Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 1

3 407 1
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 01:28

GIÁO ÁN ĐỊA LÝ Địa lí: BÀI 1: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ I MỤC TIÊU : - Biết đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt Trái Đất theo tỉ lệ định - Biết số yếu tố đồ: tên đồ, phương hướng, kí hiệu đồ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Một số đồ Việt Nam, giới III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: 2.Kiểm tra cũ - Môn lịch sử địa lý giúp em biết gì? -3 HS trả lời - Tả cảnh thiên nhiên đời sống nơi em -HS khác nhận xét ở? - GV nhận xét – đánh giá 3.Bài mới: a Giới thiệu bài: Bản đồ b Giảng bài: *Hoạt động 1: Làm việc lớp - HS trả lời: - GV treo đồ TG, VN, khu vực … Bản đồ TG phạm vi nước chiếm phận lớn bề mặt trái đất - Gọi HS đọc tên đồ treo TaiLieu.VN Page - Nêu phạm vi lãnh thổ thể Bản đồ VN hay khu vực VN chiếm phận đồ nhỏ - GV sữa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời + KL “Bản đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt Trái Đất theo tỉ lệ định” *Hoạt động2: Làm việc cá nhân - HS quan sát hình hình (SGK) trả lời +Ngày nay,muốn vẽ đồ ta thường - HS trả lời làm nào? - Sử dụng ảnh chụp từ máy bay hay vệ tinh, +Tại đồ VN mà hình thu nhỏ theo tỉ lệ (SGK) lại nhỏ đồ VN treo - Tỉ lệ thu nhỏ khác tường? *Một số yếu tố đồ : *Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm : +Tên đồ cho ta biết điều gì? +Trên đồ người ta qui định phương hướng Bắc, nam, đông, tây - Đại diện nhóm trình bày nào? - Nhóm khác bổ sung hoàn thiện câu trả lời +Tỉ lệ đồ cho em biết điều gì? - Đọc tỉ lệ hình (SGK) cho biết 1cm giấy = mét thực tế? - Bảng giải hình (SGK) có ký hiệu ? Ký hiệu đồ dùng làm gì? - GV nhận xét, bổ sung kết luận 4.Củng cố : Thực hành vẽ số ký hiệu TaiLieu.VN Page đồ - HS thi cặp - HS quan sát giải đồ hình -1 em vẽ, em ghi ký hiệu thể (SGK) -Vẽ số đối tượng địa lý biên giới, núi, sông, Thủ đô, Thành phố, mỏ … - GV nhận xét đúng/ sai 5.Dặn dò : - Bản đồ để làm ? - HS nêu - Kể số yếu tố đồ - Xem tiếp “Sử dụng đồ” TaiLieu.VN Page ... Page đồ - HS thi cặp - HS quan sát giải đồ hình -1 em vẽ, em ghi ký hiệu thể (SGK) -Vẽ số đối tượng địa lý biên giới, núi, sông, Thủ đô, Thành phố, mỏ … - GV nhận xét đúng/ sai 5.Dặn dò : - Bản đồ. .. lời +Tỉ lệ đồ cho em biết điều gì? - Đọc tỉ lệ hình (SGK) cho biết 1cm giấy = mét thực tế? - Bảng giải hình (SGK) có ký hiệu ? Ký hiệu đồ dùng làm gì? - GV nhận xét, bổ sung kết luận 4. Củng cố... thể Bản đồ VN hay khu vực VN chiếm phận đồ nhỏ - GV sữa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời + KL Bản đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt Trái Đất theo tỉ lệ định” *Hoạt động2: Làm việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 1 , Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 1 , Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn