CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI TRONG GIỜ DẠY HÓA HỌC

19 670 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2015, 13:57

Trong dạy học, hệ thống câu hỏi của giáo viên có vai trò quan trọng, là một trong những yếu tố quyết định chất lượng lĩnh hội kiến thức của học sinh. Thay cho việc thuyết trình, đọc chép, nhồi nhét kiến thức giáo viên chuẩn bị hệ thống câu hỏi để học sinh suy nghĩ phát hiện kiến thức, phát triển nội dung bài học đồng thời khuyến khích học sinh động não tham gia thảo luận xoay quanh những ý tưởng, nội dung trọng tâm của bài học theo trật tự logic, hệ thống câu hỏi còn nhằm định hướng, dẫn dắt cho học sinh từng bước phát hiện ra bản chất của sự vật, kích thích tư duy sáng tạo, sự ham hiểu biết. đồng thời qua đó học sinh thấy được niềm vui, hứng thú của người khám phá và tự tin khi trong kết luận của thầy cô có một phần đóng góp của mình. Kết quả là học sinh vừa lĩnh hội kiến thức vừa biết được cách thức tìm ra kiến thức đó, trưởng thành thêm một bước về tư duy. Việc thiết kế dạng câu hỏi tư duy như vậy rõ rãng mất rất nhiều thời gian nhưng nó có tác dụng khắc sâu kiến thức và phát triển tư duy của học sinh nên chúng ta tích cực phát huy để chất lượng dạy học ngày một nâng cao hơn nữa phù hợp với xu thế đổi mới phương pháp dạy học theo tính tích cực. CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI TRONG GIỜ DẠY HÓA HỌC A PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong dạy học, hệ thống câu hỏi giáo viên có vai trò quan trọng, yếu tố định chất lượng lĩnh hội kiến thức học sinh Thay cho việc thuyết trình, đọc chép, nhồi nhét kiến thức giáo viên chuẩn bị hệ thống câu hỏi để học sinh suy nghĩ phát kiến thức, phát triển nội dung học đồng thời khuyến khích học sinh động não tham gia thảo luận xoay quanh ý tưởng, nội dung trọng tâm học theo trật tự logic, hệ thống câu hỏi nhằm định hướng, dẫn dắt cho học sinh bước phát chất vật, kích thích tư sáng tạo, ham hiểu biết đồng thời qua học sinh thấy niềm vui, hứng thú người khám phá tự tin kết luận thầy cô có phần đóng góp Kết học sinh vừa lĩnh hội kiến thức vừa biết cách thức tìm kiến thức đó, trưởng thành thêm bước tư Việc thiết kế dạng câu hỏi tư rõ rãng nhiều thời gian có tác dụng khắc sâu kiến thức phát triển tư học sinh nên tích cực phát huy để chất lượng dạy học ngày nâng cao phù hợp với xu đổi phương pháp dạy học theo tính tích cực II.CƠ SỞ LÍ LUẬN Việc giảng dạy môn HÓA HỌC THCS có tầm quan trọng đặc biệt.Vì bậc THCS học sinh bắt đầu làm quen với môn học.Nên dạy học hóa học giúp em có hứng thú học tập biết vận dụng ý nghĩa thực tiễn môn học vào đời sống hàng ngày đòi hỏi GV phải lựa chọn phương pháp kỹ nhằm tổ chức hoạt động nhận thức HS Trong kỹ đặt câu hỏi dạy hóa học PP nhằm tổ chức hoạt động nhận thức HS tự lĩnh hội kiến thức,chủ động chiếm lĩnh tri thức khoa học hóa học III.CƠ SỞ THỰC TIỄN Qua thực tế giảng dạy nghiên cứu học hỏi bạn bè đồng nghiệp Chúng nhận thấy dạy hóa học hệ thống câu hỏi GV đặt giữ vai trò đạo định chất lượng lĩnh hội kiến thức lớp học Trật tự logic câu hỏi hướng dẫn dược học sinh buớc phát kiến thức cần lĩnh hội, kích thích tính tích cực tìm tòi ham nuốn hiểu biết phát triển tư HS IV MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đối với giáo viên: - Các dạng câu hỏi - Các kỹ hình thành mức độ phân loại câu hỏi - Các cách ứng xử đặt câu hỏi Đối với học sinh: Phát huy tính tích cực học tập V KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU -Khách thể: Các kỹ đặt câu hỏi -Đối tượng: Học sinh giáo viên trường THCS Đại Tự VI NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Mục tiêu, tác dụng học sinh cách thức dạy học dạng câu hỏi - Mục tiêu, tác dụng học sinh cách thức dạy học cách ứng xử đặt câu hỏi VII PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Sử dụng phương pháp nghiên cứu, thu thập xử lý tài liệu… B PHẦN NỘI DUNG I THỰC TRẠNG 1.Đối với HS -Đây môn học khó -Còn lúng túng trả lời câu hỏi Chưa mạnh dạn diễn đạt hiểu biết hiểu ý diễn đạt người khác học 2.Đối với GV Khi giảng dạy thường không ý đến kỹ hình thành mức độ phân loại câu hỏi Dẫn đến tình trạng ,câu hỏi giúp HS tự chiếm lĩnh kiến thức dạy vụn vặt,chưa rõ ràng ,không theo trật tự logic II NGUYÊN NHÂN -Do giáo viên không nắm trình độ nhận thức HS nên khó khăn xây dựng hệ thống câu hỏi -Giáo viên chưa phân loại đươc dạng câu hỏi kỹ đặt câu hỏi dạy Hóa học Nên hạn chế việc kích thích tư độc lập sáng tạo, hứng thú học tập HS Dẫn đến kết học sinh lĩnh hội kiến thức chưa chắn, số học sinh chưa hiểu cao III GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC - Xác định mục tiêu dạy học đối tượng dạy học Xác định đơn vị kiến thức kỹ học tìm cách diễn đạt nội dung dạng câu hỏi đóng câu hỏi mở - Dự kiến nội dung câu hỏi, kỹ đặt câu hỏi, trình tự câu hỏi Dự kiến nội dung câu trả lời HS Dự kiến lỗ hổng kiến thức khó khăn sai lầm HS thường mắc phải Dự kiến câu hỏi phụ để gợi ý dẫn dắt HS -Sử dụng hệ thống câu hỏi phù hợp với trình độ nhận thức đối tương HS Sau học ý rút kinh nghiệm tính rõ ràng, xác trật tự logic hệ thống câu hỏi dược sử dụng dạy GV phải nắm dạng câu hỏi kỹ đặt câu hỏi, cách thức dạy học cách ứng xử đặt câu hỏi để vận dụng cách linh hoạt có hiệu dạy hóa học IV.NỘI DUNG CỤ THỂ CÁC DẠNG CÂU HỎI Có dạng: câu hỏi đóng câu hỏi mở a Câu hỏi đóng Câu hỏi đóng câu hỏi có dạng câu trả lời đúng/sai có / không Câu hỏi sử dụng chủ yếu đánh giá kiến thức có trường hợp cần trả lời xác, cụ thể, không cần tư nhiều Câu hỏi đóng thường sử dụng phần kết luận cuối phần giới thiệu để kiểm tra xem học sinh có hiểu nhiệm vụ hay chưa Giáo viên muốn có thông tin ý kiến học sinh, kiểm tra kiến thức học sinh cần sử dụng câu hỏi mở b Câu hỏi mở Là dạng câu hỏi có nhiều cách trả lời Khi đặt câu hỏi mở giáo viên tạo hội cho học sinh chia sẻ ý kiến Sau số kĩ thuật đặt câu hỏi mở Một người giáo viên giỏi thường đưa câu hỏi mở phù hợp -Khởi đầu hội thoại Một câu hỏi mở bắt đầu từ: ai, nào, gì, nào, đâu? câu trả lời có không Đôi học sinh đưa câu trả lời từ, nhiên cách giáo viên khuyến khích học sinh đưa câu trả lời câu -Không nên bắt đầu câu hỏi mở từ “tại sao” Nó hàm ý nhận định Khi đặt câu hỏi “tại em không nói với cô” giáo viên muốn tìm động học sinh chuyển câu hỏi theo cách khác “điều khiến em làm việc đó” hay “ em muốn đưa lý cho việc đó…” -Sau đặt câu hỏi hỏi giáo viên nên giữ yên lặng giây, câu trả lời không đưa Cho học sinh suy nghĩ câu trả lời học sinh chưa có câu trả lời, giáo viên đặt thêm câu hỏi lần nũa giải thích rõ câu hỏi, diểm xuất phát để tiếp tục đặt câu hỏi -Lắng nghe tích cực: Nên để người khác biết lắng nghe biểu qua ánh mắt, cách gật đầu -Để ý đến nội dung chưa rõ ràng câu trả lời Đặt số câu hỏi để tìm nội dung sau có thông tin đầy đủ qua câu trả lời, tóm tắt câu trả lời học sinh hỏi lại xem hiểu câu trả lời học sinh chưa Giáo viên kết thúc hội thoại câu kết luận rõ ràng thỏa thuận giáo viên học sinh SÁU KỸ NĂNG HÌNH THÀNH VÀ NĂNG LỰC ĐẶT CÂU HỎI NHẬN THỨC THEO HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CÁC MỨC ĐỘ CÂU HỎI CỦA BLOOM 2.1 Câu hỏi biết - Mục tiêu : Nhằm kiểm tra trí nhớ học sinh liệu, số liệu, định nghĩa, định luật, quy tắc, khái niệm, tên người, địa phương … - Tác dụng học sinh : Giúp học sinh ôn lại biết, trải qua - Cách thức dạy học Ai…? Cái gì…? đâu …? Thế …? Khi nào…? Hãy định nghĩa…? Hãy miêu tả… Hãy kể lại … Ví dụ: Ai phát biểu định luật bảo toàn khối lượng Hãy định nghĩa oxit 2.2 Câu hỏi hiểu - Mục tiêu : Nhằm kiểm tra học sinh cách liên hệ kết nối kiện, số liệu, đặc điểm … tiếp nhận thông tin - Tác dụng học sinh : Giúp học sinh có khả nêu yếu tố học Biết cách so sánh yếu tố, kiện … học - Cách thức dạy học Vì sao…? Hãy giải thích…? Hãy so sánh…, Hãy liên hệ … Vi dụ: Em giải thích tổng khối lượng chất tham gia tổng khối lượng chất sản phẩm 2.3 Câu hỏi áp dụng - Mục tiêu : Nhằm kiểm tra học sinh khả áp dụng thông tin tiếp thu (các kiện, số liệu, đặc điểm … ) vào tình - Tác dụng học sinh : * Giúp học sinh hiểu nội dung kiến thức, khái niệm, định luật * Biết cách lựa chọn nhiều phương pháp để giải vấn đề sống - Cách thức dạy học * Khi dạy học giáo viên cần tạo tình mới, tập, ví dụ, giúp học sinh vận dụng kiến thức học * Giáo viên đưa nhiều câu trả lời khác để học sinh lựa chọn câu trả lới Chính việc so sánh lời giải khác trình tích cực Câu hỏi phân tích Nhằm kiểm tra học sinh khả phân tích nội dung vấn đề, để tìm mối liên hệ chứng minh luận điểm đến kết luận - Tác dụng học sinh : * Giúp học sinh tìm mối quan hệ tượng, kiện, tự diễn giải đưa kết luận riêng, từ phát triển tư lôgic - Cách thức dạy học * Câu hỏi phân tích thường đòi hỏi học sinh phải trả lời : Tại sao? (khi giải thích nguyên nhân) Em có nhận xét gì? (khi đến kết luận) Em diễn đạt nào? (khi chứng minh luận điểm) * Câu hỏi phân tích thường có nhiều lời giải Ví dụ: em có nhận xét tổng khối lượng chất tham gia tổng khối lượng chất sản phẩm Câu hỏi tổng hợp Nhằm kiểm tra khả học sinh đưa dự đoán, cách giải vấn đề, câu trả lời đề xuất có tính sáng tạo - Tác dụng học sinh : Kích thích sáng tạo học sinh, hướng em tìm … - Cách thức dạy học * Giáo viên cần đưa tình huống, câu hỏi, khiến học sinh phải suy đoán, cụ thể tự đưa lời giải mang tính sáng tạo riêng * Câu hỏi tổng hợp đòi hỏi giáo viên phải có nhiều thời gian chuẩn bị 2.6 Câu hỏi đánh giá Nhằm kiểm tra khả đóng góp ý kiến, phán đoán học sinh việc nhận định đánh giá ý tưởng, kiện, tượng … dựa tiêu chí đưa - Tác dụng học sinh : Thúc đẩy tìm tri thức, xác định giá trị học sinh - Cách thức dạy học Giáo viên tham khảo số gợi ý sau để xây dựng câu hỏi đánh giá : Hiệu sử dụng nào? Việc làm có thành công không? Tại sao? Theo em số giả thuyết nêu ra, giả thuyết hợp lý sao? MƯỜI KỸ NĂNG VÀ CÁCH ỨNG XỬ KHI ĐẶT CÂU HỎI Dừng lại sau đặt câu hỏi: - Mục tiêu : * Tích cực hóa suy nghĩ tất học sinh * Đưa câu hỏi tốt hoàn chỉnh - Tác dụng học sinh : Dành thời gian cho học sinh suy nghĩ để tìm lời giải - Cách thức dạy học * Giáo viên “sử dụng thời gian chờ đợi” (3 – giây) sau đưa câu hỏi * Chỉ định học sinh đưa câu trả lời sau “thời gian chờ đợi” Phản ứng với câu trả lời sai học sinh - Mục tiêu : * Nâng cao chất lượng câu trả lời học sinh * Tạo tương tác cởi mở khuyến khích trao đổi - Tác dụng học sinh : Khi giáo viên phản ứng với câu trả lời sai học sinh xảy hai tình sau : * Phản ứng tiêu cực : phản ứng mặt tình cảm tránh học sinh không muốn tham gia vào họat động * Phản ứng tích cực : Học sinh cảm thấy tôn trọng, kích thích phấn chấn có sáng kiến tương lai - Cách thức dạy học Đối với câu hỏi cần ngợi khen, công nhận câu trả lời ví dụ gật đầu nói “Đúng: “Rất tốt” -Đối với học sinh không trả lời câu hỏi: * Cần hỏi lại câu hỏi khác diễn đạt từ ngữ khác dễ hiểu * Sử dụng giáo cụ trực quan rõ câu hỏi * Yêu cầu học sinh xem lại tài liệu * Hỏi học sinh khác - Đối với câu trả lời sai: * Cần ghi nhận phát biểu ý kiến, không tỏ thái độ tức giận, chê bai trích trách phạt gây ức chế tư ảnh hưởng đến kết học tập học sinh * Giáo viên quan sát phản ứng học sinh bạn trả lời sai (sự khác cá nhân) * Tạo hội lần hai cho học sinh trả lời cách : không chê bai, trích phạt dể gây ức chế tư học sinh * Sử dụng phần câu trả lời học sinh để khuyến khích học sinh tiếp tục thực 3.3 Tích cực tất học sinh - Mục tiêu : * Tăng cường tham gia học sinh trình học tập * Tạo công lớp học - Tác dụng học sinh : * Phát triển học sinh cảm tưởng tích cực học sinh cảm thấy “những việc làm dành cho mình” * Kích thích học sinh tham gia tích cực vào họat động học tập - Cách thức dạy học * Giáo viên chuẩn bị trước bảng câu hỏi nói với học sinh : “các em gọi lên để trả lời câu hỏi” * Gọi học sinh mạnh dạn học sinh nhút nhát phát biểu * Tránh làm việc nhóm nhỏ * Có thể gọi học sinh vài lần khác 3.4 Phân phối câu hỏi cho lớp - Mục tiêu : * Tăng cường tham gia học sinh trình học tập * Giảm “thời gian nói giáo viên” * Thay đổi khuôn mẫu “hỏi - trả lời” - Tác dụng học sinh : * Chú ý nhiều câu trả lời * Phản ứng với câu trả lời * Học sinh tập trung ý tham gia tích cực vào việc trả lời câu hỏi giáo viên * Phát triển cảm xúc tích cực “học sinh thấy việc làm dành cho mình” - Cách thức dạy học * Giáo viên cần chuẩn bị trước đưa câu trả lời tốt (câu hỏi mở, có nhiều cách trả lời, có nhiều giải pháp khác Câu hỏi phải rõ ràng, dễ hiểu, xúc tích) Giọng nói giáo viên phải đủ to cho lớp nghe thấy * Tạo điều kiện cho học sinh tích cực học sinh thụ động phát biểu ý kiến * Giáo viên cố gắng hỏi nhiều học sinh, cần ý hỏi học sinh thụ động học sinh ngồi khuất cuối lớp Tập trung vào trọng tâm - Mục tiêu : * Giúp học sinh hiểu đuợc trọng tâm học thông qua việc trả lời câu hỏi * Khắc phục tình trạng học sinh đưa câu trả lời “em không biết”, câu trả lời không - Tác dụng học sinh : * Học sinh phải suy nghĩ, tìm sai sót lấp “chỗ hổng” kiến thức * Có hội để tiến * Học theo cách khám phá “từng bước một” - Cách thức dạy học * Giáo viên chuẩn bị trước đưa cho học sinh câu hỏi cụ thể, phù hợp với nội dung học * Đối với câu hỏi khó đưa gợi ý nhỏ cho câu trả lời * Trường hợp nhiều học sinh không trả lời được, giáo viên nên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm * Giáo viên dựa vào phần câu trả lời học sinh để đặt tiếp câu hỏi.Tuy nhiên cần tránh đưa câu hỏi vụn vặt, chất lượng Giải thích - Mục tiêu : * Nâng cao chất lượng câu trả lời chưa hoàn chỉnh - Tác dụng học sinh : * Học sinh đưa câu trả lời hoàn chỉnh - Cách thức dạy học * Giáo viên đặt câu hỏi yêu cầu học sinh đưa thêm thông tin Ví dụ: ta cần phải sơn xe đạp? 3.7 Liên hệ - Mục tiêu : * Nâng cao chất lượng cho câu trả lời đơn phạm vi kiến thức học, phát triển mối liên hệ trình tư - Tác dụng học sinh : * Giúp học sinh hiểu sâu học thông qua việc liên hệ với kiến thức khác - Cách thức dạy học * Giáo viên yêu cầu học sinh liên hệ câu trả lời với kiến thức học môn học môn học khác có liên quan Ví dụ: Khi dạy phần tác dụng khí oxi Yêu cầu học sinh liên hệ tác dụng vận dụng đời sống “ nhịn thở 10 phút” Tránh nhắc lại câu hỏi - Mục tiêu : * Giảm “thời gian giáo viên nói” * Thúc đẩy tham gia tích cực học sinh - Tác dụng học sinh : * Học sinh ý nghe lời giáo viên nói * Có nhiều thời gian để học sinh trả lời * Tham gia tích cực vào họat động thảo luận - Cách thức dạy học * Giáo viên chuẩn bị trước câu hỏi có cách hỏi rõ ràng, xúc tích, áp dụng tổng hợp kỹ nhỏ nêu Tránh tự trả lời câu hỏi - Mục tiêu : * Tăng cường tham gia học sinh * Hạn chế tham gia giáo viên - Tác dụng học sinh : * Học sinh tích cực tham gia vào họat động học tập suy nghĩ để giải tập, thảo luận, phát biểu để tìm kiếm tri thức… * Thúc đẩy tương tác : học sinh với giáo viên, học sinh với học sinh - Cách thức dạy học * Giáo viên tạo tương tác học sinh với học sinh làm cho học không bị đơn điệu Nếu có học sinh chưa rõ câu hỏi, giáo viên cần định học sinh khác nhắc lại câu hỏi * Câu hỏi phải dễ hiểu, phù hợp với trình độ học sinh, với nội dung kiến thức học Đối với câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời kiến thức mới, kiến thức phải có mối liên hệ với kiến thức cũ mà học sinh học tiếp thu từ thực tế sống 10 Tránh nhắc lại câu trả lời học sinh - Mục tiêu : * Phát triển mô hình có tương tác học sinh với học sinh, tăng cường tính độc lập học sinh * Giảm thời gian nói giáo viên - Tác dụng học sinh : * Phát triển khả tham gia vào họat động thảo luận nhận xét câu trả lời * Thúc đẩy học sinh tự tìm câu trả lời hoàn chỉnh - Cách thức dạy học * Để đánh giá câu trả lời học sinh hay chưa đúng, giáo viên nên định học sinh khác nhận xét câu trả lời bạn, sau giáo viên kết luận 4.KHI SOẠN CÂU HỎI GV CẦN LƯU Ý : -Câu hỏi phải có nội dung xác,rõ ràng sát với mục đích, yêu cầu học,không làm cho người học hiểu theo nhiều cách khác -Câu hỏi phải sát với loại đối tượng HS,nghĩa phải có nhiều câu hỏi mức độ khác mức độ biết ,hiểu, vận dụng … -Câu hỏi phải nội dung học tập,cùng mục đích nhau.GV sử dụng nhiều dạng câu hỏi với nhiều hình thức hỏi khác Bên cạnh câu hỏi cần chuẩn bị câu hỏi phụ (trên sở dự kiến câu trả lời HS,trong có câu trả lời sai) để tùy vào tình hình thực tế mà dẫn dắt tiếp Nên ý đặt câu hỏi mở đẻ đưa nhiều phương án trả lời phat huy tính tích cực sáng tạo HS IV GIÁO ÁN MINH HỌA (đính kèm) 10 Tiết 55: AXT-BA ZƠ- MUỐI(Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết được: - Định nghĩa axit, bazơ theo thành phần phân tử - Cách gọi tên axit, bazơ - Phân loại axit, bazơ Kĩ năng: - Phân loại axit, bazơ theo công thức hoá học cụ thể - Viết CTHH số axit, bazơ cụ thể biết hoá trị kim loại gốc axit - Đọc đựợc tên số axit, bazơ theo CTHH cụ thể ngược lại - Tính khối lượng số axit, bazơ tạo thành phản ứng Thái độ: - Hs có thái độ học tập nghiêm túc II CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Gv: + Máy chiếu + Bảng phụ 1:Công thức, thành phần, gốc số axit thường gặp + Bảng phụ 2:Công thức, thành phần số bazơ thường gặp Hs: ônbài 10 “Hoá trị” ôn “oxit” III TRỌNG TÂM - Định nghĩa axit, bazơ - Cách gọi tên axit, bazơ -Phân loại axit, bazơ IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số: ;8B .: Kiểm tra cũ: Câu1: Xác định hóa trị kim loại oxit ba zơ sau: Na 2O ;Al2O3 ; FeO Câu2:Cho PTHH sau a) Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 11 b) SO3 + H2O → H2SO4 -PT tạo axit ? PT tạo bazơ? -Làm để nhận biết dung dịch axit dung dịch bazơ Dạy mới: Hoạt động Gv Hs Nội dung cần đạt Hoạt động1: I Axit: Khái niệm: - GV cho HS lấy vài VD axit *VD: HCl; H2SO4 ;H3PO4: ?Kể 3chất axit mà em biết - Yêu cầu HS nhận xét thành phần *KL: Phân tử axit gồm có hay nhiều phân tử thử nêu định nghĩa axit nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, ? Nhận xét TP phân tử axit nguyên tử hiđro thay ?Theo em axit hợp chât nguyên tử kim loại - GV: gọi 1hs đọc ĐN sgk - GV treo bảng phụ 1.Yêu cầu HS lập nội dung vào bảng ? Xác định số nguyên tử Hiđro phân tử axit điền vào bảng sau Thành phần Số nguyên tử H Gốc axit hóa trị gốc HCl − Cl − NO3 HNO3 H2SO4 = SO4 H2CO3 = CO3 H3PO4 ≡ PO4 ? Qua bảng em nhận xét hóa trị gốc axit với số nguyên tử Hi đrô HS : GV kết luận cho HS ghi * Hoá trị gốc axit = số nguyên tử hiđro GV: Gọi gốc axit A có hóa trị x Vậy CTHH chung axit viết ta sang phần CTHH 12 Hoạt động2: Công thức hoá học: 13 - Yêu cầu HS rút CTHH axit - Công thức tổng quát: HxA Trong đó: ? Hãy viết CTTQ axit - A: gốc axit BT:Hãy viết CTHH axit có gốc - x:là hóa trị gôc axit axit cho = SO3 ; = CO3 ; − Br HS:1em lên bảng H2SO3; H2CO3 ;HBr GV Các axit phân loại ta sang Hoạt động3: Phân loại: - GV: sử dụng BT ;H2CO3; HBr ? Em nhận xét thành phần gốc axit axit cá Dựa vào thành phần gốc axit axit chia làm loại ?Em phân loại axit bảng Các axit đọc tên ntn? Ta sang Hoạt động4: - GV hướng dẫn cách gọi tên.Chiếu máy + Axit oxi ?Hãy đọc tên axit sau: HS:Đọc tên HBr HF GV: Hướng dẫn hs đọc tên gốc axit −Br :Bromua −F :Florua + Axit có oxi GV : giới thiệu cách gọi tên ? Đọc tên axit sau HNO3 H2SO4 ? Đọc tên axit sau: HNO2 ;H2SO3 14 - loại: + Axit oxi: HCl, H 2S, HBr, HI, HF + Axit có oxi: H 2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3 Tên gọi: a Axit oxi : Tên axit : Axit + tên phi kim + hiđric VD : - HCl : Axit clohiđric - H2S : Axit sunfuhiđric b Axit có oxi: * Axit có nhiều nguyên tử oxi: Tên axit : Axit + tên phi kim + ic VD : - HNO3 : Axit nitric - H2SO4 : Axit sunfuric * Axit có nguyên tử oxi : Tên axit : Axit + tên phi kim + VD : - H2SO3 : Axit sunfurơ HNO2: Axit nitrơ HS: Đọc tên GV: Hướng dẫn đọc tên gôc axit Gốc axit −NO2 ; =SO3 - Yêu cầu HS đọc tên số axit thường gặp GV: cô có chât sau HCl ;KOH ?Em nhận xét TP phân tử KOH có khácso với HCl (Thành phần phân tử KOH gồm nguyên tử KL với nhóm OH) GV: KOH hợp chất ba zơ VậyBa zơ hợp chât ntn?Ta sang hoạt động Hoạt động5: II Bazơ : Tương tự phần I GV cho HS kể tên, nêu CTHH của Khái niệm: số bazơ mà em biết : -VD : NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)2, … Kết luận: ? Cho biết thành phần phân tử * Phân tử bazơ gồm có nguyên tử bazơ kim loại liên kết với hay nhiều nhóm hiđroxit(- OH) Theo em bazơ hợp chất ntn ? GV :gọi 1-hs đọc lại ĐN ?Hãy kể chất bazơ mà em biết - GV treo bảng phụ : cho HS điền nội dung vào bảng ?Xác định nguyên tử kim loại hóa trị kim loại điền vào bảng sau Thành phần CTHH Nguyêntử K.Loại NaOH KOH Ca(OH)2 15 Số nhóm OH nhóm OH nhóm OH nhóm OH Hoá trị kim loại Fe(OH)3 nhóm OH - - ?Qua bảng em có NX hóa trị Kim loại với số nhóm(OH) mà liên kết GV thông báo: Vì nhóm OH có HT I nên *Hóa trị KL = số nhóm OH Gọi KL M có hóa trị n Vậy CTHH chung ba zơ viêt ta sang phần - Hoạt động 6: Công thức hoá học: ?Viết CTHH TQ bazơ Công thức tổng quát M(OH)n HS rút CTHH bazơ Trong đó: - M: nguyên tử kim loại BT2 :Viết CTHH ba zơ tương ứng n :là hoá trị kim loại với oxit sau : Na2O ;FeO ;Al2O3 HS : NaOH ; Fe((OH)2 ; Al(OH)3 Vậy tên chúng đọc ntn ? Hoạt động7: Tên gọi: - GV hướng dẫn HS cách gọi tên Tên bazơ : Tên KL (kèm theo hoá trị HS :đọc tên bazơ sau KL có nhiều hoá trị) + hiđroxit VD : NaOH : Natri hiđroxit Fe(OH)3 : Sắt (III) hiđroxit Fe(OH)2 : Săt (II) hidroxit Hoạt động 8: Phân loại: - GV chia bazơ theo tính tan yêu - loại: cầu HS lấy VD minh hoạ * Bazơ tan (gọi kiềm): NaOH, KOH Không giống axit,ở ba zơ ta dựa vào * Bazơ không tan: Cu(OH)2, Mg(OH)2 tính tan nước KL người ta chia ba zơ thành loại Củng cố: Dựa vào đâu giúp ta phân biệt axit ba zơ HS: dựa vào thành phần phân tử GV: Cho hs làm Bài tập Hãy chọn đáp án 16 1)Dãy chất có CTHH sau axit A.HCl; NaCl ;BaO B ;H3PO4 ;NaOH CaO C.KOH ; Fe(OH)3 ;H2SO4 D.H2S; HCl ;H2SO4 2)Dãy chất có CTHH sau ba zơ A NaOH; BaCl2 ;K2O B.KOH; Al(OH)3; CuO C.Ba(OH)2 ;Fe(OH)2 ; NaOH D H2CO3 ; NaCl; Al2O3 Bài tập Cho CTHH sau đây: MgO; NaOH; CaCO 3; SO2 ; HBr ;NaCl; HNO2 Fe(OH)2 a) CTHH biểu diễn axit? Phân loại hợp chất axit đó? b) CTHH biểu diễn Bazơ? Phân loại hợp chất Bazơđó? c) CTHH biểu diễn oxit? Phân loại hợp chất oxit (Nếu thời gian cho làm BT3) Bài tập 3:Tính khối lượng axit sunfuric H 2SO4 thu cho 40 g SO3 hóa hợp với nước Dặn dò: -Vẽ sơ đồ tư tóm tắt học :oxit,axit,bazơ - Làm tập 3, 5,6a,b Sgk trang 130 - Đọc trước phần III Muối 17 VI.KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Tôi áp dụng đề tài việc dạy môn Hóa học trường THCS Đại Tự Tôi thu kếtquả sau: -Đa số HS hiểu lớp -GV tiết kiệm thời gian HS tự giác độc lập chiếm lĩnh kiến thức phát huy tính tích cực HS Số học sinh hiểu Khối lớp Loại yếu Năm 2010 – 2011 chưa áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 10,5% Năm 2011 – 2012 áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Năm 2012 – 2013(Kì I) áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Năm học Loại Trung bình Loại Loại giỏi 51% 29% 9,5% 4,5% 45,5% 34,5% 15,5% 2% 42,5% 36% 19,5% 18 C PHẦN KẾT LUẬN Đặt câu hỏi kỹ quan trọng giáo viên với tác dụng khuyến khích, kích thích tư học sinh, hướng học sinh tập trung vào nội dung học Đống thời giúp học sinh ghi nhớ kiến thức tự kiểm tra kiến thức sau trả lời câu hỏi giáo viên Học sinh đánh giá mức độ hiểu qua câu hỏi để kịp thời bổ sung kiến thức thông qua việc trả lời bạn kết luận giáo viên Qua hỏi đáp giáo viên nắm mức độ hiểu học sinh để điều chỉnh cách dạy Tác dụng phương pháp phụ thuộc nhiều vào cách đặt câu hỏi kỷ hỏi giáo viên Nếu câu hỏi khó không rõ ràng, đa nghĩa, khó hiểu học sinh khó trả lời làm thời gian lớp học Nếu câu hỏi chuẩn bị tốt kỹ hỏi giáo viên chưa tốt hiệu không cao Tuy nhiên lạm dụng phương pháp hỏi đáp làm cho không khí lớp học căng thẳng cần kết hợp với kỷ thuật dạy học khác như, thảo luận nhóm…để lớp học sôi động Trong trình nghiên cứu chắn nhiều thiếu xót mong đóng góp chân thành quý thầy cô để chuyên đề hoàn chỉnh Trân trọng cảm ơn.! Đại tự, ngày tháng năm 2013 Người viết Nguyễn Thị Kim Dung Nguyễn Thị Hồng Thu THCS Đại Tự 19 [...]... để điều chỉnh cách dạy của mình Tác dụng của phương pháp này còn phụ thuộc nhiều vào cách đặt câu hỏi và kỷ năng hỏi của giáo viên Nếu câu hỏi quá khó hoặc không rõ ràng, đa nghĩa, khó hiểu học sinh khó trả lời sẽ làm mất thời gian của lớp học Nếu câu hỏi chuẩn bị tốt nhưng kỹ năng hỏi của giáo viên chưa tốt thì hiệu quả cũng không cao Tuy nhiên nếu chúng ta quá lạm dụng phương pháp hỏi đáp thì làm cho... tư duy của học sinh, hướng học sinh tập trung vào nội dung bài học Đống thời giúp học sinh ghi nhớ kiến thức và tự kiểm tra kiến thức của mình sau khi trả lời câu hỏi của giáo viên Học sinh có thể đánh giá mức độ hiểu bài của mình qua các câu hỏi để kịp thời bổ sung kiến thức thông qua việc trả lời của bạn và kết luận của giáo viên Qua hỏi đáp giáo viên cũng nắm được mức độ hiểu bài của học sinh để... gian cho làm BT3) Bài tập 3:Tính khối lượng axit sunfuric H 2SO4 thu được khi cho 40 g SO3 hóa hợp với nước 5 Dặn dò: -Vẽ sơ đồ tư duy tóm tắt bài học về :oxit,axit,bazơ - Làm các bài tập 3, 5,6a,b ở Sgk trang 130 - Đọc trước phần III Muối 17 VI.KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Tôi đã áp dụng đề tài này trong việc dạy môn Hóa học 8 tại trường THCS Đại Tự Tôi đã thu được kếtquả như sau: -Đa số HS hiểu bài ngay tại... axit, bazơ IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số: ;8B .: 2 Kiểm tra bài cũ: Câu1 : Xác định hóa trị của kim loại trong các oxit ba zơ sau: Na 2O ;Al2O3 ; FeO Câu2 :Cho 2 PTHH sau a) Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 11 b) SO3 + H2O → H2SO4 -PT nào tạo ra axit ? PT nào tạo ra bazơ? -Làm thế nào để nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ 3 Dạy bài mới: Hoạt động của Gv và Hs... tính tích cực của HS Số học sinh hiểu bài Khối lớp Loại yếu Năm 2010 – 2011 khi chưa áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 8 10,5% Năm 2011 – 2012 khi đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 8 Năm 2012 – 2013(Kì I) khi đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 8 Năm học Loại Trung bình Loại khá Loại giỏi 51% 29% 9,5% 4,5% 45,5% 34,5% 15,5% 2% 42,5% 36% 19,5% 18 C PHẦN KẾT LUẬN Đặt câu hỏi là một kỹ năng quan trọng đối với... không cao Tuy nhiên nếu chúng ta quá lạm dụng phương pháp hỏi đáp thì làm cho không khí lớp học rất căng thẳng vì vậy cần kết hợp với các kỷ thuật dạy học khác như, thảo luận nhóm…để lớp học sôi động hơn Trong quá trình nghiên cứu chắc chắn còn nhiều thiếu xót rất mong sự đóng góp chân thành của quý thầy cô để chuyên đề được hoàn chỉnh hơn Trân trọng cảm ơn.! Đại tự, ngày 1 tháng 3 năm 2013 Người viết Nguyễn... Phân loại axit, bazơ 2 Kĩ năng: - Phân loại được axit, bazơ theo công thức hoá học cụ thể - Viết được CTHH của một số axit, bazơ cụ thể khi biết hoá trị của kim loại và gốc axit - Đọc đựợc tên một số axit, bazơ theo CTHH cụ thể và ngược lại - Tính được khối lượng một số axit, bazơ tạo thành trong phản ứng 3 Thái độ: - Hs có thái độ học tập nghiêm túc II CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1 Gv: + Máy chiếu... ?Xác định nguyên tử kim loại và hóa trị của kim loại điền vào bảng sau Thành phần CTHH Nguyêntử K.Loại NaOH KOH Ca(OH)2 15 Số nhóm OH 1 nhóm OH 1 nhóm OH 2 nhóm OH Hoá trị của kim loại Fe(OH)3 3 nhóm OH - - ?Qua bảng em có NX gì về hóa trị của Kim loại với số nhóm(OH) mà nó liên kết GV thông báo: Vì nhóm OH luôn có HT I nên *Hóa trị của KL = số nhóm OH Gọi KL là M có hóa trị n Vậy CTHH chung của ba... ? Xác định số nguyên tử Hiđro trong mỗi phân tử axit điền vào bảng sau Thành phần Số nguyên tử H Gốc axit và hóa trị của gốc HCl − Cl − NO3 HNO3 H2SO4 = SO4 H2CO3 = CO3 H3PO4 ≡ PO4 ? Qua bảng trên em hãy nhận xét về hóa trị của gốc axit với số nguyên tử Hi đrô HS : bằng nhau GV kết luận cho HS ghi * Hoá trị của gốc axit = số nguyên tử hiđro GV: Gọi gốc axit là A và có hóa trị là x Vậy CTHH chung của... học: 13 - Yêu cầu HS rút ra CTHH của axit - Công thức tổng quát: HxA Trong đó: ? Hãy viết CTTQ của axit - A: là gốc axit BT:Hãy viết CTHH của các axit có gốc - x:là hóa trị của gôc axit axit cho dưới đây = SO3 ; = CO3 ; − Br HS:1em lên bảng H2SO3; H2CO3 ;HBr GV Các axit này phân loại như thế nào ta sang Hoạt động3: 3 Phân loại: - GV: sử dụng BT ;H2CO3; HBr ? Em hãy nhận xét về thành phần gốc axit trong ... mục tiêu dạy học đối tượng dạy học Xác định đơn vị kiến thức kỹ học tìm cách diễn đạt nội dung dạng câu hỏi đóng câu hỏi mở - Dự kiến nội dung câu hỏi, kỹ đặt câu hỏi, trình tự câu hỏi Dự kiến... linh hoạt có hiệu dạy hóa học IV.NỘI DUNG CỤ THỂ CÁC DẠNG CÂU HỎI Có dạng: câu hỏi đóng câu hỏi mở a Câu hỏi đóng Câu hỏi đóng câu hỏi có dạng câu trả lời đúng/sai có / không Câu hỏi sử dụng chủ... tương HS Sau học ý rút kinh nghiệm tính rõ ràng, xác trật tự logic hệ thống câu hỏi dược sử dụng dạy GV phải nắm dạng câu hỏi kỹ đặt câu hỏi, cách thức dạy học cách ứng xử đặt câu hỏi để vận dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI TRONG GIỜ DẠY HÓA HỌC, CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI TRONG GIỜ DẠY HÓA HỌC, CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI TRONG GIỜ DẠY HÓA HỌC