VĂN MẪU ÔN THI 10

66 276 2
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2015, 16:33

Tuyn sinh 10 (2011-2012) Blog Khi Nghip Tuyển tập số văn hay lớp Đề 1: Phân tích nêu cảm nghĩ em sau hc bi Phong cỏch H Chớ Minh Lê Anh Trà Phong cách Hồ Chí Minh rút Phong cách Hồ Chí Minh, vĩ đại gắn với giản dị Lê Anh Trà in sách Hồ Chí Minh văn hoá Việt Nam năm 1990 Luận điểm thứ mà ngời viết nêu lên tầm sâu rộng vốn tri thức văn hóa Hồ Chí Minh Do đâu mà có vốn tri thức văn hóa ? Hồ Chí Minh có sống phong phú, sôi Ngời đ tiếp xúc với văn hoá nhiều nớc phơng Đong phơng Tây Ngời đ ghé lại nhiều hải cảng, đ thăm nớc châu Phi, châu á, châu mĩ Ngời đ sống dài ngày Anh, Pháp Lúc làm bồi, lúc cuốc tuyết, lúc làm nghề rửa ảnh Chế Lan Viên đG có lần viết: Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể, Ngời hỏi khắp bóng cờ châu Mĩ, châu Phi Những đất tự do, trời nô lệ Những đờng cách mạng tìm ( Ngời tìm hình nớc ) Ngời nói viết thạo nhiều ngoại ngữ nh Pháp, Anh, Hoa, Nga Cuộc đời Ngời đầy truân chuyên Ngời đ làm nhiều nghề, đặc biệt đến đâu Ngời học hỏi, tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật đến mức uyên thâm Hồ Chí Minh đ tiếp thu hay đẹp văn hóa, đ nhào nặn với gốc văn hóa dân tộc đẫ thấm sâu vào hồn mình, máu thịt mình, nên đG trở thành nhân cách Việt Nam, lối sống bình dị, Việt Nam, phơng Đông, nhng đồng thời mới, đại: Cách lập luận chặt chẽ, cách nêu luận xác đáng, lối diễn đạt tinh tế Lê Anh Trà đG tạo nên sức thuyết phục lớn Luận điểm thứ hai mà tác giả đa lối sống bình dị, phơng Đông, Việt Nam Hồ Chí Minh Lê Anh Trà đG sử dụng ba luận (nơi ở, trang phục, cách ăn mặc) để giải thích chứng minh cho luận điểm Cái cung điện vị Chủ tịch nớc nhà sàn nhỏ gỗ bên cạnh ao Chỉ vẻn vẹn có vài phòng tiếp khách, họp Bộ trị, làm việc ngủ, đồ đạc mộc mạc, đơn sơ Trang phục Ngời giản dị với quần áo bà ba nâu, áo trấn thủ, đôi dép lốp thô sơ nh chiến sĩ trờng Sơn Cách ăn uống Hồ Chí Minh đạm bạc: cá kho, rau luộc, d ghém, cà muối, cháo hoa , ăn dân tộc không chút cầu kì Những luận mà ngời viết nêu Nhiều Tuyn sinh 10 (2011-2012) Blog Khi Nghip ngời đG nói, đG viết, nhiều hồi kí đG để lại mà ta đG biết Nhng Lê Anh Trà đG viết cách giản dị, thân mật, trân trọng ca ngợi Phần lại, tác giả đG bình luận phong cách Hồ Chí Minh So sánh với sống vị lGnh tụ, vị tổng thống, vị vua hiền , ông ngạc nhiên khẳng định Tuyn sinh 10 (2011-2012) Blog Khi Nghip Hồ Chí Minh đG sống đến mức giản dị tiết chế nh : Lê Anh Trà nghĩ đến, liên tởng đến Nguyễn TrGi Nguyễn Bỉnh Khiêm, trích dẫn hai câu thơ Trạng Trình: Thu ăn măng trúc, đông ăn giá - Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao để tới ca ngợi nếp sống giản dị đạm Hồ Chí Minh, vị danh nho tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời, mà lối sống cao, mnột cách di dỡng tinh thần, quan niệm thẩm mĩ sống, có khả đem lại hạnh phúc, cao cho tâm hồn thể xác Tóm lại, Lê Anh Trà đG lập luận cách chặt chẽ, nêu lên luận xác thực, chọn lọc, trình bày khúc chiết với tất lòng ngỡng mộ, ngợi ca Nhà văn hóa lớn, nhà đạo đức lớn, nhà cách mạng lớn, nhà trị lớn đ quyện chặt với ngời Hồ Chí Minh, ngời giản dị, ngời Việt Nam gần gũi với ngời Đọc viết Lê Anh Trà, học tập đợc điều tốt đẹp phong cách Hồ Chí Minh, vị lGnh tụ kính yêu dân tộc - Em hóy Phõn tớch bi th Ving lng Bỏc ca Vin Phng Ch tch H Chớ Minh - v cha gi kớnh yờu ca dõn tc Vit Nam ủó cng hin trn ủi mỡnh vỡ s nghip gii phúng ủt nc Ngi ủi nm 1969, ủ li bit bao ni thng nh v xút xa cho T quc Cú nhiu nh th ủó vit bi th tng nh v Bỏc, v Ving lng Bỏc ca Vin Phng l mt nhng bi th xut sc nht Chỳng ta hóy cựng ủn vi bi th ủ cm nhn ủc cm xỳc y Con Nam thm lng Bỏc Mun lm cõy tre trung hiu chn ny Nm 1976, sau ngy ủt nc ta ủc hon ton gii phúng, lng Bỏc ủc khỏnh thnh Nh th Vin Phng t Nam ủó thm lng Bỏc Cm xỳc dõng tro, nh th ủó lm mt bi th nh mt li bc bch chõn tỡnh ca hng triu ngi Nam vi Bỏc õy l mt bi th ủc sc, giu ý ngha, lm cho ngi ủc xỳc ủng Hai kh th ủu l nhng dũng cm xỳc ban ủu ca nh th ủc ln ủu ủn thm lng Bỏc: mt chỳt t ho, xen ln vui sng, ln xỳc ủng sp ủc k cn bờn Ng` cha thõn yờu ca dõn tc.Bng nhng hỡnh nh n d giu sc gi, nhụn ng bỡnh d m hm sỳc, tinh t, ủon th ủó ủ li lũng ngi ủc nhng cm xỳc vụ cựng sõu sc Hai kh cui bi th nh nhng nt nhc du dng, trm bng, rộo rt nh tm lũng tha thit yờu mn ca nh th vi Bỏc Bng nhng ngụn t n d ủc sc,t ng bỡnh d m giu sc gi, cõu th ủó gi lũng ngi ủc nhng rung ủng sõu sc v ủỏng quý Bi th ủc phõn chia theo b cc thi gian, v kh th ủu tiờn núi v cm xỳc Tuyn sinh 10 (2011-2012) Blog Khi Nghip ca tỏc gi nhỡn thy lng Bỏc t xa Tuyn sinh 10 (2011-2012) Blog Khi Nghip Con Nam thm lng Bỏc Cõu th ủu tiờn tht ngn gn nhng nú li l mt li tõm s chõn tỡnh ca nh th cng nh hng triu ngi Nam Mt ting tht m ỏp, gn gi, th hin lũng kớnh yờu to ln ủi vi Bỏc Bỏc tht gn gi vi ngi dõn, nh l mt v cha gi ca dõn tc Con Nam - my ting y bao hm mt ni ủau v mt nim t ho Min Nam gian kh v anh hựng, Nam ủi trc v sau, Nam thnh ủng T quc, Nam va chin thng k thự bo tr v ủi gia ủỡnh Vit Nam ủõy Bỏc i! Nh th mong nhỡn thy Bỏc mt ln sau ủt nc ủó gii phúng nhng tht ủau xút, Bỏc ủó khụng cũn Vỡ vy, t ving ủó ủc nh th thay bng t thm ủ gim nh ni ủau cng nh by t nim tin rng Bỏc sng mói ó thy sng hng tre bỏt ngỏt ễi hng tre xanh xanh Vit Nam Bóo tỏp ma sa ủng thng hng p vo mt nh th l hỡnh nh hng tre xanh ngt trc lng Bỏc Cõy tre - biu tng cho s bt khut, kiờn cng nhng gin d, cao ca ngi dõn Vit Nam ủó ủ li mt du n ủm nột lũng tỏc gi trc bc vo lng Bỏc Hng tre bỏt ngỏt Hng tre xanh xanh Hng tre Vit Nam: hng tre bao ủi nh mt du hờu ủc bit ca dõn tc Hng tre trựm búng mỏt ri lờn bao th h cuc ủi, hng tre mang bao phm cht ca ngi T quc ta: dai, ủon kt, bt khut, kiờn cng Bỏc cú tt c nhng gỡ m nhng ngi Vit Nam tng cú, cng cỏi du hiu xanh ti s sng y, cng cỏi kiờn cng ủng thng hng bóo tỏp ma sa y Dõn tc ta tht s cú sc sng mónh lit, cho dự nhng th thỏch ca thiờn nhiờn, ca lch s cú khc nghit cỏch my thỡ kiờn cng chng chi, v c gng ủng thng ch nht quyt khụng chu b b cong Hng tre ủng ủú, bờn lng Bỏc nh ru gic ng ngn thu ca Bỏc, gn bú mói mói vi Bỏc nh dõn tc Vit Nam kớnh trng Bỏc mói mói n gn lng Bỏc, xp hng vo ving thỡ tỏc gi cú thờm nhiu cm xỳc mi Ngy ngy mt tri ủi qua trờn lng Thy mt mt tri lng rt ủ Hai cõu th sinh ủng vi nhiu hỡnh nh gi cm ủc to nờn t nhng hỡnh nh thc v hỡnh nh n d súng ủụi vi Mt mt tri thc ủi qua trờn lng, l mt tri ca t nhiờn, ca muụn loi, soi sỏng cho muụn loi, ủem li sc sng cho th gii T mt tri tht y, mt mt tri n d khỏc hin lng, rt ủ Bỏc nm lng vi ỏnh sỏng ủ xung quanh nh mt mt tri Bỏc tn ti vnh cu lũng mi ngi dõn Vit Nam nh s tn ti ca mt mt tri tht Bỏc soi sỏng ủng cho dõn tc ta ủi, cng hin c cuc ủi cho s nghip ginh ủc lp ca T quc Bỏc giỳp nhõn dõn ta thoỏt kip sng nụ l, tr thnh mt ngi t ủ bõy gi ủc hnh phỳc Cụng lao ca Bỏc ủi vi dõn tc ta cng nh mt tri, to ln khụng k xit Bỏc l mt mt tri Cỏi n d mt tri ủõy khụng bit ủó ủ núi v Bỏc cha ? Khụng, nu núi Bỏc l mt tri thỡ phi nhn mnh thờm cho rừ cỏi ủc tớnh ca vng mt tri y: rt ủ Cỏi mt tri ủang ta sỏng trờn cao kia, cỏi mt tri ca thiờn nhiờn, tng trng ca ngun núng, ngun sỏng, ngun s sng y, khụng phi bao gi cng nguyờn Tuyn sinh 10 (2011-2012) Blog Khi Nghip th ủõu, khụng phi lỳc no cng m núng th ủõu! Vng mt tri y cú th b búng ủờm ln ỏt Nhng vng mt tri Bỏc H ca ta thỡ mói mói ủ thm, mói mói l ngun si m, ngun sỏng soi ủng cho ngi Vit Nam Hụm cú hai mt tri chiu ri trờn ủng ủi: mt mt tri ta sỏng trc mt, mt mt tri ta sỏng tõm hnNh mt tri kia, Bỏc thuc v vnh cu Bỏc s sng mói lũng mi ngi Vit Nam Ngy ngy dũng ngi ủi thng nh Kt trng hoa dõng by mi chớn xuõn Cựng vi mt tri ủi qua trờn lng, ngy ngy dũng ngi ủi qua lng thng nh ip ng ngy ngy ý núi rng nhõn dõn ta mói luụn ghi nh cụng lao to ln ca Bỏc, mói mói l nh vy Nhp th ca ủon chm, din t ủỳng tõm trng ủng xp hng trc lng ch ủn lt vo, ngm ngựi tng nh ủn Bỏc ủó khut Tuy vy, nhp th chm chm nh bc chõn ngi ủi cuc tng nim m cõu th khụng bun ? Phi ri Chỳng ta khụng lm cỏi vic tng nim bỡnh thng vi Bỏc nh mt ngi ủó khut Dũng ngi ủang ủi ủõy l ủang ủi cuc hnh trỡnh ngi ca vinh quang ca Bỏc V trng hoa vinh quang ny khụng phi ủc kt bng nhng bụng hoa bỡnh thng nh mi trng hoa vinh hin khỏc trờn ủi ủõu Trng hoa ủõy l mt hỡnh nh n d ca tỏc gi, ủú chớnh l nhng ủoỏ hoa tht s ca ủi, l ủn m Bỏc ủó c cụng to nờn sut by mi chớn xuõn Bỏc sng trờn ủi Nhng bụng hoa Bỏc ủó ln lờn, n r ngỏt hng kớnh dõng lờn Bỏc Vo bờn lng Bỏc, thy Bỏc ủang nm ủú, nh th li mt ln na c giu ting nc nghn ngo: Bỏc nm gic ng bỡnh yờn Gia mt vng trng sỏng du hin Khung cnh bờn lng tht ờm du, bỡnh Lỳc ny, trc mt mi ngi ch cú hỡnh nh Bỏc Bỏc nm ủú gic ng vnh hng Bỏc mt tht ri sao? Khụng ủõu Bỏc ch nm ủú ng thụi, Bỏc ch ng thụi m! Sut by mi chớn nm cng hin cho ủt nc, bõy gi ủt nc ủó bỡnh yờn, Bỏc phi ủc ngh ngi ch Bao quanh gic ng ca Bỏc l mt vng trng sỏng du hin ú l hỡnh nh n d cho nhng nm thỏng lm vic ca Bỏc, lỳc no cng cú vng trng bờn cnh bu bn T gia chn tự ủy, ủn cnh khuya nỳi rng Vit Bc, ri nguyờn tiờuTuy vy, Bỏc cha bao gi thnh thi ủ ngm trng ủỳng ngha Khi thỡ tự khụng ru cng khụng hoa, thỡ vic quõn ủang bn Ch cú bõy gi, gic ng yờn, vng trng y mi tht s l vng trng yờn bỡnh, ủ Bỏc ngh ngi v ngm Trng du hin, soi sỏng hỡnh nh Bỏc Nhỡn Bỏc ng ủy tht bỡnh yờn, nhng cú mt s tht dự ủau lũng cỏch my ta phi chp nhn: Bỏc ủó tht s ủi mói mói Vn bit tri xanh l mói mói M nghe nhúi tim! Tri xanh bao la kộo di ủn vụ tn, khụng bao gi chm dt Dự lớ trớ luụn trn an lũng mỡnh rng Bỏc sng ủy, cũn dừi theo T quc mói mói nh mu xanh bỡnh trờn nn tri T quc ủc lp nhng tim ta nhúi ủau vỡ mt s Tuyn sinh 10 (2011-2012) Blog Khi Nghip tht ủau lũng Mt t nhúi ca nh th núi h ta ni ủau ủn, ni ủau vt lờn mi lớ l, mi lp lun lớ trớ Bỏc nh tri xanh, Bỏc l mói mói, Bỏc sng tõm tng mi chỳng ta, Bỏc mói hin din trờn mi phn ủt, mi thnh qu, mi phn t to nờn ủt nc ny Nhng m Bỏc mt tht ri, ta khụng cũn cú Bỏc cuc ủi thng ny Mt Bỏc, cỏi thiu vng y liu cú th no bự ủp ủc? T quc ta ủó tht s khụng cũn Bỏc dừi theo tng bc chõn, khụng cũn ủc Bỏc nõng ủ mi vp ngó Bỏc ủi, ni ủau y liu cú t ng no din t ht? C ủn Vit Nam luụn tic thng Bỏc, luụn nh v Bỏc nh mt cỏi gỡ ủú tht v ủi, khụng th xoỏ nho Dự Bỏc ủi tht s ri nhng nhng ủiu Bỏc ủó lm s ủng li tõm hn, hỡnh nh Bỏc tn ti trng kỡ trỏi tim mi ngi dõn Vit Nam Cui cựng du thng tic Bỏc ủn my, cng ủn lỳc phi ri lng Bỏc ủ v Kh th cui nh mt li t bit ủy xỳc ủng: Mai v Nam thng tro nc mt Ngy mai phi ri xa Bỏc ri Mt ting thng ca Nam li vang lờn, gi v ủt xa xụi ca T quc, mt ni tng cú v trớ sõu sc trỏi tim ngi Mt ting thng y l yờu, l bit n, l kớnh trng cuc ủi cao thng, v ủi ca Ngi ú l ting thng ca ni ủau xút mt Bỏc Thng Bỏc lm, nc mt tro ra, tht ủỳng l tỡnh thng ca ngi Vit Nam, vụ b bn v rt tht Mun lm chim hút quanh lng Bỏc Mun lm ủúa hoa ta hng ủõu ủõy Mun lm cõy tre trung hiu chn ny Cựng vi ni nim yờu thng vụ hn, tỏc gi núi lờn muụn li t nguyn ip ng mun lm khng ủnh mnh m nhng c nguyn y c chi ta cú th bin hỡnh thnh nhng gỡ thõn yờu quanh ni Bỏc ng ủ mói mói ủc chiờm ngng Bỏc, cuc ủi v tõm hn ca Bỏc, ủ by t lũng ta vi Bỏc Mt chim nh gúp ting hút lm vui nhng bỡnh minh ca Bỏc, mt ủúa hoa gúp mựi hng lm thm khụng gian quanh Bỏc hay mt cõy tre hng tre xanh xanh VN ta búng mỏt du dng quờ hng ca Bỏc, tt c ủu lm Bỏc vui v ng an gic hn õy cng chớnh l nguyn c chõn thnh, sõu sc ca hng triu tim ngi Vit sau mt ln thm lng Bỏc Bỏc i! Bỏc hóy ng li bỡnh yờn nhộ, chỳng chỏu v Nam tip tc xõy dng T quc t nn múng Bỏc ủó to ủõy! Cõu th trm xung ủ kt thực, ngng lng hũan ton V ngh thut, bi th Ving lng Bỏc cú nhiu ủim ngh thut rt ủc sc, giỳp biu hin thnh cụng thờm v nhng giỏ tr ni dung Bi th vit theo th tỏm ch, cú cú xen mt vi cõu by v chớn ch Nhiu hỡnh nh bi th ly t ngoi ủi thc ủó ủc n d, tr thnh mt cỏch th hin cm xỳc thnh kớnh ca tỏc gi Nhp th ca bi linh hot, lỳc nhanh l biu hin cho c nguyn ủn ủỏp cụng n Bỏc, lỳc chm l lỳc th hin lũng thnh kớnh vi Bỏc Ging ủiờu ca bi trang trng, tha thit, ngụn ng th bỡnh d m cụ ủỳc Bng nhng t ng, li l chõn thnh, giu cm xỳc, nh th Vin Phng ủó by t ủc nim xỳc ủng cựng lũng bit n sõu sc ủn Bỏc mt dp Bc ving lng Bỏc Bi th nh mt ting núi chung ca ton th nhõn dõn Vit Nam, biu Tuyn sinh 10 (2011-2012) Blog Khi Nghip l nim ủau xút thy Bỏc kớnh yờu ủi Qua bi th, tụi cm thy rng ủt nc ta cú ho bỡnh nh ngy hụm mt phn ln l nh cụng lao ca Bỏc, nh vy chỳng ta cn phi bit xõy dng v bo v T quc ta, ủ nhng cụng n to ln ca Bỏc khụng b b phớ - Em hóy phõn tớch hỡnh nh u sỳng trng treo bi th ng ca Chớnh Hu Khụng bit t bao gi ỏnh trng ủó ủi vo hc nh mt huyn thoi ủp truyn thuyt Chỳ cui cung trng hay Hng Nga trm thuc trng sinh l nhng mng ủi sng tinh thn bỡnh d ủm ủ mu sc dõn tc ca nhõn dõn ta Hn th na, trng ủó ủi vo cuc chin ủu, trng bo v xúm lng, trng ủc nh th Chớnh Hu kt tinh thnh hỡnh nh ủu sỳng trng treo rt ủp bi th ng ca mỡnh Sau hn mi nm lm th, Chớnh Hu cho mt u sỳng trng treo Th mi bit tỏc gi ủc ý nh th no v hỡnh nh tht ủp, th mng, rt thc nhng khụng thiu nột lóng mn ủú u sỳng trng treo- ủú l mt hỡnh nh t thc mt bc tranh t thc v sinh ủng Gia nỳi rng heo hỳt rng hoang sng mui gia ủờm vng tnh mch bng xut hin mt ỏnh trng treo l lng gia bu tri V hỡnh nh ny cng tht l lm sao, sỳng v trng tng phn vi nhau, xa cỏch vi vi bng ho quyn vo thnh mt hỡnh tng gn lin Nh th khụng phi t m ch gi, ch hỡnh nh nhng ta liờn tng nhiu ủiu ờm vng ngi lớnh bờn ch gic ti, trng chch búng soi sỏng rng hoang bao la rng ln, soi sỏng tỡnh cm h, soi sỏng tõm hn h Gi ủõy, ngi chin s nh khụng cũn vng bn v cnh chin ủu sp din ra, anh th hn theo trng, anh say sa ngm ỏnh trng to ngi trờn ủnh nỳi, tõm hn ngi nụng dõn nc mn ủng chua hay ủt cy trờn si ủỏ cn ci ngy no bng chc tr thnh ngi ngh s ủang ngm nhỡn v ủp ỏnh trng cú t ngn ủi Phi l mt ngi cú tõm hn giu lóng mn v mt phong thỏi ung dung bỡnh tnh lc quan thỡ anh mi cú th nhỡn mt hỡnh nh nờn th nh th Chỳt na ủõy khụng bit sng cht, chỳt na ủõy cng cú th l giõy phỳt cui cựng ta cũn trờn ủi ny nhng ta mc k, say sa vi ỏnh trng ỏnh trng nh xua tan cỏi lnh giỏ ca ủờm sng mui, trng to sỏng lm ngi ngi lũng ngi, trng nh cựng tham gia, cựng chng kin cho tỡnh ủng ủng ủi thiờng liờng ca nhng ngỡ linh Trng truyn thờm sc mnh cho h, tm gi tõm hn h cao hn, sch hn, trng cng l bn, l ủng ca anh b ủi C H u sỳng trng treo- hỡnh nh tht ủp v giu sc khỏi quỏt Sỳng v trng kt hp nhau; sỳng tng trng cho chin ủu- trng l hỡnh nh ca bỡnh hnh phỳc Sỳng l ngi, trng l ủt nc quờ hng ca bn nghỡn nm hin Sỳng l hỡnh nh ngi chin s gan d kiờn cng- Trng l hỡnh nh ngi thi s S kt hp hi ho to Tuyn sinh 10 (2011-2012) Blog Khi Nghip nờn nột lóng mn bay bng va gi t c th ủó núi lờn lớ tng, mc ủớch chin ủu m ngi lớnh y ủang tham gia H chin ủu cho s bỡnh, chin ủu cho ỏnh trng mói nghiờng ci trờn ủnh nỳi Ta hóy tng tng xem: gia ủờm khuya rng nỳi trp trựng bng hin lờn hỡnh nh ngi lớnh ủng ủú vi sỳng khoỏc trờn vai, nũng sỳng chch lờn tri v ỏnh trng l lng nũng ngn sỳng ú l biu tng Khỏt Vng Ho Bỡnh, nú tng trng cho t th l quan bỡnh tnh, lóng mn ca ngi bo v T quc Cỏi thõn ca cõu th u sỳng trng treo nm t treo, ta th thay bng t mc thỡ tht th quỏ, lm cũn nột lóng mn ? V hóy thay mt ln na bng t lờn cng khụng phự hp, vỡ nú l hin tng t nhiờn: trng trũn ri khuyt, trng lờn trng ln s khụng cũn cỏi bt ng mu nhim na Ch cú trng treo Phi, ch cú u sỳng trng treo mi din t ht ủc cỏi hay, cỏi bng bnh th mng ca mt ủờm trng ủng ch gic ti, chng th mng chỳt no Ta nờn hiu bi th dng nh ủc sỏng tỏc thi ủim hin ti ủờm mt khụng gian m mt ủt l rng hoang sng mui lnh lo v lũng ủy php phng gic s ti cú ngha l cỏi cht cú th ủn tng giõy tng phỳt Th nhng ngi lớnh y ủng cnh ủ tõm hn h vỳt lờn n thnh vng trng Nu miờu t hin thc thỡ vng trng y s cú hỡnh ca khụng gian ba chiu ủõy, t ủim nhỡn xa, c vng trng v sỳng ủu tn ti trờn mt mt phng v hi ho nú mang tớnh biu tng cao T Hu cng cú mt cõu th kiu ny: ỏnh ủu sỳng bn cựng m nan v Phm Tin Dut thỡ V vng trng vt lờn trờn qung la hay Hong Hu Ch mt na vng trng thụi mt na Ai b quờn phớa chõn tri Nhng cú l cụ kt nht, hay nht l u sỳng trng treo Nh ủó núi trờn, khụng phi ngu nhiờn m Chớnh Hun ly hỡnh nh u sỳng trng treo lm ta ủ cho th ca mỡnh Nú l biu tng, l khỏt vng v cng l biu hin tuyt vi cht lóng mn bi th cỏch mng Lóng mng nhng khụng thoỏt li, khụng quờn ủc nhim v v trỏch nhim ca mỡnh Lóng mn vỡ ngi cn cú nhng phỳt sng cho riờng mỡnh Trc cỏi ủp m ngi tr nờn th lónh ủm thỡ cuc sng vụ cựng t nht m hng ca cõu th ủó ủi ủỳng vi xu th lch s ca dõn tc Hỡnh nh trng v sỳng ủó cú nhiu th Vit Nam nhng cha cú s kt hp kỡ diu no bng hỡnh nh u sỳng trng treo ca Chớnh Hu Nu nh Elsa Trioslet n s Phỏp cú núi Nh l ngi cho mỏu thỡ tụi hónh din núi vi s rng: Chớnh Hu ủó cho mỏu ủ to nờn cõu th tuyt vi ủ cng hin cho cuc khỏng chin ca chỳng ta V bn i! Bn hóy th cựng tụi nhng chỳ chim trng trờn bu tri, hóy hỏt vang lờn ca khỳc Ho Bỡnh vỡ hỡnh nh ủu sỳng trng treo m nh th ủó gi vo ủú bao nhiờu khỏt vng ủó thnh hin thc Phi chng cht lớnh ủó thm dn vo cht thi ca, to nờn d v tuyt vi cho tỡnh " ng chớ" Núi ủn th trc ht l núi ủn cm xỳc v s chõn thnh Khụng cú cm xỳc, th s khụng th cú sc lay ủng hn ngi, khụng cú s chõn thnh chỳt hn ca th cng chỡm vo quờn lóng Mt chỳt chõn thnh, mt chỳt lóng mn, mt chỳt õm vang Tuyn sinh 10 (2011-2012) Blog Khi Nghip m Chớnh Hu ủó gieo vo lũng ngi nhng cm xỳc khú quờn Bi th " ng chớ" tay bùn Nhân vật ông Hai chân thực từ tính hay khoe làng, thích nói làng ngời nghe có thích hay không; chân thực đặc điểm tâm lí cộng đồng, vui vui làng, buồn buồn làng chân thực diễn biến trạng thái tâm lí đặc trng ngời nông dân tủi nhục, đau đớn tin làng phản bội Nếu nh biến cố tâm trạng ông Hai đau đớn, tủi cực vỡ lẽ tin đồn không đúng, làng chợ Dầu ông không theo giặc, vui sớng tng bừng, nhiêu Ông Hai nh ngời vừa đợc hồi sinh Một lần nữa, thay đổi trạng thái tâm lí lại đợc khắc hoạ sinh động, tài tình: "Cái mặt buồn thỉu ngày tơi vui, rạng rỡ hẳn lên Mồm bỏm bẻm nhai trầu, cặp mắt hung đỏ hấp háy " Ông khoe khắp nơi: "Tây đốt nhà bác Đốt nhẵn![ ] Láo! Láo hết! Toàn sai mục đích cả", "Tây đốt nhà ông chủ Đốt nhẵn.[ ] Ra láo! Láo hết, chẳng có Toàn sai mục đích cả!" Đáng lẽ ông phải buồn tin chứ? Nhng ông tràn ngập niềm vui thoát khỏi ách "ngời làng Việt gian" Cái tin xác nhận làng ông đứng phía kháng chiến Cái tin khiến ông lại đợc sống nh môt ngời yêu nớc, lại tiếp tục khoe khoang đáng yêu mình, Mâu thuẫn mà hợp lí, điểm sắc sảo, độc đáo ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật nhà văn Kim Lân Ngời đọc quên đợc ông Hai yêu làng nh Mặt khác, nh nhân vật quần chúng (chị cho bú loan tin làng chợ Dầu theo giặc, bà chủ nhà,) khó quên nhân vật nét cá thể hoá đậm ngôn ngữ Lúc ông hai nói thành lời hay ông nghĩ, ngời đọc nhận thấy rõ đặc điểm ngôn ngữ vùng quê Bắc Bộ, làng Bắc Bộ: "Nắng chúng nó","không đọc thành tiếng cho ngời khác nghe nhờ mấy", "Thì vẫn", "có dám đơn sai", Đặc biệt nhà văn cố ý thể từ ngữ dùng sai lúc hng phấn ông Hai Những từ ngữ "sai mục đích cả" dấu ấn ngôn ngữ ngời nông dân thời điểm nhận thức chuyển biến, muốn nói nhng từ ngữ cha hiểu hết Sự sinh động, chân thực, thú vị câu chuyện phần nhờ vào đặc điểm ngôn ngữ Kim Lân đG đợc đánh giá bút hàng đầu đề tài phong tục Trong truyện Làng, thông hiểu lề thói, phong tục làng quê đợc ông vận dụng khéo léo vào xây dựng tâm lí, hành động, ngôn ngữ nhân vật Cốt truyện đơn giản, sức nặng lại dồn vào mạch diễn biến tâm trạng, vào lời thoại nhân vật nên câu chuyện có sức hấp dẫn riêng, ấn tợng riêng, độc đáo Trong số nhiều nhân vật nông dân khác, ngời đọc khó quên ông Hai yêu làng quê, yêu đất nớc, thuỷ chung với kháng chiến, với nghiệp chung dân tộc Một ông Hai thích khoe làng, ông Hai sốt sắng nghe tin tức trị, ông Hai tủi nhục, đau đớn nghe tin làng theo giặc, ông Hai vui mừng nh trẻ thơ biết tin làng không theo giặc, Ai đG lần thấy nhà văn Kim Lân, nghe ông nói chuyện thú vị nữa: hình nh ta gặp ông Làng phải 12 Phõn tớch truyn ngn Lng l Sa Pa ca Nguyn Thnh Long Truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa Nguyễn Thành Long nhẹ nhàng mà sâu sắc, thẫm đẫm chất thơ Nhẹ nhàng, kín đáo nh Sa Pa thành phố sơng, giàu sức sống với hoa tráI ngát hơng bốn mùa Lặng lẽ mà không buồn tẻ, ngời nơI ngày thầm lặng cống hiến sức lực mình, thầm lặng đem lại hơng sắc cho sống Đọc truyện ngắn này, chúng ta đồng cảm với nhau: Sa Pa không yên tĩnh Bên dới yên tĩnh ấy, ngời ta làm việc! Theo lời giới thiệu bác láI xe, cáI ngời cô độc gian niên hai mơI bảy tuổi, làm công tác khí tợng kiêm vật lí địa cầu Trong câu chuyện phác thảo chân dung bác láI xe, đáng ý chuyện thèm ngời anh chàng cô độc gian Không phảI sợ ngời mà lên làm việc đây, tráI lại, chặt ngáng đờng ngăn xe dừng lại để đợc gặp ngời nhìn trông nói chuyện lát Qua cáI nhìn ngời hoạ sĩ, anh niên với tầm vóc nhỏ bé, nét mặt rạng rỡ Anh ta sống Một nhà ba gian, sẽ, với bàn ghế, sổ sách, biểu đồ, thống kê, máy đàm Cuộc đời riêng anh niên thu gọn lại góc tráI gian với giờng con, bàn học, giá sách. Một sống giản dị, ngăn nắp ngời yêu đời, say mê công việc không buồn chán Trong cảm nhận cô kĩ s trờng, sống ngời niên sống dũng cảm tuyệt đẹp, anh mang lại cho cô bó hoa háo hức mơ mộng ngẫu nhiên Nừu nh ngời hoạ sĩ lGo thành ghi đợc lần đầu gơng mặt ngời niên lời tâm kẻ thèm ngời đợc gặp ngời đG chân dung tự hoạ hoàn chỉnh Chân dung không phảI nét vẽ tinh thần, nét gợi tả phẩm chất? Những nét tự hoạ anh niên ngời làm việc nh anh khiến ngời hoạ sĩ già, dù đG trảI nhiều chuyện đời phảI suy ngẫm nhiều: Ngời trai đáng yêu thật, nhng làm cho ông nhọc Với điều làm cho ngời ta suy nghĩ anh Và điều anh suy nghĩ cáI vắng vẻ vòi vọi hai nghìn sáu trăm mét mặt biển, cuồn cuộn tuôn gặp ngời. Vởy điều chàng niên đG làm cho ngời hoạ sĩ già suy nghĩ chí làm thay đổi cáI quan niệm mảnh đất Sa Pa vốn có ông? Nỗi thèm ngời anh niên không phảI nỗi nhớ sống đông đúc, tiện nghi, an nhàn, nh anh nói: Nừu nỗi nhớ phồn hoa đô thị xoàng Ngời niên hiểu rõ công việc mình, chấp nhận sống hoàn cảnh buồn tẻ, cô độc để làm công việc đo gió, đo ma, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trớc thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu Nhng ngời không thấy buồn tẻ, cô độc CáI thèm ngời chàng niên lẽ bình th- ờng ngời, lại tuổi trẻ Anh sống với triết lí: ta làm việc, ta với công việc đôI, gọi đợc? Đợc làm việc có ích anh niềm vui Hơn công việc anh gắn liền với công việc bao anh em đồng chí khác điểm cao thấp Ngời hoạ sĩ đG thấy bối rối bất ngờ đợc chiêm ngỡng chân dung đẹp đẽ đến thế: bắt gặp ngời nh anh hội hGn hữu cho sáng tác, nhng hoàn thành sáng tác chặng đờng dài Và chắn ông bối rối muốn dựng lên chân dung Sa Pa Bởi vì, tự hoạ chàng trai chân dung khác nữa, quên mình, say mê với công việc nh anh kĩ s vờn rau dới Sa Pa Ngày sang ngày khác ngồi im v- ờn su hào, rình xem cách ong lấy phấn, thụ phấn cho hoa su hào , nhà nghiên cứu sét mời năm không rời xa quan ngày sợ có sét lại vắng mặt CáI lặng lẽ cảnh sắc Sa Pa cọ tay ngời hoạ sĩ lột tả không khó khăn, nhng cáI không lặng lẽ Sa Pa nh ông đG thấy qua ngời vẽ đây? Ngời hoạ sĩ nhận thấy rõ bất lực nghệ thuật, hội hoạ hành trình vĩ đại đời Ngời đọc dễ dàng nhận thấy Lặng lẽ Sa Pa, có hai nhân vật hầu nh lặng lẽ nghe suy ngẫm Đó ngời hoạ sĩ cô kĩ s trẻ Trớc chàng trai trẻ trung yêu đời, hiểu yêu công việc thầm lặng mình, ngời hoạ sĩ nhận Sa Pa, cáI tên mà nghe đến ngời ta đG nghĩ đến chuyện nghỉ ngơI, có ngời làm việc lo nghĩ cho đất nớc Thoạt đầu, đáp lại lời bác láI xe, ngời hoạ sĩ nói: Thích chứ, thích Thế tôI hẳn TôI đG định Nhng cha phảI lúc Sau gặp, đợc nghe chàng niên nói, đợc chứng kiến hiểu sống ngời làm việc thực sự, cống hiến thực sự, quan niệm ngời hoạ sĩ đG thay đổi Lúc chia tay, ngời hoạ sĩ già chụp lấy tay ngời niên lắc mạnh nói: Chắc chắn tôI trở lại TôI với anh hôm đợc chứ? Đây không thay đổi cáI nhìn Sa Pa mà thay đổi quan niệm nghệ sĩ sống, cáI đẹp Còn cô gái? Khi từ biệt, Cô chìa tay cho anh nắm, cẩn trọng, rõ ràng, nh ngời ta trao cho cáI không phảI cáI bắt tay Cô đG hiểu đợc nhiều điều từ sống, công việc chàng trai Có lẽ cáI bắt tay niềm tin, ý nghĩa đích thực lao động, thầm lặng cống hiến cho đời, Những điều giúp cô vững vàng bớc vào đời Nguyễn Thành Long đG cho ngời đọc thấy cáI không lặng lẽ Sa Pa Với nét vẽ mộc mạc, chân dung mảnh đất cao có sức ấm toả từ bàn tay, khối óc ngày bền bỉ, thầm lặng cống hiến 13 Phõn tớch bi th Sang thu ca Hu Thnh Không phải Thu mà Sang thu Thi nhân muôn đời yêu mến mùa thu, không trờng hợp say sa trớc đổi thay tạo vật đất trời giao chuyển Đọc Sang thu Hữu Thỉnh, thêm lần ta đợc thởng thức vẻ đẹp cảm nhận tinh tế, rung động tâm hồn nhạy cảm nghệ sĩ lúc thu sang Nhng chẳng có ý nghĩa xúc cảm chẳng mang nét duyên riêng Ngời ta nói Hữu Thỉnh với chất dân gian thơ Quả vậy, đây, độc đáo bắt đầu "hơng thu": Bỗng nhận hơng ổi Phả vào gió se Gió chùng chình qua ngõ Hình nh thu đ Không phải ngô đồng, hơng cốm mới, hoa cau rụng, mùa thu diện với hơng ổi chín thơm lựng gió hanh se Hai chữ phả vào vừa gợi cảm nhận, vừa gợi cách thực thể hơng thơm ổi, lại vừa gợi vận động nhẹ nhàng gió Từ chùng chình gợi lay động lá, vẻ t lự lòng ngời, man mác không gian chớm thu Sao lại hình nh chắn? Một chút nghi hoặc, chút bâng khuâng, có không thật rõ ràng Đúng trạng thái cảm xúc thời điểm chuyển giao Cảm xúc tiếp tục lan toả, mở nhìn xa hơn, rộng hơn: Sông đợc lúc dềnh dàng Chim bắt đầu vội v Có đám mây mùa hạ Vắt nửa sang thu Sự vận động mùa đợc cụ thể hoá sắc thái đổi thay tạo vật Đó vẻ "dềnh dàng" dòng sông, "bắt đầu vội vG" cánh chim và, thật đặc biệt, đám mây mang hai mùa Tất hoà khúc biến tấu giao mùa Có mơ hồ xâm chiếm, thay thế, mờ đi, nhạt ra, trôi Không có thật sắc nét, gam màu tơng phản nào, hai nửa đám mây thuộc hai mùa khác biệt Không phải vẻ đẹp mùa hạ, vẻ đẹp mùa thu, mà vẻ đẹp chuyển mùa, vẻ đẹp tâm hồn ngời gần gũi, giao cảm với thiên nhiên để lắng nghe dự cảm: Vẫn nắng Đ vơi dần ma Sấm bớt bất ngờ Trên hàng đứng tuổi Khoảnh khắc giao mùa đợc cảm nhận hơng ổi phả gió se chùng chình qua ngõ, "hình nh" lòng ngời, vẻ dềnh dàng sông, vội vG chim, đến nắng, ma, sấm, hàng Cha hết hẳn nắng mùa hè nhng ma đG không ạt Hai chữ "bao nhiêu" nghe nh say mê, nh luyến tiếc Nắng ma nhiều Đó đặc điểm mùa hè Nhng nắng mà ma đG vơi dần Vơi dần không ma mà ma nớc Đây dấu hiệu chuyển mùa Rồi đây, nắng hanh hao, ma trở nên hoạ hoằn Khi thực thu Tởng chừng câu thơ tả cảnh mà thực kín đáo bộc lộ xúc cảm giao mùa, rung động ngào lòng ngời mối luyến giao thấm quyện với thiên nhiên Bài thơ khép lại với hình ảnh sấm hàng vừa có tính tả thực vừa mang ý nghĩa http://ebook.here.vn Th vin Sỏch Tham Kho 40 ẩn dụ, gợi suy t thâm trầm Cuối hạ - đầu thu, đG ma xối xả sấm bớt bất ngờ dội Hàng đứng tuổi hàng đG qua bao chuyển mùa? Không biết xác bao nhng đủ để điềm nhiên trớc biến động Tựa nh ngời lịch lGm, trải bình tâm, đạt đợc trạng thái ôn tồn trớc vang chấn ngoại cảnh Với hình ảnh thơ tự nhiên, không chau chuốt mà giàu sức gợi cảm, thể thơ năm chữ vắt dòng tạo liên tởng thú vị, nhà thơ Hữu Thỉnh đG thể cách đặc sắc xúc cảm tinh tế trớc bớc chuyển giao mùa Qua bộc lộ tình cảm yêu mến thiên nhiên, tâm hồn nhạy cảm, sâu sắc 14 Phõn tớch nhõn vt Nh truyn ngn Bn quờ ca nh Nguyn Minh Chõu ấn tợng đọc Bến quê Nguyễn Minh Châu ấn tợng cáI nh đứng trớc hoa cuối sót lại trở nên đậm sắc hơn, thẫm màu hơn, màu tím thẫm nh bóng tối Có cáI xót xa phôI pha đI bóng tối, tha thiết cáI màu đậm sót lại Nó tự lần cuối, thức nhận chảy trôI kết đọng lần cuối trớc hoà vào cáI mong manh vĩnh cửu Giống nh hình ảnh Nhĩ kết truyện: mặt mũi Nhĩ đỏ rựng cách khác thờng, hai mắt long lanh chứa nỗi mê say đầy đau khổ, mời đầu ngón tay Nhĩ bấu chặt vào cáI bậu cửa sổ, ngón tay vừa bấu chặt vừa run lẩy bẩy Có khác thờng không cáI ham muốn cuối đời ngời nhờ sang bến sông bên nhà nh (?): Nhĩ tập trung lại để nói cáI điều ham muốn cuối đời mình: - Bây sang bên hộ bố - Để làm ạ? - Chẳng để làm Nhĩ ngợng nghịu cáI điều nói kì quặc Con hGy qua đò đặt chân lên bờ bên kia, đI chơI loanh quanh ngồi xuống nghỉ chân lát, Có thực tồn nh nghịch lí Tình tự Bến quê, trớc hết, độc đáo điểm Một ngời đG đI tới không sót xó xỉnh tráI đất lâm bệnh nặng đI đợc nhận chân trời gần gũi, mà lại xa lắc cha đI đến cáI bờ bên sông Hồng trớc cửa nhà Khi tới đợc Bến quê cách dễ dàng không nghĩ tới, không tới; tới đợc lại say mê, ham muốn - nghịch lí Ngịch lí nói lên thật là: có khi, cáI ngời ta mơ ớc, khát khao, cáI ngời ta có không phảI điều to tát, lớn lao mà lại điều nhỏ bé, thờng tình Ngời ta vơn tới giá trị bình dị Mảnh đất mơ ớc bến sông quê Cốt http://ebook.here.vn Th vin Sỏch Tham Kho 41 truyện Bến quê thuộc loại cốt truyện tâm lí Tình mà ta gọi nghịch lí nghịch lí tự ý thức cao độ nhân vật Nừu không nhận thức cách sâu sắc http://ebook.here.vn Th vin Sỏch Tham Kho 42 ý nghĩa đích thực cáI gần gũi, bình dị, đG không đặt chân tới xó xỉnh tráI đất nh Nhĩ việc cha đặt chân đến cáI bến sông cạnh nhà, việc tới đợc mảnh đất mơ ớc đỗi gần gụi không khác thờng, không nghịch lí, lại trôI tuột đI nh lẽ thờng Tình âý tình để nhân vật bộc lộ cáI giới bên trong, để phân tích niềm mê say đầy đau khổ ngời tiến dần tới hạn mút cuối sống, để thấy đợc cáI giản dị nhng bền vững chân lí nhân sinh Nghĩa sức nặng toàn thiên truyện dồn vào thể giới nội tâm Nhĩ Có thể thấy mạch tâm trạng Nhĩ diễn theo hai chặng: trớc sau Nhĩ nhờ anh trai sang sông Tác giả không cho biết trớc lâm bệnh Nhĩ làm nghề gì, địa vị xG hội nhng vào chi tiết Nhĩ đợc đI khắp nơI giới, đoán định đợc anh ngời có vị trí quan trọng Nhng cáI thời gian Nhĩ ốm liệt giờng quGng thời gian quan trọng, có ý nghĩa lớn so với đời bôn ba Khi đó, anh đợc gần gũi với vợ con, nhờ lần Nhĩ thấy đợc áo vá ngời vợ đời chịu thơng chịu khó hi sinh chồng Tình cảnh ốm đau đG kéo anh với thờng tình sống Anh cảm nhận đợc cáI nhẫn nhục đẹp đẽ vợ qua tiếng bớc chân rón quen thuộc suốt đời ngời đàn bà bậc thang mòn lõm Niềm khao khát đợc khám phá vẻ đẹp bờ bGI bên sông đợc nhen lên, day dứt, mGnh liệt Nhĩ sống sống đời thờng Cuộc sống đem lại cho anh cách nhìn, cách nghĩ mới, chân thực, dung dị hơn, đồng thời thôI thúc anh thực ớc vọng cuối đời, cáI mong muốn vốn dễ dàng với ngời khác, với anh khoẻ mạnh trở thành thách thức ghê gớm, chí Anh trai hiểu đợc đằng sau cáI mong muốn kì quặc ngời cha từ giG cõi đời câu chuyện mang ý nghĩa triết lí đời Giống nh Nhĩ đG cha nghĩ tới mảnh đất bến quê sông Hồng kề cạnh nhà Chính Nhĩ tự nhận thấy lớn thằng anh có nhiều nét giống anh Dờng nh Nhĩ diễn đối chất: cha / / khứ Con trai anh sống tháng ngày nh anh đG sống, ham mê điều nh anh ham mê không nhận đợc giá trị cáI bình dị, nhỏ bé nhng đích thực nh anh đG không nhận Nguyễn Minh Châu đG xây dựng nhiều chi tiết, hình ảnh mang ý nghĩa biểu tợng ậ phần đầu truyện hình ảnh hoa lăng sót lại, màu vàng thau xen lẫn màu xanh non bGI bồi bên sông Hồng, tảng đất đổ oà vào giấc ngủ, Khi đứa trai đI để thực hành trình tới bến quê, song hành, Nhĩ thực hành trình nhọc nhằn, đau nhức Chàng trai trẻ, ngời thực chuyến sang sông cách dễ dàng chùng chình tớng sĩ không thấy đợc ý nghĩa hành trình Ngời không thời gian tự thực đợc nửa hành trình dài mét từ nệm nằm tới cửa sổ! Những khoảng không gian mối liên hệ thời gian nh biểu tợng nghịch lí bừng ngộ, chặng khác thám hiểm đời: http://ebook.here.vn Th vin Sỏch Tham Kho 43 Vừa nghe Tuấn nện lộp bộp đôI dép sa bô xuống thang, Nhĩ đG thu hết tàn lực lết dần phản gỗ Nhấc đợc bên nệm nằm, anh tởng vừa bay đợc nửa vòng tráI đất chuyến đI công tác nớc bên Mĩ La-tinh hai năm trớc Anh mệt lử Và đau nhức Ngồi lại nghỉ chặng muốn có đỡ cho để nằm xuống Lũ trẻ tiếp sức cho anh, giúp anh đI nốt nửa vòng tráI đất lại: Cả bọn trẻ xúm vào, nơng nhẹ, giúp anh đI nốt nửa vòng tráI đất từ mép nệm nằm mép phản, khoảng cách ớc chừng năm chục phân Đó ân huệ mà đời dung dị, hồn nhiên đem lại cho Nhĩ Anh hớng tới khoảng không gian mơ ớc bên cánh cửa sổ nhờ bàn tay chua lòm mùi da Lại cứu cánh cáI bình dị Ngay lúc ấy, lúc Nhĩ đợc ngồi sát sau khuôn cửa sổ, hình ảnh cáI miền đất mơ ớc trớc mắt anh, ngời chất chứa nghịch lí diễn dòng suy tởng sâu sắc Với ngòi bút sắc sảo, Nguyễn Minh Châu đG khắc hoạ thành công tâm trạng nhân vật Hình ảnh đò ngang với cánh buồm nâu bạc trắng qua cáI nhìn ngời khao khát bến bờ mang ý nghĩa biểu tợng Đó nhịp cầu nối tới bến quê mơ ớc: cáI vật mà Nhĩ nhìn thấy trớc tiên đợc ngồi sát sau khuôn cửa sổ cánh buồm vừa bắt gió căng phồng lên Con đò ngang ngày qua lại chuyến hai bên bờ khúc sông Hồng vừa mời bắt đầu chống sào khỏi chân bGI bồi bên kia, cánh buồm nâu bạc trắng che lấp gần hết cáI miền đất mơ ớc Biết đâu Nhĩ không đủ sức để chờ chuyến đò ngày hôm sau sao! Ngời trai mang theo sứ mệnh thực niềm mơ ớc cuối anh sà vào đám ngời chơI phá cờ hè phố Suốt đời Nhĩ đG chơI phá cờ nhiều hè phố, thật không dứt đợc Nó bị nhỡ chuyến đò sang sông Cả đời Nhĩ đG nhỡ chuyến đò Trong lo lắng, khắc khoảI vốn thờng trực ngời sống phút cuối cùng, Nhĩ đG ngẫm ra: ngời ta đờng đời thật khó tránh đợc cáI điều vòng chùng chình, đG thấy có cáI hấp dẫn bên sông đâu? Hoạ có anh đG trảI, đG in gót chân khắp chân trời xa lạ nhìn thấy hết giàu có lẫn vẻ đẹp cáI bGI bồi sông Hồng bờ bên kia, nét tiêu sơ, cáI điều riêng anh khám phá thấy giống nh niềm mê say pha lẫn với nỗi ân hận đau đớn, lời lẽ không giảI thích hết Ngời ta khó làm lại đợc thuộc khứ, đI lại chuyến đò đG nhỡ CáI bến quê gần, không khó khăn để đến đó, nhng mắc vào cáI mớ chùng chình ta không đến đợc Không phảI ngẫu nhiên mà tác giả hình ảnh Liên vợ Nhĩ xuất dòng suy nghĩ nhân vật này: nh cánh bGI bồi nằm phơI bên kia, tâm hồn Liên giữ nguyên vẹn nét tần tảo chịu đựng hi sinh từ bao đời xa, nhờ có điều mà sau ngày tháng bôn tẩu, tìm kiếm Nhĩ đG tìm http://ebook.here.vn Th vin Sỏch Tham Kho 44 thấy đợc nơI nơng tựa gia đình ngày Liên nh thân cáI bến quê mà Nhĩ đG không nhận Nhĩ nhìn thấy áo vá vợ anh đG nhận thức đợc giá trị cáI gần gũi, bình dị Sự tần tảo, chịu đựng hi sinh Liên vẻ đẹp ngời phụ nữ Việt Nam nói chung Không phảI Nhĩ nhận cáI có, vẻ đẹp bền vững muôn đời nhng Nhĩ ý thức cách sâu sắc bến quê anh phát nó, cảm nhận đợc Giống nh hình ảnh mảnh vá buồm cánh dơI in bật vùng nớc đỏ rõ ràng đến đò ngang nối liền với bến quê lại gần bờ bên này, lại gần anh, để Nhĩ có đợc cảm giác áo màu xanh trứng sáo mũ nan rộng vành, nh nhà thám hiểm chậm rGI đặt bớc chân lên cáI mặt đất dấp dính phù sa Truyện khép lại hình ảnh chuyến đò ngang ngày chuyến vừa chạm vào cáI bờ đất lở dốc đứng phía bên Bên thị thành, bên bến quê Bên chông chênh xói lở, bên vững vàng bồi đắp Sự tơng phản nh lời cảnh tỉnh nhận thức, ý thức giữ gìn giá trị bình dị, vẻ đẹp cáI thân tình, gần gũi, để ngời ta không phảI thảng tảng đất đổ oà vào giấc ngủ Giống hoa lăng nhợt nhạt từ nở cháy thẫm lên cuối nh xác nhận xót xa trớc cáI mong manh chảy trôI tạo hoá Nhĩ muốn trai không lặp lại đờng tới giá trị đích thực nh anh đG trảI qua Day dứt, trăn trở nh âu lại đợc nằm xuống để tảng đất đổ ập xuống chốn không - 14 Phõn tớch hỡnh nh Bc truyn ngn Ting gi ni hoang dó ca nh Gic Lõn ủn Trong nghệ thuật văn chơng, miêu tả tâm lí, tình cảm đG khó (miêu tả tâm lí nhân vật bớc tiến lớn lịch sử văn học), miêu tả tình cảm chó lại khó hơn, số loài vật nuôi, chó đợc coi loài gần gũi nhất, tình nghĩa ngời Thế nhng Giắc Lân-đơn viết Tiếng gọi nơi hoang d , điều dờng nh không gây trở ngại Câu chuyện chó Bấc, tâm t, tình cảm đợc dựng lên sinh động, gần gũi đến mức cha nắm bắt đợc cốt truyện, đọc đoạn đó, bạn đọc dễ lầm tởng nhân vật truyện http://ebook.here.vn Th vin Sỏch Tham Kho 45 ngời Mặc dù câu chuyện đợc kể từ thứ ba nhng coi hoá thân toàn vẹn nhà văn vào nhân vật Đoạn trích hầu nh kiện đáng kể, tâm t, tình cảm Bấc chủ, nhng lại nhiều đoạn văn thành công tác phẩm Một phần nguyên đó, tâm t, tình cảm Bấc đG đợc miêu tả sâu sắc, thể khả quan sát cảm nhận nhạy bén, tinh tế nhà văn http://ebook.here.vn Th vin Sỏch Tham Kho 46 Đoạn mở đầu có tính chất giới thiệu, nhng không mà sức hấp dẫn Đó thứ tình cảm hoàn toàn mẻ mà Bấc cha cảm thấy Đối chứng cụ thể mối quan hệ Bấc với thành viên gia đình thẩm phán Mi-lơ: Với cậu trai ông Thẩm, tình cảm "chỉ chuyện làm ăn hội phờng" Với đứa cháu nhỏ ông Thẩm, "trách nhiệm oai hộ vệ" Với ông Thẩm, thứ "tình bạn trịnh trọng đờng hoàng" Trong mối quan hệ này, Bấc có vị hoàn toàn khác với chó thông thờng Đó mối quan hệ vật nuôi chủ mà mối quan hệ bình đẳng ngời với ngời Nhng điều quan trọng khoảng thời gian đó, Bấc cha cảm thấy "tình thơng yêu sôi nổi, nồng cháy, thơng yêu đến tôn thờ, thơng yêu đến cuồng nhiệt" nh tình cảm Thoóc-tơn Đó cách mở đầu thực ấn tợng Trong mối quan hệ với Thoóc-tơn, vị Bấc không thay đổi Nó tự coi ngời bạn trung thành Có lẽ điểm mấu chốt tạo nên khác biệt tình cảm Bấc cách nghĩ Thoóc-tơn Đối với Thẩm phán Mi-lơ ngời chủ khác, Bấc chẳng qua vật nuôi mà (nói nh ngôn ngữ Bấc quan hệ tuý công việc), dù có lập đợc chiến tích Nhng Thoóc-tơn khác Anh thực coi Bấc nh ngời bạn đối xử với nh với ngời bạn Những việc ngày diễn mối quan hệ Thoóc-tơn Bấc đợc tác giả kể lại giản dị nhng có sức hấp dẫn thật đặc biệt Những cử chỉ, hành động đợc miêu tả xen kẽ với chi tiết cụ thể, sinh động cho thấy tình cảm Thoóc-tơn dành cho Bấc đG vợt qua mối quan hệ chủ tớ thông thờng Anh chăm sóc chó "nh thể chúng anh vậy" Bấc vốn chó thông minh, hiểu cử chủ có ý nghĩa nh nào, vậy, đáp lại tình cảm chân thành nhng không phần nồng nhiệt Bản thân đỗi vui sớng, đến độ "tởng chừng nh tim nhảy tung khỏi thể ngây ngất" Mỗi cử Bấc thể nhiều ý nghĩa khiến cho Thoóc-tơn nh muốn kêu lên, tởng nh chó nói với anh lời qua hành động Cách biểu lộ tình cảm Bấc khác thờng Cái cách ép hai hàm vào tay chủ lúc lâu cho thấy tình cảm Bấc dành cho Thoóc-tơn mGnh liệt đến mức Mặt khác, lại không vồ vập, săn đón nh chó khác mà lặng lẽ tôn thờ, quan sát chủ theo cách riêng mà bộc lộ nh Sự giao cảm ánh mắt Thoóc-tơn đG nói lên tất ngỡng mộ, thành kính, tình thơng yêu Bấc ngời chủ mang tình cảm mà trớc cha cảm nhận đợc Sự gắn bó tình cảm Bấc chủ đợc thể sâu phần cuối đoạn trích Càng yêu chủ Bấc lại sợ nhiêu Bởi vậy, http://ebook.here.vn Th vin Sỏch Tham Kho 47 bám theo Thoóc-tơn không rời anh nửa bớc Chi tiết Bấc không ngủ "trờn qua giá http://ebook.here.vn Th vin Sỏch Tham Kho 48 lạnh đến tận mép lều, đứng đấy, lắng nghe tiếng thở đều chủ " sống động, có sức diễn tả lớn lời giGi bày trực tiếp, biểu khả quan sát miêu tả tinh tế tác giả Sức hấp dẫn đoạn trích nói riêng truyện ngắn Tiếng gọi nơi hoang d nói chung bạn đọc ý nghĩa xG hội sâu sắc mà đG gợi lên Trong đua tranh khốc liệt để giành giật cải, giành giật sống ngời, quan hệ tình cảm bị đẩy xuống hàng thứ yếu Tình cảm, lòng yêu thơng sâu sắc Bấc Thoóc-tơn lời ca ca ngợi tình cảm nhân hậu, cao quý, kêu gọi ngời hGy tạm gác lại đam mê vật chất để hớng đến sống tốt đẹp, có ý nghĩa http://ebook.here.vn Th vin Sỏch Tham Kho 49 [...]... tác giả trong nhận thức về hiện thực Cũng có thể hình dung một cách khác: đó là cuộc “thau chua rửa phèn” trong thi cảm và thốt xác trong ngơn ngữ thi ca Cái đẹp chinh phu đã tháo lui trước cái đẹp vệ quốc Thi ảnh mỹ miều mà mòn phai xơ sáo của “áo hào hoa” và “hài vạn dặm” đã nhường chỗ cho thi ảnh mộc mà thực của “áo rách vai”, “quần vài mảnh vá”, “chân khơng giày” Câu thơ điệu ngâm (hát) óng chuốt... niệm ấy là những điều thi ng liêng, thân thi t nhất, nó có sức mạnh phi thường nâng đỡ con người suốt hành trình dài và rộng của cuộc đời Bằng http://ebook.here.vn – Thư viện Sách Tham Khảo 22 Tuyển sinh 10 (2011-2012) – Blog Khởi Nghiệp Việt cũng có riêng ơng một kỉ niệm, đó chính là những tháng năm sống bên bà, cùng bà http://ebook.here.vn – Thư viện Sách Tham Khảo 23 Tuyển sinh 10 (2011-2012) – Blog... trúc ngơn từ hồn hảo khơng, nếu thi phẩm khơng được xây cất bằng một vật liệu như vậy? Hố ra, giữa cấu trúc và vật liệu cũng có mối quan hệ đồng chí! -ðề5 Em hãy phân tích bài thơ “Bếp lửa ” của Bằng Việt Trong cuộc đời, ai cũng có riêng cho mình những kỉ niệm của một thời ấu thơ hồn nhiên, trong sáng Những kỉ niệm ấy là những điều thi ng liêng, thân thi t nhất, nó có sức mạnh phi... có thể giúp họ đối mặt với sự hà khắc của thi n nhiên và sự hiểm nguy của chiến sự: ðêm nay rừng hoang sương muối ðứng cạnh bên nhau chờ giặc tới ðầu súng trăng treo Tin cậy cho họ thanh thản Thanh thản khiến họ đón nhận được vẻ đẹp của vầng trăng lơ lửng treo trên đầu mũi súng Khoảnh khắc ấy, người chiến sĩ bỗng thành thi sĩ Như vậy, theo những mảng lớn của thi phẩm, có thể thấy một ý tưởng trọn vẹn:... và trữ tình Trăng đã trở thành đề tài thường xun xuất hiện trên những trang thơ của các thi sĩ qua bao thời đại Nếu như “ Tĩnh dạ tứ” cũa Lí Bạch tả cảnh đêm trăng sáng tuyệt đẹp gợi lên nỗi niềm nhớ q hương, “ Vọng nguyệt” của Hồ Chí Minh thể hiện tâm hồn lạc quan, phong thái ung dung và lòng u thi n nhiên tha thi t của Bác thì đến với bài thớ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy, chúng ta bắt gặp hình ảnh... nhắc nhở về những năm tháng đã qua của cuộc đời người lính gắn bó với thi n nhiên, đất nước hiền hậu, bình dị Vầng trăng đù, người bạn tri kỉ đó, ngỡ như sẽ khơng bao giờ qn được: “Trần trụi với thi n nhiên hồn nhiên như cây cỏ ngỡ khơng bao giờ qn cái vầng trăng tình nghĩa” Vần lưng một lần nữa lại xuất hiện: “trần trụi”, “hồn nhiên”, thi n nhiên” làm cho âm điệu câu thơ thêm liền mạch, dường như nguồn... vị đời mà súc tích dư ba Hẳn vì ðồng chí có phẩm chất của một đại biểu, mà giới nghiên cứu thẩm bình vây quanh thi phẩm khá đơng ðã có nhiều khai thác thú vị từ khơng ít bình diện của nó Là người đến sau, bận tâm của tơi về ðồng chí ở lần này chỉ nhằm vào cấu trúc và ngơn ngữ Cấu trúc của một thi phẩm phụ thuộc rất nhiều vào ý tưởng chủ đạo của nó Mà ý tưởng chủ đạo bao giờ cũng triển khai thành mạch... trữ tình cũng hiện tại hố q khứ ðiều này đã thành quy luật Tâm tư dù thuộc về q khứ thì vẫn cứ phải được trình bày như là hiện tại, như đương diễn ra Mà hiện tại trong thi http://ebook.here.vn – Thư viện Sách Tham Khảo 14 Tuyển sinh 10 (2011-2012) – Blog Khởi Nghiệp phẩm chỉ có một “đêm nay” ấy là lúc hai người lính đang “đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới” Chỉ lát nữa, chiến sự sẽ nổ ra Giữa họ, biết... hồi ức lại đưa họ về hiện tại, về lại “đêm nay”, cho họ tin cậy, cho họ thanh thản trước giây phút đối mặt với kẻ thù Mạch tâm tư đã nảy sinh như thế Thi phẩm cũng thành hình như thế Nói cách http://ebook.here.vn – Thư viện Sách Tham Khảo 15 Tuyển sinh 10 (2011-2012) – Blog Khởi Nghiệp khác, bằng cuộc tâm tình của đơi bạn lính bên chiến hào, bài thơ đã tìm được một hình hài phù hợp để tự định dạng cho... http://ebook.here.vn – Thư viện Sách Tham Khảo 16 Tuyển sinh 10 (2011-2012) – Blog Khởi Nghiệp dần mà thành tình đồng chí Hai tiếng “ðồng chí Vậy là, theo chân chữ “đồng”, hai mạch luận lý và cảm xúc đã chập vào nhau, một chiều qui nạp : ðồng cảnh -> đồng ngũ -> đồng cảm -> đồng chí Xa lạ -> quen nhau -> tri kỷ http://ebook.here.vn – Thư viện Sách Tham Khảo 17 Tuyển sinh 10 (2011-2012) – Blog Khởi Nghiệp Ở phần sau, ... “thau chua rửa phèn” thi cảm xác ngơn ngữ thi ca Cái đẹp chinh phu tháo lui trước đẹp vệ quốc Thi ảnh mỹ miều mà mòn phai xơ sáo “áo hào hoa” “hài vạn dặm” nhường chỗ cho thi ảnh mộc mà thực “áo... diệu hình ảnh ðầu súng trăng treo Chính Hữu Nếu Elsa Trioslet – nữ văn sĩ Pháp có nói “Nhà văn người cho máu” tơi hãnh diện nói với văn sĩ rằng: Chính Hữu cho máu để tạo nên câu thơ tuyệt vời để... người, trăng đất nước q hương bốn nghìn năm văn hiến Súng hình ảnh người chiến sĩ gan kiên cường- Trăng hình ảnh người thi sĩ Sự kết hợp hài hồ tạo Tuyển sinh 10 (2011-2012) – Blog Khởi Nghiệp nên
- Xem thêm -

Xem thêm: VĂN MẪU ÔN THI 10, VĂN MẪU ÔN THI 10, VĂN MẪU ÔN THI 10

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn