ dựa vào kí theo nhóm hiệu - HS nhóm làm tập a, b, c - Đại diện nhóm trình bày trước lớp kết làm việc SGK Các loại đồ Giáo án Địa lý phút - GV hoàn thiện câu trả lời nhóm nhóm - HS nhóm khác sửa chữa, bổ sung cho đầy đủ & Hoạt động 3: Làm việc xác lớp - GV treo đồ hành Việt Nam lên bảng - Khi HS lên đồ, GV ý hướng dẫn HS cách - Một HS đọc tên Ví dụ: khu vực đồ & phải khoanh kín theo ranh giới hướng Bắc, Nam, khu vực; địa điểm Đông, Tây (thành phố) phải vào kí đồ hiệu không vào chữ - Một HS lên vị ghi bên cạnh; dòng trí tỉnh (thành sông phải từ đầu nguồn phố) sống đồ xuống cuối nguồn - Một HS lên tỉnh (thành phố) giáp Củng cố - GV yêu cầu HS trả lời với tỉnh (thành phố) câu hỏi SGK Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Hoàng Liên Sơn Dãy núi phút Các ghi nhận, lưu ý: ... hoàn thiện Giáo án Địa lý đồ Hoạt động 4: Thực hành vẽ số kí hiệu đồ phút  Củng cố - Bản đồ gì? Kể tên số yếu tố đồ? - Bản đồ dùng để làm gì? - Lưu ý: số có sử dụg từ “ lược đồ So với đồ tính... Khởi động: Bài cũ: Bản đồ - Bản đồ gì? - Kể số yếu tố - HS trả lời đồ? - HS nhận xét Giáo án Địa lý - Bản đồ thể đối tượng nào? - GV nhận xét Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá... Các ghi nhận, lưu ý: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (t.t) Giáo án Địa lý I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - HS biết cách sử dụng đồ cho 2. Kĩ năng: HS biết: - Nêu trình tự bước sử dụng đồ - Xác định hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 2, Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 2, Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn